Oegstgeester Courant

10 april 2019

Oegstgeester Courant 10 april 2019


Complex FCO feestelijk geopend

Na een paar ferme trappen op gesloten doel, kwam er zicht op het nieuwe kleedkamergebouw. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

feest n Afgelopen vrijdag, 5 april, werd op Sportpark de Voscuyl de nieuwe accommodatie van FC Oegstgeest feestelijk geopend.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om, na de fusie van de voetbalverenigingen UDO en Vv Oegstgeest, het complex van FC Oegstgeest helemaal compleet en nieuw te maken. De club heeft de beschikking gekregen over een schitterend clubgebouw, een nieuw kleedkamergebouw, drie tennisbanen en de twee nieuwe kunstgrasvelden.

Op 5 april werd door de voormalig voetbalvoorzitters Luuk van der Zon en Jan van den Broeck een dynamische, creatieve duopresentatie gegeven waarin zij toelichting gaven op de totstandkoming van de fusie en het nieuwe complex. Natuurlijk hadden zij de lachers op hun hand bij het ophalen van de herinneringen aan de oorspronkelijk bedachte fusienaam 'De Vossen' en alles wat er daarna over geschreven werd.

Zij namen de aanwezigen mee in de plan van aanpak die in april 2018 van start ging, en ze lieten beelden zien van het oude sportpark De Voscuyl, en hoe het is geworden. Ineke van Vliet, Teammanager Maatschappij van Gemeente Oegstgeest, stak ooit de eerste spade in de grond.

Alle hoogte- en wat diepere punten kwamen voorbij: de noodkantine, de enorme opgaaf om alle voetballers van de juiste kleding te voorzien, de bouw van de kleedkamers, de aanleg van zonnepanelen en de ledverlichting zowel binnen als op de velden en tennisbanen.

Nadat iedereen in de bloemetjes was gezet, en de oude voorzitters de sleutel van het nieuwe complex officieel hadden overhandigd aan voorzitter Marc Du Maine, nam sportwethouder Jan Nieuwenhuis de 'Ukkies' van FC Oegstgeest mee naar en voetbaldoel, bespannen met papier met daarop de logo's van UDO, Vv Oegstgeest en FCO. Gezamenlijk trapten zij ballen door het papier het doel in.

Op zaterdag ging het feest verder. Onder zeer grote belangstelling kwamen de FCO en SJC-teams hand in hand met jeugdspelertjes het veld op. Het vergrote terras stond vol met mensen en ook rond het veld en op de tribune was het een drukte van belang. Nadat er met 4-1 werd gewonnen van SJC, was het tijd voor livemuziek en de officiële trekking van de loterij met een enorme rij aan prijzen. Het feest dat volgde, met 'Rubberen Henkie' en Herman & Friends, duurde tot in de kleine uurtjes.

Beatrice de Graaf in Oegstgeest

lezing n Op uitnodiging van de Rijnlandse boekhandel is de bekende hoogleraar en terrorisme-expert Beatrice de Graaf op donderdag 11 april te gast in Oegstgeest. Die avond geeft zij een lezing in het Dorpscentrum.

De aanleiding is het verschijnen van haar boek 'Tegen de terreur' in 2018 over hoe Europa veilig werd na Napoleon. Na 25 jaar van oorlog en chaos verlangde de bevolking naar rust en veiligheid. Een nieuwe Europese Verdedigingsgemeenschap werd opgericht. Met behulp van allerlei nieuwe instrumenten – paspoorten, optische telegrafen, gezamenlijke grenscontroles en het razendsnel verspreiden van signalementen – werd het inderdaad veilig. De veiligheid werd duurbetaald, met internationale leningen en afgedwongen Franse herstelbetalingen.
Maar werd de terreur werkelijk bezworen? En legde dit systeem de basis voor ons huidige veiligheidsbestel? Op basis van nooit eerder onderzochte bronnen reconstrueert Beatrice de Graaf magistraal en tot in detail deze eerste gezamenlijke Europese strijd tegen de terreur.
Beatrice de Graaf (1976) is hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen van de Universiteit Utrecht.
Deze bijzondere avond begint om 20.00 uur en kaarten à € 7.50 zijn te koop bij de Rijnlandse Boekhandel of reserveren via info@rijnlandseboekhandel.nl of via de app 071-5172271.

Zwaar

In de tijd na de oorlog dat de tram nog dient deed in Oegstgeest, reed de tram over het kanaal, langs het Marine Elektronisch Bedrijf (MEB) naar Haarlem. De tram woog meer dan twintig ton en met wagons erachter woog de combinatie tachtig ton. Hoe indrukwekkend was dat als dat door de Dorpsstraat denderde en over de brug van de Pastoorswetering naar de brug over het Oegstgeesterkanaal reed. De meeste passanten zullen nauwelijks hebben bemerkt dat het een brug is. Maar nu is hij afgesloten, zelfs voor voetgangers. Doet mij denken aan de Vissersbrug bij de Haarlemmertrekvaart aan de andere kant van Oegstgeest. Die werd ook afgesloten voor voetgangers. Vlak voor de vervanging reed er een machine overheen van zestien ton en de brug gaf geen krimp. Maar, veiligheid voor alles, want onderhoud is hard nodig en de grond verzakt. Omdat we nog niet van het gas af zijn, moet de gasleiding blijven liggen.                 Wil van Elk

Vier genomineerden voor Oegstgeester conciërge van het Jaar

nominaties n De conciërge(s) van Duinzigt-Teylingen, de Gevers-Deutz Terweeschool, de Leo Kannerschool en het Wellantcollege komen in aanmerking voor de titel conciërge van Oegstgeest van het jaar 2019.

D66 Oegstgeest organiseert deze verkiezing dit jaar voor het eerst. "We hebben ontzettend mooie verhalen binnen gekregen over de conciërges van vier scholen. Hieruit blijkt ook dat zij allen een belangrijke functie binnen de school vervullen", aldus D66-raadslid Lydie Vellema. Een vakjury zal alle inzendingen beoordelen.

Aanstaande vrijdag reikt D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen de prijs uit aan de winnende conciërge op zijn school.

Foto: I.D. van der Velden

Duikerbrug per direct
afgesloten

Oegstgeester
jaren van
Ramses Shaffy

Robbert
Kamerling over het 'zorggat'

CONTACT n BUUV online in Oegstgeest

Commissie pleit voor behoud tongewelf

Duikerbrug Dorpsstraat per direct tijdelijk afgesloten

Foto: Wil van Elk

Afsluiting n "De duikerbrug in de Dorpsstraat is per direct tijdelijk afgesloten voor alle verkeer", meldt de gemeente Oegstgeest op haar website. Net voorbij de Zoutkeetlaan is de Dorpsstraat tot aan de Almondeweg aan beide kanten afgesloten omdat er plotseling afwijkingen aan het bouwsel zijn gemeten.

De duikerbrug bevindt zich aan het einde van de Dorpsstraat, bij de aansluiting op de Almondeweg. Let op: dit is niet de brug over het Oegstgeesterkanaal. Ook wordt de sloot die onder de brug doorloopt voor boten naar en van de Pastoorswetering afgesloten. Verkeer vanaf de Almondeweg kan verder via de Haarlemmerstraatweg. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven.

Naast het tongewelf lopen leidingen. | Foto I.D. van der Velden Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden
Foto: ID van der Velden

De gemeente ontving een monitoringsrapport over de stabiliteit van onderdelen van de duikerbrug in de Dorpstraat. "Het rapport laat een significante afwijking zien ten opzichte van eerdere meetresultaten ten aanzien van de stabiliteit van de constructie. Bij deze brug lopen belangrijke zware elektriciteitskabels, hoofdgas- en hoofdwaterleidingen. We hebben daarom uit voorzorg besloten om de Dorpsstraat per direct tijdelijk voor alle verkeer af te sluiten."

De gemeente gaat verder aan de slag met de melding van de plotselinge afwijking. "Wat de afwijkende onderzoeksresultaten precies betekenen laten we met spoed nader onderzoeken door hermeting en of een second opinion."

Historisch

Hoewel het voor velen niet duidelijk was dat het een brug betreft, ligt er al sinds mensenheugenis een onderdoorgang met een gewelf dat wellicht historische waarde heeft. De Monumentencommissie gaf naar aanleiding van de raadsmededeling van 26 februari, waarin vooral wegens de kosten over vervanging van de brug wordt gemeld, uit eigen beweging een advies. De commissie pleit ervoor om niet te kiezen voor vernieuwing, maar voor renovatie, en is niet overtuigd dat het zogenoemde tongewelf, een bouwwerk uit de zeventiende of achttiende eeuw, niet meer geschikt zou zijn als basis voor een brug. De conclusie in de brief is: "Zowel uit cultuurhistorisch als verkeerskundig oogpunt is er aanleiding de beslissing tot algehele vernieuwing van de Duikerbrug in heroverweging te doen nemen".

Geld beschikbaar voor wandelpad

kanaal n In 2011 is gestart met plannen voor een wandelpad langs de oever aan de noordzijde van het Oegstgeesterkanaal. Zo wordt het mogelijk om langs het kanaal naar de Klinkenbergerplas te wandelen en wordt een mooie wandelroute toegevoegd aan het provinciale wandelnetwerk.

In 2012 heeft de gemeente in overleg met omwonenden en het hoogheemraadschap een passend ontwerp gemaakt. Dat najaar besloot de gemeenteraad echter om de aanleg van het pad uit financiële overwegingen uit te stellen. Inmiddels is er wel geld beschikbaar, zo laat de gemeente Oegstgeest weten.

De gemeente werkt samen met Leidse Ommelanden/Provincie Zuid Holland, Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap van Rijnland om de mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving te vergroten. Vanuit de gemeente Oegstgeest en vanuit dit samenwerkingsverband is nu voldoende geld beschikbaar om het wandelpad in het najaar van 2019 alsnog aan te leggen.

Door bloemrijke bermen langs het wandelpad in te richten, wordt de biodiversiteit verhoogd en de beleving van het landschap langs het Oegstgeesterkanaal versterkt. Een informatiepaneel informeert de wandelaar over de historie van het Oegstgeesterkanaal en de natuur in het gebied.

De Oegstgeester gemeenteraad zal nog over de aanleg van dit pad spreken.

