Oegstgeester Courant

8 april 2020

Oegstgeester Courant 8 april 2020


Rutte bezoekt Montessorischool

Minister-president Mark Rutte in gesprek met het team van de Montessorischool in Oegstgeest. | Foto Nia Palli Foto: Nia Palli

bezoek n “Vandaag hebben we hoog bezoek! Ja, het is één april, dit is geen grap! Mark Rutte is vandaag bij ons op school hoe we als school met deze gekke tijd omgaan”, laat de Montessorischool aan de Lange Voort op woensdag 1 april via haar YouTube-kanaal aan de leerlingen weten.

“Maandag 30 maart werden we gebeld, of minister-president Mark Rutte langs mocht komen om op de 'werkvloer' van onze school te mogen kijken” vertelt Esther van den Oever (groepsleerkracht van 7 - 8 D en & ICT-coördinator). “Hij wilde weten hoe wij het onderwijs organiseren en hoe het met ons gaat. Ondanks dat het bezoek op 1 april plaatsvond, was het geen grap.” Het docententeam was dus van tevoren op de hoogte, maar voor alle leerlingen, ook voor degenen die vanwege het beroep van hun ouders wèl op school aanwezig waren, kwam het bezoek als een volslagen verrassing.

Mark Rutte kwam samen met een aantal camera's. Het jeugdjournaal had op woensdagavond een item over het bezoek.


Verrassing

“Dat Mark Rutte nog even verscheen voor de camera van onze 9.00 uur ‘Heel Montessori Sport’-post voor ons YouTube-kanaal was een verrassing voor alle leerlingen. Op deze Oegstgeester basisschool begint elke schooldag met een kwartier gym of muziek, en daarna gaan de leerlingen allemaal met hun eigen boeken aan de slag.


'Fantastisch werk'

“Dag lieve kinderen, mijn naam is Mark Rutte”, sprak de minister-president. “Ik ben vandaag op bezoek bij jullie school. Daar ben ik in gesprek met een aantal kinderen die hier nu verblijven, maar ook vooral met juffen en meesters. Die doen fantastisch werk. Ik wens jullie de komende weken veel succes om op deze afstand onderwijs te krijgen, en ik hoop dat jullie elkaar heel snel weer normaal kunnen zien. En dat alles weer normaal wordt; maar helaas, het gaat nog even duren.”

Nadat Mark Rutte de leerlingen had toegesproken, begon de online gymles (een ‘springtraining’) onder leiding van gymleraar Robin.

De minister-president sprak daarna nog uitgebreid met het docententeam. “We hebben een mooi gesprek met hem gehad”, aldus Esther van den Oever.

Krant dag later

Pasen n In verband met Pasen ligt de Oegstgeester Courant volgende week een dag later in de bus: op donderdag 16 april in plaats van op woensdag 15 april.

De deadline voor het aanleveren van kopij is ook een dag verschoven (dinsdag 14 april 9.00 uur). redactie@oegstgeestercourant.nl.

>Paaseieren zoeken afgelast

pasen n "Zoals iedereen ongetwijfeld zal begrijpen, gaat het jaarlijkse paaseieren zoeken op eerste paasdag in het F.B. Hotzpark in Haaswijk dit jaar jammer genoeg niet door", laten Rob Heemskerk en zijn zonen weten. "Maar... we bewaren het gouden ei, dus volgend jaar hebben we niet één, maar twee gouden eieren om te verstoppen."

De ras-Oegstgeestenaren wensen iedereen gezellige paasdagen. "Stay home, stay safe!"

>Theo Maassen

terugkijken n Afgelopen vrijdag was cabaretier en acteur Theo Maassen te zien in het programma 'Verborgen verleden'.

Maassen is geboren in Oegstgeest en in het programma brengt hij een bezoek aan het gemeentehuis om meer te weten te komen over zijn onbekende opa. Het programma is online opnieuw te bekijken.

