Oegstgeester Courant

27 november 2019

Oegstgeester Courant 27 november 2019


Sinterklaas gearriveerd in dorp

Foto: Wil van Elk

intocht n Op zaterdag 23 november heeft Sint Nicolaas voet aan wal gezet in Oegstgeest. Enthousiast werd hij bij het Boerhaaveplein verwelkomd door honderden kinderen, die bij de aanmeerplek langs het Oegstgeesterkanaal op hem hadden staan wachten.

Daarna ging de Sint naar Kasteel Oud-Poelgeest om de vele kinderen te ontvangen en met hen op de foto te gaan. Na een pauze (in zijn eigen kasteel-slaapkamer) nam hij tijd om ook de winkelcentra te bezoeken en handen te schudden.

De burgemeester heette Sint en zijn Pieten welkom. (Foto W. Timmers) - Het ontvangstteam. (Foto W. van Elk) Foto: Willemien Timmers

Bij de beesten af

Op een affiche stond vermissing van een wit met grijs gevlekte poes. Vreemd genoeg kom ik vrijwel bij elke wandeling waar dan ook in Oegstgeest een wit gevlekte poes tegen. Steeds niet de vermiste poes. 's Middags gaat de bel. Een van de bewoonsters uit de straat vertelt opgewonden over ratten die in de buurt rondlopen. "Er schoot er een schichtig weg toen ik onze voortuin inliep. Ik schrok me wild", vertelt ze. Bij de buurvrouw waren ze bezig met zonnepanelen plaatsen en de mannen konden koffiedrinken bij een andere buurvrouw waar ze eerder al panelen hadden geplaats. Zij vertelden aan haar dat ze vanaf het dak een rat zagen bij haar in de tuin die langs een boom omhoogklom naar een netje met vogelvoer. Ze komen af op voer, ook dat wat aan de eenden en zwanen wordt gevoerd. "Ik laat mijn wc-pot niet meer open staan. Stel je voor dat er een uitkruipt, net als laatst in de Kooi in Leiden", vertelde ze met een rilling over haar rug. Wil van Elk

Drijvende lantaarntjes op het water maakten veel indruk. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Prachtige Lichtjesavond Groene Kerk

Fakkels, vuur en drijvende lichtjes

Initiatief wil Knarrenhof in Oegstgeest

DINEREN n Prachtige make-over China House

Open brief
betreffende
Klaproosdag

Leerlingen Teylingen College Duinzigt bij De Jonker

Tijdens het bezoek bij De Jonker vertelde eigenaar en chef Octave over nieuwe ontwikkelingen in het koken. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

onderwijs n Tweedeklasleerlingen die het vak Discovery volgen bij Teylingen College Duinzigt, mochten op maandag 11 november een kijkje nemen in de keuken van restaurant De Jonker aan de Lange Voort.

Het restaurantbezoek was onderdeel van de module Fun with Food. De opzet van de module is dat leerlingen de startup van hun imaginaire restaurant voorbereiden. Leerlingen maken hiervoor een menukaart en moodboard. De module eindigt met een kookwedstrijd.

In de lessen leren de leerlingen spelenderwijs over chemische reacties tijdens het koken. Niet alleen de kleur en smaak, maar ook de structuur van voedsel verandert, merkten de leerlingen op. "Leerlingen werken enthousiast samen, na afloop wordt er zelfs ijverig afgewassen en opgeruimd", vertelt docente Marijke Boon.
Om aandacht te besteden aan voedselverspilling, heeft de docente gebruik gemaakt van producten die door collega's en Albert Heijn Winkelhof en Merenwijk werden aangeleverd. Leerlingen hebben hiermee cake, pannenkoeken, fruitsalade, pasta en gevulde paprika's bereid. Als wordt gevraagd wat ze het leukst vinden, zegt Meves: "Het koken van pasta, omdat ik niet verwachtte dat het zou lukken".
Het is een geïnteresseerd clubje. Dat bleek toen ze restaurant In den Doofpot uit Leiden bezochten waar assistent-chef Auke Alkema een spectaculaire demonstratie 'koken met vloeibaar stikstof' had verzorgd.

Tijdens het bezoek bij De Jonker vertelde eigenaar en chef Octave over nieuwe ontwikkelingen in het koken. Over de toenemende vraag naar vegan gerechten en dat je boerenkool prima kunt combineren met krokant gebakken tofu. Vol trots liet hij zijn green egg zien waarin hij onder andere pulled pork bereidt. De leerlingen waren met name van dat laatste gerecht onder de indruk. Octave had daarvoor al gedemonstreerd hoe hij met behulp van een vacuümapparaat het vlees 24 uur lang in zijn eigen vocht kan laten marineren. De leerlingen mochten vragen stellen en proeven. Ze werden vooral stil toen Octave, die zelf op Duinzigt les heeft gehad, vertelde hoe hij ertoe gekomen was om kok te worden. Wat hij de kinderen meegaf: 'Kies een opleiding die bij jouw karakter en je interesses past'.

Petitie behoud buslijn 386 Oegstgeest - Den Haag

VERVOER n Op woensdag 27 wordt de petitie 'Red bus 386' aan de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie aangeboden.

Dorpsgenoot Frans Zonneveld startte een aantal weken geleden een petitie voor het behoud van snelbus 386 van Oegstgeest naar Den Haag en v.v.

"Het lijkt erop alsof ze in stilte de stekker uit deze voor ons dorp belangrijke verbinding willen trekken. De provincie stelt dat er per rit 2,5 passagier in de bus zit. Als ervaringsdeskundige weet ik dat dat tijdens de spits eerder 25 passagiers zijn, zo niet meer. Mijn busgenoten en ik zijn verbaasd over de hush-hush-manier waarop dit gebeurt."

Inmiddels is de petitie 828 keer ondertekend door reizigers, of de ouders van kinderen die voor het vervoer van en naar het Rijnlands Lyceum van deze bus afhankelijk zijn.

De tekst van petitie 'Red bus 386' zoals hij vandaag wordt aangeboden aan de Statencommissie van de provincie:

Wij - forensen die dagelijks gebruik maken van buslijn 386, omwonenden en andere betrokkenen - constateren
• dat buslijn 386 in december in stilte dreigt te worden opgeheven door Arriva.
• De bezettingsgraad zou met 2,5 passagier per rit te laag zijn.
• Als forensen die dagelijks deze bus gebruiken, herkennen wij ons niet in dit cijfer.
• De bus is in de spits altijd goed gevuld.
• Voor het forensendorp Oegstgeest is het belangrijk om een rechtstreekse verbinding met Den Haag te behouden.
En verzoeken: Buslijn 386 te behouden, op zijn minst als spitsverbinding.

Lichtjesavond

Drijvende lantaarntjes op het water maakten veel indruk. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

herinneren n De Lichtjesavond van de Begraafplaats van de Groene Kerk werd drukbezocht. Het was het derde jaar dat dit evenement er was. Verkeersbegeleiders zorgen ervoor dat de vele bezoekers een plekje konden vinden om de auto te parkeren, maar vooral om voor een veilige oversteek te zorgen van en naar de nieuwe begraafplaats aan de andere kant van de Haarlemmerstraatweg. Beide begraafplaatsen waren goed verlicht door brandende fakkels en vuurpotten. Bij de afsluiting van het evenement droegen de lichtjes bij de graven er sfeervol aan bij. Ook de drijvende lichtjes op de vijver bij de nieuwe begraafplaats waren indrukwekkend. Alle lichtjes waren uitverkocht. Voorzien van een persoonlijke boodschap dreven ze op het donkere water weg in de nacht. Bij Willibrords Erf waren lichtjes en bloemen te koop, zong een koor mooie liederen en was er gelegenheid voor een samenzijn met een kopje koffie.

Op de begraafplaatsen zorgden doedelzakspelers voor kippenvelmomentjes.

Nepcollectant

politie n De politie heeft op 20 november een nepcollectant aangehouden. De jongeman ging met een karretje langs de deuren om geld in te zamelen voor arme kinderen in Afrika.

De man zou dit samen met zijn klasgenoten doen. Na een belletje bleek de school van niets te weten. Een politieagent zocht de man op en stelde hem vragen. De 21-jarige jongeman uit Den Haag besloot daarop te vluchten maar kwam niet ver. Hij werd aangehouden voor oplichting.

Groen en Doen

duurzaam n Zaterdag 30 november van 12:00 tot 17:00 uur is in de bibliotheek van Oegstgeest de Groen & Doen markt met lokale organisaties, stichtingen en initiatieven die allemaal bezig zijn om de wereld een stukje gezonder te maken.

Deze dag staan er standjes waarin verschillende duurzame organisaties hun verhaal houden voor iedereen die geïnteresseerd is. De kinderen kunnen samen met het Kunstkasteel komen knutselen met afgedankte materialen.
Van 12:00 tot 17:00 worden de stands bemand en kan je terecht met vragen. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om iets erbij te drinken en snoepen.