Brand in container

brandweer n Aan de Rhijngeesterstraatweg is zaterdagavond 6 april in een container naast de H. Willibrordkerk aan het begin van de avond brand ontstaan. Om even na 18.00 uur kwam een melding binnen bij de alarmcentrale.

De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand. Waarschijnlijk is brandstichting de oorzaak van de brand.

Lezing met Peter Brusse

engeland n Peter Brusse, jarenlang correspondent in Londen voor Volkskrant en NOS, schreef het boek 'Ach Engeland, wij en onze overburen, van Bonifatius tot Brexit' en komt hierover vertellen op 24 april in de Bibliotheek van Oegstgeest. Lezing in samenwerking met Volksuniversiteit Oegstgeest en Bibliotheek Bollenstreek. Aanvang 20.00 uur, toegang 5 euro.

Geld beschikbaar voor wandelpad

kanaal n In 2011 is gestart met plannen voor een wandelpad langs de oever aan de noordzijde van het Oegstgeesterkanaal. Zo wordt het mogelijk om langs het kanaal naar de Klinkenbergerplas te wandelen en wordt een mooie wandelroute toegevoegd aan het provinciale wandelnetwerk.

In 2012 heeft de gemeente in overleg met omwonenden en het hoogheemraadschap een passend ontwerp gemaakt. Dat najaar besloot de gemeenteraad echter om de aanleg van het pad uit financiële overwegingen uit te stellen. Inmiddels is er wel geld beschikbaar, zo laat de gemeente Oegstgeest weten.

De gemeente werkt samen met Leidse Ommelanden/Provincie Zuid Holland, Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap van Rijnland om de mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving te vergroten. Vanuit de gemeente Oegstgeest en vanuit dit samenwerkingsverband is nu voldoende geld beschikbaar om het wandelpad in het najaar van 2019 alsnog aan te leggen.

Door bloemrijke bermen langs het wandelpad in te richten, wordt de biodiversiteit verhoogd en de beleving van het landschap langs het Oegstgeesterkanaal versterkt. Een informatiepaneel informeert de wandelaar over de historie van het Oegstgeesterkanaal en de natuur in het gebied.

De Oegstgeester gemeenteraad zal nog over de aanleg van dit pad spreken.

Brand in container

brandweer n Aan de Rhijngeesterstraatweg is zaterdagavond 6 april in een container naast de H. Willibrordkerk aan het begin van de avond brand ontstaan. Om even na 18.00 uur kwam een melding binnen bij de alarmcentrale.

De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand. Waarschijnlijk is brandstichting de oorzaak van de brand.

Lezing met Peter Brusse

engeland n Peter Brusse, jarenlang correspondent in Londen voor Volkskrant en NOS, schreef het boek 'Ach Engeland, wij en onze overburen, van Bonifatius tot Brexit' en komt hierover vertellen op 24 april in de Bibliotheek van Oegstgeest. Lezing in samenwerking met Volksuniversiteit Oegstgeest en Bibliotheek Bollenstreek. Aanvang 20.00 uur, toegang 5 euro.

Loofgang

Detective n De Loofgang van Ton Dijkstra leest heerlijk weg. Al lezende beland je in de wereld van kunstroven uit de Tweede Wereldoorlog. De oorlogsmisdadigers houden elkaar de hand boven het hoofd. Maar onderzoekers ontdekken steeds meer; de moorden die plaatsvinden hebben met elkaar te maken. Ton Dijkstra weet met historische feiten een geloofwaardig verhaal te presenteren. Het boek signeert hij woensdag 10 april in Café de Gouwe van 17.00 tot 19.00 uur.

Ploggen

Tijdens de nationale buitenlesdag gingen alle leerlingen van De Kring (Rembrandtlocatie) ploggen, onder andere in het Hofbrouckerpark. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

groen n Leerlingen van Jenaplanschool De Kring, locatie Rembrandtlaan, gingen op dinsdag 2 april al joggend de omgeving in om zwerfvuil op te ruimen.

Directrice Esther van der Linden legt uit dat de school meer en meer groen bezig wil zijn. "In de meivakantie krijgt De Kring op de Rembrandtlocatie een groen dak. Om dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan zijn we op 2 april, tijdens de nationale buitenlesdag, met alle leerlingen van deze locatie gaan ploggen."

Ploggen is komen overwaaien uit Scandinavië; het is hardlopen en tegelijkertijd zwerfvuil rapen. "Met het ploggen en het groene dak samen zetten we een mooie groene stap!"

De ochtend werd gezamenlijk begonnen op het plein met een lekkere warming up. Daarna werd onder andere het Hofbrouckerpark opgeruimd. "De opbrengst van het ploggen was echt flink", aldus van der Linden achteraf. "Vuilniszakken vol!"

Afhalen vergunningen Kindervrijmarkt

Foto: Willemien Timmers

Bevrijdingsdag n De inschrijving voor de Kindervrijmarkt van 5 mei is op 31 maart gesloten. Op dit moment worden de indelingen gemaakt.

Het aantal inschrijvingen is zo groot dat de Kindervrijmarkt nagenoeg is volgeboekt. Inschrijvingen die na de 31ste maart zijn binnengekomen worden even geparkeerd op een wachtlijst. Vrijgekomen plaatsen kunnen vanuit de wachtlijst worden opgevuld.
Het is daarom belangrijk dat een deelnemer die al heeft ingeschreven de organisatie op de hoogte brengt als deze onverhoopt toch niet kan deelnemen. Zij kunnen daar andere deelnemers gelukkig mee maken.
Voor het afhalen van de vergunningen zijn twee ophaalmiddagen vastgesteld. Op woensdag 17 april is de organisatie aanwezig in het gemeentehuis van 14.00 uur tot 19.00 uur. Op woensdag 24 maart is dat ook in het gemeentehuis van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Voor de vergunningen dient een bijdrage van € 5,00 te worden betaald. Er is geen mogelijkheid tot pinnen dus de Oranjevereniging verzoekt een ieder nadrukkelijk dit contant af te rekenen. Voor het afhalen van de vergunningen is een legitimatiebewijs vereist. Ook voor niet afgehaalde vergunningen blijft de betalingsplicht bestaan.

Bio Science Park: alles in verbinding

Keynote speaker Eric Scherder. | Foto Ardi Warnar Foto: Ardi Warnar

bedrijven n Wie er langs komt, ziet het direct: het Leidse Bio Science park is weer volop in ontwikkeling, ook aan de Oegstgeester kant. Er wordt op alle mogelijke manieren gewerkt aan verbinding. In de infrastructuur, de bedrijven zelf, maar ook met de directe omgeving en andere organisaties. Dat werd ook goed duidelijk tijdens de jaarbijeenkomst van dit unieke bedrijvenpark op 2 april, met als thema, inderdaad: verbinding.

Door Ardi Warnar

Tijdens de jaarbijeenkomst ontmoeten de ongeveer 150 op het park gevestigde bedrijven en hun relaties elkaar, wisselen kennis en ervaringen uit. Het was een boeiende bijeenkomst met levendige paneldiscussie en een presentatie van keynote-speaker en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Het evenement vond plaats in Congrescentrum Corpus in Oegstgeest. Zeer toepasselijk, want de komende periode zal met name het Oegstgeester parkgebied verder geëxploiteerd worden. Hier komt, naast het woon- en recreatiegebied, uitbreiding met nieuwe, bio science bedrijvigheid.
'Connecting the dots', een verwijzing naar het logo van het park, waarin punten met elkaar worden verbonden, ofwel; het zoeken naar verbinding, was in alle opzichten het centrale thema. De aanwezigen reageerden via een app op een aantal stellingen waarbij direct duidelijk werd wat sterke punten zijn, hoe samenwerking verloopt en wat wordt verwacht van komende ontwikkelingen. Het park, dat dit jaar 35 jaar bestaat, is flink gegroeid, zowel in aantal bedrijven als in omvang. Er wordt op dit moment niet alleen hard gewerkt aan de toegangswegen die de delen van het park en de omliggende regio onderling beter met elkaar gaan verbinden. Maar ook op het park zelf wordt op alle mogelijke manieren gewerkt aan intensivering van connecties; met de diverse organisaties zoals de gemeenten en universiteit, de bedrijven onderling, op wetenschappelijk gebied, in gezamenlijke start-ups, onderwijs, arbeidsmarkt en gebruik van faciliteiten.
Een mooi voorbeeld daarvan was de paneldiscussie rond een hot issue op het gebied van medicijnontwikkeling: gepersonaliseerde medische behandeling tegenover de betaalbaarheid van deze zorg. Hoe ver kun je gaan in het preciezer afstemmen van medische behandelingen en daarbij horende medicijnontwikkeling op het individu, zodat het nog verantwoord blijft qua investeringen en de betaalbaarheid van zorg voor iedereen? Hoe meet je effectiviteit van nog niet bestaande middelen, als er geen feitelijke gegevens beschikbaar zijn? Zorgverzekeraar ZZ, deskundigen van LUMC, HollandBIO, Policy Association of Innovative Medicines, Janssen en CHDR (Centre for Drug research) gingen met elkaar in debat. De uitkomst hiervan was, dat ook hier samenwerking, met elkaar en met overheidsorganisaties, de sleutel is.

De middag werd afgesloten met een verhelderend betoog door Erik Scherder, over hoe ook in ons brein alles met elkaar verbonden is. En hoe juist die verbindingen, als wij die zelf blijven stimuleren, ons vitaler en scherper houden. Thijs de Kleer is directeur van BioPartner, dat binnenkort een vijfde BioPartner gebouw met ruimte voor nieuwe bio science start-ups zal vestigen, nu op het Oegstgeester deel van het park. Hij is positief over de toekomst voor dit gebied: "We hebben bewust gekozen voor een plek aan de Haven. Dan is er zo weer een extra verbinding: via het water met Leiden en Katwijk. We kunnen de groei in de huidige locaties bijna niet aan; de ruimte is hard nodig. Het is echt pionieren, maar het wordt bijzonder."        