Foto: Marleen Berkhout

Zwanger zijn en bevallen in deze weken

Geen kraam-
visite maar raamvisite

Curium-LUMC: ‘Ook nu gaat de zorg door’

VOORDEURSHOOT n Foto's in coronatijd

Niet parkeren bij De Klink in de weekenden

In weekend parkeerterrein Klinkenbergerplas afgesloten

Het parkeerterrein bij de Klink was afgesloten om een toestroom van mensen tegen te gaan. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

Het was prachtig weer dit weekend. Veel mensen maken dan graag een strandwandeling of een tocht door een natuurgebied. Omdat contact nog steeds zoveel mogelijk moet worden vermeden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waren dit weekeinde parkeerterreinen bij stranden en recreatiegebieden in de hele regio afgesloten.

Door Willemien Timmers

Ook het recreatiegebied bij de Klinkenbergerplas was niet met de auto bereikbaar. De toegangsweg was afgezet met hekken, en verkeersbegeleiders stonden mensen te woord, en wezen automobilisten erop dat het écht niet mogelijk was de auto bij het recreatieterrein te parkeren. "Wij zijn op dit moment in de hele regio actief', aldus een verkeersbegeleider van de stichting ATC, die met een auto rondreed om de vrijwilligers op de diverse plekken te steunen en van de juiste materialen te voorzien. ATC fungeert als 'een schakel tussen enerzijds de eigen verantwoordelijkheid van de burger en anderzijds de uiteindelijke handhaving door BOA en politie', is op hun website te lezen.

"Nee, wij kunnen niet echt handhavend optreden", lachte één van de vrijwilligers. "Maar dat is eigenlijk ook helemaal niet nodig. Mensen luisteren goed en hebben begrip voor de situatie. Mocht er zich iets voordoen, dan staan we in direct contact met de BOA's." De vrijwilligers zijn standaard ook uitgerust met een EHBO-kit en een AED, zodat ze bezoekers van De Klink, en dat waren er nog genoeg, op allerlei manieren kunnen helpen.

"De maatregelen zijn afgelopen weekend in Oegstgeest op straat redelijk tot goed nageleefd. Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om thuis en om het huis te blijven", liet burgemeester Emile Jaensch op social media weten. "Door de handhavers is een aantal waarschuwingen aan overtreders uitgedeeld. Op een paar plekken zijn jongeren in Oegstgeest in groepsverband aangetroffen, die niet voldoende afstand houden."


Ook voor komend Paasweekeinde gelden beperkende maatregelen in de bollenvelden, rond recreatiegebieden zoals strand en Klinkenbergerplas en voor tuincentra en bouwmarkten, zoals in De Boeg. "We moeten dit nog even vol houden."

>45e Paas-Haaswijkloop uitgesteld

rennen n Traditioneel zou op maandag 13 april, Tweede Paasdag, de PaasHaaswijkloop gehouden worden georganiseerd door Buurtvereniging Haaswijk en Morsebel en Loopgroep Oegstgeest.

Deze enige echte Oegstgeester lenteloop zou dit jaar voor de 45e keer plaatsvinden. "Helaas gaat deze happening vanwege het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus dit jaar niet door. De 45e PaasHaaswijkloop wordt verschoven naar volgend jaar: Tweede Paasdag 2021. Train lekker door, het liefst alleen en op een rustige plek. Graag tot volgend jaar!" laat de organisatie weten.

Kraamvisite wordt in deze weken raamvisite

Papa Maurice Lardenoije laat vol trots zijn zoon Zeger zien terwijl mama Nancy even aan het uitrusten is. | Foto Marleen Berkhout Foto: Marleen Berkhout

geboorte n Zwanger zijn en bevallen: alle begeleiding en feestelijkheden er omheen leken altijd zo gewoon, maar in deze tijden van corona-crisis is alles anders.

