Oegstgeester Courant

22 februari 2017

Oegstgeester Courant 22 februari 2017


Regio bezint zich op bestuurlijke toekomst

Raadsleden Boris Kocken (Oegstgeest) en Ruud Bouter (Zoeterwoude) stellen vragen op voor latere discussie. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

samenwerking n Op 15 februari kwamen raadsleden en collegeleden van Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest bijeen in De Gouden Leeuw in Voorschoten om verder te praten over de bestuurlijke toekomst van de Leidse Regio.


Door Willemien Timmers

Vanaf het najaar van 2015 is de stuurgroep Leidse Regio 2027 al bezig met een toekomstvisie voor deze Leidse regio. Dit toekomstvisie-proces bevindt zich op dit moment in de beeldvormende fase. "De fase van vragen stellen, horen en verkennen welke samenwerkingsvormen er in het land zijn," aldus projectleider Esther Peters. "In deze fase moeten de gemeenten bepalen welke eisen de Leidse regio stelt aan een nieuwe samenwerkingsvorm, om te komen tot een verkenning welke samenwerkingsvorm het beste zou passen bij de Leidse regio en de opgaven en ambities die de Leidse regio heeft met elkaar. En in deze fase moet ook gehoord worden welke wensen inwoners, bedrijven en instellingen hebben als het gaat om verbeterde bestuurlijke samenwerking tussen deze gemeenten."
In De Gouden Leeuw vond in een volle zaal een goed georganiseerd programma plaats. Eerder voerden de raden in eigen kring al discussies over de bestuurlijke toekomst van hun gemeente.
Hoogleraar innovatie en regionaal bestuur Marcel Boogers noemde de kern van zijn bevindingen: "Het is opvallend dat de regiogemeenten het allemaal met elkaar eens zijn: 'Ja, we hebben problemen die we samen moeten oppakken. Ook moeten we regionaal knopen doorhakken, en op regioniveau de belangen van de inwoners behartigen.' Tegelijkertijd is er bij allen een 'maar', dat er wel aandacht moet zijn voor de 'couleur locale' van de dorpen, buurten en wijken." Hij sprak over de angst van de vier kleinere gemeenten dat Leiden gaat domineren.         Lees verder op pag 5.

Ring

Een poos terug ontmoette ik de jeugdvriend van mijn vader. Hij was ook bevriend met een kerel die met zijn metaaldetector in het bos van Oud-Poelgeest meedeed aan een zoektocht naar materiaal in de grond. Hij kwam uit belangstelling langs en vertelde dat hij daar vroeger samen met mijn vader rondstruinde. In de boom waarin hij toen zijn naam kerfde, stond ook iets van de Canadezen die er vlak na de oorlog bivakkeerden. Dat alles leidde naar een artikel in het verenigingsblad van de Vereniging Oud Oegstgeest en was de aanleiding tot een vervolgonderzoek. Zijn vriend was ook nu weer de bodem aan het afzoeken naar attributen van de Canadezen. Een van de opmerkelijke vondsten was een ring met de inscriptie Leah, en een datum uit 2004. De vondsten prikkelen de nieuwsgierigheid, maar vooral de ring roept vragen op! Waarom lag die ring in het bos? Of helemaal niets spannends en is de ring gewoon verloren. Maar door wie? Wil van Elk

Foto: Esther Verhage

CKV Fiks: een 90-jarige vol ambities

We kunnen alle
kinderen laten schitteren

VOETBAL n Oegstgeest en UDO winnen

Sven Rozier treedt op in Oegstgeest

Onderzoek op landgoed
Oud-Poelgeest

Onderzoek Oud-Poelgeest richt zich op Tweede Wereldoorlog

Vrijwilligers van AWN aan de koffie in het koetshuis van Oud-Poelgeest. Rechts archeoloog Ruurd Kok. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Zaterdag n Onderzoekers van de Vereniging van vrijwilligers in de archeologie AWN speurden met hun apparatuur een dag lang op een stuk grond naast Kasteel Oud-Poelgeest. Vooral archeoloog Ruurd Kok is zeer benieuwd wat de speurtocht oplevert.

Door: Wil van Elk

De op vrijdag 17 februari nauwkeurige uitgemeten zoekplekken van 25 bij 25 meter werden met metaaldetectors vakkundig onderzocht. "We zijn vooral benieuwd of we voorwerpen vinden uit de Tweede Wereldoorlog", vertelde Ruurd Kok enthousiast. Hij is archeoloog en is bij dit project als vrijwilliger betrokken, net als de leden van AWN Rijnstreek.

"Ik speur het hele land af en richt mij vooral op archeologie van de Tweede Wereldoorlog. Een paar jaar geleden zag ik in een boom in het bos van Oud-Poelgeest 'Canada, may 10 45' gekerfd staan, als tastbaar bewijs van de aanwezigheid van Canadese soldaten na de oorlog. We hebben toen het gebied rond de waterput onderzocht, zeventig jaar nadat de Canadezen hier hun tenten opsloegen. Later zag ik op filmbeelden uit 1945 dat de Canadezen ook hun kampement hadden bij het Koetshuis, vandaar dat wij nu aan deze kant zoeken. Het zou mooi zijn als we aan de hand van vondsten kunnen bepalen wat er precies plaatsvond, zoals een veldkeuken of waar gesleuteld werd aan voertuigen", vertelde Kok die in de Leidse Raadsherenbuurt woont. Pierre van Grinsven, bestuurslid van AWN, was ook betrokken bij het vorige onderzoek. "De detectorzoekers zijn als amateurarcheologen super-ervaren, hebben professionele apparatuur, werken daar zeer vakkundig mee en hebben fraaie voorwerpen gevonden."

Dieper dan dertig centimeter gaan ze niet. Behalve gespen van militaire uitrustingen, munten als een dubbeltje en een gulden, en hulzen van jachtpatronen, vond een van de speurders een ring met een inscriptie. "Leah staat erin, met een datum in 2004. We vinden veel herinneringsmedailles van de vroegere Sint-Jorismarsen." Het hele bos is nu afgezocht en alle resten van het kampement zijn verzameld.

Fraude met creditkaart

politie n Op naam van een inwoner van Oegstgeest is in december vorig jaar een creditcard aangevraagd. De pas werd later bezorgd, maar de eigenaar van de rekening weet van niets en ontving de kaart ook niet. Er werd wel geprobeerd om geld mee op te nemen.

Omroep West besteedde aandacht aan deze zaak in hun opsporingsprogramma Team West van vorige week dinsdag 14 februari.

Op donderdag 22 of vrijdag 23 december 2016 is op een adres aan de Frans Halslaan in Oegstgeest een nieuwe creditcard bezorgd. De envelop moet vervolgens uit de brievenbus zijn gestolen, want er wordt vervolgens zeven keer geprobeerd om geld op te nemen. De persoon op wiens naam de kaart staat, weet van niets.

De politie doet al een tijd onderzoek naar deze vorm van creditcardfraude. In dat onderzoek is een verdachte op heterdaad aangehouden, maar het aanvragen van valse creditcards gaat door. Er moeten dus meer mensen bij zijn betrokken.
Van twee transacties is beeld. Daarop is een donker getinte man te zien die probeert geld te pinnen bij banken aan de Heulstraat in Wateringen en aan de Ambachtsgaarde in Den Haag. De transacties mislukken allebei. De politie komt graag in contact met mensen die de man herkennen en met mensen die hebben gezien dat er post uit de brievenbus is gestolen aan de Frans Halslaan in Oegstgeest op 22 op 23 december.

Wie informatie heeft kan bellen met 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Zie ook politie.nl

Verkiezings-borden

Met vaardige hand werden de verkiezingsborden geplaatst. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

politiek n Met de nieuwe verkiezingsborden hoeft er niet meer te worden geplakt. Lokale partijleden hoeven geen halsbrekende toeren meer uit te halen met ladders, stijfsel en posters - wat op zich ook zijn charme had. Met de voorbewerkte borden staan alle partijen er op, ook de niet lokaal actieve.

Vakkundig werden de borden op opvallende plekken in Oegstgeest op hun plaats getakeld en met een waterpas nagekeken. Voorbijgangers worden met het kleurrijke palet wellicht geholpen om een keuze maken uit het grote aanbod van kandidaten voor de Tweede Kamer.

Op het Internet staan diverse kieshulpen en voor mobiele telefoons zijn er zogenoemde stemwijzer apps uitgebracht die onder andere de peilingen tonen.

Fietsbrug heet Joop van der Reijdenbrug

verkeer n Het college van burgemeester en wethouders van zowel Katwijk als Oegstgeest heeft ingestemd met het voorstel voor de naamgeving voor de fietsbrug over de Oude Rijn. Deze zal Joop van der Reijdenbrug gaan heten.

Naar verwachting zal de brug tussen Nieuw-Rhijngeest en Valkenburg er eind 2018 klaar moeten zijn. Joop van der Reijden was staatssecretaris Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 1982 tot 1986 in het kabinet Lubbers I. Onder zijn bewind werd de financiering van de ziektenkosten geherstructureerd. Later was hij, van 1990 tot 1993, CDA-wethouder van financiën, sport, recreatie en economische zaken van Oegstgeest. Van der Reijden was tevens voorzitter van de NOS en van de Veronica Omroep Organisatie.

Oegstgeester Wendela onthult plaquette Shaffy in Terweepark

Antoinette (van Villa Antoinette) vertelde verhalen uit het Terweepark. Inzet: Wendela van Mens. | Foto E. van Aelst

historie n Op zaterdag 18 februari om 14.00 heeft de jeugdliefde van Ramses Shaffy Wendela van Mens - van Goudoever, inwoner van Oegstgeest, feestelijk een straatnaambord en de plaquette onthuld in het historische Terweepark.

Het straatnaambord en de plaquette willen Leiden voorgoed herinneren aan een stukje Oegstgeest in Leiden: het Terweepark. En aan de beroemdste bewoner: Ramses Shaffy.