De markt en versnaperingen zijn gratis, meedoen aan het knutselproject is voor kinderen vanaf 6 jaar tegen een bijdrage van €5,00 per kind. Er is plek voor 15 kinderen per knutselproject. Deze zijn van 12:00 – 14:00 uur en van 14:30 – 16:30 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Open brief aan de Gemeenteraadsleden van Oegstgeest betreffende Klaproosdag, 11 november

Foto: Willemien Timmers

* 11 november (11-11) worden om 11.00 uur in de Gemenebestlanden de gevallen militairen uit de eerste en tweede Wereldoorlog herdacht: 'Remembrance Day' of 'Poppies Day'. Ook op andere plaatsen worden op die dag en op dat uur herdenkingsbijeenkomsten gehouden. In Oegstgeest in het Groene Kerkje en bij de graven van de omgekomen vliegtuigbemanningen van de Royal Air Force. Zij verloren hun leven in of nabij Oegstgeest in de strijd voor onze vrijheid en vonden bij het Groene kerkje hun laatste rustplaats.
* In de uitnodigingsbrief van het Oorlogsgravencomité Oegstgeest van 30 oktober j.l. werd geschreven "Voor de goede orde merken wij op dat dit de laatste herdenking in de huidige vorm zal zijn. In overleg met de Oranjevereniging, de Raad van Kerken en de gemeente Oegstgeest is besloten om de herdenking van de geallieerde gevallenen samen te laten vallen met de herdenking op 4 mei in Oegstgeest." Een reden voor dit ingrijpende besluit, dat bij velen slecht valt, werd niet vermeld. Evenmin dat het Oorlogsgravencomité zal worden opgeheven.
* Een nieuw te vormen comité 'Herdenken en vieren' wil de Gemenebestherdenking van 11-11 om 11 .00 uur laten vervallen en combineren met de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. De 11-11 herdenking zou dan die dag plaats moeten vinden om 18.00 uur in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan. D.w.z. enkele kilometers van de gewijde plaats bij het Groene Kerkje, waar tot nu toe de kerkklok luidde, een roll-call werd gelezen, bloemen bij de graven werden gelegd en de last post en het reveille ten gehore werden gebracht. Ik ben niet de enige die zich over dit voornemen schaamt jegens de gesneuvelden en hun nabestaanden.
* Argumenten die inmiddels naar buiten kwamen? Vergrijzing van de belangstellenden; er zijn geen nabestaanden meer bij de herdenking; de herdenking moet toekomstbestendig zijn.
Ook Loco-burgemeester Huizing bevestigde, aldus de Oegstgeester Courant van 13 november jl.., dat de Gemeente de drie herdenkingen (11-11, 4 mei en 23 mei) wil samenvoegen. Een zakelijk en kil standpunt.
* Geen van de gehanteerde argumenten vertoont een spoor van validiteit. Maar bovenal geldt: dit is geen taak van het College van B&W. Het betreft een inwonersaangelegenheid waarvoor het College uitgenodigd wordt en waarbij het College gast is.
Indien het Oorlogsgravencomité meent dat de sinds decennia gebruikelijke herdenking op 11-11 in het Groene Kerkje om welke reden dan ook beëindigd moet worden, dienen de comitéleden opvolgers te zoeken die de 11-11 plechtigheid wel willen voortzetten.
* Met de Menenpoort in Ieper (België) in gedachten vraag ik de leden van de Gemeenteraad het initiatief te nemen om alle betrokkenen uit te nodigen op het besluit terug te komen. Dit is geen politieke kwestie. Nu kan het nog. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het betreft een ereplicht om op 11-11 onze bevrijders in en nabij het Groene Kerkje te herdenken. Wat nu dreigt te gebeuren is de eer van Oegstgeest te na.

Foto: Robert Scheltens

Jan J.L. de Soeten

Kannerschool op terrein Endegeest

politiek n Uit gemeentelijke stukken die het Oegstgeester college aan de gemeenteraad heeft gestuurd, blijkt dat er richting gekozen wordt voor het bouwen van een nieuw gebouw voor de Prof. Dr. Leo Kannerschool op het terrein van Landgoed Endegeest.

Als alle procedures in één keer voorspoedig zouden verlopen, zouden de leerlingen (die allen een vorm van autisme hebben) voor 2023 weg kunnen zijn uit hun huidige gebouw aan de Oegstgeester Hazenboslaan dat al jaren niet meer voldoet.
Het Leidsch Dagblad meldt dat er belangstelling is voor een stuk grond aan de Wassenaarseweg, grenzend aan de Kliniek Intensieve Zorg van Rivierduinen.
Het afgelopen jaar zijn er vijf scenario's met elkaar vergeleken. Hieronder renovatie van het huidige gebouw en een verbouwing van de oude Julianaschool. Deze opties blijken te kostbaar.

Er is ook gekeken naar nieuwbouw op de huidige locatie. Alhoewel dit financieel wel haalbaar zou moeten zijn (er is in de gemeentebegroting 15 miljoen euro gereserveerd), is dit minder gunstig voor de uiteindelijke opbrengst van de grond, en geeft het voor de leerlingen (die vanwege hun autisme erg aan structuur hechten) veel onrust.
Het beste scenario blijkt nieuwbouw op het terrein van Endegeest. Nadeel hier is wel dat het bestemmingsplan van het gebied nog moet worden vastgesteld, en dat niet Oegstgeest, maar Leiden eigenaar is van de grond.


Omdat de komst van een nieuw gebouw al jaren is uitgesteld, wil het college van burgemeester en wethouders nu vaart maken. Daarom stellen zij aan de gemeenteraad voor 400.000 euro ter beschikking te stellen om de plannen verder uit te werken.

Bestrating Terweeweg

Vorige week schreef Margriet Duyster een brief op deze plek over het slechte wegdek van de Terweeweg. Zij kreeg antwoord van wethouder Matthijs Huizing. "Het aanleggen van de definitieve bestrating van de Terweeweg en omgeving is uitgesteld mede op verzoek van bewoners van de Terweeweg en omgeving. Zij waren van mening dat er door de herbestrating onnodig veel bomen gekapt moesten worden. Dit heeft geleid tot een in februari 2018 aangenomen motie die stelde dat alle aangevraagde kapvergunningen ingetrokken of aangehouden moesten worden. Aangezien het onvermijdelijk is dat er bomen gekapt worden bij de herbestrating, is daarmee ook het project herbestrating Terweeweg stilgelegd. Na maanden overleg met bewoners, bomenbond en commissie Groen & natuur is overeenstemming bereikt over welke bomen gekapt moeten worden. Hierna kon pas de noodzakelijke omgevingsvergunning aangevraagd worden. Deze is vorige week maandag verstrekt. De gemeente is nu bezig met de aanbesteding van het werk die naar verwachting in januari 2020 afgerond zal worden. In maart 2020 kan dan met de uitvoering begonnen worden. De Terweeweg zal eerste worden aangepakt."

Oort-brug begin december weer open

De Jan Hendrik Oort-brug heeft een metamorfose ondergaan. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

verkeer n De werkzaamheden aan de Jan Hendrik Oort-brug, gestart op 9 september, liepen uit door zware regenval.

De fietsbrug over het Oegstgeesterkanaal verbindt Haaswijk met de Kennedylaan. De opbouw was in slechte staat en moest worden opgeknapt.

De aannemer De Vries Werkendam B.V. werkte eerder aan de Gerrevinkbrug, en werkt nu aan de renovatie van de Jan Hendrik Oort-brug en een kleinere brug verder Haaswijk in. De bovenbouw en rijdekken van de bruggen zijn in hun eigen werkplaats geproduceerd. Naar verwachting is de brug weer open in de eerste week van december.

Aanvragen vuurwerkvrije straat

Politiek n Oegstgeestenaren die met hun straat hebben afgesproken vuurwerkvrij te zijn met Oud en Nieuw, kunnen dat weer melden bij de gemeente.

De gemeente faciliteert hierbij bewonersafspraken met betrekking tot een vuurwerkvrije buurt door middel van posters en flyers.
Zes initiatiefnemers (straten) hadden zich vorige jaar aangemeld. Uiteindelijk zijn er tijdens de jaarwisseling twee straten geweest waarin met gebruik van posters werd aangegeven dat er sprake was van een vuurwerkvrije straat. De overige initiatiefnemers hebben om verschillende redenen de vuurwerkvrije buurt niet doorgezet.
De gemeente gaat niet zelf vuurwerkvrije buurten organiseren, maar biedt slechts hulp aan.

"We benadrukken dat het iedereen vrij staat om met elkaar afspraken te maken, maar dat niemand zich verplicht hoeft te voelen. De posters en flyers zijn ook dit jaar weer online aan te vragen."

Ventverbod in Oegstgeest

politiek n Kortgeleden heeft het Oegstgeester college een ventverbod ingesteld. Er is besloten om het venten van goederen in de vijf Oegstgeester winkelgebieden en bij evenementenlocaties te verbieden. Het verbod geldt overigens ook in het hele dorp voor deur-aan-deur verkoop op zondag en op alle dagen tussen 20.00 en 08.00 uur.

Het verbod geldt niet voor verkopers van de daklozen- of straatkrant of voor andere losse krantverkoop, maar wel voor de verkoop van abonnementen, zoals voor kranten, energiecontracten, loterijen en telefonie. Hiervoor is ontheffing is mogelijk.

Muziek

Voor straatmuzikanten geldt het ventverbod niet. Zij vallen onder een ander artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en kunnen op grond hiervan een ontheffing krijgen.
Het strengere beleid is een reactie op besluiten in omliggende gemeentes die de afgelopen tijd vergelijkbare maatregelen hebben genomen. Burgemeester Emile Jaensch zag het aantal verkopers in de winkelgebieden in Oegstgeest de afgelopen tijd toenemen, zo zei hij tegen Sleutelstad. "Inwoners hebben daar last van, mensen willen rustig hun boodschappen kunnen doen."
Met dit besluit pakt de gemeente ook de verkoop van alcohol en lachgas rond evenementen aan. Zeker lachgas vormt sinds enkele jaren een toenemend probleem.

Afval als grondstof

Foto: Willemien Timmers

De gemeente Oegstgeest gaat in navolging van Leiden -zonder overleg met onze Gemeenteraad- het gescheiden inzamelen van plastic, karton en blik in 2020 schrappen en restafval weer centraal laten ophalen en scheiden. Weg kans om bewust bij te dragen aan het verminderen van de afvalberg.

Een kleine blik terug. Het overheidsprogramma VANG was voortgekomen uit de zogenaamde Groene Groeistratie, gericht op het versterken van het concurrentievermogen van Nederland, door o.a. grondstof terug te winnen uit restafval en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie terug te dringen. Want dat is hoog nodig, getuige de enorme afvalbergen, de grote afvalverbrandingsovens (CO2 uitstoot!) en de plastic soep in de oceanen. De ambitie is om in 2020 in heel Nederland tot een afvalscheiding van 75% te komen. Wat betekent dat we in 2020 nog maar 100 kg restafval per inwoner mogen produceren (i.p.v. 250 kg), en dat dit in 2025 verder teruggedrongen moet zijn tot 30 kg p/h. De belangrijkste maatregelen die in veel gemeentes worden ingevoerd zijn het omgekeerd inzamelen (mensen brengen hun restafval zelf weg, waardoor ze gestimuleerd worden om meer afval te scheiden), Diftar (waarbij huishoudens verschillende tarieven betalen afhankelijk van de hoeveelheid restafval die ze inleveren) en meer soorten afval recyclen. Daarnaast een aparte aanpak voor hoogbouw en voor het inzamelen van keukenafval. Onderzoek heeft uitgewezen dat het Diftar systeem de meeste afvalreductie ofwel het hoogste scheidingspercentage oplevert. Dit systeem beloont mensen die hun afval goed scheiden en die nadenken over het produceren van minder afval. Daarmee zou ook Oegstgeest in hoge mate bij kunnen dragen aan die Groene Groeistratie. Er zitten wel wat haken en ogen aan (zoals risico op afvaldumping), maar over het algemeen levert het goede resultaten op. Hier heb ik destijds als Raadslid voor gepleit, in combinatie met omgekeerd inzamelen.

