Oegstgeester Courant

26 februari 2020

Oegstgeester Courant 26 februari 2020


Aad van der Luit neemt afscheid

Aad van der Luit kijkt in dankbaarheid terug naar zijn vrijwilligersjaren als chauffeur. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

afscheid n Op vrijdag 21 februari nam Aad van der Luit (89) na dertig jaar afscheid als vrijwillige chauffeur op de Dorpsbus van Radius. Na zijn laatste rit werd hij tot zijn grote verrassing in gebouw Haeswijk ontvangen met taart en koffie door zijn vrouw en dochter en de andere vrijwillige chauffeurs.

Door Willemien Timmers

Van alle kanten werden er vriendelijke woorden tot de chauffeur van het eerste uur gesproken. Frank van Rooij en Alice van Elk van Radius spraken hem kort toe. “Je was altijd zeer betrokken, en hebben regelmatig enorm gelachen. Bedankt ook dat je elke maandagmorgen de bus helemaal tiptop schoonmaakte en bijtankte!”

Alice wist te vertellen dat Aad soms langer wegbleef met de bus dan nodig. “Dan zag je weer een vrouwtje met zware tassen lopen, en dan bracht je die thuis. Want je kon ze toch niet met die zware boodschappen laten slepen?” Ook zijn vrouw herkende deze verhalen. “Ik was wel eens in mijn eentje in de Aldi boodschappen aan het doen, omdat Aad naar een oud vrouwtje was gehold om haar te helpen met haar tassen!”


Aad van der Luit nam met pijn in zijn hart afscheid van zijn fijne vrijwilligersbaan. “Jullie kregen telkens van mij op maandag een schone bus. Ik hoop dat Nico een waardig opvolger is.” Aad stopt met het werk om meer tijd met zijn vrouw door te kunnen brengen, omdat haar gezondheid wat achteruit is gegaan. “Ik hoop nog lang gezond te blijven, en wens jullie Gods onmisbare zegen”, sprak hij de andere aanwezigen toe.

Overigens heeft hij in de afgelopen jaren ook nog andere vrijwilligerstaken op zich genomen waar hij mee door gaat. Zo bezoekt hij gepensioneerde werknemers van Van den Bergh en Jurgens (later deel van Unilever) en brengt hij het Oegst­geester Kerkblad rond.


Na een heerlijk stukje taart vertelde Aad mooie herinneringen te hebben aan zijn jaren als vrijwillige chauffeur. “Ik herinner mij nog dat ik in 1990 door de NZH samen met anderen werd getest bij het toenmalige gemeentecentrum of ik wel goed genoeg kon rijden. Er was daar ook een dorpsgenoot, ik weet het nog goed, die in eerste instantie werd afgewezen omdat hij te hard reed en te laat schakelde. Deze net uitziende heer liep beledigd en stampvoetend het gebouw uit. Het laat wel zien dat je niet zomaar chauffeur werd.” Verleden jaar werden alle chauffeurs bij het Valkenburgse meer door een VVN-team getest. “Ik ben blij dat ik ook toen nog steeds goede cijfers had.”

De ras-vrijwilliger kijkt met dankbaarheid terug. “Zonder sentimenteel te worden, ben ik blij dat ik met veel mensen een mooie band op heb kunnen bouwen!”.

‘Diversiteit in werk en
politiek’

Frank Schaake schrijft
nieuw boek

Meer
vrouwen op belangrijke functies

Schade storm valt mee in Oegstgeest

GROEN n Dertig jaar Natuurschool

Stichting Evenementen door met jeugdwerkactiviteiten

Alle danscursussen worden afgesloten met een spetterend optreden. | Foto PR

cursussen n Dankzij een eenmalige subsidie die beschikbaar is gesteld aan de Stichting Evenementen via een motie van D66, PrO en CDA, kan de organisatie dit jaar nog zorg blijven dragen voor een breed jeugdwerkaanbod voor alle Oegstgeester kinderen in basisschoolleeftijd.

Ook heeft de Stichting Evenementen een jaar de tijd gekregen om gelden te kunnen genereren zodat wellicht ook in de toekomst deze activiteiten in Oegstgeest mogelijk blijven. Dit geldt uiteraard ook voor de KIVA, de populaire Kindervakantieweek in de laatste week van de zomervakantie, waaraan jaarlijks zo’n 300 kinderen en ongeveer 50 enthousiaste vrijwilligers veel plezier beleven. Natuurlijk hoopt de Stichting Evenementen ook door te kunnen gaan met haar overige activiteiten en ondersteuning te blijven bieden aan scholen, verenigingen en andere instanties.
Dansdocente Eline Roosemalen gaat opnieuw van start met het geven van danslessen voor verschillende leeftijdsgroepen: Peuterdans (2-4 jaar), K3-dans (4-6 jaar) en Streetdance (7-10 jaar).
Onder professionele leiding wordt les gegeven op prachtige Afrikaanse trommels en andere percussie-instrumenten zowel aan beginners als aan gevorderden (7-14 jaar).
Tijdens Spelen met Muziek (3-4 jaar) worden de jonge kinderen door muziekdocenten Claudia Maggioni en Patrizia Tosellini gestimuleerd om deel te nemen aan ritmische en expressieve spelletjes en liedjes.
Op veelvuldig verzoek is er voor de iets oudere kinderen (7-9 jaar) opnieuw de cursus Voice4Kids.
Toneeldocent en regisseur Pim Karhof leert kinderen (8-12 jaar) hoe het is om te acteren en hoe het is om echt op de planken te staan.
De Oegstgeester kunstenares Fem Stamkart leert creatieve kids (6-9 jaar) tekenen en schilderen.
Yogadocente Jeannette Grootendorst-Nijhuis verzorgt bij de Stichting Evenementen twee speciale kinderyogacursussen (4 t/m 7 jaar / 7 t/m 12 jaar).
De cursussenfolder is nog niet aan alle kinderen mee naar huis gegeven, dat zal verder gebeuren na de voorjaarsvakantie. Veel van de cursussen worden nog steeds aangeboden in het Dorpscentrum (Lijtweg 9, Oegstgeest).
Meer informatie: www.st-evenementen.nl of 071-5171540.

