Oegstgeester Courant

20 november 2019

Oegstgeester Courant 20 november 2019


Op zoek naar duurzame warmte

Veel Poelgeestenaren lieten zich informeren over alternatieve warmtevoorziening. | Foto Willemien Timmers

haalbaarheidsonderzoek n Ruim honderd wijkbewoners en andere geïnteresseerden, waaronder wethouders Peter Glasbeek en Jan Nieuwenhuis kwamen op 12 november naar brede school De Vogels om geïnformeerd te worden over de mogelijke toekomstige warmtevoorziening van de wijk Poelgeest.

Vertegenwoordigers van Energiek Poelgeest, Vattenfall/Nuon, het Hoogheemraadschap Rijnland en de ingenieursbureaus Greenvis/IF namen de aanwezigen mee in de kansen die de omliggende wateren Klinkenbergerplas, Haarlemmertrekvaart, Leede én de rioolwaterzuivering-installatie Leiden-Noord bieden om warmte uit te winnen. Daarmee kan een grote stap worden gezet in verduurzaming van het Poelgeester warmtenet.


In 2015 is het idee van een warmterotonde, gevoed met (fossiele) restwarmte van Rotterdamse havens, voor grote delen van de provincie Zuid-Holland gepresenteerd als antwoord op het op termijn sluiten van de Unipercentrale (in de volksmond De Lichtfabriek) aan de Leidse Langegracht. Een groep bewoners uit de wijk Poelgeest zag in sluiting van deze centrale een kans om duurzame warmte uit omliggende wateren te gaan benutten voor hun wijk. Met behulp van subsidies van de provincie Zuid-Holland, Vattenfall, gemeente Oegstgeest en Leiden, en Hoogheemraadschap Rijnland is in het voorjaar 2019 een haalbaarheidsonderzoek gestart. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar Energiek Poelgeest wilde nu al geïnteresseerden op de hoogte brengen, voorlopige resultaten delen en betrekken bij het initiatief. Als het aan bewonersgroep Energiek Poelgeest ligt, komt er binnenkort een eigen bron, waarvoor het warme water wordt gebruikt om de wijk te verwarmen.

Aantrekkelijke wijk

"Dit is een heel aantrekkelijke wijk om te zoeken naar een aardgasloze oplossing", zei onderzoeker Mark Wolf van Greenvis/IF uit Utrecht. "Er ligt al een stadsverwarmingsnet en in deze wijk zijn de huizen relatief goed geïsoleerd. Er zijn technisch gezien ruwweg twee opties om de wijk lokaal van warmte te gaan voorzien. Warmte winnen uit oppervlaktewater of uit het water van de rioolzuivering installatie."

Lees verder op pagina 15

Woonruimte

Als inwoners van Oegstgeest wonen wij in Zuid-Holland. Onderzoek wijst uit dat wij in Zuid-Holland het krapst wonen op een perceel. Regiocontainer.nl heeft dat vastgesteld. Waar aan de ene kant woonoppervlakten steeds groter worden, zijn het de tuinen die daarvoor ruimte moeten inleveren. De roep om meer groen in de tuin vindt daardoor weinig vaste grond. De slotsom is dat wij in Zuid-Holland meer ruimte gebruiken voor woningen dan in andere provincies. Maar relatief weinig buitenruimte. Heel stiekem blijkt dat tussenwoningen na 2010 zeven procent kleiner zijn dan woningen die daarvoor in dezelfde eeuw zijn gebouwd. Terug naar Oegstgeest zie je hier en daar toch best veel kasten van huizen die worden gebouwd, en ook nog eens een flinke tuin hebben rondom het huis. Die staan veelal tussen andere 'Paleizen' maar worden toch echt geen tussenwoningen genoemd! Appartementen staan dan weer wel tegen elkaar aan. Wil van Elk

Lichtjesavond Groene Kerk

Kaarsje n Op donderdag 21 november is er op en rond de begraafplaats en in de Groene Kerk en ­Willibrords Erf een lichtjesavond. Het motto van de avond is: "Ik brand een kaarsje voor jou, omdat ik je nooit zal vergeten".


Fakkels en vuurpotten verlichten de begraafplaats van 19.00 tot 21.00 uur. Op de beide delen van de begraafplaats gaat regelmatig een doedelzakspeler rond en als het niet regent treedt het Popcore All Sounds op. Er zijn speciale buitenkaarsen tegen gereduceerde prijs beschikbaar. Bij de entree zijn bloemen te koop. Het is mogelijk om op de vijver bij het nieuwe deel een drijvende lantaarn te plaatsen. Bezoekers kunnen deze lantaarns daar kopen en voorzien van een persoonlijke boodschap zelf in het water zetten. Na afloop napraten in Willibrords Erf met koffie en thee.

Ruud Brouwer van Dorpscentrum Oegstgeest. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

Ruud Brouwer stelt zich voor

Dorpscentrum als sociale hart van dorp

Willem de Bondt presenteert
gedich
ten

DINEREN n Boerhaave 10-daagse

Problemen bij opgroeien
vóór zijn

Ruim twintig organisaties tekenen preventieakkoord

De gemeente en meer dan twintig organisaties ondertekenden het preventieakkoord. | Foto Willemien Timmers

preventie n Op dinsdagmiddag 12 november was het in de Montessorischool aan de Lange Voort een drukte van belang. Nadat alle kinderen de school hadden verlaten, wisten vertegenwoordigers van zo'n twintig Oegstgeester organisaties de aula te vinden om daar samen te praten en te horen over grote en kleine problemen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren.

"Alle jeugdigen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien tot zelfstandige en gezonde volwassenen." Wethouder Jan Nieuwenhuis opende de middag en benadrukte het belang van samenwerken om problemen bij opgroeiende kinderen zo veel mogelijk voor te zijn.

Kinderpsycholoog Tischa Neeve was uitgenodigd voor een korte lezing, waarin ze een vurig pleidooi hield voor verbinding en contact. Ze vertelde openhartig over haar leven als 'tv-psycholoog' en haar rol als ouder van eigen - en pleegkinderen. Haar manier van aanpak maakte indruk bij de aanwezigen. Niet benadrukken wat er fout gaat, maar dichtbij zijn en contact maken. "iI kom er steeds meer achter dat verbinding de sleutel is."

Na haar praatje werd het 'Preventieakkoord Jeugd Oegstgeest' ondertekend: tien stevige afspraken uitgewerkt in een gezamenlijk actieprogramma.

"Ongeveer één op de tien jeugdigen heeft hulp nodig. Meer kinderen in Nederland maken gebruik van jeugdhulp en hoewel dat een landelijke trend is, is deze ontwikkeling zorgelijk. Vaak wordt jeugdhulp pas ingezet wanneer de problemen zichtbaar worden, maar die problemen zijn vaak al eerder ontstaan. Investeren in preventie en vroegsignalering kan ontstaan van problemen voorkomen of problemen klein houden. Daarom legt de gemeente Oegstgeest meer nadruk hierop. Samen met ouders, leerkrachten en andere professionals focussen we de komende jaren op een preventieve aanpak. We willen eerder signaleren, zodat jeugdigen, jongvolwassenen en gezinnen tijdig de juiste effectieve hulp krijgen," aldus de gemeente in het voorwoord van het preventieakkoord.

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel om elkaar (nog) beter te leren kennen.

Langer zelfstandig wonen in de Oranje Nassau-wijk

ontmoeten n De buurtambassadeurs van de wijk Oranje Nassau organiseren op zaterdag 23 november een inloopbijeenkomst voor bewoners van Oranje Nassau in de Hofdijckschool, Hazenboslaan 1, van 15.30 tot 17.30 uur.

Doel van deze bijeenkomst is in gesprek te gaan over wat omwonenden als ouderen nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. "Als we meer weten over uw vragen en wensen kunnen we samen met buurtgenoten, gemeente en zorgorganisaties zoeken naar mogelijkheden om invulling te geven aan die wensen", aldus de organisatie.

Daarnaast willen de buurtambassadeurs stimuleren dat mensen (meer) naar elkaar om zien in deze wijk. "De vraag is dan: Kunt u misschien iets voor een ander betekenen bij u in de straat of een straat verder op? Wellicht wilt u af en toe een klusje doen voor een oudere medebewoner door als chauffeur iemand naar een ziekenhuisafspraak brengen of een extra maaltijd koken eens in de week. En misschien wilt u wel eens boodschappen meenemen voor iemand die door een val een tijdje aan huis gebonden is. Of u houdt van tuinieren en wilt best tweemaal per jaar de haag snoeien. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we langer thuis kunnen wonen."
Tijdens de bijeenkomst zullen leerlingen van het Rijnlands Lyceum een presentatie geven over de bevindingen uit hun gesprekken met oudere en jongere bewoners in Oegstgeest.

Verder kan men op 23 november alle informatie krijgen over dit initiatief en vragen stellen. En men kan bij een kop koffie ook kennismaken met enthousiaste en gezellige wijkgenoten.

Wintermarkt Jottem

snuffelen n Op woensdag 20 november is er een gezellige, sfeervolle wintermarkt bij Jottem.

Van 13.00 tot 15.30 uur kunnen bezoekers mooie handgemaakte producten kopen, zoals slingers, kaarsen en kaarten. Voor Sinterklaas of kerstcadeau zal men zeker slagen. Jottem zorgt ook voor lekkere soep, gevulde speculaas, koffie, thee en chocolademelk. Iedereen is welkom op de Louise de Coligylaan 29 in Oegstgeest.

Sint komt naar Oegstgeest

Intocht n Sint Nicolaas komt aan in Oegstgeest op zaterdag 23 november.

De goedheiligman meert om 10.00 uur aan bij het Boerhaaveplein waar hij een waardig onthaal krijgt van de burgemeester en heel veel kinderen. Een gezellige Pietendisco zorgt voor de muzikale ondersteuning. Sinterklaas zal uitgebreid de tijd nemen om zoveel mogelijk kinderen een hand te geven. De Pieten, zwart én roetveeg, zullen alle kinderen van lekkers voorzien. Om 11.30 uur is de Sint in Kasteel Oud-Poelgeest waar hij tijdelijk zijn 'Huis van Sinterklaas' heeft ingericht. Daar kunnen alle kleine Oegstgeestenaartjes met hem op de foto. Sinterklaas bezoekt 's middags beide winkelgebieden in Oegstgeest: Om 13.30 uur is Sint Nicolaas aan de Lange Voort en om 15.00 uur in de De Kempenaerstraat.

