Oegstgeester Courant

8 juli 2020

Oegstgeester Courant 8 juli 2020


Lintjes nu echt opgespeld

De zes gedecoreerden met burgemeester Jaensch na afloop van de plechtigheid. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

onderscheidingen n Ruim twee maanden nadat zes inwoners van Oegstgeest via beeldbellen op 24 april door burgemeester Emile Jaensch waren verrast met een Koninklijke onderscheiding konden afgelopen vrijdag, 3 juli, eindelijk de versierselen echt 'live' worden opgespeld.

Door Willemien Timmers

In verband met de geldende anderhalve-meter-afstand-regel vond de uitreiking van de lintjes plaats in de grootste zaal van Oegstgeest: de congreszaal in Corpus. Vanwege de ruimte konden hier ook alle vrienden en familieleden ontvangen worden.

Foto: Buro JP

Het werd een bijzonder feestelijke bijeenkomst, waar Jaensch nogmaals alle tijd nam om uit te leggen waarom deze zes Oegstgeestenaren hun onderscheiding meer dan verdienden.

Omdat het RIVM het nog steeds geen goed idee vindt dat niet-huisgenoten zich te dicht bij elkaar bevinden, werden de lintjes door een familielid of partner opgespeld. Alleen dat al maakte de morgen uniek.

Lucia Mackenzie-van Bruggen, beter bekend als Lucia Marthas, kreeg de versierselen opgespeld die horen bij een Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Rianne Meester-Broertjes en Joop Verdonk werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Truus de Haas, Leo den Hollander en Ron de Roode werden voor al hun vrijwillige inspanningen in Oegstgeest Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

En ook al was de uitreiking geen verrassing meer, de emoties en de dankbaarheid waren evengoed van de gezichten af te lezen. Lucia Marthas nam zichtbaar geroerd zelfs even het woord om haar dank uit te spreken voor haar onderscheiding.

Vooraf, en na afloop, was er in de ruime foyer de gelegenheid om de gedecoreerden te feliciteren. Voor Corpus Congrescentrum was het voor het eerst sinds eind maart dat ze weer een gezelschap ontvingen, en dat verliep door alle voorbereidingen, heel soepel.

Voor meer informatie zie www.oegstgeestercourant.nl.
Foto onder: Buro JP

Vincent Janssen formateur

politiek n Op verzoek van de Oegstgeester VVD-fractie is Vincent Janssen (voormalig VVD-raadslid en fractievoorzitter), aangesteld als verkenner/informateur voor de nieuw te vormen coalitie.

Na het vertrek van wethouder Peter Glasbeek besloot Progressief Oegstgeest vorige week donderdag de in 2018 gevormde coalitie te verlaten. Daarover meer op pagina 5 van deze krant. De opdracht die Janssen van de VVD-fractie heeft gekregen luidt: "Geef een advies over de gewenste samenstelling van het college en over de inhoudelijke prioriteiten tot aan maart 2022."
Vincent Janssen begint zijn werkzaamheden met verkennende gesprekken die donderdag 9 juli starten.

>Dorpsbus rijdt

vervoer n De Dorpsbus zal vanaf 8 juli weer starten. Alle ouderen in Oegstgeest hebben in de maanden juli tot en met december 2020 geen abonnement nodig. Tijdens deze maanden kan men de rit contant betalen aan de chauffeur. De kosten zullen €2,00 per rit zijn. Wie gebruik wenst te maken van de Dorpsbus kan zich aanmelden op telefoonnummer 071-7074200. Radius zal dan de richtlijnen van het RIVM, aangevuld met eigen richtlijnen opsturen. Hieraan hebben passagiers zich aan te houden tijdens de rit met de Dorpsbus.

Pensioen voor Jenaplanjuf
Margreet

Foto: Willemien Timmers

Progressief Oegstgeest
uit coalitie

Vertrouwen in de VVD is beschadigd

Koninklijke
onderscheiding Dick de Groot

TERUG n Jos Roelofs en zijn bibliotheekboek

Rechter beslist: Terras in Park Landskroon mag open

Het terras in Park Landskroon, vlakbij Corpus, in opbouw. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

uitspraak n Het bedrijf Eventmaat mocht zaterdag 4 juli toch haar terras openen bij Park Landskroon. Omwonenden van Park Landskroon waren naar de voorzieningenrechter gestapt om dit tegen te houden, maar zij beten in het juridische stof. Eventmaat mag de bezoekers tot 22.00 uur drankjes schenken en tegelijkertijd muziek draaien.

Door Joep Derksen

Tijdens het proces beschuldigden de omwonenden burgemeester Emile Jaensch van belangenverstrengeling en vroegtijdige toezeggingen, zo gaf hij aan tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juli. "In een schriftelijk verzoekschrift van omwonenden van Park Landskroon tegen de verleende vergunning gaat een passage over mij. Dat ik persoonlijk kennis heb aan de organisator en dat hij dat tegen hen heeft beweerd en dat er al in een vroeg stadium toezeggingen zijn gedaan. Dat is een mogelijke schijn van belangenverstrengeling. Omdat het mijzelf betreft en het mijn taak is om de integriteit te bewaken, heb ik het overgedragen aan de raad om daar onderzoek over te doen."