Henne van Bemmel, Anne van den Berg en Jaap Goekoop willen zich inzetten voor een mooie buurttuin. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers
Foto: Willemien Timmers

Ruim honderd belangstellenden, waaronder Armin van Buuren, woonden de feestelijke onthulling bij. Zo zong Damiaan van Noort het lied dat Shaffy ooit speciaal voor Wendela heeft gecomponeerd 'Sneeuw voor Wendela'. Aanwezig was ook Antoinette van Villa Antoinette, die putte uit de talrijke verhalen rond het Terweepark. Zij kondigde aan dat er ter ere van Ramses Shaffy's twaalf Leidse jaren een theaterstuk op locatie zal komen.
Ramses Shaffy woonde van zijn zesde tot zijn achttiende jaar op Terweepark 5, als pleegzoon van de Leidse cardioloog en verzetsman Herman Snellen en zijn vrouw Roos. Ramses, geboren bij Parijs, was kort daarvoor terechtgekomen in het Jeugdherstellingsoord 'Zonneschijn', waar hij geregeld ontsnapte. Maar in Leiden voelde hij zich al snel thuis.
Ramses, toen nog Didi Snellen geheten, leerde vanaf 1940 op de grote vleugel pianospelen. Hij leerde niet alleen Bach en Ravel, maar kon ook eindeloos improviseren. Samen met zijn zusje Aya Snellen ging hij naar zomerkampen, waar hij naar hartenlust liederen zong. Ook toonde hij al vroeg het nodige acteertalent.
De jonge Ramses zat ook vol kattenkwaad. Hij maakte hoeden, die hij verkocht aan de buurvrouwen. Op een dag zei een buurvrouw: "Als je geld nodig hebt, moet je het maar zeggen. Ik heb er genoeg van om met die oude onderbroeken van je moeder op mijn hoofd te lopen." Hij wilde ook weleens stelen. Toen hij op een dag naar Parijs wilde en geen geld kreeg voor een treinkaartje, was de volgende dag de fiets van zijn moeder verdwenen.
In de tuin van het huis stond een groot verwarmd kippenhok. Daar versierde Ramses de verpleegsters van het Academisch Ziekenhuis. In 1952 vertrok Ramses Shaffy na 12 jaar Leiden naar de toneelschool in Amsterdam. Hij zou nog vaak zijn pleegouders bezoeken.
Ramses Shaffy zegt zelf later in zijn biografie over zijn Leidse jaren: "In al mijn interviews wordt altijd de nadruk gelegd op mijn Egyptische vader en mijn Russische moeder, terwijl mijn leven hier is geweest, bij mijn pleeggezin, en dat is de schoonheid en de basis van mijn leven geweest. (…) Moeder Roos, ik herkende haar meteen, dat klikte als elektriciteit. En dan mijn vader, een wetenschapper, iets rationeler dan de emotionele… Daar ben ik door opgevoed en daar wil ik meer het accent op leggen dan op mijn genen."
Het Terweepark waar Shaffy woonde, ligt ingeklemd tussen het Poortgebouw en Villa Antoinette aan Zeezijde van Leiden Centraal. Het huis waar hij woonde is in de jaren '90 gesloopt, maar het park en Villa Antoinette zijn gebleven.
Nog steeds overweegt de gemeente Leiden om het busstation aan voorzijde van Leiden Centraal te verhuizen naar het Terweepark. Niet alleen omwonenden zijn tegen. Eerder tekenden de provincie Zuid-Holland, Rover, Arriva en de Fietsersbond al protest aan. Ook zijn in de Leidse gemeenteraad Groenlinks, CDA en PvdD tegen. D66 is erg kritisch over het draagvlak voor verhuizing. De verkeersmaatregelen bij verhuizing zullen ook Oegstgeest raken.

Bron: We zien wel – het wonderbare leven van Ramses Shaffy van Sylvester Hoogmoed en Naakt in de orkaan van Bas Steman

Vrijwilligers voor Buurttuin gevraagd

groen n Een groepje enthousiaste Oegstgeestenaren maakt plannen om van de verwaarloosde 'KPN-tuin' gelegen aan de hoek van de Admiraal de Ruyterlaan en de Karel Doormanlaan, een gezamenlijke buurt- en ontmoetingstuin te maken.

"We hebben nog meer vrijwilligers nodig die mee willen helpen en mee willen denken om de tuin tot bloei te brengen. Ook bestaat de mogelijkheid om een eigen stukje grond te adopteren, voor bijvoorbeeld een moestuin," vertelt initiatiefneemster Anne van den Berg. Al lopend over het terrein vertelt ze dat het geweldig zou zijn als de buurt samen iets moois kon maken van het nu onaantrekkelijke terrein. "De komende maanden willen we nadenken over de mogelijkheden." Buurtbewoners die mee willen doen kunnen zich melden bij Henne van Bemmel, tel. (071) 889 9831 of Anne van den Berg, annevandenberg@hetnet.nl.

Bestuurlijke toekomst Leidse regio besproken

Vervolg voorpagina

Hoogleraar innovatie en regionaal bestuur Marcel Boogers: "Er moeten garanties komen dat het karakter van de verschillende dorpen blijft. Het is een lastig proces om een balans te vinden, zodat er eenheid in verscheidenheid is. Er is geen ideaal model, want niet alles werkt overal hetzelfde. Dat wat werkt in Dordrecht, werkt hier misschien niet. We kunnen wel leren van het evenwicht dat andere regio's gevonden hebben."
Boogers sprak verder over de neiging van groepen burgers om mensen te verketteren die denken in regionale slagkracht. "Andersom krijgen anderen het stempel 'conservatief' als ze alleen oog hebben voor de menselijke maat."
Raadsleden uit verschillende gemeenten namen de aanwezigen mee in de door hun gekozen vorm van bestuurlijke samenwerking. Van lichte samenwerking in de regio Amersfoort ('De spelregels zijn soms nog belangrijker dan de thema's), tot een fusie van gemeenten tot Súdwest-Fryslán. Vertegenwoordigers van deze laatste gemeente: "We dachten dat iedereen plat voor deze fusie zou gaan liggen, maar dat viel ons enorm mee."

In Voorschoten werd door de verschillende vertegenwoordigers aandachtig geluisterd, waarna ze met elkaar in gesprek gingen om vragen op te schrijven voor de afsluitende discussieronde.

Op 7 maart vindt er in Corpus Oegstgeest opnieuw een bijeenkomst plaats, maar dan met inwoners, bedrijven en instellingen uit de Leidse regio. Op deze avond kunnen raadsleden rechtstreeks van hen horen hoe zij aankijken tegen de regionale opgaven en ambities die er liggen, wat zij daar zelf aan kunnen bijdragen maar ook wat zij daarbij van hun besturen verwachten.
Ook kunnen burgers en bedrijven tijdens die bijeenkomst laten weten welke zaken zij bij een intensievere samenwerking van belang vinden.

De vijf regio-colleges en -raden vergaderen de komende maanden verder over hun bestuurlijke toekomst. Het streven is om rond de zomer daar een besluit over te nemen.

Winkelleegstand relatief hoog in Oegstgeest

ondernemers n In Oegstgeest stond in 2016 twintig procent van de winkelpanden leeg, de grootste leegstand in onze regio. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, zo meldt Unity.nu.

Op 1 januari 2016 stonden bijna 21 duizend winkelpanden leeg in Nederland (14 procent). Dat is een procentpunt meer dan in 2015. Veel winkels zijn recent leeg komen te staan, onder andere door faillissementen van grote winkelketens.

Van de achttien gemeenten waar tenminste een kwart van de winkels geen gebruiker had in 2016, lagen de meeste in Limburg (7). In die provincie is ook de totale leegstand met 17 procent het hoogst. In Heemstede en Urk was de winkelleegstand met 3 procent het laagst.

Terug naar de regio. In Voorschoten is de leegstand een stuk lager dan in Oegstgeest. Daar staat 11 procent van de panden leeg en is daarmee de best scorende gemeente in de regio. In Leiden stond 12 procent leeg, in Leiderdorp 17 procent en in Zoeterwoude stond 18 procent leeg.

Enkel nuchtere bestuurders

politie n Aan het eind van zaterdagmiddag 18 februari hield de politie met diverse eenheden een alcoholcontrole gehouden in de omgeving van De Voscuyl in Oegstgeest.

"Wij hebben meer dan honderd bestuurders laten blazen," meldt Politie Leiden Noord op Facebook.

"Tot onze tevredenheid had geen van de gecontroleerde bestuurders teveel gedronken!"

Cursus Valpreventie bij Radius

cursus n Radius Welzijn verzorgt in maart weer een cursus Valpreventie. Deze bestaat uit vier lessen.

In de eerste les krijgt men een presentatie over oorzaken van vallen, het herkennen van het eigen valrisico en tips voor het zoveel mogelijk beperken van de kans om te vallen. In de tweede en derde les wordt geoefend met leren opstaan na een val en oefent men het opvangen van een val op een speciale dikke valmat. In vierde les worden de oefeningen herhaald.

De cursus vindt plaats in de kantine van sporthal 'de Cuyl' op 13, 20 en 27 maart en 12 juni van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname is kosteloos. Aanmelden: (071) 707 42 00 of info@radiuswelzijn.nl.

Start fietslessen voor vrouwen

fietsen n In maart wordt in Oegstgeest gestart met fietslessen voor buitenlandse vrouwen. In twintig lessen leren de deelnemers alle facetten van verkeersveilig fietsen.

De lessen worden twee keer per week gegeven, op dinsdag van 13.00 tot 14.30 uur en op zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. De eerste les is op dinsdag 7 maart en de laatste les (tevens feestelijke afsluiting) is gepland op zaterdag 20 mei. De lessen worden gegeven door vrouwelijke instructeurs. De kosten voor de cursus bedragen 15 euro. In principe moet men zelf een fiets hebben, maar in overleg met de instructeurs kan een oplossing gezocht worden voor vrouwen die zelf nog geen fiets hebben. Wel is het hebben van een WA-verzekering verplicht.

