Oegstgeester Courant

15 maart 2017

Oegstgeester Courant 15 maart 2017


De poëzie van een enclave

Hinrichs ontdekte onder andere een fraai gedicht over Oud-Poelgeest van Augusta Peaux. | Foto W. Timmers Foto: Willemien Timmers

lezen n Deze week verschijnt er een bijzonder boekje van Oegstgeestenaar Jan Paul Hinrichs genaamd De poëzie van een enclave. Een boek waarvan het niet lang zal duren voordat zo goed als ieder Oegstgeester huishouden en één op de salontafel heeft liggen. Nog niet eerder verscheen er een dergelijk werk, waarin kenmerkende plaatsen in ons dorp door de ogen van bekende en minder bekende Nederlandse schrijvers en dichters worden beschreven.

Door Willemien Timmers

'Geen plaatsnaam lijkt zo effectief in een Nederlandse romantitel gebruikt als Oegstgeest in Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers. Geen dorp kreeg vervolgens zo'n literaire naamsbekendheid,' begint Hinrichs zijn bijzondere boekje, dat zo goed als alle hem bekende literaire vermeldingen van Oegstgeest bevat. Bewust heeft de schrijver geen foto's in de uitgave geplaatst, omdat het hem gaat om de tekst. "Het is echt een literair boekje geworden, waarin ik bekende Oegstgeester gebouwen als uitgangspunt heb genomen. We wonen op een bijzondere vierkante kilometer," glimlacht de auteur. "Een enclave waarvan de naam door Wolkers en Hotz in heel Nederland bekend is."

Sporen van Oegstgeest

In het boekje is heel wat nieuws te vinden. Leerzaam en vermakelijk is het om te lezen dat op veel plekken in de Nederlandse letteren sporen opduiken van Oegstgeest. Niet dat er ooit een 'schrijversscène' in het dorp was, maar los van elkaar hebben naast Jan Wolkers en F.B. Hotz ook J. van Oudshoorn, Nescio, Gerrit Achterberg, Hella Haasse, Jan Arends, W.F. Hermans, J.M.A. Biesheuvel, Frédéric Bastet, Maarten 't Hart en talrijke andere auteurs plekken in ons dorp in hun werk tot leven laten komen. Veel waren nooit eerder met Oegstgeest in verband gebracht, zoals de dichter Redbad Fokkema die als kind in de oorlog in het dorp woonde en later gedichten situeert rond de welbekende villa Eben-Häezer aan de Leidsestraatweg. Ook ontdekte Hinrichs een fraai gedicht over Oud-Poelgeest van Augusta Peaux en een verhaal over Endegeest van Willem Brakman.

decor

"De schrijvers heb ik dus niet als uitgangspunt genomen, maar de gebouwen en straten. Voor mij zijn de kastelen Oud-Poelgeest en Endegeest de ware helden. Zij vormden, samen met andere landelijk bekende gebouwen als het Groene kerkje, het Zendingshuis en de Jelgersmakliniek, het decor en de inspiratie voor verhalen van allerlei auteurs." Maar ook de tribune van ASC, waarop Jan Wolkers zonder kaartje binnendrong en de opa van Hotz een vaste plaats met naamplaatje had, komt aan bod.

steeds nieuwsgieriger

Wie het boekje eenmaal vastheeft, wordt met de pagina nieuwsgieriger naar meer details over 's lands literair 'meest tot de verbeelding sprekende vierkante kilometer'. "Als je het boekje eenmaal uit hebt, ga je hopelijk met andere ogen door het dorp lopen," bevestigt Hinrichs. "Als je door Oegstgeest wandelt, en je kent meer verhalen van bijzondere auteurs, dan is een blokje om zoveel leuker en interessanter."

Hinrichs is er met zijn enigszins raadselachtige titel en creatieve opzet in geslaagd het boekje ook voor niet-Oegstgeestenaren interessant te maken. "Ik hoop dat ook zij, net als de inwoners van ons dorp, zich verbazen wat er allemaal voor literair moois over Oegstgeest te vertellen is."

De schrijver hoopt dat oplettende lezers hem na het lezen van De poëzie van een enclave nog meer tips zullen geven over letterkundigen die Oegstgeest in hun werk noemen. "Het kan ook zijn dat het dorp niet genoemd wordt, zoals vaak bij Hotz, maar dat je wel voelt dat het over ons dorp gaat."

Hinrichs, die van huis uit slavist is, zit overigens ook op eigen vakgebied niet stil. Zojuist verscheen van hem bij uitgeverij Fragment (van Frank van den Ingh uit de Leidse Raadsherenbuurt) een boekje met uit het Russisch vertaalde aforismen.

De poëzie van een enclave (92 pagina's) is voor €13,50 te verkrijgen bij onder andere De Kler en de Rijnlandse Boekhandel. Zie voor de Russische aforismen www.uitgeverijfragment.nl.

Saskia Laroo bij Streeder

jazz n Op zondag 19 maart sluit Jazz in Oegstgeest het jazzseizoen af met een knaller.

Trompettiste Saskia Laroo speelt over de hele wereld, in diverse door haar zelf samengestelde formaties. Deze succesvolle trompettiste staat op grote podia en festivals maar is nooit vergeten waarmee het allemaal begonnen is. Vandaar dat zij nog regelmatig te zien en te horen is in een akoestische jazzbezetting. Vast staat dat ze er ook ditmaal een feestje van zal maken met haar grote talent en ontwapenende presentatie waarmee ze het publiek altijd weet te boeien.

De bezetting zal bestaan uit: Saskia Laroo (trompet), Warren Byrd (piano//vocals), Daniel Gueli (contrabas+elektrische bas) en Sven Rozier (drums) uit Oegstgeest.

Toegang gratis. Aanvang 15 uur

Zie ook www.saskialaroo.com

Ophogen

In 1908 werd de Julianaschool gebouwd en vier jaar later al bleek die te klein en tilden ze het dak op om er een verdieping tussen te bouwen. Ook de scholen in Haaswijk bleken al snel te klein en moesten worden opgehoogd. De Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan is ook te klein, misschien kunnen ze daar het trucje ook doen? Nieuwbouw zou natuurlijk ook een oplossing zijn. Ze komen er vast wel uit. Daar bedoel ik uiteraard niet de leerlingen mee. Als ze straks in Oegstgeest aan de Rijn heel onnozel de Brede School Het Dok zouden sluiten, omdat de norm van het aantal leerlingen (nog) niet wordt gehaald op een bepaalde datum, dan kunnen ze misschien wel daar terecht. Maar dat zal hopelijk niet gebeuren, dan moeten straks alle huidige leerlingen over de brug naar de school in 't Duyfrak, die dan ook weer te klein is! Niet de brug, die is er voorlopig nog niet, maar de school die daar in het zicht van Het Dok is gevestigd. Wil van Elk

Jeugdwerk

cursussen n Vorige week ging bij de Stichting Evenementen in het Oegstgeester Dorpscentrum het nieuwe cursussenblok van start. Opnieuw kunnen zo'n tweehonderd kinderen genieten van meer dan twintig cursussen. Aanmelden is nog mogelijk.

Er zijn dans- en djembé-cursussen, creatieve- en techniekcursussen, en toneelcursussen. Info: www.st-evenementen.nl of (071) 5171540.

Foto: Wil van Elk

Hoogste punt clubhuis ASC Veerpolder

Eerste steen

gelegd door stichting

Lammetjes in stal Henk Heemskerk

'Houd
aandacht voor het lokale'

HISTORIE n Boom verbindt vader met kinderen

Eerste steen ASC bij bereiken hoogste punt sportpark

Dick de Bock en Hans Juffermans (beide van SBSO) leggen samen de 'eerste steen'. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

bouwen n Op vrijdag 9 maart is de eerste steen gelegd voor het nieuwe clubgebouw van ASC. Een nieuw hoogtepunt voor de club. Ook in letterlijke zin, want het hoogste punt in de bouw is eveneens bereikt.