De raadsleden nemen deze taak inderdaad op zich. Fractievoorzitter Van Blitterswijk (CDA) vond: "We moeten dat verzoek inwilligen. We moeten niet bij voorbaat uitsluiten dat er een extern deskundige een rol kan spelen. Maar laten we beginnen met een commissie van raadsleden uit ons midden. Met een vooronderzoek kun je de benodigde vervolgstappen nemen."

In een besloten bijeenkomst, waar ook burgemeester Jaensch niet bij aanwezig mocht zijn, hebben de raadsleden de drie personen gekozen, die zich als eerste over deze integriteitskwestie gaan buigen.


(Café de Gouwe opent samen met de organisatie van Puur Festival een tijdelijk terras in Park Landskroon in de maand juli. Ook aan de Klinkenbergerplas is er een terras te vinden in juli en augustus. In augustus verhuist het 'park-terras' naar alle waarschijnlijkheid naar het Irispark. In Park Landskroon werkt De Gouwe samen met Toko Lekki, en het Hilton Hotel. Reserveren kan via www.degouweintpark.nl of via facebook (degouweintpark). Het terras aan de Klinkenbergerplas is ook open: www.terrasdeklink.terr.as.)

Seniorensoos Rendez vous

ontmoeting n Op zondag 19 juli van 14.15 uur tot 16.30 uur staat een gezellige Hollandse middag in Dorpscentrum Oegstgeest op het programma met pannenkoeken en muziek.

De eigen bijdrage voor senioren is €3,50. Hiervoor krijgt men ook twee pannenkoeken. Het geheel wordt muzikaal omlijst door Ria (accordeon) en zang van Jos met Nederlandstalig repertoire 'van toen'.

Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Cultuurfonds Oegstgeest. Aanmelding is noodzakelijk. Dinsdag 14 juli kan men zich aanmelden in het Dorpscentrum van 10.00 tot 12.00 uur. Gastvrouwen Pippy Blom en Jenny Grandia (beide vrijwilligers van het Dorpscentrum) zijn daar aanwezig. Aanmelden kan ook via de mail: wabl@casema.nl of j.p.c.grandia@casema.nl.

>Workshop Minecraft

bibliotheek n Deze zomer organiseert Bibliotheek Bollenstreek voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar de Minecraftworkshop 'Bouw de Bibliotheek van de Toekomst.'

Kinderen bouwen in duo’s op een laptop of iPad hun eigen bibliotheek. Na afloop zijn de mooie bouwwerken te zien voor familie en vrienden.

Aanmelden kan via de website van de Bibliotheek Bollenstreek. Oegstgeest: 22 juli van 9.30-12.00 uur of van 13.30-16.00 uur.

Progressief Oegstgeest verlaat coalitie

8 juni 2018 ondertekenden CDA, PrO en VVD het coalitieakkoord. | Archieffoto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

politiek n Donderdag 2 juli heeft Progressief Oegstgeest (PrO) de coalitiepartijen VVD en CDA laten weten de coalitie te beëindigen. "Het beschadigde vertrouwen in de VVD heeft ertoe geleid dat voortzetting van deze coalitie onmogelijk is geworden", zo liet Melanie van Driel aan het begin van de raadsvergadering weten.

"De verkiezingen van 2018 is PrO ingegaan met ambitie voor vernieuwing en verandering, met name op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid. Op basis van de verkiezingsuitslag hebben we met succes een nieuw gemeentebestuur gevormd. Cruciaal in de samenwerking met VVD en CDA was de bereidheid om compromissen te sluiten en afspraken te maken. PrO had het vertrouwen dat ook na de vorming van de coalitie alle partijen zich hiervoor blijvend zouden inzetten, ook op de moeilijke onderwerpen voor ons dorp", zo laat PrO via een persbericht weten.

Foto: Willemien Timmers


"Alhoewel coalitie en college mooie resultaten hebben bereikt in de afgelopen twee jaar, wisten we dat dossiers als Wilhelminapark en Geesten uitdagend zouden blijken. Vele belangen en wensen moesten op één lijn komen. Met dank aan wethouder Peter Glasbeek lag een voorstel waarin deze bij elkaar waren gebracht. Versterking van het groene karakter, een nieuwe locatie voor de Leo Kannerschool, het behoud van de toegankelijkheid van het mooie gebied en een eind aan leegstand en verloedering. Zelfs de beslissing om in het uiterste geval wonen in kasteel Endegeest te overwegen, een gevoelig onderwerp en grote wens, zou de raad krijgen."

