Oegstgeester Courant

16 april 2020

Oegstgeester Courant 16 april 2020


Flora Band brengt miniconcert

De jonge jongens van de Floraband aan het musiceren in de zonnige binnentuin. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

muziek n De Flora Band uit Rijnsburg gaf op zaterdag 11 april een miniconcert voor de bewoners van Van Wijckerslooth en Rustenborch en de omliggende appartementencomplexen.

De jongens begonnen aan de voorkant van het Rustenborch-complex, waar ook een hartelijk 'lang zal ze leven' werd gespeeld voor één van de bewoners. Daarna werden in de zonnige binnentuin nog een aantal prachtige nummers gespeeld. Achter glas en op balkons werd er van het optreden genoten. Voor de Flora Band was het een eerste concertje op deze manier.

Extra inzameling voedselbank

geven n De voedselbank is onder meer afhankelijk van particuliere giften om de mensen die van de voedselbank gebruik maken, te kunnen voorzien van een voedselpakket.

Door het coronavirus is de voorraad van voedsel bij de voedselbank een stuk minder geworden.

“Op de oproep om te geven hebt u royaal gereageerd waarvoor onze hartelijke dank”, laat Sybilla van Egmond namens de organisatie weten. Op dit moment is er vooral behoefte aan: pasta, pastasaus, rijst, groente in blik, fruit in blik, vis in blik en peulvruchten.

Alle Oegstgeestenaren kunnen hun boodschappen inleveren op dinsdag 21 april van 19.00 tot 19.45 uur bij de Rehobothkerk, Lijtweg 1 (tegenover de Shellpomp).

Uiteraard neemt men de regels in acht die er gevraagd worden, zoals 1,5 meter afstand houden van elkaar.

>Drugsdealer aangehouden

politie n Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kon de politie op dinsdag 7 april op de Zoutkeetlaan een 18-jarige man uit Leiden aanhouden voor het verkopen van harddrugs. Tijdens de controle bleek de verdachte cocaïne en heroïne bij zich te hebben. "Bedankt voor de tip!", laat de politie via Facebook weten.

Negentig jaar turnen bij OGAV

Ieder jaar zijn we op het NK te vinden

Dwarse
Denkers eerste maal online

BUITEN n Optredens en theater op straat

Rivierduinen: 'Door plannen in hart geraakt’

Oegstgeester Dwarse Denkers voor het eerst online

Ervaringsdeskundige Rob Mudde.

corona n Voor het eerst in haar geschiedenis hielden de Oegstgeester Dwarse Denkers een online lezing. Omdat het voorlopig vanwege het coronavirus niet mogelijk is om in een groep bij elkaar te komen, werd een andere manier bedacht om toch informatie uit te wisselen. 120 luisteraars logden in bij een digitale bijeenkomst via ‘Zoom’.

Op woensdag 8 april was deze eerste online avond met vier sprekers over de impact van het coronavirus in onze regio.

“Ann Vossen, Rob Mudde, Rogier van Geldre en Tina van Hemel gaven 120 luisteraars een kijkje in de keuken. Viroloog, ex-patiënt, huisarts en IC-arts: alles kwam aan bod. De boodschap was zeer helder: dit is geen gewoon griepje, blijf advies vragen van je huisarts, ook als twijfelt."


'Geen gewoon griepje'

"En voor ons als organisatie ODD was het heel fijn om te merken: het kan dus, dit soort online communicatie als Oegstgeest Digitaal Dorpsplein met zoveel luisteraars live”, aldus de organisatie achteraf op Facebook.

Na afloop en tijdens de sessie konden kijkers via de chatfunctie de sprekers vragen stellen, die via de moderator Joep Roovers aan het panel werden voorgelegd.