Donatie Ronde Tafel voor Sagara Satrya's

Scouting Sagara Satrya's krijgt een cheque van 1000,- uitgereikt van de Ronde Tafel Oegstgeest. | Foto PR

geven n Op donderdag 14 november kreeg Scouting Sagara Satrya's (zeeverkenners) een cheque van 1000,- uitgereikt van de Ronde Tafel Oegstgeest.

De Sagara Satrya's zijn enorm blij met deze gulle gift. Het stelt hen in staat om het springkussen aan te schaffen waarvoor al ruime tijd geld werd ingezameld.
Het springkussen zal worden gebruikt bij de vele activiteiten die die door het jaar heen worden georganiseerd.
Een mooi voorbeeld daarvan is het jaarlijkse huttenbouw festijn HUT'16 waarvan in 2020 alweer de vijfde editie plaats zal vinden.
"Ronde Tafel Oegstgeest, enorm bedankt!"

Behoud en versterking van Oegstgeestse Groenzone

Afgelopen donderdagavond is in de Gemeenteraadscommissie Ruimte de herziening van de gemeentelijke Bomenverordening en de daarbij behorende 'Groene Kaart' behandeld. Bewoners merkten op dat in die Kaart het zuidelijk gedeelte van de Hazenboslaan, tussen Lange Voort en Hofdijck, was uitgesloten van behoud en versterking van het bomenbestand terwijl het een expliciet onderdeel vormt van de Oegstgeestse groenstructuur, waartoe de Gemeenteraad met vooruitziende blik in 2005 had besloten. Reden voor bewoners om in de commissievergadering de aandacht te vragen voor het zeker stellen van het intact blijven van het raadsbesluit over Groenzone 2 waarin de Hazenboslaan letterlijk en terecht gespecificeerd is als zijnde de verbinding tussen het groen van de Oegstgeester Kanaaloevers en het Hofbrouckerpark. Het behoud en versterking ervan is een taak voor het uitvoerende bestuur.

Het groen van dat gedeelte van de Hazenboslaan tussen Lange Voort en Hofdijck ligt op slechts enige honderden meters van de Aert van Neslaan appartementencomplexen, het dichtstbevolkte gedeelte van Oegstgeest. Bewoners genieten van het groen en de bomen rondom de vijver voor Hofwijck en langs en tussen de aanleunwoningen op hun wandeling van en naar het Hofbrouckerpark. Ook voor de patiënten van Hofwijck geeft dat aantrekkelijke groen rondom hun gebouw een uiterst aangename afleiding van hun vaak ernstige zorgen. Dit alles nog afgezien van de urgente ecologische behoefte om die directe verbinding van groene Kanaaloevers en het Hofbrouckerparkgroen te laten voortbestaan en vooral ook te versterken.
Tijdens de commissievergadering bleef helaas de reactie van de uitvoerende wethouder over de essentie van het groenzone behoud en versterking voor bewoners nog even vaag als het al was. Het werd niet duidelijk waarom geen actie is ondernomen om het betreffende deel van de groenzone 2 - zijnde een raadsbesluit – te versterken. Onbegrijpelijk is dat, na onze bewonersopmerkingen, de versterking van Groenzone 2 nu zou moeten plaatsvinden door de toevoeging van een paar micro boomgebiedjes buiten Groenzone 2. Het Hazenboslaan-gedeelte tussen LV en Hofdijck zou nog steeds uitgesloten moeten blijven van behoud en versterking!
Het verzoek van bewoners is dus heel simpel en rechtuit aan de uitvoerders, houd u onverkort aan het raadsbesluit van de Groenzone nr. 2 en versterk het bomengroen – ook in dat deel van de Hazenboslaan langs de vijver voor Hofwijck en naast en tussen de aanleunwoningen – zodat de groenverbinding van de Hazenboslaanlaan en het Hofbrouckerpark daadwerkelijk wordt versterkt. De behoefte is groot.
De Vereniging Hofbrouckerpark-Hofwijck <Hofbrouckerpark@mail.com>

Gemeenten en bewoners in gesprek met minister over Schiphol

geluidsoverlast n Minister Van Nieuwenhuizen heeft op 13 november overleg gehad met gemeentebestuurders uit Zuid-Holland en Utrecht over Schiphol. Gemeenten uit deze regio ondervinden de laatste jaren steeds meer overlast van het vliegverkeer van Schiphol.

Tijdens dit gesprek vroegen de bestuurders aandacht voor extra hinderbeperkende maatregelen, om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarna ging de minister in gesprek met twee groepen bewoners, die dagelijks hinder ondervinden van het vliegtuiglawaai.

Dagelijks hinder van het vliegtuiglawaai

De minister was afgelopen zomer al op werkbezoek bij de gemeenten die direct grenzen aan Schiphol, in Noord-Holland. De geluidhinder strekt zich echter uit tot ver in Zuid-Holland en Utrecht. Door de groei van het vliegverkeer zijn ook uit dit gebied steeds meer klachten over geluidhinder en slaapverstoring. Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) neemt het aantal klachten de laatste jaren alleen maar toe.

Wensenlijstje

De bestuurders hadden een wenslijstje op zak dat zij met de minister hebben besproken. Dat zijn onder andere voorstellen voor het beperken van de geluidhinder:
• Hervatting van het gezondheidsonderzoek naar de effecten van het vliegverkeer op de gezondheid van omwonenden (slaapverstoring, luchtkwaliteit etc.)
• Zorgen voor langere rustige periodes op een dag
• Borgen dat eventuele groei pas plaatsvindt na het realiseren van hinderbeperking
• Verder onderzoek naar een luchthaven in zee
• Voorkomen van onnodig laag vliegen, zowel door startend als landend verkeer
• Voorkomen van geluidhinder en stikstofdepositie bij natuur- en stiltegebieden
• Beperken van het veelvuldig gebruik van twee parallelle banen
• Beperken van het vliegverkeer in de nacht

Resultaten gesprek

Burgemeester Van der Velde-Menting van gemeente Kaag en Braassem is blij met de komst van de minister naar de regio: "Het is belangrijk dat de minister ook de ervaringen hoort van de bewoners en bestuurders van onze regio. Wij hebben veel last van het lage vliegen bij het starten, wat ook in de nacht gebeurt. Dit leidt tot slaapverstoring en is zeer slecht voor de gezondheid van onze inwoners." Wethouder Jan Leendert van den Heuvel (Bodegraven-Reeuwijk) voegt daar aan toe: "Ook in onze gemeente, nota bene op 25 kilometer afstand van Schiphol, is de geluidoverlast nog heftig. Het aantal klachten hierover is de laatste jaren flink toegenomen."
De minister gaf tijdens het gesprek aan dat de ervaringen van de omgeving Schiphol en de duidelijke wens voor minder hinder, worden betrokken bij de plannen die ze nu uitwerkt voor de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Ook wordt dit betrokken bij de Luchtvaartnota, die gaat over de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland op langere termijn.

* Het betreft de volgende gemeenten, die in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vertegenwoordigd zijn in twee 'clusters':
Cluster Zuidwest: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen.
Cluster Groene Hart: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Nieuwkoop, Stichtse Vecht en Woerden

Bestating Terweeweg

Aan het bestuur van de gemeente Oegstgeest

Gaarne op korte termijn bestrating of asfaltering van de Terweeweg (en omgeving). Het lijkt wel of de verbindingsweg tussen de twee winkelcentra de dupe is van bezuinigingen. Met regen ontstaan er "vaargeulen" door gleuven in het wegdek.
De overheid stimuleert fietsverkeer boven autoverkeer, maar de automobilist heeft minder last van het sinds jaren geïmproviseerde en gebrekkige wegdek. Scholieren en hun ouders moeten noodgedwongen via de Terweeweg naar de Terweeschool. Ondanks belofte: Wethouders komen en gaan, maar dit slechte wegdek blijft maar bestaan.
Oplossing in zicht?

Vriendelijke groet,
Margriet Duijster

Parkinson Café

ontmoeting n Donderdag 21 november is een ieder van harte welkom voor de bijeenkomst van het Parkinson Café in de Bomenzaal van het Dorpscentrum.

Op het programma staan oefeningen van Dr. Beat door Koos van Touw, een korte voordracht over het nieuwe boek 'Mentale Kwetsbaarheid door Parkinson' van Ad Nouws door Guus Onderwaater en een presentatie door Dominique Prins over haar boek 'De ongemakkelijke lessen van Mrs.P'. Dominique is journaliste en heeft op haar 49e de diagnose Parkinson gekregen. Haar boek gaat over: hoe leer je omgaan met een chronische, progressieve aandoening? Focus je op de dingen die niet meer kunnen? Of kijk je naar wat je wel nog kunt. Accepteren of struisvogelpolitiek? Het blijkt geen eenvoudige taak.

21 november. Inloop vanaf 13.30 (start 14.00) tot ongeveer 16.00 uur.

Boegbeeld in wording

De ontwikkeling van bedrijventerrein De Boeg vordert gestaag. | Foto Eric Krom Foto: Eric Krom

Bedrijven n Op het stukje terrein tussen de Haarlemmerstraatweg en de A44, waar ooit de kantine stond van het Marinebedrijf, verrijst een storage-gebouw. Op bedrijventerrein De Boeg zelf zijn al een aantal bedrijven actief en worden sommige gebouwen afgebouwd. De Boeg vordert. Het is een boegbeeld in wording. In het bedrijfsverzamelgebouw zijn de ondernemers al volop bezig met inrichten. Transportbedrijf Transport Keijzer Warmond BV is lang actief op het terrein. Van de andere grote bedrijven Tacx, Praxis, Noordman en De Bosrand, valt vooral het gebouw op van de laatste. Vanuit de lucht is goed te zien hoever de bouwers zijn met de inrichting.

Ook de Oegstgeester wethouder Peter Glasbeek (midden) was aanwezig.