Gedurende het hele proces kon de wethouder rekenen op steun van de volledige fractie van PrO en een grote meerderheid in de raad. "Alles werd ingezet op het beste resultaat voor Oegstgeest. Vlak voor de stemming op 25 juni bleek echter dat zeggenschap over de functie van enkele bijgebouwen bij kasteel Endegeest reden was voor de VVD om ondanks gemaakte afspraken op het laatste moment van standpunt te wijzigen. De verrassende draai heeft niet alleen al het goede werk tenietgedaan, maar ook het vertrouwen van PrO in een goede samenwerking ernstig beschadigd."


"Al met al rest ons na intern beraad geen andere keuze. Het besluit tot beëindiging van de samenwerking nemen wij niet lichtzinnig. Bestuurlijke verantwoordelijkheid gaan wij niet uit de weg, maar een basis van vertrouwen is essentieel voor goede samenwerking."

>Veel lof voor fractie PrO bij vertrek uit coalitie

politiek n Vorige week voorspelde de Oegstgeester Courant het al en donderdag 2 juli maakte PrO-fractievoorzitter Van Driel het ook bekend. Haar partij stapt uit de coalitie met VVD en CDA. De raadsleden van PrO voelen zich bedrogen door de VVD en houden die partij verantwoordelijk voor het opstappen van voormalig wethouder Peter Glasbeek.

Door Joep Derksen

Van Driel stelde: “We hebben twee jaar geleden met succes een coalitie gevormd, waarbij we ons in hebben gezet op vernieuwing op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid. Maar het beschadigde vertrouwen in de VVD heeft bij ons tot de conclusie geleid dat de coalitievoortzetting onmogelijk is geworden. We wisten dat De Geesten uitdagend zou worden. Er speelden verschillende belangen. Er lag een voorstel voor het versterken van het groene karakter van het gebied, het behoud van de Leo Kannerschool en de beëindiging van de verloedering en leegstand van het gebied. Gedurende het hele proces had de wethouder de steun van onze hele fractie en de meerderheid van de raad. Op de dag van de stemming bleek dat de VVD ondanks gemaakte afspraken en eerdere toezeggingen haar standpunt had gewijzigd. Het vertrouwen van PrO in een goede samenwerking is ernstig geschaad. Ons rest geen andere keuze. We nemen graag bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar het vertrouwen is er niet meer in deze constellatie.”

Vervolgens werd Van Driel overspoeld met loftuitingen door de fractievoorzitters van de overige partijen. Eelke van den Ouweelen (Lokaal) wenste PrO ‘veel sterkte’. Bus (D66): “Wij herkennen dat gevoel, dat de opstelling van de VVD hard aangekomen is.” Van Dissel (Hart voor Oegstgeest) vond het besluit van PrO om uit de coalitie te stappen ‘begrijpelijk’.

Van Blitterswijk (CDA) dankte PrO voor de samenwerking en keek uit naar nieuwe coalitieonderhandelingen, die deze zomermaanden gaan plaatsvinden. Spaargaren (VVD) tot slot, betreurde maar respecteerde het besluit van PrO en ‘het besluit van Glasbeek om zijn ontslag in te dienen en zijn lot gekoppeld aan het project De Geesten. We vonden het vervelend dat we op het allerlaatst een onderdeel vonden in de anterieure overeenkomst, die haaks stond op wat wij vonden.’

In een verklaring geeft Van Blitterswijk verder aan: “De opdracht van de raad is nu om deze zomer tot een stabiele coalitie te komen die kan rekenen op een meerderheid en die samenwerking blijft zoeken binnen en buiten de raad. De VVD, als grootste partij, is traditioneel gesproken aan zet om dat proces in gang te zetten. Het CDA blijft uiteraard beschikbaar om te helpen zorgen dat het over 10, 20 jaar minstens net zo fijn wonen is in ons dorp als vandaag.”


Dat de VVD in een nieuwe coalitie komt, is overigens nog helemaal geen zekerheid. PrO heeft aangegeven bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen dragen, D66 haalt uit naar de VVD over opstellingen uit het verleden en ook Hart voor Oegstgeest en Lokaal staan niet te springen om met de VVD in een coalitie te stappen. Het zou zo maar kunnen, dat het CDA de resterende periode afscheid neemt van de rechterflank en Oegstgeest ‘over links’ geregeerd gaat worden.

>Vragen aan het ASC-bestuur

Zelfs een bezorgde 'relatieve buitenstaander' begrijpt dat de jeugd de toekomst heeft en dus mag en moet kunnen sporten, zeg voetballen bij ASC.

Juist daarom rust op het leiderschap van de club een verantwoordelijkheid voor de toekomst: een goede, gezellige club met een hoge kwaliteit aan dienstverlening en sportieve prestaties. Kennelijk is bij de verhuizing naar het kwetsbare natuurgebied onvoldoende nagedacht over de realiteit van die doelstelling. Het ‘businessmodel’, als daar al over is nagedacht, was blijkbaar een ongebreideld groeimodel dat nu vast loopt in een fuik: om financieel rond te komen moeten er meer leden bij komen, die dan vervolgens niet voldoende kunnen trainen en wedstrijden spelen. ASC zou volgens de normen van de KNVB nu al over acht natuurgras velden moeten beschikken om voldoende speel capaciteit te kunnen bieden.