Meer informatie over de locatie of voor inschrijving: 06 - 30 950 809 of mail naar ankecasteel@oegstgeest.demon.nl.

'Woontorens in het Hofbrouckerpark'

De witte Vijverhof-huisjes naast Hofwijck. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

Politiek n Recent hebben in de Oegstgeester Courant twee brieven gestaan van verontruste omwonenden van het Hofbrouckerpark. Dit omdat ook het nieuwe bestemmingsplan eventuele andere bebouwing dan de witte huisjes van 'De Vijverhof' toelaat. Ook in de gemeenteraad is er over gesproken. De VVD-fractie reageert op deze onrust.

"In het dorp wordt gesproken over het bouwen van woontorens in het Hofbrouckerpark. Vreemd, want daar is helemaal geen sprake van. Er is geen plan om in het mooie Hofbrouckerpark te bouwen en al helemaal geen torens," zo stellen zij.


"Hoe zit dat nu? Tijdens de vorige raadsperiode heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan waar Hofbrouckerpark onder valt, aan te passen. Dat was noodzakelijk om de broodnodige renovatie van Hofwijck mogelijk te maken. De witte huisjes aan de Hazenboslaan en de appartementen aan de Piet Heinlaan zijn al enige tijd geleden gerenoveerd. Deze renovatie zou voor een korte termijn zijn. De renovatie van Hofwijck is inmiddels bijna klaar."

Afspraken

Bij de wijziging van het bestemmingsplan zijn door het vorige college ook afspraken gemaakt met de nieuwe eigenaar van de witte huisjes aan de Hazenboslaan en de appartementen aan de Piet Heinlaan. "Dit betekent niet dat in het Hofbrouckerpark zomaar hoog gebouwd kan worden. In het bestemmingsplan is destijds een maximale bouwhoogte opgenomen van 16 meter, ongeveer anderhalf keer een gemiddeld rijtjeshuis. Of en wanneer er een dergelijk hoog gebouw gebouwd gaat worden is nog volkomen onduidelijk. De gemeente Oegstgeest heeft daarin het laatste woord en mocht er ooit iets gebouwd worden, dan is nog steeds toestemming en medewerking van de gemeente nodig en kan er op verschillende manieren worden bijgestuurd."

"Kort maar krachtig: Er kan niet zomaar gebouwd worden, zeker niet hoog en het is nu niet aan de orde."
De vraag die bij velen speelt is of het niet mogelijk is om in het volgende bestemmingsplan deze bouwhoogte te verlagen. De gemeente Oegstgeest is druk bezig met allerlei nieuwe bestemmingsplannen, waarbij meerdere oudere plannen tot één nieuw plan worden gesmeed. Waarom dan niet meteen deze bouwhoogte aanpassen?

"De afspraak met de eigenaar is nog niet zo lang geleden gemaakt. Passen we nu, vrij kort na het maken van deze afspraak, de bouwhoogte aan, dan kan de eigenaar een planschade-claim indienen bij de gemeente Oegstgeest en gaat dat ons (behoorlijk) veel geld kosten. Geld dat we niet hebben en dus weer verhaald zal moeten worden op onze inwoners. Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente Oegstgeest wel mogelijkheden om bij te sturen op het moment dat de eigenaar een plan indient. Vanwege deze mogelijkheden zal de gemeente Oegstgeest geen wijzigingen in de mogelijke bouwhoogte doorvoeren in het nieuw op te stellen bestemmingsplan."

D66 organiseert themabijeenkomst

politiek n D66 organiseert op maandag 6 maart de themabijeenkomst 'Sociaal Oegstgeest: voor en door inwoners'.

Het is een tweede in de reeks van themabijeenkomsten die de partij organiseert in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Waarom? Omdat D66 het belangrijk vindt dat de politiek goed samenwerkt met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. "Daarom maken wij voor de gemeenteraadsverkiezingen een programma op de manier zoals wij ook graag zouden besturen: in gesprek met iedereen die zich inzet voor een sterk Oegstgeest."
De bijeenkomst van 6 maart gaat over sport, cultuur, onderwijs en over jeugdhulp en ondersteuning van ouderen om langer zelfstandig te kunnen wonen. "Op een interactieve manier gaan we graag in gesprek met iedereen die zich inzet voor een sociaal Oegstgeest."

De themabijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in de Bibliotheek, Lange Voort 2t.

Seniorendebat verkiezingen

politiek n Op 9 maart om 14.00 uur (inloop 13.30 uur) organiseert de Stichting 55 plus in Leiden een senioren verkiezingsdebat in het Volkshuis Apothekersdijk 58 A, in Leiden.

Het gaat dan over specifieke senioren onderwerpen, zorg, wonen, pensioenen en participeren. Tweede Kamerleden van VVD; PvdA; CDA; D66 en 50 Plus, gaan hierover in discussie met elkaar én het publiek.

De discussie wordt geleid door Ton Kohlbeck. Toegang en kopje koffie is gratis. Voor nadere informatie: www.55plusinleiden.nl

CDA Oegstgeest en Rijnsburg starten campagne met Pieter Omtzigt

politiek n Het CDA beleefde een succesvolle start van de verkiezingscampagne. Op 15 februari stond CDA coryfee (en nummer 4 op de kandidatenlijst) Pieter Omtzigt voor een volle zaal om over een belangrijk verkiezingsonderwerp te praten: pensioen. Dat het onderwerp leeft bleek uit de grote opkomst en de vragen die werden gesteld.

Pieter Omtzigt staat voor een robuust pensioenstelsel waarbij iedereen premie betaalt. "Door deze verplichte solidariteit krijgen we schaalgrootte en blijven de kosten voor iedereen laag. Het is daarbij aan de Nederlandse politiek (en niet aan Brussel) om hiervoor de regels vast te stellen. En aan de werknemers en de werkgevers om de handschoen op te pakken." Omtzigt hekelde verder het huidige monetaire beleid van de Europese Centrale Bank om staats- en bedrijfsobligaties op te kopen. Het leidt tot ultralage rente waardoor de pensioenfondsen kortingen moeten opleggen. Daarom heeft hij een initiatiefnota ingediend om dit te stoppen.
Naast Pieter Omtzigt gaven ook de regionale CDA Tweede Kamerkandidaten Julius Terpstra (die zich inzet voor jongeren), Jan Jaap de Haan en Lenny Geluk (kandidate voor de ouderen) acte de présence.

Sven Rozier treedt op met Saskia Laroo in Oegstgeest

De goedlachse drummer Sven Rozier groeide op in Oegstgeest. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Streeder n Drummer Sven Rozier groeide op in Oegstgeest en kreeg hier drumles van Machiel Verhaar. Op zondagmiddag 19 maart treedt hij op met Saskia Laroo 4tet in Brasserie Streeder.

Door: Wil van Elk

"Van jongs af aan wilde ik al drummer worden", vertelt Sven Rozier die regelmatig in Oegstgeest en omgeving optreedt met Jazzvoorstellingen. "Ik heb bijna zeven jaar les gehad aan de Rhijnhofweg van Machiel Verhaar. Hij houdt niet van jazz", vertelt hij lachend. Op het conservatorium kreeg ik les, onder andere in improviseren, van Joost Patocka." Deze jazzdrummer trad meerder keren op in Oegstgeest in het vroegere Het Witte Huis met Rita Reys.

Sven Rozier bezocht de Joris de Witte OBS en ging later naar het Visser 't Hooft. Inmiddels woont Sven in Rotterdam, geeft daar muziekles aan kinderen, en heeft een eigen band, de 'Sven Rozier Group'. Door optredens met diverse muzikanten werd hij voorgesteld aan Saskia Laroo die hem uitnodigde voor een tour in China in 2016. "Twee weken lang optreden met luisterconcerten en afsluitend een party. Dat was heel bijzonder. De tweede tour was in India en in twee weken gingen we het hele land door. Ik moest iedere keer maar afwachten wat voor een drumstel er stond. Een keer hadden ze en kinderdrumstel voor me staan!", zei Sven met een smile. "Saskia Laroo heeft veel interactie met het publiek. Een keer traden we op tijdens een festival met wel duizend mensen, maar meestal in theaters waar de bezoekers om handtekeningen vroegen en samen met ons op de foto wilden."

Een elektrisch drumstel is niets voor de 'old school' drummer. "Drummen is een ambacht, ik oefen elke dag want met alleen talent kom je er niet. Je leert het meeste in de praktijk. Niet alleen drummen, ik studeer nu ook piano. Ik wil zelf liedjes maken, en ooit een cd uitgeven", zei Sven zonder op te scheppen. Hij kreeg het voor elkaar dat de beroemde jazzmuzikante Saskia Laroo voor een optreden naar Oegst­geest komt. Een mooi moment voor het Oegstgeester publiek om kennis te maken met haar band. Maar natuurlijk ook met onze 'eigen' drummer Sven Rozier. Ongetwijfeld krijgt hij bezoek van veel vroegere klas- en buurtgenoten.

Een visie

'Wat een verschil in representatie van geloof', verzuchtte diaken George Brink: 'Een lachende dikke Boeddha, of een verwonde Christus aan het kruis. Er is geen geloof dat zijn Heer zo rampzalig afbeeldt. Dat kruis is de krachtbron in ons christelijke geloof. Het geeft de betekenis weer die christenen geven aan pijn'. Brink is werkzaam in de Augustinusparochie en geestelijk verzorger in een verpleegtehuis. Naast Brink waren Nienke Nieuwenhuize, specialist ouderengeneeskunde en Theo Boer, ethicus eveneens sprekers op de, door de Raad van Kerken in Nederland georganiseerde conferentie. Voorzitter aartsbisschop Joris Vercammen van de oudkatholieke kerk verwoordde het doel: een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over euthanasie, door er achter te komen hoe wij als samenleving met stervenden omgaan. Jaarlijks sterven in Nederland zo'n 150.000 mensen waarvan 500 door middel van euthanasie.

