Oegstgeester Courant

15 mei 2019

Oegstgeester Courant 15 mei 2019


Protesten tegen wandelpad

Direct aanwonenden zijn unaniem: laat dit gebiedje met rust. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

wandelen n In 2012 waren de bewoners van de Simon Vestdijklaan en Anna Blamanshof al verenigd om gezamenlijk hun bezwaren te uiten tegen de plannen voor een wandelpad tussen hun huizen en het Oegst­geesterkanaal.

Door Wil van Elk

In hun ogen zijn de plannen verkeerd en geldverspilling. De uitvoering bleek toen te kostbaar voor de gemeente wegens te grote financiële tekorten en de plannen gingen in de la. Plotseling pakt de gemeente Oegstgeest het plan weer op. Tegenstanders lieten van zich horen tijdens de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte van donderdag 9 mei.

De vergadering trok veel publiek vooral met tegenstanders van het aan te leggen pad. Op de vraag waar de voorstanders van de komst van het pad waren, staken slechts twee dames hun hand op. Een van hen had even ervoor het standpunt uitgelegd van het Milieu Educatie Centrum (MEC) Oegst­geest dat het pad uitstekend past in hun beleid tot educatie over de groenvoorzieningen. "Wandelen door het groen is een prima manier voor ouderen en jongeren om erover te informeren. Een welkome aanwinst. Wel liever minder honden."

De andere voorstander woont in de Prof. Van Eysingastee en vond de afwezigheid van andere voorstanders niet verwonderlijk. "Wij zijn allang blij dat het plan weer is opgepakt." De 'verlenging' van het wandelpad voor hun flat wordt zeer gewaardeerd. "Het zijn voornamelijk ouderen. Zij kunnen het hele eind naar de Klinkenbergerplas niet lopen. Maar een wandeling langs het kanaal is prima te doen. Mooi dat op die manier iedereen van de natuur en de mooie omgeving kan gaan genieten. Het oorspronkelijke plan om het pad verder naar de huizen aan te leggen is van de baan; het komt nu dichter bij het riet."

De gemeente geeft op haar website www.oegst­geest.nl uitleg over het pad. Op de Facebookpagina VVD Oegstgeest staat een link naar een in te vullen enquête. Een tussenstand leert dat van 266 reacties 57 procent voor het wandelpad is en tien procent onder voorwaarden voor; zonder honden bijvoorbeeld. Bij het flyeren zijn tweehonderd flyers in de bus gedaan bij direct omwonenden.
Lees verder op pagina 7

Mini-concert

muziek n Op woensdag 15 mei tussen 14.00 en 15.00 uur is er een mini-concert in de bomenzaal van Dorpscentrum Oegstgeest tijdens een gezellige middag van het inloophuis. Er is live piano- en gitaarmuziek en zang, en gratis koffie en lekkers.

Burgemeester feliciteerde de honderdjarige Riek van Leeuwen-Segers. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Riek van
Leeuwen
honderd jaar

Inloophuis wil huiskamer van Oegstgeest zijn

Toot en Frits Welter zestig jaar getrouwd

Neem dagelijks een
borreltje

JUDO n Clubkampioenschappen Rob van der Hoorn

Inloophuis wil huiskamer voor heel Oegstgeest zijn

'Omdat niemand hier iets hoeft of moet, hangt er altijd een ongedwongen sfeer'. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

ontmoeting n Enthousiast is dit jaar Stichting Lumen Hollaand Rijnland van start gegaan in het Inloophuis in het Dorpscentrum. Ariëtte van Hespen, coördinator van het inloophuis, dat drie middagen in de week (op maandag, woensdag en vrijdag) geopend is, hoopt steeds meer mensen te verwelkomen in haar 'huiskamer'.

Door Willemien Timmers

Toen het theehuis op het terrein van Rivierduinen sloot, viel er in Oegstgeest een gat voor wat betreft de gastvrije opvang van wat meer kwetsbare inwoners. "Met deze gezellig inloop in het Dorpscentrum willen we deels in dit gat springen", vertelt Ariëtte enthousiast. "Maar nog liever willen we een huiskamerfunctie hebben voor heel Oegstgeest. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan voor een gratis kop koffie, een goed gesprek of een gezellig spelletje schaak. Iedereen die het fijn vindt om even iemand te ontmoeten, kan hier op maandag, woensdag en vrijdag terecht."
De coördinator benadrukt dat iedereen welkom is, en dat ze niet vraagt naar de achtergrond van bezoekers. "De mensen komen hier om anderen te ontmoeten en vinden het fijn om even afleiding te hebben. Omdat niemand hier iets hoeft of moet, hangt er altijd een ongedwongen sfeer. Bewust is de koffie hier gratis, zodat die eventuele drempel ook wordt weggenomen."

Tijdens de inloopmiddagen worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd. Zo is er op woensdag 15 mei tussen 14.00 en 15.00 uur een mini-concert in de bomenzaal van Dorpscentrum Oegstgeest.
Muziekliefhebbers kunnen genieten van live piano- en gitaarmuziek en zang, en een praatje maken over het inloophuis. Er is gratis koffie, thee en wat lekkers. Ook staan er hapjes en drankjes klaar. "Vanaf 13.30 uur is iedereen van harte welkom", laat Ariëtte van Hespen weten.

Bij de inloopmiddagen zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig. "Het is erg leuk om hier vrijwilliger te zijn", merkt Regula op, die al een tijdje meedraait. "We kunnen nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Laten zij maar langskomen", vult Ariëtte haar aan. "Zij helpen met het gezellig maken van de Bomenzaal, onze huiskamer, schenken koffie, en maken een praatje als de gasten daar behoefte aan hebben."

Inloophuis • Dorpscentrum • Maandag woensdag vrijdag 13.00 - 16.00 u

Feestelijke viering 500e match Mentorproject JAS

Foto: Foto:

participatie n Op vrijdag 10 mei werd op het gemeentehuis van Oegstgeest op een feestelijke manier stilgestaan bij de 500e 'match' tussen een mentor en een statushouder binnen project JA Statushouders (JAS).

Omar Kashkoul (26) uit Irak neemt sinds begin 2018 deel aan het project. Sinds kort heeft hij contact met zijn mentor Marnix van Eerde (34), een vrijwilliger bij Project JAS.

Mentor Marnix wil zich graag inzetten voor deze groep mensen die hun weg nog moeten vinden in een voor hen vreemd land. Een mooie bijkomstigheid is dat Marnix zo ook leert over de cultuur van Omar. Omar wil heel graag automonteur worden want dat was hij ook voordat hij naar Nederland kwam.
Wethouder Jan Nieuwenhuis en projectleider Eleonora Paauwe bedankten Marnix en Omar voor hun inzet met een mooie bos bloemen. Vervolgens gingen ze samen op de foto op het bordes van het gemeentehuis.
Project JAS is een educatief programma gericht op participeren in de samenleving, het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Onderdeel van Project JAS is het mentorproject, waarin vrijwilligers (mentoren) aan statushouders gekoppeld worden.

Er zijn op dit moment 150 actieve mentoren en er zijn nog ongeveer 20 statushouders op zoek naar een mentor. Ook mentor worden? Mail naar Tim van Dijk, t.van.dijk@leiden.nl.

Betonblokken

De een denkt dat de brug met het oude tongewelf bij de Dorpsstraat zodanig is gefundeerd dat hij niet kan instorten. De gemeente, onderbouwd door deskundigen, is van mening dat de brug niet veel meer kan hebben. Om te zorgen dat er geen zwaar verkeer meer overheen rijdt is de toegang tot de Dorpsstraat gesperd. Niet voor fietsers en voetgangers, die mogen er wel overheen. Of beter gezegd, erdoor. Behoorlijk zware betonblokken vormen poortjes waardoor fietsers in twee richtingen worden geleid en een aparte gang voor voetgangers. Grappenmakers noemen het al de Sjoelbak van Oegstgeest. De op tolpoorten gelijkende doorgangen doen ook denken aan de marmotten van meneer Van Rijssen uit de WieKentKwis. Ondertussen zijn de Oegstgeester politici min of meer gerustgesteld dat de kritische leidingen onder de brug niet meer in gevaar komen. Je moet er niet aan denken dat de gasleiding knapt omdat de brug instort. Wil van Elk

Sociaal makelaar aangesteld

samen n Op 1 april heeft de gemeente Oegstgeest in samenwerking met Libertas Leiden een sociaal makelaar aangesteld.

De sociaal makelaar, in dienst van Libertas Leiden vormt een onderdeel van het Sociaal Team Oegstgeest en gaat aan de slag met het stimuleren van de samenwerking tussen zorg, welzijn en (burger)initiatieven om de sociale cohesie in Oegstgeest verbeteren.

Vlooienmarkt op het Boerhaaveplein

snuffelen n Over een paar weken vindt de gezellige vlooienmarkt op het Boerhaaveplein plaats. Op zaterdag 1 juni wordt het plein omgetoverd tot een plaats waar het leuk vertoeven is.

Van 10.00 tot 15.00 uur organiseert de buurtvereniging in samenwerking met snackbar 't Haasje weer de jaarlijkse vlooienmarkt.
De verkopers staan klaar bij hun gevulde kramen vol waardevolle spullen en/of curiosa die hun weg hopen de vinden naar buren en dorpsgenoten.
Voor meer informatie over het huren van een kraam: kijk op de site van Buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel.nl of mail naar info@bvhm.nl. Voor leden is een kraam gratis, niet leden betalen 17.50 euro.

'Avontuurlijk groen'-speeltuin geopend

Woensdag 8 mei openden de buurtbewoners van de Annie MG Schmidtlaan en de Morselbellaan de opgeknapte speelplek in hun buurt.

spelen n Woensdag 8 mei openden de buurtbewoners van de Annie MG Schmidtlaan en de Morselbellaan de opgeknapte speelplek in hun buurt.