Endegeest/Overgeest

In het artikel van de stichting Behoud Wilhelminapark en geesten vorige week is abusievelijk een fout e-mail adres vermeld.
Die mensen die de stichting een warm hart toe dragen kunnen mailen naar: stichtingbehoudwpengeesten@gmail.com

'Het Dorpscentrum moet het sociale hart van Oegstgeest worden'

Ruud Brouwer voelt zich als een vis in het water in Dorpscentrum Oegstgeest. | Foto Willemien Timmers

dorpscentrum n Veel Oegstgeestenaren zullen inmiddels kennisgemaakt hebben met de sympathieke nieuwe bedrijfsleider van Dorpscentrum Oegstgeest, Ruud Brouwer. Tijd voor een introductie.

Door Willemien Timmers

Een mensen-mens. Zo kun je Ruud het beste omschrijven. Altijd op zoek naar verbinding tussen mensen en manieren om vastgelopen dorpsgenoten weer 'los te trekken'.
Oorspronkelijk had Ruud het verlangen om ergens op een boerderij zijn geld te gaan verdienen, maar de liefde bracht hem naar de Randstad. 23 jaar lang werkte hij, onder andere als assistent supermarkt-manager, bij Albert Heyn in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Nieuw-Vennep. Ook was hij jarenlang relatiebeheerder bij een groot bedrijf gespecialiseerd in het reinigen en verhuren van textiel aan ziekenhuizen, zorginstellingen en vakantieparken. "Erg leuk om te doen. Vooral het meedenken met grote parken vond ik mooi." Vanwege een reorganisatie binnen dat bedrijf ging Ruud op zoek naar een andere baan. "Door heel veel mensen werd ik gewezen op de vacature van bedrijfsleider bij het Dorpscentrum. Ze vonden het een baan die op mijn lijf geschreven was, en dat is het ook. Het omgaan met verschillende groepen mensen, het dienstbaar zijn, en het iets kunnen betekenen voor inwoners van ons dorp die hulpbehoevend zijn: het spreekt mij allemaal aan."

Ruud Brouwer is een man met visie. "Er is een heel aantal dingen dat ik op mijn hart heb. Zo wil ik heel graag dat Dorpscentrum Oegstgeest als duurzaam te boek staat, en dat ook uitdraagt.
Daarnaast moet ons centrum nog meer het sociale hart van Oegstgeest worden. Het zou fijn zijn als we hier nog meer inloopmomenten hebben, en dat mensen zich thuis voelen. Hoe goed zou het zijn als we voor velen een soort tweede huiskamer kunnen worden."
De goedlachse Ruud, die graag problemen oplost met humor, hoopt dat 'zijn' Dorpscentrum nog meer een ontmoetingsplek voor alle Oegstgeestenaren wordt. "We willen zoveel mogelijk mensen hier binnen welkom heten. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn als Jottem of Teylingen College Duinzigt in de toekomst ook betrokken zijn bij het Dorpscentrum. Hoe leuk zou het zijn als leerlingen bijvoorbeeld na hun examens hier terecht zouden kunnen!"
Ruud hoopt dat het Dorpscentrum ook een soort informatiepunt-functie krijgt. "We willen graag 'the placet o be' zijn voor informatie over Oegstgeest en alle instanties. Zo kunnen we mensen verder helpen."
De nieuwe bedrijfsleider ziet heel veel potentie in het Dorpscentrum. "Er zijn al zoveel mooie activiteiten die hier aangeboden worden, daar kunnen nog veel dingen bij komen."

Natuurlijk begint Ruud ook even over het nieuwste project in het Dorpscentrum: de keuken die deze winter verbouwd wordt. "Ik zou het mooi vinden als we op termijn hier ook de mogelijkheid kunnen bieden om samen te eten. Zo kunnen mensen elkaar ontmoeten, en hoeven ze niet alleen te zijn bij de maaltijd."
Het kerstdiner dat op 20 december gehouden wordt in het Dorpscentrum, en waarvoor men mensen die het verdienen nog steeds kan opgeven, past volgens Ruud helemaal in de visie. "Gaaf dat Ivonne Janka en haar man Jeroen Jager dat op poten gezet hebben. Zij moedigen mensen aan om een buurman of buurvrouw die er echt even uit moet of eenzaam is, mee te nemen naar hun chique kerstdiner. Dat past helemaal bij het sociale gezicht van het Dorpscentrum. Leuk ook dat ze de zaal helemaal sfeervol gaan aankleden."
Aanmelden (15 euro voor twee personen) met toelichting kan nog via redactie@oegstgeestercourant.nl. "Top dat zo mensen elkaar opzoeken en hier een chic diner meemaken. We zijn blij dat we gastheer mogen zijn!" sluit Ruud af.

Julia van Loon

Hoe boeiend is het om jongeren te spreken die vanuit een talent gaandeweg hun toekomstige carrière aan het ontwikkelen zijn. Julia van Loon is daar een opmerkelijk voorbeeld van.

Door John Vroom

"Als kind vond ik het altijd superleuk om mijn moeder te assisteren bij de organisatie van exposities voor het museum waar zij werkte, maar ook bij het organiseren van verjaardagsfeestjes en zo. En altijd was ik op zoek om iets te organiseren waaraan door mensen plezier beleefd kon worden. Rond mijn 11e in groep 6 organiseerde ik op school kleine activiteiten, zoals een soort 'Wie is de Mol?'. Na mijn middelbare school heb ik een beroepskeuzetest gedaan en daar bleek overduidelijk uit dat organiseren en met mensen omgaan de ideale richting voor mij zou zijn. De eerste gedachte was een studie aan de Hotelschool, maar uiteindelijk werd geadviseerd de School voor Toerisme + Recreatie in Den Haag. Ik had het daar ontzettend naar mijn zin en zeker bij de stages heb ik veel praktijkervaring opgedaan. De eerste was op de Pier in Scheveningen waar een aantal hotelkamers verhuurd werd. Heel uniek! Ik bezette daar de receptiebalie en was belast met veel organisatorische en coördinerende werkzaamheden. Mijn tweede stageperiode was op een camping in Frankrijk. Een fijne periode, waarbij ik niet alleen veel praktijkervaring opdeed, maar het had ook een goed effect op de vaardigheid met de Franse taal en niet te vergeten mijn zelfstandigheid. Tegelijkertijd ontdekte ik voor mijzelf dat organiseren van evenementen mijn passie was en dat dit niet per se in de toeristen- en recreatiewereld hoefde te zijn. Na het behalen van mijn diploma wilde ik doorstuderen en heb na het bezoeken van een Open Dag gekozen voor de In Holland Event Management studie in Diemen Zuid. Na een proefstudieperiode ontdekte ik dat deze studie helemaal is wat ik wil. De opleiding duurt vier jaar en in die periode komt er ongetwijfeld van alles op mijn pad om mijn carrière verder uit te stippelen. Momenteel is mijn droom om na het behalen van mijn diploma van deze HBO-studie zelfstandig een eigen organisatiebureau op te gaan zetten, gericht op de zakelijke markt, maar dat duurt dus nog wel even. In de tussentijd werk ik met name op zaterdag en zondag op de broodafdeling bij Albert Heijn in winkelcentrum Lange Voort, wat prima te combineren is met mijn studie. In mijn vrije tijd kan ik het organiseren ook niet laten, want dan organiseer ik met veel plezier met vriendinnen een dagje sauna of een dagje festivallen of zo. Wat mij altijd opvalt is dat veel mensen denken dat organiseren vanzelf gaat, maar goed organiseren gaat niet vanzelf, het is een vak. Ik vind dat vak heerlijk!". Tja Julia, heel opmerkelijk!

Heb jij ook een opmerkelijk verhaal? Laat het ons weten! redactie@oegstgeestercourant.nl

Collecte Leger des Heils

geven n Collectanten voor het Leger des Heils gaan komende week, van 25 tot en met 30 november, weer langs de deuren met de rode collectebus. De opbrengst van de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte is bestemd voor lokale activiteiten waarmee het Leger des Heils sociale uitsluiting bestrijdt.

Steeds meer mensen doen een beroep op het werk van het Leger des Heils.
Er worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd. Zo wordt bijgedragen aan een menswaardig bestaan voor mensen in nood.

Onder de noemer 'Samenleven doe je dus niet alleen', organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte. Zo ook in Oegstgeest! Ruim 60 vrijwilligers gaan veelal in het donker met de rode bus op pad. De collecte bracht in 2018 zo'n 6,1 duizend euro op. "Daar mogen we als dorp best trots op zijn!"

"Zorgt u wat (munt)geld paraat te hebben als de collectant bij u aanbelt? Ook digitaal kunt u middels een QR-code en uw bank-app uw bijdrage leveren", aldus de organisatie.

Literatuur & Religie

lezen n Bij de middaggroep 'Literatuur & Religie' is nog plaats voor nieuwe deelnemers. In oktober is er al een middag geweest en stond het boek De kinderwet van Mc Ewan op de agenda.

In de middagkring bespreken deelnemers onder leiding van Marjan Driessen boeken waarin religie of levensvragen een rol spelen. De andere boeken worden later, na overleg, bekend gemaakt.

Deelnemers kunnen zich opgeven bij Marjan Driessen per telefoon of mail, 071-5131422 of marjandriessen1949@gmail.com. De kring vindt plaats in het Dorpscentrum. Data: Middag: 26 nov, 28 jan, 25 feb, 24 mrt. richtbedrag € 5.- per keer. 14.30 – 16.30 uur

Schweppe: Schuberts liederen zijn voor de huiskamer bedoeld

Schuberts Schöne Müllerin met bariton Jasper Schweppe en pianiste Riko Fukuda is zondag in Cultuurhuis De Paulus. Foto: Joris Schweppe

muziek n Aanstaande zondag, 24 november, om 16.00 uur in De Paulus zingt Jasper Schweppe Schuberts liederencyclus Die schöne Müllerin, met Riko Fukuda aan de piano. Een internationaal gereputeerde bariton en artistiek coördinator van het Nederlands Kamerkoor, toog hij vorige week toch naar Karlsruhe.

