Oegstgeester Courant

10 juni 2020

Oegstgeester Courant 10 juni 2020


Toch kunstgras in Overveerpolder

ASC gaat op twee velden kunstgras aanleggen om vaker te kunnen spelen. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

sport n Sportpark Overveer, waar voetbal- en cricketvereniging ASC gevestigd is, bestaat uit drie natuurgrasvelden en een hybrideveld. Nooit was er hier sprake van de aanleg van kunstgrasvelden, omdat de raad zich in 2006 uitsprak dat de vereniging uit het oude dorp naar de Overveerpolder mocht verhuizen onder voorwaarde dat in deze ‘groene ecologische zone’ enkel op echte grasvelden zou worden gespeeld.

De bespeelbaarheid van de natuurgrasvelden bleek echter de afgelopen jaren, het complex werd in 2017 opgeleverd, tegen te vallen. Tel daarbij op dat de ASC een groeispurt doormaakt, en een aanvraag voor twee kunstgrasvelden is al snel ingediend. Op deze velden kan intensiever worden getraind, waardoor wedstrijden en trainingen vaker kunnen doorgaan en er meer leden bij de club kunnen komen.

De aanvraag leek kansloos, omdat het bestemmingsplan de aanleg van kunstgras niet toestond. Dit verbod blijkt echter bij nader inzien niet rechtsgeldig. Dit laten burgemeester en wethouders in een brief aan de Oegstgeester gemeenteraad weten.


Het blijkt dat ASC kunstgrasvelden mag aanleggen, en dat daarvoor geen aparte vergunning hoeft te worden aangevraagd. In het bestemmingsplan Poelgeest had het verbod op kunstgrasvelden via een ‘aanlegvergunningenstelsel’ moeten worden verzekerd, en dit is niet gebeurd. Aan het vastgelegde aanlegverbod kan hierdoor geen werking worden toegekend: de kunstgrasvelden mogen er gewoon komen. De wethouder ‘betreurt deze omissie’ en belooft te onderzoeken hoe deze fout gemaakt kon worden.

De voetbalclub wil overigens het verlies aan natuurwaarden door het verdwijnen van de natuurgrasvelden compenseren. Daarvoor is onderzoek gedaan door adviesbureau Waardenburg. Het bureau stelt voor een klimophaag met een lengte van 140 meter aan te leggen. Ook moet er een klein duizend vierkante meter ‘bloemrijk gras’ komen. Daarnaast spreekt men over het plaatsen van vier vleermuiskasten, een egelhuis en een bijenhotel. “Daarmee wordt het biodiversiteitsverlies door de vervanging van 15.308 m2 sportveldgras door kunstgras geheel gecompenseerd”, is de conclusie van het rapport.

Aanvechten van deze gang van zaken, vanuit de raad of vanuit het dorp, heeft geen zin meer. ASC staat volledig in zijn recht om met de aanleg van de twee kunstgrasvelden te beginnen.

Inzameling voedselbank Rehobothkerk

geven n Ongeveer eenmaal in de twee weken wordt er in Oegstgeest voedsel ingezameld voor de voedselbank in Leiden.

De voedselbank is onder meer afhankelijk van particuliere giften om de mensen die van de voedselbank gebruik maken, te kunnen voorzien van een voedselpakket.Door het coronavirus is de voorraad van voedsel bij de voedselbank een stuk minder geworden. Op dit moment is er vooral behoefte aan pasta, pastasaus, rijst, groente in blik, fruit in blik en vis in blik. Ook artikelen voor persoonlijke verzorging, en wasmiddelen en dergelijke zijn nodig. "We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele producten die gebracht worden. Het is hartverwarmend", laat een woordvoerder weten.

Oegstgeestenaren kunnen hun boodschappen inleveren op dinsdag 16 juni van 19.00 tot 19.45 uur bij de Rehobothkerk, Lijtweg 1 (tegenover de Shellpomp).