Door Willemien Timmers

Robert Vermeiren. | Foto Jeroen Dietz Foto: Jeroen Dietz Fotografie

“De verloskamers in het Geboortehuis in het LUMC en ook in het Moeder- en Kindcentrum in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp zijn ook in deze tijd gewoon open hoor”, vertelt Jolanda Colli van Verloskundigenpraktijk Oegstgeest, die ook in deze dagen met veel passie haar beroep uitoefent. “We zien evenwel dat vrouwen er nu iets vaker voor kiezen om niet poliklinisch, maar thuis te bevallen. Volgens mij is dat op dit moment ook een landelijke trend. We zijn ontzettend blij dat ook de thuisbevalling onderdeel is van de normale zorg. Ons systeem is hierop gebouwd en dat komt nu goed van pas. Wij moedigen aanstaande ouders aan om dàt te doen waar ze zich veilig bij voelen. In alle ziekenhuizen zijn trouwens aparte verloskamers ingericht voor vrouwen die besmet zijn met het corona-virus.”


Geen bezoek

De verloskundige benadrukt dat de bevallingen die zij samen met haar collega’s de afgelopen weken heeft begeleid, in eenzelfde sfeer als anders zijn verlopen. “Het verschil is enkel dat bij de bevalling alleen de partner, de verloskundige en de kraamverzorgster aanwezig mogen zijn. En ook na de bevalling wordt bezoek afgeraden zolang de kraamzorg aanwezig is. Dit is belangrijk voor de kraamvrouw en haar gezin, maar ook voor de verloskundige en de kraamhulp.”

Bij een bevalling is het onmogelijk om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. “Maar waar mogelijk houden we rekening met de maatregelen. Als er geen coronaklachten zijn in het gezin van de bevallende vrouw, en wij zelf ook klachtenvrij zijn, kunnen we gewoon ons werk doen.” Als er wel klachten zijn, is er een centraal coronateam van verloskundigen dat de moeder bijstaat.

Colli beklemtoont dat zwangeren en kraamvrouwen altijd kunnen bellen bij klachten. “De verloskundigen en ziekenhuizen zijn gewoon bereikbaar. We hebben voldoende capaciteit om goede én veilige zorg te leveren.”


Alleen

De controles bij Verloskundigenpraktijk Oegstgeest verlopen wel anders dan in andere tijden. “Een dag of enkele dagen voor het consult bellen we met de aanstaande moeder hoe het gaat met de zwangerschap. Als er geen coronaklachten zijn, komt ze de volgende dag alleen naar de praktijk. We zorgen dan dat er in de wachtkamer ook maar één persoon tegelijk aanwezig is. Het onderzoek zelf houden we kort: we doen een uitwendig onderzoek en meten de bloeddruk. Als er dan nog behoefte is aan een gesprek, doen we dat later ook via de telefoon.” Deze maatregelen maken de anders zo bijzondere tijd toch wel heel anders. Ook bij de diverse echo’s mag de partner niet mee. “Gelukkig is hiervoor ongelooflijk veel begrip, en kunnen we met beelden veel goedmaken.”


Ogen en oren

Bij de bevalling zijn zoals gezegd, zo weinig mogelijk mensen aanwezig, en ook in de kraamtijd is het de bedoeling dat er alleen ‘raambezoek’ en geen ‘kraambezoek’ komt. “Wij gaan als verloskundigen zelf in principe ook maar één keer langs. Als het nodig is, komen we vaker. De rol van de kraamverzorgenden is in deze dagen erg belangrijk. Zij vormen onze ogen en oren en moeten signaleren als er extra zorg nodig is.”


Informatie

De verloskundigenpraktijk zorgt er in deze maanden voor dat alle vrouwen en hun familie goed geïnformeerd blijven over de actuele stand van zaken. “We zorgen via mails en social media dat iedereen goed op de hoogte is. Het organiseren van normale informatieavonden is helaas nu niet mogelijk, maar we zijn ermee bezig om dit online voor geïnteresseerden te regelen.”