Als coach heb ik veel ervaring opgedaan met 'verandering' bij mensen. Onderzoek, maar ook mijn eigen ervaring, laat zien dat menselijk gedrag heel moeilijk te veranderen is, maar dat dit vergemakkelijkt wordt wanneer er een positieve beloning tegenover staat. Op eenzelfde principe berust ook het Diftar systeem.

Maar daar willen we in Oegstgeest niet aan. Een te grote uitdaging voor onze kleine gemeente. Nu dus maar een knieval gemaakt naar de Afvalverwerkers, die hun inkomsten de afgelopen jaren zagen terugvallen, maar nu weer blij kunnen zijn, want de hoeveelheid afval die ze te verwerken krijgen in onze regio zal weer omhoog gaan! Of alles netjes gescheiden en wordt hergebruikt door hen (i.p.v. verbrand) moeten we nog maar afwachten. Het positieve gedrag dat Oegstgeestenaren hebben aangeleerd bij het inzamelen van PMD gaat dus weer overboord. We gaan wel luiers inzamelen op centrale punten (van wie kwam dat voorstel ook alweer..?) en alle huishoudens krijgen een gratis bakje voor keukenafval. Dat scheiden wij thuis al sinds we ons herinneren! Zijn er echt nog mensen die hun keukenafval bij het restafval gooien? Ondanks dat betwijfel ik of deze maatregelen de nodige restafval-reductie zullen opbrengen. En als de reductie van restafval tegenvalt, dan dekken we ons alvast in, lees ik dat goed? Dan betalen mensen alsnog per afvalzak. Diftar zal dan ook in Oegstgeest worden ingevoerd, gewoon, zonder Raadsbesluit of participatietraject. Ja, zo doen we dat in Oegstgeest! Marlene Simoons

Burgerinitiatief wil Knarrenhof in dorp

wonen n Ruim 100 inwoners van Oegstgeest hebben tot nu toe serieuze belangstelling getoond voor een Knarrenhof in Oegstgeest. Voor het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest is dat voldoende basis om een initiatiefgroep op te richten met als doel het eerste Knarrenhof in Oegstgeest te realiseren. De herontwikkeling van Endegeest biedt hierin mooie kansen, zeker nu de Stichting Knarrenhof namens het burgerinitiatief een overeenkomst heeft gesloten met de Oudendal Groep.

Doel van de overeenkomst is te onderzoeken of een Knarrenhof haalbaar is in het Endegeest gebied. Een Knarrenhof voor onafhankelijk en zelfstandig wonen met burenhulp en samen het woonhof vormgeven als belangrijke uitgangspunten. Uit informatiebijeenkomsten van het burgerinitiatief is gebleken dat er te weinig aanbod is voor senioren in Oegstgeest. Huur- en koopappartementen zijn schaars en de wachttijd voor sociale huurwoningen bedraagt minimaal vier jaar. Senioren verhuizen daarom niet of te laat, waardoor de doorstroming op de huizenmarkt stagneert.

Het burgerinitiatief heeft bewust gekozen voor aansluiting bij het landelijk initiatief Knarrenhof. Het concept Knarrenhof is gebaseerd op de hofjes van vroeger maar met het gemak van heden. Privacy en wooncomfort staan centraal met ontmoeting en verbinding als belangrijke uitgangspunten. Het concept Knarrenhof gaat uit van een mix van koop en huur in het goedkope, midden en middendure segment. De bewoners zijn mede-opdrachtgever en betrokken bij de ontwikkeling. Meer info is te vinden op www.knarrenhof.nl.

Met de te ontwikkelen gebiedsvisie voor Endegeest heeft Oegstgeest een unieke mogelijkheid om een Knarrenhof in Oegstgeest tot stand te brengen. Het burgerinitiatief heeft samen met de Stichting Knarrenhof contacten gelegd met ontwikkelaar Oudendal Groep om een Knarrenhof in Endegeest te realiseren. Dit moet goed ingepast worden in de gebiedsvisie die voor de locatie wordt ontwikkeld. Daarover onderhoudt het burgerinitiatief contact met buurtorganisaties. Tevens moet er ruimte zijn voor sociale huur. Het burgerinitiatief vraagt de maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad en het gemeentebestuur om een Knarrenhof in Endegeest mogelijk te maken.

Brandweer redt kat uit benauwde positie

Met een hoogwerker wordt de kat uit de boom gered. | Foto Rob Maljers Foto: Rob Maljers

hulp n Op maandag 25 november heeft de brandweer een prachtige Angora-kat gered uit een boom op het Greet Koemanplein (Jo Vincentlaan) in Haaswijk. Het beestje bracht er enkele benauwde uren door, en wist niet hoe hij de vaste grond weer moest bereiken. Gelukkig schoot om een uur of twaalf de brandweer hem ter hulp.

Novembernummer 'Over Oegstgeest'

historie n Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift Over Oegstgeest, een uitgave van de Vereniging Oud Oegstgeest. Ten behoeve van de eigen leden, maar ook beschikbaar voor geïnteresseerde anderen. De VOO-leden hebben het najaarsnummer van 2019 in de brievenbus gekregen.

Het tijdschrift biedt weer een gevarieerd aanbod van verhalen over Oegstgeest. We reizen door de tijd van 200 jaar voor Christus tot afgelopen september. U kunt lezen over de Kelten aan de oever van de Rijn, over de bomen die Boerhaave plantte op Oud-Poelgeest en over de plantenkuipen langs de oprijlaan aldaar. Ook kunt u kennis maken met de eerste sportvereniging van Oegstgeest en met een bekende Oegstgeestenaar, die kleur gaf en geeft aan ons dorp. En dan hebben we nog de Wederopbouw in Oegstgeest en de nieuwe wijken van na de Tweede Wereldoorlog en daarnaast de Klassendag in het kader van de Open Monumentendagen. In de vaste rubrieken vindt u weer interessante wetenswaardigheden en uitdagende vragen over Oegstgeest in woord en beeld.

Het novembernummer van Over Oegstgeest is te koop bij de Oegstgeester boekhandels. Wie lid wordt van de Vereniging Oud Oegstgeest, krijgt het gratis, plus twee OO-nummers die eerder verschenen. Lid worden kan door een e-mail te sturen naar secretaris@oudoegstgeest.nl of door een briefje te schrijven naar het secretariaat: Wilthoeflaan 10, 2341 BL Oegstgeest.

Evangelische Gemeenschap verhuist naar Dorpscentrum

Charles Schuuring in de kleine zaal van het Dorpscentrum. | Foto Willemien Timmers

geloven n Warm was de ontvangst van de leden van de Stichting Evangelische Gemeenschap (STEG) op zondag 22 september in Dorpscentrum Oegstgeest. Zo tussen de dertig en veertig actieve kerkleden verhuisden van de Leidse Middelstegracht naar Oegstgeest.

Bijna honderd jaar waren er kerkdiensten van de STEG in Leiden. De gemeente kwam voort uit een zogenoemde 'opwekking' aan het begin van de vorige eeuw, toen onder andere evangelist Johannes de Heer het geloofsvuur vanuit Wales naar Nederland bracht. "Johannes de Heer trok binnen- en buitenkerkelijken aan, die allen interesse in 'de drie v's' gemeen hadden namelijk verzoening, vervulling en verwachting", vertelt één van de gemeenteleden van de STEG, Charles Schuuring op een herfstachtige dag in het Dorpscentrum. "Deze drie v's staan voor ons nog steeds centraal."

Naar aanleiding van de prediking van Johannes de Heer ontstond stadsevangelisatie Jeruél aan de Groenesteeg in Leiden. "Van hieruit begon de Evangelische Christengemeenschap, die vanaf 1923 in een verbouwde oude paardenstal aan de Middelstegracht bij elkaar kwam." In 1951 kwam evangelist Theo Dikkes op aanbeveling van Johannes De Heer naar Leiden en werd de vaste voorganger. Hij ging met zijn gezin boven de zaal wonen. De gemeente maakte een grote bloei door, en in de jaren negentig werd een extra pand aangekocht om daar het toen welig tierende jeugdwerk en de zondagschool te herbergen. In 1996 overleed voorganger Dikkes, en vanaf die tijd werden de preekbeurten ingevuld door gastsprekers. In de jaren die volgden liep het aantal bezoekers terug, en toen ook de vrouw van Theo Dikkes in april van dit jaar overleed, werd het kerkpand verkocht.

"Twee jaar geleden was ik al eens hier in het Dorpscentrum geweest", vertelt Schuuring. "Toen we wisten dat we op zoek moesten naar een andere locatie zijn we hier weer wezen kijken. We werden heel warm onthaald, en zijn blij dat we nu in de kleine zaal onze plek hebben gevonden."

Elke zondag om 10.00 is er een dienst. "We voelen ons hier thuis, en zijn blij dat de vrijwilligers klaarstaan om ons wegwijs te maken. We hebben hier in het Dorpscentrum ruimte genoeg om te groeien, dus iedereen is van harte welkom in de dienst. We zingen bij gitaar, fluit, accordeon en trommel, en streven in onze diensten naar verdere geestelijke groei, terwijl we uitkijken naar de wederkomst van Jezus Christus. Na afloop drinken we gezellig koffie met elkaar; we hebben onderling een warme, sterke band."

De STEG nodigt overigens alle senioren, maar ook jongeren, uit voor het kerstfeest op 17 december van 10.00 tot 14.00 uur, (Graag opgeven via stegleiden@gmail.com uiterlijk za 14-12).

www.steg-leiden.nl.

Wie gelooft er nog in?

