Oegstgeester Courant

29 januari 2020

Oegstgeester Courant 29 januari 2020


OKe viert vijftigjarig bestaan

In een volle zaal werd vijftig jaar OKe gevierd met alle vrijwilligers. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

kerkblad n Er moesten stoelen worden bijgezet op vrijdag 24 januari in het Dorpscentrum. Daar vierden alle vrijwilligers van het Oegstgeester Kerkblad, de OKe, de vijftigste verjaardag van het al net zo lang huis-aan-huis bezorgde krantje. Zo goed als alle vrijwilligers waren aanwezig: de schrijvers, de opmakers, de correctoren en de mensen die de distributie en bezorging voor hun rekening nemen.

Door Willemien Timmers

"Ik heb het nog even nagezocht," sprak de voorzitter van de OKe-redactie, Arjan de Kok. "Het blijkt dat het besluit van de kerken om tot een gezamenlijk kerkblad te komen uit 1970 stamt, en dat het daadwerkelijke eerste exemplaar in 1971 bij de mensen op de deurmat viel. We vieren dus dit jaar het besluit om tot een Oegstgeester Kerkblad te komen dat gratis en huis aan huis door alle kerken in Oegstgeest gedragen en verspreid wordt."
Alle vrijwilligers werden bij binnenkomst verrast met een heerlijk 50-gebakje en een vers kopje koffie.
Het uiterlijk van de OKe is in alle jaren verschillende malen hernieuwd. Ook dit jaar is de lay out herzien. Tijdens de bijeenkomst was er een tafel ingericht waarop allerlei oude exemplaren in te zien waren, en de 'evolutie' van het blad mooi werd tentoongesteld.
In dit jubileumjaar bleek de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Oegstgeestenaar Jaap Smit, bereid om de vrijwilligers toe te spreken op deze bijzondere, jaarlijkse, morgen.
"Het is een voorrecht om eens een keer wandelend naar de eerste afspraak te kunnen", sprak de commissaris, terwijl hij glimlachend de zaal rondkeek. Een 'thuiswedstrijd' was het voor Smit, en hij herkende dan ook vele gezichten. "Zelfs mijn oude scheikundeleraar, de heer Tieleman, zit in de zaal. Wat mooi dat we ook hier verbindingen tot stand kunnen brengen."
De commissaris sprak over zijn boeiende weg door het werkzame leven. "Omdat ik uitgeloot werd voor diergeneeskunde, ben ik als 'parkeerstudie' theologie gaan doen. Toen ik in mijn derde jaar er behoorlijk doorheen zat, werd ik toevallig gebeld om les te gaan geven als docent godsdienst op het Visser 't Hooft Lyceum. Dat bleek voor mij de stimulans om door te gaan."

Lees verder op pagina 3

Verhuur

Tijdens een van onze vele wandelingen die mijn vrouw en ik de laatste tijd maken, zagen we in de Leidse Hout dat er vogelkastjes werden bevestigd aan bomen. Ze zijn niet bestemd voor de vrije verhuur, maar speciaal voor vogeltjes die eikenprocessierupsen eten. Door natuurlijke bermen aan te leggen komen er meer sluipwespen en sluipvliegen die natuurlijke vijanden zijn van deze harige rupsen. Naast bepaalde insecten zijn er ook vogels als mussen en mezen die gek zijn op deze rupsen. Vandaar de nestkastjes. Hopelijk is menselijk ingrijpen minder nodig voor het verwijderen van de rupsen. Bij ons voor de deur viel het op dat er steeds meer koolmezen zijn. Later bleek onze buxushaag compleet kaal gevreten te zijn door rupsen. Koolmezen zijn daar gek op, en konden zich te goed doen. Helaas niet fanatiek genoeg, want de struiken werden volledig kaalgevreten. Had ik nu maar een heleboel nestkastjes opgehangen!

Wil van Elk

Kerken vieren stap naar eenheid

verzoening n Na een pijnlijke scheiding in 1967 zetten de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) Oegstgeest en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) Oegstgeest (en omstreken) een belangrijke stap op weg naar verdere eenheid.

De afgelopen jaren zijn de twee kerken naar elkaar toegegroeid en is er sprake van steeds nauwere samenwerking. Voor de manier waarop in 1967 is omgegaan met de toenmalige predikant, dominee Brands, wat geleid heeft tot de breuk, zijn er excuses uitgesproken door de kerkenraad van de GKv. Ook heeft de raad besloten om dominee Brands postuum eerherstel te geven. De kerkenraad van de NGK heeft die excuses aanvaard en van zijn kant excuses aangeboden voor de gelatenheid die heeft bijgedragen aan het zo lang voortbestaan van de breuk.

Aanstaande zondag 2 februari vieren zij samen een dienst van verzoening. Deze verzoeningsdienst wordt gehouden in het Teylingen Duinzigt college, Wijttenbachweg 23 te Oegstgeest en begint om 10.00 uur. Deze dienst wordt geleid door de predikanten Pieter Kleingeld en Robert Roth.

Brand in schoorsteen Zonnebloemlaan

brandweer n In de schoorsteen van een woning aan de Zonnebloemlaan heeft op zondagavond 26 januari enige tijd een brandje gewoed.

De brandweer is rond 21.30 uur met een ladderwagen bij de woning aangekomen en heeft de schoorsteenbrand weten te doven. De vlammen sloegen bij aankomst van de brandweer uit de schoorsteen, wat de aandacht trok van veel buurtbewoners. Het vuur is geblust en het rookkanaal is geveegd. Er raakte niemand gewond.

Foto: Wil van Elk

Holocaust-monument Levenslicht

Vrijheid is niet zo vanzelfsprekend

Boezemcafé verhuist naar Oegstgeest

Burgemeester leest voor aan dertig peuters

POLITIEK n Dierenambulance vangt bot

BoezemCafé verhuist naar Hemels in Oegstgeest

Jacqueline Eenens, initiatiefnemer Boezemcafé: 'Lotgenotencontact is heel belangrijk.' | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

ontmoeting n Op woensdag 12 februari vindt het Boezemcafé van de Duin- en Bollenstreek en Leiden voor het eerst plaats in Oegstgeest. In Brasserie Hemels aan de Terweeweg zijn vrouwen die geraakt zijn door borstkanker van harte welkom voor goede koffie, thee, iets lekkers en een goed gesprek. Initiatiefnemer voor deze laagdrempelige ochtend is Jacqueline Eenens, borstkankercoach en ervaringsdeskundige. "Vorige jaren was onze ontmoetingsplek in Warmond, dit jaar zijn we naar Oegstgeest verhuisd."

Door Willemien Timmers

De sympathieke Oegstgeestse weet wat het is om met borstkanker geconfronteerd te worden, en hoe fijn het is om lotgenoten te ontmoeten. "Het ongedwongen samenzijn voelt voor velen al als een warm bad. De herkenning, het begrip, wordt als zeer waardevol ervaren. In het Boezemcafé is iedereen gelijk, en is één woord al genoeg om precies aan te voelen wat de ander bedoelt."
Het Boezemcafé vindt viermaal per jaar plaats. "Elke maal komen er tussen de vijftien en twintig bezoeksters, en schuift er een professional aan. Dat wil niet zeggen dat er telkens een thema is, maar wel dat er alle ruimte is voor vragen en uitwisseling van informatie."

De gasten, die altijd persoonlijk verwelkomd worden, zitten logischerwijs allen in een andere fase voor wat betreft de ziekte. "Evengoed merk je dat er onderling veel vertrouwen en warmte is", legt Jacqueline uit. "Waar bezoeksters in een ander gezelschap niet over durven beginnen, daar kunnen ze in ons Boezemcafé vrij over praten."
Uit de hele regio zijn vrouwen, alleen of met een (boezem)vriendin, welkom in brasserie Hemels. "In een afgescheiden deel in deze warme omgeving, die in niets aan hun ziekte herinnert, kunnen ze even helemaal zichzelf zijn."
Komend Boezemcafé is Trudie van Nieuwenhuizen te gast als 'professional van de dag'. Zij is onder andere gespecialiseerd in de begeleiding van vrouwen in de overgang. "Alle aanwezigen kunnen vragen wat ze maar willen. Door chemotherapie komen de meeste vrouwen met borstkanker immers vervroegd in de overgang. Je krijgt er naast je ziekte dus nog een klap bij. En dat terwijl je al verzwakt bent."
Jacqueline Eenens zit vol energie om van de vier cafés dit jaar gezellige bijeenkomsten te maken. "Ik heb er zin in!"
Het Boezemcafé is gratis toegankelijk en bezoekers krijgen gratis tweemaal koffie en thee en iets lekkers aangeboden (mede door een bijdrage van Hemels zelf) en ontvangen bij het naar huis gaan een leuke goodiebag.

