Oegstgeester Courant

20 maart 2019

Oegstgeester Courant 20 maart 2019


Leerlingen planten lindes

Foto: Wil van Elk

GROEN n Bij het dichtgooien van de plantgaten waren alle leerlingen van groep 6 van de Daltonschool op Nationale Boomfeestdag wild enthousiast aan het scheppen. Met de blote handen wormen in de aarde gooien was niet voor ieder kind even leuk. Dertien lindebomen aan de Kerckwervelaan verrijken sinds 13 maart het straatbeeld en zijn straks gastheer voor bijen en hommels. Wethouder Jan Nieuwenhuis hielp mee met het dichtgooien van het plantgat na het plaatsen van de dertiende boom. Hij vertelde de leerlingen over het nut van de lindeboom.

Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Thema van boomfeestdag is 'ieder kind een boom' en Oegstgeest deed daar aan mee. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Jaar

Op dinsdag 5 februari was het Chinees nieuwjaar en startte het jaar van het zwijn, ofwel het Varken, als opvolger van het jaar van de Hond. Een dierenriem waarin de tekens eens in de twaalf jaar voorkomt. Chinezen hebben niet het alleenrecht om een jaar te benoemen. In de bloemenwereld was het jaar 2018 het jaar van het Afrikaantje en de Paprika & Peper. Ik heb daar niets van gemerkt, wellicht u ook niet. En dit jaar? 2019 is het jaar van de Oost-Indische kers & de Wortel. Ja, dan kijk je toch anders naar het aanbod van de groenteboer. De Verenigde Naties riepen 2019 uit tot het Internationaal jaar van het Periodiek Systeem, omdat het honderdvijftig jaar is na de ontdekking hiervan. Wist ik ook niet. Toevallig is het ook nog eens het jaar van de egel, want die behoeft ook extra aandacht. De Wereld Draait Door noemt 2019 het jaar van de man, aldus psychotherapeut Esther Perel. In Oegstgeest gewoon het jaar van Boerhaave. Wil van Elk

Conciërges

nomineren n Leerlingen, ouders en docenten hebben nog één week om hun conciërge te nomineren voor de verkiezing van de Conciërge van het Jaar van Oegstgeest. Met deze jaarlijkse verkiezing vraagt D66 extra aandacht voor deze belangrijke medewerkers op scholen.

Ouders, collega's, kinderen: iedereen mag zijn of haar conciërge nomineren. Stuur een mailtje naar conciergeoegstgeest@gmail.com met daarin in ieder geval de naam van de conciërge en de school. De motivatie kan bestaan uit een anekdote of een verhaaltje. Het gaat niet om het aantal steunbetuigingen maar om de inhoud. Omdat niet iedere school een conciërge heeft is het ook mogelijk om de vrijwilliger, ouder of docent te nomineren die deze werkzaamheden op zich heeft genomen. Nomineren kan tot en met 26 maart. Op vrijdag 12 april zal Tweede Kamerlid Paul van Meenen de prijs aan de winnende conciërge uitreiken.


Rob Sturm neemt het voorzitterschap over van Rianne Meester. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Wisseling
voorzitters
Oud Oegstgeest

Aantal
leden neemt weer toe

Fietsbrug
over de Rijn even open

Tjeenk Willink brengt bezoek aan Oegstgeest

INGEZONDEN n De Soeten over Endegeester groen

Fietsbrug voor even open voor voetgangers en fietsers

Foto: Wil van Elk

Naamgever n Wethouders Jan Nieuwenhuis van Oegst­geest en Rien Nagtegaal van Katwijk drukten samen met gedeputeerde Floor Vermeulen, en de kinderen van de naamgever van de brug Joop van der Reijden, op de knop waarmee de brug voor even opende voor fietsers en voetgangers over de Rijn. De komende weken wordt de software getest voor de bediening van de brug. Begin april is de Joop van der Reijdenbrug open voor publiek.

Door Wil van Elk

Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Er was veel belangstelling voor de officiële opening van de Joop van der Reijdenbrug. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

De slanke draaibrug 'smoelt' goed in de bocht van de Rijn waar hij de oevers van de nieuwbouwwijken Oegstgeest aan de Rijn en 't Duyfrak met elkaar verbindt. "Hoef ik straks niet meer om te fietsen", zei een jongen enthousiast die klaarstond met zijn fiets om zodra de slagbomen omhooggingen snel naar de overkant te fietsen en weer terug. Hij woont in Valkenburg en zit op school in Het Dok in Oegst­geest.

Rederij van Hulst zorgde voor de ontvangst en catering voor de vele belangstellenden die de opening van de brug wilden meemaken. Aan boord waren ook de toespraken van beide wethouders en gedeputeerde. Projectleider Dick Stekelenburg gaf het woord aan wethouder Nagtegaal die stelde dat deze verbinding verder gaat dan de overkant. "Het is icoon in het landschap, net als het pontje in Valkenburg (al in 1619 genoemd), en onderdeel van de komende fietssnelweg." Wethouder Nieuwenhuis: "De brug is best een ding, hij is 180 ton! Hij zorgt straks voor verbinding van de twee dorpen". Floor Vermeulen: "De opening van de brug is geen verkiezingsstunt. De Provincie betaalt het project. Complimenten aan de bouwers!"

Kinderen en kleinkinderen van Joop van der Reijden waren ook aan boord. Ook de burgemeester van Katwijk was er.

Schrikken

De brug bleef in de open stand staan en dat was na de receptie aan boord wel even schrikken voor sommige aanwezigen die hun fiets of auto aan de kant van Oegst­geest hadden staan. Gelukkig konden zij meerijden met andere genodigden.

Drukte bij Pecos tijdens landelijke onderwijsstaking

Dichtbij huis actief zijn op een ongewone vrije dag: het bleek een gouden greep. | Foto Job de Kruiff Foto: Job de Kruiff

sport n Tafeltennisvereniging Pecos opende op vrijdagmorgen 15 maart, tijdens de landelijke onderwijsstaking, zijn deuren voor scholieren en hun ouders.

Het bleek een gouden greep: Veertig kinderen wisten de weg naar de tafeltennishal te vinden. Organisator Job de Kruiff: "De onderwijsstaking was een mooie gelegenheid om als club iets te organiseren en de scholieren uit Oegstgeest een sportieve ochtend te bieden. Het was een groot succes."

Tafeltennissen kun je vanaf een jaar of zeven. Elke vrijdag is er bij Pecos jeugdtraining. Langskomen kan vanaf 16.15 uur, of bel eerst met trainer Friso Reitsma: (071) 5155701.
De woensdag is bij Pecos al jaren de recreantenavond: 52 keer per jaar. Op woensdagochtend is er tafeltennis voor 50-plussers. Op maandagavond is het open avond: de zaal is dan geopend voor leden, maar ook voor niet-leden die zomaar een avond willen sporten.

Hutten bouwen

timmeren n In het Pinksterweekend van vrijdagmiddag 7 juni tot en met zondag 9 juni kunnen kinderen van 8 tot en met 13 jaar weer een waanzinnige hut komen bouwen bij scouting Sagara Satrya's Oegstgeest.

"Er is plek voor honderd deelnemers. Als je wilt meedoen - alleen of met je vriendjes - wees er dan vroeg bij op donderdag 21 maart. Vanaf de 21e kun je je al vanaf 7 uur opgeven via het inschrijfformulier op hut.sagara.nl. Opgeven is alleen mogelijk als je het hele weekend kunt komen", aldus de organisatie. Tijdens het pinksterweekend worden, voor het vierde jaar, meer dan vijftien hutten gebouwd op het terrein van scouting Sagara Satrya's. Er zal worden gebouwd met diverse materialen waaronder pallets, gesponsord door De Wit Transport. Ook zullen er creatieve workshops worden georganiseerd om de deelnemers extra inspiratie te geven bij het bouwen en worden er andere activiteiten gedaan als de deelnemers even iets zonder hamer of zaag willen doen. Op zondag wordt het huttenbouwfestijn feestelijk afgesloten met alle ouders en andere belangstellenden onder het genot van een hapje en drankje waarbij de hutten door de enthousiaste makers kunnen worden geshowd.
Naast vrijwilligers zijn de sponsors onmisbaar voor de organisatie van dit evenement. Sponsoren kunnen zich opgeven via hut@sagara.nl.        

IVN-wandeling Oud-Poelgeest

natuur n Op zondag 24 maart om 14.00 uur geven de gidsen van IVN-Leiden de eerste excursie van dit jaar in het landgoed-bos van Kasteel Oud-Poelgeest.

De lente kondigt zich weer aan. De eerste stinseplanten zijn alweer te zien. Bosanemonen, voorjaarshelmbloem en het blad van de daslook komt tevoorschijn. Pluk eens een stukje blad en ruik eraan, een sterke lookgeur is waarneembaar. Ook valt er te genieten van een prachtig vogelconcert. De roodborst met zijn ijle zang, de grote bonte specht roffelt op een dode stam en het kleine winterkoninkje zingt alsof het een lieve lust is. Ook paddenstoelen zijn aanwezig, onder andere dikrandtonderzwam en de witte bultzwam. Bij een enkele hazelaar en veldesdoorn lopen de knoppen al uit en is het eerste prille blad al aanwezig. De volgende wandeling is op zondag 14 april.

Start: ingang Poelgeesterweg (zijstraat Laan van Oud Poelgeest) in Oegstgeest.

Voor verdere informatie over Oud Poelgeest en activiteiten van IVN Leiden: www.ivn.nl/leiden.