Wie vertelt dat hij of zij geregeld op zondag naar de kerk gaat, wordt een beetje meewarig aangekeken. De Bijbel is in de boekhandel te vinden op de esoterie-afdeling. De muziek van de Mattheus-passion vinden we allemaal mooi, maar snappen we ook nog waar het verhaal over gaat? En wie begrijpt nog waar boeken, poëzie, schilderijen, beelden naar verwijzen als de verhalen uit de Bijbel je vreemd zijn? De afnemende kennis over en de verminderde tolerantie ten opzichte van een gelovig leven hebben niet alleen betekenis voor kerken, synagogen, moskeeën en hun 'inwoners', ze doen afbreuk aan het functioneren van onze samenleving als geheel. Ook in Oegstgeest. Er lijkt sprake van veel onbegrip, soms angst voor de rol van religie en geloof in onze tijd. Is niet geloven de norm en wel geloven de afwijking? Er is zelfs een soort geloofsschaamte bij mensen die tegen de tijdgeest van individualisme en rationaliteit in moeten uitleggen waarom zij 'er nog in geloven'. Gelovigen die bovendien afgerekend worden op uitwassen, of op moeten opboksen tegen gedateerde beelden over kerk en religie. Maar besef wel dat religie – in ons land van oudsher het christendom –in heel veel opzichten essentieel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van onze samenleving. Niet alleen in kunst en cultuur, ook in de ontwikkeling van heel onze samenleving. Een voorbeeld: de notie dat er geen onderscheid is tussen mensen, dat je je naaste moet lief hebben als jezelf, dat ieder mens ertoe doet, ze zijn directe fundamenten voor de ontwikkeling van de grondrechten zoals wij die nu kennen. Ook de ordening van onze Nederlandse samenleving is in hoge mate beïnvloed door de subsidiariteitsgedachte uit katholieke kring en het idee van soevereiniteit in eigen kring van de protestanten. Ik wil deze column positief eindigen: Er is een toenemende belangstelling voor religie en geloof in onze samenleving. Het Rebible-project van Inez van Oord, de aandacht en warmte die The Passion weet op te roepen, het boek Ongelofelijk van Yvonne Zonderop ('over de verrassende comeback van religie'), de aandacht voor de duurzaamheidsboodschap van de Paus. Nederland gaat misschien minder naar de kerk, maar de zucht naar betekenis en zingeving kan geen mens loslaten.

Arjan de Kok

Reactie: okecolumn@ziggo.nl

Wie gun jij een chic kerstdiner?

Nieuwenhuis: "Goed dat mensen durven praten over eenzaamheid." | FotoWT

geven n Op vrijdag 20 december vindt er in Oegstgeest een uniek evenement plaats. Op die dag kunnen Oegstgeestenaren een ander die dat echt verdient, trakteren op een viergangendiner van een chef-kok.

Initiators van het kerstdiner zijn Ivonne Janka en haar man, chef-kok Jeroen Jager. "Al heel lang hadden we het idee om iets bijzonders te doen met kerst. Om mensen met elkaar in contact te brengen. We zijn heel blij dat dit nu van de grond is gekomen. Iedereen is welkom. Eén persoon betaalt 15 euro voor twee diners. Het is een kans om mensen die er weinig op uit gaan of kunnen, of die eenzaam zijn, mee te nemen naar een mooie avond uit. Trakteer die buurman, dat buurmeisje of die kennis op een kerstdiner."

Foto: Willemien Timmers

"Ik ben enthousiast dat dit diner georganiseerd wordt", laat wethouder Jan Nieuwenhuis weten. "Het is mooi dat het in deze tijd makkelijker is om je uit te spreken als je eenzaam bent, of behoefte hebt aan contacten. Dat komt ook door de landelijke acties en programma's op televisie. Ik hoop daarom ook van harte dat ook mensen in Oegstgeest zelf een stap maken om met iemand naar het diner te komen, of dat anderen uit hun omgeving naar hen toe stappen. Veel mensen verdienen echt een avond uit." Zelf komt Jan Nieuwenhuis ook naar het Diner voor Twee, met iemand die er echt even uit moet. "Mooi om te doen."

Meld je aan voor het kerstdiner op 20 december

Gun je iemand in je omgeving een chic kerstdiner van een super-chef? Of heb je zelf behoefte aan een avond uit en weet je niet met wie je zou kunnen gaan? Stuur dan een mail naar redactie@oegstgeestercourant.nl onder vermelding van 'Kerstdiner voor twee' en vertel waarom jij of jouw gast zo'n avond uit echt verdient.

Senioren Vieren Samen Kerst

kerst n Al vele jaren wordt er voor de Senioren uit Oegstgeest in het Dorpscentrum aan de Lijtweg een kerstviering georganiseerd.

Ook dit jaar heeft de organisatie weer een mooi programma samengesteld, mogelijk gemaakt door de PGO, AVP en het Dorpscentrum en nodigt senioren uit op woensdag 18 december "Vanaf 16.00 uur bent u welkom en om 16.30 uur begint het programma, waar een viering deel vanuit maakt." Cappella pro Cantibus zal zorgen voor een muzikale invulling, evenals een pianist en een harpiste. Er wordt een (eenvoudige) maaltijd geserveerd. "Het belooft weer een mooi feest te worden. Geef u op uiterlijk 9 december, alleen of samen met uw partner, vriend of buurman/buurvrouw bij onderstaande personen. Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen, kunt u dit bij de aanmelding doorgeven en wordt er voor vervoer gezorgd."

Kosten: vrijwillige bijdrage.


Mevr. A. Brandt. 071-5174386 of g.a.brandt@hetnet.nl, mevr G. Kooijman 06-18392604 of gerriekooijman@planet.nl, mevr A. Louwerse 06-41802106 of amlouwerse@hotmail.com.

Radius gespreksgroep

ontmoeting n Donderdagmiddag 5 december van 14.00 tot 16.00 uur komt de Radius gespreksgroep bij elkaar in de Haeswijkflat aan de Kennedylaan.

"Eerlijk zullen we alles delen, suikergoed en marsepein..." Wie kent dat lied niet? "Welke rol speelde delen vroeger in uw jeugd? Moest u als kind veel delen? Was er genoeg te delen? Speelt delen nog steeds een rol in uw leven? Bent u er rijker door geworden? We kunnen ook lief en leed delen. Bent u daar goed in of houdt u leed liever voor u?" Via sociale media wordt ontzettend veel gedeeld. Toch blijft eenzaamheid een probleem voor ouderen maar voor jongeren.
"Kom gezellig meepraten."

Uitvoering Sinfonietta Voorschoten

muziek n Op zondagmiddag 1 december geeft Sinfonietta Voorschoten een uitvoering. Deze uitvoering vindt plaats bij GGZ Rivierduinen, locatie Oegstgeest, in het bezinningscentrum 'Het Kruispunt', Goudvinklaan 2.

Iedereen is van harte uitgenodigd. Aanvang van het concert: 15.00 uur. Het concert duurt een uur. Om 14.30 worden de bezoekers welkom geheten met koffie/thee en iets lekkers. De entree is gratis.

Uitgevoerd zal gaan worden:
- A. Vivaldi – Concerto in re minore RV 535"; Solisten Annemarie van den Brink en Ceacilia Wesselingh.
- W.A. Mozart – Quintet KV 581 voor klarinet, viool en cello; Solist Liesbeth Weites.
- G.P. Teleman – Concert voor altviool, strijkers en basso continuo; Solist Marjolein Hennes.
- J. Hayn – Symfonie No. 6 in D

Opbrengst collecte

alzheimer n De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Oegstgeest in de week van 4 tot en met 9 november €5406,98 opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.

"Wilt u in 2020 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij Jasper de Kogel, Carel Fabritiuslaan 27, tel. (071) 5155226."

Prachtige make-over restaurant China House

Ka Lun Ip in zijn prachtig vernieuwde restaurant. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

dineren n "Je merkt dat onze gasten zich nóg meer op hun gemak voelen, en dat nieuwe restaurantbezoekers aangenaam verrast zijn", vertelt Ka Lun Ip in zijn prachtig vernieuwde restaurant China House aan de Ommevoort in Oegstgeest. Het innovatieve Chinese restaurant is niet een gewone 'Chinees om de hoek', maar serveert moderne gerechten die in Oegstgeest en ver daarbuiten inmiddels erg geliefd zijn.

Door Willemien Timmers

Ka Lun Ip kijkt tevreden om zich heen terwijl hij vertelt over de veranderingen in de inrichting van het restaurant dat hij drie jaar geleden van zijn vader overnam. "Ik liep al langer rond met het idee om China House meer de uitstraling te geven van een Chinese tuin. Als uitgangspunt van de vernieuwing hebben we de muurschildering genomen, waar we nog steeds erg trots op zijn." Nieuw in het restaurant zijn de mooie magnolia's en de 'bomen' met kersenbloesem. Ook staan er twee indrukwekkende krijgsheren opgesteld in de 'tuin' van China House. "Ik ben erg blij dat ik met deze veranderingen nu mijn eigen stempel op het restaurant heb kunnen drukken. Gelukkig vond ik een interieur-stylist (Must projectinrichting uit Tiel) die precies aanvoelde wat ik wilde. Zij hebben een geweldige job gedaan."

Comfortabele sfeer

Met alle groene tinten en de bloeiende takken is de sfeer in China House intiemer geworden. De komst van een lange, comfortabele zitbank draagt ook bij aan het relaxed genieten van een mooi diner, en maakt dat gasten langer in het restaurant verblijven. "Je merkt inderdaad dat men na het dessert nog uitgebreid blijft natafelen met koffie, een likeurtje of een mooie whisky, omdat men zich op zijn gemak voelt hier. Dat is een enorm compliment voor ons restaurant."

Vernieuwend

De gasten van China House houden van de authentieke keuken en de moderne gerechten. "Iedere twee à drie maanden veranderen we de kaart, en zijn er steeds andere invloeden uit Maleisië, Japan, Thailand, Korea of Indonesië merkbaar. Bij alle gerechten serveren we uiteraard bijpassende wijnen. We zijn aangesloten bij de Fine Eastern Restaurants in Nederland, en maken van daaruit ook reizen om inspiratie op te doen: Voor nieuwe gerechten, maar ook voor mooie wijnen."

Vegetarische gerechten

De kaart verandert bij China House met de seizoenen mee. Zo staat er vanaf deze week wild op het menu. Overigens heeft Ka Lun ook prachtige vegetarische gerechten. "Dat is in de Chinese keuken heel normaal. De Chinese keizer bijvoorbeeld, met zijn Boeddische achtergrond, at met zijn familie van tijd tot tijd vegetarisch."

Kerstmenu

Voor de kerst hebben Ka Lun Ip en zijn koks weer een bijzonder kerstmenu samengesteld. "We proberen onszelf ieder jaar te overtreffen met gerechten die normaal niet op de kaart staan. Zo hebben we gestoomde tarbot, zeewolf, zeebaars en langoustine op een rijke bouillabaisse van kreeft, en serveren we roergebakken hertenrugfilet in Nashi peer-sojasaus. Het worden weer drie prachtige avonden!"

