Oegstgeester Courant

30 april 2020

Oegstgeester Courant 30 april 2020


Koningsdag zonnig en feestelijk

In de Kamperfoelielaan hief men gezamenlijk met burgemeester Emile Jaensch en Vera de Kort het glas. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

oranje n Koningsdag 2020 zal niet snel vergeten worden, en zal als ‘Woningsdag’ de boeken in gaan.

Dit jaar in Oegstgeest geen ontbijt met de gedecoreerden van de afgelopen jaren, geen aubade, geen kinderspelen in de tuin van het raadhuis, geen ringstelen en geen feest op de Hofdijck, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

En ook al bleven de inwoners van Oegstgeest dit jaar zo veel mogelijk binnen, in hun eigen tuin of op het balkon, veel straten lieten de verjaardag van koning Willem-Alexander niet zomaar voorbijgaan.

Ook in Oegstgeest aan de Rijn werd Koningsdag creatief gevierd. | Foto Paul Hartman

Om tien uur zongen velen het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus vanuit de voor- of balkondeur. Ook Linda van der Zon, voorzitter van de Oegstgeester Oranjevereniging, zong samen met medebestuurslid Gerrina van Schagen het Nederlandse volkslied uit volle borst mee. Ook zij had zich deze dag heel anders voorgesteld. “Het hele programma was al klaar toen corona roet in het eten gooide. Heel jammer. Wel prachtig om te zien dat Oegstgeestenaren even goed iets moois van deze dag maken en er zo uitbundig gevlagd wordt.”

In veel versierde straten werden op een zeer ontspannen manier – op afstand –activiteiten georganiseerd. Stoepkrijten was onder de kinderen erg populair, en in veel buurten werden oud-Hollandse spelletjes gespeeld. Waar de kinderen speelden, dronken de ouders een kopje koffie, en maakten van de gelegenheid gebruik om, op anderhalve meter afstand, bij te praten in de vrolijk schijnende lentezon. In de Gruneriebuurt ging een deskundige jury rond om stoepkrijt-kunstwerken te beoordelen en aan het eind van de dag werden er in verschillende categorieën leuke prijzen uitgereikt.

Kroegbaas Chris Schollaardt van de op dit moment gesloten De Gouwe ging met een tap op een aanhanger langs bij zijn stamgasten, die onder een strakblauwe lucht heerlijk een koud biertje dronken.

Ook in de Kamperfoelielaan was het gezellig met balkonbingo en spelletjes op straat. Hier kon DJ Pieter Walvaart eindelijk weer eens publiek laten genieten van zijn muziek. Om vier uur hief men hier gezamenlijk met burgemeester Jaensch het glas.

Het was een prachtige Koningsdag die even de coronacrisis deed vergeten.                 Zie ook pag. 13

>Terweeweg opgeknapt

politiek n De datum waarop de werkzaamheden beginnen aan de Terweeweg is eindelijk bekend. Raadslid Van Dissel (Hart voor Oegstgeest) wilde in de digitale raadsvergadering duidelijkheid hierover hebben van het college. Het antwoord kwam: op vrijdag 8 mei beginnen de bestratingswerkzaamheden. Het is nog niet bekend, wanneer deze werkzaamheden klaar zullen zijn. (JD)

Moederdag

wens n Op zondag 10 mei is het Moederdag. Iedereen die zijn of haar moeder wil verrassen met een foto met lieve wens in de Oegstgeester Courant van donderdag 7 mei, kan deze insturen naar redactie@oegstgeestercourant.nl.

Foto: Willemien Timmers

Zes lintjes
uitgereikt in lege raadszaal

ANDERS n Herdenken en vieren

Koos en Mies Driessen zestig jaar getrouwd

Kunstgras in Sportpark Overveer?

Had jij dat versierd dan?

Onrust over 5G

Foto: Wil van Elk

politiek n De onrust over de 5G-netwerken heeft ook de gemeenteraad bereikt. Althans, de onrust over de onrust. Door het hele land vliegt de ene na de andere 5G-antenne in de fik, veroorzaakt door brandstichters. Raadslid Burger (PrO) wilde weten, of zoiets ook kan gebeuren in Oegstgeest.