Een nieuwe lente

Al jaren wordt er in Nederland gesproken over democratische vernieuwing. Het gaat er dan (o.a.) om of en hoe we de burger beter en meer kunnen betrekken bij besluitvorming. Dit noemen we de participatieve democratie. Op lokaal niveau wordt er al flink mee geëxperimenteerd, de ene keer met meer succes dan de andere. Dat hebben wij ook ervaren in ons dorp, waar burgers over verschillende beleidskwesties konden en kunnen meepraten. Hoewel ik voorstander ben van burgerparticipatie, heb ik ervaren dat er ook een andere kant aan zit: om niet-deskundigen mee te laten praten of mee te laten beslissen, heeft als bij- effect dat een gemeenschap meer verdeeld kan raken in voor- en tegenstanders. In plaats van dat er gezocht wordt naar overeenkomsten en gezamenlijke belangen, kunnen tegenstellingen juist worden uitvergroot. Want niets is zo moeilijk als objectiveren. Daar zijn we in Nederland steeds minder goed in. Het schijnt iets te maken te hebben met welvaart en welzijn: hoe hoger die zijn, des te meer mensen focussen op hun eigen belangen.

Dit zien we ook in het politieke landschap, dat steeds verder versplinterd is. Was je voorheen een grote partij met 30 % van de stemmen, tegenwoordig is dat al met 14% het geval.

Foto: Willemien Timmers

Wat zegt dit over ons democratisch bestel? In ieder geval dat het op het gebied van verkiezingen goed lijkt te functioneren. Als je aan de voorwaarden voldoet (zie: website Rijksoverheid) kan je een politieke partij laten registreren en meedoen aan de verkiezingen. Wij lijken daarin democratischer te zijn dan andere EU-landen, waar burgers soms maar op enkele partijen kunnen stemmen. Anders dan in Nederland, waar we voor zo'n beetje elke belangengroep wel een partij hebben.

                
Ik zie ook nadelen aan deze belangendemocratie. Ten eerste lijken hierdoor de verschillen sterker uitvergroot te worden, zeker ten tijde van verkiezingen. Dat resulteert in het zogenaamde wij/zij denken waarbij mensen zich sterk vereenzelvigen met hun groep en in dit geval met de politieke partij van hun voorkeur, die zich vaak profileert op slechts 1 kwestie! Dit leidt ertoe dat politieke partijen steeds minder geneigd zijn tot samenwerken, terwijl ze op grond van ons democratisch bestel noodgedwongen juist met steeds méér partijen moeten samenwerken en compromissen sluiten. Kunnen we nog wel roepen 'leve de democratie'?
Deze versnippering zal niet alleen steeds meer tijd vergen om tot samenwerkingen te komen, maar ook leiden tot coalities die veel kwetsbaarder zijn voor crises. Ook zullen de vele compromissen ertoe leiden dat niet alleen de besluitvorming ingewikkelder wordt, maar ook dat de uitvoering van de plannen langdurige, kostbare processen zullen worden. Worden we hier beter van? Ik denk van niet. Maar zolang we met elkaar in gesprek blijven zijn er oplossingen mogelijk voor onze problemen, zoals bijvoorbeeld het Klimaatakkoord laat zien. Misschien staan ons roerige tijden te wachten, maar uiteindelijk zullen we ergens toch weer uitkomen bij dat maatschappelijke middenveld. Ik doel op de Homeostasis, het ingebouwde vermogen van een sociaal organisme tot herstel van evenwicht. Ik geloof erin.

Marlene Simoons

Paas-Voorjaarsmarkt op het Boerhaaveplein

lente n Voor wie op zoek is naar leuke paasspulletjes, hebbedingetjes of gewoon 'dat voorjaarsgevoel' organiseren buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel en Snackbar 't Haasje aanstaande zaterdag, 13 april, van 10.00 tot 15.00 een gezellige Paas- en Voorjaarsmarkt op het Boerhaaveplein in Haaswijk.

De initiatiefnemers Judith Heemskerk en Marco van der Horst organiseren deze gezellige markt voor de vierde keer traditiegetrouw op het Boerhaaveplein en de markt is mede mogelijk gemaakt door Snackbar 't Haasje en Buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel.

Op het plein staan kramen met voor ieder wat wils, van paasversiering tot sieraden, versierde kaarsen, eigen gemaakte paasartikelen, bloemen, verse paling, honing, snuisterijen en natuurlijk is er volop het lentegevoel. Voor de lekkere trek of een kopje koffie is er de snackwagen van 't Haasje.

Dit jaar is aan het einde van de Paasmarkt een prijs te winnen voor diegene die het juiste aantal paaseitjes raad in de grote vaas.

In de mini-weide is een schaap met lammetje aanwezig. "Beleef het Paas-Voorjaarsgevoel en kom gezellig even langs op het Boerhaaveplein", aldus de organisatoren.

Prachtig boek Oegstgeester fotografe Maaike Hart

'Ik merk dat dit boek veel vrouwen verder helpt.' | Foto Willemien Timmers

verhalen n De Oegstgeester fotografe Maaike Hart (40) heeft onlangs een prachtig boek uitgebracht getiteld: 'Kunnen vrouwen ook autisme hebben?'. Het staan vol met door haar gemaakte bijzondere portretten van vrouwen met autisme, en met de persoonlijke verhalen van zo'n dertig vrouwen met dezelfde diagnose. Door de verhalen heen vertellen ze over hun leven, hun struggles, en de reacties van anderen.

Door Willemien Timmers

Zelf heeft Maaike pas zeven jaar de diagnose autisme. "Mijn vader vertelde wel dat hij zag dat ik als peuter anders met sociale situaties omging dan andere kinderen. In die tijd was er nog niet zoveel over autisme bekend; laat staan over vrouwen met deze diagnose. Gedurende mijn schooljaren heb ik wel allerlei onderzoeken gehad omdat ik niet lekker in mijn vel zat. Vaak werd er een relatie gelegd tussen hoe ik mij voelde en het pestgedrag waar ik vanwege mijn rode haar mee te maken had."

'Je wil het niet'

Maaike volgde een opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige, maar wist haar banen nooit lang vast te houden. "Met de patiënten kon ik goed omgaan, maar op de één of andere manier lukte het niet om in een team te functioneren. Mijn collega's vonden mij raar, niet flexibel en ongevoelig voor hints. 'Je kan het wel, maar je wil het niet', werd er uiteindelijk gezegd." Haar 'afwijkende' persoonlijkheid leidde ertoe dat ze in twintig jaar tijd wel vijftien banen had. "Ik ging altijd door, ook al ging ik rond koffietijd in mijn eentje naar buiten en lukte het niet om over koetjes en kalfjes te praten. Uiteindelijk voelde ik dat ik voor de tweede keer overspannen zou raken, en heb toen bij de GGZ aan de bel getrokken. Na het afnemen van een aantal testen vertelde de therapeut mij dat ik hoog scoorde op autisme. Daar kon ik mij toen helemaal niets bij voorstellen, omdat ik dacht dat autisten mannen waren die met hun hoofd tegen de muur bonkten."
Via Centrum Autisme kwam Maaike erachter dat ze Asperger, een vorm van autisme, had. "De diagnose was voor mij een grote opluchting, omdat ik nu eindelijk wist wat er mis met mij was. In mijn omgeving reageerden sommigen met verbazing. 'Kunnen vrouwen dat ook hebben?' vroegen ze dan."

Fotografie

Sindsdien is Maaike zich gaan focussen op de positieve dingen die autisme met zich meebrengt. "Bijvoorbeeld het op een andere manier creatief denken en bijzondere details zien. Zelf heb ik de fotografie ontdekt, en dat is geweldig." Om iets met die creativiteit te doen, plaatste ze op social media een oproep aan vrouwen met autisme om mee te werken aan een fotoproject. Dit leidde tot prachtige, unieke zwart-wit foto's. "Nadat ik deze foto's postte, kwamen er enorm veel reacties. Daar ben ik wat mee gaan doen, en heb van zo'n dertig vrouwen de verhalen (aan de hand van een aantal vragen) verzameld. Samen met de foto's staan ze nu in dit boek, dat te bestellen is via www.projectautisme.com. Ik merk dat ook dit boek veel vrouwen weer verder helpt. Daarom blijf ik doorgaan met dit project."


De foto's hingen een half jaar bij Nieuwe Energie in Leiden, en zullen binnenkort in Restaurant Sijthoff in de Douzastraat te zien zijn.

Geheimenis en perenbloesem

Zijn jullie ook zo vrolijk door de bermen vol sierlijke narcissen, de uitbundige magnolia's in de tuinen, de schitterende gele forsythia, de straten in Oegstgeest met bomen vol dieproze en witte bloesem? Worden jullie ook zo blij van de sneeuwklokjes in groepen bij elkaar, de lammetjes die huppelen in de wei achter de boerderij van Juffermans bij de Kwaaklaan, de ooievaars in het landje van Bremmer, eenden zwemmend met een hele rij kleintjes erachteraan, koolmeesjes die weer met takjes richting je nestkastje vliegen? Het is weer langer licht. We fietsen, al dan niet als fietsmaatje, 'met zonder' jas. Velen wandelen door het dorp, genietend van de zon op hun gezicht. Kinderen skaten en spelen buiten, en buren ontmoeten elkaar weer op de stoep.

Denkend aan alle polarisatie in de samenleving, en de extremere opvattingen die er lijken te zijn ontstaan, viel het me op dat iedereen het eigenlijk eens is over de waarde van de natuur en blij wordt van de ontluikende bollen en bloeiende bomen. Op de app voor Oegstgeestenaren jubelen jong en oud, links en rechts en midden, over de bloesems en de zonsondergangen. De ene na de andere schitterende foto wordt gepost. Daaronder plaatsen we geen geklaag, gescheld of andere narigheid, maar vele duimpjes omhoog. De natuur met haar seizoenen brengt samen. Ze verbindt in gevoelens van dankbaarheid, blijheid en openheid naar elkaar. Hoe zou dat komen?

Het doet me denken aan een gezang:

"Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis"

Er zit een geheim in wat we zien. Zit er iets of Iemand achter? Het is als een gelijkenis. Het is te groot voor een mens, zo voelt het. Het daagt ons uit om eens met andere ogen de bloesem te bewonderen en misschien eens een blik omhoog te slaan. Op zoek naar dat meer dan aardse geheimenis.

We zijn al over helft van de periode richting Pasen. Dat feest van het nieuwe begin en van hoop. Een vriendin van mij, die in de rouw is, put hoop uit het ontluiken van de knoppen van de narcissen. Zo concreet kan het zijn.