Met een gezellige borrel werd gevierd dat de speeltuin er weer fris en uitnodigend uitziet.

Op initiatief van twee buurtbewoners werd in 2018 contact gezocht met de gemeente omdat het speeltuintje aan vernieuwing toe was. De gemeente pakte dit signaal voortvarend op, en heeft in samenwerking met ingenieursbureau Rodewijk de buurt een drietal ontwerpen voorgelegd. De buurt koos unaniem voor het ontwerp 'Avontuurlijk groen'.

Een mooie samenwerking tussen de gemeente en buurt, waarbij de buurtbewoners hebben toegezegd het gras bij de speelplek zelf te zullen maaien.

'Avontuurlijk groen'-speeltuin geopend

Woensdag 8 mei openden de buurtbewoners van de Annie MG Schmidtlaan en de Morselbellaan de opgeknapte speelplek in hun buurt.

spelen n Woensdag 8 mei openden de buurtbewoners van de Annie MG Schmidtlaan en de Morselbellaan de opgeknapte speelplek in hun buurt.

Met een gezellige borrel werd gevierd dat de speeltuin er weer fris en uitnodigend uitziet.

Op initiatief van twee buurtbewoners werd in 2018 contact gezocht met de gemeente omdat het speeltuintje aan vernieuwing toe was. De gemeente pakte dit signaal voortvarend op, en heeft in samenwerking met ingenieursbureau Rodewijk de buurt een drietal ontwerpen voorgelegd. De buurt koos unaniem voor het ontwerp 'Avontuurlijk groen'.

Een mooie samenwerking tussen de gemeente en buurt, waarbij de buurtbewoners hebben toegezegd het gras bij de speelplek zelf te zullen maaien.

Eeuwfeest voor vitale Riek van Leeuwen-Segers

Burgemeester feliciteerde de honderdjarige Riek van Leeuwen-Segers. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

eeuwfeest n Riek van Leeuwen- Segers is op vrijdag 10 mei 100 jaar geworden. Dit is zeker niet onopgemerkt voorbijgegaan. Een dag eerder kwam burgemeester Emile Jaensch bij haar thuis om de jarige te feliciteren en bloemen te overhandigen. 'Bij haar thuis', houdt in dat ze nog in staat is zelfstandig te wonen.

Door Wim van Tuijl

De buren lieten weten dat een van hen honderd jaar oud is. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Ze heeft een vitale uitstraling en beschikt over een vlotte babbel. Bovendien is ze goed bij de tijd en leest dagelijks trouw het dagblad Trouw, kijkt naar het journaal, op zondagochtend naar de kerkdienst en krijgt van een vrijwilligster van de bibliotheek geregeld boeken aangeleverd.

Vertellen over haar leven gaat haar zeker goed af en dat vertaalde zich in een leuk gesprek met Emile Jaensch. "Ik ben een 'bollenkind' uit een gezin met negen kinderen", begint ze. "Ik ben in Lisse geboren en mijn vader had een bollenkwekerij. Zijn specialiteit was kweek van narcissen. Na de MULO heb ik de opleiding huishoudkundige in Haarlem gevolgd, waarmee ik als lerares aan de slag had kunnen gaat. Het is er nooit van gekomen", vertelt ze. "U bent zo bij de actualiteit betrokken, dat u nog een toekomst voor u heeft", complimenteert Emile.

Emigratie naar Canada

Ze leerde Wim Philippo kennen en na verloving in 1939 volgde pas in 1944 het huwelijk. Het was vanwege de Duitse bezetting een moeilijke tijd. Uit het huwelijk werden twee kinderen geboren; Jan Peter en Molly, die later nog een halfbroer kregen; Ard. De jarige legt uit: "Wim ging in 1948 met zijn broer Arie per vliegtuig op zakenreis naar de Verenigde Staten. Na een tussenlanding in Schotland ging het mis bij het opstijgen ten gevolge van een fout in de verkeerstoren. Het toestel vloog tegen hoogspanningskabels aan en stortte neer. Wim overleed twee dagen later aan zijn verwondingen en Arie overleed direct na de crash. De piloot op die vlucht was Parmentier, die bekend was van zijn vlucht met de Uiver", aldus Riek. "Ik ken mijn vader alleen uit dagboeken van mijn moeder", vult dochter Molly aan. De 100-jarige zou in 1955 opnieuw gaan trouwen, namelijk met Gerard Willem van Leeuwen. Uit die relatie werd Ard geboren. "Hij woont nog steeds in Canada." Ze vertelt, dat het gezin in 1967 naar Canada ging emigreren en Toronto hun nieuwe woonbestemming werd. "Mijn echtgenoot had een aannemersbedrijf opgericht voor het bouwrijp maken van grond en de aanleg van wegen. Zelf ging ik een aantal jaar aan de slag in de makelaardij. Heel leuk om contact met mensen te hebben en met hen woningen te gaan bezichtigen", merkt ze op.


Uiteindelijk besloten de kinderen met hun gezinnen terug te gaan naar Nederland. Het echtpaar Van Leeuwen bleef nog even in Canada. "De hang naar Nederland werd sterker en leidde in 1989 tot remigratie. We kwamen in Oegstgeest te wonen in een mooi nieuwbouwappartement in Haaswijk. We zagen het als een opstap naar een grotere woning, maar uiteindelijk beviel het zo goed dat ik er 30 jaar later nog woon. Nog nooit zolang ergens op dezelfde stek gewoond", vult ze aan. Inmiddels is Gerard Willem op 85-jarige leeftijd in 2010 overleden. "Een fantastische vader", aldus Molly.


Sociaal bewogen en gastvrij

Die termen komen tot uiting als ze vertelt over corresponderen. Honderden kaarten heeft ze in haar leven verstuurd. "Ik stuurde verjaardagskaarten en attenties naar de brede kring familieleden en vrienden. Daarnaast heb ik talloze logees gehad. Iedereen was welkom te komen logeren". Het benadrukt de grote gastvrijheid van het echtpaar. Soms bleven logees wekenlang.


Borreltje

Zo'n vitaliteit op 100-jarige leeftijd ontlokt de vraag 'wat is het geheim van zo oud worden?' "Blijven ademhalen en je niet over allerlei dingen druk maken. Bovendien neem ik dagelijks twee borreltjes", antwoordt Riek. Ze voegt lachend toe dat ze de laatste jaren haar borrelgebruik al heeft gehalveerd naar genoemd aantal. Ze benadrukt dat het zelfstandig wonen mede mogelijk wordt gemaakt door haar fantastische hulp in huis.

Wees positief en neem dagelijks een borreltje

"Ze houdt alles perfect schoon en helpt me waar het kan, zoals boodschappen halen en zelfs brengt ze geregeld eten voor me mee. Kortom; ze verdient het om in een gouden lijstje gezet te worden", onthult Riek, die desgevraagd aangeeft zeven klein- en drie achterkleinkinderen te hebben.

'Het Orakel van Oegstgeest'

In een lang betoog in uw courant 8-5-2019 genaamd "Endegeest in de Uitverkoop" geeft Mr. Jan J.L. de Soeten zijn zienswijze over het project Wilhelminapark en de Geesten en het startpunt hiervan middels de Nota van Uitgangspunten. Jammer genoeg is zijn verhaal niet sterk onderbouwd.

Zijn standpunt is eerder gebaseerd op een complottheorie benadering, zoals hij dit al vaker heeft gedaan in zijn geschreven stukken. Zijn brief bevat alle elementen van een complottheorie namelijk:

1. Er is sprake van bedrog met kwaadaardige opzet zie o.a. zijn termen "onzuiver bestuur" en "Wie misleidt wie?";

2. De theorie is gebaseerd op zwak, tegenstrijdig of onbestaand bewijsmateriaal;

3. Er wordt uitgegaan van samenzweerders (in dit geval de gemeente Leiden, B&W Oegstgeest en de Gemeenteraad van Oegstgeest), die allen slim manoeuvreren en niet eerlijk zijn;

4. Het verhaal is niet te checken, zoals ook hier;

5.Het geheel is gericht tegen de "elite", voor Mr. De Soeten zijnde Leiden, Oegstgeest, Bio-Science Park, Grondeigenaren etc.;

6. De complotbedenker geeft zich een aura van deskundigheid over de materie o.a. door te wijzen op zijn ervaring c.q. opleiding (zie ondertiteling brief met Mr. Jan J.L. de Soeten);

7. In het betoog van de complotbedenker wordt verwezen naar medestanders, die zijn mening geheel of gedeeltelijk ondersteunen, hier zijnde Hart van Oegstgeest (opgericht door Mr. De Soeten!) en de Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten, ieder met hun eigen agenda.

Aan het einde van zijn betoog roept hij op tot een overleg tussen de eerdergenoemde Stichting, B&W en Raadsleden. Helaas moet geconstateerd worden dat deze Stichting recentelijk bij haar inspraak bij de commissie Ruimte zich zeer ondemocratisch opstelde door, voordat de hele inspraak richting bestemmingsplan is doorlopen, te komen met dreigementen/chantage richting B&W en Raad. Een dergelijke opstelling is ongepast en geeft impliciet aan dat de Stichting bewust aanstuurt op een vroegtijdige botsing met deze directbetrokkenen. Bij het proces om te komen tot een definitief bestemmingplan voor dit gebied is de inbreng van eenieder gelijkwaardig en heeft geen enkel persoon/groepering het recht te claimen dat zijn of haar mening/opvatting leidend moet zijn.

Het is te hopen dat rond het bestemmingsplan de komende jaren op een eerlijke, fatsoenlijke en onderbouwde wijze de inspraak gaat plaatsvinden en niet middels de aanpak van Mr. De Soeten en de Stichting!