>Drugsvangst in vrachtwagen

politie n De politie heeft woensdagavond 19 februari om ongeveer half acht 's avonds een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een vrachtwagen in Oegstgeest.

Alle aangetroffen drugs werden in beslag genomen en het onderzoek naar de herkomst van de drugs werd direct onmiddellijk opgestart. Er zijn geen verdachten aangehouden.

De politie maakte niet bekend waar de vrachtwagen werd gevonden, ook werden er niets gezegd over de exacte hoeveelheid drugs.

Rommelmarkt Haeswijkflat

snuffelen n Op zondag 8 maart, van 10.00 tot 16.00 uur, wordt er weer een rommelmarkt georganiseerd in de Haeswijkflat aan de Pres.Kennedylaan 141.

Er zijn nog enkele tafels vrij. Wie interesse heeft. stuurt een mail aan bhaeswij@kpnmail.nl

>Dicht

gemeentehuis n De afgelopen tijd is gebleken dat er op vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur geen bezoekers meer komen in het gemeentehuis. Daarom heeft de gemeente besloten om vanaf 6 maart elke vrijdagmiddag het gemeentehuis vanaf 16.00 uur te sluiten.

>D66 zet vraagtekens bij sloop Entreegebouw en Julianaschool

politiek n Vorig jaar heeft de gemeenteraad opdracht gegeven tot het ‘behouden en versterken van het groene karakter’ van het gebied Endegeest.

Afgelopen 12 februari heeft wethouder Peter Glasbeek gepresenteerd hoe hij dat ziet: het ‘versterken van de corridor’ tussen Rhijngeest en Endegeest, onder andere door het slopen van twee historische gebouwen, namelijk de oude Julianaschool en het Entreegebouw.

Deze panden zijn niet van de gemeente Oegstgeest. De eigenaar van deze panden zal hier dus voor gecompenseerd moeten worden. Om dat te doen krijgt deze projectontwikkelaar (naar alle waarschijnlijkheid) bouwrechten op een andere plek in het gebied. D66-woordvoerder Arne-Jan Vos: “Als het alleen zou gaan over het versterken van groen willen we daarover nadenken. Maar nu verdwijnen er twee monumentale panden én krijgen we daarvoor enorme veel nieuwbouw in het gebied terug. Daarnaast staan er nu stukken bos op het terrein aangemerkt als mogelijk bouwlocatie. Hier zal dus bos worden gekapt om elders gebouwen te kunnen slopen.”

D66 laat weten een ander beeld bij het behouden en versterken van het groen te hebben. "De Julianaschool en het Entreegebouw staan het versterken van het groen niet in de weg, ze passen in het landschap en ze zijn onderdeel van het vertrouwde gezicht van het gebied. Door deze gebouwen niet te slopen maar met de eigenaar te zoeken naar een nieuwe functie, hoeft er elders in het gebied minder gebouwd te worden."

De partij wil samen met de raad en het college zoeken naar alternatieven om het groen in dit gebied te beschermen en te versterken. Meerdere partijen hebben aangegeven hier voor open te staan. Daarom is de, in de raad van 20 februari ingediende, motie voor het behoud van deze gebouwen geagendeerd in de commissievergadering van 5 maart, dan zullen de partijen met de wethouder en elkaar in debat gaan over dit onderwerp.

Avond ‘Diversiteit in werk en politiek’

Lisanne van Gent, Mia de Beun, Marja Kraakman, Wietske Veltman en Jolijn Kouwenhoven. | Foto Willemien Timmers

n ‘Minder vrouwen in politiek en top bedrijfsleven’

ontmoeting n Op woensdag 11 maart wordt er door een enthousiaste groep Oegstgeester vrouwen (vanuit Progressief Oegstgeest en D66) een inspirerende thema-avond gehouden over diversiteit in werk en politiek. Dit vanwege meer dan honderd jaar vrouwenkiesrecht en Internationale Vrouwendag.

Het was een klus om achttien meter hoge boom te ruimen. | Foto Jos Dijkstra Foto: Jos Dijkstra
Foto: Jos Dijkstra
Foto: Jos Dijkstra

Door Willemien Timmers

Marja Kraakman (voorzitter van Progressief Oegstgeest) is één van de aanjagers van de avond, waar mannen natuurlijk ook van harte welkom zijn. “Het is nog steeds van belang dat we samen praten over het aantal vrouwen in bestuurlijke functies. Door elkaar te ontmoeten en bij het vraagstuk stil te staan, kunnen we (hogere) bestuurlijke functies aantrekkelijker maken voor vrouwen. Nog steeds zijn minder vrouwen dan mannen werkzaam als toezichthouder, in de politiek en in de top van het bedrijfsleven. En ook breder gezien kan de diversiteit beter. Dat betekent ook dat we onze stem moeten laten horen en elkaar steunen.”


Wietske Veltman (actief binnen D66 Oegstgeest) benadrukt dat de verhouding man-vrouw in de politiek en het werkzame leven nog steeds niet is wat het moet zijn, en dat jonge vrouwen voorbeelden nodig hebben om zich aan te spiegelen en te zien wat er mogelijk is.Haar D66-collega Jolijn Kouwenhoven (Commissielid D66 Oegstgeest) sluit zich hier bij aan. “Ook in Oegstgeest zien we bijvoorbeeld veel te weinig vrouwen in de politiek.”“Het is ook van belang dat we wat al is bereikt vieren, maar ook beschermen”, zegt Mia de Beun (makelaar). “We moeten andere vrouwen aanmoedigen om hun stem te laten horen, en niet passief zijn. Vrouwen hebben goede voorbeelden nodig om de juiste keuzes te maken.