Alice Siepelinga

Reacties: okecolumn@ziggo.nl

'Grenzen aangeven, werk en privé'

Het Leids Kamerkoor zingt in het Groene Kerkje.

lezing n De 'Werkkring' van de VVAO Leiden (vereniging van vrouwen met een hogere opleiding) organiseert een interactieve bijeenkomst 'Grenzen aangeven, werk en privé' voor leden en andere belangstellende vrouwen.

Woensdag 24 april van 20.00 tot 22.00 uur in Oegstgeest. Begeleider: Ria Stikkelman, personal organizer en spreker.

Toegang gratis. Introducees zijn welkom. Van tevoren aanmelden via leiden@vvao.nl.

Passieconcert Leids Kamerkoor

muziek n De Protestantse Gemeente Oegstgeest nodigt iedereen van harte uit voor een passieconcert in het kader van de week voor Pasen, de Stille of Goede Week.

Het Leids Kamerkoor brengt onder leiding van zijn nieuwe dirigent Dody Soetanto een schitterend a capella programma met als rode draad boetedoening en ontferming in het licht van het lijden van Christus. Op het programma staan zowel oude als hedendaagse componisten. Er zullen prachtige religieuze composities worden gezongen van Alessandro Scarlatti (Miserere), Carlo Gesualdo en Tomás Luis de Victoria (O vos Omnes), John Taverner (Mother of God & Funeral Ikos), Johannes Verhulst (De nevel dekt ons), Vic Nees (De profundis) en Francis Poulenc (Quatre Motets pour un temps de pénitence). ds. Rian Veldman zal een korte inleiding verzorgen.

16 april 20.00 uur Groene of Willibrordkerk, Haarlemmerstraatweg 6.

Verhalenwedstrijd Begraafplaats Groene Kerk

Foto: Rien van Elsacker

vertellen n In het kader van "het weekend van de begraafplaats" dat dit jaar op 24 t/m 26 mei plaatsvindt, organiseert de Stichting Begraafplaats Groene Kerk een verhalenwedstrijd met als thema 'Begraafplaats, een plek vol verhalen'.

Iedereen die dat wil, kan deelnemen aan deze wedstrijd. Het reglement voor deelname is te vinden op www.begraafplaats-groenekerk.nl.
Een begraafplaats in het algemeen en de begraafplaats bij de Groene Kerk is een inspirerende plek voor verhalen. Zoals bij het recente onderzoek van de Vereniging Oud Oegstgeest is gebleken, is er bij een veel graven een bijzonder verhaal te vertellen. Maar ook verhalen over andere begraafplaatsen of over begraven in het algemeen zijn van harte welkom.
Uiterste inzenddatum is 12 mei.
De verhalen zullen worden beoordeeld door een uit drie personen bestaande deskundige jury.
De prijsuitreiking waarvoor alle inzenders zullen worden uitgenodigd vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip in het 'Weekend van de Begraafplaats' op 24 tot en met 26 mei. Daarnaast zullen de beste verhalen voor publiek worden voorgelezen in de Groene Kerk in het Monumentenweekend op zondagmiddag 8 september.

Museum zoekt vrijwilligers

helpen n Het Herinneringsmuseum van Wijckerslooth kan alleen bestaan door de inzet van betrokken groep vrijwilligers. Zij zorgen dat het museum er steeds weer pico bello uitziet en ontvangen de bezoekers tijdens de openingsuren en groepen die gereserveerd hebben buiten openingstijden. Van belang is vooral de oudere bezoeker te laten vertellen en de jongere bezoeker uitleg te geven. "Wij zoeken nog vrijwilligers". Voor meer informatie: teamleider Welzijn; Angelique van Nobelen, Angelique.vanNobelen@marente.nl of 071-5171234.

Muziek en stilte op Stille Zaterdag

pasen n Stille Zaterdag: een moment om op adem te komen.

Ervaar de stilte die de 40-dagentijd afsluit en het Paasfeest inluidt. In een meditatieve sfeer, begeleid door liederen in de stijl van Taizé en instrumentale muziek, gaan bezoekers op zoek naar de rust die God geeft. Iedereen is van harte welkom.


Zaterdag 20 april, 19.30 uur
Rehobotherk, Lijtweg 1, Oegstgeest

Robbert Kamerling:

"Het is toch te gek dat er soms niemand opspringt om een ander te helpen?" | Foto Willemien Timmers

Kwetsbare ouderen die een zorggat vallen moeten worden geholpen

zorg n Oegstgeest kent veel bijzondere inwoners. Vaak zeer bewust levende mensen die over veel terreinen van het leven hebben nagedacht, en met dat gedachtegoed vervolgens ook iets willen doen. Eén van deze unieke burgers is Robbert Kamerling: allang de pensioengerechtigde leeftijd voorbij, maar nog steeds volop aan het werk als arts. "Kwetsbare ouderen die in het zorggat vallen dat in de laatste jaren is ontstaan, moeten geholpen worden."

Door Willemien Timmers

Kamerling studeerde 45 jaar geleden af en ging in de Noord-Hollandse plaats Heerhugowaard aan de slag. "Daar leerde ik meteen wat het was om hard te werken, en was één van de eersten die een breed gezondheidscentrum opstartte."
In 1978 vond hij in Warmond een betrekking als verpleeghuisarts en medisch directeur. "Ik heb altijd hard en veel uren gewerkt. In mijn Warmondse jaren was ik als arts verantwoordelijk voor een verpleeghuis en drie verzorgingshuizen." Hij specialiseerde zich meer en meer in het omzetten van verzorgingshuizen naar verpleeghuizen, en werd als zodanig steeds op een andere locatie gevraagd om zijn expertise in te brengen.
Na zijn pensioen richtte hij de Stichting MediPartners Nederland op om 'het gat in de zorg op te vullen'. "Veel ouderen vallen tegenwoordig tussen wal en schip. Vroeger kenden huisartsen de mensen in hun wijk nog, dat is nu anders." Ook zijn de lijntjes minder kort, en is de huisarts minder betrokken. Hij vertelt het verhaal van een 85-jarige vrouw in Voorhout die met een gebroken arm op de fiets stapt richting dokterspost, en later richting het Leidse LUMC. "Het is toch te gek dat er dan niemand bij de dokterspost of ergens anders opspringt en de dame even brengt?"
Hij merkt dat er geen beleid is geweest om deze kwetsbare groep op allerlei manieren bij te staan of te ontzorgen. "Als er aan de bel getrokken wordt, omdat er bijvoorbeeld hulpmiddelen nodig zijn, dan gaat de bureaucratie voor. Daarnaast is er vanuit veel gemeente geen beleid geweest om bijvoorbeeld banken, bushaltes en brievenbussen in de buurt van ouderen te houden."
Om ouderen die klem lopen bij allerlei loketten zoveel mogelijk bij te staan, is Kamerling in het oude gemeentehuis van Rijnsburg ruimte gaan huren. "De basis voor de praktijk daar is het doen van goedkope rijbewijskeuringen. Dat doe ik samen met andere vrijwilligers. De inkomsten die we hebben, gebruiken we om therapie te geven aan ouderen met een chronische aandoening als reuma of Parkinson. Deze therapieën worden meestal niet of nauwelijks nog vergoed door hun zorgkostenverzekeraar, maar door inzet van ons vakkundig, vrijwillig personeel kunnen zij tóch revalideren."
Kamerling hekelt de traagheid in de zorg. "Voordat revalidatie ooit is aangevraagd en toestemming is gegeven, is de mevrouw al overleden. Vandaar dat wij in dit gat zijn gesprongen."
Kamerling merkt dat hij met zijn medewerkers ook een soort adviesorgaan aan het worden is, ook op het gebied van bijvoorbeeld de WMO. "Contractueel is de gemeente verplicht om zorg te leveren. Dat moeten zij dus ook doen, en mensen niet maandenlang zonder hulp thuis laten zitten." Hij toont een folder van een Haarlems 'WMO-team' dat bestaat uit vrijwilligers die samen met artsen en een advocatenkantoor opkomen voor de belangen van cliënten. "Zij houden de gemeenten aan de wet."
Kamerling betoogt dat de zorg minder bureaucratisch zou moeten zijn. "Men moet niet argwanend elkaars formulieren nakijken, maar die tijd en dat geld stoppen in meer handen aan het bed."


De Oegstgeester arts denkt nog lang niet aan stilzitten, en zijn dokterstas gaat altijd met hem mee. "Ik bezoek regelmatig ouderen thuis die maar een klein netwerk om zich heen hebben. Het zou mooi zijn als de gemeente zich in zou zetten om per wijk buurtcontacten en zorg in kaart te brengen. Op die manier komt er weer wat structuur terug, en worden ouderen niet aan hun lot overgelaten."

Ladies Night Ampijoloe

shoppen n Op dinsdag 16 april organiseert Hester Scheltens van 19-22 uur een LadiesNight in het Huis Ampijoloe, Rhijngeesterstraatweg 191, Oegstgeest. Maar liefst 17 ondernemers bieden hun producten en diensten aan op deze zeer gevarieerde avond. Deze avond is interessant voor alle vrouwen: jong, ouder met interesse in leuke spullen en aantrekkelijke diensten.

"Zo kunt u onder meer de oorbellen van het merk 'HezzyBells' kopen, vindt u een adviseur voor kleur- en stijladvies, een bloemiste die 'live' boeketten maakt, iemand met huisdecoraties, een nagelstylist, lingerie en een kinder-coach. Voor een compleet overzicht kunt u kijken op www.ampijoloe/ladiesnight. Graag verwelkomen we u op de 16e. De toegang is vrij", aldus Hester Scheltens.

Pasen bij De Baanderij

LEIDERDORP n De paashaas is Tweede Paasdag te gast bij winkelboulevard De Baanderij in Leiderdorp. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen kinderen met de paashaas op de foto. Verder kunnen de kinderen een rebus oplossen in de winkels en is er een eiervang wedstrijd.

In deze krant staat deze week een kleurplaat van De Baanderij, kinderen kunnen deze kleurplaat op Tweede Paasdag bij de paashaas inleveren en maken kans op een leuke prijs. Ook is die dag een prijs te verdienen als de rebus goed wordt opgelost. Bij diverse winkels hangen letters en cijfers, die een code vormen.

Op de boulevard is tussen 13.00 en 16.00 uur ook een eiervang wedstrijd. Deelnemers kunnen met een afgekeurd ei naar elkaar gooien. Het is de bedoeling dat het ei weer 'heel' opgevangen wordt, over een zolang mogelijke afstand. Het winnende duo krijgt een winkelcheque ter waarde van 100 euro.