Vier de Lente

Kempenaer n Winkelgebied De Kempenaer viert de start van een nieuw seizoen met het vrolijke evenement 'Vier de Lente'. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart zetten de winkeliers van het winkelgebied hun klanten in het zonnetje. Met het weggeven van narcisjes bij iedere aankoop en sfeervolle aankleding vindt de kick-off van de lente hier plaats. Marijke in 't Veld: "Dit evenement geeft klanten de kans om op speciale wijze te worden voorzien van een nieuwe look."

Endegeest: een kwetsbaar gebied (vervolg)

- Voorjaar 2017 is op initiatief van Leiden, eigenaar van Endegeest, en in opdracht van Leiden en Oegstgeest door adviesburo's een Ambitiedocument over Endegeest opgesteld. Het stuk ruist van het 'bronsgroen eikenhout', maar het Land van Bremmer wordt niet met rust gelaten en beoogde verkeersverbindingen dreigen het gebied te versnipperen. Samengevat: ons Landgoed Endegeest wordt gedegradeerd tot Park Endegeest!
- Eind mei 2017 worden de gemeenteraad en later de belangstellenden door het College van B&W geïnformeerd over het Ambitiedocument. B&W schrijven aan de Raad dat zij in september 2017 een gebiedsvisie en een nota van uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan 'De Geesten' voor zullen leggen. Een vreemde volgorde: eerst een Ambitiedocument en dan pas een gebiedsvisie plus nota. Gelet op de verontrustende ontwikkelingen zou het voor de hand gelegen hebben dat B&W verklaard zouden hebben dat voor het gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Dat adviseerde toen ook de Monumentencommissie. Het in gang zetten van ongewenste ontwikkelingen door derden wordt zo voorkomen.
- De door Wethouder Tönjann op 30 mei 2017 schriftelijk toegezegde stukken kwamen er in september 2017 niet. Ook reageerden de Raad en B&W niet of nauwelijks op de openbare brief van de Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) en de Commissie Natuur en Groen, terwijl sprake was van een doorwrocht advies. En iedere suggestie van Hart voor Oegstgeest (HvO) aan de Raad om verantwoordelijkheid te nemen en de regie te voeren werd afgewezen. De Wethouder zei steeds dat niet opportuun te vinden en de Raad accepteerde dat antwoord.
Voor de koper (projectontwikkelaar) van kasteel Endegeest en een aantal van de omringende gebouwen is zo'n vertraging in ieder geval 'mooi meegenomen'. Hoe minder hinderlijke regels en pottenkijkers hoe beter.
- Intussen werd het Ambitiedocument -zónder alle zinvolle commentaren- in het College van B&W vastgesteld. De waardevolle opvatting van de Monumentencommissie (zie boven) maakt gelukkig wel deel uit van het Ambitiedocument.
- Na de verkiezingen in maart 2018 trad een nieuw College aan. Het collegeprogramma kreeg de ronkende titel 'Groen, Sterk en Betrokken'. In het hoofdstuk over 'Cultuur, Erfgoed en Monumenten' valt te lezen "Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bij wijziging van bestemmingsplannen houdt de Gemeente rekening met de ruimtelijke en historische waarde van het gebied". Ook het hoofdstuk 'Groen en Buitenruimte' klinkt beloftevol. Maar in de praktijk komt hiervan m.b.t. Endegeest weinig terecht.
- Voorjaar 2018 wordt het tweede deel van het Landgoed Endegeest door Leiden verkocht aan dezelfde projectontwikkelaar. Het door het kantoor van de Landsadvocaat positief beoordeelde initiatiefvoorstel van HvO ter bescherming van het gebied wordt echter in september 2018 door het College vakkundig om zeep geholpen. HvO stelde o.m. voor dat het College zou verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het College stelde in reactie aan de Raad voor zo'n verklaring pas te geven nadat de gebiedsvisie vast is gesteld. En de Raad, die de reactie van B&W per mail 26 september 2018 aan het einde van de dag ontving, stemde daar in de raadvergadering van 27 september 2018 mee in m.u.v. HvO. Opnieuw een prettig besluit voor de projectontwikkelaar.
- Begin 2019 verschijnen de adviesburo's Hartzema en Van Diest weer op het toneel met een nieuwe 'Vragenlijst herontwikkeling van de Geesten'. Zelfde laken een pak: woningbouw, verkeersverbindingen enz. Eén van de vragen gaat nu zelfs over gestapelde bouw. Maar daar krijg je wel wat voor terug: dat spaart groen, zo wordt beloofd. Raad en omwonenden worden in aparte bijeenkomsten bevraagd. Het wordt nu een 'verdiepingsslag' genoemd. De resultaten werden op 6 maart 2019 door Wethouder Huizing en de adviesburo's met de Raadsleden besproken in een zogenoemde 'werksessie'. Deuren dicht, géén pers, géén verslag. Monumentencommissie, Adviescommissie Natuur en Groen en VOO waren niet uitgenodigd. Het modieuze tafeloverleg wordt voor omwonenden op 27 maart 2019 herhaald. De Raad die de regie zou moeten voeren laat met zich sollen en stelt geen paal en perk aan een verdienmodel met veel deelnemers. Een niet zo vrolijke constatering.

Mr Jan J.L. de Soeten

Voorzitterswissel Oud Oegstgeest

historie n De Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) hield woensdag 13 maart haar jaarvergadering, die door ongeveer tachtig leden werd bijgewoond. Op het programma stond de bestuurswisseling van twee bestuursleden en na afloop een boeiende lezing van Margreet Wesseling over 'De vier tuinen van Herman Boerhaave'.

Het belangrijkste onderdeel van de vergadering was de wisseling van twee bestuursleden. Voorzitter Rianne Meester en bestuurslid PR en ICT Chris Wolff hadden hun statutaire termijn van zes jaar bereikt en werden opgevolgd door respectievelijk Rob Sturm en Joost Wijers.

Het bestuur met de twee scheidende bestuursleden. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

In haar afscheidsspeech blikte Rianne Meester terug op zes jaar VOO. Er zijn veel zaken bereikt of tot stand gekomen. Naar buiten toe is op diverse punten invloed uitgeoefend op ontwikkelingen betreffende de ruimtelijke ordening in de gemeente. Het belangrijkste onderwerp is daarbij op dit moment wellicht de ontwikkelingen van Endegeest en Overgeest, waarbij een en ander bereikt is, maar waarbij ook nog heel veel te doen is.

Toename aantal leden

Naar binnen de vereniging geldt dat de gestage daling van het aantal leden, vooral vanwege veroudering, omgebogen is in een toename en dat het aantal leden dat in een commissie actief is binnen de Vereniging is toegenomen. Met het aantreden van de twee nieuwe bestuursleden is een verjonging van het bestuur gerealiseerd en de nieuwe voorzitter liet blijken in zijn intrede-toespraak nog veel vernieuwende gedachten te hebben.

Boerhaave

Margreet Wesseling hield daarna een boeiende lezing over 'de vier tuinen van Herman Boerhaave'. Die vierde tuin bleek niet onverwacht het landgoed Oud Poelgeest te zijn. Eigenlijk ging haar verhaal niet zozeer over de tuinen maar meer over Boerhaave zelf, die zij aan de hand van zijn omgang met planten, tuinen en zaaiboeken een gezicht wist te geven. Vaak met informatie die tot nu toe niet of weinig in de publiciteit is gekomen.

Gemoedelijk verkiezingsdebat in Dorpscentrum Oegstgeest

politiek n Vandaag, op 20 maart, vinden de verkiezingen voor de provinciale staten en de Waterschappen plaats. In de loop hiernaartoe vond op dinsdag 12 maart een politiek debat plaats in Dorpscentrum Oegstgeest.

Tekst en foto Willemien Timmers

Na een welkomstwoord van Commissaris van de Koning Jaap Smit, die zelf ook in Oegstgeest woont, startte gastheer Leendert Beekman het debat. Dat hij goed met de regio bekend is, werd al snel duidelijk, en zodoende wist hij de juiste toon te vinden tijdens de avond.
Aan de hand van een aantal stellingen probeerde Beekman kandidaat-statenleden Willem Minderhout (PvdA), Moniek van Sandick (CDA), Kirsten Wilkeshuis (D66), Berend Potjer (GroenLinks), Frederik Zevenbergen (VVD) en Ruud van Harten (ChristenUnie) pittige uitspraken te ontlokken. Dat bleek moeilijker dan gedacht. Evenwel werden voor de toehoorders (bijna uitsluitend leden van politieke partijen en vertegenwoordigers van de pers) de standpunten nog eens helder op een rijtje gezet.
Vooral de 'flitsstellingen' waar enkel 'ja' of 'nee' op geantwoord mocht worden, waren interessant. Mag er maximaal 100 gereden worden op de A44? GL (80), PvdA (80), CU en VVD zeiden 'nee', D66 en CDA 'ja'.
Interessant was ook de stelling 'De provincie moet aansturen op gemeentelijke herindeling, en regisseren richting dwang'. Al gaf iedereen aan dat dat soort processen van onderaf moeten komen, merkte D66 wel op dat zij 'gezien het heftige takenpakket niet principieel tegen zijn'.
Een andere stelling was of de provincie gemeenten moet dwingen tot hoogbouw vanwege de krapte op de woningmarkt. "Neem gemeente hun autonomie niet af", zei de ChristenUnie. "Je móet wel iets doen voor starters", vond de VVD. "Starters kunnen nu in deze regio inderdaad alleen in Leiderdorp terecht", vulde het CDA aan. "Willen we dat onze kinderen nou echt aandoen?"

