Oegstgeester Courant

5 augustus 2020

Oegstgeester Courant 5 augustus 2020


Oudste kerkje weer prachtig

Aad den Heijer en Marianne Smit: 'Ons Groene Kerkje ziet er weer fris uit, en iedereen is er welkom!' | Foto W. T. Foto: Willemien Timmers

monument n Trots lopen Aad den Heijer en Marianne Smit door ‘hun’ Groene Kerkje. Beide zijn lid van het vijfkoppige College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Oegstgeest, en hebben zich de afgelopen maanden intensief beziggehouden met de onderhoudswerkzaamheden van de Groene- of Willibrordkerk, de bijbehorende kosterswoning en ontmoetingscentrum Willibrords Erf. Nog even en de werkzaamheden zitten erop, en dan kan heel Oegstgeest weer van een prachtig vernieuwd monument genieten.

Door Willemien Timmers

Den Heijer (bouwmeester) vertelt honderduit over alle werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. “Het groot onderhoud aan de Groene Kerk, de kosterswoning en Willibrords Erf was hard nodig”, vertelt hij bevlogen. Smit beaamt dat.

“Er zijn geen lijken uit de kast komen vallen, maar het bleek bijvoorbeeld wel dat één van de vier pijlers van de klokkentoren aan vervanging toe was. Goed dat we daar op tijd bij waren!” Het controleren van de klokkentoren gebeurt niet ieder jaar, omdat het aanbrengen van steigers een kostbare zaak is. Nu ze er toch stonden, kon alles geïnspecteerd en geschilderd worden.

“We hebben ook verlichting aangebracht om de klokkentoren en de kerk ’s avonds mooi uit te lichten”, voegt Den Heijer toe, die naar alle waarschijnlijkheid het afgelopen half jaar weinig thuis te vinden was. Hij bedacht ook een oplossing om het zeventiende-eeuwse kerkje op een betere manier te verwarmen. “Bij het oude systeem kwam warme lucht van onderaf de kerk in, om vervolgens naar boven toe, en ook naar het orgel, te verdwijnen. Deze manier van verwarmen zorgde er niet alleen voor dat het koud bleef in de kerk, maar ook dat het orgel snel ontstemd raakte en veel onderhoud nodig had. Het instrument kan alleen goed klinken als de temperatuur met niet meer dan één graad per uur stijgt. Dat is nu opgelost door in de gedeelten waar stoelen staan verhogingen aan te brengen, en daarin vloerverwarming te plaatsen.”

Gecombineerd met een aantal nieuwe radiatoren moet het klimaat in de Groene Kerk voortaan beter te beheersen zijn.


Lees verder op pagina 13

Wandelen van
Oegstgeest naar Nijmegen

Het
begon toch te kriebelen

Aangepaste viering Leidens Ontzet 2020

CREATIEF n Mondkapjes bij het KunstKasteel

Pop-up Streekhuis gaat de regio door

Afstand houden

In de nieuwe anderhalve-meter-samenleving is de beleving voor iedereen anders. “Meneer, afstand houden!”, klonk het dwingend achter mij. Ik was bij het opzij stappen voor passanten blijkbaar te dichtbij gekomen bij een mevrouw die in het uiterste hoekje zat weggedoken op het laatste bankje op het terras van Het Beleg. “Anderhalve meter!”, vervolgde zij haar relaas. “Anderhalve meter is meer dan u denkt. Moet u thuis maar eens opmeten.” Ik draaide mij om en keer haar verwonderd aan. “Nu u mij aanspreekt, kijk ik uw kant op, dat lijkt mij niet goed”, zei ik tegen haar. “Ik behoor tot een risicogroep”, legde ze uit. Ik vroeg naar haar mondkapje. “Die heb ik thuis; wel een keer geprobeerd.” Blijkbaar is haar angst nog te pareren met anderhalve meter afstand houden en vindt ze een mondkapje nog niet nodig. Ik nam verder geen risico en liep door. Wil van Elk

>Coalitievorming

politiek n Eind juli heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden tussen de fracties van VVD, CDA en Hart voor Oegstgeest, met het oog op de nieuw te vormen coalitie. Vanuit het gemeentehuis laat een woordvoerder weten dat het gesprek in een open en constructieve sfeer verliep. "De drie partijen hebben aangegeven met elkaar verdere coalitiebesprekingen te willen voeren. Hiermee gaat het proces van coalitievorming een volgende fase in. In deze fase zal Vincent Janssen het proces als informateur verder begeleiden."