P.N.M. Koning

Kiezersbedrog CDA / VVD

Foto: Ineke van der Velden

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heb ik bewust gestemd op één van deze twee partijen omdat zij in hun verkiezingsprogramma verkondigden dat GROEN en de culturele en historische elementen in ons mooie dorp heel belangrijk zijn. Daarbij gaven zij ook aan dat ze niet bij Leiden wilden horen. Mijn verbazing was groot, toen ik afgelopen donderdag de ordeelsvormende raadsvergadering (Endegeest en Overgeest) bijwoonde. Juist deze twee partijen kozen voor bebouwing, en het toelaten van het Bioscience Park LEIDEN, op dit mooie en laatste stukje groen in Oegstgeest. Ook het feit dat de manege eventueel zou moeten wijken voor bebouwing is een onzalig idee. Hoezo, wij zijn voor groen en wij willen niet horen bij Leiden?

Mevr. Maurenbrecher

Rommel op terrein bij Almondeweg

Er ligt veel rommel al jaren op het parkeerterrein bij de Almondeweg. Het wordt tijd dat de gemeente Oegstgeest gaat starten met opruimen.

Nu de duikerbrug is afgesloten voor doorgaand verkeer en de boten geen verbinding meer hebben met het open water: Hier moet iets nieuws komen!

Ineke van der Velden

Stella Kleynen

Altijd inspirerend te horen hoe jongeren soms gaandeweg hun passie ontdekken. Stella Kleynen is daar een opmerkelijk voorbeeld van.

Door John Vroom

"Als kind vond ik koken wel leuk, maar niet bijzonder. Dat kwam pas rond mijn 16e toen ik wat meer ging koken en ook een beetje ging experimenteren. Wist in die tijd niet wat ik wilde worden en ben uiteindelijk een studie Leisure Management gaan doen, omdat evenementenorganisatie mij wel aansprak en het ook een brede opleiding was. Onderdeel van deze studie was het vak Ondernemerschap en daar groeide het idee dat ik dat eigenlijk wel wilde. Iets voor mijzelf gaan doen, ja dat was het, maar toen kwam de vraag met wat dan wel. Het moest iets zijn met een laag investeringsbedrag en zo vielen een modezaak en een Bed & Breakfast in Italië al gelijk af. Langzaam maar zeker groeide de gedachte iets te gaan doen met koken en zo ontwikkelde ik een ondernemersplan gebaseerd op maaltijden koken die Oegstgeestenaren een dag van tevoren zouden kunnen bestellen en een dag later af komen halen bij mij thuis. Ik ben erg perfectionistisch ingesteld en heb samen met mijn vriend intensief aan de plannen gesleuteld, maar in januari van dit jaar heb ik de knoop doorgehakt en ben gestart onder de naam De Kook Ster. Reuze spannend allemaal. Website ontwikkelen [www.dekook-ster.nl]. Facebook, flyeren en veel om je heen vertellen en het werkte, zeker na de advertentie in de Oegstgeester Courant heb ik al een respectabel aantal vaste klanten.

Wat ik zelf ook erg leuk vind is het inkopen van de verse producten bij locale boeren en slagerijen. Ik verzin de maaltijden op basis van wat ik zelf lekker vind, met name Italiaans, waarbij het belangrijk is dat ze goed opwarmbaar zijn. Mijn vriend helpt mij met koken en hij doet ook de bezorging bij 65+ klanten in Oegstgeest, wat door hen erg op prijs wordt gesteld. Ik ben ontzettend blij verrast dat het al gelijk zo goed gaat. Mijn uiteindelijke droom is een middelgroot cateringbedrijf te gaan runnen in Oegstgeest en te cateren voor evenementen, waarbij mijn opleiding Leisure Management ook weer van pas komt. Ik kook over van de ideeën en moet mijzelf dwingen niet te hard van stapel te lopen en bewuste stap-voor-stap keuzes te maken. Ik had nooit verwacht dat ik dit uiteindelijk zou doen. Het is arbeidsintensief, maar nooit saai. De Italiaanse keuken blijft voor mij een bron van inspiratie en wie weet komt er ooit toch nog een Bed & Breakfast in Italië".

Tja Stella, heel opmerkelijk en superlekker moet ik zeggen als vaste klant sinds dit interview!

Heb jij ook een opmerkelijk verhaal? Laat het ons weten! redactie@oegstgeestercourant.nl

Toot en Frits Welter 60 jaar getrouwd

Toot en Frits Welter met burgemeester Jaensch in hun midden. | Foto Willemien Timmers

jubileum n Afgelopen maandag bracht burgemeester Emile Jaensch een gezellig bezoek aan Toot en Frits Welter-van Amerongen. Het Oegstgeester echtpaar viert dit jaar dat zij dit jaar zestig jaar getrouwd zijn.

Door Willemien Timmers

"We zijn in mei voor de wet getrouwd, maar houden zelf de datum van ons kerkelijk huwelijk aan. Op 25 juli 1959 hebben we een groot feest gevierd", vertelt Toot Welter (1929) energiek. Aan niets is te merken dat zij en haar man al dicht tegen de leeftijd van negentig jaar aan zitten.
Samen vertellen ze hoe ze elkaar eind jaren vijftig hebben leren kennen. "Op de bruiloft van mijn neef Jos zat ik schuin tegenover haar", vertelt de bruidegom levendig alsof hij het nog zo voor zich ziet. Het had niet veel gescheeld of Toot was daar helemaal niet geweest. "Het is dat er iemand ziek werd, en ik haar plaats innam op deze bruiloft van mijn vriendin. Anders was ik niet bij dat diner aanwezig geweest." Na de bruiloft deelden beide feestgangers een taxi richting Heemstede en Haarlem, en de rest is geschiedenis.
"We trouwden relatief snel, na ruim een jaar", geeft de bruid aan. "Dat was omdat we op een mooi plekje boven een bloemenwinkel konden wonen, vlakbij het Spaarne in Haarlem. Maar dat kon alleen als getrouwd stel, en dus hoefden we niet lang na te denken."

Frits Welter (1931) bracht zijn kinderjaren door in Nederlands-Indië. Door zijn verblijf in diverse kampen miste hij heel wat schooljaren, maar kon in Nederland de HBS afmaken. Later ging hij werken als planoloog. Eerst in Haarlem, later in Emmen (dat toen als groeikern gold) en daarna weer in de Randstad. "In Emmen werden onze vier zoons geboren. We kregen tweemaal een tweeling binnen anderhalf jaar: de eerste maal was het een verrassing, de tweede maal wisten we het al vooraf."
Na even in Den Haag gewoond te hebben, konden ze in 1968 het huis van een tante in de Oegstgeester Gruneriebuurt kopen. Daar woont het echtpaar Welter nog steeds. "Het was geweldig om hier op te groeien", vertelt één van de zoons. "We gingen lopend naar de Willibrordschool. Toen nog langs weilanden en slootjes, én de bouwplaats waar Van Wijckerslooth zou komen."
Het echtpaar heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan. "Voor mijn huwelijk was ik telefoniste bij het OLVG-Ziekenhuis in Amsterdam. Toen de jongens klein waren, was het erg druk thuis, maar toen er wat meer ruimte kwam ben ik onder andere als vrijwilliger gaan werken bij de bibliotheek van de SWOO in het toenmalige Gemeentecentrum. Later ben ik ook als telefoniste bij de Dorpsbus gaan helpen. Dat doe ik overigens nog steeds. Meestal ben ik overal de oudste vrijwilliger", lacht de bruid. "Dat is ook zo bij mijn tennisvriendinnen van mijn tennisclub bij Sikkens."
Frits Welter, die overigens ook enthousiast lid van Herensociëteit De Harmonie is, is al bijna drie decennia vrijwilliger bij het Geneoligisch Instituut (CBG) in Den Haag. Over zijn eigen familiegeschiedenis weet hij dan ook veel te vertellen.
Komende zomer viert het stel hun diamanten bruiloft op een mooie locatie met familie en vrienden.

Wandelpad langs kanaal

Vervolg van de voorpagina

De tuinder aan het kanaal was in 2012 zeer ontstemd over het plan. Nu zijn bezwaren om op eigen terrein voor een afscheiding te zorgen van de baan zijn, is hij minder pessimistisch. "Het lijkt erop dat ze het pad toch wel gaan aanleggen." Het bestaande puinpad blijft op zijn terrein en wordt met een hekwerk gescheiden van een aan te leggen graspad. De wilgen blijven behouden. Aan de andere kant van de Jan Hendrik Oortbrug wordt een gemaaid graspad aangelegd, vlak langs de natuurvriendelijke oever van het kanaal. Langs het wandelpad worden bloemrijke bermen ingericht. Daarnaast wordt een informatiepaneel geplaatst aan het begin van dit pad. Ook hier blijven wilgen behouden.

Hoewel er een subsidie is van tweeëndertigduizend euro van 'Leidse Ommelanden',voor de aanleg van het pad, vinden de bewoners het pure geldverspilling. Zij vinden dat het gebied dat jaren met rust is gelaten, en een bijzondere diversiteit aan planten en dieren kent, niet verstoord moet worden met wandelaars en het uitlaten van honden. Ook verwijzen ze naar plannen van het Hoogheemraadschap om binnen tien jaar het kanaal te verbreden. "Het is een pad van niks naar nergens. Wie heeft er om gevraagd? Het is een aardig gebiedje, daar kun je beter van afblijven." Jarenlang waren ze van mening dat het plan niet zou doorgaan. Bij de gehele gang van zaken zijn ze zeer ontstemd over de communicatie vanuit de gemeente. Wethouder Matthijs Huizing heeft begrip voor de 'schrik' van de bewoners en sprak zijn excuses uit over de communicatie. Ook begrijpt hij hun bezwaren, maar wijst daarbij wel op andere belangen. Hij wees op de wens van de raad dat het pad er moet komen. Het rapport van de quickscan door twee biologen is ook te vinden op de site van de gemeente.

In het gehele proces leek het erop dat het een hamerstuk zou zijn voor de raadsvergadering op 23 mei.