R.A. Daktechniek tweede

prijs n Voor de wedstrijd 'het dak van het Jaar 2018' was het Oegstgeester bedrijf R.A. Daktechniek genomineerd.

Deze wedstrijd wordt ieder jaar landelijk uitgeschreven heel veel bedrijven uit Nederland hadden ze ingeschreven hieruit werd een selectie gemaakt. "Wij van R.A. Daktechniek zaten bij de laatste 12 genomineerden. Op vrijdag 22 maart vond de prijsuitreiking plaatst, en zijn wij als tweede geëindigd. Dit is een zeer goede prestatie en wij danken natuurlijk ook ons personeel voor dit behaalde resultaat."

De tweede plaats werd bereikt met de renovatie van een bijzonder dak met een helling van maar vijf graden in Voorhout. Het werk is inmiddels naar volle tevredenheid afgerond. Roy Appelo vertelt dat hij verwacht dit systeem in de toekomst nog wel vaker te zullen toepassen: "Er zijn alleen niet zo veel pannendaken met een dergelijk geringe helling. Wat dat betreft was dit echt een bijzonder werk."

R.A. Daktechniek zoekt nog personeel: info@radaktechniek.nl.

Flessenbonnen-actie voor nieuwe keuken Dorpscentrum gaat door

AH-manager Eva van Egmond (rechts) overhandigt de tussenstand van de flessenbonnen-actie aan Ton van de Lans, Ali Hellinga en Bep Bloothoofd.

geven n Vorige week waren vrijwilligers van het Dorpscentrum (DcO) welkom bij de AH-winkel aan de Irislaan om de tussenstand van de flessenboonen-actie voor de nieuwe keuken in ontvangst te nemen. AH-manager Eva van Egmond verraste de opgetogen DcO-ers met een enveloppe met niet minder dan 840 euro.

De beide AH-winkels in ons dorp hebben een goede-doelen-zuil. Die staat bij de flessen-inname. Klanten kunnen daar hun statiegeld-bonnen inwerpen. De opbrengst komt dan ten goede aan een goed doel in Oegstgeest. Op dit moment is een nieuwe keuken voor het Dorpscentrum het goede doel.

Het Dorpscentrum wil graag door met de grondige vernieuwing van het gebouw. Na de entree en de Grote Zaal staat nu de keuken op de rol. Koken en gezamenlijk eten brengt mensen bij elkaar. Dat leren de ervaringen met Lekker Anders (multiculti koken en eten), de Duurzame Maaltijd en het koken voor kinderen van de Stichting Evenementen. Om dat meer te kunnen doen is een betere keuken nodig, en daarom wordt dit jaar de keuken van het Dorpscentrum geprofessionaliseerd.

De vernieuwing van die keuken gaat veel geld kosten. Een investering, die niet uit de lopende exploitatie kan worden gedekt. Het Dorpscentrum wil immers een laagdrempelig voorziening zijn en blijven. Van en voor het hele dorp. Deze maand kan iedereen met zijn/haar flessenbonnen met een steentje bijdragen. Bij beide AH-winkels. De gezamenlijke tussenstand bedraagt al bijna 1500 euro.

Reünie Duinzigt

Oproep n "Beste examenleerlingen 1998/1999", luidt de aanhef van de oproep die oud-leerlingen Linda Slats en Linda den Elzen-van Elk doen aan hun medeleerlingen uit die tijd van Teylingen College Duinzigt. Na contact met de school, die was enthousiast, kunnen zij er met de reünie terecht op 22 juni.

De beide Linda's zijn na al die tijd nog steeds vriendinnen. Het leek ze leuk om hun medeleerlingen uit hun schooltijd te ontmoeten en horen hoe het hen is vergaan. Hun oproep luidt: "Graag nodigen we jullie uit om een middag terug te komen naar school om herinneringen op te halen, foto's te bekijken, en te zien hoe het nu gaat met iedereen. Onder het genot van een drankje en een hapje met muziek uit die tijd gaan we er een superleuke middag van maken! Wanneer: zaterdag 22 juni 2019; Tijd: vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur; Waar: locatie Duinzigt aan de Wijttenbachweg. Je krijgt een rondleiding door de school, misschien wel door een oud docent of mentor. Heb je nog foto's of video's van die tijd kan je ze meenemen maar ook doorsturen naar linda_van_elk@hotmail.com om ze te tonen op een beamer."

"Graag vragen we van de deelnemers een bijdrage van € 7,50 om dit alles te organiseren.

Parkeren op de Lijtweg. Met bus 57 halte Duinzichtstraat. Hopelijk tot 22 juni!"

Van de ongeveer honderdveertig oud-leerlingen hebben ze er inmiddels meer dan honderd opgespoord.

Koffiebijeenkomst

ontmoeting n Op vrijdag 12 april is de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan te Oegstgeest. Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00 uur De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten.

Dominee Aart Verburg gaat iin gesprek gaan over de beleving van de voorbereidingstijd op Pasen.

Naar de kerk gaan op zondag is voor veel mensen geen vast ritueel meer. Aan de andere kant lijkt het wel of er steeds meer nieuwe tradities en rituelen ontstaan. Hoeveel uitvoeringen van de Mattheus of de Johannes Passion zijn er niet? Veel jongeren lopen mee met het kruis tijdens The Passion met populaire muziek. Vasten was bekend in de Rooms-Katholieke kerk maar veel protestanten doen in onze tijd ook aan een vorm van vasten. Wat zoeken we, wat beleven we eraan? Raakt het verhaal over Jezus ons en hoe dan? Aart Verburg werkt het thema verder uit maar is ook erg benieuwd naar de kijk van de bezoekers op deze dingen. "Wat valt u op en hoe denkt u over de ontmoeting tussen Evangelie, het verhaal van Jezus, en de cultuur? Graag tot 12 april."


Wanneer het moeilijk is om zelfstandig naar de kerk te komen, dan kan men voor vervoer contact opnemen met de heer Karel Krijgsman (tel. 071-51 56 715) of met Mw. Bea de Kogel (tel. 071-51 55 226).

Langste gemeenschappelijke haag

Afscheiding n De Vereniging Emmatuin heeft de langste gemeenschappelijke haag, van maar liefst tachtig meter, in Oegstgeest laten neerzetten langs het voormalige ASC-terrein waar volop bouwactiviteiten aan de gang zijn. "De haag biedt voor de toekomstige bewoners van Park Duivenvoorde een kwalitatief nette afscheiding en voorkomt een verrommeling", vertelde een van de bewoners aan de Emmalaan enthousiast. Kaarsrecht langs de beschoeiing van de nieuw gegraven watergang oogt de haag mooi strak, maar vooral mooi groen.

De brede watergang gaat met een haakse bocht door langs de Spaargarenstraat. De sloot is bedoeld om wateroverlast in de wijk te voorkomen, een hardnekkig probleem in de wijk rondom het bouwterrein. De omwonenden hebben hiervoor gepleit tijdens de lopende bouwaanvraag omdat er te weinig aandacht was voor hemelwaterafvoer.
Het bouwverkeer volgt een speciale route via de Prinsenlaan.

Schoolvoetbal-toernooi

voetbal n Op woensdagmiddag 3 april vond het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 van de Oegstgeester basisscholen plaats op de velden van F.C. Oegstgeest.

Tijdens de wedstrijden moesten de spelers nog wat buien trotseren, maar bij de prijsuitreiking scheen de zon. In diverse categorieën waren tweede en eerste prijzen te winnen, waardoor meerdere scholen een prijswinnend team hadden.

| Foto Caroline van Tongeren

n Opknapbeurt zalen Oud-Poelgeest

Foto: Wil van Elk

Preview n Speciaal voor genodigden was er vorige week een preview in de opgeknapte zalen op de bovenverdieping van het Koetshuis van Kasteel Oud-Poelgeest. Vooral de Boerhaavezaal oogstte veel bewondering. In alle zalen dezelfde armaturen met ledverlichting: fraai en duurzaam. Voorafgaand aan de bezichtiging kregen de gasten een wijnproeverij aangeboden. Paul Teeuwen van Wijnimport Camaiore presenteerde trots zijn Italiaanse wijnen uit de regio's Piemonte, Veneto en Toscane.

Ook op de begane grond wordt grondig verbouwd. Vooral de entree ondergaat een metamorfose.

Indoor Volkstuin

Foto: Natascha Duisters

kennismaken n Op zaterdag 6 april was er een open dag bij de Indoor Volkstuin in Rijnsburg.

De Indoor Volkstuin (gezondergroen.nl) is gelegen langs het Oegstgeesterkanaal.

Er waren tijdend de open dag veel activiteiten om te doen (schilderworkshop, ketjap en sambalproeverij), maar voor de klanten van de Superrr in Poelgeest was er maar één echte tuinder: Remon Reparon. Hij levert aan de Superrr trouw zijn biologische groenten, die gretig aftrek vinden.

Interactieve katten

cadeau n De dagbesteding van Van Wijckerslooth/Rustenborch ziet een wens in vervulling gaan. Afgelopen vrijdagavond namen twee medewerkers van Marente een cheque van 498 euro in ontvangst nemen bij de Leidsche Dagblad Singelloop. De wens voor de aanschaf van twee interactieve katten voor de beide dagbestedingen voor ouderen met dementie werd door de organisatie gehonoreerd. Een mooie aanwinst zodat de bezoeker toch een dier kunnen aaien en knuffelen die door de ingebouwde techniek zal reageren door te miauwen of te spinnen.

n High Tea bij de Zonnebloem

ontmoeting n Op 27 maart werden door de Zonnebloemvrijwilligers zestien gasten welkom geheten en werd er met (alcoholvrije) prosecco geproost op een gezellige High Tea-middag.

Er waren in de katholieke pastorie twee grote vierkante tafels opgesteld, zodat aan elke tafel tien gasten konden plaatsnemen. De tafels waren gedekt met een groot wit tafelkleed met leuke placemats waarop het kleurige servies heel mooi uitkwam.
In het midden van elke tafel vaasjes met tulpen en étagères met heel veel zoete lekkernijen als soesjes, koekjes, chocolaatjes, marsepeinen bolletje. Verder waren er kleine bolletjes witbrood gevuld met kipsalade, wraps gevuld met zalm en roomkaas, appeltaart en quiche. De gasten hebben heerlijk genoten van al het lekkers.