‘En als we niet kunnen groeien komen we geld te kort en moeten we de gemeente om financiële steun gaan vragen’ werd de gemeenteraad voorgehouden in de beeldvormende vergadering. Hoever gaat ASC om ter wille van het particuliere belang de dorpsgemeenschap een poot uit te draaien, zich verschuilend achter voetballende kinderen??

Oegstgeest ligt in een dichtbevolkte randstad. We kunnen niet steeds verder alles dichtbouwen, ontgroenen, asfalteren en plastificeren. De afspraken die ooit gemaakt zijn met ASC waren met de kennis van toen, en zijn nog steeds, een aanvaardbaar compromis tussen bescherming van biodiversiteit en groene zuurstof enerzijds en de behoefte aan sportvelden anderzijds. Ook en júist in het belang van toekomstige leefruimte voor onze jeugd. Al is het maar op een ‘postzegel’ zo groot.

Sporten kan waar ruimte en middelen beschikbaar zijn zonder te worden ‘uitgewoond’ door te intensief gebruik zoals nu in de Overveerpolder. Zoek oplossingen met de dorpsgemeenschap, met alle sportverenigingen samen zodat we lucht houden in dit drukke landje.

Is écht alle rek eruit om gezamenlijk trainingsvelden te creëren? En hoeveel leden wilt u nog meer?

Kunstgras is een technisch noodverband, geen toekomstgerichte oplossing voor een duurzaam en wellicht nóg groter ASC. Moeten de afspraken over een jaar of twee wéér worden herzien?

Dat veranderde omstandigheden tot herziening van afspraken moeten kunnen leiden is een dooddoener. Door in haar beleid niet te sturen op een balans van doel en beschikbare middelen, heeft het clubbestuur zichzelf in de vingers gesneden en krediet als betrouwbare partij verspeeld.

Sjef Gussenhoven

>Stijging van cybercrime

politiek n Er is een toename van cybercrime in Oegstgeest. Dat bevestigt burgemeester Emile Jaensch naar aanleiding van een vraag van raadslid Oosterhuis (VVD).

Jaensch: “Er heeft zich een stijging voorgedaan voor wat betreft internetoplichting. Dit eerste halfjaar waren er 79 aangiften en vorig jaar in dezelfde periode 47. In totaal waren er vorig jaar 112 aangiften.” De oplichting gebeurt op veel verschillende manieren. De burgemeester somt op: “In deze coronatijd is er veel meer besteld. Variërend van Marktplaats, maar ook datingsites waar mensen denken een partner te ontmoeten, tot creditcardfraude, waar producten of diensten niet geleverd worden. Ook zijn er whatsapp-berichten van mensen die zich voordoen als een familielid, waarbij mensen geld overmaken aan een onbekende, waarvan ze denken dat het een bekende is.”

Het zijn beslist niet alleen ouderen die hier mee te maken hebben. “Het gaat ook echt om jongeren.’’

Jaensch roept mensen op om aangifte te doen. De nu bekende gevallen zijn namelijk het topje van de ijsberg. "Het aantal mensen dat belazerd is, is veel hoger dan het aantal aangiftes.”

Raad wil onderzoek naar foute bestemmingsplannen

Door een foutje in het bestemmingsplan is aanleg van kunstgras in de Overveerpolder waarschijnlijk wel mogelijk. | Foto WT Foto: Willemien Timmers

Politiek n Het moet afgelopen zijn met alle fouten die gemaakt worden in bestemmingsplannen. Dat vinden de gemeenteraadsleden. De spreekwoordelijke druppel was het ASC-dossier.

Door Joep Derksen

Ondanks de uitdrukkelijke voorwaarde van de raad enkele jaren geleden dat ASC alleen naar de Overveerpolder kon verhuizen, als er geen kunstgras zou worden aangelegd, lijkt dat nu toch te gebeuren. Door een foutje in het bestemmingsplan.

Genoeg is genoeg, zo vinden de raadsleden. Na eerdere fouten in de bestemmingsplannen met betrekking tot onder meer het Dok, Park Duivenvoorde, Klinkenbergerplas en Brug Poelmeer, moet er nu wat gebeuren. Ze roepen het college op om een onderzoek in te stellen naar hoe bestemmingsplanfouten de afgelopen periode tot stand kwamen en de rol die interne en externe juristen gespeeld hebben. Daarna moeten zulke fouten in de toekomst voorkomen worden.

Van Blitterswijk (CDA) vond het prima om te kijken wat er verbeterd kan worden. “We willen geen onderzoek dat tien jaar duurt en tien miljoen kost. Maar het lijkt me, dat we wat met de uitslag kunnen.’’ Bus (D66) was het hier mee eens: “We hebben fouten in een bestemmingsplan gevonden, die het hele dorp pijn doet.” Rosdorff (Hart voor Oegstgeest): “Ik ben voor het terugkijken en analyseren. Om de inwoners van Oegstgeest fouten als het kunstgras in de Overveerpolder te kunnen besparen.”