Mensen kunnen elkaars eenzaamheid verzachten

Van de drie inleiders verwoordde Brink de RK-visie; die is tegen euthanasie. Er is geen absoluut zelfbeschikkingsrecht. Euthanasie wordt onvoorwaardelijk afgewezen. Mensen die tot euthanasie overgaan ontvangen geen ziekenzalving voor hun overlijden. Het leven is een geschenk van God. In onze samenleving lijkt een situatie te ontstaan waarbij euthanasie een opeisbaar recht begint te worden. Zieken moeten zich bijna verantwoorden als ze lijden. Onder omstandigheden is sedatie toegestaan. De taak van de kerk is: 'Hoe begeleid je mensen om het lijden aanvaardbaar te maken.' Kenmerkend voor iedereen is het leren hanteren van de angst. Brink probeert alle angst en hoop die mensen hebben samen te laten komen in gebed. Het zijn intieme momenten.
Aan het slot van de conferentie werd duidelijk dat mensen elkaars eenzaamheid kunnen verzachten. Contact met medemensen geeft zin aan je leven. Ligt daar niet een taak voor politiek en kerk?
Aaltje Knoop

Platform Kunst, Cultuur en Erfgoed IV

De keuken in het Herinneringsmuseum. | Foto PR

ontmoeting n Het Platform voor Kunst, Cultuur en Erfgoed in Oegstgeest is een 'ontmoetingsplaats' voor zo'n twintig mensen en organisaties die zich inzetten voor kunst, cultuur en erfgoed in Oegstgeest. De deelnemers zijn van heel verschillende komaf: variërend van Bibliotheek en Dorpscentrum tot Rockschool en gedreven particulieren en ondernemers. Komende weken stellen de platformleden zich in deze rubriek voor.

In maart 2012 is het Herinneringsmuseum in Oegstgeest geopend, gevestigd in Rustenborch. Het museum is ingericht in de stijl van de jaren '30 - '40 en men kan er herinneringen ophalen en elkaar ontmoeten.

De plek is zeker ook bedoeld voor personen die een vorm van Alzheimer hebben. Men treft herinneringen aan het dagelijks leven van lang vervlogen tijd. Bewoners die nog nauwelijks praten, worden ineens in het museum spraakzaam. Zij zien voorwerpen die voor hen herkenbaar zijn en delen dit met een medebezoeker. Telkens komen verhalen los. Het museum wordt volledig gerund door vrijwilligers en is zes dagen in de week geopend van 14.00 tot 16.30 uur.
De vrijwilligers zorgen ervoor dat het museum open is, dat groepen ontvangen worden en de inrichting verzorgd wordt. Ook vormen zij een geduldig luisterend oor. Daarnaast begeleiden zij maatschappelijke stages, waarbij jongeren met ouderen in contact worden gebracht.

Het gratis museum zal zich telkens aanpassen aan de behoeften van de bezoekers. Er wordt nagedacht over een toekomstige uitbreiding.

"Als Herinneringsmuseum zijn wij verheugd deel uit te kunnen maken van het Platform Kunst, Cultuur en Erfgoed. Het is in het belang van de bewoners van Oegstgeest dat dit platform in het leven is geroepen om initiatieven te ontplooien en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Hierdoor kunnen bijzondere en onverwachte evenementen ontstaan."

Nieuws van K&O Oegstgeest

cursus n Komende weken organiseert K&O Oegstgeest weer tal van interessante activiteiten.

Philip de Groot laat in de cursus Franse Chansons (uit de jaren '60 tot '90) niet alleen de populaire liedjes nog eens horen, maar geeft ook tekst en uitleg. Basale kennis van het Frans is handig, maar niet noodzakelijk. Genieten en begrijpen zijn sleutelwoorden bij deze nostalgische muzikale reis. Vijf dinsdagen van 10.00 tot 11.00 uur op 7, 14, 21, 28 maart en 4 april . Prijs: € 37,50


In twee lessen worden deelnemers door Dick de Boer meegenomen naar de Middeleeuwen (van de 3e tot de 13e eeuw). Voor wie nieuwsgierig is naar de discussies over het Christendom als geloof én als organisatie in die tijd. Deelnemers zullen inzien dat ketterijen in veel gevallen niet moeten worden gezien als (plotselinge) oplevingen van kritiek op de gevestigde orde, maar als bewijs van het (tijdelijk) onvermogen van die orde om met kritiek om te gaan. Ketterij en Kerkkritiek in de Middeleeuwen op dinsdag 7 en 14 maart van 14.00 – 16.00 uur. Prijs: € 31,- .


Op het raakvlak van het tegenwoordige België, Luxemburg en Frankrijk ligt een fascinerende regio die bekend staat als het Pays de Gaume. Dick de Boer vertelt bevlogen over een streek waar velen hun oog op lieten vallen. Een gebied met vruchtbare heuvels en calcaire plateaus, ridderverhalen, kruistochten, kasteeltjes en kastelen. 3 dinsdagen van 14.00 – 16.00 uur op 21 en 28 maart; 4 april. Prijs: € 52,50 .
Volksuniversiteit K&O Oegstgeest, Lange Voort 2u. Tel. (071) 5172365 - www.ko-oegstgeest.nl

Muurgedicht Jan Wolkers

poezie n Cultuurfonds Oegstgeest laat in haar nieuwsbrief weten dat de voorbereidingen voor het muurgedicht van Jan Wolkers tot nu toe geen tegenwind ondervinden.

De eigenaar van het beoogde pand in de Deutzstraat is positief, evenals de Leidse stichting Tegen-Beeld (Ben Walenkamp) die in Leiden in alle talen muurgedichten heeft aangebracht. Nu wordt de buurt rond de Deutzstraat gemobiliseerd. In 1957 publiceerde Wolkers zijn eerste gedichten in de Kroniek van Kunst en Kultuur; in oktober 2007 overleed de schrijver, beeldhouwer, schilder. "Wat zou het mooi zijn om tien jaar later in oktober 2017 zijn muurgedicht te kunnen onthullen!" aldus Jetteke Bolten van het fonds.

Zij noem als voorbeeld:


De Herinnering

Het is zo lang geleden
Dat het vergeten had moeten zijn,
Het is zo vers
Als een voetstap in het gras,
Als rook die wegtrekt uit het open raam,
Dauw die druppelt langs gewas
Door aarde en stof,
Een gedachte die er niet meer was.

2003, Jan Wolkers

Maarten Luther

concert n In het kader van 500 jaar Reformatie verzorgt het Luthers Projectkoor onder leiding van Hans Jansen een concert in het Groene Kerkje met muziek rondom Maarten Luther. Naast een kort motet van reformator Maarten Luther zelf komt muziek van Luthers medewerker Johann Walter en tijdgenoten tot klinken. Verder zal een aantal koraalbewerkingen van liederen van Luther worden uitgevoerd. Hans de Jong speelt een aantal koraalbewerkingen voor orgel. Zondag 26 februari - 16.30 uur. De toegang is gratis.

Afrikaans keramiek in de Wereldwinkel

Zuid-Afrikaans keramiek. | Foto Hans Twilt Foto: Hans Twilt

fairtrade n In de ateliers van het Zuid-Afrikaanse Porcupine Ceramics worden keramische kunstwerken en gebruiksvoorwerpen gemaakt. Deels volgens het 'gewone' bakproces, deels volgens het bijzondere raku-procedé. De werkwijze en verhandeling zijn fairtrade gecertificeerd.

In de heuvels langs de Zuid-Afrikaanse zuidkust, in de buurt van Plettenbergbaai, is het elke dag, jaarrond, rond de 20-25 graden. Toch wordt vlak bij Kurland Estate het vuur regelmatig flink opgestookt. In de ateliers van Porcupine Ceramics worden keramische kunstwerken en toegepaste kunst gemaakt. Dierfiguren en andere sculpturen, vazen, (sier)borden, kandelaars, zelfs kleurrijke waskommen verlaten de werkplaats. (Foto: Hans Twilt)

Veelzijdige collectie

Lokale kunstenaars en ambachtslieden, zowel mannen als vrouwen, worden door de onderneming opgeleid en begeleid. Samen werken ze, als team, aan hun creaties. De motieven en kleuren zijn duidelijk geïnspireerd door de Afrikaanse cultuur en natuur. Een deel van de collectie is gebakken volgens de eeuwenoude, bewerkelijke rakutechniek, afkomstig uit Japan. Dit zorgt voor het karakteristieke craquelé-uiterlijk van de werkstukken.

Vrijwilligers

De Wereldwinkel is een professionele organisatie die draait op zo'n 35 vrijwilligers. Nieuwe mensen zijn weer van harte welkom. Informatie op http://www.wereldwinkeloegstgeest.nl/personeel.


Leidse regio economisch robuust en sterk

economie n Het 071-gebied blijft zich economisch sterk ontwikkelen. De Index071 – een meetinstrument voor de economische robuustheid van de Leidse regio – laat namelijk een flinke winst zien ten opzichte van het ijkjaar 2012. Dit terwijl in grote delen van het land nauwelijks sprake was van groei.

Ook de indexcijfers van 2016 laten zien dat de economie van de Leidse regio zich ten opzichte van het vorige jaar weer verder heeft versterkt. De sterke score wordt met name veroorzaakt door twee onderdelen van de index; het Life Science- and Health-cluster en de groei van het aantal kenniswerkers en startende ondernemers. Beide factoren hebben direct te maken met de status van 071 als kennisregio.

De Index071 wordt jaarlijks opgesteld door bureau Blaauwberg in opdracht van Economie071. In Economie071 werken de onderwijs- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeenten uit de Leidse regio samen aan het versterken van de regionale kenniseconomie. De 071-index meet de vorderingen van de regio op vijf thema's: Life Sciences and Health (versterken), ondernemerschap en jong talent (verdienen), aansluiting op onderwijs en arbeidsmarkt (verbinden), vestigingsklimaat (verleiden) en regiomarketing (vertellen).