Burgemeester Emile Jaensch bevestigde: “In Oegstgeest is er een dergelijk object. Daar wordt extra handhaving op ingezet met extra surveillances door BOA’s en politieagenten. Dit is een cruciale mast, omdat mobiele bereikbaarheid enorm belangrijk is.” Wethouder Huizing kon naar aanleiding van een vraag van raadslid Van Dissel (Hart voor Oegstgeest) melden, dat er geen nieuwe 5G-antennes in Oegstgeest bij worden geplaatst.

>Voedselbank

geven n Elke maand wordt er in Oegstgeest voedsel ingezameld voor de voedselbank in Leiden.

De voedselbank is onder meer afhankelijk van particuliere giften om de mensen die van de voedselbank gebruik maken, te kunnen voorzien van een voedselpakket. Door het coronavirus is de voorraad van voedsel bij de voedselbank een stuk minder geworden.

Op dit moment is er vooral behoefte aan pasta, pastasaus, rijst, groente in blik, fruit in blik, vis in blik en peulvruchten.

Boodschappen kunnen worden ingeleverd op dinsdag 5 mei van 19.00 tot 19.45 uur bij de Rehobothkerk, Lijtweg 1 (tegenover de Shellpomp). RIVM-regels worden in acht genomen.

7 / 18

ASC vraagt om kunstgras

Droogte of te veel regenval. Daar hebben wij in Nederland de afgelopen jaren mee te maken. Ons klimaat verandert. Over hoe dat komt gaan we het hier nu niet hebben. Wel dat er of door het een, droogte, of door het ander, te veel vocht, ASC om kunstgras vraagt.

Maar het moet wel in de duurzaamheidsgedachte passen geven ze zelf aan. Een ecologisch bureau helpt ASC ermee.

--

Beste ASC

Wat past nu beter in deze tijd waarin we met kleine stapjes weer gaan sporten en in de toekomst rekening moeten houden met de anderhalve meter om de kracht van uw ecologisch bureau in te zetten hoe u de natuurlijke grasmatten duurzaam kunt onderhouden zonder ze in te ruilen voor plastic matten. Dat past in deze nieuwe wereld na coronacrisis waar we plotseling geconfronteerd werden met de bizarheid van het bestaan en dit ons uitnodigde tot reflectie.

Oegstgeest is een groen dorp en in deze tijd past daar niet meer kunstgras in, al dan niet on/gezond voor kinderen en volwassenen.

En wat was ook weer de afspraak over de Overveerpolder? Geen kunstgras toegestaan? En o ja, zijn de volkstuintjes al gecompenseerd daar?

Mia de Beun

Marja Kraakman

Bakkeleien over evenementen

Van den Ouweelen (Lokaal): 'Moeten er in dit kleine dorp wel zo veel evenementen plaatsvinden?' | Archieffoto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

politiek n Het college van B en W is niet van plan om organisatoren van een jaarlijks terugkerend evenement een meerjarige vergunning te geven.

Zij moeten ieder jaar opnieuw toestemming krijgen van de gemeente om hun activiteit te houden. Dat laat burgemeester Emile Jaensch weten naar aanleiding van vragen van Lokaal over overlast gevende evenementen op Park Landskroon.

Niet dat er dit jaar veel evenementen plaats zullen vinden: drie van de vier geplande activiteiten op Landskroon bijvoorbeeld, zijn door het coronavirus verboden. Jaensch: “Ik verwacht, dat dit ook voor het evenement De Verleiding zal gebeuren.’’ Van den Ouweelen (Lokaal) vroeg zich af, of er in dit kleine dorp wel zo veel evenementen moeten plaatsvinden: “Oegstgeest is geen festivaldorp.” Raadslid Bus (D66) snapte de zorg van bewoners in de nieuwbouwwijk in Nieuw Rhijngeest. “Park Landskroon is bedoeld voor een stuk groen in de wijk. Ik kan me voorstellen dat je er niet altijd blij mee bent, als je daar woont en vier keer per jaar hoor je een evenement bij je huis.”

Maar raadslid Welling (PrO) pareerde: “Oegstgeest is geen festivaldorp, maar wel een dorp met festivals. De jeugd moet ook evenementen hebben.’’ Zijn CDA-collega Van der Hoeven voegde hier aan toe: “Laat vooral snel evenementen plaatsvinden, want dat betekent dat we weer teruggaan naar normale tijden.”