De veertien Oegstgeester stemlokalen zijn vandaag geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Lijsttrekkers waterschaps-verkiezingen spreken zich uit

verkiezingen n Tijdens het verkiezingsdebat op 13 maart namen de partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen hun standpunt in.

De standpunten van de lijsttrekkers liepen uiteen, maar wat valt er eigenlijk te kiezen? Woensdag 20 maart mogen we weer stemmen, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Dijkgraaf Rogier van der Sande: "We staan voor grote opgaven en het waterschapsbestuur moet belangrijke beslissingen nemen."

Benieuwd wie alle lijsttrekkers en de deelnemende partijen zijn? Meer informatie over de kandidaten is te lezen op www.rijnlandkiest.nl. Tijdens het debat zijn een aantal stellingen behandeld die in ook terug komen in de stemhulp.

Waterschap

Waterschappen zijn overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur. Voor het bestuur stellen zowel landelijke politieke partijen als speciale waterschapspartijen zich verkiesbaar. Via de gemeenten ontvangen de burgers een stembiljet en kandidatenlijst voor de verkiezingen op 20 maart.

Drukbezochte bijeenkomst met Herman Tjeenk Willink

Na afloop nam Herman Tjeenk Willink de tijd om zijn nieuwste boek te signeren. | Foto Willemien Timmers

interview n In Dorpscentrum Oegstgeest, werd Herman Tjeenk Willink (oud-voorzitter van de Eerste Kamer en vicepresident van de Raad van State) afgelopen zaterdagmiddag, 16 maart, door een groot aantal Oegstgeestenaren welkom geheten. Tjeenk Willink was te gast om te praten over zijn boek 'Groter denken, kleiner doen', en werd geïnterviewd door een goed voorbereide wethouder Matthijs Huizing.

Door Willemien Timmers

Diverse onderwerpen passeerden in de middag de revue. Rode draad was de vraag 'Gaat het goed met onze democratische rechtsorde?'. Tjeenk Willink sprak van 'tekenen van verwaarlozing en sluipende uitholling'.
Hij sprak ver burgerschap als publiek ambt. "We moeten niet over burgers denken als klanten of patiënten."
Deze lijn trok hij door naar professionals in de maatschappij. "Als je de regelzucht van de overheid zat bent, moet je in de benen komen of niet zaniken. Probeer problemen niet over te hevelen naar de politiek om vervolgens te denken dat zij het wel zullen oplossen. Hebben we het dan over de rebellie van de professional?" vroeg hij zich af. "Neen, we hebben het over zelfbewustzijn. In deze context moet de waarheid van de politici worden aangevuld met de werkelijkheid."

In de beantwoording van de vragen van wethouder Huizing, die er soms maar moeilijk tussen kwam, benadrukte Herman Tjeenk Willink dat politiek niet is: 'U vraagt, wij draaien'. "Als politicus moet je consistent zijn en voor je zaak staan. Soms moet je dan tegen de publieke opinie in een besluit nemen."

Aan de andere kant hamerde hij op het belang van het vroegtijdig informeren van burgers over belangrijke kwestie. "Als overheid met je niet denken dat 'het wel zal loslopen' met een probleem, en je het zonder debat op zijn beloop kunt laten. Een politiek debat is beter dan een referendum."

Ook het belang van onafhankelijke journalistiek kwam aan de orde. "Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de publieke opinievorming. We gaan te slordig met onafhankelijke journalistiek om."

Vanuit zijn eigen directe omgeving vertelde Tjeenk Willink over de ergernis van burgers als ze niet goed geïnformeerd worden over bijvoorbeeld infrastructurele projecten. "Laat mensen niet alleen weten: 'Dit zijn we van plan', maar vertel ook wat de achtergrond van beslissingen is. Neem mensen mee in de besluitvorming. Dit voorkomt dat er wrevel ontstaat en mensen naar de Raad van State stappen."
Over Europa sprak hij: "Misschien weten we niet wat we met Europa moeten, omdat we niet weten wat we met onszelf moeten. We verwaarlozen dat wat ons eigen is; onze taal, onze geschiedenis… Het is ten hemel schreiend."
"Hoe kunnen we weer vertrouwen krijgen in onze democratie?" wilde een toehoorder weten. Tjeenk Willink: "We zijn verplicht tot optimisme. Dat is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Verder moeten politici een context schetsen van oplossingen, zodat mensen díchtbij willen bijdragen aan de maatschappij. Stelsels komen niet in één beweging tot stand; veranderingen ook niet.""
René Koek van de Rijnlandse Boekhandel, die de bijeenkomst had georganiseerd, liet weten graag volgend jaar nogmaals een debat te organiseren.

PGO hangt AED's in openbare ruimte

Dirk Jan de Ruijter en Fieke Sjoukes bij de AED aan de buitenkant van de Regenboogkerk in de Mauritslaan. | Foto Willemien Timmers

omzien n Als iemand een hartstilstand krijgt en elke seconde telt, is het van groot belang dat er een Automatische Externe Defibrillator (AED) in de buurt is. Hoe sneller deze wordt ingezet, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft: dat beseft ook de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO), en daarom zijn de AED's van de Regenboogkerk en de Groene Kerk sinds een aantal weken ook beschikbaar voor gebruik in de buurt.

Door Willemien Timmers

Foto: Marja Spiering

Koster en initiator Dirk Jan de Ruijter is erg blij dat zijn kerk op deze manier kan bijdragen aan een betere dekking van het AED-netwerkt in Oegstgeest. Eerder al regelde hij al dat er in zijn eigen wijk, de Gruneriebuurt, een defibrillator kwam te hangen. "Als kerk hadden we al AED's, maar deze hingen binnen in de gebouwen. Daarom hebben we speciale buitenkasten aangeschaft, zodat ze nu 24 uur per dag in noodsituaties voor iedereen beschikbaar zijn."
De enthousiaste koster, die naast zijn werk voor de kerk ook sportmasseur en wandelcoach is, benadrukt dat het belangrijk is dat de PGO met het ophangen van de AED's een voortrekkersrol heeft aangenomen. "Het is mooi dat wij een bijdrage leveren aan de wijk."


De AED's zijn aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu, zodat als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt, de beller automatisch wordt verwezen naar deze AED.
Ook kerkrentmeester Fieke Sjoukes is blij dat de PGO in de mogelijkheid is om de apparaten voor iedereen beschikbaar te maken. "Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door een goede samenwerking met de Hartstichting en Fonds 1818, en hiermee geven we als PGO op een speciale manier invulling aan 'omzien naar elkaar'.

Oegstgeest en Rijnland ondertekenen samenwerking

samen n Op vrijdag 15 maart hebben Jeroen Haan, hoogheemraad bij het hoogheemraadschap van Rijnland en Jan Nieuwenhuis, wethouder van de gemeente Oegstgeest een strategische samenwerkingsagenda tussen de gemeente en het waterschap getekend.

In deze samenwerkingsagenda spreken de beide overheden op welke thema's en op welke wijze ze samenwerken aan een betere leefomgeving.

De aandacht gaat onder andere uit naar de waterkwaliteit van de Klinkenbergerplas. Wethouder Jan Nieuwenhuis: "De Klinkenbergerplas heeft een belangrijke functie als recreatieve voorziening in Oegstgeest. Daarom is de omgeving van de plas vorig jaar opnieuw ingericht. Maar het is ook van belang dat er gezwommen kan worden. Dat blijft een hele uitdaging, zeker in een mooie, warme zomer. Daarom ben ik blij dat we met elkaar hebben afgesproken dat we daar samen aan blijven werken."

Door klimaatverandering is de kans op extreme buien en daarmee wateroverlast groter geworden. Het is belangrijk hierop te anticiperen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het water op een goede manier kan worden opgevangen en afgevoerd. Dit betekent dat de openbare ruimte aangepast moet worden. Jeroen Haan van het waterschap: "Door klimaatverandering staan we voor grote uitdagingen in het waterbeheer. Het waterschap kan deze uitdagingen niet alleen aan. Oegstgeest kan bijvoorbeeld helpen door in de inrichting van de openbare ruimte rekening te houden met klimaatverandering. Met de klimaatstresstest die we gezamenlijk uitvoeren kunnen we zien welke maatregelen nodig zijn om droge voeten te houden. Wat nu telt is de goede samenwerking met de gemeente. Want we hebben elkaar echt nodig."
| Foto Marja Spiering

Open Dag Glass art plus Lood aan de Endegeesterstraatweg

Jan, Christien, Paul voor werktekening van geschenk aan Swetterhage voor Hundertwassergebouw. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Passie n Glass art plus Lood van Jan ter Haar die samen met zijn vrouw Christien gepassioneerd lesgeeft in glas-in-lood is verhuisd. "We zijn gegaan naar de overkant in de ruimte van Ad Hoc in het voormalige portiersgebouw van Endegeest!", zei Jan. Hij is groots met de enorme ruimte die hij nu heeft en viert dat met een Open Dag op zaterdag 23 maart van 11.00 tot 16.00 uur.

Door Wil van Elk

Jan ter Haar deed historisch onderzoek naar glas-in-lood in Katwijk en omgeving, geeft lezingen, schrijft boeken en geeft les. Het echtpaar kwam in 1983 uit de Achterhoek en vestigde zich in Katwijk. Beiden zaten in het onderwijs en houden zich nu vooral bezig met hun passie Glas-in-lood en anderen hierover vertellen.

Vooruit

Tot voor kort hadden ze een ruimte in de voormalige Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg in Oegst­geest. Met de verhuizing naar de overkant gaan ze er gigantisch op vooruit. "We kunnen nu ook lezingen geven. Het is onze negende locatie in anti-kraak, de tweede buiten Katwijk", vertelt Ter Haar. Allaart ter Haar, geen familie, is 'blijven hangen' bij zijn naamgenoot. "Ik volgde een workshop en werd 'gegrepen' door deze mooie techniek."