Divers programma

”Woensdagavond 11 maart zal een zeer diverse avond worden, met mooi programma. “Het is ook een leuke gelegenheid voor een moeder-dochter uitje”, lacht Lisanne van Gent die ook in het organisatiecomité zit. “Ik denk dat het een heel mooie manier is om meer over de maatschappij te leren.”


Het is honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht en ruim zestig jaar nadat vrouwen handelingsbekwaam werden voor de wet. Hierover gaat op 11 maart een aantal invloedrijke mensen in gesprek waaronder Marleen Damen (wethouder in Leiden), Julia Wouters (politicoloog, publicist, was de rechterhand van Lodewijk Asscher), Kathleen Ferrier (voormalig CDA kamerlid en o.a. voorzitter UNESCO commissie en professor Mensenrechten), Joan Nunnely (lid landelijk bestuur D66 voor talentontwikkeling en HR-adviseur), Gerritjan van Oven (politicus en jurist) en Caecilia van Peski (LTZ 1, Secretaris-generaal EuroDefense, VN Vrouwenvertegenwoordiger 2010)
Bij de start van de avond wordt de documentaire 100 jaar vrouwenkiesrecht gedraaid. De bijeenkomst eindigt met een mini workshop stemexpressie gegeven door Sarah Marianne den Hollander.

Woensdag 11 maart, Dorpscentrum Oegstgeest

19.30 uur Documentaire, 20.00-22.00 uur Thema-avond

Dierenambulance haalt 4.406 dieren op

dieren n Dat de dierenambulance een onmisbare functie vervult in de Leidse regio blijkt uit het aantal dieren dat vorig jaar door de vrijwilligers van de ambulance is opgehaald. Niet minder dan 4.406. Dat komt neer op gemiddeld twaalf dieren per dag.

Het aantal huisdieren daarvan bedroeg 1.628. Met name katten (1.097) en honden (434), maar ook tamme knaagdieren (34) en vogels (63). Voor zover deze huisdieren niet bleken te zijn overleden werden zij ter verzorging afgeleverd aan de dieren tehuizen Stevenshage in Leiden en Offem in Noordwijk. Daarmee wordt nauw samengewerkt.

Het aantal wilde dieren dat werd opgehaald bedroeg 2.778. In het bijzonder vogels (1.810) en zoogdieren (264), naast knaagdieren (75), reptielen (15) en roofdieren (6).

Er werden dieren opgehaald in Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en Oegstgeest. In ons geestdorp rukte de dierenambulance 235 maal uit voor huisdieren en ook 235 keer voor wilde dieren. Leiden voert de lijst aan met 566 huisdieren en 803 wilde dieren, gevolgd door de gemeente Katwijk (353 / 496).

>Enkele bomen omgewaaid in Oegstgeest door storm Ellen

Stormschade n In tegenstelling tot de schade van de storm op 9 februari hoefde de Vrijwillige Brandweer Oegstgeest niet veel te doen aan stormschade door de harde wind die Oegstgeest teisterde. Het KNMI had de code geel afgegeven.

Door Wil van Elk

In het Bos van Rhijngeest ruimden de brandweerlieden op 23 februari een omgewaaide boom op die een pad versperde. Die klus was snel geregeld. Maar eerder op 16 februari hadden ze aan de Rhijngeesterstraatweg vier uur werk aan het opruimen van een naaldboom van achttien meter hoog.

Op 22 februari legden de brandweerlieden dakpannen recht op het dak van een woning aan de President Kennedylaan om erger te voorkomen.

In de regio zorgde de harde wind van zondag voor meer problemen. Op de Schubertlaan in Leiden waaide het dak van een appartementencomplex en in Sassenheim aan de Narcissenlaan kwam een deel van een gevel naar beneden.

>Straatnaam voor Dr. Johan Ferrier

politiek n De oud-gouverneur en oud-president van Suriname, Dr. Johan Ferrier, overleed tien jaar geleden in Oegstgeest. En nog altijd is er geen straatnaam vernoemd naar deze ‘vader des vaderlands’ van Suriname. Dat is een groot gemis, zo vindt gemeenteraadslid Welling (PrO).

Hij roept het college van burgemeester en wethouders op om hier verandering in te brengen. “Is de wethouder bereid met de straatnamencommissie te onderzoeken of er een straat of brug in Oegstgeest naar deze bruggenbouwer vernoemd kan worden?” vroeg Welling tijdens de raadsvergadering.


Wethouder Huizing staat daar positief tegenover. “Over het toekennen van straatnamen hanteren wij een aantal kaders. Als het over een persoon gaat, moet iemand van onbesproken gedrag zijn, er moet een logische relatie zijn met straatnamen in de buurt, de familie moet akkoord zijn en de naam moet goed uitspreekbaar zijn.” Wat dat betreft lijkt niets de naamwaardering van Ferrier in de weg te staan. Huizing: “We hebben een lijstje liggen van potentiële straatnamen. Als er straatnamen toegekend moeten worden, raadplegen we dat lijstje. We zullen de naam van de heer Ferrier hier aan toevoegen.” Mogelijk komt de vereeuwiging van Ferrier in de vorm van een naambordje sneller dan gedacht. De wethouder: “Het hoeft niet alleen een straat te zijn. We hebben ook bruggen die naamloos zijn.”

(Joep Derksen)

Inschrijven Kindervrijmarkt 2020

verkopen n Op dinsdag 5 mei zal de jaarlijkse Kindervrijmarkt veel straten van oud-Oegstgeest weer vullen.