Wethouder Huizing liet weten, niet tegen een onderzoek te zijn. Hij laat uitzoeken, hoeveel dat gaat kosten en dan moet de raad oordelen, of ze het geld er voor over hebben.

>Geluidsmeetpunt Nieuw-Rhijngeest

politiek n Er komt een extra geluidsmeetpunt om de passerende vliegtuigen te registreren. De gemeenteraad nam dit besluit vorige week unaniem.

De politieke partijen PrO en D66 namen het initiatief om een extra geluidsmeter van Sensornet te plaatsen. En wel in de wijk Nieuw-Rhijngeest. De kosten hiervoor bedragen 4.000 euro per jaar, exclusief het plaatsen. Het wordt dan het vierde meetpunt; nu al staan deze instrumenten in Poelgeest, Lange Voort en Clinckenburgh.

Burgemeester Emile Jaensch beaamde: “De huidige drie meetpunten sluiten nu al aan op de vliegbewegingen. Maar een extra meetpunt kan wel wat extra informatie opleveren qua geluid.” De raad nam het voorstel voor een extra meetpunt unaniem aan. Maar ook wordt de komende jaren gekeken of er met de andere gemeenten die onder de rook en geluidsoverlast van Schiphol liggen, afspraken gemaakt kunnen worden over het plaatsen van meetpunten. (JD)

>Vluchtelingenkinderen helpen

politiek n Als er 500 kinderen vanuit vluchtelingenkampen in Griekenland naar Nederland gestuurd worden, dan zijn deze van harte welkom in Oegstgeest.

Of dat ook geldt voor de huizen van de gemeenteraadsleden zelf, is onduidelijk. Maar de raad ging donderdag 2 juli wel unaniem akkoord met de motie ‘Opvang van kwetsbare gevluchte kinderen’.

De ‘Motie opvang van kwetsbare gevluchte kinderen’ kreeg al snel de steun van bijna alle partijen. Raadslid Welling (PrO) diende de motie in en stelde: “Meer dan 150 gemeenten hebben zich achter dit voorstel geschaard. De druk op de Griekse opvangkampen is nijpend. Het voorstel van het kabinet om betere opvangplekken te regelen is voor de lange termijn. De druk moet nu van de ketel. Deze motie gaat over opvang in regionaal verband en hulp bieden aan kinderen in nood. Ik reken op brede steun voor deze motie.”

In eerste instantie was de VVD nog wat huiverig, maar uiteindelijk besloot ook deze partij voor de motie te stemmen. Enkele uren later werd een motie om alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen ook in Nederland op te vangen besproken in de Tweede Kamer. Daar bleek echter een meerderheid van de politieke partijen tegen het ophalen van deze vluchtelingenkinderen. (JD)

Lopende kraan

brandweer n In de nacht van 4 op 5 juli werd op zondagmorgen 5 juli rond half één 's nachts bij de brandweer is een waterlekkage gemeld aan de De Kempenaerstraat.

Bij een bakkerij kwam veel water onder de deur door de straat op. Na het openen van de deur ging de brandweer op onderzoek uit. Een kraan met elektronische sensor bleek spontaan te zijn gaan lopen. Omdat het riool niet goed doorliep, liep de zaak onder water.

De brandweer kon na het uitschakelen van de kraan het meeste water met een trekker uit de winkel wegkrijgen.

>Poelmeer ontruimd na gaslek

brandweer n Zwembad Poelmeer is zondagmorgen ontruimd nadat een gaslek was ontstaan.

Zo'n veertig bezoekers en medewerkers moest het gebouw verlaten. De brandweer kwam ter plaatse voor assistentie.

De gaslekkage bleek voor de meter van het zwembad te zitten. Netbeheerder Liander moest ter plaatse komen om het gaslek te dichtten. Poelmeer bleef de rest van de dag gesloten. Geplande kinderfeestjes konden niet doorgaan.

>Drugswinkel in scooter

politie n Zondagmiddag zagen agenten een scooter rijden door Oegstgeest die opviel door zijn snelheid.

De politieagenten stopten de bestuurder en controleerden de scooter. Tijdens de controle roken zij een sterke wietlucht.

In de buddy bleek de bestuurder een sok vol drugs te hebben liggen. LSD, XTC, cocaïne en hasj behoorden tot het assortiment. De 17-jarige jongen uit Voorhout is aangehouden.

>Verlenging convenant Expat Centre Leiden

politiek n Het Expat Centre Leiden is één van de succesvolle projecten van de Leidse regio. Oegstgeest is partner in dit project. Voor Oegstgeest is de dienstverlening aan expats belangrijk omdat in het dorp veel expats wonen.