Door Wim van Tuijl

Onder toeziend oog van veel aanwezigen legden Dick de Bock en Hans Juffermans, die beiden deel uitmaken van de Stichting Beheer Sportpark Overveerpolder en heel veel energie hebben gestoken in de gehele gang van zaken omtrent de verhuizing van ASC voetbal- en cricket, de eerste steen. Beide sporten zullen nu tezamen op dezelfde locatie gaan spelen.

Vooraf sprak Dick de Bock de aanwezigen toe. "Na het slaan van de eerste paal op 5 oktober 2016 is er veel gebeurd. Nog 123 palen volgden en nu zien we het bewijs van de noeste arbeid. De contouren van het nieuwe clubgebouw zijn voor iedereen duidelijk zichtbaar en wordt het totaalbeeld duidelijker. De overleggen tussen de stichting met architectenbureau Stol, aannemer veldaanleg Van Kessel en aannemer clubgebouw Van der Geest verlopen constructief en in relaxte sfeer," complimenteerde De Bock. Alles verloopt volgens schema, dat moet leiden tot de opening van het complex op zaterdag 26 augustus van dit jaar. Algeheel voorzitter van ASC Matthijs Huizing wees op het historische moment. Na het leggen van de steen konden aanwezigen een kijkje nemen in het in aanbouw zijnde clubgebouw.

Het bouwcomplex beneden twaalf kleedkamers, materiaalbergingen en een ruimte voor blessure- en ongevallenbehandeling. Daarboven komt de ontvangstruimte, kamers voor bestuur en jeugdcommissie en een vergaderruimte. De ruime kantine wordt voorzien van een grote bar. Door middel van een mobiele wand kan de ruimte desgewenst worden verkleind. Bovendien zullen er twee terrassen komen met uitzicht over de velden. Opvallend zijn de bakstenen. Hans Juffermans: "Deze zijn gefabriceerd door de nog enig in Nederland overgebleven ringoven-gestookte bakstenenfabriek. De partij stenen was oorspronkelijk bestemd voor vernieuwing van de kades in Gouda. Dat project is uitgesteld. Het zijn stenen van uitstekende kwaliteit en bovendien zeer duurzaam."

Parkinson café Oegstgeest

ontmoeting n Donderdag 16 maart is het weer tijd voor het maandelijkse Parkinson Café Oegstgeest. Belangstellenden zijn van harte welkom voor de bijeenkomst in de grote zaal van Van Wijckerslooth.

Het onderwerp deze middag is het Levenstestament, en zal behandeld worden door notaris Linda van de Oudeweetering.

"Stel u krijgt een beroerte, een ongeluk of gaat dementeren. Wie regelt dan uw zaken als u dit zelf niet meer kunt? Steeds meer mensen maken een zogenaamd levenstestament," legt één van de organisatoren uit. "Hierin legt u vast wie voor u de beslissingen neemt als u dit niet meer kunt. Daarnaast kunt u aangeven wat u wilt, zowel op zakelijk of op medisch gebied." Er is een uitleg over de mogelijkheden met veel ruimte voor vragen.
De organisatie hoopt op grote belangstelling op de 16e maart. Inloop vanaf 13.30 uur (start 14.00u). De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur, in de grote zaal van Wijckerslooth.
De volgende bijeenkomst van het Parkinson Café is op 20 april. Onderwerp is dan het bewegingslab van het LUMC: Wat kan het en waar kan het voor gebruikt worden.

Verkiezings-markt op de Lange Voort

Bij Winkelcentrum Lange Voort werd afgelopen zaterdag campagne gevoerd door een zestal politieke partijen. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

verkiezingen n Op zaterdag 11 maart was winkelcentrum Lange Voort het toneel van een kleine verkiezingsmarkt. Een zestal partijen gingen gesprekken aan met het winkelende pobliek, om zo hun stem te winnen voor de Tweede Kamerverkiezingen die vandaag plaatsvinden.

Ook de Oegstgeester Tweede Kamerkandidaten Wendelien Tönjann (VVD) en Roelof van Laar (PvdA) waren aanwezig. Er vonden mooie gesprekken plaats met inwoners over onder andere onderwijs, zorg, duurzaamheid en ondernemerschap.

Van de duizenden stemgerechtigden in Oegstgeest stemmen vandaag 268 18-jarigen voor het eerst. Stemmen kan tussen 7.30 en 21.00 uur op veertien lokaties. Meer foto's: www.oegstgeestercourant.nl

Duurzame maaltijd in Dorpscentrum

ontmoeting n Op maandag 27 maart is er opnieuw een duurzame maaltijd in het Dorpscentrum.

Waarom komen daar zoveel mensen op af? Komt dat door het andere eten (biologisch en op een speciale manier klaargemaakt)? Door de ontmoeting met mensen die voor een deel dezelfde idealen over duurzaamheid, over zorg om de aarde, over eerlijke welvaart delen? Of is het gewoon makkelijk om een ander soms voor jou te laten koken?
"Misschien kunnen we daarover eens met elkaar spreken na afloop van de maaltijd," vertelt de organisatie. "En wellicht hebben deelnemers heel andere denkbeelden over duurzaam eten, denk aan Share the Waste (eten van voedsel dat anders wordt weggegooid), waarvan ook heerlijke maaltijden kunnen worden gemaakt."

Opgeven is noodzakelijk, want vorige keer moesten er mensen teleurgesteld worden. Aanvang 18.00 uur; kosten € 10,00. Vanaf 17.30 uur is men welkom in het Dorpscentrum. Opgeven bij duurzamemaaltijdoegstgeest@hotmail.com of bij smeenk.enserink@casema.nl.

Eerste lammetjes

voorjaar n In de nacht van zaterdag op zondag werden afgelopen weekend bij 'schapenboer' Henk Heemskerk de eerste lammetjes geboren in Haaswijk. Een tweeling nog wel.

Om dit echte begin van de lente te vieren kwamen Jonah, Lotte en Timo op kraambezoek.

Er zullen er de komende weken nog meer lammetjes volgen. De buurtbewoners zullen daar zeker van genieten. | Foto Ivonne Janka

Week van het vervoer

onderwijs n In de week van 10 tot en met 17 maart vindt op de Leo Kannerschool (voortgezet onderwijs voor leerlingen met een vorm van autisme) een grote projectweek plaats rond het thema 'Vervoer'. Zij behandelen, door middel van allerlei activiteiten, de onderwerpen fietskeuring, de 'dode hoek' bij auto en vrachtauto, theorie- en praktijkles voor brommer-, scooter en auto, reizen met de bus en de trein.

'Krachten bundelen oké, maar houd aandacht voor het lokale'

'Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke issues in het dichtbevolkte Oegstgeest.' | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

regio n Dat Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude de krachten moeten bundelen om bovenlokale problemen slagvaardig aan te kunnen pakken, dat is ook voor de inwoners uit de verschillende gemeenten klip en klaar, zo bleek vorige week dinsdag tijdens een discussieavond over bestuurlijke samenwerking in Corpus. Maar het is wel heel belangrijk dat er ook aandacht blijft voor de buurten en wijken, dat de lijnen tussen burgers en bestuurders kort blijven. Die boodschap kregen de vijf gemeentebesturen mee voor hun zoektocht naar een modus om de onderlinge samenwerking bestuurlijk vorm te geven. Nog voor de zomer moet daarover een besluit genomen worden.

Door Corrie van der Laan

Inwoners en bestuurders in gesprek over de toekomst van de Leidse regio. | Foto PR Foto: PR

Al ruim een jaar praten de vijf gemeenten in de Leidse regio over nauwere samenwerking. Vorige week dinsdagavond was gereserveerd om extra input te krijgen van burgers, bedrijven en instellingen. Op welke gebieden vinden zij regionale samenwerking nuttig of zelfs noodzakelijk, in welke vorm zou die samenwerking moeten worden gegoten en wat zien zij daarbij als kansen en wat als mogelijke valkuilen?