Aanmelden voor de Boezemcafés of het inwinnen van meer informatie kan via 06-21426567 of boezemcafe@gmail.com. Voor meer informatie en overige data: www.boezemcafe.nl.

Vervolg van de voorpagina

Jaap Smit vertelde over de jaren dat hij 'stond' als jonge predikant in Ellecom en de Steeg, en dat hij 'lag' in Seedorf als geestelijk verzorger bij de Koninklijke Landmacht. "Daar merkte ik hoe groot de honger is naar goede verhalen. Als 'doom' stond ik dan in een naar bier en shag ruikende tent mijn verhaal te doen. Ik weet nog hoe onzeker ik de eerste keer was, totdat er, toen ik naar mijn idee klaar was, werd geroepen: 'Ouwehoert nog een beetje verder man!'. Ook na de dienst wilden de mannen met mijn praten. 'Want u heeft een verhaal!' Daar merkte ik hoe belangrijk het is om present te zijn."
Na Seedorf 'stond hij op' en ging aan de slag in het sjieke Heemstede. "Van de shit van de infanterie, naar de kak van Heemstede."
Daarna kwam hij in allerlei adviesfuncties terecht, en maakte zijn wereld groter. Nu is Smit naast zijn baan als Commissaris onder andere voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). "Dat is zeg maar de branchevereniging kerk en geloof, met een bont gezelschap aan mensen."
Hij legde uit dat het hem opvalt dat je in deze tijd moet opboksen tegen wat hij noemt 'religieus analfabetisme'. "Vaak wordt er alleen nog in karikaturen over godsdienst gepraat, zodat men vreemd opkijkt als 'zo'n verstandige jongen als jij', met ermee bezig is."
Smit noemde zichzelf nu 'een dominee op een ander toneel'. "Troostend, verbindend besturen, en af en toe een grote mond hebben!"
In het kader van het vijftigjarig jubileum van de OKe sprak de Commissaris van de Koning over het 'opzoeken van elkaar'. "Deze tijd vraagt er om dat we weer verhalen gaan vertellen. Spreek de taal van de inwoners van Oegstgeest en maak ze nieuwsgierig."
De Commissaris kreeg aan het einde van zijn verhaal door Arjan de Kok het boekje 'Zin in Oegstgeest' uitgereikt, met daarin de mooiste Oke-columns.
Na afloop werd er door alle aanwezigen en Jaap Smit nog nagepraat, en was de saamhorigheid van de vrijwilligers, die uit zeer diverse kerkelijke richtingen komen, opmerkelijk.


Naturalisatie

Burgemeester Jaensch tussen de nieuwe Nederlanders. 'U krijgt een nieuwe nationaliteit, maar geen nieuwe identiteit'. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Nederlanderschap n Twee dames namen op woensdag 22 januari deel aan de naturalisatieceremonie op het gemeentehuis van Oegstgeest. Een Israëlische dame, die al 42 jaar in Oegstgeest woont, had vooral praktische redenen gehad om nu eindelijk de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. Haar 'collega' kwam uit Syrië, volgt een opleiding tot managementassistent, en woont zo'n zes jaar in ons geestdorp.

Burgemeester Emile Jaensch vertelde over Nederland en de noodzaak om als Nederlanders altijd samen te werken vanwege de gezamenlijke strijd tegen het water.
Iedereen die Nederlander wil worden moet bij de naturalisatieceremonie een 'verklaring van verbondenheid' afleggen. Deze las burgemeester Jaensch voor, waarna hij erop lette dat de dames beide duidelijk 'Dat verklaar en beloof ik' antwoordden.
Bij de traditionele 'vragenronde' begonnen de aanwezigen opvallend genoeg beiden over het wegvallen van snelbus 386 van Haaswijk naar Den Haag.

Repair Café

repareren n Waardevolle spullen die kapot zijn, gooi je die zomaar weg? Zonde! Eerst een reparatie proberen is beter voor het klimaat en de portemonnee.

Repair Café Oegstgeest helpt iedereen hierbij op zaterdag 1 februari, van 10.00 tot 13.00 uur in het Dorpscentrum, Lijtweg 7.
Vrijwilligers bieden hulp bij het herstellen van bijna alles dat thuis kapot ging: fietsen, kleding en textiel, elektrische en elektronische apparaten, speelgoed, meubels, computers en bijbehorende zaken. De handige mannen en vrouwen laten zien hoe je het eventueel zelf doet, je steekt er wat van op. In de gezellige sfeer van het Café ontstaat gauw een leuke ontmoeting met een praatje. Een vrijwillige bijdrage aan het Café wordt zeer op prijs gesteld.
Meer op www.repaircafeoegstgeest.nl, Twitter en Facebook.

Inzameling voedselbank

geven n Elke maand wordt er in Oegstgeest voedsel ingezameld voor de voedselbank in Leiden.

Oegstgeestenaren kunnen boodschappen als koffie, thee, suiker, pasta, rijst, wasmiddelen en blikken groente, soep of vlees of vis en zonnebloemolie inleveren op dinsdag 4 februari van 19.00 tot 19.45 uur bij de Rehobothkerk, Lijtweg 1 (tegenover de benzinepomp).

Een vriendelijk verzoek om geen kleding en verse producten af te geven.

Holocaustmonument Levenslicht in Oegstgeest

De kinderen van SKO lazen de achttien namen voor. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

n Kinderen lezen namen voor en plaatsen bloem

Ademhaling n Jaap Valkenburg van de gemeente, afdeling bestuur & strategie, ontving donderdagavond 23 januari om kwart over vijf het publiek bij het tuinhuis naast het gemeentehuis voor de opening van het 'Holocaustmonument Levenslicht'. Voor het tuinhuis lagen de stenen die samen met blauw licht het 'Levenslicht' verbeelden.

Door Wil van Elk

Het licht gaat regelmatig aan en weer uit, om ademhaling te verbeelden, waardoor de stenen blauw oplichten. Burgemeester Emile Jaensch opende samen met een groepje kinderen van Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) de tentoonstelling. Ieder kind las een naam voor die op een kaartje aan een witte roos stond. Samen vormden de bloemen met achttien namen een eerbiedige bos in een vaas naast de uitgestalde stenen.

Burgemeester Jaensch vertelde over de in de oorlog weggevoerde mensen onder andere vanuit het gebouw wat nu het gemeentehuis is. "Het is op 27 januari vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd." Ook vertelde hij dat de achttien namen op het monument in het Bos van Wijckerslooth staan. "Met de vermelding VOW, Vertrokken Onbekend Waarheen. Wij zijn allemaal in vrijheid opgegroeid, maar zo vanzelfsprekend is dat niet", vertelde hij.

Ook vertelde hij dat de stenen een joodse traditie zijn. "Als je een graf bezoekt leg je daar een steen neer, ten teken dat je daar bent geweest."

Traditie

Bij het tuinhuis ligt documentatie over het lichtmonument dat is ontwikkeld door Studio Roosegaarde in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben de traditie van stenen als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. Tevens lag er een uitleg over een joods gebed voor zielenrust, en een lijst met de achttien namen met hun laatste vrijwillige woonplaats en waar zij oorspronkelijk woonden. Slechts drie daarvan kwamen uit deze regio.

Lezing

Naast de avond van de opening is er nog een speciale avondopenstelling voor het monument: donderdag 30 januari van 19.00 tot 21.00 uur.

Merlyn Frank gaf op dinsdag 28 januari een lezing over haar ervaringen tijdens en na de oorlog. Zij is in 1940 geboren en woont al lange tijd in Oegstgeest. Na de lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen en konden bezoekers met elkaar napraten en natuurlijk het monument bezoeken.

Huisartsenposten willen 's nachts samenwerken vanuit één locatie

hulp n De huisartsenposten in de regio Zuid-Holland Noord hebben het plan om vanaf 2021 in de nachten samen te werken vanuit één locatie, namelijk Leiderdorp. Op deze manier is het mogelijk om de nachtzorg beter te organiseren.

Door vanuit één locatie (naast de SpoedEisende Hulp van het Alrijne Ziekenhuis) met meerdere artsen en triagisten (medewerkers van de huisartsenpost die de urgentie van de behandeling moeten bepalen) tegelijk te werken is meer afstemming mogelijk, waardoor de zorg beter en veiliger wordt. De huisartsenposten (HAP's) gaan de plannen de komende tijd bespreken met bewoners, betrokken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgorganisaties. Ook worden de plannen getoetst aan de regiovisie voor de acute zorg, die de komende maanden onder regie van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), ontwikkeld wordt.