>Cricket in Overveerpolder

proberen n Wie zin heeft om een keer te cricketen kan vrijblijvend meedoen tijdens een training in de cricketkooien van ASC op sportpark Overveer. Elke groep traint twee keer per week met clubcoach Conrad Greenshields.

Materiaal hebben deelnemers niet nodig, dat wordt door Ajax ter beschikking gesteld.

Spelers tot en met 12 jaar zijn van harte welkom bij de trainingen op woensdag en vrijdag (16.00 tot 17.00 uur). Spelers van 13 tot en met 18 jaar kunnen bij ASC terecht bij de trainingen op woensdag en vrijdag van 17.30 tot 18.30 uur).

Graag vooraf aanmelden bij jeugdcommissiecricket@ajaxsc.nl..

INGEZONDEN n Columns van Oegstgeester jongeren

Acht matinees in Cultuurhuis De Paulus

Foto: Willemien Timmers

Oud-Poelgeest ontvangt
ereburger

Deze traditie blijven we voortzetten

Hoop op
kandidaat buurtsuper

Hoop op nieuwe kandidaat voor buurtsuper Poelgeest

De wijkbewoners hopen dat er een supermarkt zal blijven in Poelgeest. | Archieffoto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

boodschappen n Op 1 augustus aanstaande loopt het huurcontract af van de Superrr supermarkt in de Clusiushof in Poelgeest. Support & Co, het bedrijf waar de Superrr onder valt, heeft de huur van het pand enige tijd geleden al opgezegd. Andere winkels van deze keten in Nederland sluiten ook, of maken een doorstart.

Door Willemien Timmers

Bewoners van Poelgeest zien niets liever dan dat ook ‘hun’ Superrr (onder een andere naam) blijft bestaan. Het blijkt tot nu toe nog niet zo makkelijk een opvolger voor de supermarkt te vinden, waar ook de huidige eigenaar van het pand, Jenny Gaidoukevitch van de naastgelegen sportschool Jenergy, mee in zee wil.


Vorig jaar juli nam zij het pand over van de stichting MeerWonen, die de 550 vierkante meter voor een sociale huurprijs van 49 euro per vierkante meter aan de Superrr verhuurde. Gaidoukevitch moest dat contract ongewijzigd overnemen, maar nu de huidige supermarkt de huur opzegde, wil ze van een opvolger een commerciële huurprijs vragen. “Ik wil ook heel graag dat er een supermarkt in de Clusiushof blijft, maar de huidige voorwaarden zijn voor mij niet haalbaar.” De sportschooleigenaresse wil in de nieuwe situatie maximaal 400 vierkante meter verhuren, omdat ze een deel van de ruimte bij haar sportschool wil trekken, en de huurprijs naar 145 euro per vierkante meter verhogen. Ook wil ze graag een meerjarig contract afsluiten met een kandidaat.


De buurt hoopt van harte dat er een opvolger komt, omdat de supermarkt een grote sociale functie in de wijk heeft. Groot was dan ook de teleurstelling toen bleek dat afgelopen week de korte onderhandelingen met sociaal ondernemer Cock Lafeber stuk liepen. Hij wilde de huidige vijf man personeel overnemen, en de functie van leerwerkbedrijf van de supermarkt behouden. De twee partijen gingen het gesprek aan, maar tot een overeenkomst kwam het niet. Huurprijs, looptijd van het contract en verschil in zakelijke opvattingen speelden daarbij een rol.

Wijkbewoners maken zich zorgen omdat 1 augustus niet lang meer op zich laat wachten, en zij niet met lede ogen willen aanzien hoe de onmisbare super, waar ook pakjes afgehaald kunnen worden, straks uit de Clusiushof verdwijnt. Eigenaresse Gaidoukevitch heeft evenwel goede hoop dat er nog een opvolger gevonden wordt. “Ik ben nog met een aantal ondernemers in gesprek. Ook met mensen die met een supermarkt op deze plek verder willen. Ik hoop van harte dat deze plannen slagen.”