Wildebras Festival aan de Klink

Het was in de middag gezellig druk aan de Klinkenbergerplas. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Koud n De jongeren die zaterdagmiddag 11 mei naar het Wildebras Festival waren gekomen, genoten onder een heerlijk zonnetje van de muziek en hapjes en drankjes.

Aan het begin van de avond koelde het echter behoorlijk af en verlieten velen van hen het terrein aan Klinkenbergerplas. Nieuw publiek bleef echter toestromen.

De frisse wind kwam vanaf de plas en mede daardoor was het in Haaswijk en de Morsebel al van verre hoorbaar dat er een festival gaande was aan de Klinkenbergerplas. Vooral de muziek vanaf het grote podium zette het publiek aan het dansen. Het podium had de toepasselijke naam Vunzige Deuntjes X Blckprty Stage. Maar ook op een kleiner afgezet gedeelte van het besloten stuk terrein kregen de dj's van Afternoon Delight op de Studio Disco en verderop Nachtcollege Stage de aandacht.

Het parkeerterrein was niet toereikend voor de met de auto komende bezoekers. Zij werden verzocht om elders te gaan parkeren. Vele bezoekers kwamen per fiets die her en der werden gestald. De ingang was bij het parkeerterrein en toeschouwers die lopend aankwamen moesten omlopen via het fietspad.

De organisatie had voor kluisjes gezorgd en op twee plekken was een toiletvoorziening. De springkussens werden aan het eind van de middag opgeruimd. (Wil van Elk)

Terugblik op de SamenVrij-markt

samen n Tijdens de 5 mei markt zijn er bij de Rehoboth kerk verschillende activiteiten georganiseerd door de samenwerkende kerken uit Oegstgeest.

Vele vrijwilligers waren op de been om de jeugd te vermaken met kinderspelen en een kindertheater. Ook trad achter het kerkgebouw een goochelaar op en gaf de band The Bowery twee keer een optreden.

Gedurende de dag kwamen vele mede-Oegstgeestenaren een kijkje nemen op 'Het Bevrijdingsplein'. Tussen alle activiteiten door bleek voldoende ruimte te zijn voor mooie, verbindende gesprekken. Tenslotte hebben de ruimhartige bijdragen van bezoekers geleid tot giften aan stichting Jottem, de Voedselbank en aan TIC (Teeners in Christ), die deze zomer naar Moldavië reizen om van alles te ondernemen met de kinderen, en daar en waar mogelijk praktische hulp te verlenen.

Het geld dat voor de Voedselbank ingezameld was, werd afgelopen week door Tiny Kramer (namens de organisatie van de SamenVrij-markt) overhandigt aan een vertegenwoordiger van de Voedselbank (foto).

Oranje Hawaii-slingers

Was dat nou wel een goed idee? Op zondag 5 mei allerlei gedoe in en rond het kerkgebouw; geen kerkdienst, maar vreemde mensen die komen plassen en koffiedrinken, en op 'onze' stoelen gaan zitten?

Er staat een lange rij als ik naar binnen wil in de Rehobothkerk. Het blijkt de rij voor de wc te zijn. Niet onbelangrijk, als je uren op de vrijmarkt sjouwt. Ik zie mensen-met-oranje-slingers vrolijk met sopjes de toiletten poetsen. Ik zie mensen-met-oranje-slingers het natte opstapje naar het podium droogmaken, zodat de kinderen niet uitglijden. Twee oudere mannen ploffen naast me neer op een bankje in de zon om van de muziek te genieten. Tot hun verrassing horen ze een enthousiaste man-met-een-oranje-slinger vragen: 'Wilt u koffie?' Ja, graag! Een groep vrouwen vertelt me dat ze het zo goed vinden dat deze kerk open is. Ze genieten van hun appeltaart. Morgen begint voor hen de ramadan. Wat een blijde gezichten zie ik overal.

'Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn'


Ik zie dat de mensen-met-oranje-slingers uit 4 verschillende kerken samen aan het werk zijn alsof ze dat al jaren doen. Hier gebeurt iets. Oegstgeest deelt, ook door de toiletbijdrages, en de kraamopbrengst van de tieners, uit aan de Voedselbank en aan Moldavië. Als ik naar huis loop zingt er een lied in mij: 'Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen. Toon mijn liefde, aan de ander; dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad'.

Er zijn vast leerpuntjes voor de organisatie, maar wat mij betreft vooral dankpuntjes. Dank voor de mensen-met-oranje-slingers. 's Avonds zie ik op Facebook dat de regionale pers het bevrijdingsplein ook heeft opgemerkt. Een vrouw schrijft bij de foto's: Dank U, Jezus. Voor ik het weet klik ik het aan: vind-ik-leuk! Vind-ik-geweldig!


Alice Siepelinga


Reacties: okecolumn@ziggo.nl

Piano-recital Robert Vrijland

Cappella pro Cantibus

Ampijoloe n Op zondag 19 mei geeft Robert Vrijland in Het Huis Ampijoloe een pianorecital met werken van Bach, Beethoven, Scriabin, Medtner, Chopin en Liszt.

Robert heeft masterclasses gevolgd bij grote pianisten en pianopedagogen en vele concerten gegeven in binnen- en buitenland: zowel als solist als in diverse kamermuziek samenstellingen. Inloop voor het concert van 14.30 tot 15.00 uur. Het concert duurt van 15.00 tot 17.00 uur, onderbroken door een pauze. Daarna is er tot 18.00 tijd voor een nazit. De locatie is Het Huis Ampijoloe, Rhijngeesterstraatweg 191 te Oegstgeest. Zie voor meer informatie de website www.ampijoloe.com.

Kaartjes à € 15 zijn te reserveren door een e-mail te sturen naar concert@ampijoloe.com of telefonisch bij Robert Scheltens: 06-51354656.

Choral Evensong op 19 mei

muziek n In de reeks 'Choral Evensongs' in de Groene of Willibrordkerk zal op 19 mei weer een Evensong worden verzorgd door Cappella pro Cantibus onder leiding van Rens Tienstra. De aanvangstijd is 16.30 uur.

Uitgangspunt voor de muzikale invulling van de Evensong is Johannes 13:31-35: de tegenstelling van het zichzelf 'verheffen' en 'vernederen', zichzelf groot en klein(er) maken. Daarbij put Cappella pro Cantibus uit de eeuwenoude Engelse muzikale erfenis: toepasselijke motetten van Thomas Tallis en Philip Stopford in combinatie met het meeslepende Magnificat en Nunc Dimittis van Henry Purcell. Pareltjes van de Engelse koorcultuur, die Cappella graag ten gehore brengt.
Voorganger is ds. Rian Veldman, organist is Cor de Jong.

Concerten in de Waterlelie

muziek n Op zondagmiddag 19 mei van 13.30 uur tot 15.30 uur, treedt het Wereldmuziekorkest Leiden-Noord op in de Waterlelie in de Leidse Hout. De muziek die wordt gespeeld, is afkomstig uit diverse landen van over de hele wereld.

Ook treedt popkoor Heart and Soul op. Hun repertoire omvat natuurlijk kernstukken uit de pop- en soulgeschiedenis, maar ook meer actuele stukken.

www.vriendenvandeleidsehout.nl

n Oudenhofmolen open op Molendag

Foto: Wil van Elk

Molendag n De waterwipmolen in het Irispark was 'open' tijdens Molendag op zondag 12 mei. Molenaar Paul van der Zijden kreeg veel aanloop van belangstellenden. Ook wethouder Matthijs ­Huizing kwam op bezoek. Hij klom met de molenaar op naar het bovenhuis en liet zich graag voorlichten over de werking van de molen en het onderhoud daaraan. Hij mocht de vang bedienen om de wieken stil te zetten zodat de molenaar de molen kon kruien, ofwel op de wind kon zetten. Met vlagen was er genoeg wind om de wieken te laten draaien. Kinderen vonden het leuk om te zien hoe het rad het water verplaatste. | Wil van Elk

Kindercircus heropend

opvang n Op vrijdag 10 mei werd 'Het Kindercircus', een dagopvang-lokatie van de Stichting Kinderopvang Oegstgeest officieel heropend.

Suzanne den Hollander, manager Kinderopvang: "We zitten hier inmiddels al 23 jaar in dit pand en we konden wel een opknapbeurt gebruiken. De mooie nieuwe inrichting sluit aan bij onze visie."

Anna Blokland, lid van de Oudercommissie heropende het Kindercircus officieel."Mijn complimenten voor wat jullie er met zijn allen van hebben gemaakt, iets om trots op te zijn. De oudercommissie wenst jullie heel veel geluk in het vernieuwde kindcentrum, wij zijn er in ieder geval heel trots op!"

Op 8 mei hield Duurzaam Dorp Oegstgeest samen met de gemeente een manifestatie 'Levende tuinen' bij het Wellant College aan de Lange Voort.

Ondanks het wat wisselvallige weer kwamen veel Oegstgeestenaren naar het schoolterrein, onder andere om een tegel uit eigen tuin in te leveren en daarmee een stokroos cadeau te krijgen.

Er waren planten te koop en te ruil, en bezoekers konden zich over diverse groene onderwerpen (bijen, de aanschaf van een regenton, groene daken etc) laten informeren. | Foto Willemien Timmers

Van der Zalm groot in beeld langs A4

ondernemen n Het gebeurt niet vaak dat een lokale ondernemer de aandacht trekt in een andere provincie.

De Oegstgeester slagerij Van der Zalm pakte afgelopen weken groot uit langs de A4 vlakbij Schiphol. Het leverde hen extra klanten, meer bekendheid en veel gespreksstof op.

de week in beeld

Teleurstellende nederlaag FCO

Zevenhoven zet een tackle in op Bas Nieuwenburg. Foto: lichtenbeldfoto.nl Foto: Paul Lichtenbeld

voetbal n Op het thuishonk verloor FC Oegstgeest afgelopen zaterdag met 3-4 van Zevenhoven. Als gevolg van dit verlies (3-4) komen de concurrenten Alphense Boys en Floreant dichterbij en hiermee komt alsnog die felbegeerde tweede plek in gevaar. Met nog twee wedstrijden te gaan, respectievelijk uit tegen Roodenburg en thuis tegen Meerburg, om kans te houden op nacompetitie, is het zaak om het hoofd koel te houden.