Indrukwekkend was het verhaal van Oegstgeestenaar Rob Mudde, die als één van de eersten in het dorp besmet werd met het coronavirus. “Halverwege de eerste berichten, in de laatste week van februari, ging ik skiën in Italië. Hutjemutje stonden we met zijn allen in grote skiliften. We maakten nog grapjes over het coronavirus”, vertelde Mudde online. In de eerste week van maart begon Mudde symptomen te vertonen. “Na een telefoontje naar de GGD stonden ze binnen vijf uur op de stoep. Toen de test positief bleek te zijn, was dat heel heftig voor thuis. Dit gebeurde allemaal voordat alle maatregelen werden afgekondigd. Nu zijn we er een beetje aan gewend, maar toen waren de effecten ongekend groot. Al mijn contacten werden nagebeld, we moesten twee weken in quarantaine, en dat had veel consequenties. Mijn dochter zit in haar eindexamenjaar, mijn zoon stond op het punt om op kamers te gaan, en toen de studentencampus van mijn andere zoon sloot, stond hij op straat, want bij ons mocht hij niet naar binnen.” Mudde vertelde dat de sociale impact heel groot was. “Het is ongelooflijk hoeveel aandacht ik kreeg. Echt honderden berichten kwamen onze kant op, uit Nederland en ook van daarbuiten. Mensen wensten ons sterkte, en waren ook nieuwsgierig hoe ons leven in die weken verliep.”
Rob Mudde werd behoorlijk ziek van het virus. “De ziekte doet heel wat met je lijf; ik heb zware momenten gehad. Maar gelukkig hoefde ik niet naar het ziekenhuis.” Na een week flink ziek te zijn geweest, ging het gelukkig beter. “Alle medeleven was hartverwarmend.” De Oegstgeestenaar gaf aan niet bang te zijn voor herbesmetting. “Evengoed houd ik nog steeds veel afstand en houd me aan alle maatregelen.” Mudde vertelde overigens nu erg te genieten van de saamhorigheid en het samenzijn met zijn hele gezin. (WT)

>Rivierduinen weet wat ze wil

Op het gemeentehuis van Oegstgeest wordt al een tijd geworsteld met de voorbereidingen voor de herziening van het bestemmingsplan Wilhelminapark en Geesten. Er is de laatste tijd heel wat gebeurd in dat gebied.


Rivierduinen – het oude 'Endegeest' – verhuisde een deel van haar activiteiten naar elders, waardoor een deel van de opstallen en landgoed terrein vrijkwamen. Zowel in het noordelijke deel, achter het gemeentehuis, waar ook Stichting '45 ging verdwijnen als op het Landgoed Endegeest liet Rivierduinen gebouwen leeg achter. Het kasteel en een aantal gebouwen, waaronder het Poortgebouw en de Julianaschool, zijn in handen van een belegger/ontwikkelaar gekomen. Concrete plannen vanuit die hoek hebben de krant (mijn enige bron) nooit gehaald. Wat gaat er met het kasteel gebeuren?


De gemeenteraad gaf het college de opdracht mee om het vooral groen te houden, dus het landschap als uitgangspunt te nemen. De wethouder ging daarmee voortvarend aan het werk. Plannen werden ondersteund door zware beschermende maatregelen die over de wijk liggen: een lappendeken van Landgoedbiotoop, Beschermd Dorpsgezicht en Natuur Netwerk Nederland, gebouwen met monument status.

Kortom een deken van beschermende maatregelen vanuit rijk en provincie als een markering van waar de beperkingen liggen. De plannenmakerij verliep niet vlot, want het voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan is er nog steeds niet. Grote lijnen werden wel bekend: Poortgebouw en Julianaschool zouden worden gesloopt om de natuur meer kans te geven en er werd ook even voorgesteld de Leo Kannerschool in de zichtas van het kasteel bij de Wassenaarseweg een nieuw onderkomen te geven (oplossing in een ander dossier, maar toch!). Het slopen van de Poortgebouw en Julianaschool riep weerstand op en als ik het goed begrepen heb is dat ballonnetje inmiddels lek geprikt.


En toen lag daar opeens de Openbare brief van GGZ Rivierduinen. De organisatie klaagt over een totaal gebrek aan communicatie met de gemeente, ondanks hun pogingen daartoe. Geen willig oor, dan dus maar op deze manier. Meer dan 100 jaar is Endegeest/Rivierduinen gebruiker van het landgoed, dat daardoor in stand is gebleven, beide een uitdrukkelijke vastgelegde wens bij de verkoop van het landgoed aan de gemeente Leiden door Jonkheer Gevers. Rivierduinen meldt dat ze daar ook zullen blijven en zelfs intensiveren en uitbreiden, dus investeren. En dat de natuur in het gebied echt in goede handen was en is en zal blijven. Ze eisen luid en duidelijk fysieke ruimte voor hun uitbreidingsplannen, zonder grote beperkingen.