Life Siences and Health en ondernemerschap en jong talent zijn twee thema's die kenmerkend zijn voor de 071-regio als kennisregio. Deze ontwikkelen zich sterk. Door in te zetten op deze thema's heeft de regio een zelfstandige positie ontwikkeld tussen de zuid- en noordvleugel in. Ook op het thema 'regiomarketing' blijft de 071-regio zich goed ontwikkelen. Dat blijkt met name uit de constante instroom van expats. De uitdaging is de kennisintensiteit van het cluster Life Sciences en Health en de aantrekkingskracht op jongeren, vast te houden en tegelijkertijd de mogelijke achterstand op punt van vestigingsklimaat en bereikbaarheid weg te werken.


In de index is dit jaar ook een hoofdstuk opgenomen die een aantal trends en ontwikkelingen in de economische structuur in beeld brengen. Dit zijn trends die vanuit een aantal gezaghebbende kennisbronnen worden aangedragen. Het gaat om een eerste verkenning van onderwerpen als energie- en klimaatneutraliteit, circulaire economie, Smart City, uitnodigingsplanologie, bètatechniek, robotisering en de veranderende arbeidsmarkt. Naar aanleiding van deze verkenning gaat Economie071 kijken naar nieuwe projecten binnen de thema's duurzaamheid, mobiliteit en de arbeidsmarkt van de toekomst.

Repair Café is speciaal actief voor kinderen

Alle kinderen (en hun ouders) zijn komende zaterdag welkom met hun kapotte speelgoed. | Foto Frans Malten Foto: Frans Malten

repareren n Kinderen met hun speelgoed, fietsen en poppen krijgen extra aandacht bij Repair Café Oegstgeest. Zij kunnen hun kapotte spullen weer maken, samen met handige vrouwen en mannen van het Café, op zaterdag 25 februari, tussen 10 en 13 uur in het Dorpscentrum.

Verder is natuurlijk iedereen welkom die mooie dingen liever repareert dan weggooit. Goed voor het milieu en de portemonnee. En nog gezellig ook.
Voor alle schoolkinderen in Oegstgeest houdt de poppendokter zaterdag spreekuur voor zieke poppen en knuffels. De fietsenmaker helpt bij ieder probleem. En voor kapot speelgoed is meestal een oplossing te vinden. De knutselaars leggen uit wat er aan de hand is; iedereen kan meehelpen en kijken hoe het gaat.
Kapotte spullen weer maken, is één van de manieren om afval te voorkomen. Dat helpt om onze wereld en natuur gezond te houden. Het is goed om te bedenken: 'Afval bestaat niet, wel grondstoffen'. Dit hebben kinderen in de hoogste klas van Het Dok, de Leo Kannerschool en de Hofdijckschool de afgelopen weken geleerd. Ze kregen les van vrijwilligers van het Milieu Educatie Centrum in wat iedereen zelf kan doen, namelijk afval goed scheiden. Van de resten worden immers weer nieuwe, nuttige dingen gemaakt. De Kringloopwinkel, de Milieustraat en het Repair Café dragen er aan bij om afval te voorkomen of verwerken.


Jongeren zijn natuurlijk ook welkom bij het Repair Café. Dus kom maar op met die smartphone, laptop, geluidsinstallatie, fiets, spelcomputer, hoverboard of game console.

Vakantieactiviteiten

vakantie n De Stichting Evenementen organiseert ook in de komende voorjaarsvakantie weer een aantal bijzonder leuke vakantieactiviteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd in Dorpscentrum Oegstgeest (Lijtweg 9, Oegstgeest).

Woensdag 1 maart: Van 10.00 tot 12.00 uur is er een gezellige knutselochtend, die geheel in het teken van het voorjaar zal staan.

Middags opent het Kinderkookcafé op verschillende tijden haar deuren. In kleine groepjes zullen kinderen van 8 tot en met 12 jaar zelf een maaltijd klaar gaan maken. Na afloop mogen de kinderen het eten mee naar huis nemen, De kooklessen worden gegeven van 13.30 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 17.00 uur.

Ook zijn er Djembé- en Percussie-workshops waarbij Misha Kostava kinderen van 7 tot en met 15 jaar opnieuw in de gelegenheid stelt om kennis te maken met deze bijzondere Afrikaanse trommels en andere percussie-instrumenten. De workshops worden gegeven van 13.30 - 14.30 uur en van 14.30 tot 15.30 uur.

Donderdag 2 maart: Dansdocente Inge Pieterse verzorgt dansworkshops voor kinderen in diverse leeftijdsgroepen: Er is een workshop K3-dans (13.30 uur - 4-6 jaar) en een workshops Kidsdance (14.30 uur - 6-9 jaar) en Street- & Clipdance met Hip-Hop (15.30 uur - 9-12 jaar).

Vrijdag 3 maart: Tijdens de laatste vakantiedag is er van 14.00 tot 16.00 uur een gezellige kinderbios, bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar.
Ook kan een aantal kinderen deze middag kennis maken met Hoop-Dance: Dansen met een hoepel! De les wordt van 16.00 uur tot 17.00 uur gegeven door Hoop-dance-docente Nathalie de Jong.


Het is belangrijk om vooraf in te schrijven. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Aanmelden is mogelijk via www.st-evenementen.nl. of 071-5171540.

Vrijwillige inzet op de meidenmiddag

Jonge Oegstgeester meiden dachten na over de mogelijkheiden voor vrijwilligerswerk. | Foto PR

inzet n Tijdens de meidenmiddag van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland in CBS Joris de Witte werd op dinsdag 14 februari naast het valentijnsknutselen aandacht besteedt aan vrijwillige inzet: iets doen voor een ander zonder dat je er betaald voor wordt.

Tessa den Dulk van iDOE, contactpunt voor vrijwillige inzet, kwam bij de meiden langs om aan de hand van een presentatie en quiz meer te vertellen over dit onderwerp. Ook werd er nagedacht over de promotiecampagne die dit jaar van start gaat om vrijwillige inzet bij jongeren onder de aandacht te brengen.

Voor de campagne zoeken iDOE en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland jongeren die zich vrijwillig in zetten, bijvoorbeeld bij de voetbal, manege of scouting, of jongeren die zich graag in willen zetten en daarover willen vloggen, bloggen, schrijven of vertellen.

Ben of ken jij zo'n jongere? Neem dan contact op met iDOE via contact@i-doe.nl of 071-5160477.

Avanti de sterkste in derby

Een bezoek van de burgemeester inspireerde Jop van der Wiel tot zijn beste optreden van dit seizoen. | Foto H v Gijzen Foto: Henk van Gijzen

tafeltennis n Een verzwakte tegenstander, de burgemeester op de tribune: het kon Pecos niet aan de eerste overwinning van het seizoen helpen. Avanti trok zaterdag in de derby aan het langste eind: 4-6.

Omdat hij de Oegstgeester Sportman van het Jaar weleens in actie wilde zien, dook Emile Jaensch onverwachts op in de Thorn Tafeltennishal. Het inspireerde Jop van der Wiel in elk geval tot zijn beste optreden van dit seizoen, met een solide 3-1 overwinning op Simon Goessens, later nog gevolgd door een vanzelfsprekende zege tegen invaller Bernou Wagenaar. Avanti-kopman Steffen Greup, in de zomer tijdens het studenten-EK Van der Wiels teamgenoot, bleek helaas een te zware horde.
Voor Youri Soons en Tony Nader bleef het zaterdag bij de verwachte winst op Wagenaar. Tegen Goessens stelden beiden wat teleur, en omdat ook het dubbel naar de bezoekers ging, konden die met een 6-4 zege terug naar Hazerswoude. Waar deze week trouwens toch al een goede stemming heerste: de club kon bekendmaken dat zijn beroemdste pupil, Bettine Vriesekoop, er binnenkort een deel van de trainingen gaat verzorgen.
Voor Pecos was het meegenomen dat de burgemeester na afloop sprak van een prettige familiesfeer, een knusse hal en een leuke kennismaking (op zijn Facebookpagina), maar in sportieve zin dreigt dit een seizoen te worden om snel te vergeten. Na drie speelronden staat de hoofdmacht onderaan in de eerste divisie A, waaruit ze gelukkig niet kunnen degraderen.
Promoveren naar diezelfde klasse kan wel, en dat lijken de Pecosreserves misschien wel van plan. Zij klopten, aangevoerd door een ongeslagen Paul Kruijt, Franeker met 7-3 en gaan sinds zaterdag gedeeld aan de leiding in hun tweededivisiepoule. Komend weekend ligt de landelijke competitie stil, een week later staat voor Van der Wiel het NK in Zwolle op het programma, waar hij vorig jaar in de eerste ronde sneuvelde tegen plaats- en oud-clubgenoot Casper ter Luun.        

Cursus voor volwassenen KunstKasteel

creatief n Het KunstKasteel biedt een cursus voor volwassenen aan met als thema 'Kruip in de huid van kunstenaars'. De mens in de kunst - in talloze verschijningsvormen - staat centraal.

Elke week maken deelnemers een kunstwerk in de stijl van een kunstenaar. Onder anderer Van Dongen, Picasso, Toorop, Botéro, en Haring komen aan bod. Hester Scheltens is een ervaren docent die deelnemers helpt om het beste uit zichzelf te halen. Zij geeft de cursus op acht opeenvolgende maandagen met zowel 's middags als 's avonds hetzelfde programma. Bij minimaal zes deelnemers gaat een cursus door. Start:vanaf 13 maart. Laatste les: 1 mei. Tijden: middag: 14.00 - 16.00. Avond: 20.00 - 22.00. Locatie:Het KunstKasteel, Rhijngeesterstraatweg 191 Oegstgeest. Kosten:€ 160, incl. materialen. Opgave: info@kunstkasteel.com of 06-23521164.