"De zorg die de huisartsenposten nu in de nacht leveren, verandert in het plan in de praktijk weinig", zegt Immie Boomgaardt, directeur van de samenwerkende HAP's in de regio, bestaande uit de DDDB (Doktersdienst Duin- en Bollenstreek) en de SHR (Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland, locatie Leiderdorp/Leiden/Alphen aan den Rijn). "Iedereen die in de nacht belt, krijgt de zorg die nodig is. Dat kan zijn door een telefonisch advies, door een bezoek van de huisarts thuis of men komt naar de huisartsenpost. Dat is volgens het plan vanaf volgend jaar, alleen voor de nacht, de locatie Leiderdorp. Als er in de nacht echt iets aan de hand is, dan is men in Leiderdorp direct op de goede plek omdat er een SEH, een ziekenhuis en een apotheek beschikbaar is."

Door de huisartsenzorg vanuit één locatie aan te bieden, wordt het ook mogelijk om beter op zorgvragen in de nacht te anticiperen. "Al jaren werken wij met drie artsen in de nacht voor het hele gebied. Het komt nu soms voor dat ze alle drie tegelijk visites moeten rijden, waardoor er voor de triagist, die altijd eerst (telefonisch) de urgentie van klachten beoordeelt, geen direct aanspreekpunt is om binnenkomende spoedvragen te bespreken. In de beoogde nieuwe situatie blijft er altijd een huisarts op de huisartsenpost aanwezig en kan een extra huisarts worden opgeroepen." Door de nachtelijke huisartsenzorg te centraliseren, kunnen ook de triagisten, waaraan landelijk en in deze regio een tekort is, efficiënter worden ingezet.

Voor negentig procent van de inwoners in de regio blijft de huisartsenpost ook bij deze plannen binnen de landelijk vastgestelde aanrijdtijd van dertig minuten bereikbaar. "We hebben uiteraard extra aandacht voor mensen in onze regio voor wie het lastiger is om in de nacht naar de huisartsenpost toe te komen," aldus Boomgaardt. "Zo nodig legt de huisarts een visite af, roepen we bij grote drukte een extra arts op of springt de RAV, de regionale ambulancedienst bij. En als er echt spoed is, dan is 112 er."

Voorhout dicht

Het centraliseren van de huisartsenzorg in de nacht in Leiderdorp betekent volgens de plannen dat de huisartsenposten in Voorhout en Alphen aan den Rijn in de nacht dicht kunnen. In de avonden en in de weekenden overdag blijven alle drie posten in de regio (Leiderdorp, Voorhout en Alphen aan den Rijn) open. De huisartsenpost in het LUMC wordt verplaatst naar de locatie in Leiderdorp, bij Alrijne Ziekenhuis. Er wordt gezamenlijk met de partners in het ROAZ gezocht naar een oplossing voor mensen die zichzelf melden bij het LUMC, maar eigenlijk naar de HAP moeten. "Wij blijven uiteraard samenwerken met het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis; als het nodig is zorgen wij net als nu dat patiënten waar nodig in het ziekenhuis verder behandeld worden."

visie

In de regio Zuid-Holland Noord wordt, onder regie van het ROAZ, samen met onder andere de ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, RAV en de zorgverzekeraars de komende tijd een regiovisie ontwikkeld voor de acute zorg. De plannen van de huisartsenposten worden getoetst aan deze regiovisie voordat er een definitief besluit genomen wordt.
De samenwerkende huisartsenposten beseffen goed dat er zorgvuldige uitleg bij deze plannen nodig is. "We snappen dat mensen wellicht het gevoel kunnen krijgen dat hun behoefte aan veiligheid en zekerheid in de nacht in het geding is. Daarom willen we graag in gesprek met bewoners van de diverse gemeenten over de plannen," zegt Immie Boomgaardt. "Ons cliëntenberaad denkt ook actief mee in oplossingen."
Iedereen die mee wil praten over de huisartsenzorg in de nacht in deze regio, kan daarvoor een afspraak maken via info@shrnet.nl of info@dddb.nl. De reacties en adviezen zullen meegenomen worden in het uiteindelijke voorstel; de definitieve besluitvorming zal medio juli plaatsvinden.

Electro Worlds Mooie Wens Weken: Marijke Sirag is winnaar in Oegstgeest

zonnetje n Electro World Oegstgeest feliciteerde afgelopen week mevrouw Marijke Sirag uit Oegstgeest met haar gewonnen LG tv. Zij ontving deze prijs uit handen van Dennis van Benten namens Electro World Oegstgeest.

De feestdagen van 2019 stonden in het teken van de Electro Worlds Mooie Wens Weken, om iets bijzonders voor een ander te doen. Inzenders konden een speciaal iemand, die altijd aan anderen denkt, in het zonnetje laten zetten.

"Dat doen wij als Electro World graag", vertelde Dennis van Benten. "We steken mensen graag een hart onder de riem door ze een prachtige tv cadeau te doen."

Op de vraag "Wie wenst u een LG tv als cadeau?" kwamen landelijk duizenden inzendingen binnen.

De beste uit de regio Oegstgeest werd door iemand ingeleverd voor mevrouw Sirag.
"Wij wensen mevrouw Sirag veel kijkplezier toe met deze schitterende LG tv", aldus het enthousiaste team van Electro World Oegstgeest.

Maaltijd in winterse sfeer

ontmoeting n Rond het thema 'Thuis', dat centraal staat in het activiteitenprogramma van de Raad van Kerken voor 2019-2020, wordt in elk jaargetijde een maaltijd georganiseerd, waar deelnemers met elkaar een thuisgevoel hopen te ervaren.

Op vrijdagavond 31 januari is dat een winterse maaltijd, ook deze maal weer bereid door vrijwilligers.
Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom. De maaltijd start om 18.30 uur.


Plaats: Rehobothkerk, Lijtweg 1. Rond 20.00 uur sluit men af met koffie/thee.


Aanmelden kan nog tot uiterlijk donderdag 30 januari 18.00 uur bij Reina Albracht, tel. 06 21 95 45 51, reina.albracht@ziggo.nl

"We vragen een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag € 5,- p.p. Dat mag meer of minder zijn. Wie zelf een gerecht meeneemt (bij aanmelding aangeven) hoeft niet te betalen. Als er na aftrek van de kosten geld overblijft, wordt dit aan een goed doel overgemaakt."
De lente- en zomermaaltijden zijn op respectievelijk 17 april en 24 juli.

WeRun4All stopt

hardlopen n Na acht edities en bijna € 200.000,- te hebben bijgedragen aan de Stichting Roparun, stopt het Oegstgeester Roparunteam WeRun4All.

Het team heeft acht jaar lang als vriendenteam jaarlijks een van de langste estafettes gelopen; de Roparun. Elk jaar zo'n 520 kilometer non-stop hardlopen in ongeveer 45 uur. Met acht lopers, vier fietsers, zes chauffeurs, een kok, een teamcaptain, een vliegende keep en twee masseurs.

Elk jaar legden de teamleden zelf een groot bedrag in om zelf bij te dragen aan de organisatie. En elk jaar zamelden zij veel geld in via sponsoren, collectes, verkoop van loten en tweedehands spullen. Daarnaast waren de jeugdleden van de sportverenigingen op de Voscuyl ieder jaar weer bereid om gesponsorde rondjes te lopen, waarbij zij de helft van hun opbrengst doneerden aan WeRun4All.

final run

In 2018 heeft het team een final run georganiseerd. Samen met oud-teamleden en een aantal nieuwe mensen heeft WeRun4All de Roparun succesvol gelopen. En daarmee weer een stevige bijdrage kunnen overmaken aan Stichting Roparun.

De editie van Roparun 2019 heeft het team overgeslagen. Wel is er bij de nighttrail en op de 5 mei markt in 2019 door het team weer veel geld opgehaald, dat werd gedoneerd aan het hospice in Oegstgeest en de oncologieafdeling het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

Uit een rondgang langs de teamleden voor deelname aan de editie 2020 werd duidelijk dat qua organisatie en qua deelname het lastig zou worden een goed op elkaar ingespeeld team op de been te brengen. Daarop heeft het bestuur van de Stichting WeRun4All besloten om het gereserveerde teamnummer aan Stichting Roparun terug te geven. Daarmee stopt de deelname van WeRun4All aan de Roparun.


Vele bedrijven uit Oegstgeest en de regio ondersteunden het Oegstgeester Roparunteam. WeRun4All wil daarom alle sponsoren van de afgelopen jaren bedanken voor hun bijdragen in geld en in natura. (Op de website www.werun4all.nl staan alle namen vermeld). "Een speciale dank gaat uit naar Van der Luyt transport, die alle edities hun ruimte beschikbaar stelde om onze spullen op te slaan, ons vertrek voor te bereiden en onze spullen na afloop rustig op te ruimen."