"Woon je in Oegstgeest, ben je onder de 16 jaar en verdien je graag wat bij? Zorg er dan voor dat je snel inschrijft en je plekje op de vrijmarkt veilig stelt! laat de Oranjevereniging weten.

In de periode van 1 tot en met 30 maart kunnen gezinnen die aan de Kindervrijmarkt willen deelnemen zich inschrijven via de nieuwe website oegstgeest.kinder-vrijmarkt.nl. Hier vind je ook alle relevante informatie, regels en hoe de plaatsen worden toegewezen.


De Kindervrijmarkt wordt georganiseerd in opdracht van de gemeente Oegstgeest door de Oranjevereniging en de Oegstgeester Scouting verenigingen Shawano’s Oegstgeest en Sagara Satrya’s.

>Whisky proeven buurtvereniging

drank n Op vrijdagavond 13 maart organiseert buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel een gezellige whiskyproeverij. Zo aan het eind van de winter zullen deelnemers zich lekker verwarmen aan verschillende Schotse whisky’s.

De proeverij zal verzorgd worden door een inwoner van Haaswijk. Een fervent whisky liefhebber. Hij zal deze avond bij hem thuis een aantal bijzondere whisky’s uit eigen collectie laten proeven. Waaronder een enkele die hij onder eigen label (Whiskynerds) heeft laten bottelen. Verschillende regio’s en soorten vaten zullen de revue passeren. Van volle rokerige Islay whisky’s tot fruitige whisky’s uit de Speyside en Schotse Hooglanden. Gerijpt op Bourbon of Sherry vaten het komt allemaal aan bod. En hoe belangrijk is de leeftijd van een whisky nou eigenlijk? Houd je van een goed glas whisky of vind je het gewoon leuk eens wat nieuws te proeven? Geef je dan snel op. Leden van de buurtvereniging betalen 15 euro, niet leden 25 euro. Aanmelden kan bij: info@bvhm.nl

Geweldige Soundmix op De Kring

De Heksenkring won met hun vertolking van 'Als het avond is' van Suzan en Freek. | Foto Laurence Ghaye

muziek n Op woensdag 19 februari vond op basisschool De Kring aan de Rembrandt van Rijnlaan de jaarlijkse soundmix plaats, dit jaar met het thema 'Chique de Friemel'.

Het niveau was ongekend hoog dit jaar, en liet de driekoppige jury bestaande uit Marihuela Belt, Mick van Etten en Willemien Timmers regelmatig van enthousiasme bij na van hun stoel vallen.

Winnaars aanwijzen was dan ook erg moeilijk. In de middenbouw won de Zonneweide met een prachtige kwetsbare uitvoering van het nummer 'Arcade' van Duncan Laurence door twee jongens.


De prijs voor de 'grote groep' in de middenbouw ging naar De Heksenkring met hun creatieve vertolking van 'Als het avond is' van Suzan en Freek.

In de bovenbouw won het liedje 'Wannabe' van de Spice Girls, uitgevoerd door een aantal meiden uit het Praathuis. Als grote groep won De Zevensprong met een sprankelende versie van 'Don't worry - be happy.'.

Oegstgeester Peter A.H. Bakker is contactclown Pepi

Contactclown Pepi. | Foto Monique Shaw - Kleine foto Eelkje Colmjon Foto: Monique Shaw

Clownsneus n Peter A.H. Bakker is een ras-bestuurder met pensioen die een tijdje terug in Oegstgeest kwam wonen. Maar hij kan nog veel meer dan besturen en charmant glimlachen. Met een rode clownsneus, een rood hoedje, een wit shirt met rode strepen en met blauwe bretels waarmee hij zijn broek ophoudt, wordt hij Contact Clown Pepi.

Door Wil van Elk

Geportretteerd door stadsfotograaf Eelkje Colmjon, stelt Peter A.H. ­Bakker zich voor aan de regio en vertelt over zijn passie in het Leidsch Dagblad. “Als Contact Clown Pepi wil ik mij inzetten voor dementerende ouderen. Na een opleiding Contact Clown van een jaar, met vele stages in verzorgingstehuizen, start ik binnenkort in de regio ­Leiden/Oegstgeest. Ik zoek nog enkele ‘huiskamers’ in verzorgingscentra om een glimlach te brengen in een voorspelbaar en soms eenzaam bestaan.”

Contactclown Pepi stelt zich voor. | Foto Eelkje Colmjon, EELK.nl Foto: Eelkje Colmjon, EELK.nl


En dat lukt hem als Pepi voortreffelijk en begint er een nieuwe carrière als ‘Opa Clown’, zoals hij door zijn publiek is genoemd. “Soms krijg ik een hartelijke omhelzing”, vertelde hij. Met een gedicht onderstreept hij zijn motivatie en doelstelling.

Gedicht

In december 2019 presenteerde Bakker een gedicht:


Dat we hen benaderen met ons hart. Ik vraag aandacht voor mensen die wij dement noemen.

Bewust van hun afnemend verstand. Opgesloten in zichzelf.

Maar met heel veel gevoel. Gevoel voor oudere herinneringen. Gevoel voor oude ervaringen.

Gevoel voor oogopslag. En aandachtig contact.

Gevoel voor je lach en je blijdschap. Gevoel voor sfeer.


Dat we hen benaderen met ons hart. Zodat hun hart kan opleven.

En zij niet meer alleen zijn. Al is het voor even.

Hun hart wordt niet dement!

>ZIN op Zondag

lezing n Op zondag 1 maart van 17.00 tot 19.30 uur in het Dorpscentrum doet Martijn van Kogelenberg een poging twee uiteenlopende grootheden met elkaar in verband te brengen: Elvis Presley en Toon Hermans.