Het plezier waarmee Jan en Christien hun kennis en vaardigheden overbrengen werkt aanstekelijk. "Leuk om te zien hoe ze het enthousiast oppikken!". Ook Paul Jekel en zijn vrouw Diana Zwaan ervaren dit met hun cursus Tiffany.

Christien was na een basiscursus bij haar man aangestoken met het 'virus'. Ze doet nu ook aan fusen, het samensmelten van diverse kleuren glas in een oven. Ze reageert enthousiast op het zonlicht dat naar binnen schijnt: "Moet je zien hoe mooi de kleuren oplichten!". Het is voor voorbijgangers niet te missen waar het atelier is gevestigd.

Heel veel uren historisch onderzoek heeft Jan ter Haar de nodige kennis opgeleverd over het historische werk in al zijn schoonheid. "Binnenkort start ik een onderzoek naar het plaatselijke glas-in-lood in Oegst­geest." Op zijn website www.glassartpluslood.nl staat van alles over glas-in-lood.

Oegstgeestenaren exposeren in Madona Museum in Letland

Groepsfoto bij de opening van de expositie.

kunst n Oegstgeestenaar Erik Rörsch heeft samen met vijf (verre) familieleden (Pieter Pauptit (die inmiddels is overleden), Iris de Leeuw, Dorothé Pauptit, Muriel ten Cate en Asja Schalekamp), twee Leidse kunstenaars (Dik Kompier en Rob Walters) en zijn Letse creatieve partner Danute Veze een expositie ingericht in het Madona Museum in Letland.

"Er zit geen speciale reden achter de expositie", laat Erik Rörsch weten. "Wij hebben puur omdat het kon, een best wel grote en mooie expositie ingericht in het verre en onbekende Madona Museum."
De opening werd gedaan door de Nederlandse ambassadeur in de Baltische staten Govert Jan Bijl de Vroe (lang woonachtig in Oegstgeest), zijn vrouw Loes en de hond Dido, alsmede een drietal Letse burgemeesters.
Het evenement werd goed bezocht. "Ik verwachtte bij de opening tien mensen, Madona is een plaatsje met nog geen 3000 inwoners, maar het waren er meer dan tachtig, inclusief drie journalisten, de TV en wat plaatselijke artiesten zoals Janis Seiksts en Zigmunds."

De complete expositie verhuist hierna naar een nog kleinere gemeente, namelijk Aloja, maar ook die hebben, net zoals Madona, een erg mooie expositieruimte.


De dag voor de opening heeft Iris de Leeuw, die recentelijk nog in het Stedelijk Museum exposeerde, een zeer geslaagde workshop gegeven. Dit evenement was niet op deze wijze bekend in Madona. Er kwamen na schooltijd meer dan dertig kinderen op af, veelal leerlingen van de plaatselijke Art-school. "De reactie achteraf waren erg positief. Dus gaan we nog een keer terug om een serie workshops te geven."

De opening van de expositie is ook op de Letse televisie uitgezonden. Kijk op www.oegstgeestercourant.nl.

Boekenweek bij De Kler

lezen n Van 23 tot en met 31 maart is het weer Boekenweek.

Komende zaterdag, 23 maart om 15.00 uur komt Michel Veering zijn boek Liefde in Dresden signeren bij boekhandel De Kler in de De Kempenaerstraat. Veering heeft jarenlang in Oegstgeest gewoond.

Een liefde in Dresden

Eind 1944 leert de jonge Nederlandse dwangarbeider Jan Veering in Dresden de half-joodse Therese uit Oostenrijk kennen.
Het is liefde op het eerste gezicht. Maar veel tijd is ze niet gegund: enkele maanden later, in de nacht van 13 februari breekt de hel los. Met een van de grootste bombardementen van de oorlog verwoesten de geallieerden de stad. Tienduizenden mensen komen om. Jan en Therese overleven ternauwernood de allesverzengende vuurstorm.
In april 1945 vluchten ze met de moeder van Therese voor de Russen, richting Oostenrijk, maar ze stranden in Praag. Na de oorlog trekken ze beiden verder door de puinhopen van het verscheurde Europa, Jan terug naar Haarlem, Therese enkele weken later met haar moeder naar Wenen. Ze verliezen elkaar uit het oog, maar blijven brieven schrijven totdat ze na ruim een jaar eindelijk weer samen kunnen zijn – ditmaal voorgoed.
Tientallen jaren later vindt Michel Veering, de zoon van Jan en Therese, in een hutkoffer een half verbrande foto, het dagboek van zijn grootmoeder en de brieven. Voor het eerst leest hij het dramatische verhaal van zijn ouders die dwars tegen de krachten van de geschiedenis in, met elkaar verder wilden leven.


Een liefde in Dresden is naast een uniek en schitterend geschreven ooggetuigenverslag van het beruchte bombardement, een universeel en bijzonder aangrijpend verhaal van een liefde die geweld, honger en chaos wist te overwinnen.

#doeslief

De directeur van het Haga Lyceum mag gerust burgemeester Halsema een domme gans noemen, "zolang zij me een terrorist noemt". Nogal kinderachtig, maar er in het politieke en publieke debat wel erger voorbij gekomen. De grens van wat je daarin kunt zeggen verschuift.

De nieuwe campagne van Sire #doeslief probeert wat te doen aan het feit dat we steeds 'minder lief zijn voor elkaar' (lees: de verhuftering). We voegen in terwijl we een middelvinger opsteken, we schofferen wegwerkers en strooien gul met allerlei dodelijke ziektes als we het oneens zijn op sociale media. Ik heb het liefpakket gedownload met berichtjes voor op Facebook, stickers voor op WhatsApp en tips voor als ik offline behufterd word of zie dat anderen dat toevalt. Dat levert informatie en de nodige verbazing op. Is het 'onaardig' om een OV-medewerker te bespugen, waar,- zo blijkt - 8% van het personeel mee te maken heeft. Een volle 30% van de mensen die werken bij het Openbaar Vervoer wordt getreiterd.

Brokkelt onze beschaving langzaam af?

Is het publieke debat representatief voor omgangsvormen in de maatschappij? Brokkelt onze beschaving langzaam af of verandert ons perspectief? Schrijver Alma Mathijsen duidde in NRC het open houden van een deur voor een vrouw niet langer als hoffelijk maar als seksistisch. De negerzoen is chocoladekus gaan heten. Hondenbezitters zien we tegenwoordig als verantwoordelijk voor de drollen van hun hond, en dus is het jaren geleden dat ik voor het laatst mijn schoenen stond schoon te maken van hondenpoep. Het getuigt van een groeiend besef van wat wellevendheid is, dat zich nog moet uitbreiden richting OV personeel, ambulancemedewerkers en politie. Ik zie eerder verandering dan achteruitgang.


Zelfs het Latijn is terug in het politieke debat. Al zou je dat laatste wel weer als een fikse stap terug kunnen beschouwen.

Iris van der Heul

Reacties: okecolumn@ziggo.nl

Ontmoet & Groet met Inge de Bever

lezen n Oegstgeestenaar Inge de Bever schreef een prachtig boek 'Moederland' over haar leven in twee culturen.

Een jonge Nederlandse studente trouwt in 1980 met een Turk en komt daardoor in aanraking met een ander land, een andere cultuur, taal en samenleving.

Inge de Bever vertelt intelligent, humoristisch en liefdevol over de soms moeizame band met een schoonmoeder en een vreemd land, en over de gedeelde menselijkheid die onbegrip uiteindelijk overwint.

Rijnlandse

In het kader van de Boekenweek 2019 is Inge de Bever zondag 24 maart om 14.00 te gast in de Rijnlandse Boekhandel voor een Ontmoet & Groet.

De Kler

Op zaterdag 30 maart komt Inge de Bever haar boek Moederland signeren bij boekhandel De Kler in de De Kempenaerstraat.

Meditatief Moment Bahá'í

bezinning n De Bahá'í-gemeenschap van Oegstgeest nodigt een ieder op dinsdag 26 maart van harte uit om zich te laten inspireren en te mediteren over het thema 'Leven na de dood'. Tijdens deze avond wordt uit de geschriften van de verschillende wereldgodsdiensten gelezen. Aanmelden is niet nodig maar kan via e-mail oegstgeest@bahai.nl.

Gratis • Familie Lagas, Jacob van Maerlantlaan 31 Oegstgeest • Aanvang 20.00 uur

Pauline Broekema en The Hague String Trio in de bibliotheek

Pauline Broekema. | Foto Chris van Houts Foto: Chris van Houts

boeken n Op woensdagavond 27 maart spreekt Pauline Broekema in de bibliotheek in Oegstgeest. Haar lezing wordt muzikaal opgeluisterd door The Hague String Trio.

Pauline Broekema kijkt er naar uit om in Oegstgeest een lezing te komen geven. In Oegstgeest voelt ze zich thuis en geniet ze van de lucht en het licht. Omdat de zee zo dichtbij is. Ze zal spreken over 'Het uiterste der zee', een familiegeschiedenis. "Ik koos de titel ook omdat de zee op verschillende momenten in het boek een rol speelt." Nog een reden om uit te kijken naar de lezing in Oegstgeest is het optreden van The Hague String Trio. "Het belooft een heel bijzondere avond te worden. Ik word veel gevraagd lezingen te geven over 'Het uiterste der zee'. Maar in Oegstgeest wordt daar nog een uitzonderlijk element aan toegevoegd. Ik kijk er zeer naar uit."