Rectificatie

tekenen n Vorige week stond er in de Oegstgeester Courant een artikel over de tekenwedstrijd 'Samen tegen eenzaamheid'.

Helaas is er een fout geslopen in de naamsvermelding van de prijswinnaar categorie 10-12 jaar. De winnares is Willemijn ter Braak (10) met een prachtige tekening van een koe.

>39 jaar te laat 'Terug naar Oegstgeest'

wolkers n De bibliotheek in het Groesbeek heeft maandag een exemplaar van Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers teruggekregen dat eigenlijk 39 jaar, 13 weken en vijf dagen geleden al ingeleverd had moeten worden. Dit meldde NU.nl deze week.

De man die het boek terugbracht had het boek naar eigen zeggen gevonden toen hij zijn zolder aan het opruimen was. De directeur van de bibliotheek rekende uit dat de totale boete neer zou komen op 1.530 euro en 75 cent als er geen maximumboete van 5 euro gehanteerd zou worden.

Waarom het zo lang duurde voordat het boek weer teruggebracht kon worden, is niet bekend. "Misschien kon hij er moeilijk doorheen komen", zegt de directeur van de bibliotheek. Ze vermoedt echter dat het boek in 1981 is geleend door een van zijn ouders. "Hij zag eruit als begin vijftig. Ik denk niet dat hij in 1981 op een leeftijd was dat hij Jan Wolkers zou lezen."

'Oegstgeest in vogelvlucht'

Foto: Willemien Timmers

Corona creëert kans op                         betere democratie

U kiest samen met de andere stemgerechtigde inwoners de leden van onze gemeenteraad. Belangrijk, want u hebt direct te maken met besluiten van deze raad over veiligheid, ruimtelijke ordening, lokale lasten, afvalverwerking enz. U zorgt voor een hoge opkomst bij verkiezingen in Oegstgeest. Maar voor velen is dit de enige bijdrage aan het democratische bestuur van onze gemeente. ‘We doen veel meer’, hoor ik. Ja, een aantal van u deed mee met participatieprojecten, beeldvormende raadsvergaderingen en hoorzittingen, schreef een brief aan het gemeentebestuur of aan de lokale pers, sprak in, gaf een presentatie aan de raad of tekende een petitie. Goed dat u deze mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het bestuur benut. Maar de meesten nemen deze acties vooral voor een persoonlijk belang. Want, ondanks al deze acties kunnen we vaststellen dat er een democratisch tekort is. U hebt bij voorbeeld bij de verkiezingen in 2018 allen gestemd voor schuldreductie, want dit stond prominent in alle verkiezingsprogramma’s. Maar de beoogde forse verhoging van de schulden van de gemeente door de coalitie van VVD, CDA en PrO staat haaks op deze programma’s. Hoe konden de inwoners laten gebeuren dat de gemeente korte termijnpolitiek voert zonder zicht op aflossing van de schulden? Dit kon doordat veel inwoners nauwelijks deelnemen aan democratie. Weinig mensen zijn lid van een politieke partij. Slechts enkelen denken actief mee met politici.