VVD’er Spaargaren wil wachten tot het najaar, zodat de manier van vergunningverlening en de organisatie van evenementen ‘geëvalueerd’ kan worden. De burgemeester liet weten, dat de evenementenkalender openbaar wordt; op die manier kunnen inwoners gemakkelijker zien wanneer er activiteiten georganiseerd worden en daar eventueel een bezwaar tegen indienen.

>Wethouder hoeft niet te verhuizen

politiek n Wethouder Glasbeek kan opgelucht ademhalen. Een maand lang was hij ‘illegaal’ in zijn functie, omdat hij niet in Oegstgeest woont, terwijl zijn periode van een jaar ontheffing verstreken was.

Normaliter wordt zo’n woonplichtontheffing automatisch verlengd door de gemeenteraad. Maar omdat de raad vorige maand niet bij elkaar kwam door de coronaperikelen, verliep dus ook de ontheffingsperiode. Veel problemen gaf de verlenging dit keer ook niet, al stemde de eenmansfractie Lokaal tegen. “Het is geen goede zaak, dat een wethouder in een andere gemeente woont. Raadsleden moeten ook stoppen met hun werk, als ze naar een andere gemeente verhuizen”, stelde Van den Ouweelen.

Maar de overige partijen gaven aan, dat vanaf het begin al duidelijk was, Glasbeek gedurende zijn wethouderschap voor Oegstgeest in Leiderdorp zou blijven wonen. VVD-raadslid Spaargaren: “Glasbeek woont een gemeente verderop en hij doet zijn werk goed. Twee andere wethouders wonen wel in het dorp. Soms haal je kwaliteit van buiten.”

Kunstgras in polder

ASC speelt tot nu toe op alle reguliere velden op echt gras. | Archieffoto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

politiek n Tot voor kort leek het ondenkbaar, dat voetbalvereniging ASC kunstgras zou mogen krijgen op haar voetbalvelden in de Overveerpolder. De gemeenteraad had namelijk enkele jaren geleden uitdrukkelijk bepaald, dat ASC alleen naar deze polder mocht verhuizen, als de voetballers op gewoon gras zouden spelen.

Maar ASC heeft toch een aanvraag ingediend om op twee van haar vier voetbalvelden kunstgras aan te leggen. Raadslid Frits van Dissel (Hart voor Oegstgeest) wilde daarom weten van het college of deze aanvraag wordt afgewezen. “Het bestemmingsplan staat de aanleg van kunstgras niet toe.” Maar zo eenvoudig blijkt het toch niet te zijn. De gemeenteraad heeft enkele maanden geleden namelijk de deur voor kunstgras wagenwijd opengezet, zo blijkt uit de woorden van wethouder Nieuwenhuis. “Ik kan niet bevestigen dat deze aanvraag wordt afgewezen. Er moet een ontvankelijkheidstoets en inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. In de raadsvergadering van december 2019 is namelijk het Oegstgeester Sportakkoord ter kennisgeving voorgelegd. Daarin staat dat de gemeente kunstgras overweegt bij een tekort aan ruimte.” Omdat de gemeenteraad indertijd niet ingreep, is de kans nu dus groot, dat er toch kunstgras komt in de Overveerpolder.

>Blij met extra sociale huurwoningen

politiek n Hoewel de woonvisie tijdens de raadsvergadering niet werd behandeld, sprak Peter Hoogvliet, directeur-bestuurder van de Stichting MeerWonen toch in.

Hij liet weten blij te zijn met het voorstel van het college om de komende jaren te eisen dat bij nieuwbouwprojecten in ieder geval gebouwd wordt voor 25% sociale huur en 20% middeldure huur. “Oegstgeest heeft het nodig dat er meer woningen gebouwd worden. Zeker aan de andere kant van de A44. De sociale en middeldure huur is voor de Oegstgeesters die al heel lang op de wachtlijst staan. Verpleegsters en politieagenten zijn allemaal aan het wachten dat deze woningen snel gerealiseerd kunnen worden.”

Burenruzie

politiek n De gemeenteraad boog zich vorige week over een burenruzie aan de Oranjelaan.

Een buurman beklaagt zich over de overlast van een studentenhuis. De bewoners daar zouden zorgen voor te veel (geluids-)overlast en bovendien in de tuin een vuurtje stoken vlak bij een heg, die daardoor gevaar loopt in brand te vliegen. Raadslid Van den Ouweelen (Lokaal) stelde deze kwestie aan de orde.