Kapelaan loopt halve marathon voor kinderen in Syrië

Kapelaan Boris Plavcic van de Rk Willibrordkerk.

hardlopen n De jonge kapelaan Boris Plavcic (28) van de Rooms-Katholieke kerken in Oegstgeest, Katwijk, Voorschoten en Wassenaar gaat op 12 maart een halve marathon lopen voor de kinderen in Syrië.

Boris Plavcic kwam ooit zelf als vluchteling vanuit Bosnië naar Nederland. Op www.geef.nl schrijft hij: "Als je zelf vluchteling bent geweest dan kun je precies vertellen wat en hoe je alles hebt beleefd. Waar je het meest door wordt geraakt, is wanneer je ziet en ervaart hoe een ander zich inzet om jou bij te staan. Dit is mijn kans om een ander bij te staan ook al is diegene ver weg in een ander land. In een land dat verscheurd is door de oorlog. Een halve marathon lopen is een uitdrukking voor mij dat we onderweg zijn naar diegenen die ons nodig hebben en in het bijzonder deze keer de kinderen in Syrië."

Kerk in Nood zorgt voor datgene wat de kinderen dit moment het meest nodig hebben; inentingen, noodpakketten en een warm onderkomen. Meer info: www.kerkinnood.nl/kinderenuitsyrie

Kerk in Nood is in 1947 opgericht door de Nederlandse 'spekpater' Werenfried van Straaten en geeft jaarlijks steun aan 6.000 projecten wereldwijd.

Leiden, de Beeldenstorm en Alva's Raad van Beroerten

historie n Nu 450 jaar geleden beleefde ons land en onze stad tumultueuze tijden. Religieuze, sociale en economische spanningen liepen hoog op in de Nederlanden.

Het Spaans-Habsburgse bewind deed concessies en moest uiteindelijk dulden dat andersdenkenden openlijk bijeenkwamen in hagenpreken, ook hier in de regio. Ook tegen de Beeldenstorm die vanaf augustus 1566 door ons land trok konden de lokale autoriteiten weinig beginnen. Filips II greep hard in en stuurde Alva met een leger om orde op zaken te stellen. Alva stelde de Raad van Beroerten in om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen. Sander Wassing vertelt hierover in zijn lezing en gaat in op wat er in en om Leiden gebeurde.

Gedurende de zomer van 1566 liepen de religieuze, sociale en economische spanningen in de Nederlanden op tot het kookpunt. De situatie was niet meer in de hand te houden toen het Spaans-Habsburgse bewind concessies deed en uiteindelijk moest dulden dat anders-denkenden openlijk bijeenkwamen. Vanaf augustus vonden er hagenpreken plaats nabij Voorschoten, bij de Abdij van Rijnsburg en op De Voscuyl bij Oegstgeest. De autoriteiten konden hier niets tegen ondernemen, evenmin als tegen de Beeldenstorm die vanaf augustus razendsnel door het land trok. Het spoedberaad van het Leidse stadsbestuur mocht niet meer baten.

Een krachtig antwoord van landsheer Filips II bleef niet uit: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal in Brussel stelde Alva de Raad van Beroerten in om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen. Alva's ijzeren vuist trof Leiden hard: tientallen inwoners werden door de 'Bloedraad' veroordeeld.

De Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) nodigt alle belangstellenden uit voor deze lezing van Sander Wassing. De toegang is voor leden gratis, niet-leden € 5. Zaal open vanaf 19.30 uur. Woensdag 1 maart, 20.00. Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden.

Nieuwe loempiakar

Foto: Willemien Timmers

ondernemen n Begin deze maand werd de loempiakar van Bich Bui gestolen. Dit meldde de verkoopster op facebook.

Tussen zaterdag 4 februari en donderdag 9 februari stond de kar, die op vrijdag en zaterdag bij Winkelcentrum Lange Voort staat, gestald op een parkeerplek bij de Almondeweg bij garage Ben Sondermeijer

Op Facebook vraagt Bui of iemand iets verdachts heeft gezien. Mensen kunnen via Facebook contact met haar opnemen.

Inmiddels is er een nieuwe loempiakar gekocht, en kon Oegstgeest afgelopen vrijdag en zaterdag weer een heerlijke loempia halen op de Lijtweg.

Broekweg meest enge plek

verkeer n De Broekweg in de Leidse Merenwijk is de meest enge plek in de regio. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroep Omroep West, zo meldt Unity.nu.

De mensen die de Broekweg opgeven als enge plek vinden vooral het stuk vanaf het de spoortunnel richting Poelgeest richting station Leiden Centraal eng.

Mensen zijn voornamelijk bang als het donker is. 'Het zou fijn als er verlichting komt', 'meer verlichting graag', en 'fietspad heeft geen verlichting', zijn slechts een paar voorbeelden van het veelvoud aan opmerkingen die over licht binnenkomen.

Alle meldingen die Omroep West binnen krijgt, worden gebundeld en aangeboden aan politici.

OMD-Osger vraagt om ideeën

cultuur n Het Open Monumenten & Osger Weekend 2017 is nog ver weg (9 en 10 september) maar achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de invulling van het (landelijke) thema 'Boeren, burgers en buitenlui'. Deels in samenwerking met omliggende gemeenten, wordt weer een rijk en gevarieerd programma samengesteld waarbij kunst en cultuur hand in hand gaan.

Wie ideeén heeft voor het Open Monumenten & Osger Weekend 2017 of zélf aan het weekend zou willen deelnemen, kan dat kenbaar maken via info@osger.nl.

nieuws/sport

CKV Fiks: een 90-jarige vol ambities

Onderste rij Kevin Merbis, Dennis Slingerland en Thomas Clavaux. | Foto PR Foto: PR

korfbal n Op vrijdag 17 februari heeft Fiks een grote receptie gehouden in het kader van het 90-jarig jubileum. De opkomst was bijzonder hoog. Niet alleen leden, maar ook oud-leden, ereleden, donateurs, sponsors, vertegenwoordigers van andere Oegstgeester sportverenigingen en wethouder Sport, Marien de Boer, bevolkten de kantine van de jarige vereniging.

Door Wim van Tuijl

De Fiks jubileumcommissie met de 'buffet-dames'. | Foto Esther Verhage Foto: Esther Verhage

Namens de jubileumcommissie sprak Marieke Vreeken een woord van welkom. "Vanavond is het Rrrollend Fiks. Dit staat voor feestelijke rijk gevulde buffetten, klaargemaakt door Reinetta de Mooij, Annemieke van der Gugten, Linda Spadon en Inge Duivestein. Beste aanwezigen, ga alle tafels langs en eet. Er is voor iedereen genoeg. Tot slot vraag ik applaus voor de jeugdleden die ons vanavond helpen," zei ze tot slot.


Voorzitter Sven de Ruijter nam het woord. Hij haalde aan dat Fiks (opgericht op de zolder van de woning aan de Rhijngeesterstraatweg 191) in de tijd dat de Christelijke Korfbalbond en de Algemene Bond aparte competities speelden in de jaren 30 van de vorige eeuw twee keer landskampioen is geworden. Vanwege het niet willen voldoen aan eisen van de bezetter is Fiks tijdens de bezettingsjaren een paar jaar niet actief geweest met korfbal. Nu staat er een korfbalvereniging die blaakt van zelfvertrouwen en gezelligheid. Bovendien staan er grote plannen op stapel, zoals de herinrichting van sportpark De Voscuyl, de toekomstige aanleg van kunstgrasvelden en tot slot de geplande aanleg van zonnepanelen op het dak. Hiervoor heeft de gemeente 20.000 euro subsidie toegezegd. Dit bedrag is inclusief een financiële toezegging voor de komende Giga Kangoeroedag. "Momenteel heeft Fiks zich prestatief flink ontwikkeld dat blijkt uit het bereiken van de landelijke subtop, de overgangsklasse. Bovendien zit er flinke groei in de aanwas van met name jonge leden. Tot slot: We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar ze wel allemaal laten schitteren," besloot Sven.

Voorzittersbankje

Tot slot sprak Luuk van der Zon, voorzitter van Vv UDO en vertegenwoordiger voorzittersoverleg van de sportverenigingen die op de Voscuyl zijn gehuisvest. Hij feliciteerde Fiks met het bereiken van de mijlpaal. Hij hield een betoog over de geschiedenis van de Voscuyl, die begon als sportpark voor de voetbalverenigingen Oegstgeest en UDO. Daarna volgden Fiks en de golf en kreeg UDO naderhand een eigen complex. Omdat de sportverenigingen allemaal sportbeoefening als prioriteit hebben, zijn de handen ineengeslagen en hebben de voorzitters geregeld overleg om een duidelijke stem naar de gemeente toe te hebben. "Fiks krijgt van de andere voorzitters een zogenaamd voorzittersbankje. Ideaal om als voorzitters gezamenlijk naar de verrichtingen van Fiks te kijken," aldus Luuk.

kunstwerken

Vervolgens ging iedereen naar buiten. Aan de muren werden twee prachtige kunstwerken, gemaakt op houten panelen, gehangen die ontworpen zijn door de jongste groepen van Fiks, de Flinkies en de Kangoeroes. Na onthulling door de twee oudst aanwezige Fiksers, Piet van Veen en Rien Anholts, ontwaarde iedereen de kleurrijke weergegeven jaartallen: 1927 en 2017.

Daarna genoten de vele aanwezigen van het voortreffelijke buffet. De sfeer was zeer geanimeerd en er was volop gelegenheid tot bijpraten. Zeker met degenen die van ver kwamen. Het wekte geen verbazing dat de geplande afloop van 20.30 uur zeer ruim werd overschreden. Veel 'blessuretijd' dus. De jubileumcommissie, bestaande uit Monique van Welzen, Reinetta de Mooij, Jacqueline Anholts, Yvonne van Strien, Mariska Verschuren en Marieke Vreeken hadden volop eer van hun werk.


Op zaterdag 10 juni staat een grote feestdag op het programma.