In een beter democratisch bestuur zijn meer mensen welkom. Praat eens met een raadslid, denk mee met een raadsfractie over een interessant onderwerp of wordt lid van de partij van uw voorkeur. Doe mee via domocratie door veilig van huis uit uw inbreng te geven. Vooral in onze tijd met snelle veranderingen is dit een goed middel. Een moderne vorm van domocratie is online meedoen, waar bureau Citisens op haar website tientallen toepassingen van noemt. In Leiden kunnen inwoners via de website meedenken over actuele onderwerpen. Voorschoten deed een flitspeiling over het milieubeleid. In Oegstgeest is een specifiek scenario nodig. Want bovenop de genoemde forse stijging van de schulden van de gemeente dient zich een volgende stijging aan. De stapeling van de financiële gevolgen van het nieuwe coronavirus op die van het in een eerdere column besproken bijleenvirus kan leiden tot onhoudbare schulden. Nu moeten het bestuur en de inwoners de kans pakken om samen de democratie te verbeteren. De gemeenteraad moet het college opdragen scenario’s te maken om te voorzien in de bestaande en de nieuwe noden van inwoners en lokale organisaties met een toekomstvast financieel beleid. Over deze scenario’s kan het college dan vóór de behandeling van de begroting de mening van de inwoners vragen. Voor een representatieve inbreng heeft raadplegen van een aselecte groep inwoners de voorkeur. De raad kan vervolgens in november uit deze scenario’s met de inbreng van de inwoners een weloverwogen keuze met een breed draagvlak maken.

Simon Vogel

Ereburger Rianne Meester-Broertjes ontvangen op Kasteel Oud-Poelgeest

Ereburger Rianne Meester-Broertjes (midden) op het bordes met (vanaf linksboven met de klok mee) Oud-Poelgeest directeur Jan-Willem Besselink, Huub Hendrix, Moniek Steenland en Onno Koerten. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

erfgoed n Geheel in de traditie, maar vertraagd door het coronavirus, werd de ereburger van Oegstgeest van 2019, Rianne Meester-Broertjes, op vrijdag 5 juni op Kasteel Oud-Poelgeest ontvangen voor een kasteeldiner.

Door Willemien Timmers

De Oranje Nassaulaan is dicht voor gemotoriseerd verkeer tot 19 juni. Foto: Willemien Timmers

In de prachtige hal van het monumentale kasteel werden Meester en haar gezelschap ontvangen door Jan-Willem Besselink, directeur van Kasteel Oud-Poelgeest. Anders dan andere jaren had de ereburger ervoor gekozen geen familie uit te nodigen, maar vertegenwoordigers van de organisaties waarvoor ze lang vrijwilligerswerk had gedaan, en waaraan ze de erepenning te danken had. Zo konden Onno Koerten (Vereniging Oud Oegstgeest), Huub Hendrix (Milieu Educatie Centrum) en Moniek Steenland (Duurzaam Dorp Oegstgeest) meegenieten van het prachtige kasteeldiner in de historische Drakenzaal.

Besselink is blij dat hij weer gasten in het koetshuisrestaurant en op het kasteel kan ontvangen, nu de maatregelen rond de verspreiding van het coronavirus wat versoepeld zijn. Aan het viertal legde hij uit hoe het grote aantal feesten, bruiloften en vergaderingen is komen te vervallen de afgelopen maanden. “Wij ontvangen normaliter hier iedere dag veel verschillende groepen. Het kan zijn dat er in het kasteel vergaderd wordt door een groot bedrijf vanuit de Amsterdamse Zuidas, in de kasteeltuin een huwelijksvoltrekking plaatsvindt, en in het koetshuis iemand zijn tachtigste verjaardag viert met een uitgebreide lunch. Alles kan hier, maar de afgelopen maanden stond, op wat hotelgasten na, alles even stil. Daarom zijn we bij dat de terrassen en het restaurant weer open zijn, en mensen weer van ons eeuwenoude landgoed kunnen genieten.”

Oud-wethouder Rianne Meester-Broertjes werd eind december tijdens de jaarlijkse oudejaarsbijeenkomst in het raadhuis verrast met de erepenning van de gemeente Oegstgeest. Op haar penning stond de tekst 'Duurzame verbinder'. Meester stond in 2005 aan de basis van het Milieu Educatie Centrum. Was voorzitter van de Vereniging Oud Oegstgeest en medeverantwoordelijk voor de organisatie van het Open Monumenten en OSGER Weekend. Ook was zij medeoprichter van het Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest.