In het 'Het uiterste der zee' vertelt Pauline Broekema het verhaal van twee grote joodse families uit de textiel en de veehandel in Friesland en Groningen. Haar werk is gebaseerd op herinneringen, documenten en foto's die Sara Kirby-Nieweg (Appingedam, 1941) verzamelde en die ze Pauline Broekema ter beschikking stelde. Sara en haar moeder Mies doken onder, om veiligheidsredenen gescheiden van elkaar, en overleefden de oorlog. "Sara wilde haar kinderen niet belasten met haar verleden en gunde ze een gelukkige jeugd. Maar toen de kinderen eenmaal het huis uit waren is ze op zoek gegaan naar haar familiegeschiedenis," vertelt Pauline Broekema. "Haar vader Meijer Nieweg werd in juli 1942 weggevoerd. Ze heeft hem nooit meegemaakt. Ze bezit slechts één foto van hen samen."
Het boek bestrijkt een halve eeuw. "Ik teken de wereld van toen. Het vakmanschap, het boerenleven, het veranderende landschap, de armoede in het veen, de komst van het rijwiel." In haar beschrijving van de jaren dertig is de opkomst van het nazisme al voelbaar, het boek wordt naarmate je verder leest steeds harder. Pauline: "Het schrijven viel me soms zwaar. Vooral het gedeelte over de oorlog. Zo stelde ik me voor hoe het voor Mies moet zijn geweest om haar kind af te staan en daarna de onderduik door te komen. Ook het lot van drie andere jonge leden van de familie greep me aan. Ze vluchtten in 1942 vanuit Groningen naar Parijs, maar zijn gepakt en via het beruchte doorgangskamp Drancy naar Auschwitz gevoerd. Ze zaten in een wagon met slechts twee andere volwassenen en verder alleen kinderen. Ik heb van die kinderen de namen achterhaald en beschrijf enkelen aan de hand van foto's die ik vond. Dat kwam hard aan."


Het boek wordt lovend ontvangen. Ook Sara Kirby-Nieweg, die in Cambridge woont, is heel ingenomen met het boek. "Dat doet me zo goed," zegt Pauline. "Ik ben immers min of meer in de huid van Mies gekropen en heb haar een gezicht gegeven. Sara is me dankbaar voor de manier waarop ik dat heb gedaan. En dat is misschien wel het grootste compliment dat ik voor dit boek kon krijgen."


The Hague String Trio

De dochter van Sara is Miriam Kirby, een bekend celliste. Ze maakt deel uit van The Hague String Trio, waarvan onlangs de nieuwe cd 'After the darkness' verscheen. Het bevat werk van joodse componisten en de titel verwijst naar het boek van Auschwitz-overlevende Elie Wiesel, 'After the Darkness: Reflections on the Holocaust'. "Ik voel me echt heel vereerd dat zij optreden. Het doet me heel veel," zegt Pauline die haar lezing zal aanpassen aan de stukken die de musici spelen.


Kaarten en informatie verkrijgbaar bij Bibliotheek Bollenstreek, Volksuniversiteit Oegstgeest en de Rijnlandse Boekhandel.
Woensdag 27 maart • Aanvang: 20.00 uur • Bibliotheek Bollenstreek Lange Voort 2T Oegstgeest • Toegang: € 12.50 (incl. koffie/thee)

PVOO bij Moments For Hair

Arlette Romijn heette de leden van het ondernemersplatform hartelijk welkom. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Salon n Het Platform Voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO) werd donderdag 7 maart warm welkom geheten bij Moments For Hair in hun prachtige salon in de wijk Oegstgeest aan de Rijn waar met een nieuw concept een nieuw team is gestart.

Peter Romijn kon een paar jaar geleden een mooie zaak krijgen in de De Kempenaerstraat en hij startte een andere formule dan bij zijn eerdere zaken Romijn Kappers. "Alleen kleuren en knippen." In 1980 begon hij bij Tetteroo en nu dus 'Terug naar Oegstgeest'.

Arlette, de dochter van Peter Romijn, runt sinds vier maanden de zaak in Oegstgeest aan de Rijn en wil dit graag nog beter doen dan haar vader. Ze heeft veel ervaring opgedaan in andere salons. Sinds 7 november 2018 is de zaak open, waar buiten een kapsalon, ook per 1 maart een nagelstyliste – Mandy – aanwezig is. De gasten genoten van de ontvangst en de heerlijke hapjes van Jeffrey's Burger Bar catering, en keken hun ogen uit.

De website van PVOO wordt vernieuwd en deze gaat op 1 april online. Aan de ondernemers is gevraagd recente foto's en informatie toe te sturen naar het secretariaat.

Wandelingen met IVN-Leiden

natuur n Een cursus Natuur voor iedereen, niet vanaf de schoolbanken maar op de wandelpaden in onze regio, in de maanden april en mei.

Alles wat met het voorjaar te maken heeft komt in vier wandelingen aan de orde. De wandelingen gaan naar de landgoederen Oud-Poelgeest en Huys te Warmont, naar De Strengen bij het Joppe en het duin in, door valleien die normaal voor het publiek niet toegankelijk zijn.
Voor dit wandelabonnement vraagt het IVN een bijdrage van 20 euro per persoon; elke deelnemer krijgt een boekje met daarin de belangrijkste informatie over planten, vogels en over het duingebied. Wie niet aan alle wandelingen wil deelnemen, betaalt € 7,50 per excursie. De excursies beginnen om 10.00 uur op zaterdagochtend, en ze eindigen tussen 11.30 en 12.00 uur.

Meer informatie en aanmelding bij Hans ter Mors, hanstermors@xs4all.nl (071 3617521).

Parkinson Café in Dorpscentrum

ontmoeting n Donderdag 21 maart is iedereen van harte welkom voor de bijeenkomst van het Parkinson Café in de Bomenzaal van het Dorpscentrum (Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest).

Op het programma staan twee oefeningen van Dr. Beat door Koos van Touw.

Daarna zal psychologe Daphne Hulsepas een lezing geven. Zij is GZ psychologe bij Marente en behandelt daar de diagnostiek op afdelingen geriatrische revalidatie, psychogeriatrie en sociale geriatrie. Hiervoor heeft zij in een praktijk voor neuropsychologie gewerkt.

Inloop vanaf 13.30 uur (start 14.00 uur) tot ongeveer 16.00 uur.

Radius filmmiddag

film n Radius organiseert op vrijdag 29 maart weer een filmmiddag.

Fiona Maye (Oscar-winnares Emma Thompson) is een gerespecteerd rechter van het Hooggerechtshof waar ze bekend staat om haar professionele en weloverwogen uitspraken binnen het complexe familierecht.
Deze film gaat over een zeer aangrijpende rechtszaak: De zeventienjarige Adam heeft leukemie en zal zonder een bloedtransfusie niet lang meer leven. Vanwege zijn geloof als Jehova's getuige weigert Adam de noodzakelijke medische hulp te accepteren. Fiona moet besluiten of hij te jong is om zelf over leven en dood te beslissen of dat het recht op vrije wil toch zwaarder weegt. Haar uitspraak heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen beiden.
Dorpscentrum 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) Kosten: € 5,-.


De titel is op te vragen bij Radius tel: 7074200 of het Dorpscentrum tel: 8876656.

Cañon-de-Colca-Peru-1999 n Het is er, maar toch niet. Hay, pero no hay.

Op stap met mevrouw Zwerver en een Peruaans gezin, moeder Ana en drie opgroeiende kinderen, Priscilla, Angie, en Harold. (De trouwe lezer heeft al kennis gemaakt met Ana en Harold). Naar het dorpje Pinchollo. Vanuit Arequipa. In Pinchollo is een enkel hotelletje om daar onze intrek te nemen. Dat is de bedoeling. Onderweg stopt de bus wel eens en stappen passagiers in en uit. Dat is normaal. Maar in Maca staat de bus wel erg lang stil. Het dringt geleidelijk tot ons door dat we de enige passagiers zijn in een stilstaande bus. Wat is er aan de hand? Dit is het eindpunt! Hoewel we biljetten tot Pinchollo kochten, beweert de chauffeur gedecideerd dat Maca het eindpunt is. Gaat beslist niet verder. Beweert zelfs dat verderop de weg door zware regens onbegaanbaar is.

Het is al avond en pikdonker. Maca heeft geen hotel. Dat wisten we voor vertrek al en bewoners bevestigen dat. Vandaar dat we Pinchollo in ons plan hebben. Wat nu? Daar staan we dan. Tot iemand zegt dat er wel een hotel in aanbouw is. Nou, beter iets dan niets. Over een drassig voetpad er naar toe. Eigenaar wordt opgetrommeld. Er ligt daar in een donkere ruimte een man die, zegt de eigenaar, aan het rusten is. We worden met een zaklantaarn rondgeleid. Is er een douche? Ja, "hay". Zwerver draait kraan open. Geen water. "Pero, no hay". En dat geldt voor meer. Het hotel is tenslotte in aanbouw. Dat wordt heel erg behelpen. Met als motto "hay, pero no hay". Het is er, maar het werkt nog niet.

Foto: Willemien Timmers

Lezer! De volgende keer meer over onverwachte (niet-)gebeurtenissen gedurende deze reis.

De brede en de smalle weg

bezinning n In de bijeenkomst van Kunst & Spiritualiteit op 24 maart in het Dorpscentrum (17.00-19.00 uur) zal het gaan over het maken van keuzes in het leven van mensen. Goed of kwaad, deugd of zonde: het maken van bepalende keuzes in het leven is een thema dat de mensheid al sedert eeuwen bezield.