Ondernemers en maatschappelijke instellingen zien eigenlijk alleen maar voordelen van innigere banden tussen de regiogemeenten. Vooral vanwege de grotere slagkracht en snellere besluitvorming die dat oplevert. Maar ook de trekkracht van een wat grotere agglomeratie voor (inter)nationale investeerders met positieve effecten op economie en werkgelegenheid werd benoemd.
Inwoners zien zeker ook wel een meerwaarde, vooral als het gaat om het borgen van goede voorzieningen op gebied van zorg, welzijn sport en cultuur, en het daadkrachtig oppakken en doorhakken van knopen bij bovenlokale vraagstukken. Maar de bestuurders werden ook duidelijk gewezen op het belang van het behouden van de lokale verbondenheid.
Dat die verbondenheid er is, bleek ook uit de resultaten van een peiling die voorafgaand aan de discussieavond was gehouden onder de inwoners. Naar bijna elfduizend willekeurig gekozen huishoudens in de regio was een vragenlijst gestuurd. 1950 formulieren (18 procent) kwamen ingevuld terug. Ruim driekwart van de geënquêteerden gaf aan zich zeer betrokken te voelen bij de eigen wijk of buurt. Overigens houdt de interesse van de meeste mensen niet op bij de gemeentegrenzen; ruim de helft van de inwoners gaf aan zich ook betrokken te voelen bij de Leidse regio.

Mobiliteitsplan in raad besproken

politiek n Komende donderdag komt het Mobiliteitsplan Oegstgeest 2017-2027 in de commissie Ruimte aan de orde. Het plan werd drie weken geleden door het college vastgesteld. Het Mobiliteitsplan bevat een duidelijke ontwikkelrichting op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid en een daarop gerichte aanpak voor de komende tien jaar.

Door Willemien Timmers

"Dat het mobiliteitsplan nu gepresenteerd wordt, is een historisch moment voor het dorp," sprak verantwoordelijk wethouder Wendelien Tönjann afgelopen vrijdag. "Al langer werd er gesproken over een verkeer- en vervoersplan, maar dat werd steeds uitgesteld."
De wethouder benadrukte dat een agglomeratie als Oegstgeest, als het ware ingeklemd tussen de A44 en de gemeente Leiden, complex is als het gaat om verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. "Met 7,8 vierkante kilometer zijn we de op één na kleinste gemeente van Nederland. We zitten middenin de randstad, met een grote verkeersintensiteit, terwijl we wel een enorm groen gevoel hebben. Dat is uniek." Tönjann benadrukte dat samenwerking in de regio helpt met de verkeersdoorstroming. "Als er nu iets gebeurt op de A44, staat het verkeer direct vast in ons dorp. Fijn dat daarom extra maatregelen op regionale wegen worden genomen. De Rijnlandroute bijvoorbeeld is broodnodig."

De wethouder legde uit dat voor wat betreft de bespreking in de raad er hoge, middelhoge en lage prioriteit gegeven kan worden aan verkeerssituaties in het dorp. "We gaan nu eerst over de inhoud praten, want als we nu direct over de financiën beginnen, komen we nergens. De raad kan haar wensen uitten en situaties prioriteren. Zo kan zij, als hoogste orgaan, zelf aangeven waar zij geld aan wil uitgeven met het oog op de nota schuldreductie."
Een aantal projecten staat al op de rol, en daarvoor is ook al (deels) financiële dekking. Zo zal de Rijnzichtweg bij Buitenlust en Nieuw-Rhijngeest worden aangepakt. Ook zal het kruispunt Wilhelminapark/Geversstraat opnieuw worden ingericht. Verder is al afgesproken dat er een studie naar de verkeersveiligheid op de Lange Voort uitgevoerd zal worden, in combinatie met het handhaven van een buslijn. "Het is een uitdaging om de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Als je de Lange Voort zo inricht dat je niet meer door kunt rijden, zal de busmaatschappij afhaken en zijn routes wijzigen."
Diverse onderwerpen zullen de komende vergaderingen aan de orde komen. "Het tekort aan fietsparkeerplekken bij winkelcentra en bushaltes bijvoorbeeld wordt nog onderzocht."
Over één project is wethouder Tönjann duidelijk: De tweede ontsluiting van Poelgeest, de brug die in samenwerking met Leiden gebouwd moet worden, komt er zeker. In de zomer van 2018 moet er definitief groen licht voor de aanleg gegeven worden. "Er zijn dan nog een aantal hete hangijzers, maar parallel daaraan kunnen de voorbereidingen al lopen."

Inschrijven Kindervrijmarkt 2017

5mei n Op vrijdag 5 mei is er weer de jaarlijkse Kindervrijmarkt. De inschrijving voor deze vrijmarkt staat open tot 31 maart aanstaande.

Een groot aantal kinderen uit Oegstgeest heeft zich al ingeschreven. Het aantal plaatsen is uiteindelijk beperkt maar voorlopig zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar.

Om aan de kindervrijmarkt mee te mogen doen is een vergunning vereist. De gemeente Oegstgeest geeft de vergunning uit aan de Oranjevereniging. Volgens afspraak verdeelt de Oranjevereniging deze vergunning in deeltjes op aan de inschrijvers.

De spelregels voor deelname aan de kindervrijmarkt staan op de website van de Oranjevereniging, www.oranjeverenigingoegstgeest.nl. Daar is ook de link naar het inschrijfformulier te vinden. De kindervrijmarkt is opengesteld voor kinderen tot en met 16 jaar die wonen in de postcodegebieden 2341, 2342 en 2343. Kleine kinderen mogen samen met hun ouders, opa's en oma's en/of vriendjes en vriendinnetjes deelnemen mits de ouders of grootouders in Oegstgeest wonen. Er geldt een inschrijfgeld van € 5,00. Als de inschrijving aan de voorwaarden voldoet, ontvangen deelnemers een bevestiging van hun inschrijving. Aan inschrijvers wordt een vergunning verstrekt.

D66 organiseerde avond over het Sociale Domein

politiek n D66 heeft voor het lokale verkiezingsprogramma in Oegstgeest een bijeenkomst georganiseerd over het Sociale Domein op maandag 6 maart.

Organisaties, verenigingen en geïnteresseerde burgers konden die avond hun licht laten schijnen over wat er in Oegstgeest moet gebeuren op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, jeugdhulp en ondersteuning van ouderen.

Aanwezig waren onder meer een golfclub, meerdere voetbalverenigingen, de voedselbank, het Dorpscentrum, Burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest en Vluchtelingenwerk.

Tijdens de avond bleek dat er veel behoefte is aan samenwerking. Wietske Veltman van de programmacommissie: "Naast goede ideeën voor nieuw beleid deden partijen vooral ook een oproep voor een actievere samenwerking met de gemeente. Tijdens de avond hebben we besproken hoe dat er uit zou kunnen zien."

Lezing Stefan Hertmans

lezen n In het kader van de Boekenweek 2017 komt Stefan Hertmans, schrijver van het alom geprezen boek 'Oorlog en terpentijn' op 29 maart naar Oegstgeest op uitnodiging van de Rijnlandse Boekhandel, K&O Oegstgeest en Bibliotheek Oegstgeest.

De auteur zal met name komen vertellen over zijn meest recente boek 'De bekeerlinge' maar natuurlijk zal het boek 'Oorlog en Terpentijn', dat zijn grote doorbraak in Nederland betekende, ook genoeg aandacht krijgen. Van deze roman, waarvoor hij in 2014 de AKO Literatuurprijs ontving, werden meer dan 200.000 exemplaren van verkocht. Het is inmiddels verschenen in vijftien talen.

Woensdag 29 maart, Bibliotheek Oegstgeest, Lange Voort 2T, 20.00 uur. Toegang: 8.50 euro, kaarten te koop/reserveren bij Rijnlandse Boekhandel, Bibliotheek en K&O.

'Zonder bijen geen koffie'

Koos Biesmeijer: 'Negentig procent van onze planten is voor zijn bestuiving afhankelijk van de bij.' | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

n Lezing duurzaamheidscafé over biodiversiteit

natuur n Op maandag 20 maart organiseert Platform Duurzaam Dorp een duurzaamheidscafé over biodiversiteit. Hoofdspreker van deze avond is Oegstgeestenaar Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center, tevens bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en gepassioneerd verteller.