Na afloop werden alle vrijwilligers dan ook heel hartelijk bedankt voor de geslaagde middag.

College bezoekt kantoor Rabobank

bezoek n Afgelopen vrijdag heeft het voltallige college op uitnodiging van de Rabobank haar kantoor in Oegstgeest bezocht. Tijdens een gezellige lunch bespraken de gemeente en de Rabobank onderwerpen als woningbouw, duurzaamheid, jeugdzorg, ondernemerschap en de ontwikkelingen op het Bio Science Park.

Foto: Het college van B&W en het marktteam Oegstgeest van de Rabobank.

de week in beeld

'Reikhalzend naar het leven'

'De jasmijn achter mijn huis is nu
helemaal verwoest
door de regens en stormen der laatste dagen […]
Maar ergens in mij bloeit die jasmijn ongestoord verder,
Etty Hillesum, 12 juli 1942

luisteren n Op 28 april, vlak voor 4 en 5 mei, speelt Yentl Flavour de muzikale voorstellin' 'Reikhalzend naar het leven' naar de dagboeken van de joodse schrijfster Etty Hillesum (1914-1943). Boeiend en aangrijpend.

Hillesum schrijft haar dagboeken gedurende de bezettingsjaren in Amsterdam-Zuid. Hoewel de oorlog een steeds dwingender plaats inneemt, getuigen deze dagboeken van een enorme levenskunst. Zij zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, naar God. Haar dagboeken kregen grote bekendheid door haar openhartigheid en diepgang. Etty Hillesum kwam om het leven in Auschwitz.


De dagboekfragmenten van Etty Hillesum worden voorgedragen door Anneke de Hoop, afgewisseld met fysiek theater van Hanneke Verhulst, en prachtige Jiddische liederen en instrumentale intermezzo's van Yentl Flavour.


Zondag 28 april, aanvang 16.00 uur. Cultuurhuis de Paulus. Warmonderweg 2, 2341 KV Oegstgeest
Toegang: € 7,50. Zaal open vanaf 15.45 uur. Koffie en thee na afloop. Graag gepast geld meenemen.

Deze avond wordt georganiseerd door de Activiteiten Vrijzinnige Protestanten (AVP) en de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO). De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de Raad van Kerken. Info. Gerrie Kooijman, 0618302604 of Aart Verburg, 0613385961.

Brasserie Hemels open

John van den Wijngaard en zijn vrouw Ilona runnen het Oegstgeester filiaal net zo gepassioneerd als hun twee andere Hemels. | Foto Maaike Hart Foto: Maaike Hart

horeca n Sinds enkele weken is hij geopend, brasserie Hemels in Oegstgeest. Bij binnenkomst kunnen gasten de huisgemaakte appeltaart in de oven al ruiken.

John van den Wijngaard en zijn vrouw Ilona runnen dit filiaal net zo gepassioneerd als hun twee andere Hemels, in Sassenheim en Lisse. Ook dochter Maroussia (22) staat haar mannetje als manager in Oegst­geest. Dat kan ook niet anders, want zij werkt al vanaf 2011 mee in de zaak.
John heeft lang gewerkt als gastheer en achter de grill/cocktail in Holiday Inn te Leiden, waar hij tevens 27 jaar geleden Ilona heeft leren kennen.

geschiedenis

In 2011 is het allemaal begonnen in Sassenheim, toen John een zaak van een oude vriend van hem kan overkopen. Acht maanden later was de overname een feit. Aangezien de zaak al Hemels heette, werd deze naam aangehouden, en weer twee jaar later werd Hemels in Lisse geopend.

Luxe koffies

Waar Hemels zich in wil onderscheiden, zijn de vele luxe koffies die je er kunt krijgen, en een grote kaart met veel variatie. Ook krijgen gasten bij iedere warme drank een echte Hemels special, namelijk een lange vinger met slagroom.

Het is duidelijk dat de familie van den Wijngaard een knusse en gezellige uitstraling ambieert, en dankzij de inzet van Ilona bij de inrichting van de zaak, is dat ook absoluut gelukt.

Hemels is nu nog open tot 17.00 uur, maar na Pasen kan men daar tot 20.00 uur genieten van een borrel en luxe kaasplanken.

Lente Parade in bibliotheek

kunst n Onder de titel 'Lente Parade' is het gevarieerde werk te zien in de bibliotheek. Het werk is gemaakt door de cursisten van de Leidse kunstenaar Jacqueline Borg. Van abstract tot landschappelijk, van stillevens tot portretten in allerlei technieken en stijlen: een grote diversiteit.

Jacqueline, die lesgeeft bij de Volksuniversiteit (K&O) Oegstgeest en de Leiderdorpse Volks Universiteit, probeert de cursisten met groot enthousiasme de verrassingen van de verschillende materialen te leren kennen en hun grenzen te verleggen; het resultaat mag er zijn. Kleine en grote kunstwerken in olieverf, acryl, pastel en aquarel sieren de muren van de bibliotheek en die van de afdeling Volksuniversiteit, beide aan de Lange Voort in Oegstgeest. Een deel van het werk is te koop voor aantrekkelijke prijsjes. De opbrengst gaat dit jaar naar 'Hear my voice' een stichting die opkomt voor slachtoffers van huiselijk geweld.


Werk van Maaike Barel
Maaike Barel is opgegroeid in Oegstgeest en nu woon- en werkzaam in Leiden. Vanuit een passie voor het vormgeven van opgedane inspiratie en indrukken is zij in 2009 begonnen met het werken in klei bij de Leidse keramiste Odette Frijters en vervolgens in 2011 met het werken in steen bij de Leidse beeldhouwer Simone van Olst.
Inspiratie haalt zij uit diverse bronnen: de natuur, geometrische vormen, kunstwerken maar ook intuïtieve beelden. Haar werk wordt gekenmerkt door beelden met een helder lijnenspel en een zachte uitstraling, die rust en soms verwondering oproepen.

Een Benefietconcert in Tangoroes

Concertpianist Hanna Shybayeva zal uit haar nieuwste album spelen op de vleugel in De Paulus.

muziek n In de laatste Matinee in De Paulus dit seizoen, zondag om 16.00 uur, presenteert de veelzijdige concertpianist Hanna Shybayeva haar nieuwste album, Tangos for Yvar. Een ideale gelegenheid die vleugel daar in al haar compleetheid ten toon te stellen en daaraan een benefiet voor dit magnifieke instrument te koppelen.

Door Lucien Knoedler

50 Things That Made The Modern Economy is een bundel uit 2017 van Financial Times-redacteur Tim Harford. Een daarvan is de grammofoon. Hieruit is een industrie van enorme omvang gegroeid met megaverdieners en dito export. Globalisering ten voeten uit. De Britse historicus Hobsbawm dertig jaar eerder: "Technologie heeft de wereld van de kunsten veranderd, maar die van de populaire kunsten en entertainments eerder en completer dan de "hoge kunsten", vooral de traditionele." Hoort tot de traditionele kunsten niet ook klassieke muziek? En jazz, daarvan was Hobsbawm een kenner. Inmiddels blijkt mainstream pop gedomineerd door beeld en imagebuilding tot in de perfectie en is wat klinkt daaraan volstrekt ondergeschikt. Oersaaie noten dus en de karaktervolle akoestische instrumenten zoals de piano zijn ook weggezet. Aansluiten bij de popmuziek van de 60s, 70s en 80s is niet maar nostalgie, intussen leven jazz en klassiek op, 'live'. Terug naar het begin van deze revolutie, Edisons mensgrote fonograaf uit 1877. Met een compacte versie trok Bela Bartók er begin vorige eeuw te voet op uit om de oorspronkelijke muziek van afgelegen dorpsgemeenschappen vast te leggen. Deze vervlogen wereld weerklinkt in de voor piano gezette Hongaarse boeren liederen. Hanna Shybayeva speelt ook deze zondag, naast Tsjaikovski's Dumka – scènes van een Russisch dorp –, drie preludes van Gershwin en tien tango's voor piano. Die put zij uit de unieke collectie tango's waartoe de Amerikaanse pianist Yvar Mikhashov (1941-1993) opdracht gaf. Diversiteit troef, ze staan in haar belangwekkende album Tangos for Yvar dat hier wordt gepresenteerd. Adembenemend virtuoos slecht zij de grenzen tussen klassiek en jazz. She's got the rythm. Maak deze roes van tango's mee, een benefietconcert, en help mee die prachtige vleugel aanschaffen – evengoed een wonder van technologie.
Kaarten: Rijnlandse Boekhandel, Plato Leiden, muziekkamer-oegstgeest.org, vrijkaart voor mantelzorgers via info@wijzineva, tot 18 jaar vrij entree bij een volwassene met een kaart.

Spaans voor op vakantie

cursus n Tijdens deze cursus van Volksuniversiteit Oegstgeest laat Gloria Perez (afkomstig uit Chili) cursisten op ontspannen wijze kennis maken met het Spaans.

De cursus is gericht op situaties tijdens de vakantie, zoals bijvoorbeeld in/uitchecken en informatie vragen in een hotel, wat te doen of waarnaartoe te gaan tijdens een vakantie.
LET OP: START OP 16 APRIL! 8 lessen van 1,5 uur – dinsdagavond van 19.00 – 20.30 uur. € 105,-
Volksuniversiteit Oegstgeest – Lange Voort 2 u Oegstgeest
volksuniversiteit @bibliotheekbollenstreek.nl
www.ko-oegstgeest.nl

Taxatie

boeken n Zaterdag 20 april komt Jaap Schuurman van antiquariaat Novemberland weer naar de Rijnlandse Boekhandel. Van 11.00 tot 14.00 taxeert hij antieke boeken, bijzondere uitgaven en bijzondere gravures. Dus kijk op zolder of in de boekenkast of er nog iets van waarde staat dat eventueel het huis uit mag.

Leidse Danssalon

uitgaan n Nog één keer wordt Scheltema in een heuse discotheek veranderd en kan iedereen vanaf een jaar of 30 swingen op de lekkerste (dance)hits van nu & toen met de 30UP danceparty van De Leidse Danssalon.