Jan-Willem Besselink kan zich goed in de duurzaamheid herkennen. “Wij werken hier met veel lokale producten. Zo maken wij onze eigen kaas, en willen we op termijn ook onze eigen energie gaan opwekken. Dit past in het maatschappelijk karakter van alles wat wij hier op Kasteel Oud-Poelgeest doen. Alle winst die we maken komt trouwens direct ten goede aan het behoud van het historische landgoed, zodat nog heel veel mensen, ook na ons, van al dit moois kunnen genieten.” Hij vertelde in het kort over de vele restauratie en verbeter-projecten die de afgelopen jaren op landgoed Oud-Poelgeest hebben plaatsgevonden. “Ik ben dankbaar dat ik op zo’n mooie plek mag werken. Dit monument is van iedereen, en daarom zet ons team elke dag de schouders eronder om elk onderdeel van het landgoed in de best mogelijke conditie te houden. Wie hier dineert, draagt daaraan bij. Dat is een mooie gedachte.”

Deze zomer biedt Oud-Poelgeest aan iedereen die historie en cultuur wil snuiven de mogelijkheid om op vrijdag en zaterdag in het eeuwenoude kasteel te dineren.

Kasteel Oud-Poelgeest, (071) 517 42 24 • kasteeloudpoelgeest.com

>Door John Vroom

Ik zag dat ……

• de gemeente het Italiaanse restaurant Da Erwin een tijdelijke terrasvergunning heeft verleend in de De Kempenaerstraat

• Chris Schollaardt van de Gouwe in zijn advertentie weer bruist van energie en aankondigt dat hij in de maanden juli en augustus eveneens een terras zal openen bij Park Landskroon en aan de Klinkerbergerplas

• de teksten van de instructie- en informatieborden bij sommige pas heropende restaurants toch wat onvriendelijk overkomen, zoals “Hier melden” en “U wordt geplaatst”

• topcouturier Oso in zijn etalages zijn etalagepoppen heeft voorzien van stijlvolle mondkapjes die matchen met de even zo stijlvolle modecreaties

• passanten door ballonnen en een poster in de Passage er op geattendeerd worden dat Jumbo nu ook een aantal Hema producten verkoopt

• er verwarring is ontstaan door de berichtgeving van Albert Heijn in de media, dat zij winkelwagens en winkelmandjes niet meer verplicht zouden stellen in de grotere vestigingen. Vraag is of dit ook geldt voor Oegstgeest

• de bibliotheek gelukkig weer open is voor het lenen van boeken, maar waarbij de vraag is wanneer de mogelijkheid voor het lezen van kranten en tijdschriften weer geboden wordt, wat de gezelligheid en functionaliteit zeker ten goede zal komen

Zakelijke nieuwtjes? Laat ze ons weten! redactie@oegstgeestercourant.nl

>Oranje Nassaulaan Warmond afgesloten

Warmond n De Oranje Nassaulaan in Warmond is vanaf deze week afgesloten. De weg wordt opnieuw geasfalteerd. De werkzaamheden zijn onderdeel van het plan om de verkeersveiligheid op de Herenweg en Oranje Nassaulaan te verbeteren.

Sinds 8 juni is de Oranje Nassaulaan dicht voor gemotoriseerd verkeer. Dat duurt tot 19 juni. Daarna is van 22 tot en met 26 juni een avond- en nachtafsluiting, van 19.00 tot 6.00 uur. Fietsers en voetgangers worden omgeleid.

In het plan worden de oude asfaltlaagputten verwijderd en wordt nieuwe asfaltwapening aangebracht. Op de weg komen twee rode fietsstroken van 1,70 meter breed.

Na de zomer start de vervanging van de Warmonderhekbrug. De brug is dan vijf tot zes maanden dicht. Het eerste kwartaal van 2021 is dit werk klaar. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar omdat de brug en fundering eerst gesloopt moet worden. Ook is er veel werk aan het verleggen van kabels en leidingen. Daarna kan worden begonnen met de bouw van de nieuwe brug. Voor (brom)fietsers en voetgangers komt een tijdelijke brug over het water, die aansluit op het fietspad langs de N444.