Door Lucien Knoedler

Schweppe bezocht dr. Thomas Seedorf, hoogleraar aan de Muziekuniversiteit aldaar, gespecialiseerd in de geschiedenis en uitvoeringspraktijk van de liedkunst. "Ik wilde hem spreken over zaken waar ik tegenaan loop bij de voorbereidingen en de opnames van de liederen van Schubert. Ik heb natuurlijk veel ideeën en de intuïtie hoe Schubert op een historisch verantwoorde manier te vertolken. Immers, mijn ontwikkeling is min of meer chronologisch geweest. In mijn studiejaren en professionele loopbaan heb ik veel oude muziek gezongen: Monteverdi en tijdgenoten, sinds 1992 gregoriaans, daarna muziek uit de Middeleeuwen, Renaissance en vroeg-Barok met het Huelgas Ensemble. Vervolgens Bach. Zo kwam ik steeds verder. Daarom heb ik het gevoel te weten hoe Schubert te benaderen vanuit de achttiende eeuw. Seedorf is het met me eens. De eerste liederen van Schubert en ook nog Die schöne Müllerin (1823) moeten vanuit de klassieke periode worden opgevat. Dit is anders bij Winterreise (1828) en de cyclus Schwanengesang, voegde hij eraan toe.
"We spraken over Schuberts handschriften online en de afwijkingen in de in druk verschenen uitgaven. Hij vertelde dat Schubert vaak bij de eerste drukken betrokken was. Op dinsdag componeerde hij een lied, op donderdag bracht hij allerlei correcties aan, een week later opnieuw. Vandaar dat er verschillende versies zijn overgeleverd. Wat de dynamiek aangaat, in wezen is dit muziek voor de huiskamer. En het was in die tijd gebruikelijk, dus ook bij de bariton Johann Vogl – met wie Schubert nauw samenwerkte –, er allerlei zelf mee te doen. De noten in druk heilig verklaren is van veel later datum. Gelukkig zijn we daarvan aan het terugkomen, al wordt dit door velen nog niet gewaardeerd. Het aardige van deze leuke muziekwetenschapper is dat hij me heel veel meer vrijheid geeft dan ik dacht te hebben." Riko Fukuda speelt zondag op de vleugel die De Paulus rijk is.
Kaarten bij de Rijnlandse Boekhandel en online, tot 18 jaar en mantelzorgers vrij entree: zie muziekkamer-oegstgeest.org

Boerhaave-kerkdienst?

Een itemkrant in de brievenbus afgelopen week. Niet dat ik wist wat dat was, maar ergens binnenin het krantje las ik dat dit een itemkrant was. Over een restaurant tiendaagse, die elders in het blad een 10-daagse wordt genoemd. Mooi woord voor een Oegstgeester dictee? Centraal staat Herman Boerhaave. Zijn portret maakt niet direct een aantrekkelijke indruk op me, maar als ik hem beter bekijk, en over zijn leven lees, heeft hij ook wel iets guitigs en boeiends.

Het krantje draait om eten. Want Herman raadde aan om lichte maaltijden te gebruiken van mager kalfsvlees, magere vis (rivier en zee; ja, wat heb je nog meer?) en een goede wijn uit een zekere streek in Duitsland. Verkopen is ook een vak. Dit is mooie marketing. Want er zijn Boerhaave menu's bedacht. Je zet gewoon Boerhaave voor je menu, en dan heb je een Boerhaave menu.

Verkopen is ook een vak

Zo slim. Ik denk dat wij als kerken daar wel wat van kunnen leren. Waarom proberen we ook niet onze kerkdiensten aantrekkelijk voor heel Oegstgeest voor het voetlicht te brengen door Boerhaave kerkdiensten? Er zijn tenslotte ook top-2000 kerkdiensten. Wat zullen de ingrediënten dan kunnen zijn? Boerhaave was de zoon van een dominee. Hij onderzocht de schepping met zijn scherpe geest. Hij was arts, anatoom, botanicus, scheikundige en onderzoeker. Wereldberoemd en een begenadigd docent. Bij kasteel Oud-Poelgeest plantte hij onder andere de beroemde tulpenboom. Ik vermoed dat een meditatie over psalm 8 of psalm 104 dan ook zeer passend is. Waar die psalmen over gaan? Dat bewaar ik voor die bijzondere kerkdienst.


Na afloop van die samenkomst kunnen we samen lunchen, met wellicht een Boerhaave burger-menu. Dat vind ik geestig bedacht. Ook vanwege het adres waar je dit kunt kopen, namelijk het Boerhaaveplein.

Alice Siepelinga


Reacties: okecolumn@ziggo.nl


Shaffy Chantant terug op Da Vinci College in Leiden

Gerard Alderliefste geflankeerd door Ramses Shaffy en Liesbeth List.

muziek n Op dinsdag 26 november is er een bijzonder optreden rond Ramses Shaffy, die zijn jeugd in Leiden doorbracht. Precies 55 jaar na de Leidse primeur van Shaffy Chantant op het Da Vinci College klinken zijn liederen weer op precies hetzelfde podium met een optreden van Gerard Alderliefste.

Toen zijn Leidse pleegmoeder Roos Snellen hoorde dat Ramses Shaffy met Liesbeth List zojuist een succesvolle try-out had gehad, zei ze meteen 'dan regel ik een optreden voor je in Leiden'. In een bomvolle aula met uitzinnige leerlingen van de meisjes-HBS Louise de Coligny (nu: Da Vinci) kreeg Leiden op 18 november 1964 de primeur van Shaffy Chantant, dat daarna twee jaar lang avond aan avond uitverkocht was. De aula, het podium en het balkon liggen er nog net zo bij als toen. Geniet van een avond vol anecdotes uit zijn Leidse jaren, prachtige verhalen en live muziek. Gerard Alderliefste, zanger, gitarist en arts, begeleidde Ramses Shaffy de laatste vijf jaar van zijn leven en zong met hem in duet Laat me/Vivre. Verder werken mee Nico van der Linden (pianist), Sylvester Hoogmoed (biograaf), Peter van der Geer (auteur van Ramses Shaffy en zijn Leidse jaren) en studenten van het Da Vinci.

Deze bonte avond is een initiatief van de Leidse stichting Hoog Sammy (www.hoogsammy.nl) die afgelopen zomer het monument voor de beroemde chansonnier in het Terweepark realiseerde. Onlangs kreeg hun boekje Ramses Shaffy en zijn Leidse jaren alweer de tweede druk. Ramses Shaffy overleed tien jaar geleden op 1 december en zei over zijn jeugd: "In mijn hart ben altijd Leids gebleven."


Shaffy Podium
Dinsdag 26 november 2019, 19.30 uur
Da Vinci College, Kagerstraat 7, Leiden
Kaarten: € 12,50 aan de deur

Pop-up Leeskring Winterbloei bij de Jan Wolkersboom

lezen n Tijdens Nederland Leest, de grootste bibliotheekcampagne van Nederland, doet de Bibliotheek Bollenstreek een bloemlezing van natuurverhalen van Jan Wolkers aan (nieuwe) leden cadeau met als titel 'Winterbloei'.

Donderdag 28 november van 10.30 tot 12.00 uur bij MEC Oegstgeest is de Pop-up leeskring over het boek Winterbloei. "Heb je het boek Winterbloei gelezen en wil je met andere enthousiaste lezers leeservaringen uitwisselen over de verhalen, brieven, essays, dagboekfragmenten en gedichten van Jan Wolkers over de natuur? Kom dan naar deze Pop-up leeskring op locatie, dichtbij 'de Jan Wolkersboom'."

Jan Wolkers, natuurmens in hart en nieren, groeide op in Oegstgeest. In zijn jeugd kwam hij vaak op landgoed Oud-Poelgeest, vanwaar hij uitzicht had op de Oegstgeester ijsbaan en op een bijzondere eik, die hij vaak heeft getekend.

Tegenwoordig heeft het ijsclubgebouw in Oegstgeest een tweede bestemming: het Milieu Educatie Centrum. De natuur staat daar centraal en omdat de Eik van Wolkers er pal naast staat, is dit een uitgelezen locatie voor deze eenmalige leeskring.
Heb je zin om mee te praten over Winterbloei op deze bijzondere plaats? Meld je dan aan en kom op 28 november naar het Milieu Educatie Centrum in Oegstgeest. Aanmelden kan op onze website www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Locatie: Milieu Educatie Centrum Oegstgeest
Datum: 28 november
Tijd: 10:30 – 12:00 uur
Kosten: € 4,00 leden | € 5,00 niet-leden

Kerstkaarten

kopen n Wie op zoek is naar de mooiste wenskaarten of speciale kerstkaarten moet de komende tijd zeker in het Dorpscentrum bij mevrouw Plasmeijer-van der Veur langsgaan.

Zij heeft op haar kraam diverse soorten zelfgemaakte kaarten; je kunt het zo gek niet opnoemen of ze heeft er wel een kaart voor. De kaartverkoop is in de hal van het Dorpscentrum op woensdag 20 en dinsdag 26 november.

Mevrouw Plasmeijer schenkt een deel van de opbrengst aan het KWF.

Aanbiddingsliederen in Rehobothkerk

zingen n Op woensdagavond 27 november is er een avond met aanbiddingsliederen rondom het gebed het Onze Vader in de Rehobothkerk.

De kerk is gevestigd aan Lijtweg 1, tegenover de Shell-pomp
Vanaf 19.45 uur is er ontvangst met koffie en thee. Iedereen is harte welkom.

'Een avond waar je blij van wordt' bij KLAAR

Op 13 november organiseerde KLAAR conceptstore een Ladies Night voor Stichting Make a Wish Duin- en Bollenstreek.

geven n Woensdag 13 november organiseerde KLAAR conceptstore, gevestigd aan de Irislaan in Oegstgeest, een Ladies Night die in het teken stond van wensen vervullen.

Met de decembermaand in aantocht hadden ruim 45 vrouwen uit Oegstgeest en omgeving zich opgegeven voor deze gezellige avond om inspiratie op te doen voor cadeaus, kerstdecoratie en feestelijke kleding.

Ook voor een mini manicure, make up-advies of huidbehandeling was ruimte gecreëerd in de gezellige winkel.

De entree van €5 per persoon kwam in het geheel ten goede aan Stichting Make a Wish Duin en Bollenstreek. De gasten werden verwend met lekkere hapjes van Fromagerie du Patron.