Burgemeester Emile Jaensch liet weten dat dit geval bekend is bij de gemeente. “We hebben met de schrijver contact gehad. Hij heeft mij verzekerd dat hij eerst het gesprek zoekt met de bewoners. Ik heb daar nog geen terugkoppeling van gehad of de briefschrijver er minnelijk uit is gekomen met de buren.”

>Corona maakt geschiedenis

politiek n Het coronavirus biedt dé kans om gebeurtenissen uit het verleden aan te laten sluiten bij het heden. Een idee van raadslid Welling (PrO) wordt opgepakt door het college.

Welling ziet kansen voor het schoolproject ‘Oegstgeest in de middeleeuwen’: “Laat de leerlijn aansluiten op maatschappelijke thema’s, zoals hoe men in de middeleeuwen omging met besmettelijke ziekten zoals de pest.” Dit idee beviel wethouder Huizing: “Ik bemoei me niet met de inhoud van Oegstgeest in de middeleeuwen. De suggestie vind ik heel goed. Het verbindt de geschiedenis met de actualiteit. Ik zal het doorgeven aan degenen die het programma nu aan het voorbereiden zijn.”

>Kap bomen

politiek n Er zijn fouten gemaakt, waar het gaat om de uitvoering van de natuurtoets bij de bomenkap voor ‘Oegstgeest aan de Rijn’.

Een inwoner wees er op dat de verplichte natuurtoets niet volledig heeft plaatsgevonden voordat de bomen horizontaal gesnoeid werden. Raadslid Van den Ouweelen (Lokaal) kaartte deze kwestie aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wethouder Glasbeek moest erkennen: “Het natuuronderzoek vond plaats kort voor de kap van de bomen en het bouwrijp maken. Maar het klopt dat dit natuuronderzoek niet over het hele gebied toezag. Later hebben we dit voor het hele gebied laten uitvoeren. Er is nog een lopend onderzoek over nesten, dat het jaarrond loopt. In mei horen we hier meer over.”

>Waarschuwing

politiek n Wethouder Huizing gaf tijdens de gemeenteraadsvergadering een waarschuwing, dat de gemeente Oegstgeest rekening moet houden met minder inkomsten en hogere uitgaven. “Het belangrijkste bedrag (aan verminderde inkomsten, JD) is de toeristenbelasting. We verwachten niet dat daar veel aan binnen zal komen. De voorlopige aanslag is gebaseerd op het voorgaande jaar. Daarnaast hebben we uitstel van betaling verleend aan ondernemers. Dat gaat over een paar ton. Ook hebben we de verwachting, dat het aantal uitkeringsaanvragen gaat stijgen.”

>Cadeau voor huiseigenaren

politiek n Maar liefst 2.500 huiseigenaren kunnen later dit jaar een presentje verwachten. Met geld van de Rijksoverheid deelt de gemeente Oegstgeest dan 2.500 duurzaamheidsvouchers ter waarde van 70 euro per stuk uit.

Met die vouchers kunnen duurzaamheidsmaatregelen in het huis genomen worden, zoals de aanschaf van Led-lampen. Waar het gaat om de totale kosten, die de inwoners de komende jaren moeten betalen om hun woonbezit van het gas af te halen, is zo’n voucher natuurlijk slechts een druppel op een heetgloeiende plaat. Maar alle beetjes helpen, zo vindt wethouder Glasbeek naar aanleiding van een vraag door raadslid Vos (D66). “Op zich genomen zijn dit aardige regelingen, maar om werkelijke voortgang te maken, moet je op een andere trom slaan.”

politiek - joep derksen

‘Houd Oegstgeest vitaal, koop lokaal’

Geen Vijf Mei Fair dit jaar, wel zijn alle winkels in de De Kempenaerstraat open op deze dag. | Archieffoto W. Timmers Foto: Willemien Timmers

lokaal n Vijfendertig voorzitters van verenigingen in Oegstgeest roepen hun dorpsgenoten op Oegstgeest vitaal te houden en daarom juist nu lokaal te kopen.

De voorzitters van verenigingen op het gebied van ondernemen, sport en cultuur en van buurtverenigingen doen hun oproep deze week in een grote advertentie op de voorpagina van de Oegstgeester Courant.