In de zon in het eigen dorp

Foto: Tim Helming

ZOMER n Vanaf deze week kan iedereen in het Irispark genieten van een koel drankje en een hapje op een zonnig terras. De gehele inrichting van het terras in Park Landskroon werd dit weekend verhuisd naar het park bij Winkelcentrum Lange Voort. | Foto's Tim Helming

Foto: Tim Helming

Aangepaste viering Leidens Ontzet 2020

De Leidse wethouder Yvonne van Delft: '.. bijsturing van de festiviteiten'. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

3oktober n De viering van Leidens Ontzet zal dit ‘coronajaar’ totaal anders verlopen. Eind juli heeft de gemeente Leiden heeft samen met de 3 October Vereeniging en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Leiden besloten om de festiviteiten rond 3 oktober dit jaar in de binnenstad aan te passen. Aanleiding zijn de coronamaatregelen die voorlopig nog van kracht blijven.

Rik Kamps, voorzitter 3 October Vereeniging: “Dit betekent dat er geen traditionele kermis, en geen nostalgische kermis komt in de binnenstad. Dat is niet verantwoord, en alternatieven zijn niet haalbaar. Veiligheid staat voorop. Op de kermis in Tilburg werd het bevestigd: afstand houden gaat niet.”

Buiten dansen in de zomer.

Toch zit de vereniging niet bij de pakken neer. “We gaan Leidens Ontzet vieren, hoe dan ook. Maar we moeten zoeken naar wat organisatorisch en financieel haalbaar is. We hebben onderzocht of er animo was voor een kermis buiten de stad op een ruimer terrein, maar die was er niet bij de exploitanten. Bovendien is het kermis-proof maken van zo’n terrein erg kostbaar.”

Reanne Bakker, voorzitter KHN Leiden, liet weten dat 3 oktober vooral veilig moet verlopen. Zo zullen er dit jaar geen pontons in het water van de Nieuwe Rijn worden geplaatst. “Ook zullen er geen bandjes optreden. 3 oktober valt in het weekend, dus we hadden grote drukte verwacht. Het is nu de bedoeling dat het niet veel drukker wordt dan op een gewone, gezellige zaterdag. Veel meer mensen moeten er niet komen, dan gaat het heel lastig worden om je aan de coronamaatregelen te houden.” Alternatieve optredens zullen er volgens Reanne maar weinig zijn. “Niet veel horecazaken willen op dit moment investeren in iets extra’s.”

Wethouder Yvonne van Delft: “De ontwikkelingen rond corona vragen om een bijsturing van de festiviteiten tijdens Leidens Ontzet. We willen voorkomen dat de binnenstad op 2 en 3 oktober vol met mensen staat. Een kermis in de binnenstad is daarbij niet haalbaar. Dan kun je je niet aan de anderhalve meter afstand houden. En dat is niet verantwoord. Veiligheid staat voorop. Al vinden we het uiteraard ook als gemeente ontzettend jammer dat we dit jaar de kermis en veel evenementen moeten missen”.

Er komt overigens ‘geen hek om de stad’, benadrukt ze. “Dat is niet de bedoeling.”

Een aantal traditionele programmaonderdelen gaat wel door. Denk aan bijvoorbeeld het Minikoraal, de herdenkingsdienst, de uitreiking van haring en wittebrood en waarschijnlijk een alternatieve reveille. “We zullen ook iets speciaals voor de rust- en verpleegtehuizen doen.”

De taptoe gaat, zoals al eerder gecommuniceerd, in een digitale versie door. “Er zijn nu al 25 verenigingen die een bijdrage gaan leveren. De hele dag zal er bovendien een livestream zijn van de diverse activiteiten.

Kamps: “Zoals gezegd: we werken hard aan een alternatieve programmering. Naast kleinschalige activiteiten op de Garenmarkt en bij De Waag zijn we bezig met een onlineprogramma. Ook zullen we ons focussen op kleinschaligere festiviteiten in de verschillende wijken. Hierin gaat een ouder SRV-wagen een leuke rol spelen. Dat is toch het mooie van deze tijd, dat we creatiever worden en denken in oplossingen. Het gaat anders dan we gewend zijn, maar alle wijken kunnen bijvoorbeeld nu hun eigen draai aan het feest geven. Hopelijk kunnen dan volgend alle trossen weer los.”

Na de zomervakantie wordt er stapsgewijs meer bekend gemaakt over het programma van de 3 October Vereeniging rond Leidens Ontzet. (WT)

>Aan de dans met Biodanza in De Paulus

dansen n Iedereen weet wat yoga of mindfulness is, en dat het beoefenen daarvan goed voor onze gezondheid is. Maar weinigen kennen biodanza. In januari 2020 is een groep biodanza voorspoedig gestart in Cultuurhuis De Paulus in Oegstgeest.