Door Willemien Timmers

Biesmeijer zal de bezoekers van de avond meenemen in de wereld van de bij, en het belang van dit kleine diertje voor de biodiversiteit en onze voedselvoorziening.


In het tijdelijke onderkomen van Naturalis, in het oude Heerema-gebouw, zet Koos Biesmeijer ('de baas van Freek Vonk') enthousiast uiteen wat de rol is van de bij in onze wereld. "Negentig procent van onze planten is voor zijn bestuiving afhankelijk van de bij. Als de hoeveelheid bijen afneemt door bijvoorbeeld insecticiden en vergaande herverkaveling, worden gewassen niet goed bestoven." Hij legt uit dat hij regelmatig aan groepen kinderen uitlegt dat je aan bijvoorbeeld appels kunt zien of ze goed bestoven zijn. "Een appelbloesem heeft vijf stampers, als die niet allemaal goed bestoven worden, groeien de vijf compartimenten niet gelijkwaardig. Als je zo'n appel neerzet, rolt hij om." Biesmeijer benadrukt dat dit vijftig jaar geleden veel minder het geval was. "Het aantal wilde bijen is enorm afgenomen sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Of ik daarover pieker? Dat zorgen maken hebben we wel een beetje gehad. We kunnen er wat aan doen om te zorgen dat de populatie wilde bijen weer toe gaat nemen."

B&B

Hij legt uit dat we bijvoorbeeld allemaal een 'bijen-B&B' in de tuin kunnen maken: bed en 'breakfast' voor de bijen."Daarbij is het belangrijk dat bijen daar kunnen nestelen, bijvoorbeeld in een bijenhotel, en om bloemen te planten die veel voedsel opleveren voor de bijen. Paardenbloemen bijvoorbeeld zijn uitstekend, of de campanula. Als je dat soort bloemen in de buurt van je aardbeien plant, weet je zeker dat alle pitjes van de aardbeien goed bestoven zullen worden, en je mooie ronde vruchten krijgt."

belangrijke link

Het indrukwekkende en efficiënte leven van de bij is een mooie ingang naar het thema duurzaamheid. "Bijen zijn een belangrijke link. Als we het belang van deze beestjes gaan begrijpen, en in gaan zien dat we zonder hen bijvoorbeeld minder koffiebonen zouden oogsten, dan verandert onze mindset vanzelf. Ook als we naar de economische kant kijken, loont het om duurzaam bezig te zijn. De oogsten worden veel groter als er genoeg bijen zijn die hun werk kunnen doen. Technologie kan dat niet overnemen."


Koos Biesmeijer gelooft in de kracht van samenwerken. "Elkaar opzoeken, netwerken, is de enige manier om complexe problemen op te lossen. Ook voor wat betreft de bijenstand. Daarom ben ik veel onderweg, en maak connecties in alle sectoren van de samenleving. Ik ben positief gestemd als ik om mij heen kijk: men zoekt elkaar steeds meer op."


Om nog meer maatschappelijk enthousiasme te creëren voor 'zijn' bijen is Biesmeijer bezig met het schrijven van een populair wetenschappelijk boek over de honingbij. "Ik raakte onder de indruk van de 18de-eeuwse zilversmid Johannes Scheepens, die bijen onder de microscoop legde om ze tot in het kleinste detail na te kunnen tekenen. Van het één kwam het ander. Het moet een prachtig boek worden, dat iedereen aan zal spreken. Als je je eenmaal verdiept in de bij, wordt je enthousiast; dat weet ik uit eigen ervaring."

duurzaamheidscafé

Komende maandag zal naast Koos Biesmeijer een ervaren imker laten zien wat het houden van bijen inhoudt. Ook zullen de lokale organisaties die de biodiversiteit bevorderen aanwezig zijn.

Maandag 20 maart, inloop vanaf 19.30 uur (stands), lezing om 20.00 uur.
Brasserie Streeder, Terweeweg 5C.
De toegang is vrij, maar aanmelden is handig (zekerheid van een plekje) duurzaamdorpoegstgeest@gmail.com.

Rechtvaardig compromis aanlijnen

Foto: Willemien Timmers

In verkiezingstijd hebben politieke partijen volop aandacht voor burgers. Helaas is die aandacht veelal van korte duur. Zodra de verkiezingsuitslag bekend is, verdwijnen kiezers weer voor 4 jaar naar de achtergrond en voelen zich dus niet gezien en gehoord.

Deze 'kloof' manifesteert zich ook een lokale democratie als Oegstgeest. Onder de vlag van participatie wil ook Oegstgeest inwoners bij besluitvorming betrekken. Deelnemen betekent helaas niet dat de inbreng serieus genomen wordt.

B & W bestempelen de herinrichting van de Klinkenbergerplas als een "participatief proces". Zij stellen dat het Definitief Ontwerp uit de Klankbordgroep Klinkenbergerplas voortkomt. Inclusief de voorgestelde permanente aanlijnplicht voor honden in het grootste deel van het gebied.

Dat is een onwaarheid. De gemeente heeft deze maatregel zelf in zowel het Voorlopig als Definitief Ontwerp opgenomen. Tot verbijstering van ons en andere Klankbordleden. Daarmee zette ze ons – met 69% van alle bezoekers verreweg de grootste gebruikersgroep van de Klink - in de kou.

Het lijkt er nu op dat zowel het college als de gemeenteraad duizenden steunbetuigingen en zo'n 120 ingediende zienswijzen naast zich neer gaan leggen. Om voor ons onduidelijke redenen spreken veel politici zich tot dusver niet openlijk uit voor het rechtvaardige compromis waar wij om vragen: de permanente aanlijnplicht bij de Grote Plas omzetten in aanlijnen van 1 april tot 1 oktober.

Waarom willen bestuur en politiek zo'n grote groep kiezers in de kou laten staan? Wij zijn de enigen die "intensief recreëren" in de 6 koude maanden van het jaar en de Klink ook sociaal veilig houden. Voor welke andere gebruikers moeten wij dan onze honden aanlijnen? In een gebied waar we al vele tientallen jaren in goede harmonie vertoeven met andere gebruikers?

Worden wij pas weer gehoord en gezien rond de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018? Tegen die tijd zijn wij ons vertrouwen in de politiek definitief kwijt.

Platform Hondenvrienden

Klinkenbergerplas

Wat raar dat mensen straks niet meer mogen wandelen met hun hondje dat los loopt bij de Klinkenbergerplas. Wie lopen daar nu eigenlijk nog meer dan? Ik loop daar bijna elke dag met m'n hond en die geniet daar erg van, net zoals ik. Ik kom bijna elke dag dezelfde mensen tegen en af en toe een hardloper, maar nóóit gemeenteraadsleden en zeker niet met de sneeuw en kou van de laatste maanden.
Onze mooie natuur is er niet om een hek omheen te zetten, maar om er mensen en dieren van te laten genieten. Want mensen maken daar een troep en laten vaak alles maar slingeren, maar dieren doen dat niet. Sommige mensen zijn de mooie natuur niet eens waard en maken er een troep van.
Pas liet een ruiter met paard een paar grote paardenstront liggen midden op het wandelpad. De ruiter werd boos toen ik er wat van zei. En met een hond die af en toe een drolletje laat vallen, wat vaak ook nog opgeruimd wordt, maken ze nu herrie? Ik vind dat echt van de gekken.
Je moet toch wel heel veel gestudeerd hebben, als je als gemeenteraad zulke besluiten gaat nemen: dat je nergens je hond los mag laten lopen. Nog even en dan mag je ook niet meer in het bos van Wijckerslooth lopen.
Ik hoop dat de gemeenteraad er toch nog eens goed over praat want om nu zulke besluiten te gaan nemen, dat de honden daar nooit meer even lekker los kunnen rennen op bepaalde stukken is echt van de zotten.
Ik hoop daar nog vele malen lekker te genieten van de mooie natuur en van alle beesten die daar leven en die je tegen komt tijdens de wandelingen. En zo velen andere met mij.