Acht Zondagmatinees in Cultuurhuis De Paulus

Op 23 augustus komt Margriet Sjoerdsma naar De Paulus met haar soloprogramma Odelion. | Foto Karin van Gilst

muziek n Van 5 juli tot 21 september zijn in Cultuurhuis De Paulus acht hoogwaardige concerten te beleven, op zondagen om 16.00 uur. Dit is, kortom, de Zomer van 2020.

Anders dan de vorige seizoenen van Muziekkamer Oegstgeest is de programmering breder. Doorheen de vierentwintig matinees tot in april volgend jaar treden hier nu ook singer-songwriters van naam op. In oktober twee keer de multi-kunstenares Fay Locky solo – in Leiden geboren en getogen, gaf zij zeventien jaar oud haar eerst optreden in Oegstgeest –, op 20 december en 21 maart Lenny Kuhr en twee metgezellen.

23 augustus komt Margriet Sjoerdsma naar De Paulus met haar soloprogramma Odelion. Zij ontving vorig jaar de Nederlandse Oeuvreprijs voor Kleinkunst en Cabaret. Lavalu put op 20 september uit haar internationaal geprezen soloalbum Midair en keert hier in november terug.


Anne Frank

Dit jaar staan ook wij stil bij Anne Frank, in februari vijfenzeventig jaar geleden stierf zij in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Op 19 juli wordt voorlezing van passages uit haar Dagboek afgewisseld met kamermuziek van Nederlandse componisten die destijds achtervolgd werden.

De Zomer van 2020 wordt 5 juli geopend door de Britse toppianist Sam Armstrong, hij speelt sonates van Haydn en Schubert. Een maand later is hij hier met de internationaal gevierde Nederlands-Amerikaanse sopraan Katharine Dain. De Nederlandse mezzosopraan Ekaterina Levental en pianist Frank Peters geven 13 september een uniek recital met prachtige, dieptastende en toch maar zelden gehoorde liederen van de Russische pianovirtuoos en componist Nikolaj Medtner die de laatste vijftien jaar van zijn leven in Londen woonde.


De acht Zondagmatinees deze zomer zijn mogelijk nu de grote zaal van Cultuurhuis De Paulus zo is ingericht, dat deze plaats biedt aan zo’n 45 concertgasten. De zitplaatsen zijn volgens de regels vanaf 1 juli nauwgezet anderhalve meter uit elkaar gezet. Kaarten dienen online te worden besteld, via de website van Muziekkamer Oegstgeest: muziekkamer-oegstgeest.org – die vooralsnog alleen De Zomer van 2020 omvat. Een zeer beperkt aantal kaarten zijn een week vooraf aan ieder concert te verkrijgen bij de Rijnlandse Boekhandel.

Vaderdagactie Dorpsmarketing

geven n Op zondag 21 juni is het Vaderdag. Dorpsmarketing Oegstgeest heeft een leuke verrassing om cadeau te geven.

In deze periode worden er meer brieven en ansichtkaarten verstuurd. Daar hoort natuurlijk een mooie postzegel bij.
Bij de unieke 'Terug naar Oegstgeest'-postzegel(s) krijgt men nu de 'Terug naar Oegstgeest'-pen cadeau.


Dit actiepakket is te verkrijgen bij de Rijnlandse Boekhandel aan de Lange Voort en bij de Flierefluiter in de De Kempenaerstraat voor €11,-. De actie duurt de gehele maand juni.

>Crowdfunding – publicatie over de kracht van de gedachten

boek n De coronamaatregelen zijn voelbaar voor de coaching- en healing praktijk van hoogsensitiviteit (HSP)-expert Anke Weber Smit.