Bedrijven vestigen zich daar, waar het talent zich bevindt. De Leidse regio profileert zich als een internationale kennisregio. Het Expat Centre geeft op praktische wijze invulling aan het verbeteren van het internationale vestigingsklimaat. De partners in het Expat Centre (gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen) willen de samenwerking voortzetten. Het college van B en W van Oegstgeest heeft besloten om het convenant met de partners van het Expat Centre Leiden te verlengen tot januari 2022.

Door John Vroom

Ik zag dat ...

• de verbouwing van het pand naast de winkel Mrs. Vintage aan de Geversstraat bijna voltooid is. Ik laat mij vertellen dat ook daar een tandartspraktijk gevestigd gaat worden

• Jumbo nu ook gestart is met een soort ‘Bonus-pas’ [Jumbo’s Extra’s] voor haar klanten

• de tafels en stoeltjes in de Bibliotheek weer [corona-proof] terug geplaatst zijn. Hopelijk zullen de te lezen dagbladen en tijdschriften snel volgen

• de terrassen aan de Klinkenberg en na enige strubbelingen ook aan Park Landskroon geopend zijn. Het wachten is nu nog op het lekkere terrasweer

Zakelijke nieuwtjes? Laat ze ons weten! redactie@oegstgeestercourant.nl

nieuws / politiek

9 / 18

PVOO komt op mooi moment bijeen voor haringparty

de leden poseren graag even met het PVOO-mondkapje. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

ontmoeting n De recente versoepelingen in verband met het coronavirus maken het mogelijk om per 1 juli buitenactiviteiten van 100 personen toe te staan. Hoe kan de herstart van de maandelijkse bijeenkomsten van het PVOO mooier dan juist nu de jaarlijkse haringparty op het terrein van kasteel Oud Poelgeest te plannen?

Door Wim van Tuijl

Blijdschap dus voor de leden van het Platform voor Ondernemers Oegstgeest. Immers; de laatste bijeenkomst dateert van donderdag 5 maart jl. Daarna kwam de beruchte lockdown. De nieuwe voorzitter van het PVOO, Gerrit Jan Bezemer, beaamde de vreugde over de per 1 juli geldende versoepelde maatregelen in zijn toespraak. “De timing van de haringparty op 2 juli is perfect. Met dank aan de overheid die groen licht gaf”, vertelde hij opgewekt. “Bovendien zitten de weersomstandigheden juist vandaag mee. Maandenlang waren we afhankelijk van digitaal contact met elkaar. Uit een enquête door het bestuur onder de leden bleek dat de meesten van jullie weer licht zien aan het eind van de tunnel. Met name de horeca heeft een pijnlijke periode achter de rug.” Gerrit Jan sprak zijn dank uit voor het verkregen vertrouwen om de nieuwe voorzitter van de PVOO te mogen zijn.
Hij verwelkomde speciaal de burgemeester van Oegstgeest, Emile Jaensch, en overhandigde hem symbolisch het eerste mondkapje die iedere aanwezige geschonken werd. “Zie het als symbool voor goede samenwerking tussen PVOO en gemeentebestuur”, vervolgde de voorzitter. Jaensch vertelde meerdere emotionele ondernemers aan de lijn te hebben gehad als gevolg van grote inkomstenderving vanwege de lockdown. “Complimenten aan ondernemers, die keken naar invulling van andere mogelijkheden. Representatief voorbeeld is Pieter Walvaart die met een versierde bakfiets als mobiele DJ op pad gaat om op verzoek van familie van jarigen zijn muziek voor het huis ten gehore te brengen. Ik hoop dat de heerlijke vette haring symbool mag staan als herwinnen van meer vet op de botten voor ondernemers."

Tot slot gaf de voorzitter complimenten aan Jan Willem Besselink voor het beschikbaar stellen van de locatie, Pieter Walvaart voor de muzikale omlijsting van de bijeenkomst, Kees Fles voor de mondkapjes en natuurlijk Visgilde Hugo van der Meij voor het verzorgen van de haring.

Lezen met koffie of thee

lezen n Vanaf maandag 6 juli is het bij alle vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek mogelijk om een krant of tijdschrift te komen lezen met een kopje koffie of thee.

Sinds 11 mei is de bibliotheek weer open. Tot nu toe was het alleen mogelijk om boeken te lenen en in te leveren. Gebruik van computers en even iets printen of scannen was sinds vorige week al mogelijk. "Door verruiming van de coronamaatregelen kunnen we vanaf maandag onze volledige dienstverlening aan gaan bieden. Dit betekent dat de leestafels opengaan. Er kan weer koffie en thee worden gehaald uit de automaten en we hebben coronaproof-tafels ingericht waar je aan de slag kunt voor studie of werk", laat een woordvoerder weten.

Om dit te vieren nodigt de Bibliotheek Bollenstreek iedereen uit aan de leestafel op vrijdag 10 juli voor een gratis kop koffie of thee.

Uiteraard gelden nog steeds de hygiëne- en afstandsregels die vanuit het RIVM worden gegeven. Aan bezoekers van de bibliotheek wordt gevraagd om zich te houden aan deze regels zodat iedereen veilig een bezoek kan brengen aan de bibliotheek.

Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

>Genieten van kunst in eigen dorp

expositie n Deze zomer een uitstapje maken en genieten van kunst in het prachtige Oegstgeest? Dat kan bij de expositie die Galerie Tijd voor Kunst tot eind augustus organiseert.

De expositie toont schilderijen en collages van Geertje A. Goede en keramiek van Swanica Ligtenberg.

Bezoekers die de expositie al bezochten reageerden enthousiast: “Mooie expositie, zeer de moeite waard!”

De expositie is te zien in het historische complex Duinzigt, Ruimte voor Ondernemen, aan de Rhijngeesterstraatweg 40D.

Duinzigt beschikt over een sfeervol Grand Café en heeft een buitenterras. Men kan er koffiedrinken of genieten van een heerlijke lunch. (Voor de lunch is reserveren verplicht).

De expositie van Galerie Tijd voor Kunst is te zien van 2 juni tot 27 augustus, maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.00 uur.

Duinzigt, Ruimte voor Ondernemen - Rhijngeesterstraatweg 40 D - 2341 BV Oegstgeest

www.galerietijdvoorkunst.nl

www. Duinzigt-ondernemen.nl


Keramiek van Swanica Ligtenberg

OLTC-voorzitter Dick de Groot krijgt lintje

Er werd met smart gewacht op het slaan van de klok. | Eigen foto

onderscheiding n Afgelopen zondag werd op het zonovergoten terras van tennisvereniging OLTC een buitengewone ALV gehouden. Onder het toeziend en goedkeurend oog van ruim honderd aanwezige leden werd afzwaaiend voorzitter Dick de Groot in het zonnetje gezet.

Burgemeester Emile Jaensch mocht namens Zijne Majesteit de Koning Dick benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn decennialange inzet voor de vereniging, waarvan twaalf jaar als voorzitter van het bestuur.

Een verraste Dick de Groot ontving bij zijn afscheid een Koninklijke Onderscheiding. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

“Voorzitter zijn, dat deed je met verve. Je had duidelijke ideeën hoe het er in een vereniging als OLTC aan toe moest gaan. Het moest er gezellig en levendig zijn, en ook een beetje stijlvol”, sprak de burgemeester. “Dick beweegt zich, als een kameleon heb ik me laten vertellen, tussen de leden door. Hij weet wat er leeft, wat de wensen zoal zijn en weet dit ook goed aan de andere bestuursleden over te brengen. Op zo’n manier dat de goede mensen er mee aan de slag gaan. En dat is knap.”

Onder Dicks leiding is OLTC tot de top tien van Nederland gaan behoren als het gaat om het aantal seniorleden. Er zijn maar liefst 1050 volwassenen en 450 kinderen lid. Jaensch sprak over hoe Dick de Groot OLTC-toernooien echt op de kaart heeft gezet. “Ook is door jouw inspanningen de jeugdopleiding verbeterd waardoor het competitietennis van OLTC naar een hoger niveau is getild."

Onder luid applaus van de aanwezige OLTC-ers en zijn familie nam Dick de decoratie in ontvangst en gaf de voorzittershamer door aan Hans Bauman.

Een ander hoogtepunt vormde de opening van de I’M Fit Gym door initiatiefneemster Beau de Smit. De I’M Fit Gym bevindt zich in de Krogt Villa, met ruimte voor diverse workouts binnen én buiten op het grote terras.

Onderwijl werden diverse wedstrijden van het eerste tennistoernooi van het seizoen, de OLTC Onderlinge Clubkampioenschappen, gespeeld. Aan dit toernooi doen honderden OLTC-ers mee, blij om weer te kunnen spelen na de afgelopen tennisloze maanden.

'Terug naar Oegstgeest'

Hennie Völker, Marjolijn van der Jagt en Jos en Jacqueline Roelofs in de Drakenzaal van Oud-Poelgeest. | Foto W. T. Foto: Willemien Timmers

bibliotheekboek n Op zaterdag 4 juli bracht Jos Roelofs samen met zijn vrouw Jacqueline op uitnodiging van Marjolijn van der Jagt van Dorpsmarketing Oegstgeest een bezoek aan Oegstgeest. Roelofs werd landelijk (maar ook ver buiten Nederland) bekend toen hij het boek ‘Terug naar Oegstgeest’ van Jan Wolkers 39 jaar te laat naar de bibliotheek in Groesbeek terugbracht.

Door Willemien Timmers

Erik Versnel en Hans Ludo van Mierlo bij de ondertekening. | Foto W Timmers Foto: Willemien Timmers

Als middelbare scholier leende hij het boek van de in Oegstgeest geboren schrijver om het voor de lijst te lezen. “In 1981 zat ik in mijn examenjaar voor de HAVO. Ik kan me er weinig meer van herinneren, maar wel dat ik al die literatuurboeken niet heb gelezen, ook deze niet. Daar had je uittreksels voor.” Lachend: “Voor mijn mondeling Nederlands had ik dan ook een dikke onvoldoende. Gelukkig waren mijn andere cijfers beter, zodat ik wel mijn diploma haalde. Blijkbaar kwam ik er niet toe om dit boek van Jan Wolkers terug naar de bieb te brengen. Toen ik een aantal weken geleden de zolder aan het opruimen was, kwam ik ‘Terug naar Oegstgeest’ tegen in een doos vol middelbare schoolspullen.”