Biodanza-docent Leonoor Pronk: “Biodanza staat voor de dans van het leven. Het is een vorm van dansen waarbij het gaat om plezier, ontspanning, contact, vitaliteit, expressie, ervaren en in het hier en nu zijn. En belangrijk: er wordt gewerkt vanuit positiviteit. Ik hoor van mensen dat ze toen ze jonger waren vaak dansten en daar plezier in hadden, en dat ze dat nu niet of nauwelijks meer doen. Biodanza brengt je weer in contact met het plezier”. Anders dan bij de meeste andere dansvormen, zijn er bij biodanza geen vaste danspasjes. Leonoor haast zich te zeggen dat biodanza geen vrij dansen is, voor elke dans krijg je een opdracht en leer je mogelijk wat nieuws. Wel dans je elke oefening op jouw unieke manier, vanuit jouw eigen impulsen. “Dat maakt het wel zo prettig en voor iedereen toegankelijk.”

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er al na een paar maanden biodanza sprake is van een verbetering van je immuunsysteem, een vermindering van stress, een verbetering van je geestelijke gezondheid, een toename van zelfwaardering en zelfvertrouwen en een afname van psychosomatische klachten. Ook de bekende prof. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, vertelt zijn luisteraars bij herhaling over de gunstige effecten van dansen op onze hersens en ons geluksgevoel.

“Je moet biodanza gewoon doen om te ervaren wat het is!” Met deze duidelijke boodschap sluit Leonoor af. Nieuwe dansers zijn van harte welkom, jong, ‘oud’, man, vrouw, in Cultuurhuis De Paulus, Warmonderweg 2, te Oegstgeest. Voor meer informatie, zie www.biodanzametleonoor.nl. “En … als je niet kan op maandagavond, kijk dan op www.biodanza.nl voor andere opties of begin met lekker thuis te dansen. Het helpt echt!”

Wetenschap in komkommertijd

Foto: Willemien Timmers

Het kan niet anders dan dat er in Oegstgeest, als intellectueel dorp, een bovengemiddelde interesse bestaat voor de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus, de uit China overgewaaide bedreiging van onze gezondheid. We zijn een hoogopgeleid dorp met een meer dan gemiddeld aantal wetenschappers en medisch geschoolde inwoners.

Nu we zoveel maanden zijn ondergedompeld in de adviezen van het RIVM en het OMT (Outbreak Management Team) horen wij, onder het mom van diverse (semi-)wetenschappelijke inzichten, steeds meer verschillende meningen en visies over de aanpak van corona. Voor de leek is dat erg verwarrend: Wat is nu waar en wat niet?

Zowel aan de kant van de aanhangers van strikte maatregelen, als aan de kant van de vrijheidstrevers, worden dezelfde discussies gevoerd. Vooral over het nut van het al dan niet dragen van mondkapjes in gesloten ruimten e.a.

Zelfs wetenschappers hoor je zeggen: “baat het niet het schaadt ook niet”. Of ”als een mondkapje slechts 5% van aerosolen tegenhoudt, is dat toch weer 5% minder kans om besmet te worden”. De verwarring onder de inwoners van ons landje is groot, ook omdat in de ons omringende landen weer andere (semi-)wetenschappelijke opvattingen en regels bestaan over het dragen van mondkapjes. Dit lijkt mij niet goed voor het vertrouwen in de wetenschap?

Er zijn echter veel ernstiger bedreigingen voor de wetenschap in Nederland en die komen helaas ook van de kant van China. Ik hoorde er eerst over via onze zoon die een promotieplaats heeft in Australië: dat Chinezen worden voorgetrokken en dat er voor hen allerlei uitzonderingen gelden. Omdat Chinese studenten en onderzoekers goed zijn voor een substantieel deel van de inkomsten van de universiteiten, wordt toegegeven aan eisen die de Chinese autoriteiten stellen. Zo mogen door Chinese studenten geschreven artikelen niet over bepaalde onderwerpen gaan en ook geen kritiek bevatten op het Chinese beleid.

Helaas schijnt dit ook het geval te zijn bij Nederlandse Universiteiten. De invloed van de Chinezen is kennelijk zo aanzienlijk dat we mogen vrezen voor beïnvloeding van onze universiteiten. En dat alles gebeurt terwijl wij ons zorgen maken over het al dan niet dragen van mondkapjes? Ik zou denken dat als wetenschappelijke instellingen zich wereldwijd hiertegen zouden verzetten, deze Chinese inmenging snel verleden tijd zou zijn. Maar als de discussie over mondkapjes al tot grote verwarring leidt, dan vrees ik dat dat geen eenvoudige opgave zal zijn. Over bedreigingen gesproken.