Waar Elvis herinnerd wordt als de ‘King of Rock ’n Roll’, denken we bij Toon Hermans vooral aan de conferences: het struikgewas, de vogeldeskundige en de voorzitter. Maar in dit programma staat juist de verbinding tussen deze twee artiesten centraal. Om te beginnen in het zangtalent. Beide artiesten hadden een unieke stem die geen gelijke had. In het programma zal vooral de band die beiden hadden met het geloof aan bod komen. Elvis Presley heeft een groot aantal gospelsongs gezongen die ook door vele anderen zijn uitgevoerd. Zijn vertolking was echter vaak uniek. Te denken valt aan titels als Peace In The Valley en Joshua Fit The Battle of Jericho. Ook Toon Hermans heeft een sterke band met geloof en met bezinning gehad. Te denken valt aan liedjes als Engel Gabriël en Café Biljart. Hun werk en hun vertolkingen verdienen het beslist om nog eens in middelpunt te staan. Belangstellenden sluiten af met eenvoudige maaltijd door vrijwilligers bereid. Daarom is opgeven van belang. Richtbedrag € 7,50. Info.Marjan Driessen, 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com.

Filmavond: Liebe in den Gängen

film n Op dinsdag 3 maart is er weer een filmavond in het Dorpscentrum.

De schuchtere Christian ontdekt in een oude levensmiddelen groothandel in het voormalige Oost Duitsland een nieuwe wereld.De kibbelende collega’s proberen het vol te houden. Maar wat gebeurt er niet allemaal in die slecht verlichte gangen in het magazijn? Christian valt voor de mysterieuze Marion, maar een relatie zit er niet in.Een tragische gebeurtenis laat de kostbare solidariteit zien tussen de werknemers. Zij voelen zich thuis bij elkaar.Een film over tederheid, troostende Humor en onverwachte schoonheid van Thomas Stüber.

3 maart 19.30 uur • Dorpscentrum, Lijtweg 9 • Toegang € 6,00 (Open 18.45) • Leiding: Ronald da Costa

>Radius-gespreksgroep

ontmoeting n Donderdagmiddag 5 maart komt de Radiusgespreksgroep van 14.00 tot 16.00 bij elkaar in de Haeswijkflat aan de Kennedylaan.

Deelnemers gaan met elkaar in gesprek aan de hand van acht vragen. De eerste vraag waar geïnteresseerden alvast hun gedachten over kunnen laten gaan: Wat ziet u als u in de spiegel kijkt? "Met deze vraag zullen we de middag beginnen. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen doen."Onzekerheid voor re-integratiepersoneel Superrr

De gemeente wil inventariseren of er re-integratieplaatsen gecreëerd kunnen worden bij de nieuwe Praxis of andere bedrijven. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

politiek n Het is inmiddels zeker dat de sociale supermarkt Superrr aan de Clusiushof de deuren sluit. Wellicht dat er een andere supermarkt voor in de de plaats komt, maar daarover worden nog diverse gesprekken gevoerd.

De sluiting van de Superrr gaat ten koste van re-integratieplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenteraadslid Welling (PrO) vroeg zich vorige week af, hoe het nu verder moet met deze inwoners van Oegstgeest. Welling stelde aan het college van burgemeester en wethouders voor dat andere bedrijven zich inzetten om re-integratiewerkplekken te realiseren. “Afgelopen week was ook de opening van de Praxis, als eerste bedrijf op de Boeg. Kan de wethouder op korte termijn re-integratieplaatsen in onze gemeente trachten veilig te stellen, bijvoorbeeld bij bedrijven op de Boeg?’’ Raadslid Van Dillen (CDA) deed ook een duit in het re-integratiezakje. “De Superrr gaat uiterlijk per 1 augustus van dit jaar dicht. Support & Co, het moederbedrijf achter de kleine supermarkt met re-integratiefunctie, heeft de huur van het pand opgezegd. Komt er een opvolger, waarbij ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden? Wat is de rol van de gemeente in dit kader? Zo niet, welke alternatieven zijn er dan voor deze groep? Ziet de gemeente, nog een rol voor zichzelf in het kader van het behoud van voorzieningen in deze wijk?”

Wethouder Nieuwenhuis deed zijn best om alle vragen te beantwoorden: “We zullen contact blijven zoeken met de bedrijven op de Boeg. We willen naar aanleiding van deze ontwikkelingen praten met de Praxis en andere bedrijven. Over zaken als werkervaring en stages; ook voor mensen met arbeidsafstand.’’ Over de huidige mensen, die binnenkort niet meer bij de Superrr kunnen werken, gaf Nieuwenhuis aan: “We weten dat de kans steeds groter wordt, dat in ieder geval de huidige Superrr weg zal gaan. Met bijstandsconsulenten zullen we kijken welk vervangend traject er geschikt is voor de mensen met afstand op de arbeidsmarkt. Voor een zachte landing.”
De wethouder besloot: “Onze bemoeienis met de Superrr is vanwege de re-integratie-kant, niet met betrekking tot het voorzieningenniveau voor supermarkten. Bewoners zijn in overleg met partijen om te kijken of zij met een deel van de huidige ruimte een soortgelijke voorziening zouden kunnen realiseren. Dat is een zaak tussen de eigenaar van het pand en de groep mensen die het wil realiseren.”

>Verwarmen met restwarmte

politiek n De gemeenteraad worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met de wens van de landelijke overheid om gasverwarming naar het graf te dragen.