Dus: gedwongen teruggang naar de tekentafel met de opdracht van de gemeenteraad en de duidelijkheid van Rivierduinen als leidraad. Eigenlijk is het vigerend bestemmingsplan een goede blauwdruk voor het nieuwe. De bestemming blijft "maatschappelijk", de beschermende kaders bepalen wat mogelijk is. Binnen die grenzen kan Rivierduinen haar dynamische ambities realiseren en de natuurkwaliteiten en het landschap blijven zoveel mogelijk gespaard. Dat is wat de burgers van Oegstgeest willen en de raadsleden weten dat.


Het bovenstaande is gebaseerd op wat ik als burger uit de pers heb vernomen en op de site van de gemeente Oegstgeest heb kunnen vinden. De communicatie naar de burger kent ook zo zijn gebreken.


John Overveer

Johnoverveer@gmail.com

>Rivierduinen door plannen Oegstgeest ‘in het hart geraakt’

geesten n GGZ Rivierduinen heeft op 9 april een uitgebreide brief gestuurd aan de Oegstgeester gemeenteraad. De zorgorganisatie is niet te spreken over de manier waarop de gemeente Oegstgeest met de ontwikkeling van park Endegeest omgaat. Rivierduinen zegt door de plannen ‘in het hart geraakt’ te worden en begrijpt niet dat patiëntenzorg wordt opgeofferd om de ‘toch al parkachtige omgeving’ nog verder te vergroenen.

GGZ Rivierduinen verzorgt in zes grote voorzieningen verspreid over park Endegeest al jarenlang intensieve psychiatrische zorg, soms zelfs dag en nacht. Op dit moment worden bijna vierhonderd patiënten behandeld. De groene omgeving van het park is daarvoor erg geschikt, maar uit recente plannen die door de Oegstgeester wethouder Peter Glasbeek werden gepresenteerd, blijkt dat hij nieuw te bouwen onderdelen van de zorginstelling liever naar de rand van het gebied ziet vertrekken. Op die manier kan het hart van Endegeest verder worden vergroend.

Ernst Hoette (voorzitter Raad van Bestuur) geeft in de brief aan dat de zorginstelling uit de media moest vernemen wat de plannen voor ‘de Geesten’ zijn. Vanuit de gemeente werd ‘geen enkel initiatief’ genomen om met Rivierduinen in gesprek te gaan, terwijl de plannen ‘grote impact hebben op de zorgverlening aan onze patiënten’. De voorzitter drong begin dit jaar daarom aan op bestuurlijk overleg, dat begin maart plaatsvond. Graag wil Hoette middels de brief het standpunt van Rivierduinen over ‘Gebiedsvisie De Geesten’ bij de gemeenteraad extra toelichten.

Het gaat in die visie om het verplaatsen van potentiële bouwgronden van Rivierduinen, die voor de zorginstelling van groot strategisch belang zijn. Voor de zogenoemde Blauwe Tram- en kwekerijlocatie staan namelijk nieuwbouwplannen op stapel. Onlangs werd al een omgevingsvergunning aangevraagd voor zestien nieuwe eenheden beschermd wonen. Doordat die in de buurt zouden komen te liggen van al bestaande zorginstellingen, kan het zorgpersoneel goed worden verdeeld en ontstaan schaalvoordelen die een ‘kwalitatief verantwoorde, exploitabele en betaalbare voorziening mogelijk maken’. Andere plekken in het gebied zijn daarvoor volgens Rivierduinen minder geschikt.

De brief van Rivierduinen komt op een moment dat de druk op wethouder Glasbeek steeds verder wordt opgevoerd. Half juni moet er een nieuw bestemmingsplan voor het gebied op tafel liggen, maar daarvoor is de gemeente wel afhankelijk van de grond- en gebouweigenaren. Onder meer Rivierduinen, ontwikkelaar Oudendal en verschillende overheden zullen akkoord moeten gaan met het verplaatsen van bebouwbare grond of het slopen van bestaande panden. De Amsterdamse makelaar Jan Wieger van der Linden sloot onlangs nog in dat rijtje aan, nadat hij twee gebouwen achter het gemeentehuis van Rivierduinen kocht, die al enige tijd anti-kraak verhuurd worden. Het is nog niet duidelijk welke plannen hij met deze panden heeft.