Een van de positieve effecten is dat de Oegstgeester auteur eindelijk tijd vond om haar nieuwe boek over de kracht van visualisatie en manifestatie af te ronden. 28 Krachtige Gedachten is een leuk positief boek met korte verhalen die je uitnodigen om eens anders met herkenbare situaties om te gaan.

De verhalen in dit boek zijn voorbeelden van situaties waarin duidelijk wordt hoe snel een kleine verandering in ons gebruikelijke waarnemingspatroon onze kijk op het leven kan veranderen.

Om de ervaringen met de kracht van de gedachte te kunnen delen heeft Anke een crowdfunding actie opgezet.

Wie doneert, maakt met zijn of haar bijdrage de realisatie van een toegankelijk en inspirerend schat van ervaringen mogelijk. Kijk op www.voordekunst.nl/projecten/10535-boek-28-krachtige-gedachten voor meer informatie.

nieuws - cultuur

9 / 14

columns van oegstgeester jongeren

Gratis gezond-heids-check

checken n Gezondheid is kostbaar, maar hoe gezond ben je eigenlijk? Om hier inzicht in te krijgen organiseert Marente in samenwerking met Zorg en Zekerheid de GeZZond Check, geheel volgens de COVID-19 maatregelen van het RIVM.

Deze Check is één maal per twee jaar gratis wanneer men bij Zorg en Zekerheid aanvullend verzekerd is. "Dit is de kans om in 45 minuten een betrouwbaar beeld te krijgen van uw gezondheid."

Tijdens deze GeZZond Check worden cholesterol, bloedsuikergehalte en bloeddruk gemeten. De longfunctie wordt besproken en lengte en gewicht (BMI) worden gecheckt. De testen worden uitgevoerd door een gediplomeerd verpleegkundige, zodat men verzekerd is van een deskundig en betrouwbaar resultaat. Daarnaast krijgen deelnemers een vragenformulier over hun gezondheid en die van hun familie. Op basis van de resultaten ontvangt men direct een vrijblijvend en persoonlijk advies. Natuurlijk wordt de privacy hierbij volkomen gewaarborgd. De GeZZond Check kan eventuele gezondheidsrisico’s aan het licht brengen, zodat men hier tijdig iets aan kunt doen.

De GeZZond Check wordt afgenomen in een hygiënische en veilige ruimte. Er wordt gewerkt volgens de COVID-19 maatregelen van het RIVM. De medewerkers houden 1,5 meter afstand en mijden fysiek contact. Wanneer fysiek contact onvermijdelijk is wordt gebruik gemaakt van beschermingsmiddelen.

Voor meer informatie of een afspraak voor een GeZZond Check kan men op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur contact opnemen met de afdeling Ledenservice via telefoonnummer 071 – 409 32 23 of e-mailadres ledenservice@marente.nl. Voor meer informatie of direct aanmelden kan men ook terecht op de website: www.marente.nl.

>Bloemrijke bermen

vlinderstichting n Bermen bestrijken een enorme oppervlakte en als deze op een goede, natuurvriendelijke manier worden beheerd is dit leefgebied voor veel planten en dieren. Bermen worden echter gemaaid en dat is nodig ook om de bloemrijkdom te houden. De manier van maaien bepaalt of en hoe waardevol bermen zijn. De Vlinderstichting heeft nu een stimuleringsprijs in het leven geroepen: BovensteBesteBermbeheerder.

Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben bloemrijke bermen. Ook sommige particuliere bermbeheerders zijn bloemrijk bezig. De Vlinderstichting wil graag weten waar dat is, wat het effect ervan is en hoe hierover gecommuniceerd wordt met de inwoners. Zijn ze goed bezig en vindt u dat dat best eens gezegd mag worden? Nomineer deze organisatie, instantie of persoon voor de eretitel BovensteBesteBermbeheerder 2020. De winnaar krijgt een mooie houtsculptuur gemaakt door houtdraaier Otto Koedijk. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Inzendingen kunnen worden ingediend via de website van De Vlinderstichting tot 5 juli.