China House
Ommevoort 2
2341VV Oegstgeest
Tel: 071-5171129
info@chinahouse.nl
www.chinahouse.nl/

Xmas Fair 7 en 8 december op Oud-Poelgeest

kerst n Het seizoen met feestelijke kerstmarkten in de regio opent dit jaar met een unieke Kerstmarkt: de Xmas Fair rond Kasteel Oud-Poelgeest.

Dit feestelijke evenement zal op zaterdag 7 en zondag 8 december van 12.00 tot 20.00 uur plaatsvinden. Als het aan de organisatoren ligt groeit deze gratis toegankelijke Xmas Fair binnen enkele jaren uit tot een top-event met bovenregionale allure. "Je hebt Kerstmarkten in alle maten en soorten. Wij bieden bezoekers een unieke ervaring op een unieke locatie."

De organisatoren van de Xmas Fair op Oud-Poelgeest zijn Oegstgeestenaren Christina Gipon en Anouska Swaak. Vorig jaar hebben ze ervaring opgedaan met de deels natte, maar succesvolle kerstmarkt op het vroegere terrein van ASC. Dit jaar promoveert de Xmas Fair van een voetbalveld naar een landgoed.

De twee organisatoren zetten in op een Xmas Fair van hoge kwaliteit met veel sfeer, voor jong en oud. Christina Gipon: "Ik heb in München gewoond en ken veel bijzondere Duitse Kerstmarkten. Sfeer en kwaliteit staan daar altijd voorop. Dat willen we ook hier. De Xmas Fair moet voor alle bezoekers een feestelijke start van de decembermaand worden."

Voor kinderen is er een overdekt schaatsbaan (2 euro per half uur) die wordt gesponsord door Flex IT Rent en IT4Kids (een stichting die zich inzet voor kinderen die opgroeien in gezinnen die moeten rondkomen van een bestaansminimum).

De bezoekers van de Xmas Fair staat heel wat moois te wachten, beloven de organisatoren. Anouska: "Er is volop live-muziek. We bieden optredens van zangeres Marnie Baumer en haar pianiste Julia Buizer. Ook musicalgezelschap Otis zal moderne en klassieke kerstsongs ten gehore brengen. Natuurlijk zijn er diverse eetgelegenheden."

SOEK-special voor kinderen

Recycle Sint

hergebruiken n Aanstaande zaterdag vanaf 13.30 uur kunnen kinderen het speelgoed waarvoor ze nu te groot zijn, inleveren bij de SOEK Kringloopwinkel. Maar: Ze krijgen er wel speelgoed voor terug. Gratis.

Zo kunnen kinderen kennismaken met het principe van recyclen. Gebruikt speelgoed kan immers vaak best nog een tweede ronde mee. Je kunt er een ander kind blij mee maken. We gooien spullen vaak te gemakkelijk weg, terwijl dat niet hoeft. Sint kan ook duurzaam.
Het evenement heet de Recycle Sint. Sinterklaas is immers in het land en hij is een groot voorstander van recyclen en van cadeautjes. Daarom krijgen de kinderen iets extra's. Het principe is dat kinderen naar de SOEK komen met hun speelgoed. Ze mogen het omruilen en krijgen van van de SOEK een presentje.
Het is een middag voor de kinderen. Alleen kinderen kunnen gratis recyclen. Ouders zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd om met hun kind mee naar de SOEK te komen.

De kringloopwinkel van de SOEK is te vinden op de Endegeesterstraatweg 1a. Er is een grote parkeerplaats.

Spelletjesmiddag

ontmoeting n Maandag 2 december is er weer een spelletjesmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op de Jacob van Maerlantlaan 3 in Haaswijk.

De eerste middag was een succes met de spellen rummikub, memory en rolit. En natuurlijk met een drankje, hapje en gezelligheid. Speciaal voor deze middag is er een Sinterklaas-ganzenbord. Het Monopolyspel van Oegstgeest is er dan ook. Niks moet, alles kan. Bij de spelletjesmiddag kan gewoon aangeschoven worden. www.willezien.nl

Open Huis

gezondheid n Gezondheidscentrum Leidse Hout is dit jaar geopend. Op zaterdag 30 november houden verschillende praktijken in het gezondheidscentrum open huis van 10 tot 16 uur. Apotheek Leidse Hout, het kinderastmacentrum Air4(ce) Kids, de 'Jong en oud huidpoli' van Allerzorg en Balance diëtistenpraktijk zijn deze uren volledig open. De andere praktijken zijn een gedeelte van de dag geopend. Gezondheidscentrum Leidse Hout is gevestigd aan Dieperpoellaan 28, Leiden.

Tekenen en schilderen

cursus n Wie altijd al belangstelling gehad heeft in tekenen of schilderen en wie het leuk vindt om elke week kennis te maken met nieuwe technieken kan terecht bij de teken- en schildercursussen van Mayo de Graaf in Haaswijk. Ze heeft een knus maar professioneel atelier. Door de individuele aandacht zijn de lessen geschikt voor beginners en gevorderden. Tel.: 06 25232554 of mayo8@casema.nl.

Buurtinloop Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest Oranje-Nassau

Buurtambassadeurs Oranje-Nassau in gesprek met het bestuur van LZLO en de sociaal makelaar van de gemeente. | Foto Willemien Timmers

ontmoeting n Afgelopen zaterdag waren ongeveer dertig mensen aanwezig bij de buurtinloop voor de wijk Oranje-Nassau in de Hofdijckschool.

Onder leiding van de buurtambassadeurs van Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest is met (oudere) wijkbewoners besproken wat zij nodig hebben om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Door het bezoeken van oudere wijkbewoners hadden leerlingen van het Rijnlands Lyceum vooraf een inventarisatie gemaakt van hun wensen en behoeften. Vervolgens is met bewoners besproken wat zij voor hun buurtgenoten kunnen betekenen.

Een flink aantal wil indien nodig bijspringen met bijvoorbeeld boodschappen doen, koken, tuin onderhouden of rijden bij ziekenhuisbezoek. Ook bleek dat groepen bewoners elkaar al steun bieden via een straat-app.

Vanwege het succes wordt mogelijk in meer buurten een buurtinloop georganiseerd

De buurtambassadeurs van Oranje Nassau gaan de komende tijd bekijken hoe ze vraag en aanbod aan elkaar kunnen koppelen. Daarbij kijken ze ook naar andere initiatieven binnen onze gemeente. Vanwege het succes wordt mogelijk in meer buurten een buurtinloop georganiseerd.

Wandelen over tien bruggetjes door 'De Geesten'

Brug nummer negen bij het gemeentehuis. | Archieffoto Willemien Timmers

wandelen n Mijn tuinhekje gaat open en Kisa trippelt meteen naar rechts. In de verte doemen het weiland van Bremmer en de bosrand al op. We steken de nog stille Leidsestraatweg over en lopen langs de sloot met het meerkoetennest richting Villa Pomona, waar we rechtsaf slaan richting de Geesten. Een bord achter het stalen hek bij het weiland bevat een bezwering die toekomstige generaties vast niet meer begrijpen: 'Pokémon NO GO!'

Door Jan Paul Hinrichs

De koeien en schapen ver weg, achter het ooievaarsnest, hebben het eerste zonlicht opgezocht. Vlakbij grazen pelotons Canadese ganzen. Een reiger zweeft aan en posteert zich aan de rand van de kreek. Kauwen fladderen rond een pestbosje. Kisa weet de weg langs de nog slaperige huizen en dwarsstraten.

Bremmer

Bij de speeltuinvereniging is het eerste bruggetje [1] al, met stalen relingen en anderhalf dozijn planken overdwars. We slaan rechts af, naar het zigzag hekwerk en het Pad van Bremmer. Dorp en straatweg zijn hier ineens ver weg. We lopen over een schelpenpad langs manshoge bramenstruiken. De Pauluskerk slaat half zeven in de morgen.


Over een tweede kreek ligt een houten vlonder zonder reling [2]. Tegen de bosrand traceert Kisa konijnen op hun achterpootjes. Mistroostig grommend voegt ze zich op haar sneeuwwitte pootjes in het schelpenpad langs de uiterste percelen van de tuinvereniging. Appels, peren, pruimen en druiven rijpen hier. Over de sloot ligt een nog jonge boom, omgewaaid in de voorjaarstorm, met zijn takken in het water. De kruin op de oever is kaal gevreten door koeien en schapen, die het gras eromheen hebben vertrapt.


De kwekerij achter de volgende houten vlonder [3] is omzoomd door hoge bomen. Rode beuken vlammen op. Het is hier meteen windstil en warmer. Kisa neemt het pad naar rechts, naar de kwekerijwinkel. Dauw ligt op sla, kool en prei. 'Videotoezicht' waarschuwt een bordje. Verderop in een sloot met zwaar kroos ligt een zwanenfamilie roerloos in het water. De vader sist waarschuwend naar Kisa.


Ik volg Kisa naar links, over het pad langs een met varens begroeide oever van een kreek dat op een in het groen verborgen tennisbaan vastloopt. Aan een kastje de mededeling: 'Alleen toegankelijk voor betalende personeelsleden van Rivierduinen'. We lopen terug naar het eerste stenen bruggetje [4] op onze route. Vijftig meter verder is weer zo'n brug met gietijzeren reling [5], maar nu weer van planken. Tussen de bomen en struiken schemeren de contouren van kasteel Endegeest en een houthakkershuisje met stapels boomstammen.

Kasteel

We verlaten het bos bij het theehuis en staan meteen aan de kasteelgracht. Achter een brede asfaltbrug [6] ligt een reusachtige molshoop aan het water: de ijskelder. De weg voert ons verder langs een zandstenen obelisk en verlaten paviljoens. Vliegtuigen die vanuit het westen aanvliegen, doorbreken de ochtendstilte. We slaan linksaf naar het modernistische recreatiegebouw met ronde stalen deuren, Escheriaanse buitentrappen en brede dakoverstekken aan de Rhijngeesterstraatweg en steken over. Voorbij de oude protestantse school en het gebouwtje van de kringloopwinkel wacht het donkere bos van Rhijngeest.