Raadslid Rolloos (VVD) is geen voorstander van de invoering van een ‘warmtenet’, waarbij de huizen in Oegstgeest moeten worden verwarmd met onder meer restwarmte van bedrijven uit de Rotterdamse haven. Hij pleit er voor, om nog niet op deze trein te stappen en eerst te kijken of er andere en voor de inwoners beter betaalbare alternatieven zijn. Ook raadslid Van der Hoeven (CDA) maakt zich zorgen. Hij verwees vorige week naar het nieuws dat de berekeningen over de energietransitiekosten voor de inwoners helemaal fout waren. En dat het overstappen van gas naar andere energiebronnen de huizeneigenaren duizenden tot tienduizenden euro’s meer geld gaan kosten, dan eerder werd voorgespiegeld. Wethouder Glasbeek wist dat eigenlijk al eerder, zo gaf hij aan: “Als je kijkt naar de enormiteit van de opgaven zou ik het een moeizame zaak vinden als je van tevoren vastlegt op woonlastenneutraliteit. Het is niet zo, dat er van heel erg veel extra kosten sprake zou zijn. We weten dat nog niet. We tasten daarover nog in het duister.” Hij probeerde de raadsleden gerust te stellen: “Op lokaal niveau gaan we de eerstkomende paar jaren niet inzetten op woeste dingen. We zetten eerst in op besparen van energie, zoals isolatie. Dat heeft een redelijke terugverdientermijn en krijg je nooit spijt van. We kijken binnen de regio met name naar toevoer van restwarmte uit Rotterdam. De kostenindicaties zijn op dit moment redelijk positief. We zitten niet aan te koersen op spijtmaatregelen, met enorm opdrijvende kosten.”

Geen subsidie voor Tiny Forests

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

politiek n De gemeente Oegstgeest zal geen subsidie ontvangen voor de realisatie van Tiny Forests. Dat blijkt uit een antwoord van wethouder Huizing op vragen door gemeenteraadslid Jansen (PrO).

“In 2018 heeft de raad een motie aangenomen voor het onderzoeken van mogelijkheden voor Tiny Forests in Oegstgeest”, zo gaf Jansen aan. “Is het college bekend met de nieuwe subsidiemogelijkheden vanuit de provincie voor de aanleg van Tiny Forests? En is het college bekend met de aanvraagdeadline, die hiervoor gesteld is op 22 maart aanstaande?”

Wethouder Huizing reageerde: “Dit is ons bekend. Maar wij zullen niet voldoen aan de subsidievoorwaarden. Ondanks dat we bezig zijn te kijken waar wij een Tiny Forest kunnen aanleggen. Maar je komt pas in aanmerking als je er drie aanlegt in deze gemeente. Een Tiny Forest heeft de grootte van 200 vierkante meter. Het is niet zo dat Oegstgeest ruimte te over heeft. Het lukt ons niet om ruimte te vinden voor drie Tiny Forests.” (Joep Derksen)

>Ruim drie ton voor energie-besparing

politiek n Ook de gemeente Oegstgeest krijgt een stukje van de subsidietaart, waar het gaat om het informeren van de inwoners over energiebesparing. Dat liet wethouder Glasbeek vorige week weten tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Gemeenteraadslid Jansen (PrO) vroeg zich af: “De lokale media meldden dat Leiden en de randgemeenten 3 miljoen euro rijkssubsidie krijgen voor energiebesparing. Wat krijgt Oegstgeest hiervan en heeft de wethouder al een plan hiervoor? Wordt in de uitvoering samengewerkt met de andere gemeenten?”

Wethouder Glasbeek: “We maken deel uit van de gemeenten die de aanvraag gedaan heeft; de regeling reductie energieverbruik. Van het bedrag dat genoemd is, is voor Oegstgeest een kleine 355.000 euro gereserveerd. We bereiden de uitvoering hiervan voor, samen met de omgeving. Het gaat vooral om subsidies voor kleine energiebesparende maatregelen. Met een voucherregeling om energiescans te kunnen doen voor je woning. Een deel van het bedrag is voor communicatiemiddelen om dat te ondersteunen. In april leggen we een energieverordening voor aan de raad.” (JD)


nieuws / politiek

Zonnebloemers in De Paulus

muziek n Zondagmiddag trotseerde een aantal Zonnebloemers wind en regen. Ze werden door Muziekkamer Oegstgeest warm en hartelijk ontvangen. Dinara Klinton liet de prachtige vleugel in De Paulus zingen. Romantische muziek van Liszt, Beethoven, Tsjaikovski, Prokofjev en Rachmaninov vulde de zaal en nam het publiek mee naar een andere wereld.

Dinara Klintons recital zondag was overrompelend en verbluffend, waar nodig verfijnd en aangrijpend, dan weer groots en dieptastend. We stonden allen versteld. Niks geen mooidoenerij of epaterend, volstrekt eerlijk steeds en ademstokkend muzikaal. Een met recht staande ovatie kreeg zij, meteen al vóór de pauze, nog enthousiaster tot slot.

Dichtbij huis en toch ook heel ver weg. Zie voor meer info www.zonnebloem.nl/oegstgeest of neem telefonisch contact op met de secretaris via (071) 522 76 57.

>Boetseren bij volksuniversiteit

creëren n Vrijdag 6 maart start bij de Volksuniversiteit Oegstgeest de cursus Boetseren.

De cursus is voor zowel beginners als gevorderden. Je leert uit klei een portret boetseren of je geeft je creatieve geest de ruimte en je maakt je eigen creatie door vrij te werken. Daarbij is er de mogelijkheid om je werkstuk te bakken en verder af te werken met kleuren bijvoorbeeld in brons, engobes (pastel) of glazuur.


Kunstenares en docent Ann Wangenaar verzorgt de cursus waarbij iedereen individuele aandacht krijgt. Meer informatie vind je op onze website: www.bibliotheekbollenstreek.nl/volksuniversiteit Locatie: Volksuniversiteit Oegstgeest Startdatum: 6 maart Tijd: 10.00 - 12.00 uur Kosten: €280,00 voor 8 bijeenkomsten.