Veel mensen uit Oegstgeest en omgeving droegen WeRun4All een warm hart toe. De 5 mei markt-kramen werden goed bezocht, de koffie, cake en tweedehands spullen werden goed verkocht. Het college van Oegstgeest zwaaide het team de laatste jaren trouw uit als het de zaterdag voor Pinksteren naar Parijs vertrok. De Oegstgeester Courant maakte jaarlijks de teamfoto voor vertrek.
"Het Oegstgeester Roparunteam WeRun4All bedankt iedereen die hen de afgelopen jaren op allerlei manieren heeft gesteund!"
Het team kijkt meer dan tevreden en met grote trots terug op het resultaat dat de afzonderlijke teams de afgelopen acht jaar hebben neergezet. In totaal is bijna €200.000 overgemaakt aan Stichting Roparun en andere goede doelen. Zo heeft WeRun4All kunnen bijgedragen om het leven van mensen met kanker dragelijker te maken. Als teamleden hebben zij met elkaar waanzinnige prestaties neergezet tijdens de runs en hebben zij vriendschappen voor het leven gemaakt.

"Eens een Roparunner, altijd een Roparunner."

Burgemeester Jaensch leest voor

Vol overgave vertelde Jaensch het verhaal van Moppereend en zijn donderwolk. | Foto's Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

lezen n Op woensdag 22 januari werden de Nationale Voorleesdagen 2020 in Oegstgeest afgetrapt met een voorleesontbijt in de bibliotheek.

Burgemeester Emile Jaensch las de dertig aanwezige peuters van Kinderopvang Uit en Thuis (SKO) voor uit het prentenboek Moppereend van Joyce Dunbar. De kinderen luisterden aandachtig naar de burgervader, terwijl ze een krentenbolletje of een mandarijntje aten.

In het drukke schema van de burgemeester was er zelfs tijd voor nòg een boek. Toen het tijd was om met de juffen terug naar 'school' te gaan, kreeg Emile Jaensch nog een cadeau van Roxanne Heemskerk: het Moppereend boek mèt een echt knuffeltje. De kinderen dromden om hem heen om het cadeau te bewonderen.

Tijdens De Nationale Voorleesdagen van 22 januari tot en met 1 februari staat voorlezen aan de allerkleinsten centraal, ook in de Bibliotheek Bollenstreek. Kinderen worden gratis lid van de bieb. Wordt een kind lid tijdens De Nationale Voorleesdagen dan ontvangt hij of zij ook een gratis voorleesknuffeltje. (WT)

Gestolen pony weer terecht

politie n Oegstgeest schrok op van een bericht over een gestolen pony. Unity.nu en Sleutelstad.nl maakten echter bekend dat het in de nacht van zaterdag (23.30 uur) op zondag (06.45 uur) vanaf de Almondeweg gestolen dier, weer terecht is.

Een oproep van wijkagent Gerwin Ouwehand uit Rijnsburg, op social media voor informatie over de diefstal, leverde tips op naar de verblijfplaats van de pony. "Een verdachte uit Leidschendam is overgebracht naar het politiebureau."

Blijkbaar werd er op het massaal delen van het bericht ook heftig gereageerd. "Ik wil wel iets onder de aandacht brengen. Sommige reacties op Social Media gingen te ver. Wees je ervan bewust dat iedereen kan meelezen, wij dus ook. Wees je bewust dat smaad, laster en belediging strafbaar is", zo meldde de wijkagent op Instagram.

Knotten in het wijkpark

natuur n Afgelopen zaterdag, 25 januari, hebben zeven vrijwilligers de knotwilgen in het Vroege Vogelspark in Poelgeest geknot.

Sinds de knotbeurt van vorig jaar waren de wilgen niet alleen aan de bovenkant flink uitgelopen. Ook langs de hele stam waren veel takken uitgegroeid. Daardoor waren ze nauwelijks meer 'zichtbaar' tussen de hoog opgeschoten struiken.

Maar nu, na de knot-actie, staan ze er weer herkenbaar bij: aan elke kant van het park een rij van vijftien wilgen. Plus nog een paar aan de kopse kant van het park, waar je vanaf het grind-vierkant (bastion) het park verder inloopt.

Hier is mooi te zien wat wel of niet knotten met een wilg doet. Aan beide kanten van het schelpenpad zijn tegelijkertijd een paar wilgen geplant. Aan de kant van de flats zijn ze telkens geknot, aan de andere kant van het pad zijn ze steeds doorgegroeid en inmiddels zo'n tien meter hoog.


Om goed te kunnen knotten is het noodzakelijk dat de inwendige mens ook goed verzorgd is: bij de start van de knotactie was er koffie met koeken, na afloop werd geluncht met erwtensoep. "Volgend jaar weer!" aldus de vrijwilligers.

Kinderen schitteren in presentatie jeugdwerk

Elf jeugdige toneeltalenten zetten 'Inspiratie voor een nieuw stuk' op de planken.

voorstelling n Zondag 26 januari was het weer een gezellige drukte bij de presentatie van het Oegstgeester jeugdwerk van de Stichting Evenementen in sociaal cultureel centrum Het Trefpunt in Warmond. Zo'n 250 belangstellenden genoten van wat de jeugdige talenten op de planken wisten te zetten.

De eerste presentatie stond in het teken van Peuterdans en K3-dans, begeleid door dansdocente Inge Pieterse. Deze keer stonden beroepen centraal. Vertederend waren de dansjes van de peuters tijdens hun bezoeken aan het circus en de dierentuin en kleurrijk waren de optredens van de K3-kids.

Na de pauze liet Susanne de Rooij haar Voice4Kids-groep een verrassend optreden verzorgen dat in het teken stond van Kinderen voor Kinderen. De Streetdance-groep verzorgde onder leiding van Inge Pieterse een spetterende performance.
Ook Misha en zijn djembé-kids wisten de handen van het aanwezige publiek op elkaar te krijgen.

Onder toeziend oog van docent en regisseur Pim Karhof zetten elf jeugdige toneeltalenten 'Inspiratie voor een nieuw stuk' op de planken. Het publiek genoot zichtbaar van de vele grote namen uit de geschiedenis – van Amelia Earlhart, Karel VII en Jeanne d'Arc tot Julius Caesar, Cleopatra en Robin Hood – die ten tonele weden gebracht. Het was indrukwekkend om te zien hoeveel tekst door de kinderen zich in korte tijd meester was gemaakt.

subsidie

Dankzij de eenmalige subsidie die beschikbaar is gesteld aan de Stichting Evenementen via een motie van D66, PrO en CDA kan de actieve vrijwilligersorganisatie dit jaar nog zorg blijven dragen voor een breed jeugdwerkaanbod van cursussen en vakantieactiviteiten voor alle kinderen in basisschoolleeftijd. Ook heeft zij een jaar de tijd gekregen om gelden te kunnen genereren zodat er ook in de toekomst een breed aanbod voor deze kinderen mogelijk blijft.
Nog voor de voorjaarsvakantie zal de nieuwe cursussenfolder gepresenteerd worden met cursussen die vanaf maart van start zullen gaan. Ook wordt bekeken of er nog een aantal vakantieactiviteiten gerealiseerd kunnen worden. "We gaan dus zeker nog door", aldus Evenementeninitiatiefnemer Diderik Selier, die naast zijn nieuwe taken voor het kinderwerk ook op vrijwillige basis nog veel van het huidige jeugdwerkaanbod hoopt te kunnen blijven realiseren. www.st-evenementen.nl.

Oke blaast 50 kaarsjes uit

Ons Oegstgeester kerkblad is jarig. Het is 50 geworden. Zelf ben ik een slechte verjaardagsvierder. Althans, van mijn eigen verjaardag. Geen idee waarom, want ik vind dat je alles moet vieren wat er te vieren valt, zeker je verjaardag. Zo vanzelfsprekend is het niet om weer een jaar bij te mogen tekenen. Dat realiseer ik me iedere keer dat iemand een slechte uitslag hoort, een ongeluk krijgt of overlijdt. Dan blijkt steeds weer hoe kwetsbaar het leven is. In de kerk vier ik van harte. Er valt ook nogal wat te vieren. Misschien wel omdat we juist daar, waar we dopen, trouw beloven en afscheid nemen van geliefden, willen danken voor wat zo kwetsbaar is. De Bijbel en de kerkelijke traditie plaatsen die gebeurtenissen in een lange geschiedenis van God met mensen. Met Kerstmis vieren we de geboorte van Christus, in de lijdenstijd staan we stil bij het onrecht van de moord op de Jezus (en allen die het nu moeilijk hebben) en we vieren met Pasen dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar we vieren nog meer: Pinksteren, avondmaal en elke week heeft ondanks de 24uur-economie nog steeds een zondag. Een dag die apart staat van al die anderen. Een heilige dag, want heilig is niets anders dan apart gezet zijn. Een vierdag om de soms hectische stroom van werken, zorgen en leren te onderbreken en dankbaar te zijn dat het er allemaal toch maar is: het eten op je bord, het dak boven je hoofd, het lichaam dat jou draagt, soms piepend en krakend, en die mensen om je heen. Allemaal gegeven.