In de uitwedstrijd had FC Oegstgeest ook al moeite, getuige het gelijke spel van destijds 1-1. Hard werken kan FC Oegstgeest zeker niet worden ontzegd. Ook vele kansen kwamen voorbij. FC Oegstgeest had zelfs een groot deel van de wedstrijd overwicht. Maar er leek wel een soort matheid over het spel te liggen. Voor een leek zag het spel er visieloos uit.
Gedurende de wedstrijd bleef FC Oegstgeest achter de feiten aanlopen. Dit betekende niet dat er geen mooie momenten te zien waren. Voordat in de 39ste minuut de 0-1 viel hadden Danny Wenink, Abel Bormans en Bob den Hollander al diverse kansen onbenut gelaten. Pas kort voor rust kon Abel Bormans via een voorzet uit een corner van Lars van Bommel de 1-1 inkoppen.
In de tweede helft keken de Oegstgeestenaren al snel weer tegen een achterstand aan door een ongelukkige actie van keeper Peter Messemaker. Hij kwam onnodig ver uit zijn doel, wat direct werd afgestraft door de bezoekende ploeg (1-2). Nog geen vijf minuten later viel ook de 1-3. Ook verdedigend was het geen beste dag voor FC Oegstgeest. In de tweede helft was Zevenhoven de slimmere ploeg en kon ondanks het resterende doelpunten verloop de drie punten zonder gevaar mee naar huis nemen.
Abel Bormans plaatste de bal na een uur nog netjes in de kruising (2-3). En met een stand van 2-4 tegen het einde van de wedstrijd verkleinde Bob den Hollander het leed enigszins door de 3-4 op het scorebord te zetten.

Fiks 2: Een schotpoging van Miquel van Welzen.


Het team en de trainersstaf heeft nog wel een klusje te klaren om aanspraak te houden op die tweede plek.

Fiks verliest grip op titelkansen na nederlaag tegen DSC

korfbal n Na de nederlaag in eigen huis tegen het Eindhovense DSC is de rol voor Fiks in de titelstrijd zo goed als uitgespeeld. Na afloop stond er 12-16 op het scorebord.

Het is de eerste keer dit seizoen dat Fiks in eigen huis tegen een verliespartij aanliep. Lange tijd verraste het debuterende Fiks in de hoofdklasse en had het zicht op een grote stunt. Nu is een eind aan de flow gekomen. Op zich zeker geen schande. De formatie van Rick Nell en Nico van Welzen heeft in de veldcompetitie al een grote prestatie geleverd door zich na het kampioenschap vorig seizoen te handhaven op dit niveau. De tegenstander speelde lange aanvalsacties. Vooralsnog bleef Fiks in de wedstrijd door uit minder mogelijkheden geregeld te scoren. Het lukte zelfs om kleine achterstanden weg te werken en zich naar een voorsprong te worstelen. Bij rust leidde Fiks met 8-7 en zou de geringe voorsprong tot de 41e minuut kunnen verdedigen. Daarna kantelde de kampioenskandidaat in het laatste kwart de ontmoeting; kwam op 11-11 en liep daarna weg naar 11-16. Trainer Rick Nell: "Na rust worden er slechts vier doelpunten gemaakt; dat is veel te weinig. Ook gaan twee strafworpen mis. Daarmee roep je de problemen over je af", gaf hij als conclusie. Scores: Mart Hortensius (4), Jan Anholts (3), Melissa Heijne (2), Dominic van Welzen (2), Roy Vreeken.

Fiks 2 in race voor tweede titel op rij

Wat nooit was verwacht, komt wel in zicht. Vorig seizoen promoveerde Fiks 2 naar de reserve overgangsklasse. Handhaven was het doel, maar momenteel bezet Fiks 2 de eerste plaats en klopt aan de poort van de reserve hoofdklasse; een ongekend hoog niveau. Vorige wedstrijd nam het team van Rob Schoof en Aldo Spadon de eerste plaats over van Blauw Wit na een verrassende zege op de Amsterdamse formatie. Afgelopen zaterdag werd in eigen huis afgerekend met middenmoter Sparta 2 Zwolle. Na 0-1 trok Sam Coli de stand recht en vooral na de tiende minuut nam Fiks 2 de regie in handen. Vooral eerstgenoemde (5 scores), Tim van Polen (6), Steffi Roest en Jesse Trap (beiden 3) waren op schot. Na de 13-8 ruststand bouwde Fiks met vertoon van suprematie verder aan een uiteindelijke ruime 24-11 zege. Trainer Rob Schoof: "Opdrachten werden goed uitgevoerd en mijn team straalde autoriteit in het spel uit."

De confrontatie tegen Drachten 2, dat twee punten achterstaat, zal duidelijkheid brengen of de droom werkelijkheid gaat worden.

ASC solliciteert naar tweede klasse

Ook met tien man wist ASC te scoren. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

voetbal n ASC heeft na de 5-1 zege op Voorschoten zich nadrukkelijk kandidaat gesteld voor promotie naar de tweede klasse. Dankzij het puntenverlies van koploper RKDES staat ASC samen met IJsselmonde en eerstgenoemde met een gelijk puntenaantal bovenaan in de derde klasse Hoog.

Uitgerekend de laatste twee wedstrijden speelt ASC tegen genoemde tegenstanders. Eerst uit tegen IJsselmonde en de laatste competitieronde tegen RKDES. Dit betekent dat de formatie van Mo Boudrine alles in eigen hand heeft.
In de eerste fase waren ASC en Voorschoten gelijkwaardig. Na een kwartier kwam de tegenstander op voorsprong. De doelman ging niet geheel vrijuit, maar zou zich vlak voor rust op beslissende wijze profileren. Nog geen minuut later kreeg de thuisclub een penalty die onberispelijk door Ruben Dutrieux werd ingeschoten. In het vervolg van de wedstrijd nam ASC de regie over en vertaalde het verschil met Voorschoten op de ranglijst in duidelijk offensief spel. Twee minuten later betaalde dit zich uit in een voorsprong; Ruud Hoogkamer verzilverde een op maat gegeven door Ilker Kacar. De 3-1 volgde na een half uur spelen; een op maat gegeven vrije trap. De bal werd doorgekopt en belandde voor de vrijstaande Ralph van Zandwijk, die daarmee voor nieuw succes tekende. Keeper Evangolos Vidiadakis onderscheidde zich door het keren van een strafschop, gegeven na een handsbal. Dit was vlak voor rust. Een belangrijk moment, want de tweede helft starten met 3-1 is anders dan 3-2.
De sfeer binnen het veld verliep geïrriteerd met vervelende fysieke overtredingen van met name de kant van het met frustraties spelende Voorschoten. Helaas lieten sommige spelers van de thuisclub zich provoceren en dit leidde tot een rode kaart voor één van de spelers. ASC bewees surplus aan kwaliteit om in de tweede helft met tien man controle over de wedstrijd te houden. Het armetierige Voorschoten kwam niet verder dan een paar kansen, die de doelman prima pareerde.

Commissie The Good Old

Foto: Wil van Elk

ontmoeting n Na de wedstrijd ASC - Voorschoten was er in het clubgebouw een optreden van de band The Quartles. Sjoerd van Bronsgeest, lid van de commissie The Good Old, verwelkomde reünisten, oud-leden, donateurs en sponsoren.

"Door jullie is ASC/Ajax nu een levendige club." The Good Old nodigt genoemde groepen op gezette tijden uit zodat ze betrokken blijven. Belangrijke doelstelling van genoemde commissie: de rijke historie van de club (opgericht in 1892) levend te houden. Een initiatief daarvoor op vrijdag 24 mei: Het onthullen van een Tabula Honoris; een wandbord met daarop de namen van erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste. Een toekomstig plan: realiseren van een Wall of Fame in de spelerstunnel: een fotogalerij voor voetballers en cricketers die lange tijd in het eerste elftal hebben gespeeld.

Ook met tien man bleef ASC scoren. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Politiek Portret

Foto: Buro JP

politiek n De Oegstgeester gemeenteraad kent negentien zetels. De komende weken stellen telkens twee raadsleden zich voor in deze rubriek: 'Politiek Portret'.

Edgard Creemers

Foto: Buro JP

• 44 jaar
• VVD
• Woont 9 jaar in ­Oegstgeest

Waarom ben je raadslid geworden? Omdat ik graag wil kunnen bijdragen aan het mooi en bewoonbaar houden van ons dorp. Bovendien ben ik als raadslid bij van alles betrokken, van duurzaamheid tot financiën en van jeugdzorg tot infrastructuur, en kan ik daar mede invulling aangeven. Dat is leuk.


Stel je krijgt €100.000 om in de gemeente te besteden…

Ik zou dat besteden aan innovaties in de zorg om deze ook op termijn betaalbaar te houden: investering in sociaal team, 1 vertrouwd aanspreekpersoon bij sociale problematiek, extra geld voor preventie bij jeugdzorg en bestrijding van eenzaamheid.


Stel je moet bezuinigen…

Natuurlijk zijn wij als coalitie al hard bezig om onnodige uitgaven te beperken. Soms gaan daarbij echter investeringen voor de baat uit, zoals bij preventie in de jeugdzorg.
Mocht er toch nog extra bezuinigd moeten worden dan gaat mijn voorkeur uit naar het uitstellen van uitgaven bijvoorbeeld in meerjarenonderhoud en het kijken naar slimmere financieringsconstructies waarbij een betere matching ontstaat tussen de afschrijving van de eigendommen en de financiering.