J.P. Glasbergen, Rijnsburg

Boom verbindt na 77 jaar vader met dochter en zoon

Johan Boeijenk en zijn zus Willemien bij de boom waarin hun vader zijn naam kerfde. | Foto: Wil van Elk Foto: Wil van Elk

oproep n De vader van Johan Boeijenk en zijn zus Willemien was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bij Kasteel Oud-Poelgeest gelegerd en kerfde in een boom: W. Boeienk, Winterwijk, 1940. Na een oproep in de weekkrant van Winterswijk meldden zij zich en kwamen zondag 12 maart naar Oegstgeest.

Door: Wil van Elk

Ruurd Kok doet archeologisch onderzoek naar allerlei zaken uit de Tweede Wereldoorlog. "Tot mijn verrassing zag ik in het bos van Oud-Poelgeest een in een boom gekerfde naam die wees op aanwezigheid van Canadezen. Een paar weken geleden zag ik ineens deze naam. Door de plaats en het jaartal vermoedde ik dat het om een gemobiliseerde soldaat zou kunnen gaan."

Na een oproep via Hans Tenbergen van de website Oud-Winterswijk pikte Jan Heynen van de weekkrant van Winterwijk het bericht op. Willemien Slotboom-Boeijenk reageerde dezelfde dag al.

Zondagmiddag gingen bij de koffie in het koetshuis verhalen van vroeger over tafel. Het drietal uit Winterswijk, Wim Slotboom de man van Willemien was er ook, hadden net in het kasteel een boeiende rondgang gehad van Annelies Koningsveld, voorzitter van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest. Zoon en dochter van de voormalige soldaat van het Korps Rijdende Artillerie, de Gele Rijders, toonden foto's en brieven die hun vader vanuit Oegstgeest naar huis stuurde. Ruurd Kok genoot zichtbaar van deze informatie en vertelde op zijn beurt het een en ander over de plek waar hun vader verbleef tijdens de mobilisatie.

Bij de boom werden foto's gemaakt, maar bovenal tastbaar de verbinding gevoeld met hun vader die Willemien en Johan slechts kort hebben gekend. Zij plantten bij de stam van de boom sneeuwklokjes die afstammen van de plantjes die hun vader meenam naar Winterswijk en plantte bij de boerderij van zijn ouders, Het Leessink in Ratum. Een mooi moment. Bij de waterput uit 1550, aan de andere kant van het park, nam het gezelschap afscheid van elkaar. "Wij komen snel weer een keer op bezoek", vertelden zoon en dochter enthousiast. Ruurd Kok onderzoekt intussen verder.

Het wit in de Nederlandse vlag is van de kerk

Althans, dat wil de overlevering. We hangen hem buiten als er iets te vieren of gedenken valt, tijdens Koningsdag, halfstok op 4 mei en in top op 5 mei. Bij sommige jaren-30-huizen zie je dan ook oude vlaggen. Mijn buurman heeft zo'n oude vlag waarbij de vlakken zo grof zijn dat het bijna breiwerk lijkt. Hier en daar door een handige huisvrouw nog versteld. Dof rood, donkerblauw en een middenvlak dat vroeger wit was.

De kleuren hebben volgens de overlevering symbolische betekenis.

Maar waarom bestaat onze vlag nu juist uit de kleuren rood, wit en blauw en niet uit drie andere kleuren? Om te beginnen is het eigenlijk niet rood, wit, blauw maar 'helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw'. Dat bedenk ik niet, zo staat het in de vlaginstructie van de regering.
De kleuren hebben volgens de overlevering symbolische betekenis. Het rood zou staan voor het volk, het wit voor de kerk en het blauw voor de adel. Vroeger werd dit gezien als de 'natuurlijke' opbouw van de bevolking. Het volk, de kerk en de adel. Dat was de feodale tijd. Lang geleden dus.
De adel is eigenlijk verdwenen. Hier en daar woont nog een baron, maar de tijd dat de kasteelheer van Endegeest ook de burgemeester was van Oegstgeest is lang geleden. Het volk en de kerk zijn er nog steeds. Daarom komt de vraag op wat de relatie nu is tussen kerk en overheid. Vroeger was die relatie heel duidelijk. Er waren politieke partijen die ook 'kerk en oranje' als een onmisbare basis zagen van de samenleving. Dat is veranderd. Maar de kerk speelt volgens mij nog altijd een grote belangrijke rol in de samenleving. De kerk is onmisbaar. Net als het wit in onze vlag.


Arjan de Kok

Jazzmiddag in café De Gouwe

muziek n Zondag 19 maart staat Café de Gouwe bomvol jazztalent. Onder leiding van Anja Nielsen, saxofoon en bandcoach bij BplusC, is er een jazzmiddag georganiseerd met uitvoeringen van diverse bands en leerlingen van BplusC.

De XL Funky Sax Band bijt de spits af met een aantal stukken van vroeger en nu ( o.a. Spinning Wheel, One Step beyond en Moondance). Deze band zal bij menig Oegstgeester bekend zijn door de optredens op o.a.het benefit concert voor Jottem en in het Osger Weekend op Kasteel Oud Poelgeest. Pianodocent Pieter van Santen betreedt het podium met een jazzcombo uit Leiden. De Metrognomes spelen bekende jazzstandards en hebben ook vocale verassingen in petto!
Tot slot mogen de jeugdige talenten van de jazz/funkband Blow&Co hun muzikale en improvisatorische talenten laten horen met hun aanstekelijke, swingende en funky repertoire.
De middag wordt afgesloten met een jamsessie. Iedereen is welkom om mee te jammen!

Publiek is van harte welkom tussen 16-19 uur in Café De Gouwe, Rhijngeesterstraatweg 31, Oegstgeest. De entree is gratis.

ALV en lezing Oud Oegstgeest

historie n Op woensdag 22 maart houdt de vereniging Oud Oegstgeest haar jaarvergadering, waarin veel aandacht besteed zal worden aan het feit dat de vereniging dit jaar 30 jaar bestaat.

De VOO is op 25 maart 1987 opgericht. De directe aanleiding om de vereniging op te richten was de onvrede over de sloop van het pand Curium en de dreigende sloop van andere historische panden.
De vereniging vindt dat het tot haar taken behoort om op opbouwende wijze aandacht aan ons cultureel erfgoed te besteden. Om die reden heeft men in 2016 een werkgroep Cultureel Erfgoed opgericht, met als taak om op een digitale kaart het gehele culturele erfgoed van Oegstgeest weer te geven en toe te lichten. Deze digitale kaart is gereed en is te zien op de website van de VOO: www.oudoegstgeest.nl/erfgoed. Alle aangewezen 43 rijks- en 50 gemeentelijke monumenten worden op de kaart weergegeven. In de rubriek Overig Erfgoed zijn objecten opgenomen als wegen en waterwegen, bruggen, ornamenten, molens en archeologische vindplaatsen. Objecten die geen monument zijn, maar naar de mening van de werkgroep zeker ook tot het cultureel erfgoed van onze gemeente gerekend moeten worden.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de VOO zal Onno Koerten, archivaris van de VOO, een lezing houden over één van die bijzondere wegen, de zogenaamde postritweg van Den Haag naar Haarlem. Die weg liep van Het Haagsche Schouw tot de Postbrug op de grens met Sassenheim dwars door Oegstgeest.
De lezing in het Dorpscentrum, begint om 21.00 uur en is vrij toegankelijk. Zie ook www.oudoegstgeest.nl.