De Leidse Danssalon, 30Up swingen op hits van nu & toen • Scheltema, Marktsteeg 1 Leiden • 13 april 2019 • 21.00-01.00 uur • Entree: €10,- pp via info@deleidsedanssalon.nl reservering, €12,50 aan de deur

Ontmoet Dorothee Albers

lezen n Zaterdag 20 april is Dorothee Albers uit Leiden/Oegstgeest te gast voor een Ontmoet & Groet over haar nieuwste boek: 'Zeemansgraf voor een kort verhaal'.

Drie generaties, drie musici. Moeder, zoon en kleindochter ontmoeten elkaar nooit in deze geraffineerde roman, maar alle drie geven ze alles voor de muziek en stellen de hoogste eisen aan zichzelf. Oefenen, oefenen, oefenen, het kan altijd beter. Wat Jet, Jurre en Fine verbindt is hun talent.

Hoe komt het dat talent behalve een gave ook een kwelling kan zijn? Vaak lijkt het erop dat zo'n bijzondere eigenschap de liefde en het gewone leven in de weg staat.

Rijnlandse boekhandel

Van 14.00 tot 16.00 is Dorothee als lokale schrijfster te gast bij ons de winkel. Toegang is gratis.

Pecos lijdt nederlaag zonder gevolgen

tafeltennis n De reserves van landskampioen Taverzo brachten Pecos zaterdag de eerste nederlaag van het seizoen toe. Maar er werd in de Thorn Tafeltennishal niet lang getreurd.

Vooral Tony Nader ging ondanks de 4-6 redelijk tevreden naar huis. Nader boekte drie individuele zeges, waaronder een 3-1 tegen Gabrielius Camara. Dat was niet alleen een bijzonder knappe overwinning in een snelle en hoogstaande partij, maar vooral ook een mooie zege voor in het plakboek. Camara is pas dertien en lijkt hard op weg naar op zijn minst de Nederlandse top. Dus is het mooi dat Nader straks kan zeggen dat hij hem in april 2019 nog met 10-12, 11-7, 12-10, 11-7 de baas was.


Jens Wiersma had een weinig succesvolle middag, al kwam hij heel ver tegen Camara (11-9 in de vijfde game). In het openingsduel was Wiersma tekortgeschoten tegen Arjan Huiden (1-3 in games). Tegen de derde man aan Zoetermeerse kant, Bas Douma, kwam Wiersma goed weg door zelf met 11-9 in de vijfde game te zegevieren.

Ibrahim Yildizlar, vorige week nog de redder van Pecos, ging nu drie keer strijdend ten onder. Daarbij was vooral de nederlaag tegen Huiden een zure, omdat hij over de hele partij gerekend meer punten maakte dan zijn opponent (11-2, 10-12, 8-11, 9-11).

Voorsprong

De verliespartij blijft zonder ernstige gevolgen voor Pecos. De voorsprong op Taverzo is nog steeds negen punten. Misschien is de titel komende zaterdag al een feit, als Buitenpost naar Oegstgeest komt. Anders blijft de kurk nog een week op de fles en is het feestje noodgedwongen in Amsterdam, op bezoek bij de plaatselijke studentenclub. Maar dát Pecos promoveert naar de eerste divisie, is zo goed als zeker.

Pecos 2

Pecos 2 had in een andere tweededivisiepoule dit seizoen wellicht een eind kunnen komen als Jop van der Wiel niet geblesseerd was geraakt. Nu lijkt het team tweede te gaan worden, op flinke afstand achter Red Stars, dat komende zaterdag in Oegstgeest aan vier punten genoeg heeft voor het kampioenschap.

Tegen Vriendenschaar, met de drie keer winnende oud-clubgenoot Marco van der Meijden, speelden de reserves zaterdag 5-5.

Nieuw inzamelpunt oud papier bij FC Oegstgeest

inzamelen n Bij de ingang van het voetbalveld van FC Oegstgeest is een nieuw inzamelpunt voor oud papier en oude kleding ingericht.

Er is op het terrein een perscontainer geplaatst waar papier en karton in alle soorten en grootte kan worden verwerkt. De perscontainer zelf wordt bediend door leden van de vereniging. Naast de ingang van het sportpark zien bezoekers een pleintje met meerdere blauwe rolcontainers. "U kunt uw papier in deze containers deponeren. Wij zorgen er dan voor dat het papier in de pers wordt verwerkt", aldus Luuk van der Zon van FCO.


"Met de nieuwe situatie zijn wij af van het zwerfpapier dat toch nog wel eens door de wind wordt meegenomen. De gemeente Oegstgeest hecht eraan dat al het oude papier en karton wordt gerecycled. Helaas verdwijnt er nogal wat papier in het restafval. En dat betekent voor eenieder in de gemeente eigenlijk extra kosten.

Naast de blauwe container staat nog een grijze kledingcontainer. U kunt hierin oude kleding en schoenen deponeren. Doe dat wel even in een (vuil)zak want dan is de verwerking van een volle container gemakkelijker."

ophalen

Op de eerste maandag van de maand (behalve in augustus) komt FC Oegstgeest het oude papier bij Oegstgeestenaren in de straat ophalen. Het ophaalweekeinde wordt bovendien aangegeven door de blauwe borden welke voor de eerste maandag bij de invalwegen van Oegstgeest worden neergezet.

gehele week

"Heeft u ons die maandag gemist dan kunt u kunt het papier de gehele week van vroeg tot laat, en dus ook op zondag, in de blauwe containers deponeren. Door de inrichting van het nieuwe inzamelpunt bij FC Oegstgeest komt het oude inzamelpunt bij voorheen UDO te vervallen. Wij danken u oprecht voor het sparen van oud papier en oude kleding. Dat is niet alleen belangrijk voor het milieu, u steunt er ook ons jeugdwerk mee!"

Joop van der Reijdenbrug open

De Joop van der Reijdenbrug over de Oude Rijn is open voor wandelaars en fietsers. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Overtocht n Voetgangers en fietsers uit Oegstgeest en Valkenburg kunnen vanaf dinsdag 9 april naar de overkant via de Joop van der Reijdenbrug.

Monteurs zijn nog volop aan het werk aan de brug. Onder de brugleuningen wordt ledverlichting aangebracht. Op het dek is de kompasroos aangebracht. Aan de kant van Oegstgeest zijn verkeerslichten geplaatst om de aansluiting op de Valkenburgerweg veilig te maken. De naamborden verschillen. Aan de kant van Oegstgeest rood met witte letters, en aan de kant van Valkenburg blauw met witte letters. De tekst is hetzelfde maar verschilt in de opmaak en luidt: Joop van der Reijdenbrug. Staatssecretaris Welzijn Volksgezondheid en Cultuur 1982-1986. Wethouder Oegstgeest 1990-1993 en burgemeester Valkenburg 2001-2006.

PaasHaaswijkloop: Het leukste loopje van de lente

Drukte bij de start van de PaasHaaswijkloop in het Mien Ruyspark in 2018. | Archieffoto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

hardlopen n Buurtvereniging Haaswijk en De Morsebel en de Loopgroep Oegstgeest organiseren op maandag 22 april de 44ste PaasHaaswijkloop.

In 2019 wordt de 44ste editie van de jaarlijkse PaasHaaswijkloop gerend, oftewel dè run door Haaswijk, de Morsebel en langs de Klink. Net als andere jaren gebeurt dit op de Tweede Paasdag, maandag 22 april aanstaande.

Na het feest van de Eerste Paasdag is het goed om op Tweede Paasdag even los te gaan. Door de gecombineerde organisatie zijn er veel extra's mogelijk. Alle lopers krijgen een startnummer, er is een warming-up op muziek, er zijn omkleed-faciliteiten, drinkpost(en), prijzen, een loterij voor de kleintjes en een herinnering.
Het parcours is nagenoeg gelijk aan die van de eerdere edities en gaat door Haaswijk, de Morsebel en natuurlijk een rondje opgeknapte 'Klink'.

Afstanden

Er kan worden gekozen uit twee afstanden, te weten 5 en 10 kilometer.
Voor de kinderen jonger dan 12 jaar is er de 2 kilometer-loop. Voor de start is er ook voor hen een heuse warming-up die begint om 11.15 uur. De start voor de kleinsten en hun ouders (2 km) zal om 11.30 uur zijn.
Om 12.00 uur is de centrale warming-up voor de afstanden 5 en 10 kilometer.
De start voor de deze afstanden is om 12.15 uur.

Als gewoonlijk is er voor de kinderen een loterij. Hun startnummer is ook hun lotnummer. Zij die in de prijzen vallen, kunnen na de loop hun prijs ophalen. Ook dit jaar weer staat ervoor de kinderen tot 10 jaar een springkussen (bij droog weer).

Inschrijving

Voorinschrijving is mogelijk via de website (www.paashaaswijkloop.nl). Ook kan men zich natuurlijk op de dag zelf tussen 10.30 uur en 11.45 uur inschrijven in de tent in het Mien Ruyspark (bij slecht weer in de gymzaal van OBS de Springplank in de Jan Wolkerslaan). Bij inschrijving krijgen de lopers een startnummer.

Deelname Kinderloop: kinderen leden BVHM € 1,-, kinderen niet-leden € 3,-.

Deelname 5 en 10 km: leden van de Buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel en van de Loopgroep Oegstgeest betalen € 2,-, niet-leden betalen € 6,-.

Deze loop wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Lidl Oegstgeest, Runnersworld Leiden.

Inlichtingen: www.paashaaswijkloop.nl en telefoon (06) 52088498

FC Oegstgeest wint flink van SJC

Bob den Hollander, met twee doelpunten man of the match, was hier dichtbij een treffer. | Foto lichtenbeldfoto.nl Foto: Paul Lichtenbeld

voetbal n Onder zeer grote belangstelling kwamen beide teams afgelopen zaterdag, bij de opening van het FCO-complex, hand in hand met jeugdspelertjes het veld op. Het hele (vergrote) terras stond vol met mensen en ook rond het veld en op de tribune was het een drukte van belang. Voorzitter Marc du Maine hield voorafgaand aan het fluitsignaal een kort openingspraatje.