De eerste ondertekenaar van de oproep is wethouder Jan Nieuwenhuis van Economische Zaken. Ook Rabobank-directeur Erik Versnel heeft de oproep, die werd gecoördineerd door Dorpsmarketing Oegstgeest, meeondertekend.


Coronacrisis

"Oegstgeest is een top-10 woongemeente en dat danken we mede aan onze actieve winkeliers en andere ondernemers", stellen de voorzitters in hun oproep. "De coronacrisis raakt velen van hen zwaar". Volgens voorzitter Hans Ludo van Mierlo van Dorpsmarketing Oegstgeest is de aanslag van de coronacrisis op ondernemers niet uitsluitend een probleem van de ondernemers zelf, maar van alle inwoners van Oegstgeest. "De winkelvoorzieningen in ons dorp dragen veel bij aan ons woongenot. Alleen door onze lokale bestedingen kunnen we deze infrastructuur in stand houden."

De oproep van de vijfendertig voorzitters in de Oegstgeester Courant is volgens dorpsmarketeer Marjolijn van der Jagt de start van een dorpsbrede campagne die enkele maanden zal duren. De campagne omvat naast free publicity en kleinere vervolgadvertenties ook posters, stickers en Facebookberichten. De voorzitters, die de oproep ondertekend hebben, zullen deze boodschap ook zelf uitdragen naar hun leden via hun eigen communicatiekanalen.


Terug naar Oegstgeest

Dorpsmarketing gaat ondertussen ook door met de permanente campagne ‘Terug naar Oegstgeest’ om regiobewoners te betrekken bij de winkel-, sport- en culturele faciliteiten in het dorp. Al zo’n vijftig ondernemers en verenigingen hebben zich bij deze permanente campagne aangesloten. Samen met Leiden Marketing en Katwijk werkt Dorpsmarketing Oegstgeest daarnaast ook aan een regionale campagne, die 300.000 inwoners van de regio zal wijzen op de vele mogelijkheden voor inkopen en recreatie zodra de regering de coronamaatregelen verder versoepelt.

Vers van de maand

mei 2020


Stille straten

verlaten velden

lege zalen

niet samen op een terras

handkussen

achter glas..

Anderhalve meter angst

het huis niet uit

zwaaien naar

de kleinkinderen

gescheiden

van elkaar.

Mei, maand van vieren:

Dodenherdenking 4 mei

Bevrijdingsdag 5 mei

Pinksteren 31 mei

Sprekende data

dragende stille krachten

dat blijven doen

ook in slechte tijden

op hoop van zegen.


Mei, lentemaand, vogelmaand, bloementijd.

Van binnenshuis naar buiten, tijd voor sport en spel, de laatste (eind)examen loodjes, vakantieplannen, mag ik van jouw ijsje proeven?

Dus niet nu. Niet samen bij elkaar, maar samen op afstand. Mensen zijn daar creatief in. Ze houden vol, maar voor hoelang? We zijn gemaakt voor ‘natuurlijk met elkaar’, niet voor ‘gescheiden van elkaar’.

De geboorte van onze kleinzoon vierden we zwaaiend achter glas met een handkus. De Coronaprotocollen bepalen wat mag en wat niet. Wie bereikbaar zijn en wie gesloten.

Gelukkig zijn er die dagen in mei dat we de Bevrijding vieren en met Pinksteren de Geestkracht die maakt dat mensen bergen kunnen verzetten. Wat zijn we creatief.

Wanneer ik mijzelf uitlaat loop ik over stoeptegels vol krijttekeningen. Vorige week was een meisje bezig. Ik zag hartjes, bloemen en “hou vol”. Op minder dan een meter stond ik bij haar stil en zei: “Wat mooi!”. Ze lachte: “bedankt”.

Toen kon ik weer verder.


Ronald da Costa

Tekenwedstrijd ‘Samen tegen Eenzaamheid’

De paarden staan weer buiten. | Eigen foto

tekenen n Ook in Oegstgeest hebben veel ouderen door de corona-maatregelen nauwelijks meer contact met anderen. De mensen van Radius en de Zonnebloem proberen aan hen te laten weten dat ze niet vergeten worden. Doe daarom mee met de tekenwedstrijd ‘Samen tegen Eenzaamheid’.