Ondanks de coronacrisis gaan de onderhandelingen met de partijen onverminderd door, aangezien half juni een harde deadline is. Tot die tijd zijn de ontwikkelingen in het gebied door een voorbereidingsbesluit bevroren, waardoor bouwaanvragen tijdelijk in de wacht worden gezet. Als het niet lukt om overeenstemming te bereiken met de betrokken partijen en het nieuwe bestemmingsplan op tijd te publiceren, dan moeten de bouwaanvragen op basis van het huidige bestemmingsplan alsnog in behandeling worden genomen. Dat zou betekenen dat de gesprekken weer van voor af aan beginnen.

De Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten laat in een nieuwsbrief weten een beroep te hebben gedaan op de Wet openbaarheid bestuur (WOB). “Herhaalde verzoeken om overleg worden noch door wethouder Glasbeek noch door de burgemeester gehonoreerd”, schrijft de bewonersgroep die niet begrijpt waarom het proces voor het grootste deel achter gesloten deuren plaatsvindt.


Dank aan Sleutelstad - IJsbrand Terpstra

Door John Vroom

Ik zag dat……

• juwelier Alexander met grote letters op zijn etalageruit laat weten dat hij reparaties thuis ophaalt en weer thuisbezorgt

Foto: Willemien Timmers

• de geldautomaat van de Rabobank in tegenstelling tot het kantoor NIET gesloten is, maar volgens een pamflet op het raam open blijft tot eind van het jaar

• een aantal winkels dat destijds de zaak sloot in verband met het Coronavirus, nu in aangepaste vorm en aangepaste tijden weer open gaat, zoals Boekhandel de Kler

• veel kappers de suggestie opgepakt hebben om op aangepaste tijdstippen de winkel open te hebben voor het afhalen van bestellingen op haarkleuringsproducten of zelfs thuisbezorgen, zoals Tetteroo

• een aantal winkeliers, zoals Hugo de Groot, Fromagerie, slager Bakker en Visgilde Hugo van der Meij, zich aangesloten heeft bij de site www.dorpsplein-oegstgeest.nl, waarmee online foodbestellingen afgehaald of thuisbezorgd kunnen worden

• Jumbo en Lidl de verplichte winkelwagens ter plekke ontsmet en per klant aanbiedt en AH dit aan de klant overlaat om deze al dan niet zelf te ontsmetten met gereedstaande materialen

• leden van het PVOO (Platform Voor Ondernemers Oegstgeest) ook volgende maand hun maandelijkse Op-weg-naar-huis-borrel zullen moeten missen

• het aantal nieuw opgerichte ondernemingen in Oegstgeest in de maand maart 28 is, volgens www.oozo.nl

• veel kassamedewerksters bij supermarkten getuige zijn van onvriendelijk ruziënde klanten over de al dan niet in acht genomen 1.5 meter afstand


Zakelijke nieuwtjes? redactie@oegstgeestercourant.nl

Paasgroet voor de buren

Er gaat veel veranderen in De Geesten. | Foto Jacques Vissers

Aan de Aert van Neslaan werd afgelopen weekend door kleinkinderen met stoepkrijt een paaswens getekend. Niet alleen voor hun oma blijkt uit de tekst: "Vrolijk Paasfeest voor iedereen".

'Vrolijk Paasfeest voor iedereen' werd er op de stoep van de Aert van Neslaan gekrijt.

SOEK

Foto: Willemien Timmers

Toen ik als vrijwilliger bij de Soek te horen kreeg dat we binnen twee maanden het huidige pand moeten verlaten en dat de anti-kraak huur wordt opgezegd, dacht ik: ze gaan zeker met de bouwactiviteiten beginnen. Wat schets mijn verbazing dat er van bouwactiviteiten geen sprake is, maar dit uit commerciële over weging gebeurt.