De Griekse dichter Hesiodos schreef voor het eerst in de achtste eeuw voor onze jaartelling over deze levensvraag. De ondeugd als een gemakkelijke en de deugd als een stijgende, moeilijke weg. Zevenhonderd jaar later spreekt Jezus erover in de Bergrede. (Mat.7:13-14). Die teksten, worden in de beeldcultuur voorgesteld als de zogenoemde ' brede en smalle weg'.

Evelyne Verheggen zal in haar lezing aandacht besteden aan de iconografie over dit onderwerp en de ontwikkeling daarvan.

Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd door vrijwilligers bereid. Daarom is opgave van belang. Richtbedrag € 7,50. Informatie/opgave: Marjan Driessen, 071-5131422.

Politie vraagt hulp

politie n Eind vorig jaar werden vier vrouwen uit Leiden en Oegstgeest het slachtoffer van straatrovers. Op basis van de werkwijze en de bewakingsbeelden houdt de politie er rekening mee dat het alle keren om dezelfde daders gaat. Eén verdachte is al aangehouden, de tweede wordt nog gezocht.

De eerste beroving is op zaterdag 8 december om 21.20 uur in de fietstunnel onder de Plesmanlaan in Leiden. Twee vriendinnen van 66 jaar zijn die dag in een café in het centrum geweest. Op het moment dat de vrouwen de fietstunnel in rijden, komen de mannen langs hen fietsen. In het voorbijgaan grissen ze ieder een handtas uit de fietsmand en rijden snel verder. Beide vrouwen zijn hun tas kwijt. Daar zaten persoonlijke spullen, maar ook een mobiele telefoon en een portemonnee met pinpassen. Met één van die passen is om 22.00 uur, zo'n 40 minuten na de beroving, contactloos betaald in café De Baron in Leiden.

Op de beelden uit het café zijn dezelfde mannen te zien als die achter de vrouwen aanfietsten bij het station. De man die nog wordt gezocht spreekt de barman aan en houdt een pinpas tegen het pinapparaat aan. Hij doet een contactloze betaling en krijgt daarna twee biljetten.

Oegstgeest

Twee dagen later zijn in Oegstgeest twee vrouwen beroofd. Op maandag 10 december om 17.45 uur komt een 82-jarige vrouw aan bij haar flat aan de Narcissenlaan. Op het moment dat ze met haar rollator naar binnen is gelopen, komen er twee mannen naar binnen rennen. Eén van hen trekt het netje van de rollator weg. Daarin zitten haar boodschappen een katoenen tas met haar portemonnee en telefoon. De vrouw begint te schreeuwen, maar het helpt niet: de mannen rennen met haar spullen weg.

Diezelfde maandagavond om 18.00 uur loopt een 61-jarige mevrouw over de Aert van Neslaan in Oegstgeest. Ze heeft net boodschappen gedaan en trekt daarom haar boodschappentrolley achter zich aan. Plotseling wordt die uit haar handen getrokken door een man die voorbij fietst.

Op datzelfde moment komt er nog een tweede man langs. Die blijkt er bij te horen, want ze fietsen samen heel hard weg. Ook deze mevrouw is in een mum van tijd haar boodschappen en haar portemonnee die in de trolley zat kwijt.
De werkwijze bij de berovingen komt overeen. Herkent u de verdachte? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070. Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of tip de politie via WhatsApp: 06-10000012.

De viool is het grootste licht van de late Renaissance

Antoinette Lohmann, Jörn Boysen en María Sánchez Ramírez | Foto Christiaan de Roo Foto: Christiaan de Roo

n Eenvoudige fiedelaars hielpen het volop stralen

muziek n Het programma van violiste Antoinette Lohmann en Furor Musicus aanstaande zondag in De Paulus om 16.00 uur ligt in het verlengde van hun onvolprezen album Phantasia Musica, Violin Music of the 17th Century.

Nu andere zeventiende-eeuwse meesters, Johann Fischer en Christoph Petz, en twee anonieme stukken uit de destijds door bisschop-prins Carl Liechtenstein-Castelcorn aangelegde muziekcollectie.

In een en hetzelfde pakkende stuk met diverse instrumenten de boerenviolist en de opgeleide violist ineen? Antoinette Lohmann: "De een speelt eenvoudige, volkse melodietjes die hij lustig versiert, vaak iets teveel, wat smakeloos of buiten de grenzen van wat een 'habile Violist' zou doen. De harmonieën van de boerenviolist zijn basaal en getuigen van gebrek aan kennis." De opgeleide violist speelt daarentegen in elegante Franse stijl, aangezien de hoven in Europa zich aan dat van Zonnekoning Lodewijk XIV spiegelden. Johann Fischer was aan diens hof ook werkzaam. "Nu zien we in hoezeer de Bauernfiedler hebben bijgedragen aan de snelle ontwikkeling van de viooltechniek in zeventiende-eeuws Duitsland. Niet alleen versierden zij melodieën veelvuldig, alsof ze niet in staat waren één lange noot te spelen, ze moesten die nog eens in meerdere noten opbreken. En aangezien zij zichzelf ook op de viool begeleidden door akkoorden toe te voegen, hebben ze enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van dubbelgrepen en polyfonie op dit instrument".

Maar was niet zo'n eeuw eerder op meerdere plaatsen in Italië de viool allang in de ban gedaan? Het verleidde tot dansen, een liederlijk ding! Nee, niet beschaafde instrumenten zoals de viola d'amore, de viola pomposa en de tenorviool die Antoinette Lohmann ook bespeelt maar niet nu. Catherina de Medici (1519-1589), koningin van Frankrijk en telg uit de machtige Italiaanse familie Medici, haalde de viool uit de schaduw. Ze betrok er componisten bij en gaf Andrea Amati, vioolbouwer te Cremona, opdracht een hele serie te vervaardigen. De viool zou meteen over heel Europa schijnen en al die superbehendige fiedelaars hielpen het volop stralen, hoor zondag maar.

Vrij entree tot 18 jaar bij een volwassene met een ticket, te verkrijgen bij de Rijnlandse Boekhandel en via muziekkamer-oegstgeest.org.

Amazing Stroopwafels bij de Rijnlandse Boekhandel

boek-zang n 26 maart is er een bijzondere avond bij de Rijnlandse Boekhandel in Oegstgeest. Merlijn Kerkhof schreef een boek over zijn vader Wim Kerkhof en diens band The Amazing Stroopwafels. Zij komen die avond samen langs om hierover te vertellen en te zingen.

Het boek 'Oude Maasweg kwart voor drie' is 16 maart verschenen en bevat de biografie van de 'raarste' (en vaakst optredende) Nederlandse band ooit. Het is het verhaal van een band die niet in een hokje is te stoppen, een doldwaze roadtrip door vier decennia Nederlandse popgeschiedenis, maar bovenal het verhaal waarin de man tegen wie Merlijn zo opkijkt gaandeweg steeds menselijker wordt. Een even ontroerend als hilarisch boek over een vader en een zoon.
Merlijn Kerkhof is journalist bij de Volkskrant en schreef eerder het boek 'Alles begint bij Bach'.
Deze bijzondere avond wil niemand missen. De avond begint om 20.00 uur en kaarten à € 5,00 zijn te koop bij de Rijnlandse Boekhandel of reserveren via info@rijnlandseboekhandel.nl of app 071-5172271.
"Meezingen mag!" aldus René Koek.

Vrijmarkt

5mei n Inschrijving voor de Kindervrijmarkt van zondag 5 mei is vanaf nu mogelijk.

Sinds een aantal jaren zijn er regels verbonden aan de Kindervrijmarkt. Om te voorkomen dat handelaren en kinderen die niet uit Oegstgeest komen de plaatsen gaan bezetten is ook dit jaar besloten om plaatsen toe te wijzen.

Tot en met 31 maart kunnen gezinnen die aan de Kindervrijmarkt willen deelnemen zich inschrijven via www.kindervrijmarktoegstgeest.nl. Pas na 31 maart worden plaatsen toegewezen.

cultuur / nieuws

n Goud en zilver bij de Zonnebloem

helpen n In Oegstgeest is de Zonnebloem al meer dan vijftig jaar actief en dat wordt dit jaar op meerdere manieren gevierd. Afgelopen woensdag, 13 maart, werden de vrijwilligers en chauffeurs door het trotse bestuur getrakteerd op een heerlijk Chinees buffet.

Maar er was meer om bij stil te staan. Wil en Esther Beukman zetten zich al tien jaar in voor gasten van de Zonnebloem, Franca Koster en Elly Vijlbrief zo'n 25 jaar. Elly en Esther waren naast vrijwilliger een aantal jaren penningmeester, Franca bezoekwerk-coördinator en later voorzitter. Stuk voor stuk kanjers die hun ere-insigne dik verdiend hebben.
Wie ook een steentje bij wil dragen aan het werk van de Zonnebloem kijkt op www.zonnebloem.nl/oegstgeest of belt met op met Lineke Zwart (tel. (071) 522 76 57).

n Optreden voor Alpe d'HuZes

Harvey Korsman gaat meedoen aan de Alpe dí Huzes uitdaging en geeft benefietoptreden in Café de Gouwe. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Optreden n "Mijn vader Fred Korsman overleed vorig jaar aan kanker, daarom heb ik besloten om mee te doen aan Alpe d' Huzes", vertelt Harvey Korsman. Hij is net als zijn vader muzikant en wil met een benefietoptreden met zijn band 'San Markos' in Café de Gouwe op zondag 24 maart van 16.00 tot 19.00 uur geld inzamelen om het inschrijfgeld van vijfentwintighonderd euro bijeen te krijgen. Hij treedt op samen met Maarten van Egmond, Sander Flight, Martijn van Delft en Kostas Konstantis. Het geld dat zij die middag verdienen gaat direct in het doneerbusje. "We spelen van Doe Maar tot Tom Petty: Neem contant geld mee!"