Terug naar de jarige Oke. Elk nieuw jaar dat het maandblad bijschrijft is te danken aan een enorme hoeveelheid menskracht. Stukjesschrijvers, redactieleden, een distributeur, lopers, administratie-bijhouders en, gelukkig, lezers. Het is alles behalve vanzelfsprekend dat er een oecumenisch blad is dat ambachtelijk (door alle rondbrengers) huis-aan-huis wordt verspreid. De oecumene en de menskracht waar Oke op steunt zijn even kwetsbaar als waardevol. En in de kerk weten we wat we moeten doen als dat toch al vijftig jaar lukt: vieren! Het werd een feestje vol dankbaarheid afgelopen vrijdag in het Dorpscentrum, compleet met taart en een toespraak aan en over de jarige. Ik zou zeggen: volgend jaar weer.

Iris van der Heul

Werkgroep Genealogie VOO zoekt enthousiastelingen

historie n Sinds een jaar is, net als bij andere historische verenigingen, ook binnen de Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) een werkgroep Genealogie actief. Deze werkgroep doet genealogisch onderzoek waarbij de nadruk ligt op de Oegstgeester families.

Er worden op dit moment gezinsreconstructies gemaakt op basis van personen die tussen 1811 en 1900 in Oegstgeest zijn geboren. Deze verzamelde gegevens worden vastgelegd in een genealogische database en zo ontstaat een dorpsgenealogie van Oegstgeest.
Deze genealogische database is een bron van informatie voor demografisch onderzoek. In hoeverre is en was Oegstgeest een forensendorp? In hoeverre zijn de inwoners van Oegstgeest genealogisch verbonden met de omliggende gemeenten? Zo blijkt tot nu toe dat slechts enkele families van oudsher geworteld zijn in Oegstgeest, de zogenoemde 'bekende familienamen'.

Leden van de werkgroep genealogie zijn op elke eerste en derde maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur aanwezig in het Dorpscentrum aan de Lijtweg 7. Tijdens deze inloop kunnen leden en niet-leden van de vereniging terecht met vragen, voor hulp bij genealogisch onderzoek en het raadplegen van beschikbare informatie. Vragen op genealogisch gebied kunnen ook per e-mail gesteld worden via de website van de VOO (www.oudoegstgeest.nl ). De werkgroep probeert dan binnen twee weken op een gestelde vraag te reageren.

Tijdens de inloop in het Dorpscentrum kunnen ook voorwerpen, documenten of foto's ingebracht worden die voor de geschiedenis van Oegstgeest belangrijk zijn. Deze worden dan opgenomen in de collectie van de VOO. Op de website van de vereniging is een overzicht van de collectie beschikbaar.

Meewerken aan het project gezinsreconstructies? Kom dan langs in het Dorpscentrum of bezoek de website.

Radius gespreksgroep

ontmoeting n Donderdagmiddag 6 februari van 14.00 tot 16.00 uur komt de Radiusgespreksgroep weer bij elkaar in de Haeswijkflat.

Het gaat een boeiende bijeenkomst worden, want Folly Hemrica zal te gast zijn. Zij is beeldend kunstenaar met een eigen atelier en heeft daarnaast veertien jaar als gevangenispredikant gewerkt en de laatste vier jaar als straatpredikant voor dak- en thuislozen in Leiden.

Zij zal ons vertellen over haar ervaringen. Hoe kom je met daklozen in contact? Ga je zomaar op een bankje in het park naast hen zitten?

Kun je als gedetineerde ook als je geen religie aanhangt een gesprek met haar aanvragen?

Kon zij mensen raken met woorden? En wat heeft haar geraakt in haar werk met gevangenen en daklozen? Heeft haar werk als kunstenaar haar werk als straatpredikant kunnen verrijken, en omgekeerd?

Iedereen is van harte welkom.

Kapula-servies in Wereldwinkel

Foto: Hans Twilt

fairtrade n In de Wereldwinkel in winkelcentrum Lange Voort is nu handgemaakt Zuid-Afrikaans servies Kapula te vinden.

Er zijn allerhande serviesonderdelen zoals vazen, schalen, tegels, kommen en mokken. Op alle producten zijn kleurrijke details geschilderd en aangebracht. Soms verschillen de stukken van elkaar omdat zij handgeschilderd zijn, maar bij elkaar vormen zij een mooi geheel.

Het Zuid-Afrikaanse bedrijf Kapula is begonnen als familiebedrijf in 1993 en richt zich op het creëren van duurzame werkgelegenheid in de kleine boerengemeenschap.

Optreden Bergen Popkoor

zang n Komende zondag, 2 februari, zal het Bergen Popkoor een optreden verzorgen in het Koetshuis van Kasteel Oud-Poelgeest.

Onder leiding van Katja Maria Slotte worden, door haar begeleid op piano, onder andere de volgende nummers gezongen; Royals (Lorde), Adiemus (Karl Jenkins), Time after Time (Cindy Lauper), Viva La Vida (Coldplay) en Take me Home (Pentatonix). Naast het koor zullen ook enkele leerlingen van Katja in solo nummers te horen zijn.

Het koor bestaat momenteel uit 23 leden. "Wanneer het jou ook leuk lijkt om in een koor te zingen, is dit optreden een perfecte kans om eens kennis te maken. Het koor oefent iedere woensdagavond in Oegstgeest. Ook mannen zijn meer dan welkom!" Een keer proberen? Zie www.bergenmuziek.nl of mail joost@bergenmuziek.nl.

Aanvang optreden: 15.30 uur. Zaal open: 15.10 uur

De toegang is gratis (de consumpties zijn voor eigen rekening).

Kledingbeurs

tweedehands n Op zaterdag 1 februari is er weer een kinderkledingbeurs in speeltuin Vogelenwijk aan de Leidse Nachtegaallaan.

"Bent u nog op zoek naar leuke en goedkope tweedehands kinderkleding, dan kunt u bij ons terecht op zaterdag 1 februari voor een gezellige kinderkledingbeurs", laat de organisatie weten.

Aanvang 14.00 uur. Speeltuin Vogelenwijk, Nachtegaallaan 25 in Leiden. Info: speeltuin@vogelwijk.nl

Stille dood voor herdenking 11 november

De herdenking van geallieerde slachtoffers op 11 november zal worden gecombineerd met de 4 mei herdenking. | Archieffoto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

politiek n Het herdenken van de geallieerde gesneuvelden dreigt in de gemeente Oegstgeest een stille dood te sterven.

Tientallen jaren lang werden deze mensen op 11 november geëerd bij het Groene Kerkje. Maar het Oorlogsgraven Comité Oegstgeest heeft na een gesprek met burgemeester Emile Jaensch besloten, om te stoppen met deze jaarlijkse herdenking. Voortaan wordt de herdenking van deze slachtoffers gecombineerd met de 4 mei herdenkingen. De politieke partij Hart voor Oegstgeest (HvO) probeerde vorige week nog om via politieke weg de herdenking van 11 november in stand te houden, maar fractievoorzitter Van Dissel wekte alleen wrevel bij de overige politici.


Van Dissel diende tegen beter weten een motie in voor het behoud van de 11-november herdenking en liet weten: "Met het schrappen van deze herdenking is de relatie met de Nederlandse Oorlogsgravenstichting onnodig onder druk gezet. Het is spijtig, dat de meeste fracties een combinatie van de herdenkingen een goede zaak zouden vinden. Wij vinden het belang van deze erezaak te groot om de motie in te trekken en willen een hoofdelijke stemming."
Raadslid Vos (D66) gaf voorafgaand aan deze stemming aan, dat het terugtrekken van het Oorlogsgraven Comité Oegstgeest niet wil zeggen, dat de geallieerde gevallenen niet meer op 11 november herdacht kunnen worden. "Als er een grote groep inwoners is die dat op 11 november wil bij het Groene Kerkje, dan moeten zij dat doen." De gemeente moet hier niets voor organiseren, zo vond Vos.