Aangezien het steeds drukker wordt in de winkel door de grote toeloop van klanten en er zelfs sprake van was om de openingstijden te verruimen door ook op de donderdag open te gaan. Dit geeft aan dat in de vijf jaar die de kringloopwinkel nu bestaat, ze een vaste plaats in de samenleving heeft verworven en zijn sporen op sociaal en economisch gebied ruimschoots heeft verdiend .

Ik wil dan ook benadrukken dat alle winst die gemaakt wordt naar goede doelen en sociale instellingen gaat, na aftrek van gemaakte kosten. Zo gaat ook alle ingeleverde kleding die voor ons niet meer geschikt is (modegevoelig) voor hergebruik naar ontwikkelingslanden.

Ik wil hierbij ook de gemeente verzoeken om alles in het werk te stellen om de kringloop winkel in Oegstgeest te behouden. Met name het sociale karakter is belangrijk voor de gemeente zoals de goede doelen die gesteund worden vanuit de opbrengst, maar ook de vrijwilligers die elke dag hun uiterste best doen om er iets moois van te maken.


J. Haar

>Corona, hondenpoep-zakjes en de milieustraat

Gisteren hondenpoepzakjes gehaald bij "gemeentewerf: dat heet nu dus de milieustraat. Eigenlijk is het een verhoogde rotonde, die je met de auto oprijdt en waarbij de containers aan de buitenonderkant staan om de diverse soorten afval erin te kunnen gooien.

Ik kwam echter aan per fiets. Er stond wel 50 meter auto tot aan de straatweg. Iedereen is nu kennelijk bezig met opruimen van huis en tuin.

Ik passeerde de rij, reed de helling op, 'poepzakjes!' roepend tegen de dienstdoende ambtenaar. Die riep verontwaardigd terug: 'Dat gaat zo maar niet: achteraan aansluiten. Anders komen ze allemaal op de fiets!" Ik antwoordde dat me dat laatste praktisch onmogelijk leek (afval onder de snelbinder?).

Ik mocht de gratis rollen met poepzakjes toch alsnog meteen meenemen. Hij had intussen kennelijk begrepen dat je de wet niet altijd letterlijk moet toepassen, maar soms ook naar de geest kunt handelen.

Ik was weliswaar voor mijn beurt gegaan (zonder zijn toestemming vooraf), maar dat voldongen feit had de (rechts)positie van de automobilisten niet verslechterd. Ik kwam immers niet om huisvuil te lozen, maar voor een ander nobel milieudoel. Uiteenlopende dingen kunnen soms tegelijk worden gedaan.

Bovendien: had ik achteraan in de rij moeten aansluiten, of had ik net als bij een stoplicht (hier: de slagboom) niet ook meteen weer vooraan gestaan met mijn fiets?


Rob Siekmann

Léon Joly neemt initiatief voor sponsorloop op afstand

Léon Joly haalde 2225,- euro op voor het WHO Covid-19 Solidarity Response Fund.

hardlopen n Léon Joly, student van de Internationale School Rijnlands Lyceum Oegstgeest en voetballer bij FC Oegstgeest, nam twee weken geleden het initiatief om een sponsorloop op afstand te organiseren.

Hij wilde mensen enthousiasmeren om in deze tijden van isolatie toch in beweging te komen. Zijn doel was om geld in te zamelen voor het 'WHO Covid-19 Solidarity Response Fund'. Het initiatief werd breed gesteund en omarmt.

In totaal hebben 57 personen deelgenomen aan Léon zijn actie, in de vorm van een wandeling, ronde hardlopen of fietsen in de eigen buurt. Met dank aan familie, vrienden, docenten en leerlingen van het ISRLO en Elckerlyc International te Leiderdorp en sponsoren is er een bedrag van 2225,- euro opgehaald!

>Verzelfstandiging Weekmarkt

politiek n Samen met de betrokken ondernemers van de weekmarkt en de Centrale Vereniging voor ambulante handel (CVAH), heeft de gemeente de mogelijkheden van een toekomstbestendiger markt en meer betrokkenheid van de ondernemers verkend.