De wedstrijd kon beginnen. De uitwedstrijd was met dikke winst in het voordeel van FC Oegstgeest afgesloten (2-8). Dus onderschatting lag op de loer. Gelukkig bleek hiervan niets en waren alle spelers kennelijk goed geïnstrueerd door trainer Huig-Jan Heeringa.
Van meet af aan stond de verdediging van SJC onder druk. Diverse kansen volgden. In de 14de minuut gaf bijvoorbeeld Abel Bormans op links een voorzet op Bob den Hollander die hard overschoot. Ook in de 21ste minuut kon Bob den Hollander op de 16 meter tot een goed schot komen. Helaas spatte die op de kruising uiteen.
Kort daarna (25ste minuut) kon Tim Bakker dan toch tot scoren komen. Via een schot van grote afstand passeerde hij via een lob de keeper die iets te ver voor zijn doel stond (1-0).
FC Oegstgeest bleef druk op de verdediging houden. Ook nu passeerden vele kansen die in eerste instantie niet werden benut. Voorbeeld is de 38ste minuut toen ook Joep van Tulder via een lob de keeper van SJC wilde verrassen. Nu kon de keeper net aan redden. De 2-0 scoorde Bob den Hollander uit een goed geplaatste voorzet van Lars van Bommel. Helaas kon FC Oegstgeest niet met deze stand de kleedkamer in voor de rust. Net voor het rustsignaal kwam SJC door onzorgvuldig verdedigen van FC Oegstgeest op de 2-1.
Terwijl de jongste jeugd zich vooral vermaakte op de springkussens en in het clubgebouw de eerste live-band ging optreden, kwamen de beide teams het veld weer op voor de tweede helft.
Het zou niet lang duren voordat Bob den Hollander zijn tweede doelpunt maakte. Steven Apcar was nu degene die Bob den Hollander een geplaatste voorzet voorzag. Het overwicht van FC Oegstgeest was groot, maar dat betekende niet dat SJC nooit in kansrijke positie kwam. Na ongeveer een uur spelen constateerde de scheidsrechter een overtreding tegen SJC op de rand zestien meter van FC Oegstgeest. De vrije bal werd hard, goed geplaatst in de voor de keeper rechterhoek, ingeschoten. Hier reageerde keeper Peter Messemaker fantastisch op, want hij pakte de honderd procent kans probleemloos uit de hoek.

Marente Sybesma uit Team Mix 1.


De deur ging eigenlijk echt dicht toen Abel Bormans zich helemaal vrij speelde en in de 77ste minuut de score op 4-1 kon brengen. De drie punten zijn weer binnen.

Mix-team boekt klinkende overwinning

tennis n Het Mix-team van OLTC boekte afgelopen zondag haar eerste overwinning.

Vierhoven werd met 6-2 verslagen. Benjamin van het team Marente Sybesma speelde de eerste dames single en won knap met 7-6 en 6-4. Stijn de Mooy won ook keurig zijn single en de nieuwe kopman Romano Frantzen won zoals verwacht ook zijn single. Alleen de damesdubbel werd nog verloren en de rest van de partijen werden gewonnen. Een goed begin.
Heren 1 speelde thuis en kwamen 2-2 uit singles. Aanvoerder Julian Vandenbussche gaf het goede voorbeeld en won keurig. Nieuwkomer Timo van der Geest speelde een mooie wedstrijd en kwam helaas net te kort in de derde set, maar zat er zeer dichtbij. Roeland van Dijk won vrij makkelijk en Michiel Greidanus verloor zijn single. Beide herendubbels werden verloren en zo was de eindstand 2-4. Jammer want er had meer ingezeten.
Dames 1 speelde haar eerste wedstrijd in de Hoofdklasse en deden dat niet onverdienstelijk.
Uit in Groningen speelde zij 3-3 tegen de Creamcrackers. Nieuwkomer Imke Vasen won netjes haar single en liet zien dat zij een aanwinst voor het team is. Niet alleen qua prestaties maar ook qua gezelligheid.
Mix 2 kwam 3-1 voor uit de singles, maar verloor daarna de beide dubbels en mix partijen, waardoor Iduna met 5-3 won.
Heren 2 kwam met 2-2 uit de singles maar verloor daarna beide dubbels tegen het sterke Roomburg.
Mix 1 bij de jeugd zorgde voor het beste resultaat van de dag. Zij spelen in de Hoofdklasse en ontvingen thuis Almere. Zij wonnen met 8-0, maar moesten hier hard voor werken. Leuke partijen om te zien van dit team dat barst van het talent.


Komende week spelen de volgende teams op OLTC
Mix 1 tegen Dash'35
Mix 2 tegen Thor de Bataaf
Dames 1 tegen Nootdorp
Kom gezellig krijgen en de toppers aanmoedigen. De bar is open en heeft zondag een uitstekende daghap.

ASC zonder moeite langs Slikkerveer

voetbal n Voetbalvereniging ASC heeft afgelopen zondag zonder al te veel problemen winst behaald op het bescheiden geklasseerde Slikkerveer. De roodzwarte formatie won met 2-0 hetgeen een schrale afspiegeling vormde van het wedstrijdbeeld.

Vanaf het begin was ASC de offensieve ploeg. De verdediging van de tegenstander stond voortdurend onder druk. De thuisploeg creëerde kansen en was met name over de vleugels gevaarlijk. De aanvalsopbouw van Slikkerveer dat volgens inside information meerdere basisspelers vanwege blessures miste, was zwak en vormde geen probleem voor de hechte verdediging van ASC. "We krijgen niet voor niets weinig goals tegen", verklaarde Ruben Dutrieux. "Verdedigend staat het gewoon goed, want, zoals je vanmiddag ziet, geven we niet veel opgelegde kansen weg", vervolgde hij. Dit werd onderstreept door het getoonde defensieve spel, waarin Slikkerveer slechts één redelijke kans kreeg, die goed door de doelman werd gepareerd. ASC demonstreerde aanvallend een nadrukkelijke suprematie. Ballen werden over de vleugels richting de spitsen gespeeld en ontstonden doelrijpe kansen. De keeper van Slikkerveer vormde met goede reddingen een sta in de weg om het overwicht in cijfers te vertalen. Tot de 24e minuut. Vanuit een afgeslagen aanval belandde de bal in de voeten van Ruben Dutrieux die vervolgens prima binnenschoot. Het was het sein voor de thuisclub om de druk te blijven opvoeren. Diverse doelrijpe kansen werden om zeep geholpen behalve de voorzet van Ilkel Kalcar die Ralph van Zandwijk in staat stelde voor een 2-0 ruststand te zorgen. "Ik had die penalty vlak na rust, gegeven omdat Jelle Schouten binnen het strafschopgebied onderuit werd gehaald, moeten benutten. Dan was het gewoon klaar geweest", mijmerde Ruben Dutrieux, die het eens was met de stelling dat ASC, gezien het speloverwicht, met 4 of 5 goals verschil had moeten winnen. "Ja, de afwerking kon veel beter", beaamde trainer Mo Boudrine. "Maar wat telt, zijn de punten. Door de winst van koploper RKDES op Sporting Leiden staan we nu vier punten los van laatstgenoemde keurig op de tweede plaats: een plek die recht geeft op promotie naar de tweede klasse", stelt Mo.

DOKTERSDIENST

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek
tel. (0252) 240212
• door de week van 17.00 uur 's middags tot 8.00 uur de volgende dag
• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen 24 uur per dag.

Altijd eerst bellen voordat men naar de huisartsenpost toekomt.
Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

APOTHEKEN

Dienstapotheek Bollenstreek Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur, weekend en feestdagen 24 uur / dag. Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl
Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Maandag t/m vrijdag 18.00-23.00 uur, zaterdag 15.00 tot 23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00 tot 23.00 uur. Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)
Apotheek Haaswijk, Boerhaaveplein 21
Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

TANDARTSEN

08-04 / 14-04 De Ι Tandarts, mw. J. te Poel, Hoofdstraat 4 2351 AJ Leiderdorp (071) 5131250

15-04 / 21-04 TP De Oude Singel Tandartsen, Koollaan 55 2315 EC Leiden (071) 5226040

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000

Opvoedadviespunt, (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving. (VPTZ Leiden en omgeving). Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

14 april

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Kruispunt Rivierduinen 10.30 viering
Regenboogkerk 10.00 geen dienst, zie Groene Kerk
Groene of Willibrordkerk 10.00 ds. I.E. van der Heul. Di 16 april, 20.00 Passieconcert door Leids kamerkoor. Woe 17 april, 19.30 avondgebed

Verpleeg- en ziekenhuizen

Van Wijckerslooth-Rustenborch één viering per zondag. 10.30 Palmpasen, Eucharistieviering, pastor A. Vijftigschild

LUMC 10.00 Palmpasen, ds. Arend van Baarsen. woensdag 17 april, 19.30 Passieconcert, Leids Cantate Consort

R.-k. Willibrordkerk

Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur. In het weekend om 11.00 uur. Op de zaterdagen van de even weken om 19.00 uur. Voor de meest actuele informatie over de aard van de viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl


Geref. Kerk Vrijgemaakt

10.00 u br. B. Dijkstra
16.30 u ds. R. Heida

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege

10.00 Ds. P. Kleingeld

Volle Evang. Gem. Leiden e.o.

Pauluskerk, Warmonderweg 2
11.00 uur samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

10.15 ds. P.L. van Asselt (met kinderactiviteiten en muziek)

Protestantse Gem. Warmond

10.00 uur Mevr. Ds. L.Oort. Katwijk

Matthiaskerk Warmond

Zat 13 april 19.00 uur viering

Wings of Healing

Veerpolder 6A, Warmond
10.00 & 19.00 Jan Zijlstra

Bahá'i

Bestudering geschriften van Bahá'u'lláh: eerste woensdag van de maand is Bahá'i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme

Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: wo: 9.00-11.00 uur en do: 20.00-21.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur jongeren en studenten. Geversstraat 48.

@112NieuwsLeiden Paar boetes bij rollerbank in Leiden en Oegstgeest.

@Economie071 Er zijn 10 nieuwe innovatietrajecten gestart binnen Smart071. Studenten Informatica @HSLeidenNL gaan nu samen met bedrijven uit #Leiden #Katwijk #Rijnsburg #Oegstgeest #Voorschoten 10 weken werken aan verschillende cases. #IoT #BigData

@DrMvandenBrink The storks of Oegstgeest are feeding their offspring

@UnityNu Op de J.C. Bloemlaan in Oegstgeest is dinsdagmorgen rond 07.00 uur een vrouw lastig gevallen door een man.

@LukasTeijema Er rijden dagelijks honderden auto's van leiden, oegstgeest naar schiphol/ amsterdam agglo waarvan de bestuurders voor 5-10 eur cash pp vast wel lifters willen meenemen. Back-up voor als de treinen falen.