Platform Kunst, Cultuur & Erfgoed VII

Oegstgeest heeft een ruime, moderne bibliotheek. | Foto Chantal Cornet Foto: Chantal Cornet

ontmoeting n Het Platform voor Kunst, Cultuur en Erfgoed in Oegstgeest is een 'ontmoetingsplaats' voor zo'n twintig mensen en organisaties die zich inzetten voor kunst, cultuur en erfgoed in Oegstgeest. De deelnemers zijn van heel verschillende komaf: variërend van Bibliotheek en Dorpscentrum tot Rockschool en gedreven particulieren en ondernemers. Komende weken stellen de platformleden zich in deze rubriek voor. Deze week: Bibliotheek Oegstgeest

'Vestiging Oegstgeest' vindt men aan de Lange Voort. Een ruime, moderne bibliotheek, waar men naast het lenen van diverse actuele materialen eveneens gebruik kan maken van computers en Internet. Ook is met mogelijk om onder het genot van een kopje koffie of thee tijdschriften en kranten te lezen.
De Bibliotheek organiseert verschillende activiteiten op het gebied van lezen, leren en ontmoeting. Ook biedt de Bibliotheek hulp op het gebied van digitale media. Zo kan men met alle vragen over het gebruik van tablets of smartphones terecht op het DigiDinsdag inloopspreekuur. Op 23 maart start de cursus Digisterker. Steeds meer overheidszaken moeten digitaal geregeld worden. Tijdens de cursus leren deelnemers bijvoorbeeld hoe men een DigiD aanvraagt en online een verhuizing doorgeeft.
Elke donderdagmiddag is er een Taalcafé om samen de Nederlandse taal te leren, ervaringen te delen en van elkaars cultuur te leren.Op 29 maart houdt auteur Stefan Hertmans een lezing over zijn historische roman 'De bekeerlinge'. Een gezamenlijke activiteit van drie deelnemers van het Platform (De Bibliotheek, Dansschool Giselle en de Rijnlandse Boekhandel) is de dansworkshop voor kleuters 'De Gruffalo in beweging' op zaterdagmiddag 8 april. Op dinsdag 25 april kunnen belastingaangiften ingevuld worden met hulp van vrijwilligers van Radius.
Daarnaast heeft de Bibliotheek een goede relatie met het onderwijs. www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Partnerverlies

ontmoeting n Je bent nog jong, 30, 40, 50 en dan sterft je partner. Hoe kun je met dit enorme gemis de draad van het leven weer oppakken? Op dinsdagmiddag 4 april start er een ontmoetingsgroep voor mensen die jong hun partner hebben verloren. Onder deskundige begeleiding vanuit Humanitas Steun bij Verlies en Issoria Rouwondersteuning komt deze groep negen keer bij elkaar in Leiden. Max 6 deelnemers. € 90. Aanmelden kan tot 23 maart. steunbijverlies@humanitas-rijnland.nl of 06 13123575.

Fiks handhaaft zich in overgangsklasse

Bij het publiek ging het dak eraf afgelopen zaterdag. Inzet: Burgemeester Jaensch met Kevin Vreeken. | Foto Wim van Tuijl Foto: Wim van Tuijl

korfbal n In het kader van kennismaking met de Oegstgeester sportverenigingen bracht burgemeester Emile Jaensch een bezoek aan Fiks. Hij trof het: Fiks speelde, met name in de tweede helft, een wervelende partij korfbal die het vele publiek in extase bracht.

Door Wim van Tuijl

Foto: Wim van Tuijl

Voorafgaand aan de laatste reguliere zaalcompetitieronde konden nog vijf van de acht ploegen degraderen: Fiks, Bep, ZKV, Dos Kampen en Wit Blauw Kampen. Niet verwonderlijk dat er een enorme spanning op de wedstrijd tegen Wit Blauw Kampen stond. Sporthal de Cuyl was bomvol. Trommel, megafoon en talloze ratels verhoogden het decibellenniveau naar ongekende hoogte.

De ontmoeting begon iets later omdat na het voorstellen van de ploegen diverse confettibommen de vloer oranje blauw kleurden. De schoonmaakploeg had de zaak snel op orde en floot het prima leidende arbitraire duo de aanvangsakkoorden. Het was snel duidelijk dat er bij de thuisploeg een te grote spanning heerste. Dit was te constateren in de aanvalsopbouw, waarbij veel te vaak balverlies werd geleden. De Kampenaren straften dit af met een 3-7 voorsprong rond de 8e minuut. Het leek er even op dat Fiks zou bezwijken onder de mentale druk. "Vandaar dat ik een time out aanvroeg," aldus trainer Rick Nell, die na afloop aangaf voor een jaar te hebben bijgetekend. "Ik wees mijn team om opdrachten, zoals scherper verdedigen echt te gaan uitvoeren en aanvallend minder gejaagd te spelen." Geen woorden die aan dovemansoren waren gericht. De thuisploeg hervond het goede spelniveau. Roy en Kevin Vreeken haalden met optimaal verdedigen de schotkracht van de aanvalspunten van de tegenstander uit het ritme en bovendien etaleerden beide spelers, samen met Dominic van Welzen, een uitstekende afronding van de mogelijkheden. Zij zouden met respectievelijk 9, 3 en 7 treffers dominant bijdragen in de uiteindelijke 25-19 zege. Fiks haalde op tot 8-8, maar liep aanvankelijk nog wel achter de tegenstander aan. In de slotseconde zorgde Kevin Vreeken voor een 12-12 ruststand.

De Cuyl 'ontploft'

Roy Vreeken bracht in de tweede rondgang aanvankelijk Fiks aan de leiding. Die wist de opponent nog te beantwoorden. Het breekpunt kwam in minuut 34. Toen gingen de andere spelers van Fiks mee-scoren. Binnen 7 minuten bogen Dionne Blangé, Dominique Roest (2), Lianne Anholts, Jan Anholts (2), Roy Vreeken en Dominic van Welzen de 13-15 achterstand om naar een 21-16 voorsprong. Het spel en de schotkracht van Fiks hadden in die fase een zo grote suprematie, dat Wit Blauw de weg kwijt was. Onder luide aanmoedigingen van 'de 9e man' (publiek), liep Fiks uit naar 24-17 en na 24-19 gaf Dominic van Welzen een passend slotakkoord aan deze geweldig voor Fiks verlopen wedstrijd. De Cuyl ontplofte in figuurlijke zin na het laatste fluitsignaal en publiek en spelers vlogen elkaar in de armen. De burgemeester had optimaal genoten van de geweldige wedstrijd die Fiks tentoonspreidde en was onder de indruk van de hartstochtelijke betrokkenheid van het publiek bij de verrichtingen van hun ploeg. Hij betrad de hal om spelers, trainer en teamleider Nico van Welzen te feliciteren met dit prachtige resultaat, waardoor directe degradatie is ontlopen. "Iedereen voerde zijn/haar taak optimaal uit in de tweede helft, waardoor de tegenstander vleugellam werd gemaakt," sprak een uitbundige Rick Nell. Nadrukkelijk complimenteerde hij het verdedigende werk van de gebroeders Vreeken.


Ruimschoots na de wedstrijd werd via livestream de ontmoeting Dos Kampen tegen HKV/Ons Eibernest gevolgd. Laatstgenoemde won en dit betekent dat Dos Kampen degradeert en Fiks ook de play out wedstrijd tegen de nummer 7 van de andere overgangsklasse ontloopt. Fiks 1 heeft zich gehandhaafd.


Infantia Clandestina

film n Welk effect heeft de oorlog op kinderen? Hoe solidair ben je met de idealen van je ouders.

De 12-jarige Juan maakt het mee. Hij keert na jaren ballingschap in Cuba met zijn ouders en kleine zusje terug naar Argentinië. Daar leeft hij onder de naam Ernesto, want zijn familiestrijd ondergronds tegen de junta van Videla.
Een aangrijpende film over de kracht van liefde en tederheid in een land vol geweld en verraad. Een actueel thema in deze 40-dagen tijd voor Pasen.

Tijd en plaats: dinsdag 21 maart om 19.30 uur Dorpscentrum, Lijtweg 9 Oegstgeest.
Zaal open vanaf 18.45. Toegang € 6.00 inclusief koffie/thee. Leiding en nagesprek Ronald da Costa

Winemakers diner

genieten n China House organiseert op woensdag 29 maart een bijzondere wijn- en spijsavond in samenwerking met het Spaanse wijnhuis Raventós i Blanc.

Anna Booth komt het winemakers diner begeleiden, en zal toelichting geven over de wijnen. Tijdens de avond serveert China House een heerlijk diner met topwinen, geselecteerd door vinoloog Ka Lun Ip.