Het boek had, volgens het kaartje dat er nog ingestoken zat, ingeleverd moeten worden op 5 maart 1981. “Het is telkens met mij meeverhuisd, maar nu moest het er toch echt van komen dat het boek weer terugging naar de bibliotheek.” Hij nam ‘Terug naar Oegstgeest’ mee van zolder naar beneden, maar het Wolkersboek lag toch nog twee weken op de trap voordat Jos het terugbracht.

In de bibliotheek werd in eerste instantie laconiek gereageerd toen Jos zei dat hij een boek terug kwam brengen wat te laat was. “’Zet maar in de retour-kast’, werd er gezegd. ‘Dan leest de computer vanzelf hoeveel te laat het boek is’. Maar dat ging natuurlijk helemaal niet, want mijn oude boek had niet zo’n elektronisch label. Ik liet hem achter op de balie, en pas ’s avonds kwam men erachter dat het om 39 jaar te laat ging.”

Van lieverlee kreeg de media lucht van de late retour-actie, en omdat er tussen alle coronaperikelen veel behoefte was aan even iets luchtigs, werd het verhaal overal breed uitgemeten.

“Een vriend van me, van dezelfde carnavalsclub als waar ik lid van ben, Carnavalsvereniging Spuit 11, heeft bijgehouden wat er allemaal met ‘mijn’ verhaal gebeurde. Social media ontploften, CNN pikte het op en wereldwijd, van Italië tot aan Australië en Taiwan had men het erover.”

Roelofs, die in het dagelijks leven afdelingschef bij de Albert Heijn in Malden is, moest theoretisch ruim 1500 euro boete aan de bibliotheek betalen. “Gelukkig is het maximumbedrag vijf euro. En in die tijd was het vijf gulden. Dus heb ik een oud biljet laten plastificeren en dat heb ik aan de bibliotheek overhandigd.”

Ook in Oegstgeest, het geboortedorp van Jan Wolkers, kreeg men lucht van het verhaal, en dus nodigde dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt Jos Roelofs samen met zijn vrouw uit om een dagje Oegstgeest te ontdekken.

De twee Gelderlanders werden op Kasteel Oud-Poelgeest onthaald met koffie en gebak, en kregen een uitgebreide rondleiding door het kasteel. Het toeval wilde dat de oude voorzitter van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest, Hennie Völker-Dieben, ook aanwezig was, en zij vertelde honderduit over de avonturen van Jan Wolkers op het landgoed.

Na een lunch in het Koetshuis, maakte het echtpaar Roelofs een wandeling door de De Kempenaerstraat, en bracht zij een bezoek aan Corpus, reis door de mens. “We kenden Corpus niet, en hebben genoten. Heel bijzonder!” lieten ze achteraf weten.

Jos en Jacqueline Roelofs sloten de dag af in De Beukenhof. Marjolijn van der Jagt: “We hopen dat jullie nog eens terug naar Oegstgeest komen!”

>Dorpsmarketing en Rabobank verlengen samenwerking

partnerschap n De Rabobank is ook de komende drie jaren partner van de stichting Dorpsmarketing Oegstgeest. Rabobank-directeur Erik Versnel en voorzitter Hans Ludo van Mierlo van de stichting Dorpsmarketing Oegstgeest hebben donderdag 2 juli daarvoor een nieuwe overeenkomst getekend.

De beide organisaties lopen daarmee al vooruit op een besluit om ook de gemeentelijke subsidie voor de stichting met drie jaar te verlengen.

Voorzitter Van Mierlo is blij met de blijk van vertrouwen en de ondersteuning van de bank. "Onze partner Rabobank brengt niet alleen geld mee, maar ook veel kennis en een sterk netwerk. We hebben daar de afgelopen jaren al flink van kunnen profiteren in het belang van Oegstgeester ondernemers en verenigingen."

17 / 18

@leidschdagblad Raadslid eist aftreden compleet college Oegstgeest wegens ’democratische doodzonde’ en ’ongeldig contract’


@lexbacker Ik kan geen betere kandidaat bedenken. Welkom terug in Oegstgeest, @VCJanssen


@LukasTeijema Great car spot in #Oegstgeest yesterday. Alfa Romeo 2000 Berline from 1971 (imported in NL 1999). Parked in the rain even. That is true love. #alfaromeo #autospot #carspot


@keesdellebeke Waar komen de openluchtwinkeltjes voor de andere door corona hard getroffen #ondernemers in #oegstgeest om ook die een steuntje in de rug te geven?


@timulenbelt @gem_oegstgeest Mooie ophaalbrug! Maar... staat ie niet verkeerd om..?