Het resultaat hiervan is dat de organisatie en beheer van de weekmarkt Oegstgeest wordt overgedragen aan de Stichting Weekmarkt Oegstgeest mede ondersteund door de stichting de Markt van Morgen in Zeewolde. De stichting is in het bezit van de benodigde kennis van de ambulante handel en onderhoudt een breed netwerk op dit gebied.

De Stichting weekmarkt Oegstgeest heeft geen winstoogmerk en werkt als verlengstuk van de marktkooplieden.

>Botsing zorgt voor file op A44

politie n Op de A44 zijn dinsdagmiddag 14 april een vrachtwagen en een auto betrokken geweest bij een ongeval. De brandweer, politie en een berger zijn ter plaatse gegaan om hulp te verlenen. Door het ongeval was de snelweg dicht, en moest verkeer over de vluchtstrook. Dat zorgde voor wat vertraging op de snelweg. De voertuigen zijn geborgen.

>Monique Waaijer 59 jaar

hoera n Afgelopen zondag werd Monique Waaijer 59 jaar.


Omdat zij niet zelfstandig kan wonen vanwege een verstandelijke beperking, woont ze aan de Tilly Koenenlaan in woongemeenschap Gemiva.


"Aangezien wij vanwege het coronavirus mijn jongste zus niet konden bezoeken, hebben we met stoepkrijt bij de rotonde een felicitatie gemaakt die zij vanuit haar raam kon zien", aldus Malou Waaijer.

Concertzender biedt avontuur-lijk voer voor trage dagen

Vrijdag 17 april is de live-opname van de Zondagmatinee van 22 september bij De Concertzender te beluisteren. Foto: Emile Jaensch

muziek n Vrijdagmiddag 17 april is op De Concertzender het Tweede strijkkwartet te beluisteren van Leander Schlegel uit Oegstgeest. Het betreft de opname van het Daniel Quartet, gemaakt tijdens de Zondagmatinee in De Paulus van 22 september vorig jaar.

Door Lucien Knoedler

Leander Schlegel, componist van een klein, buitengewoon rijk oeuvre dat tot in Wenen opzien baarde, is op destijds Oegstgeester grondgebied geboren. Het huis waar hij in 1844 het levenslicht zag, stond aan de Maredijk, buiten de Marepoort. Hij overleed in 1913 in Overveen waar hij veertig jaar woonde, in Haarlem eerst directeur van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Zijn stoffelijk overschot werd per trekschuit met bloemen overladen naar Leiden vervoerd en bijgezet in het familiegraf op de Groenesteeg. Leander is het jongste kind van Cornelia Buddingh, een predikantsdochter uit De Kaag, en Hermann Schlegel uit Saksen, conservator en later de voortvarende directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, nu Naturalis.

Op bezoek bij de Schlegels wilde de beroemde violist Ferdinand Laub Leander meenemen om bij hem in Berlijn te studeren. De vader, een ‘self-made man’, vond dat niks: wetenschap en het virtuozendom staan op voet van oorlog met elkaar. Zijn zoon Gustaaf (Oegstgeest, 1840) – die vanaf zijn negende eerst stiekem Chinees leerde – werd in 1876 hoogleraar Chinese taal- en letterkunde aan de Universiteit van Leiden. Leander bezocht de Leidse Muziekschool en studeerde in Den Haag en Leipzig. Na omzwervingen werd hij hier viooldocent. Leander Schlegel was ook een voortreffelijke pianist. Componeerde hij van jongs af aan, tegen zijn veertigste jaar besloot hij mondjesmaat zijn muziek te publiceren bij uitgevers in Europa. Zijn vijfendertig liederen behoren tot de top. Het Tweede strijkkwartet voltooide hij vlak voor zijn dood, de autograaf van dit meesterwerk is in het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag te vinden. Het wordt op instigatie van Muziekkamer Oegstgeest door Donemus uitgegeven.

De Concertzender is het meest veelzijdige muziekstation van Nederland, biedt met klassiek, jazz en wereldmuziek 24 uur ook avontuurlijk voer voor trage dagen. Gevestigd in Utrecht, worden de programma’s door diepingevoerde vrijwilligers gemaakt.

concertzender.nl / leander-schlegel.nl / muziekkamer-oegstgeest.org

Theaterschool Teylingen presenteert Theatertour op Afstand

optreden n Om een steentje bij te dragen in deze moeilijke tijd, heeft Theaterschool Teylingen een gratis voorstelling van veertig minuten gemaakt om mensen in Teylingen en omringende gemeenten een hart onder de riem te steken.