>Robert Vermeiren van Curium-LUMC:

‘Ook nu gaat de zorg door’

behandeling n Deze tijden van corona-crisis zijn voor iedereen een uitdaging. Dat weten ze bij Curium-LUMC, dat diagnostiek en behandeling biedt aan kinderen en jongeren (en hun gezin) bij psychiatrische stoornissen, als geen ander. Er komt veel op de jongeren en hun begeleiders af, maar toch gaat de zorg voor deze groep ook in deze roerige tijden gewoon door.

Door Willemien Timmers

Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur patiëntenzorg van Curium-LUMC, is zich erg bewust van de uitdagingen die deze coronacrisis met zich meebrengt. “Contact is en blijft enorm belangrijk bij de begeleiding van de kinderen en jongeren.”

Bij Curium-LUMC zijn er jongeren die tijdelijk op het terrein wonen, daarnaast wordt een heel grote groep er middels gesprekken, dagbehandeling en therapie begeleid.

Toen bleek dat fysieke contactmomenten zoveel mogelijk ingeperkt moesten worden om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is er bij Curium-LUMC onmiddellijk een omslag gemaakt. Zo worden gesprekken wanneer mogelijk via beeldbellen gevoerd, en vinden de meeste contacten online plaats.

“Maar ook in deze situatie blijven we zorg garanderen en zorgen we ervoor dat alle begeleiding zo optimaal mogelijk verloopt”, benadrukt Vermeiren. “Ook gaat de zorg voor de kinderen die hier intern verblijven, gewoon door.”

Al langer was men in de geestelijke gezondheidszorg bezig hoe men e-Health, zorg via computer en telefoon, meer zou kunnen inzetten. “Door de corona-uitbraak is dit proces nu versneld. Op een later tijdstip zullen we deze begeleiding-op-afstand evalueren. Dat we ook in de toekomst meer zullen beeldbellen dan we gewend waren, lijkt me duidelijk, maar niet zoveel als we in deze periode doen. Mijn waardering gaat uit naar onze technische dienst, die mogelijk heeft gemaakt dat iedereen nu online op deze manier kan werken, en ook naar al onze behandelaars, die bij elk online contact de afweging maken of er nog meer zorg nodig is.”

“Voor een grote groep is het prima om thuis via beeldbellen contact te hebben, maar het is toch anders. We doen wat nodig is, en gaan dus evengoed nog bij mensen langs mocht het thuis uit de klauwen lopen.”


'Hulp bieden is belangrijker dan het houden van afstand'


Ook in deze maanden wil Curium-LUMC er zijn voor elk individueel kind dat psychische problemen ondervindt. “We blijven erop gericht hoe we het beste hulp kunnen bieden. Alles op basis van wat het kind nodig heeft. Natuurlijk zoeken we in deze tijd naar welke behandeling we nu kunnen aanbieden en wat we kunnen uitstellen.”


Zorg boven afstand

Vermeiren benadrukt dat als kinderen dringend hulp nodig hebben, ook als ze al opgenomen zijn, dit belangrijker is dan het houden van afstand. “Dat kan niet anders. Ik heb enorm veel respect voor onze bevlogen medewerkers, die met deze nieuwe situatie moeten omgaan, maar ook zien dat in bepaalde omstandigheden een kind juist wel moet worden vastgehouden, en dat jonge kinderen niets snappen van alle hygiëneregels.”


Stijging

Vermeiren geeft aan dat het onzeker is hoe de komende weken zullen verlopen. “We zien een stijgende vraag om hulp, en proberen daar zo goed mogelijk op te reageren. In veel gevallen zal online overlegd worden en de behandeling wat uitgesteld worden. Eveneens zijn we dagelijks in overleg met sleutelfiguren in de regio over hoe de opvang van kinderen met psychische problemen moet verlopen mocht er meer behoefte komen aan opname.”