Marlene Simoons

>Door John Vroom

Ik zag dat ...

• Oegstgeest merkbaar met vakantie is buiten de gemeente

• er in het begin van de De Kempenaerstraat door de Gemeente een aantal extra buizenframes is geplaatst, waartegen fietsen kunnen worden geparkeerd, alsmede een aantal parkeerbelemmerende ‘Amsterdammertjes’

• nog veel klanten van AH en Lidl actief de winkelwagen ontsmetten, maar dat niemand zich blijkbaar druk maakt over de besmettelijkheid van de fles ontsmettingsmiddel die iedereen in dit kader beetpakt. In dat opzicht heeft Jumbo het praktischer aangepakt met het automatische ontsmettingsapparaat voor handen en de winkelwagen

• Partycentrum La France definitief is gesloten en er waarschijnlijk ongeveer 75 huurappartementen op die plek zullen worden gebouwd

• de secondhand kledingzaak Mrs Vintage aan de Geverstraat per 1 september as. verhuist naar het pand ernaast. Ik laat mij vertellen dat het huidige winkelpand getransformeerd gaat worden tot een tandartspraktijk

• het tijdelijke terras in Park Landskroon afgebroken is en is verplaatst naar het Irispark

• het crisisteam Economie [een samenwerking tussen de Gemeente Leiden en verschillende ondernemersverenigingen] een Stimuleringsfonds gaat opzetten voor ondernemers, met als doel om ondernemers te stimuleren op veranderingen in te spelen en zo de weerbaarheid en de veerkracht van de lokale economie te vergroten. Wellicht ook een suggestie voor de Gemeente Oegstgeest, PVOO, Dorpsmarketing en de Winkeliersverenigingen?


Zakelijke nieuwtjes? Laat ze ons weten! redactie@oegstgeestercourant.nl

Alternatief: Amerik van Leeuwen loopt van Oegstgeest naar Nijmegen

Amerik van Leeuwen bij de provisorische finishplaats op de wedren. | Eigen foto

vierdaagse n Aangezien de vierdaagse van Nijmegen dit jaar geen doorgang kon vinden, besloot Oegstgeestenaar Amerik van Leeuwen om mee te doen met de alternatieve vierdaagse.

"Tja, het begint een aantal dagen voor de vierdaagse toch een beetje te kriebelen! Ik zou hem officieel voor de elfde keer lopen. Daar ik geen zin had om vier dagen in de omgeving van Oegstgeest mijn kilometers te maken, had ik besloten om van Oegstgeest naar Nijmegen te lopen: iets nieuws dus."


De afstand van 135 kilometer verdeelde hij over vier dagen.

De eerste dag liep hij naar Bodegraven, de tweede dag vanuit Bodegraven naar Bunnik, de derde dag vanuit Bunnik naar Rhenen, en de laatste dag vrijdag van Rhenen naar Nijmegen. "Onderweg heb ik veel lopers gezien en gesproken die ook hun alternatieve vierdaagse liepen."


De medaille ontbrak dit keer, maar de prestatie was er niet minder om

In Nijmegen aangekomen was er geen feeststemming, maar ging het alledaagse leven gewoon zijn gang. Op de wedren aangekomen was er provisorisch een finishplaats gemaakt.

"De medaille, het cijfertje of het kroontje ontbrak deze keer, maar de prestatie was er niet minder om. Daarna maar even een welverdiend biertje gehaald met de vele andere lopers die ook in de stad waren aangekomen. Voor volgend jaar maar weer naar het oude normaal!" aldus Amerik.

>Online lezing 'Slaap en de hersenen'

lezing n In het kader van de Zomerprogrammering organiseert de Bibliotheek Bollenstreek de online lezing “Slaap en de hersenen”. Deze lezing wordt verzorgd door de Hersenstichting en vindt online plaats op dinsdag 18 augustus om 20.00 uur.

De een slaapt het liefst een gat in de dag en de ander stapt al voor de wekker vrolijk uit bed. Slaap is voor iedereen anders, maar voor elk mens belangrijk. Maar liefst een derde deel van ons leven brengen we slapend door. Maar wat gebeurt er precies in je hersenen tijdens slaap en wat maakt slaap zo belangrijk? Hoe komt het dat sommige mensen minder goed slapen dan anderen en wat is daaraan te doen?