Meinummer 'Over Oegstgeest' - Ledenexcursie 22 mei naar historische kern Wassenaar

historie n Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift Over Oegstgeest, een uitgave van de Vereniging Oud Oegstgeest. De VOO-leden hebben het voorjaarsnummer 2019 in de brievenbus gekregen.

In de mei uitgave staat een diversiteit aan verhalen over Oegstgeest in de Middeleeuwen en de 19e en 20e eeuw. Men kan lezen over de – mogelijke – kerstening van Oegstgeest in de 7e eeuw en over de wereldse activiteiten van klooster Mariënpoel en het einde van het klooster in 16e eeuw. De 19e eeuw komt aan bod in een verhaal over een familiegraf bij het Groene Kerkje, waarin onder anderen de bekende kunstschilder Alexander Hugo Bakker Korff begraven lag.

De 20e eeuw is ruim vertegenwoordigd. Zo is er een verhaal over historische narcissen op landgoed Oud-Poelgeest. De oprichting en ondergang van CarlaTennispark, gelegen achter Rhijngeesterstraatweg 159, in de jaren 1930 en 1940 wordt uitvoerig beschreven. En de ontwikkeling van Endegeesterstraatweg 1 van hulpkerk van de Hervormde Gemeente tot kliniek van de Psychiatrische Inrichtingen Endegeest (GGZ Rivierduinen) wordt uit de doeken gedaan. Tenslotte komen de fraaie glas-in-loodramen in de hal van het gemeentehuis aan bod en is er weer een, dit keer zesdelige, fotopuzzel over Oegstgeest in vroeger jaren.

Het meinummer van Over Oegstgeest is te koop bij de Oegstgeester boekhandels. Wie lid wordt van de Vereniging Oud Oegstgeest, krijgt het gratis, plus twee OO-nummers die eerder verschenen.

Ledenexcursie Wassenaar

Op 22 mei is er een ledenexcursie naar de historische kern van Wassenaar, die begint bij 't Regthuys, een eeuwenoude herberg waar ook recht werd gesproken. De wandeling voert langs een aantal fraaie monumenten, waaronder de ongeveer duizend jaar oude Dorpskerk en het uit 1745 daterende Baljuwhuis. Tijdens de wandeling worden enkele tuinen bezocht. De excursie staat ook open voor niet-leden. Meer informatie op www.oudoegstgeest.nl en men kan zich via de website ook inschrijven.

Lid worden

Lid worden van de vereniging kan door een e-mail te sturen naar secretaris@oudoegstgeest.nl of door een briefje te schrijven naar het secretariaat: Wilthoeflaan 10, 2341 BL Oegstgeest.

Udo en Floortje Wiersma doen mee aan de Alpe d'HuZes

De afgelopen maanden is er hard getraind door vader en dochter Udo en Floortje Wiersma.

geven n Op donderdag 6 juni doen vader en dochter Udo en Floortje Wiersma mee aan de Alpe d'HuZes in Frankrijk.

Floortje (10 jaar) hoefde niet lang na te denken toen haar vader vorig jaar september aangaf mee te willen doen met de grootste fondsenwervende actie voor KWF Kankerbestrijding. "Papa, als jij gaat, doe ik ook mee!", aldus Floortje. Haar overtuiging om iets te willen doen komt vooral voort uit het feit dat haar oma ziek is en door in actie te komen geld wordt ingezameld voor baanbrekend kankeronderzoek.


Er werden fietsen geregeld en toen zijn ze gestart. De afgelopen maanden is er hard getraind; onder andere op de Posbank bij Arnhem en het (bij wielrenners bekende) 'Kopje van Bloemendaal' zijn bezocht. Volgend weekend staat nog een training gepland in Zuid-Limburg. Dat zal het meest gaan lijken op de Alpen. Naast het trainen zijn ze ook druk bezig om zelf geld in te zamelen met allerlei acties; waaronder een lege flessenactie bij de Jumbo in Oegstgeest en de AH in Warmond. Udo: "Het is heel mooi om te zien dat er zoveel mensen om ons heen mee willen helpen om onze actie te ondersteunen, en dat kan nog steeds als men dat wil".
Op één dag beklimmen 5.000 deelnemers fietsend, hardlopend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe d'Huez, onder het motto 'opgeven is geen optie'.

Wil je de actie van Udo en Floortje ook ondersteunen: ga dan naar: www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/udowiersma of www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/floortjewiersma.

Duinzigt-prijswinnaars 'Fun with Food' genieten in Brasserie Hemels

De leerlingen beleefden veel plezier bij 'Fun with Food'. 'Als het om eten gaat, dan gaan we ervoor!', aldus de heren.

onderwijs n 'Hemelse geuren' stegen de afgelopen maanden op vanuit het vroegere kooklokaal gelegen in de moestuin van het voormalige klooster Duinzigt.

Bij oud-leerlingen zal dit warme herinneringen oproepen aan de kooklessen, die zij hier kregen van mw. Cohen. Het lokaal is in de loop van de tijd gemoderniseerd en wordt nog regelmatig gebruikt voor projecten als 'Fun with Food'. Drijvende kracht achter 'Fun with Food' is scheikundedocent Marijke Boon. Samen met achtentwintig tweedejaars was zij begin maart te gast bij De Jonker. Het kijkje in de keuken bij kok Octave diende als inspiratie voor de kookwedstrijd waarmee het project zou worden afgerond. Begin april presenteerden zeven groepjes de resultaten van hun werk aan een deskundige en kritische jury.
Marijke Boon was trots op al haar leerlingen, want sommigen hadden zelfs nog nooit een eitje gebakken of gekookt. Het werd uiteindelijk een nek-aan-nek race, maar Lior, Lucas K., Jack, Stan en Lucas N. wisten de eerste prijs in de wacht te slepen. Zij hadden een concept bedacht voor een English Breakfast-restaurant. Alleen al met de originele naam 'Kip, ik heb je' scoorden ze bij de juryleden punten. Ook het Sushi-restaurant en 'The Fishotheek' gooiden hoge ogen.


De prijs voor de winnaars was een geheel verzorgde lunch bij de recent geopende Brasserie 'Hemels', waar zij op donderdag 9 mei met hun docent door het vriendelijke personeel gastvrij ontvangen werden.

Kees Burger

• 43 jaar
• Progressief Oegstgeest
• Woont 27 jaar in ­Oegstgeest

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben actief geworden in de politiek omdat ik me in wil zetten voor de publieke zaak en dat vanuit de wenselijkheid van een solidaire gemeenschap waarin zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen.


Stel je krijgt €100.000 om in de gemeente te besteden…

Het zal duidelijk zijn dat je met 100.000 euro geen ingrijpende beleidsveranderingen te weeg brengt. Als je toch iets blijvends wil doen dat toch nog beeldbepalend is zou je een aantal bomen kunnen planten om het groene karakter van het dorp nog te versterken. Waar ik het ook graag voor zou willen inzetten is het verbeteren van de communicatie vanuit de gemeente naar de bewoners.


Stel je moet bezuinigen…

Er zijn nog maar zeer weinig opties om te bezuinigen, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Als ik toch iets moet noemen is het dorpsmarketing. Dat is naar mijn mening echt een onnodige uitgave.

ASC start met 7 tegen 7-voetbal (35+) en Walking Football (60+)

voetbal n Na de zomer, in september, start bij ASC een 7 tegen 7-competitie voor teams met 35-plussers uit de buurt. Tegelijkertijd start de Oegstgeester voetbal- en cricketvereniging met Walking Football, de snelgroeiende tak van sport waar steeds meer vitale 60-plussers wereldwijd veel plezier aan beleven.

De 7 tegen 7-competitie en het Walking Football gaan tegelijkertijd plaatsvinden, om de week op vrijdagavond op Sportpark Overveer in Oegstgeest.


7 tegen 7

In het eerste seizoen is er in de nieuwe 7 tegen 7-competitie plaats voor 16 teams, verdeeld over twee divisies. Er is een najaars- en een voorjaarscompetitie en er wordt om de week op vrijdagavond gespeeld op Sportpark Overveer in Oegstgeest. De wedstrijden zijn op een half voetbalveld en met enkele uitzonderingen gelden de normale veldvoetbalregels. De competitie kenmerkt zich door een sportieve, vriendschappelijke sfeer en een gezellige 'derde helft' in het ASC-clubhuis. Het inschrijfgeld per team, per heel voetbalseizoen (16 wedstrijdavonden) is 500 euro. Een gezellige derde helft-schaal bittergarnituur per speelavond, per team, is bij die prijs inbegrepen.


Aanmelden als team kan tot en met 30 juni door een mail te sturen naar senioren@ajaxsc.nl, o.v.v. de naam van het team, naam en contactgegevens van de aanvoerder, de kleur van shirt en broek en het gewenste instapniveau (eerste of tweede divisie). Bij meer dan 16 aanmeldingen voor 1 juni wordt een wachtlijst opgesteld op basis van datum van inschrijving. Voor de start van het seizoen wordt een informatieavond georganiseerd waarvoor alle (leiders van de) deelnemende teams worden uitgenodigd.


Walking Football

Tegelijkertijd met de 7 tegen 7-competitie wordt op een ander veld Walking Football gespeeld, onderling en/of tegen andere clubs uit de regio met Walking Football. Om mee te kunnen doen moet men trainingslid zijn bij ASC (contributie: +/- 135 euro per jaar).

Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van het Walking Football: op een kleiner veld, met kleinere goals, een normale bal en hardlopen en opzettelijk lichamelijk contact zijn niet toegestaan.

Walking Football bij ASC is voor 60-plussers. Jongere spelers worden als invallers gedoogd, maar alleen als hun gedrag naadloos aansluit bij de ook hier gewenste sportieve en vriendschappelijke sfeer.


Aanmelden als Walking Football-deelnemer kan doorlopend. Men kan zich inschrijven als trainingslid via de website www.ajaxsc.nl, onder vermelding van 'Inschrijving Walking Football'. Ook voor de Walking Footballers wordt voor de start van het seizoen een informatieavond georganiseerd.