De entree was voor Make a Wish

Elk entreebewijs was tevens een lot voor de tombola waar er mooie prijzen werden weggegeven. Elke klant ging tevens met een goed gevulde goodybag naar buiten die niet alleen door KLAAR en haar deelnemers was gevuld maar ook door meerdere ondernemers in Winkelcentrum Lange Voort.

Aan het einde van de avond ontving Colinda Heemstra van Make a Wish Duin en Bollenstreek uit handen van Irene van de Laar namens alle ladies een cheque van €250,-.

Samen maken we Oegstgeest mooier: OEGST!Live

ontmoeting n Oegstgeest is het dorp van samen zijn, samen bewegen en voor elkaar zorgen. Tijdens Oegst!Live op donderdag 28 november, geven verschillende verenigingen een kijkje achter hun schermen en laten ze zien hoe zij samen Oegstgeest mooier maken.

De avond, die voor iedereen uit Oegstgeest wordt georganiseerd, vindt plaats bij het Dorpscentrum in Oegstgeest.

Veel organisaties en vrijwilligers zetten zich in om Oegstgeest nog mooier te maken. Drie verenigingen die De Voscuyl gebruiken, vertellen over hun spiksplinternieuwe accommodatie. Arjen Pels Rijcken geeft een inkijkje in het nieuwe bedrijventerrein De Boeg dat naast de A44 verrijst. Jetteke Bolten van Cultuurfonds Oegstgeest vertelt over het volgende muurgedicht dat wordt gerealiseerd. Huig van Duijn is verkozen tot Conciërge van het Jaar en neemt je mee naar zijn Leo Kannerschool (VSO). En 'Terug naar Oegstgeest' je zult het niet gemist hebben: wat heeft Dorpsmarketing Oegstgeest allemaal nog in petto? Je hoort het tijdens OEGST!Live.

"Ook de lokale verenigingen en stichtingen maken Oegstgeest mooier. Met hun initiatieven voor jong en oud dragen zij hun steentje bij aan de Oegstgeestse maatschappij. En dit ondersteunen wij graag", aldus Erik Versnel (directievoorzitter van de bank).

Tijdens de avond worden daarom de winnaars van het Rabobank Wensenfonds bekend gemaakt.


Het belooft een mooie avond te worden. Rabobank Leiden-Katwijk, Dorpsmarketing Oegstgeest en Cultuurfonds Oegstgeest nodigen iedereen van harte uit om aanwezig te zijn bij deze avond. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.DichterbijLeidenKatwijk.nl.

Workshop about volunteering

helpen n At Monday, November 25th from 3:30-5:30 pm i-doe is organizing a workshop about volunteering in the Netherlands, at Nieuwstraat 7 Leiden. There are a lot of reasons why volunteering is good for you; whether it is to build your resume, developing skills, community building or learning the Dutch language and culture. For more information or joining us: www.i-doe.nl/agenda and lilian@i-doe.nl.

Op maandag 25 november van 15.30 tot 17.30 uur organiseert i-doe een workshop over vrijwilligerswerk in Nederland, in het Engels, in de pop-up locatie Nieuwstraat 7 in Leiden. Er zijn veel redenen waarom vrijwilligerswerk goed voor je is; of het nu gaat om het opbouwen van je cv, het ontwikkelen van vaardigheden, meer contacten opdoen of het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Voor meer informatie of om mee te doen: www.i-doe.nl/agenda en lilian@i-doe.nl

Dwarse denkers

discussie n In de derde editie van de Oegstgeester Dwarse Denkers gingen dorpsgenoten prof. Kutsal Yesilgakit en Hein Greven in de aula van het Rijnlands Lyceum met de aanwezigen in gesprek over populisme, democratie en fake news.

Vanuit hun eigen vakgebied, Kutsal Yesilkagit is hoogleraar International Governance aan de RULeiden en Hein Greven adviseur Public Affairs bij WePublic, gingen de sprekers onder andere in op de vraag 'Heeft Europa een Sterke Leider nodig?'. Ook aan het aanwezige publiek, dat ook bij deze editie weer in grote getale de bijeenkomst bezocht, gaf door middel van groene en rode briefjes aan of zij het met bepaalde stellingen eens waren.

Hein Greven&nbsp;en Kutsal Yesilkagit beantwoordden aan het eind van de bijeenkomst vragen uit het publiek. | Foto Willemien Timmers

Vanwege het verschil in vakgebied van beide heren was het wederom een zeer boeiende bijeenkomst die in de aula werd afgesloten met een grote hoeveelheid vragen uit het publiek.

De 'after-party' was in Café de Gouwe.

Josephine Rombouts bij Rijnlandse Boekhandel

lezen n Josephine Rombouts komt naar de Rijnlandse Boekhandel op dinsdag 26 november, aanvang 20:00 uur, toegang 5 euro

Zij schreef Downton Abbey in de eenentwintigste eeuw: het verhaal van een droombaan op een kasteel in Schotland.

Als de Nederlandse Josephine Rombouts met haar gezin aan de Schotse westkust gaat wonen, grijpt ze de kans om housekeeper op het plaatselijke kasteel te worden met beide handen aan. Zonder enige kennis van huishouding of de Britse elite probeert ze zich staande te houden in haar nieuwe omgeving, waar ze te maken krijgt met Engelse landeigenaren, Franse koks, Schotse onafhankelijkheid, dakdekkers, spoken, etiquette en tradities.
Met humor en scherpe observaties beschrijft Rombouts een microcultuur waarvan het bijna onvoorstelbaar is dat die tegenwoordig nog bestaat. Tafeldekken met een meetlat, de strenge regels voor het dragen van tweed – ze verbaast zich vaak, maar leert snel. De verlaten, ruige natuur van Schotland vormt het fraaie decor van haar belevenissen.

Reserveer online een kaartje (www.rijnlandseboekhandel.nl), kom naar de winkel in Winkelcentrum Lange Voort of bel (071) 5172271.

Uitbreiding Leo Kanner basisschool

politiek n De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft voor haar vestiging speciaal onderwijs (so) gelegen op het Curiumterrein aan de Endegeesterstraatweg een 'aanvraag met spoedeisend belang' ingediend.

Deze aanvraag is voor de uitbreiding met een extra lokaal op basis van tijdelijke huisvesting.

In overleg met het schoolbestuur heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest besloten om de aanvraag te behandelen als een reguliere aanvraag voor opname in het 'programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2020'. Het programma wordt nog in 2019 vastgesteld zodat de school in 2020 het extra lokaal kan realiseren.

Muziek op Schoot

koffiespeeltuin n Op woensdag 27 november geeft Lieneke Schotanus van De Mirtetak een workshop Muziek op Schoot voor ouders met kinderen tussen de 0 en 4 jaar bij de Koffiespeeltuin.

Muziek op Schoot is bestemd voor ouders en kinderen en stimuleert de totale ontwikkeling van het jonge kind door samen te zingen, muziek te maken op instrumentjes, te dansen en te luisteren naar muziek. Lieneke geeft al vele jaren Muziek op Schoot in Oegstgeest, Leiden en Voorschoten (www.mirtetak.nl). Plezier in muziek staat voorop! Naast het meedoen aan de workshop kunnen ouders en kinderen tijdens de Koffiespeeltuin ook lekker spelen, boekjes lezen en anderen ontmoeten. De Koffiespeeltuin is op 27 november tussen 9.30-11.00u in de kinderhoek van de bibliotheek.

Rommelmarkt

snuffelen n Zondag 24 november heeft de grote zaal van Haeswijkflat een totaal andere uitstraling en is de dagelijkse sfeer veranderd in een drukke en levendige rommelmarkt waar van alles te koop en te beleven is.

Snuffel op de rommelmarkt. De markt is van 10 tot 16 uur. De Haeswijkflat is gelegen aan de Pres Kennedylaan 141 te Oegstgeest. Er zijn nog enkele tafels vrij, aanmelden kan via bhaeswij@kpnmail.nl.

Meditatief Moment

meditatie n De Bahá¹í-gemeenschap van Oegstgeest nodigt iedereen op dinsdag 26 november van harte uit om zich te laten inspireren en te mediteren over het thema : Wat is geluk? Wat zijn beproevingen: "De mens is in werkelijkheid een geestelijk wezen en alléén wanneer hij vanuit de geest leeft, is hij werkelijk gelukkig." (Bahá'í-geschriften)

Tijdens deze avond wordt uit de geschriften van de verschillende wereldgodsdiensten gelezen. Aanmelden is niet nodig maar kan: oegstgeest@bahai.nl. Jacob van Maerlantlaan 31. 20.00 uur.

Vervolg van de voorpagina

De ruim voorradige warmte uit de omliggende wateren kan 's zomers ondergronds worden opgeslagen in een Warmte Koude Opslag (WKO) en in de winter worden gebruikt om met behulp van een warmtepomp de huizen mee te verwarmen. Er is nog wel elektriciteit nodig om het water warm genoeg te krijgen, aldus de onderzoeker."

Onbekend gebied

Niet alleen voor bewoners maar ook voor Laurien Smies van Vattenfall is warmtewinning uit water (aquathermie) een onbekend gebied, maar lijkt gezien de voorlopige resultaten perspectiefrijk. "Het is een mooie techniek, maar heeft voor het hele stadswarmtenet onvoldoende capaciteit. We sluiten ons wel graag aan bij dit initiatief van bewoners. Het warmtenet van Poelgeest is een apart deel van het Leidse net en een eigen voorziening is technisch goed mogelijk", aldus Smies. "De stadsverwarming zal op de achtergrond beschikbaar blijven, omdat Vattenfall een leveringsverplichting heeft aan de wijk".

Thematafels

Na de presentaties konden de bezoekers aan een aantal thematafels (techniek, toekomst warmte, Hoogheemraadschap, zeggenschap en financiën) in discussie gaan met de onderzoeker van Greenvis/IF, vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap, Vattenfall, gemeente en Energiek Poelgeest en hun vragen stellen.