Tijdens deze lezing wordt op al deze vragen antwoord gegeven. Aan bod komt wat goede en slechte slaap is, hoe het slaap-waak ritme door de biologische klok in onze hersenen geregeld wordt en wat er tijdens slaap allemaal in de hersenen gebeurt. Er wordt verteld waarom slaap zo belangrijk is en er worden tips gegeven over wat men kan doen om de slaap te verbeteren.

De lezing duurt van 20:00 uur tot 21.00 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in alle vestingen van Bibliotheek Bollenstreek en via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Voor leden is de toegang € 5,-, voor niet-leden € 6,50. Dinsdag 18 augustus - 20.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden aan de balie van alle vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek of via www.bibliotheekbollenstreek.nl

Kasteelconcert

jazz n Op zondag 30 augustus 2020 is er een prachtig concert door Babeth van der Zalm met het Sven Rozier trio. Een intiem kasteelconcert, een initiatief van Stichting jazz071. "We ontvangen jullie graag in Kasteel van Oud Poelgeest in Oegstgeest. Het concert is van 13:30 tot 14:30 uur."

In het kasteel is een ruime opstelling gemaakt voor maximaal 40 personen. "Hiermee houden we rekening met de RIVM-maatregelen die gelden in verband met Covid-19."

Verschillende muzikanten, allen gelinkt aan Oegstgeest waaronder Babeth van der Zalm, verzorgen een zeer gevarieerd aanbod: van jazz tot musical tot pop en alles wat daar tussenin zit.

"Wilt u vooraf of na het concert lunchen? Er is een speciale Kasteelconcert aanbieding."

"Wij vragen een entreeprijs als bijdrage, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt van het optredende gezelschap. De ticketprijzen zijn flexibel zodat het voor iedereen toegankelijk is."

Tickets: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kasteelconcert-presents of of stuur een mail naar info@jazz071.nl

Eerste editie Zomerbieb

jeugd n Afgelopen week ging de eerste Zomerbieb van start. Een lees- en doe-programma speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In de bibliotheek van Oegstgeest werden kinderen gestimuleerd om in een informele omgeving en op hun eigen niveau leesmeters te maken.

Basisschoolleerlingen uit groep 3 en 4 gingen onder andere aan de slag met het woordeloze maar taalrijke boek van Charlotte Dematons: Alfabet. Samen met de kinderen werd er in de wereld van het Nederlandse alfabet gedoken. Aan de hand van opdrachten leerden de jonge deelnemers het boek beter begrijpen. Op vrijdag werd de week afgesloten door Charlotte Dematons zelf, zij vertelde hoe haar boek tot stand is gekomen en liet de kinderen een eigen leporello maken, een vouwboekje waarin de letters van het alfabet centraal stonden.

"De Zomerbieb is niet alleen leuk, maar ook leerzaam", zo stelt Hans Portengen, Directeur Bibliotheek Bollenstreek. "Daarom is het fijn dat deze activiteit, dankzij een subsidie van de gemeente Oegstgeest, voor alle deelnemers kosteloos is."

De tweede week, voor leerlingen uit groep 5 en 6, is inmiddels van start gegaan. Ook is er een speciale VoorleesExpress editie, waarbij kinderen die uit gezinnen komen die moeite hebben met taal de mogelijkheid krijgen om leesmeters te maken.

Lees alles over de activiteiten van de bibliotheek Bollenstreek op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

>Genomineerden ‘Leukste uitje van Zuid-Holland’ 2021 bekend

uitgaan n Twaalf uitjes zijn in de race voor de titel ‘Leukste uitje van Zuid-Holland 2021’. Een vakjury heeft de top 12 vastgesteld. Nu is het aan de leden van de ANWB. Zij kunnen vanaf vandaag hun stem en steun uitbrengen aan hun favoriete uitje in de provincie via www.anwb.nl/verkiezing. Ook 'De Reis door de Mens', Corpus uit Oegstgeest, is genomineerd.

Wie de winnaars zijn wordt begin volgend jaar bekend gemaakt.

De top 12 van genomineerde uitjes in Zuid-Holland (in willekeurige volgorde): Avonturenboerderij Molenwaard, Archeon - Museumpark, CORPUS, Vogelpark Avifauna, Miniworld Rotterdam, Fluisterboot Biesbosch, Mariniersmuseum, Naturalis Biodiversity Center, Jurassic Golf Adventure Park, Rien Poortvliet Museum Korendijk, Omniversum en Museum Volkenkunde.