Boskreek

Achter de brug met relingen [7] en planken vol gaten ontvouwt zich rechts van ons een pad langs de boskreek. Eendjes schuifelen naarstig het water in als Kisa nadert. Wortels schieten midden op zijpaadjes omhoog. De Drakenbrug [8] met vier witte slangen overspant een verscholen bosmeertje, de meest tijdloze plaats van ons dorp. In het water drijft een holle boomstam vol veren waarop eenden slapen, als vakantiegangers op de rand van een zwembad. Het is hier nog schemerig: de hoge bomen houden het zonlicht tegen. Even verderop eindigt het bos en is de weg ineens van asfalt.
Voor de afslag naar links glanst een smeedijzeren toegangspoort van de witte villa met luiken die, met slagschaduwen, weelderig loof en fel spikkelend zonlicht, aan de residentswoning van Soerabaja doet denken. We lopen verder, langs de bostuin van een directeursvilla, omringd door bamboe, en langs gesloten zorgcomplexen. Het Gemeentehuis aan de rechterhand ligt aan een onbeheerd park met half uitgewiste paden en vervallen banken. De beukennootjes op het mos kraken weldadig onder mijn schoenen.

'Aan het einde denken we de verdwenen witte Paardenbrug

De negende kreek, onder het hek van het gemeentehuis, staat droog. De brug hier [9] is samengevloeid met de weg. We slaan rechts af. Bij het Witte Huis op de hoek lopen we de Endegeesterlaan in, langs majestueuze bomen, rododendronhagen en de achteringangen van de huizen aan het Wilhelminapark. Aan het einde denken we de verdwenen witte Paardenbrug [10], welbekend van oude ansichtkaarten, over de Zandsloot die lang geleden is gedempt.


Op de nog altijd stille straatweg, tussen de ijssalon en de makelaardij, waaiert broodgeur aan van de banketbakkerij in de winkelstraat. De Pauluskerk slaat zeven uur. In de straat knippert een taxi voor het hotel. Het dorp opent zich voor de wereld: Japanners in raafzwarte pakken kijken toe hoe hun koffers de achterbak ingaan. Kisa krijgt de keuze: de voordeur of achterom. Zij kiest resoluut voor het eerste: de kortste weg naar haar bak.

Endegeest, Rhijngeest en Overgeest

Foto: Wil van Elk

visies n De zorgorganisaties Rivierduinen en Stichting '45 trekken zich terug uit Oegstgeest. Wat moet er gebeuren met het landgoed Endegeest, de buitenplaats Rhijngeest en het gebied Overgeest dat zij achterlaten? Omwonenden, schrijvers, natuurliefhebbers, biologen, historici, grondeigenaren en projectontwikkelaars hebben allemaal hun eigen ideeën over de toekomst van deze laatste groene oase in de Randstad. De Oegstgeester Courant biedt hen een podium voor hun visies zonder daarbij partij te kiezen.

Het spits wordt afgebeten door Jan Paul Hinrichs, auteur van De poëzie van een enclave (uitg. De Wilde Tomaat, 2017). Vrijwel dagelijks loopt hij met zijn hond Kisa een vaste route door de Geesten, die over tien bruggetjes voert. In deze bijdrage beschrijft hij 'de mooiste wandeling van Oegstgeest' op een vroege morgen in augustus. Dit traject ligt nu nog voor iedereen open. Zijn artikel is een pleidooi om bij de nieuwe ontwikkelingen in dit gebied, recht te doen aan dit landschap, dat zoveel patiënten en verplegers van de psychiatrische inrichtingen Endegeest en Rhijngeest en omwonenden decennia lang rust, ontspanning en gezondheid heeft geboden.

| Foto Wil van Elk

endegeest, rhijngeest en overgeest

15 / 26

Foto: Wil van Elk

Op zaterdag 23 november heeft Sint Nicolaas voet aan wal gezet in Oegstgeest. Enthousiast werd hij bij het Boerhaaveplein verwelkomd door honderden kinderen, die met hun ouders en grootouders naar de intocht waren komen kijken. Sint nam uitgebreid de tijd om handen te schudden en selfies te maken. Op het podium op het plein heette burgemeester Emile Jaensch hem en zijn Pieten welkom.

Daarna ging de Sint naar Kasteel Oud-Poelgeest om de kinderen van Oegstgeest te ontvangen en met hen op de foto te gaan. Ook rustte hij daar uit in zijn eigen slaapkamer. Na een pauze nam hij de tijd om ook de winkeliers van de De Kempenaerstraat en Winkelcentrum Lange Voort een bezoek te brengen.

Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk

| Foto's Wil van Elk en ­Willemien ­Timmers

aankomst sint in oegstgeest

Lekker Anders: smaakexplosie bij Captain's dinner

dineren n Op 18 november werden de deelnemers aan het Captain's dinner verrast met een kleurig, geurig en zeer smakelijk driegangendiner in het Dorpscentrum.

In een maritieme sfeer genoten de gasten van een zee aan traditionele basisgerechten van allerlei soorten peulvruchten. Verschillende bereidingswijzen en combinaties met groentes, kruiden, mooie salades, heerlijke sauzen en zoetzure bijgerechten gaven aan de maaltijd een verrassende twist.

n Tekenwedstrijd Amnesty op basisschool De Vogels

Foto: Willemien Timmers

kinderrechten n Op woensdag 20 november kregen de leerlingen van groep 8 van openbare basisschool De Vogels les van de mensen van de Scholengroep van Amnesty Oegstgeest. Het thema dit jaar is 'Recht op een dak boven je hoofd', en daar kregen de kinderen een opdrachtenboekje over uitgereikt.

Ook was er op deze dag, precies dertig jaar na ondertekening van het Kinderrechtenverdrag, tijd voor een tekenwedstrijd. Burgemeester Emile Jaensch was hierbij even aanwezig. De jurering van de tekeningen vond nog dezelfde dag plaats. De winnaars kregen een oorkonde en een hoody.
Op de Dag van de Rechten van de Mens, 10 december, houdt Amnesty Oegstgeest de gebruikelijke schrijfmiddag in de Openbare Bibliotheek, Lange Voort 2 T. Alle wedstrijdtekeningen zijn daar te bezichtigen.
Informatie: www.oegstgeest.amnesty.nl
| Foto Willemien Timmers

Sint verrast Zonnebloemers

Foto: Rob Maljers

sint n Zaterdagmiddag kwamen zo'n 60 Zonnebloemgasten naar de aula van het Duinzigtcollege om de verjaardag van Sint al vast te vieren.

Foto: Rob Maljers

Oude bekenden troffen elkaar, vrijwilligers liepen af en aan. Dansdocente Ineke zorgde voor beweging en Kwartet Rob Boxhoorn voor de vrolijke noot.
Na de thee, de koffie en het banket beklom burgemeester Jaensch het podium en kondigde aan dat de Sint van plan was om zelf nog even langs te komen. En dat deed hij, samen met zijn Pieten. Sint was nog wat moe van de lange reis en van het gejuich van alle kinderen. Hij begon van vermoeidheid zowaar even in het Spaans te spreken. Maar daarna was zijn boodschap voor de ouderen van Oegstgeest helder en duidelijk: zet uw schoen en blijf genieten!
Voor meer info over Zonnebloem Oegstgeest www.zonnebloem.nl/oegstgeest of bel Lineke Zwart via (071) 522 76 57.

DD-club

ontmoeting n Inmiddels al de derde maal zijn Oegstgeestenaren afgekomen op de uitnodiging van 'Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest' om gezellig samen te zijn bij de DD-club, in de Haeswijkflat. De organisatie had aan Aafje de Bloois (die ook buurtambassadeur is voor de wijk Voscuyl) gevraagd om met Willem van den Burgh en Michel Turk op te treden. Er waren bij het gezamenlijke avondmaal rond de 25 personen en nog een tiental volgde na half acht. De DD-club streeft ernaar om de derde donderdag van de maand de gelegenheid te geven aan Oegstgeestenaren, met elkaar kennis te maken en - wie weet - afspraken te maken over wederzijdse burenhulp of ondersteuning. mjadebosschere@kpnmail.nl of 0653267674.

Inzameling mobieltjes groot succes

geven n De actie inzameling mobiele telefoons heeft veel respons opgeleverd. "Vorige week heb ik een doos met 100 niet meer gebruikte mobieltjes en smartphones naar het regionale inzamelpunt gebracht", aldus Wim van Tuijl. Zonder meer een mooie opbrengst. Het mes snijdt aan twee kanten. Dorcas ontvangt geld van een recyclebedrijf per mobieltje en bruikbare materialen worden opnieuw gebruikt.

n Uitje voor SOEK-vrijwilligers

ontmoeting n Afgelopen september bestond de SOEK vijf jaar. Op maandag 11 november werd dit lustrum gevierd met een heerlijk dagje uit.

's Ochtends brachten de vrijwilligers een bezoek aan Naturalis, een museum dat na de verbouwing een indrukwekkende metamorfose heeft ondergaan. Na dit intensieve museumbezoek hadden de deelnemers een duurzame lunch die overigens ook heel lekker was, in Lab 071. Nu op naar de volgende vijf jaar.

Sinterklaasorkest

Foto: Vivian Wesselingh

muziek n Afgelopen zondag organiseerde BplusC in samenwerking met het JSR het jaarlijkse Sinterklaasorkest. Zo'n 55 muzikantjes uit Oegstgeest en Leiden kwamen bijeen om gezamenlijk sinterklaasliedjes in te studeren. Voor de meeste kinderen was het best spannend omdat zij voor het eerst in een orkest speelden. De middag werd afgesloten met een feestelijk concertje voor Sinterklaas en zijn gevolg. | Foto Vivian Wesselingh

de week in beeld

Fiks laat Nieuwerkerk ontsnappen

De nederlaag met opnieuw een smalle marge was een grote teleurstelling voor Fiks. | Foto Wim van Tuijl Foto: Wim van Tuijl

Korfbal n Fiks heeft in Nieuwerkerk a/d IJssel geen punten weten te bemachtigen. Na het slotsignaal stond De Oegstgeester formatie met 22-20 met lege handen.