'De raad gaat niet over beslissingen van een comité bestaande uit vrijwilligers'

Ook gemeenteraadslid Burger (PrO) respecteert het besluit van het oorlogsgravencomité. "Zo'n herdenking moet een waardig karakter hebben en een breed publiek aantrekken. Het oorlogsgravencomité heeft bepaald, dat het niet meer aan deze voorwaarden voldoet en stopt met de organisatie er van." Raadslid Oosterhuis (VVD) deed er nog een schepje bovenop en schoot van onderuit de heup. "HvO maakt een politieke kwestie van iets, dat niet politiek is en nooit zou moeten worden. Om dit onderwerp überhaupt op de agenda te zetten, maakt het al politiek. De raad gaat niet over beslissingen van een comité, bestaande uit vrijwilligers. Als de enkele inwoners, die het niet eens zijn met het besluit van dat comité, dan staat het hen vrij om deze herdenking voort te zetten."
De motie van HvO werd met twee stemmen voor en zestien stemmen tegen verworpen.

Dierenambulance vangt bot bij gemeente

politiek n Het college van burgemeester en wethouders is niet van plan om extra geld te geven aan de dierenambulance. Dat bleek vorige week donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering, naar aanleiding van vragen door raadslid Van Driel (PrO).

"Het aantal opgehaalde en bij ons door particulieren aangebrachte wilde dieren is in 2019 onverwacht sterk toegenomen", bericht voorzitter Jaap van Meijgaarden van de regionale Dierenambulance – Vogelasiel. "Het aantal steeg van 1.732 in 2018 naar 2.341 het afgelopen jaar. Een toename van niet minder dan 35 procent! Het grootste aantal wilde dieren dat wij hebben opgenomen zijn vogels, namelijk 2.182. Daarnaast nog 159 andere wilde dieren, in het bijzonder beschermde diersoorten als egels en dwergvleermuizen.''

Om de twee dagen belt iemand in Oegstgeest naar de dierenambulance

De kosten voor transport en opvang van wilde dieren bekostigde de Dierenambulance tot nu toe volledig zelf, maar dat kan niet langer zo doorgaan, aldus Van Meijgaarden. "Gelukkig hebben de gemeenten Leiden en Teylingen positief gereageerd op ons verzoek om bekostiging. Leiden heeft toegezegd ons vier jaar voor transport en opvang van wilde dieren te zullen financieren, Teylingen zal dat eenmalig doen." De gemeenten Zoeterwoude, Leiderdorp en Katwijk hebben negatief gereageerd, maar Oegstgeest gaf tot nu toe nog geen inhoudelijke reactie.
Van Driel bracht deze zaak aan de orde: "Om de twee dagen belt iemand in Oegstgeest naar de dierenambulance. Hierdoor zijn 132 vogels en ook andere dieren, zoals egeltjes, gered. Het asiel heeft een bijdrage nodig, wil het college een bijdrage leveren?" Maar wethouder Nieuwenhuis is dat niet van plan. Hij wees er op, dat de gemeente weliswaar verantwoordelijk is voor de kosten van de opvang van zwerfdieren. Maar wilde dieren vallen onder de Wet Natuurbeheer. En dus zijn die kosten voor de Provincie, aldus Nieuwenhuis. Ook draagt de gemeente Oegstgeest al bij aan de kosten van de dierenambulance. "We maken jaarlijks 11.000 euro aan hen over en ruim 60 euro per opgevangen dier. De kosten voor het vervoer van de ambulance waren 3,60 euro per rit. We hebben ingestemd met een verhoging naar 20 euro per rit. We gaan niet akkoord met hun verzoek om een bijdrage van ruim 2.500 euro te krijgen, aan de hand van het aantal inwoners."

Toch is Van Meijgaarden niet blij met de doorverwijzing naar de Provincie voor extra financiering: "De provincie heeft op dit gebied nog geen enkel beleid geformuleerd, laat staan budget beschikbaar voor financiering van transport en opvang van wilde dieren." Maar Nieuwenhuis heeft er alle vertrouwen in, dat de Dierenambulance hier zelf succesvol actie op kan ondernemen: "Deze organisaties kunnen goed beroep en bezwaar aantekenen. Dat kunnen ze ook doen bij de Provincie."

Niet meer werken op afstand

Als er nog ambtelijk werk moet worden uitgevoerd, dan moeten de medewerkers hiervoor naar het gemeentehuis komen. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

politiek n Het is nog niet bekend, of ook de gemeente Oegstgeest slachtoffer is geworden van de Citrix-hackers. Maar voor de zekerheid is voor de ambtenaren de mogelijkheid om 'te werken op afstand' uit gezet.

Het is al langer bekend, dat Citrix gehackt kan worden. In maart vorig jaar gebeurde dit bijvoorbeeld. Via 'password spraying', waarbij grote hoeveelheden wachtwoorden uitgeprobeerd worden op de server, konden cybercriminelen binnendringen op het interne netwerk van virtualisatie- en cloud-specialist Citrix. Indertijd zouden de hackers Chinese of Iraanse achtergronden hebben.


De afgelopen weken werden zeker 240 Nederlandse instellingen slachtoffer van een nieuwe aanval op het Citrix-systeem, waarbij medewerkers op afstand van het internet van interne IT-systemen gebruik kunnen maken. Hieronder waren het Medisch Centrum Leeuwarden en de gemeente Zutphen. Citrix heeft al haar gebruikers met klem geadviseerd om onmiddellijk enkele instellingen te wijzigen, zodat het risico op misbruik verkleind wordt. IT-experts denken dat er nog minimaal 700 Nederlandse organisaties zijn, die kwetsbaarheden vertonen.

Op een vraag van raadslid Bus of Oegstgeest slachtoffer is geworden van de Citrix-hacks, laat wethouder Glasbeek weten: "Wij gebruiken ook Cytrix. We hebben met dezelfde problemen te maken, als waar veelvuldig wordt over bericht in de media. Na de eerste meldingen hebben we de functies uitgezet, zodat niet meer van buitenaf naar binnen kan worden gekomen. Dat heeft gevolgen voor het werk gehad. Het is nog te vroeg om te oordelen of er wel of niet een heleboel nare gevolgen aan vast zitten."

COLUMN Prestatiedwang

De komende jaren moeten veel minder kinderen gebruik maken van de dure specialistische hulp en moeten zij vooral baat hebben bij meer algemene ondersteuning. De politiek in de regio heeft meer dan genoeg van de almaar oplopende kosten, die door de gemeenten maar moeten worden aangevuld.
Daarom hebben de gemeenten uit de Leidse regio een koersdocument opgesteld met de titel: 'Samen sterk voor de toekomst van de Jeugd(hulp), opdracht voor de gemeentelijke toegang jeugdhulp vanaf 2021'. De organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering moet beter. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp; zij namen deze taken verplicht over van de rijksoverheid. Tegelijkertijd bezuinigde diezelfde rijksoverheid met vele tientallen miljoenen euro's op de jeugdhulp, omdat het voortaan allemaal efficiënter geregeld zou kunnen worden.
Natuurlijk blijkt de praktijk weerbarstiger. Ruim 80 miljoen euro wordt gepompt in de zorginstellingen in Holland Rijnland. De medewerkers van die instellingen zullen ongetwijfeld goede bedoelingen hebben, maar ze houden zich niet bezig met het maken van kaas, waarbij je een duidelijk eindproduct voor ogen hebt. Het gaat hier om kinderen, die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. En al die kinderen hebben een andere aanpak nodig, zodat ze van een negatieve gedachtegang en levenswijze, ondersteund door een positieve omgeving, hun weg weer kunnen vinden naar een betere toekomst.
Het ene kind heeft daar meer begeleiding in nodig dan het andere. De gemeenteraad van Oegstgeest heeft vorige week bepaald dat er minder kinderen specialistische hulp moeten krijgen. Maar dat wil niet zeggen, dat die kinderen dus geen specialistische hulp nodig hebben. Oh, natuurlijk zal het wel lukken om op papier minder doorverwijzingen te hebben de komende jaren. Maar het grote gevaar dreigt dan, dat veel jongeren blijven hangen in een 'pappen en nathouden' beleid, waarbij kleine stapjes vooruit worden gezet, met een onvermijdelijke grote stap achteruit.
Dat er tegenwoordig veel meer kinderen extra aandacht nodig hebben, heeft natuurlijk veel verschillende oorzaken. De verhoogde prestatiedruk (of beter gezegd: prestatiedwang), die kinderen ervaren door hun omgeving, de aankomst in Nederland van tienduizenden kinderen, die traumatische ervaringen hebben opgelopen en de 'ADHD-stempeltjes', die kinderen opgeplakt krijgen, waarvan vroeger gezegd werd, dat ze 'een beetje druk' waren. Om die kinderen vervolgens naar boksles te sturen, zodat ze daar hun energie kwijt konden.
Natuurlijk is het verstandig om maatregelen te nemen, dat zorgorganisaties niet onbelemmerd uitgaven mogen doen en kinderen onverdroten naar de specialistische zorg te sturen. Maar wie deze zorg nodig heeft, moet die simpelweg krijgen. En als dat meer geld kost, dan moet dat geld maar gehaald worden van de salarissen van de zorgmedewerkers en managers. Wanneer zij het in de eigen portemonnee voelen, zou er plotseling wel eens meer prestatiegericht gewerkt kunnen worden. Ik ben er namelijk van overtuigd, waarde columnlezer, dat mensen tot de meest inventieve en beste oplossingen komen, zodra het henzelf aangaat.