Voor de landelijke verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’ nomineert de ANWB 39 uitjes. Dit zijn uitjes met een bezoekersaantal boven de 450.000. Diergaarde Blijdorp, Duinrell, SPIDO Rotterdam Havenrondvaart, Plaswijckpark, Euromast Rotterdam, Kunstmuseum Den Haag en het Maurtishuis zijn genomineerd namens Zuid-Holland.

Criteria waar de jury en de leden de uitjes op beoordelen: prijs/kwaliteit, sfeer, aanbod, toegankelijkheid voor hele gezin, klantvriendelijkheid en de faciliteiten.

>Leren kijken naar kunst in één dag

paulus n In één dag naar kunst leren kijken: dat is de belofte van deze onthullende studiedag. Na een enthousiaste uitleg over symboliek gaan deelnemers aan de slag met het ontraadselen van de inhoud van kunstwerken uit de Lage Landen.

Binnen een dag leert de docent cursisten aan de hand van voorbeelden naar kunst kijken, maar het belangrijkste is: leren 'zien'.

Zowel kunstwerken als gebouwen uit de middeleeuwen en de zeventiende eeuw komen aan de orde. De nadruk ligt op kunst uit de Lage Landen. "Laat u verrassen door de schat aan verhalen die in - schijnbaar bekende - kunstwerken tot nu toe voor u verborgen bleef!"

Locatie: Cultuurhuis De Paulus, Warmonderweg 2, Oegstgeest.

Datum: vrijdag 21 augustus.

Tijd: 10.30 – 16.15 uur.

Meer informatie en aanmelden: www.vrijeacademie.nl. Telefoon 088 - 518 5000.

>Excel: 'Dat kan sneller'

service n In het MKB wordt zo'n zestig procent van de automatisering van de verschillende dagelijkse processen in Excel gedaan. Ronduit slim natuurlijk. Tegelijk wordt daarbij de kracht van Excel vaak nog voor geen vijf procent benut, en blijven veel dagelijkse handelingen onnodig veel tijd en geld kosten. Graag helpt Griffioen Services klanten bij (1) het op maat maken van Excel-tools voor op kantoor of werkvloer óf (2) het op weg helpen van één of meer medewerkers bij het ontwikkelen van eigen specifieke Excel-tools die zorgen voor de gewenste tijdwinst en gemak.

"Wij denken graag met u mee!" Voor info of gratis oriënterend gesprek neem contact op via 06-14182804 of rene.timmers@griffioenservices.nl. Griffioen Services, Oegstgeest.

De wereldtop was zondag in De Paulus te bewonderen

De Nederlands-Amerikaanse sopraan Katharine Dain en de Britse pianist Sam Armstrong. | Foto Hilde Verweij Foto: Hilde Verweij

muziek n “Een betoverend schone liedcyclus, in coronatijd tot leven geroepen.” Aldus Lidy van der Spek in het Leidsch Dagblad van 3 augustus tot slot van haar treffende bespreking van de Zondagmatinee in De Paulus de vorige dag. Daaraan toegevoegd: de Nederlands-Amerikaanse sopraan Katharine Dain en de Britse pianist Sam Armstrong horen tot de wereldtop, ze waren in Oegstgeest!

Door Lucien Knoedler

Kan men het nawoord in deze krant over dit fascinerende concert als een preek voor eigen parochie opvatten, de oren en ogen sperrende verwondering die even goed schrijver dezes zondag in De Paulus overstelpte en dit nog steeds, is in woorden nauwelijks te vatten. Zei Debussy niet: “Muziek begint waar taal eindigt”? Hij doelde op de deftige critici die pogen het geheim van zijn muziek te ontmaskeren. Een wonderkind in spe, toonde hij zich 10-11 jaar oud op het conservatorium van Parijs al een querulant. Je gaat niet een pop binnenstebuiten keren om proberen te snappen waarom een kind er zo dol op is, stelde hij later.

Componist en musicoloog Leo Samama zette in een instructieve voordracht vooraf aan het recital van Katharine Dain en Sam Armstrong uiteen hoezeer Debussy (1862-1918), en in navolging Messiaen (1908-1992), zich liet leiden door kleuren. Hij speelde op de prachtige vleugel in De Paulus maar een paar akkoorden om aan te tonen hoezeer door daarin maar één andere toon aan te raken de klankkleur verandert. Iedere andere toon doet er toe en zo ligt een oneindig wuft pallet in het verschiet. Samama was bevriend met Messiaen. Een compositieproces is best in woorden uit te drukken, dit doen componisten zelf ook. Vertolkers eens te meer. Gedurende meer dan vier maanden in quarantaine bij Katharine thuis in Zuid-Rotterdam hebben zij en Sam Armstrong al zingend en spelend wat afgedebatteerd. Om steeds dichter bij de kern geraken. Vorige maand hebben ze in Berlijn twee dagen hun licht opgestoken bij Pierre-Laurant Aimard, een van de meest markante pianisten vandaag, oogappel van Messiaen en de belangrijkste vertolker van diens oeuvre. Katharine Dain: “dit was een andere directe manier om nog dichter bij de intenties, de kleuren en de muziek te geraken”. Geen zee gaat ze te hoog. Armstrong en Dain zijn 31 januari weer in De Paulus, dan met klarinettist Lars Wouters. muziekkamer-oegstgeest.org