Reserveren via info@chinahouse.nl of (071)5171129.

Koffiespeeltuin

kinderen n Heel jonge kinderen houden van gebaren bij het zingen. Denk maar aan 'In de maneschijn'.

Gebaren kun je ook heel goed gebruiken tijdens het voorlezen en dat gaan bezoekers deze keer doen bij de Koffiespeeltuin op 29 maart in de bibliotheek. Eiskje Clason, auteur van het boek "Babypraat, gebaren met je baby en dreumes" verzorgt de workshop.
Vanaf 9.30 uur staat de koffie en limonade klaar en is er leuk uitdagend speelgoed voor je kindje. Om 10.00 uur begint de (korte) workshop.
Meer informatie over babygebaren lees je op www.eiskjeclason.nl. Meer informatie over de koffiespeeltuin vind je op www.koffiespeeltuin.nl. Zien we je daar?

Darttoernooi

darten n Op zondag 2 april organiseert de Dartsbond Bollenstreek/Rijnland (DBBR) in samenwerking met de Nederlandse Dartsbond de 7e en voorlaatste NDB Ranking in het ECC Holiday Inn in Leiden. Aan dit Open toernooi met 88 dartsbanen, kan iedereen deelnemen, ook wanneer je niet bent aangesloten bij een NDB lid organisatie. Zaal open: 10.00 uur.

De aspiranten, meisjes en junioren dienen zich voor 11.00 uur in te schrijven (gratis). De dames en heren dienen zich voor 12.30 uur in te schrijven. (Heren A en Dames: € 10,- Heren B en mindervaliden: €5,-). Er is een prijzenpot te verdelen van 4000 euro. Lakeside deelnemers als Richard Veenstra, Wesley Harms en Rick Hofstra staan in de top van het klassement.

www.DBBR.nl

Nederlands Kamerkoor Soglasije in Cultuurhuis De Paulus

muziek n Kamerkoor Soglasije heeft oktober 2016 een concertreis gemaakt naar Moskou en Ivanovo, Rusland. Het publiek, in tranen van emotie, reageerde naast het bekende 'bravo', het gescandeerde applaus zelfs enkele keren met de in Rusland alleen voor de groten weggelegde staande ovatie. Kamende zaterdag is het koor in Oegstgeest.

Yuri Razgoelnov, directeur van het internationaal bekende Orenburgs Kamerkoor in de Oeral: "Het is voor mij een groot mysterie hoe het Nederlandse Kamerkoor Soglasije deze muziek zo succesvol weet te vertolken. Het lijkt erop dat nadat eerst Peter de Grote veel uit Nederland naar ons land heeft bracht, dit koor nu weer gaat zorgen voor een overdracht van cultuurgoed.'
De uit Rusland afkomstige dirigent Sergé Latychev verzamelde in een periode van negen maanden een dertigtal zangeressen en zangers uit de Randstad en iets daarbuiten om zich heen en wist daar een boeiende eenheid van te maken. Het koor is goed, zonder twijfel, en de uit het koor afkomstige solisten weten het koor op uitstekende wijze aan te vullen. De Oegstgeester Bariton Nico Klaasen weet met zijn solo's de ziel van de liederen prachtig te benadrukken.
In het concert worden bekende maar soms ook totaal onbekende klassieke werken en traditionele liederen gebracht. Latychev weet daarbij zijn koor te inspireren en leiden, naar hoogtepunten en extase, bejubeling en daarnaast fragiele pianissimo's. Melodielijnen van de koorpartijen vloeien dooreen waarbij sterke dissonanten oplossen in een sfeer van volmaakte rust en eenheid.
Kamerkoor Soglasije, Cultuurhuis De Paulus Oegstgeest, 18 maart, 19.30 uur, zaal open 19.00. Kaartverkoop à €15,00 aan de kassa, €13,00 in de voorverkoop via Soglasije.nl of via Podiumplein.nl

Leesworkshop bij boekhandel

lezen n Wat is nu eigenlijk literatuur en hoe werkt het? Het mooie is dat iedereen daar een eigen idee over heeft, iedereen leest vanuit zijn eigen ervaringen en is op zoek naar zijn eigen antwoorden.

Toch zijn er wel een paar aanwijzingen die elke lezer kunnen helpen een tekst eens anders te lezen. Het boek van Lidewijde Paris 'Hoe lees ik?' staat vol met dat soort suggesties, aan de hand van zinnen, alinea's, verhalen en romans. Van de Max Havelaar via De zwarte met het witte hart naar David Mitchell.

Als opwarmer voor de Boekenweek, komt Lidewijde Paris op dinsdag 21 maart naar de Rijnlandse Boekhandel om een leesworkshop te geven. Volgens de uitgeefster/journalist/literair recensent willen mensen geen dure cursus, maar op een toegankelijke manier begrijpen dat een roman meer is dan het verhaal alleen.
Dinsdag 21 maart, Rijnlandse Boekhandel, 20.00 uur. Toegang: 5 euro
Res: info@rijnlandseboekhandel.nl

UDO blijft punten pakken

Pascal Franken speelde een solide wedstrijd. UDO pakte voor de vierde wedstrijd op rij punten. | Foto Lichtenbeldfoto.nl Foto: Paul Lichtenbeld

voetbal n Vv UDO speelde zaterdag gelijk tegen VVSB. Zeker in het begin had UDO overwicht, toch moest er nog tot de 23e minuut gewacht worden op het eerste doelpunt. Na de thee ging VVSB wat fysieker spelen. Na een schot op de lat en paal volgde de 1-1. Daarna volgden wat kansen voor UDO, ook de keeper van UDO, Pieter Heeren, moest een paar keer ingrijpen. Geen van beide teams wist de kansen om te zetten in doelpunten en zo bleef het 1-1. Een terechte uitslag.

nieuws / sport

Oudste sporter bij Hoogervorst

sport n De oudste sporter bij Sport & Fitness Thea Hoogervorst is een Oegstgeestenaar. De heer G. J. van Zonneveld sport nog steeds, en is op 8 maart 91 jaar geworden.

Dit is voor het sportcentrum echt een mijlpaal. Meneer Zonneveld sport al ruim vijftien jaar bij Thea Hoogervorst, zelfs twee keer in de week. "Hij heeft nog heel veel energie. Zijn eigen woorden zijn dat je gezond oud wordt als je traint bij ons centrum. Dat is natuurlijk een heel groot compliment!" aldus Isabella Rieken van het sportcentrum.

n Neighbours Winterfestival

Het Neighbours Winter Festival werd druk bezocht. | Foto: Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Neighbours was dit keer met een winterversie bij de Klinkenbergerplas.

De organisatie was goed op orde met een strakke beveiliging, toiletten, kluisjes, de Neighbourhood – een tussengebied met diverse neigbourfoodkramen – een discodome en een grote tent met doorlopend house-muziek.

De warmte in de tenten, maar ook van de vuurtonnen, deden de feestgangers zichtbaar goed. Een discofeest is blijkbaar niet leeftijdgebonden en discogangers van diverse leeftijden vermaakten zich uitstekend. Niet alleen de muziek ging er soepel in. Ook drank en eten gingen er gretig in.

Wil van Elk

n MeerWonen doet mee met NLdoet

Medewerkers van woningcorporatie MeerWonen staken vrijdag 10 maart de handen enthousiast uit de mouwen in het kader van NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersdag van het Oranje Fonds. MeerWonen ging in beide werkgebieden (Oegstgeest en Kaag en Braassem) aan de slag. Er werd geklust bij een zorgboerderij in Oud Ade en gewandeld met een groep ouderen uit Hofwijck in Oegstgeest. In Hofwijck wonen ouderen met een intensieve zorgvraag in zes kleinschalige woongroepen in een huiselijke sfeer. Het is onderdeel van Marente. MeerWonen heeft in 2009 een rol gespeeld bij de bouw van het woonzorgcentrum Rustenborch en de twee organisaties hebben nog steeds goed contact met elkaar.