De onbekendheid met het onderwerp leidt tot de nodige vragen waar nog niet altijd een passend antwoord op kan worden gegeven. Een greep uit de vele vragen:
• Welk effect heeft warmtewinning uit het water op de natuur?
• Is een watertemperatuur van 18-20 graden in de zomer wel voldoende om onze huizen in de winter langdurig te verwarmen tot zo'n 21 graden?
• Wie is eigenaar van de temperatuur van het oppervlaktewater?
• Wat is het rendement van deze manier van duurzaam warmte opwekken t.o.v. fossiele bronnen (kolen, gas, olie) in CO2 uitstoot en kosten?
• Hoeveel elektriciteit is nodig om het aquathermiesysteem te kunnen laten werken?
• Waarom is niet ook onderzocht of geothermie/aardwarmte als duurzame bron kan dienen?
• Komen er grote gebouwen in de wijk staan om het systeem te kunnen laten werken of zit het meeste ondergronds?
• Wie zijn de (wettelijke) eigenaren van de warmtebron, systeem, transport- en distributienet?
• Wat is de rol van de gemeente bij deze zoektocht?
• Hoe zit het met de prijs van warmte uit het water voor de afnemers t.o.v. de huidige kosten?
• Is ieder Poelgeester huishouden verplicht om warmte te gaan afnemen van deze bron?

Voorjaar 2020

Op een beoogde bewonersbijeenkomst in het voorjaar van 2020 presenteert Energiek Poelgeest de eindresultaten en -conclusies van het haalbaarheidsonderzoek en heeft dan gedegen antwoorden geformuleerd op de vragen van bewoners. Daarnaast zullen dan ook de organisatorische en juridische aspecten, en het eigenaarschap van en het investeren in deze nieuwe warmteketen besproken worden.

Willem de Bondt schrijft gedichtenbundel De Onderweg

Willem de Bondt laat tussen het beeld en het gedicht een dialoog ontvouwen in zijn nieuwe gedichtenbundel 'De Onderweg'.

lezen n Op 26 november presenteert Willem de Bondt zijn nieuwe gedichtenbundel De Onderweg in het Dorpscentrum.

Net als in zijn vorige bundel Vandaar!, combineert Willem beelden en woorden. Ditmaal laat Willem tussen het beeld en het gedicht een dialoog ontvouwen. Als je in deze bundel stapt, word je uitgenodigd om in je eigen binnenwereld je eigen dialoog te vervolgen. Een avontuurlijke toch. En het mag in dit verband vermeld, dat hij de bundel De Onderweg heeft opgedragen aan zijn kinderen met de zin: reizen doe je niet alleen.

Willem heeft ervoor gekozen om deze presentatie in Oegstgeest te doen. Hij wil zo het schrijversdorp Oegstgeest eren en daarmee de schrijvers en dichters, die hier hun verrijkende werk hebben voortgebracht.

Ga mee op reis en ontdek je eigen dialoog

De schrijver werkt bij Plata Opleidingen, school voor bewustwording en verandering, in Leiden. Veel van zijn gedichten staan in verband met zijn werk als trainer en coach bij dit instituut. Zingeving, verbinding en leiderschap zijn belangrijke thema's die hij met cliënten en leergroepen onderzoekt. Willem richt zich daarbij op de samenhang tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Veranderingen die we in het leven willen bewerkstelligen vragen dat deze beide werelden op elkaar zijn afgestemd. De Onderweg is van dit veranderingsproces een verslag.

Achtergrond

Willem de Bondt is geboren in Den Haag op 7 oktober 1955. Hij is getrouwd, vader van vier dochters en opa van twee kleinzoons. Hij woont sinds 1983 in Oegstgeest, waar hij zich aanvankelijk een 'passant' voelde. Inmiddels heeft hij er zijn plek gevonden. Zijn tweede thuis is Terschelling, waar hij veel inspiratie vindt voor zijn werk als schrijver/dichter en als trainer/coach.


Focus

'In de ontmoeting met zichzelf ontdekt de mens zijn inspiratie'. In zijn werk als coach en trainer is hij gericht op de verbinding tussen 'ik' en 'zelf'. Om vanuit die innerlijke verbinding het contact met de ander aan te gaan: uitnodigend, onderzoekend, doelgericht. Voor Willem is contact hèt sleutelwoord tot succes. Dit geldt volgens hem op ieder gebied.

De Onderweg

Een gevleugelde uitspraak van Willem is: "Als de binnenwereld erbuiten wordt gelaten, dan blijft het verlangen uit beeld en komt de gewenste verandering niet tot stand." Het is deze uitspraak die met de gedichtenbundel De Onderweg tot uiting komt. In deze bundel combineert Willem foto's en gedichten die een onderlinge dialoog aangaan. Zijn uitnodiging aan de lezer is om mee op reis te gaan en de eigen dialoog erin te ontdekken. Zijn fascinatie voor veranderingsprocessen kijkt als het ware door het raam naar binnen: wat verandert er echt?

www.willemdebondt.nl

De presentatie van gedichtenbundel De Onderweg van Willem de Bondt vindt plaats op dinsdag 26 november in het Dorpscentrum, Lijtweg 9, in Oegstgeest. Inloop 16.30 uur. Presentatie 17.15 uur.

Iedereen is van harte welkom. Aanmelden via: www.plataopleidingen.nl/boekpresentatie.

Thuis, waar is dat eigenlijk?

lezing n In aansluiting op het jaarthema 'Thuis' van de Raad van Kerken spreekt op maandagavond 25 november Philip Troost over bovenstaand thema. Het zal gaan over de vraag in hoeverre je thuis bent bij jezelf.

Ook komt de vraag aan de orde in hoeverre je daarin verbonden bent met God, of niet. Philip Troost schrijft daarover: "Thuis bij God… je kunt daarnaar op zoek zijn op een manier waarbij je jezelf opkrikt tot een geestelijke sfeer. In dat opkrikken ga je dan wat weg bij jezelf. Bij de realiteit van je alledaagse leven, waar de pijn is, de weerbarstigheid, de zwakte en de angst en wat al niet aan gewone menselijke kleinheid. Wie thuis wil zijn bij God, zal thuis moeten zijn bij zichzelf."

Philip Troost is na zijn studie theologie begonnen als gemeentepredikant en werd vervolgens studentenpastor. Sinds 2005 is hij verbonden aan Spectrum, centrum voor bewustwording, creativiteit en zingeving. Ook verzorgt hij de leergroep 'Mindful met Jezus' en geeft hij individuele en relatietherapie.

Rehobothkerk, Lijtweg 1 • Inloop 19.30, programma 20.00 – 22.00 • Info: Reina Albracht, 06-21954551

Groen en Doen-markt

duurzaamheid n Zaterdag 30 november van 12.00 tot 17.00 uur is in de bibliotheek van Oegstgeest de Groen & Doen markt met lokale organisaties, stichtingen en initiatieven die allemaal bezig zijn om de wereld een stukje gezonder te maken.

Deze dag staan er standjes waarin verschillende duurzame organisaties hun verhaal houden voor iedereen die geïnteresseerd is. De kinderen kunnen samen met het Kunstkasteel komen knutselen met afgedankte materialen.
Van 12.00 tot 17.00 uur worden de stands bemand en kan je terecht met vragen. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om iets erbij te drinken en snoepen.
De markt en versnaperingen zijn gratis, meedoen aan het knutselproject is voor kinderen vanaf 6 jaar tegen een bijdrage van €5,00 per kind. Er is plek voor 15 kinderen per knutselproject. Deze zijn van 12.00 tot 14.00 uur en van 14.30 tot 16.30 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Meer informatie vind je op onze website www.bibliotheekbollenstreek.nl.

AutoMaatje Oegstgeest

vervoer n De sociale vervoersdienst AutoMaatje is dé oplossing voor mensen met een mobiliteitsvraag. Het is een project van Radius Welzijn, ondersteunt door de ANWB. Het werkt heel simpel; iemand wil van A naar B en belt met AutoMaatje Oegstgeest. Dan wordt er een match gezocht met een vrijwillige chauffeur. De chauffeurs zijn mensen met een auto die met plezier iets willen betekenen voor de inwoner van Oegstgeest met een vervoersvraag. De gereden kilometers worden door de 'klant' betaald aan de chauffeur.

Door het verzorgen van een rit helpt de chauffeur een inwoner om mee te blijven doen aan de maatschappij. Mobiliteit is immers vrijheid. De chauffeurs hebben van tevoren een aanmeldingsgesprek gehad en daarbij aangegeven wanneer ze beschikbaar zijn of wat de mogelijkheden van de auto zijn.

AutoMaatje gaat in januari van start In Oegstgeest. Daarom is Radius op zoek naar inwoners (jonger dan 75 jaar) uit Oegstgeest, die het team van chauffeurs wil komen versterken. Ook is men op zoek naar een team telefonistes die de match gaan maken tussen de aanvrager en chauffeur. Door de inzet van chauffeurs blijven mensen langer meedoen in de samenleving.

Voor meer informatie of aanmelding kunnen geïnteresseerden contact opnemen met AutoMaatje Radius Oegstgeest: 071-7074200 / a.vanelk@radiuswelzijn.nl
Op donderdag 12 december is er vanaf 19.00 uur een informatieavond in de Haaswijkflat, Press Kennedylaan 141 in Oegstgeest.

Café Scarabee over werken na kanker

Kanker heeft een enorme impact op het leven en zeker ook op de terugkeer naar werk. Inloophuis Scarabee organiseert daarom op maandag 24 november 2019 een informatieavond over 'werken na kanker'. Ingrid van Ham, loopbaanadviseur en re-integratiedeskundige, zal ingaan op tal van vragen en problemen die bij terugkeer naar werk spelen: te snel te veel willen doen, moeite hebben met concentratie, het gevoel hebben tekort te schieten, gauw moe zijn. De avond is gratis toegankelijk en staat open voor kankerpatiënten en hun naasten. Er is uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

De avond start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Locatie: Inloophuis Scarabee, Oude Vest 17 in Leiden. Deelname is gratis. Wel graag vooraf aanmelden via info@inloophuisscarabee.nl. Meer info op www.inloophuisscarabee.nl.