Diplomazwemmen zwemvereniging Vivax

Geslaagd! Blije gezichtjes bij de Vivax-afzwemmers in zwembad Poelmeer. | Foto PR

zwemmen n Afgelopen zaterdag 18 februari was het weer diplomazwemmen bij Zwem- & Polovereniging Vivax.

Dit keer waren er 35 kinderen voor het afzwemmen. Traditiegetrouw gebeurde dat in het bijzijn van heel veel toeschouwers, die deze spannende ochtend niet wilde missen. Onderstaande kinderen hebben het zwemdiploma behaald.

Diploma A: Rosalie Enriquez Gonzalez, Josephine Gillet, Bram Goes, Dominque van der Ham, Romy van der Lans, Quint Nulkes, Mees Ruitenberg, Jasmijn van Tol, Elise Verheij en Meijdert Wouters.

Diploma B: Jady Blogg, Fosse Iemenschot, Gijs Jonkers, Isaac Mansvelt Beck, Sil Schoneveld en Fenna Stierman

Diploma C: Emma-Lynn Boot, Jesse van der Oever, Bente van Roon, Luuk Steenbergen, Iris Stegehuis en Boris Weermeijer.

Zwemvaardigheid 1: Michael Baljet, Christina Corver en Josefien Söntgerath

Zwemvaardigheid 2: Danine Blufpand, Loïs Kromhout, Felina van der Schraaf en Carina Stokking

Balvaardigheid 1: Justus Breen, Christina Corver, Nathan Houkes en Finn Saal

Plankspringen 1: Esmeralda Baljet

Plankspringen 2: Marte Versluijs

Plankspringen 3: Laura Eurlings


Survival 2: Jelle Lucassen

Survival 3: Finn Saal

Brevet: Evi Creghton, Ruben Greefhorst, Juuls van der Hoeven, Nathan Houkes, Dirkje van der Lee en Charlotte van der Voort

"Lijkt het je leuk om na je ABC verder te gaan met zwemmen of opnieuw te starten dat kan," aldus een woordvoerder van Vivax. "Wij hebben op dit moment de mogelijkheid om direct met zwemvaardigheid en de onderdelen te starten. Ook zijn er plaatsen voor A, B en C." Inschrijven is mogelijk via de site www.vivax-oegstgeest.nl


Zwem & Polovereniging Vivax is een Oegstgeester vereniging voor waterpolo, wedstrijdzwemmen en zwemles. Vivax is 17 december 1969 opgericht door Leen van Ingen Schenau. De naam 'Vivax' betekent 'lang levend' en 'levenskracht gevend'. Deze plezierige vereniging heeft ruim 500 actieve leden.

Zwarte band judo voor judoka Rob van der Hoorn

judo n Afgelopen zaterdag zijn drie judoka van sportschool Rob van der Hoorn zwarte band judo geworden. De examens waren in Spijkenisse en voor judoka uit Zuid-Holland. In totaal waren er veertien deelnemers waarvan drie van Sportschool Rob van der Hoorn.

De geslaagden staan op de onderste rij op de foto en zijn van links naar rechts: Kevin Merbis, Dennis Slingerland en Thomas Clavaux. Daar boven staan de judoka met wie ze examen deden: Milan van der Voort, Onno van der Hoorn en Huub Simons.

Al met al een mooi succes voor deze judoka en de sportschool.

Mini's en Kickers van ASC sluiten zaaltrainingen af

voetbal n Hoewel heel west Nederland gebukt ging onder een dik pak sneeuw en de KNVB er zelfs een zeer zeldzame algehele afgelasting uitgooide, konden de jongste voetballertjes van ASC zondag 12 februari gewoon droog en warm trainen.

In de laatste zaaltraining van deze winter werden er felle wedstrijdjes gespeeld in sporthal de Cuyl.
Wat een talent zit er ook weer in deze groep; schitterende passes werden afgewisseld met prachtige solo's. Hier en daar was zelfs een bekeken 'technische' sliding te zien om de bal binnen te houden. Aan het eind van de training kregen alle aanwezige spelertjes een echte medaille omgehangen. Naar verluidt gingen deze medailles pas bij het slapengaan weer af.

Schitterende passes en prachtige solo's

De zaaltrainingen zijn afgesloten, maar buiten gaat ASC natuurlijk gewoon door. Interesse om een keertje mee te doen? Dat kan! Stuur dan even een mailtje naar Ruben Dutrieux via jeugd@ajaxsc.nl.

77e Noteboomtoernooi in zalen Corpus

Vorig jaar won schaakclub Oegstgeest 80 de clubprijs. Op de foto vlnr Fred Slingerland, Duleen van Gunsteren en Ed Wagemans. | Foto PR

schaken n Ook in 2017 organiseert het Leidsch Schaakgenootschap (LSG) het vertrouwde weekendtoernooi met zes ronden Zwitsers, het 'Open' toernooi.

Het 77e Noteboomtoernooi begint op vrijdag 24 februari. Locatie is opnieuw de fraaie conferentiezaal van museum Corpus. Nieuw is dat er in het dit toernooi ook het 'Noteboom light' gespeeld kan worden, met een knipoog naar het verleden. Naast het bekende 6-rondig toernooi in drie groepen (A,B,C) worden er dit jaar 4-kampen aangeboden: drie partijen in drie dagen. De 4-kampen zijn alleen toegankelijk voor senioren (50+) en worden ingedeeld op speelsterkte.

Dit jaar is topschaker Anish Giri aanwezig

Tijdens het toernooi wordt er 1.40 uur gerekend voor een hele partij plus tien seconden per zet vanaf zet één.

clubprijs

Ieder jaar looft de organisatie ook een clubprijs uit. Hiervoor moet een club met minimaal vier deelnemers meedoen. De vier beste scores worden bij elkaar opgeteld. Vorig jaar won schaakclub Oegstgeest '80 (vanwege het sluiten van De Rode Leeuw spelend in Denksportcentrum Leiden) clubprijs. Ook dit jaar is de club weer van de partij.

topschaker

Bijzonder is dit jaar de aanwezigheid van topschaker Anish Giri. op zaterdagavond houdt hij vanaf 19.00 een simultaanoptreden op dertig borden. Tien daarvan zijn voor jeugdspelers (tot en met 18 jaar). Zij betalen niets. De twintig senioren betalen twintig euro voor hun stoeltje. Naast de deelnemers maakt Stichting Topsport Leiden deze simultaan mogelijk.
Behalve in een simultaan spelen is het mogelijk om Giri uit te dagen voor een snelschaakpartij, na afloop van de simultaan (vanaf ongeveer 22.00 uur). Speeltempo is drie minuten tegen twee voor Anish.

Verder signeert Anish enkele exemplaren van zijn boeken: My Junior Years in 20 games, en After Magnus.

"Sommige mensen denken dat het makkelijk is om remise te maken tegen Anish – ik daag ze graag uit om het eens te proberen! Zaterdag 25 februari, aanvang 19.00 uur, in de lounge naast de speelzaal," aldus Rudy van Wessel van de organisatie.

Meer informatie op www.lsg-leiden.nl/noteboom.

UDO goed op dreef

Martijn Theunissen (JO-19) speelde een prima wedstrijd. | Foto lichtenbeldfoto.nl Foto: Paul Lichtenbeld

voetbal n Zowel Vv Oegstgeest als Vv UDO wonnen dit weekend hun uitwedstrijd respectievelijk bij KSD-Marine en Wassenaar. UDO deed dit overtuigend met 0-3 en Oegstgeest met maar liefst 0-13. Oegstgeest heeft hiermee haar eerste plek in de ranglijst nog verder verzekerd en UDO stijgt twee plekken van 11 naar 9. Een prima weekend dus voor beide eerste teams van de beoogde fusie-verenigingen.

Trainer Nikivor van Rijn van UDO miste deze wedstrijd een groot aantal basisspelers. De thuiswedstrijd eerder dit seizoen won Wassenaar nog met 2-3. Dit was voor Van Rijn om het spelsysteem te wijzigen in 4-4-2. Dit en de grote inzet van de spelers leidde tot een wedstrijd waarin UDO bij vlagen zeer goed voetbal liet zien.

Lennard Leeuwenburg heeft zijn doelpunt gemaakt. | Foto Leo van den Broek

Aanvaller Patrick Vergeer was degene die door een oplettende actie UDO op de 0-1 voorsprong bracht (25e minuut). Nadat hij in de aanval eerder al onderuit was gehaald, wist hij door zich goed op te stellen een terugspeelbal van de tegenstander te onderscheppen en die vervolgens af te ronden. Dit was een juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen tot nu toe.

Bij UDO was de spoeling dun. Kubilay Isik viel tijdens de warming up als gevolg van een blessure al uit. Martijn Teunissen, een A-junior, die overigens een zeer goede wedstrijd speelde, stond al vanaf het begin in de basis. Rutger Hoogkamer kwam tijdens de wedstrijd richting Wassenaar-UDO, maar hij had in UDO 2 al een helft gespeeld. Rutger Hoogkamer zou later Koen du Maine vervangen. Hij wist al snel de stand op 0-2 te brengen. Patrick Vergeer wist via een vrije trap bijna opnieuw tot scoren te komen. Helaas scheerde de bal net over de lat.

Het bij tijd en wijle goede spel van UDO resulteerde in een overwicht dat zelfs nog tot een derde doelpunt leidde. Rutger Hoogkamer zette ongeveer een kwartier voor het einde de 0-3 op het scorebord.

Deze winstpartij is een goede remedie om de mindere prestatie van de vorige wedstrijd te vergeten en verder omhoog te kijken. Als UDO blijft presteren is een plek in het linker rijtje meer dan realistisch en gerechtvaardigd.

Doelpuntenmachine VV Oegstgeest draaide zaterdag op volle toeren

voetbal n Zaterdag scoorde Oegstgeest er weer lustig op los, dit keer tegen KSD–Marine in Den Haag. In een wedstrijd waarin de tegenstander onmachtig was om het Oegstgeest moeilijk te maken werd met een monsterscore gewonnen.