Clubkampioenschappen judo bij Sportschool Rob van der Hoorn

In De Cuyl werd 360 vierkante meter judomat neergelegd voor alle deelnemers. | Foto kdvdgun.nl Foto: kdvdgun.nl

judo n Zondag 12 mei werden de jaarlijkse clubkampioenschappen judo van sportschool Rob van der Hoorn in sporthal de Cuyl gehouden.

Op zaterdag was er een en ander voorbereid waaronder het leggen van 360 vierkante meter judomat. Judoka van alle afdelingen van de sportschool deden mee; te weten van de sportschool aan de Geversstraat maar ook van de afdelingen Haaswijk, de Merenwijk, Noordwijk en Katwijk.

Een groep van 45 vrijwilligers zorgde voor een zeer geslaagd evenement

Zondag om 10.00 uur waren de kinderen van 6/7 jaar aan de beurt met maar liefst 69 deelnemers. De groep 8/9 jaar was 81 man en vrouw sterk. De groep 10/ 11 jaar en twaalf jaar en ouder bestond uit 55 judoka. In totaal 205 judoka streden op acht wedstrijdmatten een zeer sportieve strijd. Er waren ook dit jaar weer speciale prijzen te verdienen, genaamd 'Kanjerprijs' voor opvallend sportief gedrag. Iedereen kreeg een herinneringsvaantje. De groep vrijwilligers, zo'n 45 man en vrouw sterk zorgde voor een zeer geslaagd evenement.

Prijswinnaars

Goud

Iarla Devaney, Elias Ganteris, Berend Klaver, Tijmen Hermse, Abe Visser, Romaissa Yahyaoui, Alexia Tegelaar, Casper Kristiansen, Dex Noort, Aram Disseldorp, Evi Hensing, Esther Nijgh, Luke Weidema, Maurits Ploos van Amstel, Vere Nieuwenburg, Kevin Kruijt, Tristan Rots, Martin Klaver, Onno Riezebos, Fabian Klier, Adnan Shihan, Veere Oostendorp, Eva Derix, Matthijs Ammeraal, Tjeerd Verdouw, Joris Klaver, Elisa Goedhart, Thijs Flierman, Davit Hovsepyan, Tobias Persson, Fee de Vroomen, Emma Schenk, Bart van der Marel, Kobus de Visser en Baptist Vermeulen.

Zilver

Oliver Monteirro, Revi Jonker, Lara Fleuren, Devan van Lierop, Julie auf dem Brinke, Alexander van Huijstee, Olivier Zuidema, Sim Josephus Jitta, Jeroen Verweij, Naish Guijt, Daan van der Kwaak, Shanna Stek, Annahe Rebeca, Nash Tudjan, Isabel ter Steege, Roan Vogelaar, Bobby van Beukering, Antony Rebeca, Thijs Durieux, Alexander Nouwens, Tim van Abswoude, Dylan Berghout, Waylon Appelo, David Streefkerk, Ruben Haasnoot, Jan Bazuine, Caspar Out, Winand Breeuwer, Engel Görtz, Kiril Ledijaev, Noa Beun, Doris Heijblom, Bob Buijs, Boaz van der Vijver en Garnet Akeyr.

Brons

Quinten Esveld, Berend Freke, Sam Z Penning, Levi van der Winden, Lou Swanenberg, Jasmijn van den Oever, Arienne van Heurn, Tijmen van Asten, Hidde van Delft, Roan Varkevisser, Artem Kryzhanovskyi, Mees Russchenberg, Monica Dijkhuis, Faas Roodenburg, Josephine Gillet, Arthur Klaver, Isabelle Chen, Wouter Kok, Gadeh Duin, Luuk Steenbergen, Maksim Lekovic, Toon van Mierlo, Sebastiaan van Huijstee, Jurre Veenstra, Maxime van Beek, Vincent Brussee, Fabrice Koiter, Gabrielle van Leuvensteijn, Olivier Beute, Daan Lorsheijd, Jack Durieux, Jacob Adriaanse, Otto van der Lubben, Alex Rots en Anthony Valentin Huynh.

Kanjer

Robin Hensing, Mick de Best, Rohan van Es, David Beemsterboer, Aïko Roozendaal, Rafif Sheikhahmed, Lars van Blitterswijk, Dean van Giezen, Anne-marie Notenboom en Lotte Nijgh.

Cursus 'Vissen voor kids' bij HSV 'De Leede'

Warmond n Hengelsportvereniging 'De Leede' uit gemeente Teylingen organiseert op Nationale Hengeldag (zaterdag 25 mei) de basiscursus sportvissen voor kinderen van 7 tot en met 13 jaar. Het is een basiscursus 'leren vissen met de vaste hengel'.

Tijdens de cursus krijgen de deelnemers allerlei materiaal, zoals het jeugdpakket zoetwatervissen en het boekje 'Vissen doe je zo'. Wie de cursus afrondt, krijgt een visdiploma. De cursus wordt gegeven op zaterdagmiddag 25 mei van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur. Om mee te doen hoeft men geen lid te zijn van 'De Leede'.

Foto: Willemien Timmers

De cursuslocatie is het terrein van de Warmondse IJsclub aan de Veerpolder 18 (achter Dekker Warmond). Diverse onderwerpen komen aan bod zoals het leren vissen met de vaste hengel, het herkennen van alles wat in en om het water leeft en het maken van de benodigde materialen, zoals een vistuigje, en lokvoer.
Deelname aan de cursus is gratis. Wel moet men zich aanmelden vóór 23 mei via het aanmeldformulier op www.hsvdeleede.nl (onderdeel Jeugd). Wie jeugdlid wordt van 'De Leede' ontvangt een jeugdVISpas (tot 14 jaar) of VISpas (vanaf 14 jaar) en bijbehorende Gezamenlijke Lijst van Viswateren. Deze visdocumenten zijn vrijwel altijd verplicht om te mogen vissen in Nederlandse wateren.

Meiden-voetbaldag

voetbal n Op woensdag 22 mei organiseert ASC een Meidenvoetbaldag.

Deze voetbalmiddag, van 15.00 tot 17.00 uur, staat volledig in het teken van meidenvoetbal. Deelname is gratis voor alle meiden van 7 tot 12 jaar, die geïnteresseerd zijn in voetbal. Tijdens deze middag kunnen meiden kennismaken met voetbal en met de club ASC.
Heb je vragen over meidenvoetbal of wil je je opgeven voor de Meidenvoetbaldag, stuur dan een mailtje naar Ruben Dutrieux (jeugd@ajaxsc.nl).

Hoofdtrainers FC Oegstgeest klaar voor volgend seizoen

voetbal n De hoofdtrainers voor volgend seizoen zijn bij FC Oegstgeest van start gegaan. Vorige week hadden zij de eerste trainersbijeenkomst als onderdeel van de voorbereiding op volgend seizoen. Deze maand zijn de eerste selectietrainingen.

Tennisser Roeland van Dijk wint na een bloedstollend gevecht

De multi-inzetbare Michiel Greidanus (H1 en Mix 1). | Foto Roel Slootweg Foto: Roel Slootweg

tennis n Met nog drie speelrondes te gaan moet Heren 1 van OLTC nog alle zeilen bijzetten om volgend jaar weer in de Hoofdklasse te mogen acteren.

Man van de dag was Roeland van Dijk die in een bloedstollend gevecht zijn partij binnen sleepte. Hij won in de derde set met 7-6 na op de rand van de afgrond te hebben gestaan maar uiteindelijk toch te winnen.
Romano Frantzen won zijn single ook en het derde punt werd binnen gehaald door Julian Vandenbussche samen met Bas Louwerse die derde set pakten met 10-6 in de tiebreak.
Einduitslag was 3-3 en daar kunnen de mannen best tevreden mee zijn.


Heren 2 speelde tegen de koploper en verloor met 5-1. Enige punt werd binnen gehaald door ping pong kampioen Jop van der Wiel en Bas Leeflang. Goed om te zien dat Jop eindelijk weer kon spelen na een vervelende blessure.


Mix 1 speelde thuis en stond er lange tijd goed voor. Zij begonnen met een 4-2 voorsprong aan de laatste twee mix partijen. Helaas werden deze beide verloren en hielden zij een zure nasmaak over aan deze zondag. Eindstand 4-4.


Mix 2 behaalde weer een uitstekende overwinning. Captain Bas Bauman had voor de eerste keer echt tegenstand in zijn single en verloor de eerste set met 6-1. Hierna begon het te draaien en won Bas met 6-2 en 6-3 waardoor hij nog steeds ongeslagen is in de single.


Dames 1 speelde thuis zonder de geblesseerde Laura Slootweg en verloor met 4-2. Jammer want er had meer ingezeten. Er waren kansen in de laatste twee dubbels. Helaas werden deze niet verzilverd.


Mix 1 bij de jeugd deed het weer erg goed en won met 7-1. Zij liggen op koers om te gaan spelen voor het landskampioenschap. Zij staan nu op 1 punt van koploper Holy. De eerste twee teams uit de poule mogen na de competitie gaan spelen voor het Landskampioenschap. Dat is bij de jeugd niet eerder voorgekomen op OLTC.


Komende zondag spelen de volgende teams thuis bij tennisvereniging OLTC aan de Hofbrouckerlaan
Heren 1 - Heerhugowaard
Heren 2 – Leeuwenbergh
Mix 1 Jeugd – Amstelpark


Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en de toppers aan te moedigen onder het genot van een lekker hapje en drankje.

Schaakclub Oegstgeest '80 handhaaft zich in tweede klasse

schaken n Afgelopen zaterdag was het erop of eronder voor het eerste achttal van Oegstgeest '80. Dit stond met 1 bordpunt voorsprong op DSC Delft 2 juist boven de degradatiestreep.