Afgelopen zondag, 12 maart, vond een prachtig optreden plaats bij appartementencomplex ‘Waterland’ in Haaswijk. De theaterschool presenteerde daar hun Theatertour op Afstand ‘Ik Heb je Lief’.


Op aanvraag en voor zover er mogelijkheden zijn, is Theaterschool Teylingen graag bereid om meer voorstellingen te geven. Wie interesse heeft, kan een e-mail sturen naar info@theaterschoolteylingen.nl.

>Bibliotheek Bollenstreek blijft in contact met haar leden

lezen n Alle vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek zijn nog steeds tijdelijk gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Om toch contact te houden worden leden gebeld. Niet omdat een boek te laat is ingeleverd, maar omdat de medewerkers hun leden missen.

De bibliotheek heeft ruim 26.000 leden en benadert nu de groep senioren telefonisch. Oudere mensen zijn nu kwetsbaarder en nog meer aan huis gekluisterd. "We willen onze oudere leden laten weten dat we graag in contact met ze blijven en we horen graag wat er op dit moment bij de mensen leeft. We wijzen ze op de (online) dienstverlening, zoals het lenen van e-books en luisterboeken."

www.bibliotheekbollenstreek.nl.

OGAV bestaat 90 jaar

jubileum n Op 16 april bestaat de Oegstgeester Gymnastiek en Atletiek Vereniging (OGAV) 90 jaar. Deze gebeurtenis wil de club natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan, maar door de coronacrisis moet het vieren van dit jubileum helaas uitgesteld worden.

Vijf maanden na oprichting startten in september 1930 de eerste lessen in de gymzaal aan de Juffermansstraat met meer dan 230 leden. In de loop der jaren is er in verschillende zalen in Oegstgeest getraind: op hoogtijdagen met meer dan 480 leden. Veel Oegstgeestenaren zijn hun sportcarrière dan ook begonnen bij de gymvereniging. Het lesaanbod varieerde van gym, turnen, jazzdans en atletiek tot volleybal.

OGAV-turnsters in vroeger tijden.
Foto: Thijs Bartels


De vereniging heeft nu een aanbod van ouder- en kindgym, turnlessen, aerobics en sportfit voor volwassenen. Er wordt getraind in de gymzaal aan de Jan Wolkerslaan en in Poelgeest. OGAV telt nu ongeveer 250 leden, van wie sommige al jaren lid zijn.


Nico van Bentem (zie zwart/wit-foto) is al 63 jaar lid en 45 jaar bestuurslid en daarmee voor velen het gezicht van OGAV. Hetzelfde geldt voor ‘juf’ Tineke van der Salm die sinds 1972 actief is. Turntalenten die OGAV zijn ontgroeid, hebben vaak warme herinneringen aan de club en een aantal van hen is nu trainster of (inter)nationaal jurylid.


Op regionaal en landelijk niveau doet OGAV met veel enthousiasme mee aan wedstrijden. Ieder jaar zijn er OGAV-turnsters te vinden op het NK. Dit is heel bijzonder voor een vereniging die traint in een gewone gymzaal waar andere verenigingen veelal de beschikking hebben over een volledig uitgeruste turnhal. Het succes is te verklaren door de inzet en het enthousiasme van leden en trainers, maar ook door de sponsoring van bijvoorbeeld het Roelant Oltmans Fonds en Van der Horst Assurantiën.

"De vereniging hoopt nog jaren bij te kunnen dragen aan een sportief en gezond Oegstgeest; betere faciliteiten zijn nodig voor behoud van dit succes. Op naar de 100 jaar!" aldus het huidige bestuur.


Nieuwsgierig? Meer informatie en foto’s zijn te vinden op www.ogav.nl.

Fiks 2 en Fiks 3 promoveren in zaalcompetitie

korfbal n Een beetje vreemd om in deze tijd over ‘promoveren’ te schrijven omdat alle sportcompetities eruit liggen vanwege het coronavirus. Dit heeft echter te maken met het besluit van het Bondsbestuur van het KNKV over de stilgelegde zaalcompetitie, waarin nog drie competitierondes waren te spelen.