Thuiszitten

De hoogleraar snapt dat in deze weken het leven soms heel lastig kan zijn, zeker als er in het gezin mensen zijn die psychische problemen ervaren. “In deze dagen van thuisblijven is het belangrijk om een goede structuur aan te houden, anders is er een grote kans dat er te veel wordt gehangen op apparaten. Belangrijk is ook dat eenieder eigen tijd en ruimte heeft. Daarnaast is het, net als altijd, goed om gezond te eten en te blijven bewegen, en goed te zorgen voor elkaar.”

DD-Club eet op tweede paasdag diner van Oud-Poelgeest

Lodewijk Schmit Jongbloed en Jan-Willem Besselink in februari na een overleg over het diner. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

dineren n Vanwege het coronavirus kan de maandelijkse avond van de DD-club ('derde donderdag', georganiseerd vanuit het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest) niet doorgaan in de traditionele vorm.

Door Willemien Timmers

“Heel jammer want op donderdag 16 april zou onze maaltijd worden verzorgd én gesponsord in en door Kasteel Oud-Poelgeest”, laat Lodewijk Schmit Jongbloed weten. “Het verheugt ons des te meer dat Jan-Willem Besselink van Oud-Poelgeest heeft aangeboden om op tweede paasdag (maandag 13 april) samen met zijn koks een paasmaaltijd te creëren die door de leden van Rotary Oegstgeest bij zo’n veertig van onze leden wordt thuisbezorgd.”


'Jammer dat wij hen niet hier kunnen ontvangen'

De door Oud-Poelgeest versbereide warme maaltijd van onder andere asperges, gerookte ham en ei wordt ’s avonds bij de DD-club leden afgeleverd tussen zes en half zeven.


“Jammer dat wij de leden van de DD-club niet op het kasteel kunnen ontvangen”, laat Jan-Willem Besselink, directeur van Kasteel Oud-Poelgeest weten. “Omdat we graag iets voor een ander betekenen, hebben we besloten toch te koken voor deze gezellige groep. En het mooie is, dat het geld dat zij betalen voor het menu, ten goede komt aan de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest. Op die manier komt er in deze stille maanden toch wat geld binnen voor het behoud van het kasteel en het landgoed. Een win-win situatie.”

Bessellink legt uit dat nu conferenties en bruiloften niet doorgaan vanwege het coronavirus Oud-Poelgeest van alles doet om nog wel wat inkomsten te genereren voor de stichting die ervoor zorgt dat het landgoed en het kasteel goed onderhouden blijven. “Zo hebben we ook regelmatig de mogelijkheid om maaltijden af te halen.”

Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest is een burgerinitiatief dat tot doel heeft de inwoners van Oegstgeest het perspectief te bieden op langer zelfstandig leven. Het burgerinitiatief wil als coöperatie van burgers in samenwerking met professionele partijen de voorwaarden realiseren om langer zelfstandig leven mogelijk te maken.

Maaltijden thuis

De buren drinken op gepaste afstand koffie met elkaar. | Foto Els Jacobs Foto: Els Jacobs

eten n Het is duidelijk dat de lentemaaltijd van 17 april in de Rehobothkerk, zoals aangekondigd in het activiteitenprogramma van de Raad van Kerken en in het Oegstgeester Kerkblad OKe, helaas niet door kan gaan.

Het jaarthema ‘Thuis’ pakt zo wel heel anders uit dan bedoeld! "We moeten thuis eten en missen de ontmoeting met anderen dan eventuele huisgenoten tijdens de maaltijd. Terwijl we juist voor elk jaargetijde een maaltijd organiseerden om zo anderen te ontmoeten en met elkaar een thuisgevoel te creëren. We hopen nu op een ontmoeting tijdens de geplande zomermaaltijd op vrijdag 24 juli!"