Vers van de maand

Klinkenbergerplas by night. | Foto Monique Shaw Foto: monique shaw

Wandeling


Onze gesprekken werden langzaam

onze vragen beantwoordden we met kijken

naar de langzame wereld om ons heen

de dorpen en landerijen in de diepte

de vogels bijna verdwijnend in de hemel

we gingen zitten kijken naar deze prachtige

onverschilligheid van de wereld

naar de overbodigheid van onze vragen

Twee keer per jaar gaan ze een paar uur wandelen. Vrienden van vroeger. Ze halen herinneringen op en delen wat ze pas hebben meegemaakt. Ze kennen elkaar zo goed dat ze weinig woorden nodig hebben. Onderweg rusten ze op een heuvel met uitzicht over dal en dorp. Dichter Rutger Kopland (1934-2012) laat zien dat kijken belangrijker is dan antwoorden.

Vragen worden overbodig, de wereld spreekt voor zich. Het heeft iets van een prachtige onverschilligheid. Laat de indrukken maar tot je toe, probeer niet teveel in te vullen. Kopland is een meester in het kijken. Hij voegt niets overbodigs toe.

Misschien zijn er deze zomer af en toe momenten om de stilte te horen, vogels te zien verdwijnen in de hemel en even niets te vragen, niets te zeggen.

Ronald da Costa

>Maak een ommetje

wandelen n De Oegstgeester ommetjes kaart, gemaakt door het Milieu Educatiecentrum is te vinden op www.mecoegstgeest.nl. Een bijzonder leuk ommetje is nummer 3: langs de Klinkerbergerplas.

nieuws / cultuur

ZomerKunstWeek in Het KunstKasteel

kunst n In de week van 20 tot en met 24 juli vond de jaarlijkse ZomerKunstWeek plaats in Het KunstKasteel.

Hester Scheltens laat in deze week kinderen op een actieve manier kennis maken met beeldende kunst.

Op de laatste dag leerden de kinderen over het werk van modeontwerper Ronald van der Kemp die bijzondere mondmaskers ontwierp bij zijn creaties. Dit was het uitgangspunt voor wat zij zelf maakten. Op de foto’s zien we Isa, Catharina, Sieb, Thomas, Fosse en Saar met hun zelfgemaakte mondmaskers.

Meer foto’s zijn te vinden op www.kunstkasteel.com.

>Diploma-zwemmen in coronatijd bij Zwem- en Polovereniging Vivax

zwemmen n Na weken van 'droogzwemmen' konden kinderen eindelijk weer het zwembad in springen om hun zwemvaardigheid te verbeteren.

Sinds 16 mei zijn de zwemlessen bij Vivax in fases opgestart. Een periode waarin alles anders was dan voor de coronacrisis. Zo mocht de zwemonderwijzer niet in het water en moesten kinderen thuis omkleden. Kinderen komen in een badjas naar het zwembad en dankzij de inzet van iedereen loopt het soepel en goed.

Zwemmen gebeurt op strenge voorschriften om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo mogen de zwemmers niet douchen en geen gebruik maken van toiletten en kleedhokjes.


Diplomazwemmen

Zaterdag 18 juli mochten de kinderen eindelijk weer diploma-zwemmen in zwembad Poelmeer. Het hoogtepunt waar de kinderen en zwemonderwijzers samen naar toe werken.
De kinderen mochten - gelukkig nog net voor de zomer - afzwemmen voor diploma zwem-ABC, zwemvaardigheid 123, snorkelen, survival, plankspringen en waterpolo.


De organisatie was een beetje anders: corona-proof, met helaas veel minder familieleden als normaal. Diploma-zwemmen; altijd weer spannend voor de deelnemende jongens en meisjes. De kinderen die mochten afzwemmen waren samen met hun ouders naar het zwembad in Oegstgeest gekomen voor dit feestelijke gebeuren.