Omtrent de zaalcompetitie is het volgende besloten:
In de top- en wedstrijdkorfbal in de zaalcompetitie geldt dat de huidige stand als eindstand telt. Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking. Zowel Fiks 2 als Fiks 3 stonden bovenaan de ranglijst. Dit betekent dat Fiks 2 promoveert naar de reserve overgangsklasse en Fiks 3 naar de reserve eerste klasse. Voor het eerst in de historie van de vereniging gaan deze teams in de zaalcompetitie op een zo hoog niveau spelen. Natuurlijk is Fiks daar blij mee, maar ingetogen. Feestelijkheden zijn ondenkbaar in deze tijd. Uiteraard had Fiks de competitie veel liever geheel uitgespeeld en op eigen kracht deze prestaties willen behalen. Maar het is niet anders. Toch de teamfoto’s, hoewel die natuurlijk niet kunnen evenaren met uitbundige foto’s met blijde gezichten en bloemenhulde. Wel felicitaties aan Fiks 2 en trainer Rob Schoof en teamleider Remco Beije. Dit geldt ook voor Fiks 3, trainer/coach Mitchell van Strien en teamleider/coach Aldo Spadon.

Voor wat betreft de veldcompetitie 2019/2020 heeft het Bondsbestuur besloten deze als niet gespeeld te verklaren. Reden: er is maar één helft gespeeld en daarom is het Bondsbestuur van mening dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten.
Voorlopig dus geen wedstrijdnieuws over Fiks in de krant. Maar dat geldt voor alle sporten.

Stay Home

Tommy Sheriff Louisa van der Meij Foto: Louisa van der Meij

Column

By: Tommy Sherif

In the last few weeks, I’ve been isolating myself inside; actually I ain’t afraid about myself, but more an attempt to contain this virus before spreading more in the country. I only go to the supermarket or to the supermarket.
However, I observed one important thing; like always, people are extremely divided, the minority are aware but not paranoid, they know where and how to get the right medical information and having fun. The other two extreme teams are so far from each other, one team are very careless, they are spending this period as a vacation; going to the lake, the beach or having fun in the streets, the strange thing here is: most of them are really angry when you pass next to them! The other team are very paranoid and in panic, you can see them walking their dogs, or in the supermarket. Not only they are in panic but also they have a lot of anger inside of them, probably its anger generated from fear, this anger can be pointed at anyone who is doing something according to them not healthy.

In the process of passing and containing this virus, I’d like to say: Thanks for the wise minority, and for the other two teams “stay home” this is not a vacation and if you are afraid from going out, ask people to buy your stuff, and if you have to go out, through your panic away. Be well everyone.

>MEDISCH

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212


TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

13 t/m 20 april: Tandartspraktijk De | Tandarts, Hoofdstraat 4, 2351 AJ Leiderdorp. Tel. (071) 5131250.

20 t/m 27 april: Tandartspraktijk Leident, Merelstraat 184-A, 2352 VH Leiderdorp. Tel. (071) 5898262.

Zie ook de website:

www.leidsespoedtandarts.nl.


Stichting Korrelatie 0900 - 1450
www.korrelatie.nl

>Privékoopavond

wielen n 2wheels biedt, net als sommige andere zaken, in deze weken een bijzondere service: privékoopavond.

Eigenaar Stefan Wiegel hierover: “Met name in deze periode van coronavirus is dit een service die goed uitpakt. Hiermee kan de piekdrukte overdag ontlast worden. De ervaring leert dat klanten voor een fiets of scooter ruim de tijd willen nemen voor overleg en informatie. Juist tijdens de privékoopavond kan één op één contact prettig zijn, omdat de focus beter komt te liggen om een keuze in aankoop te maken of advies in te winnen”. Hij vervolgt: “Zeker in deze tijd optimaliseer je daarmee de veiligheid bij één op één contact." Tot slot geeft hij aan dat na aankoop service aan huis geboden kan worden.

www.2wheels.nl/prive-koopavond Telefoon: (071) 5652233