Zit jij op de basisschool en zou jij ook iets voor ouderen willen doen? Maak dan een tekening op A4-formaat van jouw favoriete dier. Stuur de tekening voor 8 mei aanstaande als bijlage per e-mail naar tekenwedstrijdoegstgeest@gmail.com (in zo hoog mogelijke resolutie gescand!). Per post mag ook: Radius, President Kennedylaan 141, 2343 GM Oegstgeest. Je kunt hem ook zelf in de brievenbus van Radius doen. De brievenbus zit in het voorportaal in de Haaswijkflat aan de Kennedylaan. Let op, één tekening per deelnemer.

Je kunt met jouw tekening een mooie prijs winnen. Een deskundige jury kiest vijf winnaars uit. Onder andere wethouder Nieuwenhuis zit in de jury. Van de vijf winnende tekeningen maakt men ansichtkaarten. Die worden bezorgd bij de ouderen in Oegstgeest. Deze vijf tekeningen komen ook op de websites van Radius en de Zonnebloem te staan.

Zet in de e-mail of in een bijgaand briefje je naam, je leeftijd, je telefoonnummer en je postadres.

Voor meer info: (071) 522 76 57.

>Digitaal collecteren Willibrordkerk

app n De wereld is in de ban van het coronavirus en men beveelt aan om contante betalingen te vermijden en bij voorkeur te pinnen.

Hoe doen we dat dan met de collectes in de kerk? De Parochie H. Augustinus was er al mee bezig en vanaf april wordt er met een digitale oplossing gewerkt. Naast contant geven voor de collectes kan men ook digitaal geven via de GivT-app.

GivT is een slimme app om iedereen zonder contant geld in staat te stellen om met een smartphone te geven. Geven via GivT is anoniem en veilig. GivT respecteert privacy en werkt conform de AVG. Een ander voordeel van geven met GivT is dat uw giften door de belastingdienst worden geaccepteerd als aftrekbare posten (de parochie is ANBI-proof).


Om te geven met GivT heeft men een smartphone (of iPhone) nodig, waarop de app van GivT geïnstalleerd moet worden.


www.willibrordoegstgeest.nl

>Paarden weer in de wei

Gelukkig ook nog iets positiefs in deze tijd: sinds dit weekend kunnen de paarden van Ponycentrum Leeuwenhoekweer dagelijks weer genieten van het verse groene gras op het weiland.

13 / 18

Koningsdag

Foto: Maud Fontein

Vanwege het mooie weer waren velen op Koningsdag/Woningsdag in hun tuin of op de stoep te vinden. Samen met buren werd de verjaardag van de Koning op gepaste wijze gevierd. | Foto's Maud Fontein, Willemien Timmers en anderen. Meer op www.oegstgeestercourant.nl

Foto: Maud Fontein
Foto: Willemien Timmers
Foto: Willemien Timmers
Foto: Willemien Timmers

Oegstgeest anders

Foto: Willemien Timmers

Zonder in somber gepeins te willen verzinken moeten we vaststellen dat we dit jaar Koningsdag, 4 en 5 mei heel anders zullen beleven dan we in Oegstgeest doorgaans gewend zijn. De maatregelen gericht op het terugdringen van het coronagevaar verhinderen ons datgene te doen wat we nu het liefste zouden willen doen. Deze dagen in gezamenlijkheid doorbrengen. Rond het gemeentehuis, op het gras van de Hofdijck, in het Bos van Wijckerslooth en op de Kempenaerstraat en de wijde omgeving met de kindervrijmarkt. Onze aandacht gaat op dit moment uit naar andere zaken. De crisis haalt gelukkig heel mooie dingen bij mensen naar boven. We organiseren voor de kleine kinderen berenroutes, we helpen noodpakketten samen te stellen voor de voedselbank en we plaatsen op grote schaal hulpprogramma’s voor van alles en nog wat op Facebook. Tenslotte ondersteunen we natuurlijk de lokale middenstand zoveel als we maar kunnen. We zijn solidair!