Oud-Poelgeest doet zijn jas weer uit

restauratie n Op 18, 19 en 20 maart werden het doek en de steigers rond Kasteel Oud-Poelgeest verwijderd.

Een aantal weken lang zag het kasteel er iets bleker uit dan anders, en was het een stukje breder geworden. Het kasteel stond in de steigers en was afgezet met een doek waarop een grote foto van het kasteel geprint was. Tussen het doek en de buitenmuur van het kasteel kon gestookt worden, zodat het schilderwerk geen vertraging opliep.

Nu al het schilderwerk klaar was, werden de luiken teruggehangen, en werden het doek en de steigers verwijderd. Oud-Poelgeest is weer klaar voor een prachtig, nieuw seizoen.

Overigens is men ook in het hotel hard aan het werk om de uitstraling van het geheel naar een hoger niveau te tillen. Binnenkort krijgt ook de oprijlaan een grote beurt. | Foto's Willemien Timmers

Lijthof in ontwikkeling

wonen n Holland Property Group ontwikkelt in project Lijthof tien tweekamerappartementen in het oude Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Lijtweg.

Volgens de website zijn er twee verschillende soorten appartementen te onderscheiden: die op de begane grond met buitendeur naar eigen privétuin en die op de eerste etage met gebruik van gemeenschappelijke tuin aan de achterzijde van het pand.


De geplande oplevering is 1 juni, dus er zal hard worden doorgewerkt. | Foto Willemien Timmers

Oegstgeestenaar stuurt De heere Schouten

varen n Marius de Jong uit Oegstgeest is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting Voetveer Warmond. Hij neemt de functie over van Leidenaar Henk Emmerik. De stichting vaart met de antieke salonboot De heere Schouten over 't Joppe om wandelaars van en naar de Zwanburgerpolder te brengen.


Marius de Jong (links) neemt de voorzittershamer over van Henk Emmerik. | Foto Cas Juffermans

Zilver voor Emma Schenk

judo n Afgelopen zondag werden in Dordrecht de Zuid Hollandse Kampioenschappen judo tot 15 jaar gehouden.

Vanuit sportschool Rob van der Hoorn waren er drie deelnemers. Emma schenk won in de klasse -44kg twee partijen met waza ari (bijna vol punt) en kwam hiermee in de finale. In de finale trof ze een bekende zeer sterke judoka waarvan ze verloor, en dus een mooie tweede plaats behaalde. Dit is haar ticket voor de nationale kampioenschappen op 6 april in Leek.

Scala Schoenmode verbouwd

ondernemen n Scala Schoenmode in winkelcentrum Lange Voort heeft een grootscheepse verbouwing ondergaan. Eigenaar Alex van Alphen is trots op zijn nieuwe zaak, waarin alle mooie merken schoenen voor het hele gezin nog beter tot hun recht komen. Alle klanten kregen zaterdag 16 maart een bos tulpen en een glas champagne in de vernieuwde schoenenzaak, die moderner en ruimer is geworden. | Foto Willemien Timmers

de week in beeld

Moeizame overwinning FC Oegstgeest

Bob den Hollander wordt belaagd door vier verdedigers. | Foto Lichtenbeldfoto.nl Foto: Paul Lichtenbeld

voetbal n Wat gezien de stand op de ranglijst een overwinning met ruime cijfers moest worden voor FC Oegstgeest, werd zaterdag niet waar gemaakt. Er werd met een minimaal verschil gewonnen van Football Factory, dat op de laatste plaats stond.

Weer was het de wind die zaterdag een belangrijke invloed had op het vertoonde spel, hoge ballen waaiden terug en met de wind in de rug waren passes niet te belopen. Als tweede op de ranglijst moest het zaterdag voor FC Oegstgeest geen moeilijke wedstrijd worden tegen het op de laatste plaats staande Football Factory. FC Oegstgeest begon vanaf de aftrap met aanvallen op het Football Factory doel. Een schot van Danny Wenink miste maar net doel, maar tien minuten later was het wel raak en scoorde hij 1 – 0. Football Factory loerde met de wind in de rug op de counter, wat na een half uur spelen bij een van de schaarse uitvallen en na slecht verdedigen van FC Oegstgeest een gelijkmaker opleverde: 1 – 1. Ondanks het grote veldoverwicht wist FC Oegstgeest maar weinig kansen te creëren. Het lukte uiteindelijk Adil Harfaoui om vanuit een directe vrijetrap, zo'n 25 meter van het doel, op slag van rust te scoren en zo FC Oegstgeest op een 2 – 1 voorsprong te zetten.

Fiks gaf een treffende galavoorstelling. | Foto Esther Verhage Foto: Esther Verhage


Na de rust met de wind in de rug was de verwachting van de FC Oegstgeest supporters dat de voorsprong wel snel zou worden uitgebouwd naar ruime cijfers. Na tien minuten in de tweede helft was het Mario Gianfiglio die de stand op 3 – 1 bracht. Ondanks het grote veldoverwicht wist de thuisploeg niet meer te scoren. Tien minuten voor tijd werd het zelfs nog spannend, na een afgeslagen corner wist de Football Factory spits na een snelle uitval FC Oegstgeest doelman Peter Messemaker via een lob te verschalken en de stand op 3 – 2 te brengen. De drie behaalde punten waren het hoogtepunt van de wedstrijd, het door FC Oegstgeest vertoonde spel was niet geweldig voor een ploeg die op de tweede plaats staat.

Zaterdag speelt FC Oegstgeest de uitwedstrijd tegen Alphense Boys dat met vier punten minder op de derde plaats staat. Voor Oegstgeest is het behalen van de tweede plaats aan het eind van de competitie belangrijk om zo verzekerd te zijn van nacompetitie, dus er moet gewonnen worden voor een stevigere positie op de tweede plaats. Aanvang van de wedstrijd is 15.15 uur.

Eerste helft basis voor zege Fiks

korfbal n Fiks heeft afgelopen zaterdag tegen de nummer 3 van de ranglijst, Swift Middelburg, een overtuigende 29-24 zege behaald. Op papier de moeilijkste van de vier hordes die Fiks moest nemen in de strijd om het kampioenschap dat gaat tussen Fiks en Oranje Wit. Beide staan gedeeld op de eerste plaats, maar Fiks heeft een beter onderling resultaat en op grond daarvan promoveert Fiks als de situatie blijft zoals die nu is.

Door Wim van Tuijl

Fiks dankte de zege aan een indrukwekkend speelkwartier na tien minuten in de eerste helft. De formatie van Rick Nell kende de schotvaardigheid van de tegenstander die in deze competitie enkele zeer grote indrukwekkende uitslagen heeft neergezet en over een doelsaldo beschikt van +66 waar die bij Fiks +34 bedroeg.

"Fantastisch om te zien hoe hard mijn team verdedigend werkte en de tegenstander in de eerste helft aanvallend vleugellam legde, maar dan moet je wel zelf scoren. Dat deed Fiks vakkundig en in hoog tempo. Weergaloos goed spel in die eerste helft. Het deed me denken aan de grote vorm die het team tijdens de Haagse Korfbaldagen demonstreerde", gaf een dolgelukkige Rick Nell aan.
De eerste plaagstoot was een raak schot van Roy Vreeken en een treffer uit een vrije bal door Melissa Heijne. De tegenstander kon in de eerste tien minuten nog tegen scoren en kwam na inzetten van Lianne Anholts en Roy Vreeken terug in de wedstrijd (4-4). Dit zou het maximaal haalbare worden voor de Zeeuwse formatie. Daarna begon Fiks aan een treffende galavoorstelling waarin de nummer 3 van de ranglijst volkomen werd overklast door het scorende geweld van de thuisploeg. Tel daarbij op het aanvallend onvermogen van Swift door sterk verdedigen van Fiks en de 17-7 ruststand is verklaard. Een zo'n hoog spelniveau is moeilijk een gehele wedstrijd vol te houden. Vandaar dat een goede ploeg als Swift iets aan de achterstand kon doen. De tegenstanders heeft goede schutters en die gingen dat in de tweede helft bewijzen. Uitslag: 29-24. Keven Vreeken en Michelle Rozenbroek waren met ieder 5 treffers topscorers. Belangrijk was dat iedere speler een scorende bijdrage had.
Komende zaterdag is het puntloos reeds gedegradeerde Futura in Den Haag de tegenstander en als Fiks die wint, wacht op 30 maart in De Cuyl tegen Achilles de ontknoping. Fiks zal met dezelfde concentratie en scherpte aan de bak moeten om deze twee 'finales' te winnen.

Pecos stevig aan kop

tafeltennis n De hoofdmacht van Pecos deed zaterdag op eigen tafel uitstekende zaken. Hekkensluiter US werd op een maximale nederlaag getrakteerd.