Joep Derksen

Focus van Veiligheidsregio

politiek n De Veiligheidsregio Hollands Midden gaat zich de komende periode jaren met name richten op de onderwerpen klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit.

De gemeenteraad van Oegstgeest is het hier helemaal mee eens. Een amendement van D66 om extra aandacht te schenken aan cybersecurity kreeg geen enkele steun van de overige partijen. Zeker nadat burgemeester Emile Jaensch liet weten, dat dit voorstel overbodig was, omdat de Veiligheidsregio dit onderwerp al heel serieus neemt.

politiek - joep derksen

Voetballers ASC doen uitstekende zaken

Voetbal n Met een 0-1 zege op zak ondernam ASC opgetogen de thuisreis richting Oegstgeest. Met dit resultaat is het team van trainer Bo Moudrine opgeklommen naar het linkerrijtje van de ranglijst vertrok ASC opgetogen uit Roelofarendsveen.

Over het geheel genomen heeft ASC wellicht iets te veel van het goede gekregen, want na ruim tien minuten spelen kreeg de thuisploeg een enorme kans. Roy Hoogeveen kreeg de bal goed aangespeeld en had de bal voor het inschieten. De inzet werd gekeerd door doelman Evangelos Viiadakis, die na een periode van blessureleed, weer binnen de ploeg stond. Hij bewees met zijn redding direct zijn waarde voor ASC.

Vlak daarna kregen de 'Veners' nog een goede scoringskans, maar de poging ging net over het doel. Volgens de trainer van DOSR vergooide zijn team hiermee de basis voor de zege. ASC weerstond de aanvallende druk, ging de bal gemakkelijker rondspelen en loerde op de uitgelezen kans. In het derde kwartier oogstte dit het volle rendement. Sean Goebel speelde de bal aan op Ward Buijze en zijn doelpoging leidde tot 0-1.


Na rust koesterde ASC de punten en liet zich meer terugzakken. Gehoopt werd vanuit de counter gevaarlijk te kunnen worden. DOSR ging gemakkelijker de bal rondspelen, maar het kwam niet tot die doelrijpe momenten voor het doel, die tot een echte scoringskans zouden leiden. In het laatste kwartier ging DOSR met lange ballen proberen de spitsen te bereiken om via die weg een gelijkmaker te forceren. De verdediging van ASC voorkwam dat deze speelwijze zich in een treffer zou uitbetalen.

Na het slotsignaal haalde heel ASC opgelucht adem. Evenals trainer Mo Boudrine die na afloop van dit seizoen ASC gaat verlaten. "Ik ben na drie mooie seizoen bij ASC toe aan een nieuwe uitdaging", aldus Mo.

FC Oegstgeest schittert één helft

Op de foto: Bob den Hollander probeert door te breken. | Foto lichtenbeldfoto.nl Foto: Paul Lichtenbeld

voetbal n In de eerste competitiewedstrijd na de winterstop speelde FC Oegstgeest in de eerste helft fantastisch voetbal. Van de vele gecreëerde kansen, meer dan tien(!), werden er slechts twee benut. En die vielen dan ook nog laat in de eerste helft. In de tweede helft keerde het tij en wist Alphia uiteindelijk op gelijke hoogte te komen: 2-2. Al met al een uitstekende prestatie na de winterstop.

Aan het begin van een sombere, vochtige zaterdagmiddag tijdens de uitwedstrijd tegen Alphia werd vooraf met een minuut stilte het overlijden van Jack Manuputty herdacht. Jack heeft voor de sport in de regio en specifiek ook voor de fusieverenigingen van FC Oegstgeest veel betekend.

Foto: Wim van Tuijl
Fiks kwam nog terug tot 31-32.

FC Oegstgeest kende een geweldige start van de wedstrijd. Dit werd vooral getekend door veel balbezit, veel in de ruimte bewegende spelers en de vele kansen die hier het gevolg van waren. Het spel van FC Oegstgeest zag er als herboren uit. Het was voor het meegekomen publiek een lust voor het oog. Je kunt rustig stellen dat Alphia de eerste helft werd overrompeld.

Alleen het benutten van kansen is dan weer een heel ingewikkeld verhaal voor de aanvallers van FC Oegstgeest. Het zou zeker tot dik een half uur duren voordat de 0-1 werd gescoord. En dit terwijl alleen al in het eerste kwartier talloze kansen voorbij kwamen voor aanvallers Wouter de Bruyn en Daan van Moorsel. Vlak voor dat eerste doelpunt liep FC Oegstgeest bijna nog tegen een tegendoelpunt aan doordat er wat te opportunistisch werd gevoetbald. De 'verdedigende taak' werd iets te nonchalant genomen. Een goed coachende Nico van der Salm wist op dat moment gelukkig erger te voorkomen.
Op het moment dat Alphia iets meer gelegenheid kreeg tot kansen, was het in de zevenendertigste minuut Bob den Hollander die de 0-1 maakte. Vlak voor rust (39de minuut) maakte Vincent Solleveld dan ook nog de 0-2. FC Oegstgeest kon met een goed gevoel gaan rusten.

In de tweede helft veranderden de verhoudingen. Daar waar Alphia in de eerste helft de meeste passes verloren zag gaan door het goede tegenspel van FC Oegstgeest, kregen zij nu meer greep op de wedstrijd.
Na een kwartier (61de minuut) in de tweede helft werd dit beloond met een doelpunt (1-2). Jammer genoeg veranderde ook de sfeer in de wedstrijd. Het voetbal werd heel rommelig met veel overtredingen. Hier maakte Alphia na 69 minuten gebruik van door de gelijkmaker op het scorebord te zetten.
Uiteindelijk moest FC Oegstgeest genoegen nemen met een punt. Dat is sowieso een prestatie. Alphia staat immers op de vijfde plek en FC Oegstgeest op de dertiende.

Op 1 februari om 14.30 uur, speelt FC Oegstgeest thuis tegen Lugdunum.

Fiks trekt opnieuw aan het kortste eind

Korfbal n Opnieuw was Fiks de schlemiel. Voor de derde keer in dit zaalseizoen kende de afloop van de wedstrijd afgelopen zaterdag een minieme nederlaag met slechts één punt. In sporthal De Cuyl ging HKC met een 31-32 zege huiswaarts.

De publieke belangstelling was enorm. De sporthal was gewoonweg bomvol. De tegenstander is mede debutant in de hoofdklasse, maar staat hoger op de ranglijst dan Fiks. Net zoals in de thuiswedstrijd tegen KCC, de gedoodverfde directe titelkandidaat, zou Fiks de tegenstander dwingen tot uiterste krachtsinspanning. De eindstand is daarvan onweerlegbaar getuige. Gegeven blijft dat de marge van een nederlaag niet uitmaakt; het levert geen punten op voor de ranglijst. "En dat is het zure van die kleine nederlagen", merkte trainer Bas Harland op. "Drie keer met één punt verschil verliezen is geen toeval meer. Het lukt nog niet om langdurig initiatief te houden en van het begin af de wedstrijd naar de hand te zetten", verklaarde hij na afloop. Hij complimenteerde zijn team nadrukkelijk voor de inzet om na 26-30 aan te haken. Het behoeft geen betoog dat het publiek een spectaculaire wedstrijd kreeg voorgeschoteld, waarin de thuisploeg na 3-5 meer grip kreeg en het voortouw in het scoreverloop ging nemen. De ruststand was een voordelige 15-12. Grote tegenvaller was de blessure die Dionne Blangé vlak voor rust opliep en niet meer aan de tweede helft kon beginnen. HKC zette in de tweede helft scorend een tandje bij. Daarbij profiteerde het optimaal van de zuivere schotkracht van Mark Klop, die met zijn 13 scores beslissend bijdroeg aan de 32 treffers. Vijf minuten voor tijd leek Fiks grip op de wedstrijd te verliezen bij de uitloop naar 26-30. Tekenend voor de veerkracht dus dat Fiks nog terugkwam tot 31-32. Helaas tijd te kort voor een stunt. Geluk bij een ongeluk was de nederlaag van de nummer 7 op de ranglijst; Avanti, waardoor Fiks 2 punten voorsprong op genoemde ploeg behoudt.
Komende zaterdag speelt Fiks opnieuw thuis. Nieuwerkerk is dan de tegenstander. Aanvang: 16.45 uur.