>'Coronakoffie' met de buren in de straat

ontmoeting n Een aantal bewoners van de Prinses Marijkelaan / Hofdijk drinkt samen koffie.

Dit doen zij heerlijk in de ochtendzon en op gepaste afstand van elkaar.

"Op deze manier kunnen we ervaringen delen, tips & tricks uitwisselen en onderling contact houden. We letten op elkaar!" laat de maker van de foto, Els Jacobs, aan de krant weten.

Gezellige buurtfoto's in deze coronatijd kunnen worden ingestuurd naar redactie@oegstgeestercourant.nl

>Medische diensten

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.


DOKTERSDIENST

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

6 april t/m 13 april Tandartspraktijk CTI Warmond, Herenweg 77, 2361 EJ Warmond. Tel. (071) 3011738.

13 april t/m 20 april 8.00 uur: Tandartspraktijk De | Tandarts, Hoofdstraat 4, 2351 AJ Leiderdorp. Tel. (071) 5131250.


APOTHEKEN

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558


Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000


Opvoedadviespunt, (088) 900 4000, www.kwadraad.nl


Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl


Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl


Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving. (VPTZ Leiden en omgeving). Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.vptzleidenenomgeving.nlPVOO

ontmoeting n De geplande bijeenkomst van het Platform voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO), op 7 mei bij de Rabobank met de inmiddels traditionele barbecue, zal geen doorgang zal vinden.

De extra afgekondigde maatregelen door de Nederlandse overheid om verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan, nopen tot het opschorten van de bijeenkomst tot een nader te bepalen datum. "Van uitstel komt in dit geval evenwel geen afstel", laat het PVOO-bestuur weten. "De Rabo-bijeenkomst zal worden geagendeerd zodra dat weer mogelijk is".
Het PVOO-bestuur houdt leden zoveel mogelijk op de hoogte van relevante informatie rond de coronamaatregelen de ondernemers aangaande. "Zit u met specifieke problematiek waarmee wij mogelijk als bestuur behulpzaam kunnen zijn, laat ons dit dan weten. Waar mogelijk willen wij de leden ondersteuning bieden."

>Competities amateurvoetbal niet hervat

voetbal n Met het oog op de door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.

Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. We kunnen vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”

'Koop lokaal'

winkelen n "De retail in ons dorp is voor een groot gedeelte nog geopend!" laat een lezer van de krant weten in een mail waar zij een vrolijke foto aan hangt.

Bij een wandeling door het dorp is het leuk om, op gepaste afstand, een bezoek te brengen aan een lokale ondernemer. Foto: Marjolijn van der Jagt
Tommy Sheriff Louisa van der Meij Foto: Louisa van der Meij

"Bij een ommetje in het dorp past misschien een bezoek aan de lokale ondernemers. Veel ondernemers hebben nieuwe voorjaarscollecties- en items in de winkels. Voor de paasdagen misschien toch een leuk idee om voor jezelf of voor iemand anders een cadeautje te kopen!"

>Door John Vroom

Ik zag dat ...

• De Eglantier snel weer een opvolger gevonden heeft voor hun planten- en bloemenwinkel met een groot aanbod fleurige bloemen

• de Rabobank aan de Lijtweg per 1 april definitief haar deuren heeft gesloten en ook die van de geldautomaat

• een aantal winkels hun openingstijden heeft gewijzigd naar middagopening

• het Beleg van Oegstgeest het zomerterras weer geplaatst heeft, maar het voorlopig zonder terraszitters moet doen

• steeds meer winkels uit de regio ook thuis gaan bezorgen in Oegstgeest

• toch meerdere foodzaken de nieuwe service Thuisbezorgen of Afhalen hebben, maar het niet of nauwelijks communiceren, zoals in de Oegstgeester Courant

• hotel de Beukenhof een creatieve oplossing bedacht heeft, waarbij een hotelkamer geboekt kan worden met diner en/of lunch als roomservice