En het VVD/CDA/D66/CU-kabinet haalt alles uit de kast om de economische effecten van de lockdown binnen de perken te houden. Dat is een goede zaak. Toch roept het ook wel een paar vragen op. Wordt iedereen in dezelfde mate geholpen en is de steun altijd terecht? Dat is zeker niet altijd het geval. Onwillekeurig moet ik denken aan een uitspraak van mijn vader zaliger die zei “jongen, geld maakt de mooiste dingen in mensen wakker, beschaving blijkt dan vaak maar een heeeel dun schilletje te zijn”. Dat bleek maar weer eens toen jongeheer Kelder, die betweterige vlerk met zijn aanstellerige bretels die hij kennelijk zo strak heeft afgesteld dat het kruis van zijn broekjes zo hoog wordt opgetrokken dat hij van de weeromstuit enorm geaffecteerd gaat praten, verkondigde dat we maar beter weer aan het werk konden gaan want met de lockdown namen we alleen maar obese tachtigers in bescherming. Als ouderen zo makkelijk door jongeren worden afgeschreven mogen we wat mij betreft ook snel een eind aan het erfrecht maken.

Tommy Sheriff Louisa van der Meij Foto: Louisa van der Meij

Kelder is meer van de klassieke truc van veel bedrijven in een crisis: privatiseer de winsten, socialiseer de verliezen. Op dit moment betaalt de staat voor veel bedrijven 90% van de lonen en steunt ze een basisinkomen voor zzp-ers. De staat neemt in wezen op alle fronten de markt over. Voor veel bedrijven zal het erg lastig zijn van die steun af te kicken terwijl dat toch zal moeten. De grote vraag wordt wie dat uiteindelijk gaan betalen. Nelleke Noordervliet schreef onlangs “de toekomst is een echoput waarin iedereen zijn eigen hoop of vrees terug hoort”. Dus met harde uitspraken moet je oppassen maar dat er het een en ander zal gaan veranderen is zeker. Bedrijven zullen zich als gevolg van de financiële afhankelijkheid anders ten opzichte van de overheid (moeten) gaan verhouden en de overheid zal zich meer gaan richten op die bedrijven die ook in de anderhalve meter economie levensvatbaar blijven. Bedrijven die voldoende innovatief zijn. We staan nog maar aan het begin van de discussie hierover maar veel horecabedrijven krijgen het denk ik moeilijk. Verder zullen we ons beter gaan wapenen tegen pandemieën. Naast het meer investeren in capaciteit (ic-bedden) en beschermingsmiddelen voor de hele keten in de gezondheidszorg zullen we in een anderhalve meter samenleving anders moeten omgaan met de beschikbare ruimte. Onderwijs- en overheidsgebouwen zullen qua oppervlakte groter moeten worden. Ook in Oegstgeest. Niet alles zal met een verruiming van het thuiswerken kunnen worden opgelost. Voor het weer kunnen benutten van het ov, de publieke ruimte en winkels zullen we wellicht bij voldoende beschikbaarheid van mondkapjes die ook al dan niet verplicht gaan dragen.

Voor de gemeente gaat deze crisis veel betekenen. Het rijk heeft de uitvoering van vrijwel alle maatregelen overgeheveld naar de gemeenten. Daarmee zijn enorme uitgaven gemoeid die tot op dit moment niet door het kabinet worden meegeteld voor de toekomst van het gemeentefonds. Gevoegd bij alle taken in het sociaal domein staat het water bij veel gemeenten nu al aan de lippen. Of het rijk echt solidair met de gemeenten zal zijn moeten we afwachten. Een kabinet dat zich qua solidariteit met Zuid-Europeanen, met vluchtelingen, zelfs met alleenstaande (wees)kinderen opstelt als een humanitair vacuüm waar alle menselijkheid uit lijkt weggezogen stemt vooralsnog weinig hoopvol.


Tim van Tongeren

>The Ping Pong theory

By: Tommy Sherif

Scene one: I’m a 14 years old kid, with my father in my school. Another kid asked me to help him with something through my father, I refuse that. However, my father helps him; my father explains “whenever you have the chance to help someone do it, cause they will get help anyway, with or without you, in fact you’re helping yourself by sending the good dead now, and one day God will send you someone to help you when you’re in need”

Scene two: I’m a grownup, working in the presidency elections campaign; I know some ministers and parliament members, also helping some NGO who are helping refugees in Egypt. A friend of mine doesn’t like the last sentence and having a conversation with me, trying to stop me from helping refugees; he is explaining “refugees are taking our money, taking our jobs, taking our houses” I’m responding calmly “They are in need, today I’m helping refugees maybe tomorrow I’ll be one”

Scene three: Two years after the last scene, I’m in Schiphol airport, I go forward a guard and I say “I’m seeking asylum”…


Life is like ping pong, what you throw is what you get.