"Het was een zwaar bevochten overwinning", echode de speaker direct na afloop. De nederlaag met opnieuw een smalle marge was een grote teleurstelling voor Fiks. Juist een tegenstander als Nieuwerkerk is een ploeg waartegen in de zware hoofdklassenpoule punten kunnen worden gepakt. De ontmoeting was voor het publiek uitermate aantrekkelijk als je terugkijkt op het scoreverloop. In de eerste helft was voor de thuisploeg alleen in de beginfase sprake van een voorsprong van meer dan één punt zichtbaar op het scorebord. Roy Vreeken, Melissa Heijne en Michelle Rozenbroek bogen een 3-1 achterstand om in een voordelige 3-4. Daarna ontspon zich een zeer interessant treffen, waarin het verschil nooit meer was dan één punt. Bij rust stond Fiks aan de goede kant (12-13).
"We kwamen bijzonder goed de kleedkamer uit", verwoordde Bas Harland na afloop. Dit vond bewijs in de uitloop naar 12-16 door scores van Jan Anholts, Lianne Anholts en Michelle Rozenbroek. "Daarna hebben we het aanvallend laten liggen", mijmerde Dominic van Welzen. Feit was dat de thuisploeg zich terugknokte in de wedstrijd en in die fase tegentreffers van Fikszijde uitbleven. Nieuwerkerk kwam in een flow en zette na 18-18 de wedstrijd naar de hand. Bas motiveerde de invalbeurt van Jerry Buurman met de specifieke sterke verdedigende capaciteiten. Zoals gememoreerd glipte Fiks na de gelijke stand de wedstrijd Fiks uit de handen. Een wedstrijd waar meer inzat dan de 22-20 nederlaag.
Zaterdag weer een loodzware tegenstander: 16.30 uur in De Cuyl.

De Helden van de blaashal

hockey n Het einde van de eerste helft van het veld hockeyseizoen nadert alweer. Nog enkele competitie weken en dan start het zaalhockey seizoen.

Sinds vorig jaar wordt er bij LOHC gehockeyd in de eigen blaashal - de Long Island Yachts Dome. Het opzetten van de blaashal op een van de kunstgrasvelden is een jaarlijks terugkerend intensief project. Onder leiding van de blaashal commissie (Jan Willem Kakebeeke, Freek Bleeker en Matthijs Snijder) is er vanaf vorige week woensdag hard gewerkt om de voorbereidingen te treffen (het opensnijden van het veld, de elektriciteit gereed maken, etcetera).

Vorige week is op vrijdagavond en zaterdag het dankzij de hulp van vele vrijwilligers gelukt de blaashal op te zetten en in te richten. Zondag kon direct gestart worden met de eerste trainingen in de hal. De komende weken krijgen alle teams de kans zich goed voor te bereiden om uiteindelijk in het weekend van 7 december te starten met de eerste competitie wedstrijden.

Dit jaar zal de horeca bij LOHC ook in de blaashal aanwezig zijn en kunnen alle bezoekers genieten van een warm kopje koffie en een broodje. Kom vooral eens kijken!

Met vrijwilligers de toekomst in

inzet n Wat zijn op dit moment de trends en ontwikkeling wat betreft vrijwillige inzet? Op 28 november van 16.00 tot 18.00 uur organiseert i-doe een samenwerkingsbijeenkomst over hoe je als maatschappelijke organisatie succesvol kunt werken met vrijwilligers van nu en in de toekomst.

Onderzoeken wijzen uit dat er niet zozeer een tekort is aan vrijwilligers maar dat vrijwillige inzet andere vormen, motieven en inrichten van je organisatie vraagt. Hoe speel je daar op in; om toekomstbestendig ingesteld te zijn op de 'nieuwe vrijwilliger'?
Ontdek waar je potentieel aan vrijwilligers zitten en hoe je ze kan werven, boeien, begeleiden en binden. Leer van elkaar tijdens deze interactieve bijeenkomst in de Volksuniversiteit in Oegst­geest. Deze bijeenkomst is bedoeld voor beroepskrachten en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties. Kijk voor meer informatie of meld je spoedig aan op www.i-doe.nl/agenda of neem contact op met Hilly Geleijnse, telefoon 071 5160474

Inzameling voedselbank

geven n Elke maand wordt er in Oegst­geest voedsel ingezameld voor de voedselbank in Leiden.

De voedselbank is onder meer afhankelijk van particuliere giften om de mensen die van de voedselbank gebruik maken, te kunnen voorzien van een voedselpakket.
Oegstgeestenaren kunnen boodschappen als koffie, thee, suiker, pasta, rijst, wasmiddelen en blikken groente/soep/vlees of vis en zonnebloemolie inleveren op dinsdag 3 december van 19.00-19.45 uur bij de Rehobothkerk, ­Lijtweg 1 (tegenover de Shellpomp). Een vriendelijk verzoek om geen kleding en verse producten af te geven.

Kerstverkoop Lilianefonds

helpen n Maandag 2 december en dinsdag 3 december is er de traditionele Kerstverkoop ten bate van het Lilianefonds in Serviceflat Haeswijk (President ­Kennedylaan 141).

Van 9.00 uur tot 13 uur kan men hier terecht voor het kopen van kaarten, kerst- en winterspulletjes, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan het Lilianefonds: het fonds dat bijdraagt aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.

Senioren-soos op Tweede Kerstdag

kerst n Op Tweede Kerstdag is er voor senioren een gezellige middag in het Dorpscentrum, zodat niemand deze dag alleen hoeft door te brengen.

De 'senioren soos' is op donderdag 26 december van 14.15 tot 16.30 uur.
De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

sport / nieuws

FC Oegstgeest wint overtuigend

Eén van de vele strafcorners die de fantastische keepende Salman Akbar wist te stoppen. Foto: Ed Patijn

voetbal n Eindelijk beloonde het team van FC Oegstgeest zichzelf na al het harde werken met een drie punten wedstrijd. In de afgelopen wedstrijden zaten ze er vaak heel dicht bij maar lukte het toch iedere keer net niet. Afgelopen zaterdag lukte het eindelijk wel. Zeer kort na het eerste fluitsignaal viel het eerste doelpunt. Ondanks het grote overwicht duurde het tot 30 minuten in de tweede helft voordat de wedstrijd op slot ging. De wedstrijd eindigde in een verdiende 3-1 winst.

Afgelopen zaterdag had FC Oegstgeest tijdens de thuiswedstrijd tegen Gouda een vliegende start. Vlak na aanvang van de wedstrijd wist Bob den Hollander de score op een voorzet van Wouter de Bruyn al op 1-0 te zetten.
Ook in het vervolg van die eerste helft van de wedstrijd was het FC Oegstgeest die het spel bepaalde. Vooral de strijd, het harde werken, viel op. Hoewel de passes niet altijd zuiver waren, was er wel een soort van herboren team te zien die met overtuiging in de aanval ging. Dit resulteerde in verschillende grote kansen. Daan van Moorsel, Bob den Hollander en Wouter de Bruyn kwamen diverse keren heel dicht bij een doelpunt.
En, dit terwijl Gouda nauwelijks tot die gelegenheid kwam. Tot op die keer na dan, vlak voor rust. Toen lukte het ze toch om één van de zeldzame kansen om te zetten in de gelijkmaker: 1-1. Direct na dit doelpunt floot de scheidsrechter tegen de verhouding in met een gelijke stand voor het rustsignaal. De thuisploeg had gelegenheid genoeg gehad om de wedstrijd al in de eerste helft op slot te gooien, maar het ontbrak in die eerste periode aan die verdiende afmaker.

FC Oegstgeest had eindelijk echt reden tot juichen, de eerste driepunter is een feit. | Foto lichtenbeldfoto.nl Foto: Paul Lichtenbeld

In de tweede helft veranderde er niet veel in het spelbeeld. FC Oegstgeest was nog steeds de bovenliggende partij, maar Gouda kwam wel wat meer op en gaf meer tegengas. Hierdoor ging het spel veel meer op en neer, wat vervolgens ook resulteerde in iets meer kansen voor Gouda. Voor FC Oegstgeest gelukkig nog zonder gevolgen.
Halverwege kwam Tim Bakker heel ongelukkig ten val in het strafschopgebied van Gouda. Het publiek vermoedde een penalty, maar de scheidsrechter stond er boven op en was onverbiddelijk: geen strafschop. Tim Bakker werd vervolgens met brancard van het veld gedragen en moest voor controle naar het ziekenhuis. Hierna kon de scheidsrechter het spel weer hervatten.
Na 30 minuten viel dan toch dat bevrijdende doelpunt. Harm-Jaap Boerma lanceerde Wouter de Bruyn en hij scoorde vervolgens de 2-1.
Op zoek naar de gelijkmaker nam Gouda meer risico waardoor ook de thuisploeg ook meer openingen kreeg. Tegen het einde van de wedstrijd maakte Daniël van Vliet, die voor Tim Bakker in het veld kwam, van een van deze gelegenheden gebruik. Hij brak door de verdediging van Gouda heen brak en maakte de 3-1.

Met deze winst verlaat FC Oegstgeest de laatste plek in de stand van de competitie. En met de opgaande lijn die het team weer heeft laten zien, is er zeker uitzicht op meer. Zo onderin het rechter-rijtje horen ze gezien vertoonde in deze wedstrijd zeker niet thuis.


Volgende twee weken spelen ze twee keer uit. Eerst tegen Aarlanderveen en daarna tegen Blauw Zwart.

Gelijkspel tegen Voordaan voor Dames LOHC

Het spel zag er verzorgd uit en al snel werden de eerste kansen gecreëerd. | Foto Ed Patijn Foto: Ed Patijn

hockey n De laatste competitiewedstrijd van 2019 stond op het programma voor de LOHC dames 1. Voordaan uit Groenekan kwam op bezoek op de Krogt. Het beloofde een spannende pot te worden, omdat Leiden slechts 1 plek boven Voordaan op de ranglijst stond. Het fluitsignaal klonk en vanaf de eerste minuut begonnen de dames scherp aan de wedstrijd.

Het spel zag er verzorgd uit en al snel werden de eerste kansen gecreëerd. Net voor het einde van het eerste kwart werd de eerste corner van wedstrijd behaald die met een sleepcorner net naast de paal belandde. Ook het tweede kwart zette Leiden het goede spel voort. Er werd als team een goede press neergezet waardoor Voordaan amper nog over de middenlijn kwam. Helaas lukte het Leiden niet om het goede spel te belonen met een doelpunt. Met een stand van 0-0 gingen de dames de kleedkamer in.

Ook de tweede helft was Leiden de bovenliggende partij en creëerde ze de ene na de andere kans. Ook werden meerdere corners behaald maar ook dit leidde niet tot het eerste doelpunt. Totdat Alison Lee op de kop van de cirkel een strafcorner nam met een sleeppush. De keeper van Voordaan wist de bal in eerste instantie nog net uit de goal te houden maar gelukkig stond aanvoerder Sanne Mulder precies op de goede plek om de bal in tweede instantie alsnog in de goal te prikken. Het was 1-0.