Pannenkoeken eten als taalles

Op donderdag 14 november brachten de leerlingen van groep 3 van de Hofdijckschool een bezoek aan restaurant de Jonker. Het uitje was de afsluiting van de lessen over het thema 'restaurant' waar de jonge leerlingen het met lezen over hebben. En hoe kan je nu beter woorden leren dan in een echt restaurant tijdens het eten van pannenkoeken. Het was een zeer geslaagd uitstapje: de kinderen glunderden van geluk. | Foto PR


Boerhaave 10-daagse

Boerhaave 67 jaar (1735) oud, geschilderd door Cornelis Troost. Foto: Cornelis Troost

dineren n Van 19 tot en met 29 november organiseert Dorpsmarketing Oegstgeest samen met de horeca in Oegstgeest een restaurant 10-daagse in het kader van het Boerhaavejaar.

De deelnemende horecagelegenheden zijn: Brasserie Hemels, Kasteel Oud-Poelgeest, Snackbar 't Haasje, Restaurant De Jonker, China House en Villa Beukenhof.
Voor de 10-daagse hebben zij prachtige diner- of lunchmenu's samengesteld met onder andere eetwensen van Boerhaave erin verwerkt. Herman Boerhaave raadde aan om lichte maaltijden te gebruiken van mager kalfsvlees, magere vis, veel groente en goede wijn uit de Elzas.

De digitale versie van de thema-bijlage van vorige week is te vinden op www.uitgeverijverhagen.nl onder het kopje 'archief' of via issuu.com/twovisions/docs/culinair_week_46_19.

Wie was Herman Boerhaave?

historie n Geboren in Voorhout groeide Herman Boerhaave aan de Leidse Universiteit uit tot een wereldberoemd arts. De Leidse hortus werd onder zijn leiding een tuin van wereldallure. In 1728 werd hij gekozen in de Académie Française, in 1730 in de Royal Society in Londen.

Herman(us) Boerhaave (Voorhout, 31 december 1668 – Leiden, 23 september 1738) was een hoogleraar van de medische faculteit, rector magnificus van de Universiteit van Leiden en directeur van de Hortus Botanicus Leiden; hij stond bekend als begenadigd docent en was een van de bekendste mannen van Europa, wiens faam zelfs tot in China was doorgedrongen. Herman Boerhaave was destijds zo beroemd dat hij 'het orakel' werd genoemd.
Vanaf 1713 was hij als hoogleraar in de klinische wetenschap werkzaam in het St. Caecilia gasthuis, waar nu museum Boerhaave is gevestigd. Onderwijs aan het ziekbed, zoals hij gaf, werd destijds vrijwel alleen in Leiden gegeven. Een derde leerstoel, in de chemie, kreeg hij er in 1718 bij. Ook in dit vak blonk hij uit.
Door zijn leerlingen werd Boerhaave op handen gedragen. Hij trok in de loop der jaren bijna tweeduizend studenten naar de Sleutelstad.
Boerhaave heeft zijn hele leven in of vlakbij Leiden gewoond. In 1724 kocht Boerhaave Oud-Poelgeest, een buitenplaats in Oegstgeest. Dit om rust en ontspanning te geven, en om zijn hobby – het kweken van bomen en planten, te kunnen uitoefenen.
Hier ontving hij collega's en buitenlandse gasten, hield muziekavonden en legde hij een arboretum (bomentuin) en een plantentuin aan.
Elke plant die geen plaats vond in de hortus, verdween naar het veel grotere buiten. Uit de hele wereld, onder andere via de VOC, werden exotische planten naar hem gestuurd. Veel van zijn pakketjes kwamen via trekschuiten in de Haarlemmer Trekvaart (de vaart van Leiden naar Haarlem). Boerhaave woonde veertien jaar op het kasteel.

Boerhaave-recept China House Oegstgeest

Foto: Willemien Timmers

Gestoomde kabeljauw met fijne groente

Ingrediënten:
Stuk kabeljauw (180-200 gram)

Wortel

Groene asperges

Bleekselderij

Shiitake paddenstoelen

Lente ui

Gember

2 eetlepel soja saus

1 eetlepel mirin

1 theelepel sesam olie

2 eetlepels zonnebloemolie

Stoompan

bord

Voorbereiding: De groente (wortel, groene asperges, bleekselderij) met dunschiller in reepjes snijden. Shiitake paddenstoelen in dunne plakjes snijden. Lente-ui en gember in julienne snijden (lange dunne reepjes). Ongeveer 80-200 gram vis per persoon. Meng de soja saus met de mirin.

Bereiding: Neem een vuurvast bord. Meng de gesneden groente (wortel, asperges en bleekselderij) door elkaar en legt het op het bord. Ongeveer 2-3cm hoog. Vervolgens leg je de vis op de groente. Dan leg je de gesneden gember en shiitake op de vis. Vervolgens zet je het bord in de verwarmde stoompan. Stoom vervolgens 10-12 minuten tot de vis gaar is. Als de vis gaar is, haal je het van de stoompan. Legt de julienne lente-ui erop. In een aparte steelpan verhit je de zonnebloemolie met sesamolie totdat het begint te roken. De olie sprenkel je over de lente-ui (pas op: de lente-ui gaat sissen). Giet het soja/mirin mengsel over de vis. Smakelijk eten.

Boerhaave-recept Kasteel Oud-Poelgeest

Foto: Willemien Timmers

Appel cremeux

Ingrediënten
300 gram groene appel coulis (dikke saus)
160 gram witte basterd
160 gram boter
160 gram eigeel
100 gram slagroom
4 blaadjes gelatine

Bereiding:

Week de gelatine in koud water. Klop de slagroom 'lobbig'
Breng de appel coulis samen met de witte basterdsuiker aan de kook in een brede kookpan.
Voeg de boter toe en monteer. Haal de pan van het vuur en meng een deel van de hete massa met het eigeel. Giet dit terug in de pan en gaar dit tot 85 graden.

Haal van het vuur en los hierin de uitgeknepen geweekte gelatine op. Laat het geheel afkoelen tot kamertemperatuur en meng hier de lobbig geslagen slagroom door.

Stort de massa in een vorm en laat opstijven in de koelkast.

boerhaave tiendaagse

Heren LOHC verliezen

| Foto Johannes van der Kraan

hockey n De mannen van LOHC Heren 1 wisten vooraf dat het een pittig potje zou worden in Ede afgelopen zondag.

Voor de hockeyers uit Ede stond er gisteren veel op het spel; bij verlies zou hun seizoen voorbij zijn en bij winst zouden ze aansluiting kunnen vinden bij de koplopers. Na een met een variant genomen en benutte strafcorner keek LOHC in de achtste minuut tegen een achterstand van 1-0 aan. De ploeg uit Oegstgeest raakte echter niet in paniek en kwam in de 19e minuut mooi terug op 1-1 door een goal van Arslan Qadir. Met deze stand gingen de teams de rust in.
In de tweede helft zette LOHC goede pressie en realiseerde kansen die echter niet verzilverd werden. Door een toegekende strafcorner en strafbal kwam LOHC op een achterstand van 3-1. De mannen van LOHC toonden wederom veerkracht en kwamen in de 50ste minuut op 2-3 door een goal van Quinten Mank.

LOHC was veel gevaarlijk in de cirkel van Ede en kreeg een aantal corners, maar wist die niet in goals om te zetten. | Foto Johannes van der Kraan Foto: Johannes van der Kraan

In het laatste kwart trok LOHC het initiatief volledig naar zich toe en ging op jacht naar de gelijkmaker, het team voelde dat er nog winst was te behalen in Ede. LOHC was veel gevaarlijk in de cirkel van Ede en kreeg een aantal corners, maar wist die deze keer niet in goals om te zetten. Er was dan ook veel teleurstelling bij het eindsignaal toen de eerste nederlaag sinds tijden voor LOHC een feit werd.

Volgende week speelt de ploeg van trainers Peter Kalfsterman en Wouter Tazelaar de laatste wedstrijd voor de winterstop thuis tegen Phoenix waarmee LOHC samen met Upward de koppositie deelt. LOHC staat op doelsaldo nog bovenaan en is vastbesloten om deze positie niet uit handen te geven en met de eerste plek de winter in te gaan.

Slordig puntenverlies voor Dames Leiden

Dames 1 van LOHC. | Foto Ed Patijn Foto: Ed Patijn

hockey n De hockeydames van LOHC begonnen zondag niet scherp en stonden direct flink onder druk. Gelukkig wist Beuningen de kansen niet af te maken.

Eenmaal bijgekomen van de schrik begon Leiden met opbouwen. Begin van het tweede kwart scoorde Beuningen uit een verkeerd gestopte corner. Daarna ging het gas erop bij Leiden en dit resulteerde vlak voor rust in de gelijkmaker die op naam van Rozemarijn Tiebout genoteerd mag worden. Ondanks deze gelijkmaker ging Leiden ontevreden over het spel de kleedkamer in.

KCC bleef met moeite aan de goede kant van de score. | Foto Esther Verhage

Na een goede 'peptalk' in de rust begonnen de dames beter in het derde kwart. Leiden had speloverwicht en kreeg een aantal corners, die er helaas niet in wilden. Verder werden er van beide kanten niet echt kansen gecreëerd. Tot een ietwat ongelukkige inleverbal. Beuningen maakte nuttig gebruik van de counter. Een tegengoal was een feit. De stand 2-1 stond op het scorebord. Op zich was er nog niks aan de hand en kon de wedstrijd nog worden omgebogen. Het gevaar van Leiden zat hem vooral in het behalen van corners. Het derde kwart kwam ten einde. Er was nog één laatste kwart over om de goals te maken. Leiden ging iets aanvallerder spelen. De dames drukten door en kregen een serie aan corners mee. Helaas was de uitvoering van de getrainde varianten allemaal net niet goed genoeg om de keeper van Beuningen te passeren. Door het aanvallende spel werden de gaten verdedigend gezien groter. Beuningen had slechts twee counters nodig om er twee goals in te tikken.

Fiks komt tijd te kort voor verrassend debuut

Korfbal n In de debuutwedstrijd in de hoofdklasse zaal was Fiks dichtbij een verrassend resultaat tegen één van doodverfde titelkandidaten KCC; een tegenstander die in de veldcompetitie uitkomt in de hoogste klasse van Nederland. De teller stopte bij 31-32.