Opbrengst collecte Hersenstichting

geven n De Hersenstichting bedankt collectanten en gulle gevers van Oegstgeest met de mooie opbrengst van 4010,52 euro.

Met dit bedrag kan de Hersenstichting weer mooi werk verrichten. Heeft u de collectant gemist of wilt u een extra donatie doen: IBAN: NL18 INGB 0000000860 t.n.v Hersenstichting, Den Haag Verdere informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl

>Landelijke sterrenkijkdagen

heelal n Op zaterdag 29 februari van 14.00 uur tot 23.00 uur en op zondag 1 maart van 14.00 tot 22.00 uur valt er veel te beleven op de Oude Leidsche Sterrewacht, het prachtige gebouw bij de Kaiserstraat in de binnenstad van Leiden.

Tijdens de landelijke sterrenkijkdagen zijn er de volgende activiteiten:

- Door de historische gebouwen rondlopen en de antieke sterrenkijkers bekijken. Bij helder weer gaan we met de kijkers naar de Maan, Orionnevel, sterhopen en de Pleiades kijken. Overdag kunnen we de zon waarnemen.

- Een lichtlaboratorium, waar verschillende projecten over licht worden tentoongesteld. In totaal 25 projecten, onder andere uitleg over golven van het licht, hoe ontstaat de regenboog, kleurenspectrum en nog vele andere projecten.

- Een mobiel planetarium waar objecten van de sterrenhemel te zien zijn.- Gelegenheid tot vragen stellen aan sterrenkundigen.

- Films over de sterrenhemel en het Leidsche Sterrenwachtgebouw.

- Voor de allerjongsten worden er speciale activiteiten georganiseerd in een gezellige knutsel- en tekenhoek.
Iedereen is welkom, en de toegang is gratis. (Voor het planetarium vraagt men een kleine vergoeding). Reserveren is niet nodig.
Het adres van de sterrenwacht is Sterrenwachtlaan 11 te Leiden.

Drukte op zaterdagochtend bij korfbalvereniging Fiks

De wekelijkse trainingsochtend bij Fiks.

korfbal n Even voor 10.00 uur op zaterdagochtend komen (groot)ouders/verzorgers met hun kinderen naar korfbalvereniging Fiks. Een drukte van belang. De leeftijd van de kinderen doet denken aan een kinderopvang. Maar nee, ze komen voor de wekelijkse spellen- c.q. trainingsochtend.

Een aantal jaar geleden is Fiks begonnen met het aanbieden van een sportief spellencircuit voor kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar (‘Flinkies’ genoemd). Een schot in de roos. Binnen enkele jaren is de belangstelling fors gegroeid.

Hoofd jeugdopleiding Rob Gieben.

Maaike van der Kraan, één van de trainers, vertelt er graag meer over. “Wekelijks komen meer dan 20 Flinkies voor het spellencircuit naar Fiks. Van (groot)ouders of andere begeleiders wordt verwacht dat ze tijdens het spellencircuit hun Flinkie begeleiden. Het doel is om de motorische ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en kennis te maken met de bal en andere sportmaterialen, zoals hoepels, kruiptunnels en blokken. Bij dat laatste nemen de kinderen steeds een blok mee over/door het circuit en mogen ze aan het eind een toren bouwen.
Zodra de kinderen 4 jaar worden gaan ze over naar de Kangoeroes. “In de leeftijd van 4 en 5 jaar (een groep van ongeveer 15) gaan de kinderen meer trainingsgericht te werk. Ze krijgen korfbalgerichte oefeningen van trainers en worden bekend gemaakt met de sport. De nadruk ligt op gooi- en vangspellen en oefenen met schieten op speciale lage korven. Ook de conditie wordt ontwikkeld door onder andere ren-, klim- en tikspellen”, laat Maaike weten. Trainer Ciska de Best voegt toe: “Het gaat zeker ook om teambuilding aankweken op zeer jonge leeftijd. Dus zo jong mogelijk beginnen met samenwerken en elkaar respecteren. Korfbal is een teamsport met jongens en meisjes in één team, dus je kunt samenwerking niet vroeg genoeg aanleren. Wij als organisatie doen er van alles aan om de kinderen veel plezier te laten beleven. De reacties van zowel de kinderen als de ouders zijn zeer positief en daar zijn wij als organisatie heel blij mee”, besluit Ciska. Tijdens het veldseizoen (september tot en met oktober en april tot en met juni) vinden bovengenoemde activiteiten plaats op het sportcomplex van Fiks aan de Van Houdringelaan. In de maanden november tot en met maart zijn de trainingen in sporthal De Cuyl.

Meer informatie: via Flinkies@ckvfiks.nl of Kangoeroes@ckvfiks.nl.

>ASC jeugdopleiding groeit in kwantiteit én kwaliteit

voetbal n Hoofd jeugdopleiding bij ASC Rob Gieben heeft besloten de samenwerking met de voetbalclub te continueren. Hij vertelt over het succes van de ASC-opleiding.


Wat heeft je enkele jaren geleden doen besluiten om voor ASC te kiezen?

"Ik kende ASC als zijnde een mooie traditionele club. Men gaf aan de jeugdopleiding te willen herstructureren om het voetbalniveau op een hoger plan te krijgen. Na diverse gesprekken zijn we overeengekomen."


Je hebt nu voor langere tijd bijgetekend. Wat maakt de job bij ASC voor jou zo interessant?
"Perspectief in brede zin en het gevoel bij de mensen waarmee ik werk is voor mij altijd bepalend. Dit is beide zeer positief, vandaar mijn keuze."