Op het gezellige sportpark van KSD-Marine werd bij heerlijk weer een wedstrijd gespeeld die nooit een wedstrijd werd. De overmacht van Oegstgeest was zo groot dat de tegenstander er niet aan te pas kwam. Al na tien minuten opende Steven Apcar met een kopbal de score. Op het goede en snelle combinatievoetbal van Oegstgeest hadden de KSD-Marine spelers geen antwoord. Adil Harfaoui bediende met goede passes vanaf het middenveld de spitsen van Oegstgeest en die stonden op scherp en pakten allemaal hun doelpuntje mee. Zo eindigde de eerste helft met een 0 – 7 voorsprong voor Oegstgeest.
Na de rust ging Oegstgeest door met scoren, binnen vijf minuten stond het 0 – 9. Oegstgeest trainer Huig Jan Heeringa wisselde drie spelers. Nu kwam ook Oegstgeest-topscoorder Danny Wenink in het veld, die door werkzaamheden later aanwezig was. Een half uur voor tijd viel keeper Lucas van der Meij geblesseerd uit. Omdat Heeringa al drie keer gewisseld had moest een speler op doel. Verdediger Robin Noord nam plaats tussen de palen en hield bij de weinige keren dat hij in actie moest komen de nul. Deze middag was er nog een andere wedstrijd aan de gang onder de spelers van Oegstgeest, namelijk wie in deze wedstrijd de meeste doelpunten zou maken. Rens van Klaveren en Danny Wenink gingen naast elkaar op het doel af en met wat onderling geduw en getrek was het Van Klaveren die doelpunt nummer 10 op zijn naam mocht schrijven. Het slotakkoord was van Wenink die vanuit een penalty de eindstand bepaalde op de monsterscore van 0 – 13.
Doelpuntenmakers van deze wedstrijd waren Steven Apcar 10e minuut, Lennard Leeuwenburg 20e minuut, Robin Noort 50e minuut, Danny Wenink 80e minuut, Bob den Hollander 15e, 25e, 48e, en 51e minuut, Rens van Klaveren 30e, 40e, 42e, 55e en 61e minuut.
Oegstgeest gaat met 43 punten uit 16 wedstrijden aan kop, op korte afstand gevolgd door Blauw-Zwart en Van Nispen, die ook steeds hun wedstrijden weten te winnen.

Fiks maatje te klein voor kampioen Die Haghe

korfbal n Het is Fiks niet gelukt om in Den Haag voor een stunt te zorgen tegen de vroegtijdig kampioen van de overgangsklasse Die Haghe. Na afloop was het 24-20 in het voordeel van de thuisploeg.

De marge van de uitslag doet vermoeden dat er wellicht een spannend treffen is afgewerkt. Het is echter niet de waarheid. Na 14 minuten stond er een voordelige stand van 10-1 op het scorebord. Dit getuigt van suprematie van de kampioen. De aanvalsopbouw en passing waren bij Fiks ronduit zwak. Het was statisch en voorspelbaar. Geen wonder dat de gretige verdediging van de thuisploeg het ritme van Fiks permanent verstoorde. "Ik miste zelfvertrouwen en weinig geloof in de schotvaardigheid. Kortom, een slechte wedstrijd van onze zijde", stelde Rick Nell na afloop over zijn team. Hij beaamde dat er veerkracht in de ploeg zat, maar vertelde erbij dat de achterstand te groot was om deze te repareren. Zeker tegen een ploeg als Die Haghe die de wedstrijd domineerde en op beslissende momenten uitliep.

Pas na 10-2 leek Fiks te kunnen volgen en aanvallend scherper te worden. Door inzetten van Dominique van Welzen (5x scorend), Kevin Vreeken, Roy Vreeken, Jan Anholts (allen 4 treffers) en Dionne Blangé kwam Fiks op een ruststand van 13-8. Op zich geen onoverkomelijke hindernis met nog een tweede helft te gaan. Echter wel tegen een ploeg als Die Haghe, dat af en toe laconiek speelde. Op beslissende momenten etaleerde de Haagse formatie met goed aanvalsspel suprematie. Op 20-10 was het definitief gedaan met de ambities van Fiks. De thuisploeg geloofde het wel. Op veerkracht kwam Fiks nog aardig terug en gaf de nederlaag een dragelijk aanzien (24-20). Lianne Anholts en Ilse Hazekamp scoorden ook voor Fiks.

Fiks 2 gaat de doelstelling om zonder puntenverlies de competitie te besluiten, waarschijnlijk halen. Ook Pernix 3 werd aan de zegekar gebonden. Nog één wedstrijd en het doel is bereikt.

DOKTERSDIENST

Duin- en Bollenstreek
tel. (0252) 240212
• door de week van 17.00 uur 's middags tot 8.00 uur de volgende dag
• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna
Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek
Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout
Parkeren bij Deloitte & Touche

APOTHEKEN

Dienst Apotheek Bollenstreek
Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216.
Dagelijks 23.00-8.00 uur: Apotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019.
Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst)
Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)
Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21
Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

TANDARTSEN

20-02 / 26-02 TP Oude Singel, mw S. Wassenaar-Groeneveldt. Leiden (071) 5226040

27-02 / 05-03 TP Karolusgulden, P. van de Gugten, Leiderdorp (071) 5896896

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

Bemiddelingsbureau
Thuiszorg Oegstgeest (BTO)
telefoon: 06 517 99 203.
e-mail: info@btozorg.nl

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Kruispunt Rivierduinen Oegstgeest 10.30 pastor D. Dijk
Regenboogkerk 10.00 ds. J.C. Donner, m.m.v. Regenboogcantorij; Jeugdkapel
Groene of Willibrord kerk 10.00 ds. ds. O.Th. Boonstra m.m.v. Willibrordcantorij. 16.30 concert 'Maarten Luther in het Groene Kerkje' met Luthers Projectkoor
Aswoensdag 1 maart 19.00 viering in H. Willibrord, diaken G. Brink en ds. A. Verburg, m.m.v. Regenboogcantorij

Verpleeg- en ziekenhuizen

Kapel Alrijne 10.15 ds. A.C. Kooijman concert
Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 ds. H.R. Plomp Van Wijckerslooth-Rustenborch (R.K.)
Van Wijckerslooth (r.-k.) 10.00 Woord- en Communieviering, pastor J. Vermeulen
LUMC 10.00 ds. A.J. Hammer

R.-k. Willibrordkerk
Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl


Geref. Kerk Vrijgemaakt
Lijtweg 1. Ook te beluisteren via www.gkvoegstgeest.nl

10.00 u ds. R. Heida
16.30 u ds. W. Griffioen

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege
10.00 Dhr. B. Dijkstra

Volle Evang. Gem. Leiden e.o.
Pauluskerk, Warmonderweg 2
11.00 uur samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden
10.15 ds. P. Korbee (Rem, Leiden)

Protestantse Gem. Warmond
10.00 uur Ds. I. Padmos. De Kaag

Matthiaskerk Warmond

Zat 25 febr 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Pastor Owel
Wings of Healing
Veerpolder 6A, Warmond
10.00 uur Dienst Armand Lefeu, 19.00 Dienst Jan Zijlstra

Bahá'i
Bestudering geschriften van Bahá'u'lláh: eerste woensdag van de maand is Bahá'i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme
Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: 's woensdags: 9.00-11.00 uur en donderdags: 20.00-21.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur jongeren en studenten. Geversstraat 48, Oegstgeest.

@VoetbalVVO Vrouwen 1 wint de 1/8 finale van HPSV vrouwen 1 met 3-0. Op naar de kwartfinale van de KNVB beker!

@NBloemzaad Waarom is het welbevinden van de één belangrijker dan het welbevinden van de ander? #Klinkenbergerplas #Oegstgeest

@gijssepijs @gem_oegstgeest plaatst in spaargarenstraat #oplaadpaal waar de #parkeerdruk al zo hoog is.#weereenparkeerplekminder.

@ASC_Oegstgeest Hoofdtrainer Kevin is 35 jaar geworden. Van harte! Eindelijk mag hij meedoen bij één van de drie prachtige veteranenteams van #ASC

Meditatief Moment Bahá¹í-gemeenschap

mediteren n De Bahá¹í-gemeenschap van Oegstgeest nodigt belangstellenden op dinsdag 28 februari van harte uit om zich te laten inspireren en te mediteren over het thema 'Wetenschap en religie, twee werelden of één?'.

"Religie en wetenschap zijn de twee vleugels waarop 's mensen verstand omhoog kan wieken, waarmee de mensenziel vooruit kan gaan. Het is niet mogelijk met slechts één vleugel te vliegen! Zou een mens trachten te vliegen met alléén de vleugel van religie, dan zou hij snel terechtkomen in de poel van bijgeloof, terwijl hij anderzijds met alleen de vleugel van wetenschap ook niet vooruit zou komen, maar in het troosteloze moeras van materialisme zou wegzinken," Bahá'í-geschriften. Tijdens deze avond wordt uit de geschriften van de verschillende wereldgodsdiensten gelezen.

Aanmelden is niet nodig maar kan via mail oegstgeest@bahai.nl. Locatie en tijd: Thv familie Lagas, Jacob van Maerlantlaan 31 Oegstgeest. Aanvang 20.00 uur.

Webinar – Weer gezellig aan tafel!

opvoeden n Op 16 maart organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een webinar over Weer gezellig aan tafel.

Het is bedoeld voor ouders met kinderen tussen 2 en 12 jaar. "Wil jij ook graag meer rust en gezelligheid aan tafel, zelf weer meer genieten en aan eten toe komen en ontdekken wat werkt bij jou en bij jouw gezin? In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, krijg je volop inspiratie hoe je dat kan aanpakken. Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige, zal je helpen op een praktische en humoristische manier om het eten weer een stuk gezelliger en makkelijker te maken!"

Aanmelden gratis Webinar (16 maart, 20.30 tot 21.30 uur) via grootenklein.nl/webinar.