• in meerdere omliggende gemeentes creatieve ondernemers met Foodtrucks actief zijn geworden met groot succes

Zakelijke nieuwtjes? redactie@oegstgeestercourant.nl

>It was meant to be 'Oegstgeest'

By Tommy Sherif

In 2012, I was dreaming of a better future for my country “Egypt”. Starting new job in a TV channel and working in the presidency campaign of Mohamed Morsi. Life was taking me in a path I was working for: theater shows, TV and important political career, big dreams were coming true. Also the ability to carry people’s complaints to authorities was something right to do.
However, in 2013, we had a coup in Egypt. My plan was to stay in Egypt. Things went bad and I had to leave. Took steps to go to Sweden but I ended up in the Netherlands.
I waited for a while in the AZC, and in the moment I thought probably I have to leave and go to Turkey, I received the IND decision that I can stay here. Wanted to live in Leiden, however, I received a letter to go to 'Oegstgeest'. Took me a while to just read the name; even when I got my house, I was searching for a certain supermarket but it is not in the city, I was a bit disappointed. Eventually, I figured out that I live 20 meters far from the best supermarket in the Netherlands.
Sometimes we have a lot of plans, but life has better plans for us. Of course I miss a lot about my country and my family. However, every day when I woke up, I feel blessed for what I have now.

Online teken- en schilderles

tekenen n "Bent u eraan toe om juist nu de zinnen te verzetten? Om vanuit huis lekker bezig te zijn en alle ellende een uurtje te vergeten? Om even met totaal andere zaken bezig te zijn? Dit is de uitkomst!" zegt kunstenares Mayo de Graaf.

De Graaf geeft online teken- en schilderles. Omdat de opdrachten per mail of per app verstuurd worden is het mogelijk om op elk moment in te stromen. De oefeningen zijn interessant en leerzaam. De deelnemers zijn erg enthousiast en verheugen zich elke week weer op de nieuwe les. Mayo houdt tijdens het werk toezicht en geeft op- en aanmerkingen. Na afloop is er een telefonische bespreking. Er is ruimte en tijd voor zowel beginners als gevorderden. Deze nieuwe lesmethode heeft absoluut grote voordelen. Voor nadere informatie: 06 25 23 25 54 of mayo8@casema.nl.

>BridgeClub Rijnland in tijden van corona

brigde n BridgeClub Rijnland is in verband met het coronavirus tijdelijk gesloten; het speelseizoen, dat normaliter tot eind mei loopt, is afgesloten. Na de zomer pakken we als het even kan de kaarten weer op. Om het clubgevoel tijdens deze lockdown in stand te houden, verschijnt het clubblad Breinland momenteel vaker dan gebruikelijk; de redactie van Breinland krijgt veel positieve reacties en gaat er mee door.

Een ander initiatief om met bridge bezig te blijven is spelen op StepBridge, de website waar online bridge gespeeld wordt. Dinsdag 7 april start de eerste online clubavond van Rijnland.

Ook met een proefaccount voor Stepbridge kan mee gespeeld worden. "We hopen dat veel leden de weg naar Stepbridge vinden en meedoen met onze online clubavonden. Ontdek hoe leuk online bridgen kan zijn", vertelt het bestuur.

Bridgeclub Rijnland speelt sinds najaar 2018 in het clubhuis van de Oegstgeester Golfclub. Een prima speelgelegenheid in een mooi park en met veel parkeerruimte. De clubavonden zijn ongewijzigd op dinsdag en donderdag; uiteraard rookvrij. Er is plaats voor nieuwe leden. Ook individuele spelers, die een partner zoeken, kunnen zich aanmelden; de club zal proberen een partner te vinden. Voor meer informatie of aanmelden: bezoek de website www.nbbclubsites.nl/club/9013 of bel Cornelis Hoefsloot (secretaris 071-5211 093) of Joop Wisse (ledenadministratie 071-5891 073).