Onder leiding van Petra van Stijn en Loes Kandel werden zij beoordeeld op hun zwemvaardigheid. De kandidaten moesten onder andere door de hoepel heen zwemmen, de schoolslag, rugslag en nog veel meer baantjes (borstcrawl en rugcrawl) zwemmen. Niet alleen de vele meters die de kinderen maken is belangrijk; het moet ook van goede kwaliteit zijn; het gaat om de veiligheid van de kinderen. De zomer is immers ideaal om samen met kinderen te gaan zwemmen.


Feestelijk afzwemmen met veel diploma's

Geslaagd voor Diploma A: Tiga Stek, Winifred van Beek, Matylda Meyer, Jesse de Haan,Thijs Wichgers, Siem Buitenbos, Arjun Gangaram-Panday, Dieuwertje Verdouw en Joris Vlasblom.


Geslaagd voor Diploma B: Ysbrand van Konijnenburg, Vera Steenbergen, Matz Heemskerk, Emil Grootes, Victor Klaver, Elsa Ruyssenaers, Daan de Vries en Jet Roefs.


Geslaagd voor Diploma C: Anouk Mulder, Sophie Renault, Lizanne van Wageningen, Elise Kppelman, Vera van Grundeken, Julie van Ommen, Daan Slingerland en Steyn Derksen.


Geslaagd voor Diploma ZV1: Thomas Mulder, Nijnke Stokking, Lucas van ’t Hof en Dewi Heemskerk.
Geslaagd voor Diploma ZV2: Rijn van Voorst, Jolie van den Boer en Yaas van den Hoeven.

Geslaagd voor Diploma Plankspringen: Nynke Nijhuis,Sweder van der Gaag, Hidde Talsma en Tom Greyghton


Geslaagd voor Diploma Snorkelen:
Thomas Mulder, Josie GreefHorst en Iris Greefhorst


Geslaagd voor Diploma Survival: Nynke Stokking, Olle Talsma ,Rijk van Voorst en Thor Ariaans


Geslaagd voor Diploma Waterpolo: Zachary de Voogd, Danine Blufpand, Lars Blitterswijk, Diego van Veelen, Matilda Ricci, Pablo van Veelen en Elise Palndsoen

Geslaagd voor Brevet 1 kilometer zwemmen: Pablo van Veelen, Danine Blufpand, Lars Blitterswijk, Diego van Veelen en Tom Creyghton

Geslaagd voor Snelheidsdiploma: Elise Plandsoen


Zwem- en Polovereniging Vivax is nu heerlijk met vakantie en in september start er weer een nieuw seizoen.

De lessen worden dan ook weer gegeven op woensdag tussen 18.00 uur en 19.30 uur en op zaterdag tussen 08.00 uur en 12.15 uur in zwembad Poelmeer. De tijd is afhankelijk van voor welk diploma er wordt gezwommen. Voor informatie over de wachtlijst kan men contact opnemen met wachtlijstvivax@gmail.com.

Bij zwem- en polovereniging Vivax worden kinderen opgeleid voor het diploma A, B en C door enthousiaste en gediplomeerde instructeurs. Er bestaat ook de mogelijkheid om na het behalen van het diploma C verder te gaan met zwemvaardigheid 1, 2, 3, en de keuze-onderdelen snorkelen, plankspringen, balvaardigheid en survival, waarbij onderscheid wordt gemaakt in drie niveaus. Daarna is de mogelijkheid om door te gaan met brevet zwemmen wat uit 5 onderdelen bestaat. Zwemvereniging Vivax is een erkende opleidings- en examen instituut volgens de N.R.Z. (Nationale Raad van Zwemdiploma’s). Voor meer informatie over deze diploma’s kan men contact opnemen via petravstijn@gmail.com.

13 / 16

15 / 16

@Pelsje Beide auto’s gaan eruit. Daarvoor in de plaats een @VolkswagenNL id3. Volledig elektrisch. De hamvraag; wel of geen eigen laadpaal.


@askietje 5 lepelaars in het weiland #Oegstgeest. De bedelende jongen zijn op grote afstand te horen.


@keesdellebeke Zouden #boekwinkels - in navolging van de #horeca - in #oegstgeest ook extra ruimte krijgen? @raadoegstgeest


@VissenInTroebel @raadoegstgeest Marijke in ’t Veld vz. vereniging #Kempenaerstraat moet ism winkeliers Langevoort druk uitoefenen op politie en gemeente #oegstgeest om over te gaan op cameratoezicht #CCTV in de winkelcentra in #oegstgeest na toenemende vernielingen en tekort aan handhavers


@graat Ik heb een snipperdag. #Culemborg #Gouda #Oegstgeest #knooppunten