ASC heeft een forse ledengroei doorgemaakt. Wat maakt de jeugdafdeling van ASC zo bijzonder?
"De mensen maken het bijzonder. Het heeft te maken met aandacht. ASC heeft een stevig fundament van vrijwilligers, waaronder veel ouders, die graag participeren binnen de jeugdafdeling in tal van functies. Daarnaast is er een trainersstaf welke bestaat uit ongeveer 50 jeugdtrainers die minimaal drie keer per week klaar staan om onze kids te laten genieten van hun hobby. Dit fundament van mensen maakt het ons mogelijk om een voetbalorganisatie neer te zetten waarbinnen we veel aandacht kunnen besteden aan onze mini-afdeling, selectie- én niet-selectieteams.


Ook de medische zorg heeft uiteraard onze aandacht. Elke dinsdag- en donderdagavond zijn de fysiotherapeuten van “Doortast” praktijk voor fysiotherapie, acupunctuur en (sport) revalidatie aanwezig zodat er diagnose gesteld kan worden en eventueel verdere behandeling besproken kan worden."


Het behouden van eigen talenten is voor veel clubs een probleem. Heeft ASC hier ook mee te maken?
"Onze jeugdspelers worden met regelmaat gescout. Op dit moment spelen jongens met een ASC verleden bij ADO en Ajax en daar moet ASC trots op zijn. Het zou anders zijn als onze eigen talenten naar omringende amateurclubs gaan, want dan moeten we ons afvragen wat we beter moeten doen om deze talenten te kunnen behouden.


Onze selectieteams spelen in de hoofdklasse en hebben de ambitie om door te groeien naar het divisie niveau. Dat gaat natuurlijk niet van zelf. De reguliere trainingen en alles rond de wedstrijddag is goed verzorgd, we faciliteren professionele specifieke techniek- en keeperstraining. Tegelijkertijd trachten we binnen de selectieteams een bepaalde sportbeleving te introduceren welke enerzijds past bij de club en anderzijds nodig is om prestatief stappen te kunnen blijven maken. Binnen dit totale aanbod bieden we onze spelers de noodzakelijke uitdaging welke nodig is om zich individueel verder te kunnen ontwikkelen.


Deze werkwijze binnen onze opleiding heeft er mede toe geleid dat talentvolle prestatief ingestelde jeugdspelers, die nu in selectieteams bij andere clubs spelen, graag bij ASC willen komen voetballen. Dat is een positieve ontwikkeling en motiveert ons om te blijven werken aan de kwaliteit van de ASC Football Academy zodat uitstraling en aantrekkingskracht binnen de regio gewaarborgd blijft."

Wateroverlast Hofdijck

Sinds enige tijd staat de Hofdijck gedeeltelijk blank. Overal in Oegstgeest staat het water hoog. | Foto Inez Koorstra

Sinds enige tijd staat de Hofdijck gedeeltelijk blank. Eerst alleen het stuk bij de school, maar nu is ook het deel bij de pomp onder gelopen. Tot nu toe gebeurt er niets om het water af te voeren. Het doet denken aan de situatie ooit in het Roomburgerpark in Leiden. Te hoog water is heel slecht voor de bomen. Ik ben heel bezorgd over de monumentale eikenlaan op de dijk.

Inez Koorstra

>Veel belangstelling voor DD Club

ontmoeting n Veel belangstelling was er voor de DD CLUB op donderdag 20 februari, met 37 bezoekers.

Het echtpaar Marijke Hollander en Lex Burgel (beiden verbonden aan het IVN/MEC) hield een levendige presentatie over natuur in en rondom Oegstgeest. Het is verbazend om te zien hoeveel grondsoorten er in deze regio zijn waardoor een grote variëteit aan landschap ontstaan is. Marijke en Lex kennen de omgeving op hun duimpje en hebben door hun bezielende lezing de aanwezigen gestimuleerd om te gaan fietsen en wandelen en de mooie plekken te gaan (her)ontdekken. Ook vogels, bomen en planten werden uitgebreid besproken. De maaltijd werd na de borrel geserveerd: heerlijke stamppotten van slagerij van der Zalm, ook deels door hen gesponsord. Jan Blom vertelde nog iets over Langer Zelfstandig Leven in Oegstgeest en Dick van Steenvoorden lichtte de stand van zaken over de Knarrenhof toe. Het idee van de borrel op de derde donderdag van de maand blijkt goed in de smaak te vallen. De volgende bijeenkomst is 19 maart. Website: www.langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl

>Dertig jaar dansen in Oegstgeest

dansen n Zaterdag 29 februari is er een open dansavond in het danscenter van de Jong in de Voscuyl.

Het danscenter hoopt dansparen die niet wekelijks op les zijn ook een keer te mogen verwelkomen in het danscenter. De avond start om 20.30 uur met een kopje koffie en op sfeervolle dansmuziek kan er de gehele avond gedanst worden. Het wordt een speciale dansavond op deze schrikkeldag in het danscenter van Nico en Joke de Jong. Het danscenter bestaat dertig jaar en viert dit jaar het jubileumjaar.

17 / 18

@loswerkman·Feb 23 Replying to @heestermanhm @Oudersjdg10 and 4 othersPendelen van Blaricum naar Oegstgeest werd niks. Maar wat kan u dat ook schelen...


@keesdellebeke·Feb 22 Ook in #oegstgeest is 't duur wonen


@voetmobiel·Feb 22 Provincie Drenthe heeft verantwoordelijk op zich genomen voor de opbrengst van het OV netwerk en heeft daardoor grip op de bereikbaarheid en gebiedsontsluiting. Voorkomt klachten zoals in Hazerswoude, Oegstgeest en Leiden. Statenleden ZH neem uw verantwoordelijkheid.

@gijssepijs·Feb 20 @PolLeiden op de Terweeweg in de @gem_oegstgeest bij de zebra loopt een groepje jongetjes die automobilisten met een zaklantaarn in de ogen schijnen.

Als je dan verblindt zit, lopen ze over. Ouders kijk even of je kind van 10 al op bed ligt.#levensgevaarlijk