Voor Roy Vreeken een extra bijzondere wedstrijd. Hij gaat de clubgeschiedenis in als de speler die de eerste treffer voor Fiks op hoofdklassenniveau zaal scoorde. Na de tweede score door Melissa Heijne maakte Fiks duidelijk er alles aan te willen doen om de titelkandidaat een moeilijke middag te bezorgen. Dit zou met name in het tweede gedeelte van de tweede helft gaan lukken. Ook in de eerste acht minuten bleef Fiks in het spoor van de sterke opponent. Daarna liep KCC uit naar 5-10 en domineerde lange tijd het scoreverloop. Fiks kwam terug en ging daarmee sterk bijdragen dat de wedstrijd werd gepromoveerd tot een galavoorstelling. "Mijn team slaagde erin de angels beter uit hun spel te halen door onder meer ruimer voorverdedigen", analyseerde Bas.

Tussen de minuten 26 en 36 ging de achterstand van 15-21 terug naar één punt (24-25). Hoewel KCC op juiste momenten tegen scoorde bleef Fiks terugkomen en was het eindresultaat geen moment zeker. KCC bleef met moeite aan de goede kant van de score en zou uiteindelijk met het kleinst mogelijke verschil de punten meenemen. De uitslag werd 31-32.

Beslissing voor Pecos valt in slotronden

tafeltennis n Op bezoek bij concurrent Scyedam kwam Pecos zaterdag flitsend uit de startblokken: 0-3. Uiteindelijk werden de punten toch weer gedeeld, zodat de beslissing de komende weken moet vallen.

Om in de eerste divisie te blijven dienen de Oegstgeester tafeltennissers vierde te worden. Ze staan nu nog vijfde, drie punten achter de Schiedammers, maar zaterdag komt hekkensluiter US naar de Voscuyl en trekt koploper TOGB naar de Jeneverstad. Goede kans dus dat Pecos dan naar de veilige vierde plek klimt, die het vervolgens in de slotronde moet zien te verdedigen.


Het had er allemaal al veel zonniger uit kunnen zien, als Jens Wiersma, Paul Kruijt en Maroun Nader hun vroege voorsprong hadden weten vast te houden. Hun winstpartijen tegen respectievelijk Baart, Smajic en Van der Heide waren zo overtuigend dat een knappe uitzege in het verschiet leek te liggen. Dat Smajic vervolgens revanche nam op Wiersma en dat Kruijt en Nader het dubbelspel verloren – Pecos won er dit seizoen pas één – was nog tot daar aan toe. Helaas bleek vervolgens dat Nader een duidelijk mindere dag had. De kopman leed twee 3-0 nederlagen tegen de twee beste Schiedammers.

Het had er allemaal al veel zonniger uit kunnen zien


Gelukkig compenseerden Kruijt en Wiersma nog het nodige door ieder hun tweede overwinning te pakken op Van der Heide. Bovendien maakte Kruijt het Baart zo lastig in de slotpartij (3-2), dat het onderlinge gamesaldo tussen Pecos en Scyedam na twee keer 5-5 nu in elk geval in Oegstgeests voordeel is. Het worden nog twee uiterst spannende wedstrijden in de Thorn Tafeltennishal.

Schildercursussen Fem Stamkart

tekenen n Onlangs is de Oegstgeester kunstenares Fem Stamkart weer van start gegaan met een aantal nieuwe teken/schildercursussen voor volwassenen in het Oegstgeester Dorpscentrum.

Belangstellenden die nog aan één van de creatieve cursussen willen deelnemen kunnen zich nog aanmelden. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar.

De teken/schildercursussen worden gegeven op de maandagmiddag van 14.15 uur tot 16.30 uur en op de woensdagochtend van 9.45 uur tot 12.00 uur. Belangstelling om dit seizoen nog mee te doen? Neem contact op met Fem Stamkart (via 071-5174973) en vraag naar de mogelijkheden of ga naar www.st-evenementen.nl.

Nieuwe zwarte banden bij Rob van der Hoorn

judo n Zaterdag 16 november werden er in Oud Beijerland judo-examens gehouden voor zwarte band (1e dan) en tweede en derde dan.

Deze examens worden drie of viermaal per jaar gehouden in de provincie Zuid-Holland. Van sportschool Rob van der Hoorn deden Lucas Hoekstra en Ada Proosdij mee voor de 1e dan. Beiden deden een zeer succesvol examen en zijn dus geslaagd voor hun zwarte band. Op de foto de judoka met hun examenpartners die beiden op topniveau judo beoefend hebben; je moet het nu eenmaal samen doen. Van rechts naar links: Yvonne Leunissen, Lucas Hoekstra, Ada Proosdij en Jaime Lee Leonora.

24 november

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Kruispunt Rivierduinen 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
Regenboogkerk 10.00 ds. A. Verburg, Maaltijd van de Heer
Groene of Willibrordkerk 10.00 geen dienst, zie Regenboogkerk

Verpleeg- en ziekenhuizen

Van Wijckerslooth-Rustenborch één viering per zondag. 10.30 gez. viering, Annemarie Gerritsen

LUMC 10.00 mw. A. van Gessel

R.-k. Willibrordkerk

Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur. In het weekend om 11.00 uur. Op de zaterdagen van de even weken om 19.00 uur. Voor de meest actuele informatie over de aard van de viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl


Geref. Kerk Vrijgemaakt

10.00 u ds. J. Werkman, Jaaroverzicht

16.30 u ds. J. Werkman

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege

10.00 u Bram Dijkstra Herdenkingsdienst

Volle Evang. Gem. Leiden e.o.

Pauluskerk, Warmonderweg 2
11.00 uur samenkomst


Stichting Evangelische Gemeenschap (STEG).
Dorpscentrum Oegstgeest
10.00 u J. van Staveren, Boskoop

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

10.15 uur ds. S.P. van der Meulen en ds. F.H. Fockema Andreae

Protestantse Gem. Warmond

10.00 uur Ds. A. Alblas

Matthiaskerk Warmond

Zaterdag 23 november 19.00 uur Eucharistieviering met het Iriskoor Pater Wehlin

Wings of Healing

Veerpolder 6A, Warmond
10.00 Jan Zijlstra

Bahá'i

Bestudering geschriften van Bahá'u'lláh: eerste woensdag vd maand bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. Andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme

Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: wo: 9.00-11.00 uur en do: 20.00-21.30 uur. Elke tweede en vierde maandag van de maand van 19.30 - 21.30 uur voor jongeren (tot 35 jaar). Geversstraat 48.

Laatste mantelzorgcafé van 2019

Ontmoeting n De werkgroep Mantelzorgcafé Oegstgeest organiseert op 26 november een bijeenkomst voor mantelzorgers. Dit is het laatste café van 2019. Het mantelzorgcafé vindt altijd plaats in de Haeswijkflat (president Kennedylaan 141) op de laatste dinsdag van de maand. In 2020 zal vanaf januari gestart worden met een nieuwe serie.

Dinsdag 26 november nodigen de organisatoren mantelzorgers uit om onder het genot van een kopje koffie of thee samen te komen. Tijdens dit café is er volop gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen en verhalen uit te wisselen.
Lina Oomen van Klaver4 Rouw- Verliesbegeleiding komt vertellen over verlies en rouw voor en door de mantelzorger. Verlies of rouw wordt snel gekoppeld aan doodgaan. Een mantelzorger heeft echter te maken met een levend of diffuus verlies. De partner, je kind, ouder is in leven maar tegelijk worden er verliezen ervaren. De relatie is veranderd en gemaakte dromen komen niet uit of worden niet meer gedeeld. Het verlangen naar zoals het was, kan door de aanwezigheid van de ander steeds opnieuw worden geraakt. Zoals een vrouw met een echtgenoot met Alzheimer het verwoordde: "Ik ben niet in de rouw, kijk maar hij is er nog! Maar ik heb wel een heel lijstje van wat ik kwijt ben. Hij is nog steeds mijn lieverd maar ik raak hem kwijt; hij is niet meer wie hij was. We zouden nog reizen gaan maken. De toekomst is niet meer."
Tijdens de presentatie zal Lina Oomen ingaan op de verschillende vormen van verlies, de theorie achter verlies en rouw en worden tips gegeven hoe daar mee om te gaan.

Het Mantelzorgcafé is er voor iedereen die zorgt voor iemand anders en het prettig vindt om ervaringen uit te wisselen. Iedereen is van harte welkom, toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Dinsdag 26 november, van 14.00 tot 16.00 in de Haeswijkflat, President Kennedylaan 141, Oegstgeest.

DOKTERSDIENST

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek
tel. (0252) 240212
• door de week van 17.00 uur 's middags tot 8.00 uur de volgende dag
• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen 24 uur per dag.

Altijd eerst bellen voordat men naar de huisartsenpost toekomt.
Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

APOTHEKEN

Dienstapotheek Bollenstreek Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur, weekend en feestdagen 24 uur / dag. Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl
Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Maandag t/m vrijdag 18.00-23.00 uur, zaterdag 15.00 tot 23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00 tot 23.00 uur. Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)
Apotheek Haaswijk - Boerhaaveplein 21
Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

TANDARTSEN

18-11 / 24-11 TP Zibold, Vrijheidslaan 57 2331 JR Leiden (071) 5768019

25-11 / 01-12 TP De Oude Singel Tandartsen, mw. C. Blanksma - Revet, Kooilaan 55 2315 EC Leiden (071) 5226040

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000

Opvoedadviespunt, (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving. (VPTZ Leiden en omgeving). Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

@ReinaBoerrigter Op donderdag 12 december komt @ionicasmeets naar #Oegstgeest om haar nieuwe boek te presenteren!

@graat Welterusten, vol verwachting klopt ons hart! #daghoor #Sinterklaas

@ItsBas @gem_oegstgeest Jammer dat de "Oort" brug nog niet open is ondanks de einddatum van 15-11. Na afsluiting dagen niet aan gewerkt en nu uitlopen... Het is dé route voor kinderen om veilig op school te komen. Dikke #fail voor uitvoerder en toezicht hierop.

@LukasTeijema Als antwoord op @ItsBas en @gem_oegstgeest smakeloos om de uitvoerder (en indirect ook de mensen die het werk moeten doen in weer en wind) hierop aan te vallen. Reden is duidelijk: het natte weer van de afgelopen tijd. Can happen. Hulde voor de mannen die keihard hebben doorgewerkt. Voor de rest: #firstworldpain