Het tweede reserveteam stuntte met een 18-16 zege tegen medekoploper HKC 2. Dit betekent dat Fiks 2 alleen aan de leiding staat. Een grote prestatie omdat HKC 2 als de titelkandidaat bij uitstek was bestempeld.

Goede start voor Pecos

tafeltennis n De tafeltennissers van Pecos hebben hun zinnen gezet op een terugkeer in de eerste divisie. Ze deden goede zaken door een zege bij PTN.

Het Para Team Nederland, tafeltennissers die behoren tot de Nederlandse para-selectie, is dit jaar aan de tweede divisie toegevoegd en speelt zijn thuiswedstrijden in Nieuwegein. De gedegradeerde Oegstgeestenaren kwamen daar zaterdag wat onwennig uit de startblokken. Na de eerste enkelspelen was de stand 2-1 voor PTN. Jop van der Wiel struikelde met 3-1 over Van der Zanden, terwijl Paul Kruijt een 2-1 voorsprong in game tegen Montanus niet wist te verzilveren (11-9, 12-10). Gelukkig liet Maroun Nader met een afgetekende 3-0 zege tegen Kelly van Zon (winnares van paralympisch goud in 2016) zien dat hij geen opstartproblemen kende. In het dubbel volgde op een verloren game een succesvolle inhaalrace. En na de pauze leverde Pecos een eindsprint af – alleen Kruijt verloor nog een potje – die Van der Wiel al meteen weer het zelfvertrouwen bleek te hebben geven. 'Ik denk wel dat wij de titelfavoriet zijn. Al moeten we Red Stars, Alexandria en Kluis niet onderschatten.'
De tegenstander van aanstaande zaterdag is Kluis. Van der Wiel hoopt op een duidelijke zege, zegt hij, ook om zichzelf een return in het verre Geleen te besparen. De poule van Pecos speelt dit voorjaar namelijk slechts een halve competitie, waarna play-offs voor de top-drie en play-downs voor de onderste vier volgen.

Vivax-Jeugd traint met ouders en wint

De ouders en kinderen hadden veel plezier met elkaar. | Foto Ad Jordaans Foto: Ad Jordaans

waterpolo n Voordat er een wedstrijd gespeeld kon worden, werden de ouders uitgenodigd om samen met kun kind(eren) een warming-up te doen.

Wat zo leuk is aan de ouder-kind training, is het plezier hebben met elkaar. Onder begeleiding van de trainers werd er lekker ingezwommen, het over gooien van de bal naar elkaar werd geoefend en werd er een balletje op het doel getracht te gooien.

De grote opkomst van ouders zorgde voor een vol zwembad, enthousiaste kinderen en een spannend wedstrijdje aan het einde van de training. De ouders lieten zich niet zomaar aan de kant zwemmen door de kinderen en waren goed op de hoogte hoe ze het beste konden verdedigen. In de eerste helft ging het dan ook gelijk op met als resultaat van 1-1. In de tweede helft speelde de vermoeidheid bij de ouders een grote rol. Hierin zag je dat de conditie van de ouders niet al te best is, en hier maakte de jeugd dan ook meteen gebruik van. Het resultaat was een uitgelaten groep kinderen die zeer tevreden was en ouders die heel veel waardering hadden voor hun kinderen voor hun waterpolo vaardigheden.

Voor ouders die hun conditie op peil willen brengen of houden is er de Vivax Masterzwem-training, onder andere op maandagavond van 20.30 tot 21.15 uur in zwembad Poelmeer.

LOHC-JB1 strijdt tot het laatste fluitsignaal bij districtskampioenschappen 2019-2020

hockey n Na zich in de poule te hebben gekwalificeerd voor de districtskampioenschappen stond afgelopen zaterdag voor de JB1 van LOHC een drieluik op het programma voor een ticket naar het Nationaal Kampioenschap Zaalhockey 2019-2020.

In de twee wedstrijden tegen Victoria en HDM hebben de mannen van Leiden gestreden als leeuwen. In beide wedstrijden wist LOHC tot aan de rust goed partij te bieden, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen. Noemenswaardig in het strijden tot het laatste fluitsignaal, is wel de waanzinnige goal in de laatste 30 seconden van de 2e wedstrijd tegen HDM, uitgevoerd op bijzonder hoog tempo over vijf schijven.

Het mooie zaalhockey-avontuur 2019-2020 is ten einde voor LOHC-JB1. Het team heeft zich enorm ontwikkeld en mag enorm trots zijn op het resultaat; 3e van het district Zuid-Holland. Nu wordt alles op alles gezet in de voorbereiding op de tweede periode in de landelijke veldcompetitie. Ook daar zijn de mannen erop gebrand om verder te groeien en nieuwe successen te boeken.

DOKTERSDIENST

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek
tel. (0252) 240212
• door de week van 17.00 uur 's middags tot 8.00 uur de volgende dag
• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen 24 uur per dag.

Altijd eerst bellen voordat men naar de huisartsenpost toekomt.
Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

APOTHEKEN

Dienstapotheek Bollenstreek Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur, weekend en feestdagen 24 uur / dag. Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl
Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Maandag t/m vrijdag 18.00-23.00 uur, zaterdag 15.00 tot 23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00 tot 23.00 uur. Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)
Apotheek Haaswijk - Boerhaaveplein 21
Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

27 januari t/m 3 februari: Tandartspraktijk De Schans Tandartsen, Lammenschansweg 15A, 2313 DH Leiden. Tel. (071) 5142100.

3 t/m 10 februari: Tandartsenpraktijk Snoep, Rijnsburgerweg 94, 2333 AD Leiden. Tel. (071) 5142100.

Zie ook de website:

www.leidsespoedtandarts.nl.

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000

Opvoedadviespunt, (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving. (VPTZ Leiden en omgeving). Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

2 februari

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Kruispunt Rivierduinen 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
Regenboogkerk 10.00 ds. I.E. van der Heul

Groene of Willibrordkerk 10.00 geen dienst, zie Regenboogkerk

Verpleeg- en ziekenhuizen

Van Wijckerslooth-Rustenborch één viering per zondag. 10.30 gez. viering, Eucharistieviering, B. Wehlin, ofm

LUMC 10.00 pastor Hans Evers

R.-k. Willibrordkerk

Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur. In het weekend om 11.00 uur. Op de zaterdagen van de even weken om 19.00 uur. Voor de meest actuele informatie over de aard van de viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl


Geref. Kerk Vrijgemaakt

10.00 u ds. R. Roth en ds. P. Kleingeld Verzoeningsdienst icm NGK in Duinzigt College

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege

10.00 u ds. R. Roth en ds. P. Kleingeld. Verzoeningsdienst icm GKV

Volle Evang. Gem. Leiden e.o.

Pauluskerk, Warmonderweg 2
11.00 uur samenkomst


Stichting Evangelische Gemeenschap (STEG).
Dorpscentrum Oegstgeest

10:00 u J. van Staveren, Boskoop

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

10.15 uur ds. S.P. van der Meulen, Avondmaal

Protestantse Gem. Warmond

10.00 uur Ds. A. Alblas

Matthiaskerk Warmond

Zaterdag 1 februari - 19.00 uur Eucharistieviering met Cadans - Pastor Owel

Wings of Healing

Veerpolder 6A, Warmond
10.00 & 19.00 Jan Zijlstra

Bahá'i

Bestudering geschriften van Bahá'u'lláh: eerste woensdag vd maand bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. Andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme

Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: wo: 9.00-11.00 uur en do: 20.00-21.30 uur. Elke tweede en vierde maandag van de maand van 19.30 - 21.30 uur voor jongeren (tot 35 jaar). Geversstraat 48.

@rndngs @GVR73 @piethoutman and 2 others Ja, dat soort combinaties kom je in heel veel plaatsen tegen. Rotterdam heeft bijvoorbeeld de Cipreslaan en de Cypruslaan. Misschien minder verwarrend maar toch maar één letter verschil: de Erasmuslaan en de Grasmuslaan in Oegstgeest.

@TweetNicksNL @rickygervais Have you already found a new home in the Netherlands for after January 31? May I recommend Oegstgeest? #Brexit #BrexitDay

@mariendenboer Mooie #Taizéviering in Rehobothkerk #Oegstgeest. Kerk was bijna vol. De protestantse kerken werkten #samen. Voor de agenda: 19 april de volgende in het prachtige Groene Kerkje. #PGOegstgeest #rust #bezinning

@graat De Terweeweg in Oegstgeest mag van deze fietser een nieuwe benaming krijgen. HOTSEKNOTSEHOBBELWEG