Het vierde kwart brak aan waarin van alles gebeurde op het veld. Zowel Voordaan als Leiden kreeg een aantal groene en gele kaarten waardoor de laatste paar minuten erg chaotisch verliepen. Voordaan besloot hun keeper te wisselen om toch een punt mee naar huis te kunnen nemen.

Ondanks het goede spel en het vele balbezit van Leiden kreeg Voordaan in de laatste minuten twee corners. De eerste werd goed uitgelopen. Voordat de tweede corner genomen werd floot de scheidsrechter af waardoor Leiden wist dat het alles op alles moest zetten om de bal uit de cirkel te krijgen. De bal werd genomen en via een variant kwam de bal in het midden van de cirkel terecht. De arbitrage kende vervolgens Voordaan een strafbal toe. Voordaan liet deze kans niet liggen. Eindstand 1-1.

Het gelijkspel van 1-1 was niet waar Leiden voor gestreden heeft maar desondanks konden ze erg tevreden zijn met het spel dat ze op de mat hebben gelegd. Het goede hockey geeft veel vertrouwen voor de tweede helft van de competitie.

ASC moet het doen met puntendeling

Voetbal n Het is ASC niet gelukt om tegen laagvlieger HMSH de drie punten in huis te houden. Na afloop bleef de teller staan op 1-1.

Het applaus voorafgaand aan deze wedstrijd ter ondersteuning van sporten zonder discriminerende uitspraken was voor wat betreft de eerste rondgang het hoogtepunt. Voor de voetballiefhebber viel er in die eerste helft van deze confrontatie weinig lol te beleven aan het spel.

Matig

Het voetballend niveau was op zijn zachtst gezegd aan de matige kant. "Zeg maar gewoon slecht", gaf trainer Mo Boudrine aan. Speler Ahmed Fernane onderschreef die conclusie. "We misten als ploeg bezieling om er een wedstrijd van te maken." De tegenstander had wat meer gedrevenheid in huis en beloonde zich daarvoor in minuut 20. Slordig balverlies op het middenveld leidde een goede counter in die, mede door te vroeg uitlopen de keeper, tot een achterstand voor de thuisploeg leidde.

Mo Boudrine benadrukte in de pauze dat het niveau niet veel slechter kon en gaf zijn team mee om met meer alertheid en scherpte te gaan voetballen. In de tweede helft steeg het spelpeil aanzienlijk en kwam ASC toe aan beter aanvalsspel en een wil om te gaan scoren. De verdiende gelijkmaker zou na 16 minuten spelen tot stand komen. Uit een goede corner scoorde Dylan Bakker de 1-1. Beide teams gingen op jacht naar de winnende treffer en dit kwam het spel ten goede. Zowel ASC als HMSH kregen kansen, maar de afronding ontbrak.

De beste kans kwam in de slotminuut voor de roodzwarte formatie, in de fase dat de tegenstander vanwege een rode kaart met een man minder speelde. Vrijstaand voor de keeper werd het schot in de handen van de doelman geschoten in plaats van in de openliggende ruimte aan de linkerkant van het doel.

"Jammer van de gemiste kans, maar we hebben in de tweede helft met veel meer passie gespeeld", aldus de conclusie van Ahmed Fernane.

LOHC - Phoenix 1-1

hockey n LOHC ontving afgelopen zondag Phoenix. Een ploeg waarmee LOHC samen met Upward op een gedeelde eerste plaats stond. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden op De Krogt aan de Hofbrouckerlaan.

De ploeg uit Oegstgeest startte de wedstrijd echter matig en het initiatief lag in de eerste helft volledig bij de gasten uit Zeist.
Phoenix kreeg in de eerste helft maar liefst 11 strafcorners. Deze werden bijna allemaal gestopt door Salman Akbar, de Pakistaanse keeper van LOHC, die daarmee zijn team in de wedstrijd wist te houden.


In de tweede helft wist LOHC meer op de helft van Phoenix te spelen en kansen te creëren. De eerste goal van de wedstrijd viel pas in de vijftigste minuut maar aan de andere kant. Phoenix wist vanuit de korte hoek met een backhand te scoren, een onhoudbare bal voor de fantastisch keepende Salman Akbar. Het daaropvolgende offensief van LOHC resulteerde in een strafcorner waaruit Bob van Brussel in de zevenenvijftigste minuut de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg LOHC nog een strafcorner mee, maar deze wist de ploeg niet te verzilveren waardoor de stand gelijk bleef.
Doordat Zwart Wit wist te winnen en Upward gelijkspeelde deelt LOHC de eerste plaats voor de winter met deze teams en Phoenix, totaal dus vier teams op de eerste plaats. De tweede helft van het seizoen belooft dan ook zeer spannend te worden. Het seizoen begint voor LOHC weer op 8 maart met de thuiswedstrijd tegen Berkel en Rodenrijs.

1 december

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Kruispunt Rivierduinen 10.30 pastor J. Biemans
Regenboogkerk 10.00 ds. R.C. Veldman
Groene of Willibrordkerk 10.00 geen dienst, zie Regenboogkerk

Verpleeg- en ziekenhuizen

Van Wijckerslooth-Rustenborch één viering per zondag. 10.30 gez. viering, R.K.-viering pater B. Wehlin

LUMC 10.00 hr. R. Bafati

R.-k. Willibrordkerk

Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur. In het weekend om 11.00 uur. Op de zaterdagen van de even weken om 19.00 uur. Voor de meest actuele informatie over de aard van de viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl


Geref. Kerk Vrijgemaakt

10.00 u ds. R. Heida
16.30 u ds. J. Schelling

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege

10.00 u Ds. P. Kleingeld Avondmaal

Volle Evang. Gem. Leiden e.o.

Pauluskerk, Warmonderweg 2
11.00 uur samenkomst


Stichting Evangelische Gemeenschap (STEG).
Dorpscentrum Oegstgeest
10.00 u J. Nugter, Katwijk a/ zee

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

10.15 uur ds. J. Magliano-Tromp

Protestantse Gem. Warmond

10.00 uur Ds. Th. Hop Hillegom

Matthiaskerk Warmond

Zat 30 nov. 19.00 uur Eucharistieviering met Papillon. Pastoor Straathof

Wings of Healing

Veerpolder 6A, Warmond
10.00 & 19.00 Jan Zijlstra

Bahá'i

Bestudering geschriften van Bahá'u'lláh: eerste woensdag vd maand bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. Andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme

Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: wo: 9.00-11.00 uur en do: 20.00-21.30 uur. Elke tweede en vierde maandag van de maand van 19.30 - 21.30 uur voor jongeren (tot 35 jaar). Geversstraat 48.

DOKTERSDIENST

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek
tel. (0252) 240212
• door de week van 17.00 uur 's middags tot 8.00 uur de volgende dag
• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen 24 uur per dag.

Altijd eerst bellen voordat men naar de huisartsenpost toekomt.
Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

APOTHEKEN

Dienstapotheek Bollenstreek Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur, weekend en feestdagen 24 uur / dag. Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl
Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Maandag t/m vrijdag 18.00-23.00 uur, zaterdag 15.00 tot 23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00 tot 23.00 uur. Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)
Apotheek Haaswijk - Boerhaaveplein 21
Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

TANDARTSEN

25-11 / 01-12 TP De Oude Singel Tandartsen, mw. C. Blanksma - Revet, Kooilaan 55 2315 EC Leiden (071) 5226040

02-12 / 08-12 TP Zoeterwoudsesingel, R. Breuk, Zoeterwoudsesingel 50 2313 EK Leiden (071) 5132828

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000

Opvoedadviespunt, (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving. (VPTZ Leiden en omgeving). Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

@doktersvdwereld Update: De eerste 30 pakketten met spiraaltjes staan klaar om verzonden te worden! Deze gaan naar vrouwen die zelf geen geld hebben voor anticonceptie. Iedereen heeft recht op anticonceptie die bij hen past! Met dank aan Apotheker Michiel van Apotheek Haaswijk voor de verzending.

@APPClaud Naast Unoxmutsen- is het ook Knorrfietsenweer #oegstgeest AH terweeplein

@kitarosie wie komt er vanavond een biertje bij me drinken in oegstgeest

@WterAvest Voor 2020 staan nu al @KNVB bestuurdersopleidingen gepland in Emmen, Heerenveen, Hengelo, Oegstgeest, Den Bosch, Roermond Rosendaal, Sittard, Veenendaal, Zeist en Zwolle. Meld je snel aan! besturenmetimpact

@bllnstrk Niet alleen in #Sassenheim maar ook in #Oegstgeest is er Groen en doenmarkt op 30 november.

Radius filmmiddag vrijdag 29 november

film n In de openingsscène komen twee herten bij elkaar in een besneeuwd boslandschap. De beelden hebben iets idyllisch, alsof alle schoonheid van de wereld is samengeperst in die eerste paar frames.

De twee herten zijn mensen van vlees en bloed, die in hun dromen hun schaamte achter zich kunnen laten. In eerste instantie doen ze dat nog onbewust: Endre is de gezaghebber van een lokaal Hongaars slachthuis, Mária een onopvallende medewerkster. Het geestelijk ongezonde werk dat zij verrichten lijkt er mede voor te zorgen dat vooral Mária haar ware emoties stelselmatig onderdrukt. De situatie verandert als er voor de mentale controle van het personeel een bedrijfspsychologe langskomt.
Wat zou er kunnen gebeuren als de dromen 'echt' zijn? Als Endre en Mária daadwerkelijk op een speciale manier met elkaar zijn verbonden?
Dorpscentrum • 14.30 u (zaal open 14.00 u) • € 5,-
Titel opvragen? tel. 887 6656

Adventsconcert in De Paulus

kerst n In aanloop naar Kerstmis verzorgen Blazerskwintet Shackleton en Kleinkoor Mozaïek een Adventsconcert in Cultuurhuis De Paulus.

Naast eigen repertoire van koor en kwintet is er een speciaal arrangement gemaakt voor de combinatie van stemmen en blaasinstrumenten. Het zeer gevarieerde programma gaat van klassiek tot kerst.
Toegang: Er is geen entreegeld, maar er is wel een 'pet' waarin men na de uitvoering met een vrijwillige bijdrage zijn waardering kan tonen.
Cultuurhuis De Paulus, Warmonderweg 2, Oegstgeest • zondag 8 december • 16.00 uur (zaal open om 15.30 uur). Er is geen pauze. Om 17.00 uur afsluiting met een feestelijk drankje.