Aan de Voscuyl was wel gerekend op een zege, maar van een 10-0 durven tafeltennissers pas hardop te spreken als ze met een nulletje of acht voor staan. Precies op dat moment ontspon zich zaterdag de spannendste pot van de dag – of om eerlijk te zijn: de enige spannende. Ibrahim Yildizlar en Dylan Plett waren vijf games lang aan elkaar gewaagd, maar het was de eerste die uiteindelijk in de slotfase de meeste aanvalslust toonde en daarvoor werd beloond met een 12-10 en een daverend applaus op een verder tamme middag.
Yildizlar voegde dus drie zeges aan zijn vijf eerdere toe en staat halverwege de competitie op 8 uit 15. Jens Wiersma kwam zaterdag niet in gevaar en staat op 8 uit 9, terwijl Tony Nader, uiteraard ook driemaal winnend, met 13 uit 15 zich een ware kopman toont.
Het beste nieuws voor de Oegstgeester koplopers kwam dit weekend trouwens uit het hoge noorden. Achtervolgers Taverzo 2 en Entac bleken in respectievelijk Franeker en Buitenpost met 7-3 onderuit te zijn gegaan. Voor de Zoetermeerders betekent het dat ze nu een achterstand van negen punten hebben. De nummer drie uit Enschede komt zaterdag naar de Voscuyl met tien punten minder op zak.
In de tweededivisiepoule van Pecos 2 zijn de verschillen klein. Gezien de 7-1 tussenstand had er tegen BIT meer in gezeten, maar Paul Kruijt (3x), Maroun Nader (2x) en Thomas Jansen (1x) kunnen met de stand in de poule ook na de 7-3 uitslag tevreden zijn. Halverwege staan ze zowaar tweede.

Tennissen bij OLTC

tennis n OLTC zoekt nieuwe jeugdleden. En daarom organiseert de club op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart van 16.00 tot 18.00 uur een kennismakingsmiddag speciaal voor kinderen.

Voor de jongste kinderen van 4 tot 8 jaar zijn er spelletjes op de tennisplayground. En voor kinderen vanaf 8 jaar is er een clinic door tennisleraren van I'M Tennis. Iedereen is welkom.

Meer informatie over deze open dagen via beau@imtennis.nl.
OLTC, Hofbrouckerlaan 53, Oegstgeest.

9.652 euro voor LOHC

hockey n Dit jaar kunnen 634 Zuid-Hollandse clubs en verenigingen rekenen op een extra bijdrage voor hun clubkas. De VriendenLoterij keert hen in totaal 1.276.504 euro uit. Dat is meer dan vorig jaar. De loterij biedt deelnemers de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. De helft van ieder lot waarmee zij meespelen, gaat direct naar de clubkas.

Basketbalvereniging ZZ Leiden heeft in totaal 30.820 euro opgehaald en is daarmee koploper in Zuid-Holland. Deze vereniging is vorig jaar van nummer 5 naar nummer 1 geklommen in de top 10.

De Leidsche en Oegstgeester Hockey Club (LOHC in Oegstgeest) ontving 9.652 euro.
In Nederland genereren enkele duizenden clubs, verenigingen en stichtingen via de VriendenLoterij extra inkomsten. Zij dragen daarmee bij aan gezondheid en welzijn in hun eigen regio. Dit jaar is er een recordopbrengst van ruim 5,8 miljoen euro uitgekeerd.
De VriendenLoterij is hierdoor een structurele financier voor veel organisaties. Clubs en verenigingen die nog niet aangesloten zijn, kunnen zich aanmelden via: www.vriendenloterij.nl/clubs

Fiks A1 pakt titel

Voor het eerst sinds 2010 is Fiks A1 weer kampioen geworden in de eerste klasse. Een topprestatie: vorig jaar promoveerden zij vanuit de tweede klasse. Foto: Esther Verhage

korfbal n Fiks A1 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de eerste klasse. Een geweldig resultaat van de formatie van trainers/coaches Roy Vreeken en Dominic van Welzen. Het is alweer negen jaar geleden dat een A1 van Fiks een titel op dit tamelijk hoge niveau behaalde. De kampioenswedstrijd tegen Velocitas was niet gemakkelijk. De tegenstander heeft eveneens een talentvol team en dat viel op te maken uit de tegenstand. Bij rust stond Fiks met 8-9 achter. Fiks kwam terug, maar zag Velocitas zich steeds terug knokken. Na 14-15 scoorden Tom Fles, Zoë Beye en Max Verhage hun team naar de felbegeerde titel.

Mantelzorgcafé Oegstgeest

ontmoeten n Werkgroep Mantelzorgcafé Oegstgeest organiseert, op 26 maart a.s. een bijeenkomst voor mantelzorgers. Dit is het derde café van 2019. Het mantelzorgcafé vindt altijd plaats in de Haeswijk flat (president Kennedylaan 141) op de laatste dinsdag van de maand.

Dinsdag 26 maart nodigt men mantelzorgers uit om onder het genot van een kopje koffie of thee samen te komen, tijdens dit café is er volop gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen en verhalen uit te wisselen.

Counselor Mirjam Hölscher gaat in gesprek met mantelzorgers. De zorg voor een naaste kent unieke kwaliteiten: het is vanzelfsprekend, recht uit het hart, vaak wederzijds. Soms overheersen de uitdagingen: misschien word je geleefd door alle hectiek en onbalans. Valt er iets te kiezen en te leren in dit proces? Als mantelzorger is goed voor jezelf kunnen zorgen misschien wel de belangrijkste voorwaarde om een dierbare naaste bij te kunnen staan.

Aanwezigen gaan deze middag met elkaar in gesprek over hoe je je zelf staande houdt, aan de hand van twee vragen: Heb ik mijn bronnen paraat? En: Hoe zet ik mijn zorgkwaliteiten in? Het draait hiermee om veerkracht en passende inzet van mantelzorgers.

Het Mantelzorgcafé is er voor iedereen die zorgt voor iemand anders en het prettig vindt om ervaringen uit te wisselen. Iedereen is van harte welkom, toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig, Het Mantelzorgcafé organiseert in het eerste deel van 2019 een serie van vier informatiebijeenkomsten waarvan dit de tweede is.

26 maart Mirjam Hölscher geeft een presentatie over mantelzorg met Liefde. Hoe maak je als mantelzorger de juiste keuzes, en hoe blijf je in dat proces zelf ook overeind.
30 april Informatief café, nadere informatie volgt


Dinsdag 26 maart • 14.00 tot 16.00 uur • Haeswijkflat, President Kennedylaan 141, Oegstgeest.

24 maart

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Kruispunt Rivierduinen 10.30 pastor J. Biemans
Regenboogkerk 10.00 ds. R.C. Veldman
Groene of Willibrordkerk 10.00 geen dienst, zie Regenboogkerk. woe 27 maart, 17.45 sobere maaltijd 19.30 avondgebed

Verpleeg- en ziekenhuizen

Kapel Alrijne 10.15 geen info
Van Wijckerslooth-Rustenborch één viering per zondag. 10.30 Annemarie Gerritsen

LUMC 10.00 Rashwan Bafati

R.-k. Willibrordkerk

Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur. In het weekend om 11.00 uur. Op de zaterdagen van de even weken om 19.00 uur. Voor de meest actuele informatie over de aard van de viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl


Geref. Kerk Vrijgemaakt

10.00 u ds. M. Boersema, Leiden
16.30 u ds. P. Niemeijer, Rijnsb

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege

10.00 Ds. P. Kleingeld

Volle Evang. Gem. Leiden e.o.

Pauluskerk, Warmonderweg 2
11.00 uur samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

10.15 ds. S.P. van der Meulen (met muziek en zangworkshop na afloop)

Protestantse Gem. Warmond

10.00 uur Ds. B. Boter Voorschoten

Matthiaskerk Warmond

Zat 23 mrt. 19.00 uur Woord en Communieviering met het Iriskoor Bertijn Prins

Wings of Healing

Veerpolder 6A, Warmond
10.00 Armand Lefeu & 19.00 J. Zijlstra

Bahá'i

Bestudering geschriften van Bahá'u'lláh: eerste woensdag van de maand is Bahá'i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme

Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: wo: 9.00-11.00 uur en do: 20.00-21.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur jongeren en studenten. Geversstraat 48.

DOKTERSDIENST

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek
tel. (0252) 240212
• door de week van 17.00 uur 's middags tot 8.00 uur de volgende dag
• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen 24 uur per dag.

Altijd eerst bellen voordat men naar de huisartsenpost toekomt.
Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

APOTHEKEN

Dienstapotheek Bollenstreek Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur, weekend en feestdagen 24 uur / dag. Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl
Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Maandag t/m vrijdag 18.00-23.00 uur, zaterdag 15.00 tot 23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00 tot 23.00 uur. Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)
Apotheek Haaswijk, Boerhaaveplein 21
Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

TANDARTSEN

18-03 / 24-03 CTI Warmond, Mw. B. Winterink. Herenweg 77 2361 EJ Warmond (071) 3011738

25-03 / 31-03 TP Verheijde, Boerhavelaan 40 2334 ER Leiden (071) 5170748

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000

Opvoedadviespunt, (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving. (VPTZ Leiden en omgeving). Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

@EmileJaensch Vandaag, de dag na de afschuwelijke aanslag in #Utrecht, hangt in Oegstgeest de vlag halfstok om onze steun te betuigen. We leven mee met de nabestaanden van de slachtoffers, de gewonden en alle mensen die bij het schietincident waren.

@gem_oegstgeest Inmiddels werkt 14-071 weer. U kunt ons weer op de normale manier bereiken. Excuses voor het ongemak.

@ITweetCoach Met dank aan #ns #staking heerlijk gefietst van #Oegstgeest naar #Hoofddorp op @SantosBikes #fietsnaarjewerk

@joepderksen Wat is er keihard gewerkt in het Overbosch met vrijwilligers en de leden van #Rotary Oegstgeest e.o. Struinpaden vernieuwd met 12 kuub zand. 3 Nieuwe takkenrillen. Nieuwe aanplant. Geweldig! @NLDOET in #Voorhout @gem_teylingen