Medewerkers van MeerWonen zijn met twaalf bewoners met dementie gaan wandelen naar het Leidse Hout, waar men kon genieten van koffie en taart. Stichting Present heeft MeerWonen en Marente geholpen bij de organisatie van dit uitje.

Grote opkomst verkiezingsdebat

Afgelopen vrijdagavond organiseerden CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD in het Dorpscentrum een verkiezingsdebat met kandidaat-leden voor de Tweede Kamer. De grote zaal was tot de laatste stoel bezet en de levendige discussie gaf het publiek een goed inzicht in de standpunten van deze partijen. Gezeten op keukenkrukjes, ("je moet nederig beginnen als kandidaat", zo grapte debatleider Gijs van Es, zelf journalist bij NRC Handelsblad), gingen Dirk van den Bosch (nr. 23 op lijst GroenLinks), Marit Maij (nr. 24 op lijst PvdA), Wendelien Tönjann (nr. 53 op lijst VVD), Jan-Jaap de Haan (nr. 37 op lijst CDA) en Jeanet van der Laar (nr. 32 op lijst D66) met elkaar in debat.
Landelijke onderwerpen als zorg, onderwijs, werk, veiligheid en duurzaamheid kwamen aan de orde. Met wie zou men de coalitie op 16 maart aandurven? Vier kandidaten zouden een coalitie met de vijf partijen van dit debat wel aan durven gaan. | Foto's PR

D66-bustour op campagne

Foto: Wil van Elk

Op maandag 13 maart voerde D66 campagne in Hoogmade, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen en Honselersdijk. Hierbij waren onder andere kandidaat-Kamerleden Stientje van Veldhoven en Steven van Weyenberg aanwezig. 's Morgens deden zij de Prof. Dr. Leo Kannerschool aan de Hazeboslaan aan, en kregen zij daar een rondleiding met uitleg. | Foto Wil van Elk

Sport Medisch Centrum Oegstgeest is vernieuwd

Afgelopen vrijdag vierde fysiotherapiepraktijk SMC-Oegstgeest een feestje. Er was hard gewerkt aan een nieuw interieur en uitbreiding van het pand met een tweede sportzaal op de begane grond.

Deze nieuwe zaal is multifunctioneel ingericht, zodat sportrevalidatie, loopanalyses, pilates en ook voorlichtingsbijeenkomsten allen kunnen worden georganiseerd in deze ruimte. Om half zes werd het nieuwe logo onthuld, en konden cliënten en relaties de nieuwe zaal bewonderen. | Foto Willemien Timmers

TennisDirect nieuwe sponsor van OLTC

Foto: PR

OLTC is voor de komende jaren een samenwerkingsverband aangegaan met TennisDirect, online specialist op het gebied van tennisartikelen. Hiermee is de tennisspecialist de officiële sportpartner van OLTC. Bestuursvoorzitter Dick de Groot is blij met de nieuwe sponsor: "Onze hoogste competitieteams krijgen mooie kleding, we gaan spelen met goede Dunlopballen en TennisDirect is toernooisponsor. Ook heeft TennisDirect leuke aanbiedingen."

de week in beeld

DOKTERSDIENST

Duin- en Bollenstreek
tel. (0252) 240212
• door de week van 17.00 uur 's middags tot 8.00 uur de volgende dag
• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna
Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek
Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout
Parkeren bij Deloitte & Touche

APOTHEKEN

Dienst Apotheek Bollenstreek
Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216.
Dagelijks 23.00-8.00 uur: Apotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019.
Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst)
Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)
Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21
Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

TANDARTSEN

13-03 / 19-03 TP Zoeterwoudsesingel, R. Breuk, Leiden (071) 5132828

20-03 / 26-03 TP Nieuwland. Leiderdorp (071) 5894513

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

Bemiddelingsbureau
Thuiszorg Oegstgeest (BTO)
telefoon: 06 517 99 203.
e-mail: info@btozorg.nl

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Kruispunt Rivierduinen Oegstgeest 10.30 pastor E. Hof
Regenboogkerk 10.00 ds. A. Verburg
Groene of Willibrord kerk 10.00 ds. Th. Hop, m.m.v. Willibrordcantorij. Wo 22 mrt 17.45 sobere maaltijd in Willibrords Erf 19.30 avondgebed in Groene Kerk

Verpleeg- en ziekenhuizen

Kapel Alrijne 10.15 ds. A.C. Kooijman
Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 ds. G.F. Smaling
Van Wijckerslooth (r.-k.) 10.00 Woord- en Communieviering, pastor M. van Roon
LUMC 10.00 H. van Breukelen

R.-k. Willibrordkerk
Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl


Geref. Kerk Vrijgemaakt
Lijtweg 1. Ook te beluisteren via www.gkvoegstgeest.nl

10.00 u ds. R. Roth
16.30 u drs. G. den Dulk

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege
10.00 Ds. P. Kleingeld

Volle Evang. Gem. Leiden e.o.
Pauluskerk, Warmonderweg 2
11.00 uur samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden
10.15 ds. S.P. van der Meulen, m.m.v. practicum musicae

Protestantse Gem. Warmond
10.00 uur Mevr. Ds.H.G.T van Welie - Kaai

Matthiaskerk Warmond

Za 18 maart 19.00 uur Woord en Communieviering. Iriskoor. Jan Timmermann

Wings of Healing
Veerpolder 6A, Warmond
10.00 uur Eredienst. 19.00 Onderwijsdienst. J Zijlstra

Bahá'i
Bestudering geschriften van Bahá'u'lláh: eerste woensdag van de maand is Bahá'i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme
Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: 's woensdags: 9.00-11.00 uur en donderdags: 20.00-21.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur jongeren en studenten. Geversstraat 48, Oegstgeest.

VV Oegstgeest laat punten liggen

voetbal n Zaterdag liet Oegstgeest dure punten liggen in de uitwedstrijd tegen Rijnland. In de eerste helft liep Oegstgeest een grote achterstand op. Het leek er op dat ze dit in de tweede helft gingen herstellen, maar ondanks het grote overwicht bleven de punten in Leiden.

Op een slecht bespeelbaar veld was het in het eerste kwartier van beide kanten aftasten. Na twintig minuten kreeg Oegstgeest verdediger Robin Noort vanuit het niets een rode kaart van scheidsrechter Sturz en moest het veld verlaten. Tien minuten later benutte Rijnland een penalty en kwam zo op een 1 – 0 voorsprong. Een minuut later vergrootten ze hun voorsprong naar 2 – 0 via een snelle aanval over rechts. Ondanks de tien man was Oegstgeest zeker niet de mindere, een schot van Rens van Klaveren werd door doelman Oudenaarden gestopt. Vlak voor de rust werd het nog erger voor Oegstgeest, via een snelle aanval bracht Rijnland een 3 – 0 voorsprong op het scorebord.

Oegstgeest ging na rust direct fel van start en wist binnen acht minuten de achterstand te verkleinen naar 3 – 2, door doelpunten van Danny Wenink via een penalty en Rens van Klaveren die inkopte op aangeven van Adil Harfaoui. Vlak hierna kwam Rijnland ook met tien man te staan. Het leek op een kwestie van tijd dat Oegstgeest de gelijkmaker zou scoren. Maar verder dan ballen op de lat en op de paal kwam Oegstgeest niet en verloor zo teleurstellend met 3 – 2.

Zaterdag speelt Oegstgeest thuis tegen Van Nispen. In deze wedstrijd zal Oegstgeest het verschil moeten maken om aan de kop van de ranglijst te blijven, aanvang van de wedstrijd 14.30 uur.

@TermorshuizenWS #oegstgeest wat klant onvriendelijk planningstool voor afspraken. schande dat ik vrij moet nemen voor paspoort verlenging

@daltonoegst De moestuin is klaar voor gebruik dankzij de inzet van veel ouders en kinderen:

@gunternoa #dementie #OegstgeestGezocht gulle gever(s) die 60 ouderen blij willen maken met hangbalkonbakken met planten 24 stuks kosten 600,00

@presentoegst Pannenkoekenlunch voor de bewoners van Marente in Wijckersloot! #nldoet #present