Geslaagd!

Emile Jaensch feliciteert Felix Wams met zijn diploma. | Foto Eva van Duijn

vlaggen n Op donderdag 4 juni kon er door de geslaagde leerlingen en hun ouders gevlagd worden.

Overal in Oegstgeest hingen vlaggen buiten met een schooltas eraan. Namens de gemeente maakte burgemeester Emile Jaensch een rondje door het dorp, en belde hij op verschillende plekken aan om de scholieren met hun diploma te feliciteren. "Wat leuk dat de burgemeester een rondje Poelgeest doet, op deze regenachtige middag, om geslaagden te feliciteren", liet Eva van Duijn, moeder van Felix Wams, aan de krant weten.

>Teylingen College Duinzigt

VMBO-T Geslaagden uit Oegstgeest: Femme van Benten, Anika van Biezen, Ferdi Blangé, Julie Bout, Milan Bremmer, Sem Corten, Lisa Evers, Jort Faber, Jens van Gelder, Moos van Kampen, Luuk van Loe, Lola-Manou Michiels van Kessenich, Angel Ofoudem Ayuk, Zoë Patist, Julian Pfaff, Florian de Rapper, Bram Star, Femke Tetteroo, Tristan Tisseur, Maud Vermeulen, Floor Versteegen, Mels Voorbij, Tyrone de Vreugd, David van Weeren, Lotte de Wever, en Madelein De Witte.

>Geslaagden uit Oegstgeest Teylingen College KTS Voorhout

VMBO basisberoepsgerichte leerweg: Emma Doornik, Ruben van den Oever en Thomas van Arend

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg: Bart Fitskie, Eef Kwakman en Michal Tomaka

VMBO theoretische leerweg: Livia Kuijt en Lucas Hoekstra

>Rijnlands Lyceum Sassenheim

MAVO: Maud Braggaar, Kim Feijen, Rubian Heijl en Dionne Kooistra.

HAVO: Sterre Bik, Vincent Frerick, Janneke de Jongh, Ewout Kooistra, Dennis Lathouwers, Casper van der Lee, Lara Oosterbroek en Claire Petersen.

VWO: Xavier Duindam, Sarah Kolb, Sebastian Petersen en Mario van der Wal.

>Bonaventuracollege Burggravenlaan

MAVO: Floris Strijker

VWO: Dalia Abdelbaki en Raneem Abu Ezzat .

>Teylingen College Leeuwenhorst

HAVO: Casper Merks

>Lieve Iris, van harte gefeliciteerd met je diploma!

Liefs, papa, mama en Lisa.

>Valentino, gefeliciteerd met je havo diploma.

Echt Top, liefs Papa, Mama, Alessandro, Manon, Domenica, Stan, Oma

Je HAVO diploma heb je behaald. Gefeliciteerd Marlou. Nu nog in spanning of je plannen volgend jaar door kunnen gaan. Maar eerst genieten van dit resultaat.

Papa, mama en de rest


nieuws - sport

13 / 14

@d66oegstgeest Vrijdag was Jan Edens van @genoegvluchten bij @UnityNu voor een interview over #OZV, #vlieghinder vanuit #schiphol in Oegstgeest. Dit regionale probleem gaat steeds groter worden concludeert recent ook het @rivm.


@fcoegstgeest18 Voor het geval je het hebt gemist: Sam Roelen, nu spelend bij Quick Boys komt terug naar FC Oegstgeest en zal komend seizoen de selectie van FC Oegstgeest versterken.


@robvanderhoorn Voor de komende twee weken (maandag 8 juni t/m zondag 21 juni) is er een aangepast protocol en rooster voor de buitenlessen in Oegstgeest.@renatevanoosten Vandaag #limespad verder gelopen van #Voorschoten naar #Oegstgeest Tjonge jonge, wat is ons land mooi. #opvakantieineigenland