Uiteindelijk pakte het allemaal net goed uit: DSC 2 verloor met 5 – 3 van Santpoort, terwijl Oegstgeest met 4 – 4 gelijk speelde tegen Zukertort Amstelveen 2.
Er werden volle punten behaald door 'rising star' Duleen van Gunsteren (vlotte overwinning) en Nebojsa Nikolic (moeizame laveerpartij), terwijl de remises van Fred Slingerland, Gert-Michiel de Niet, Joop Piket en Gideon van der Bent genoeg waren voor het ene, broodnodige matchpunt.

Als we kijken naar de resultaten over een heel seizoen, dan vallen vooral de hoge scores van de internationale meesters Slingerland (7/9, 78%) en Nikolic (6/9, 67%) op, terwijl van Gunsteren (5/7, 71%), Piket (3/5, 60%) en de Niet (2,5/5, 50%) ook flink bijdroegen aan de twee overwinningen en twee gelijke spelen, die de uiteindelijke 6 matchpunten opleverden. De kwetsbaarheid van de lagere borden van Oegstgeest is nog steeds een punt van zorg.

Terug naar Oegstgeest

Inmiddels is zeker dat Oegstgeest '80 voor het eerst na veertien jaar volgend seizoen weer in ons eigen dorp zal spelen, in een zaal bij K&O aan de Lange Voort. Dit geldt zowel voor de interne competitie op donderdagavond als voor de externe competitie van het eerste achttal op zaterdagmiddag.

Oegstgeest '80 zal na veertien jaar volgend seizoen weer in eigen dorp spelen - in een zaal bij K&O


Oegstgeest '80 zal nieuwe leden van harte welkom heten. Dit geldt zeker ook voor huisschakers, die in een vriendelijke sfeer eens tegen anderen van hun eigen sterkte willen spelen. Aanmelding kan gebeuren bij secretaris Johan Boots (071-5170337; palantir@xs4all.nl), wedstrijdleider Ed Wagemans (071-5176213; ed.wagemans@online.nl) of voorzitter Ed Noordijk (071-5171036; e.noordijk@xs4all.nl). De eerste speelavond is op donderdag 12 september.

Herdenking neergestort Halifax toestel bij monument

Het monument op de Kleyn Proffijtlaan. | Foto Wil van Elk

herdenken n In de nacht van 23 op 24 mei 1943 is een Halifax bommenwerper met aan boord een Engelse en Canadese bemanning door een Duitse jachtvlieger neergeschoten boven Oegstgeest.

Het vliegtuig stortte neer in Haaswijk. Alle zeven inzittenden kwamen om. Ze waren tussen de 19 en 33 jaar oud. Het vliegtuig stortte neer op de plek waar nu de Kleyn Proffijtlaan is. Het verongelukte toestel en haar bemanning waren in de vergetelheid geraakt toen Haaswijk werd gebouwd. Op initiatief van enkele Oegstgeestenaren is onderzoek gedaan naar de exacte locatie van het vliegtuig. Bovenop de resten van het vliegtuig en de lichamen is in 2009 een monument gebouwd ter herinnering aan de zeven jonge mannen. Dit jaar staat men stil bij het tienjarig bestaan van het monument.

Iedereen is welkom bij de herdenking op donderdag 23 mei aanwezig te zijn. De ceremonie start om 19.45 uur (graag vijf minuten eerder aanwezig). De aanwezigheid van kinderen wordt zeer op prijs gesteld. De ceremonie omvat een korte toespraak, het leggen van bloemen en twee minuten stilte.

Leidse Hout Festival in Openluchttheater

muziek n Op zaterdagavond 18 mei kunnen liefhebbers van licht-klassieke muziek vanaf 19.45 uur genieten van een bijzondere ervaring in de open lucht: in het openluchttheater in de Leidse Hout.

Een programma met slagwerk, een blaaskwintet en zang, op zoek naar de parallellen tussen licht en klassiek. Liederen van liefde, lust en hartstocht van Robert Schumann en Kurt Weill. Toegang: €12,50 (pinnen mag)

'Licht Klassiek in het Park' kent optredens van:

19.45 uur Slagwerkgroep EMM
20.30 uur Blaaskwintet Quintessenza
21.15 uur Opera Armida, zang Adva Tas, piano Maria Sperling, regie Matt Lynch.

Er is dus zang en muziek uit verschillende genres, tijden en landen. En de wind door de bomen is aanwezig net als een avondgroet van de vogels.

Geen rood pluche en rijen in de pauze, maar eigen kussentjes op het gras en zelf de picknickmand meenemen. Natuurlijk zijn er stoelen voor degene die niet in het gras willen zitten.

Een klein festivalletje in het groenste theater van de regio.


Tickets €12,50 te bestellen via www.oltleiden.nl of voor aanvang bij het theater.

Koffiespeeltuin 'Leren luisteren'

opvoeding n Ieder kind luistert wel eens niet, dat is normaal. Kinderen worden steeds zelfstandiger en krijgen steeds meer een eigen wil. Ze verkennen hun eigen grenzen.

Maar wat kun je doen om je kind te laten luisteren? Welke mogelijkheden zijn er? En hoe reageer je als je kind niet luistert?
Tijdens de Koffiespeeltuin op 29 mei geven groepsleiders van 'The incredible years' tips en advies. De eigen vragen kunnen worden gesteld en er is volop gelegenheid om (vaak heel herkenbare) situaties uit te wisselen met andere ouders.

De Koffiespeeltuin is de plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Iedere keer staat een ander thema centraal, van een ontspannende activiteit tot opvoed- en opgroei informatie. De koffie staat klaar en kinderen kunnen lekker lezen en spelen in een kindvriendelijke omgeving.
De Koffiespeeltuin is voor en door ouders en zoekt nieuwe vrijwilligers om te helpen als gastvrouw/gastheer en de organisatie. Vind je het leuk om mee te denken? Mail dan naar volmer@oegstgeest.nl.

Koffiespeeltuin, 29 mei, 9.30 – 11.00 uur, bibliotheek Oegstgeest.

Uniek Ajax-boek

lezen n Binnenkort verschijnt een prachtig document in de vorm van een boek over het nu al legendarische Europese voetbal avontuur van AJAX.

Onder de titel 'De vreugde van het spel' schrijft de Leidse/Oegstgeester schrijver Jaap Visser aan een uniek boek over Ajax en het lange Europese voetbal seizoen.

Het boek zal medio juni uitkomen en bevat alle hoogtepunten, met veel foto's, van de wedstrijden vanaf de voorrondes tot de mooie wedstrijden tegen de Europese voetbalgrootmachten.

Voor de echte Ajax-fan, die het boek voor 20 mei reserveert bij de Rijnlandse Boekhandel, is het de mogelijk om met eigen naam in dit boek te komen onder het hoofdstuk: 'Wij zijn trots op Ajax'.

Een leuk cadeau voor de voetbal- en Ajax liefhebber.

Jaap R. Bruijn over vier eeuwen Nederlandse walvisvaart

historie n Op donderdag 23 mei komt Jaap R. Bruijn, emeritus hoogleraar Zeegeschiedenis aan de universiteit van Leiden, in de Rijnlandse Boekhandel vertellen over zijn nieuwe boek 'Een zee van traan, vier eeuwen Nederlandse walvisvaart 1612-1964' dat op 18 mei zal verschijnen. Aanvang 20.00 uur, toegang 5 euro.

Volgende week een interview met Bruijn in de Oegstgeester Courant.

Advertorial - Complete voetverzorging bij Voetzorg Oegstgeest: 'Van alle voeten thuis'

Toen Antoinette besloot om nog één keer van carrière te switchen, koos ze ervoor een opleiding te volgen tot medisch pedicure. | Foto Willemien Timmers

advertorial n Wat de reden voor een bezoek aan Voetzorg Oegst­geest ook is, voeten zijn altijd in vertrouwde handen bij medisch pedicure Antoinette van Elsen, die recent met haar pedicurepraktijk in Haaswijk is gestart.

Door Willemien Timmers

Met een berg aan professionele en levenservaring is het voor iedereen een groot plezier om even op adem te komen in de professioneel ingerichte praktijk van Antoinette van Elsen.
Enthousiast vertelt zij hoe ze ertoe gekomen is om medisch pedicure te worden. "De medische hoek heeft altijd mijn interesse gehad. Mijn eerste baan was die van apothekersassistente bij een apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Hazerswoude-Dorp. Een prachtige baan. Omdat het een kleine apotheek was, leerde ik al snel hoe ik de doktersassistente kon helpen door allerlei klusjes van haar over te nemen. Uit interesse ben ik de opleiding tot doktersassistente gaan volgen. Toen ik die had afgerond en ik een vriendje kreeg dat voor tandarts studeerde, heb ik ook mijn tandartsassistente diploma behaald."
Na Hazerswoude vond de ras-Oegst­geestse Antoinette een baan bij apotheek Linnaeus in de Kempenaerstraat, die destijds gerund werd door Lieke Tjiook. "Dat is nu ruim 33 jaar geleden. Ik heb daar altijd met veel plezier gewerkt en met veel cliënten een goede band opgebouwd."
Toen Antoinette besloot om enige tijd geleden nog één keer van carrière te switchen, wist ze dat ook haar nieuwe baan in de medische hoek zou zitten. Ze koos ervoor een opleiding te volgen tot medisch pedicure. "Pedicure is een mooi en uitdagend vak. Ik zie mensen van jong tot oud, met en zonder klachten, en met de meest uiteenlopende wensen."
Of het nu gaat om een ontspannende voetreflexmassage of het behandelen van een risicovoet, de professionaliteit staat bij Voetzorg Oegst­geest voorop. "Mijn standaard voor wat betreft de behandelingen ligt inderdaad hoog".
Eenmaal per week is Antoinette een dag te vinden in een zorginstelling van Marente in Lisse. Veel oudere mensen kunnen niet meer goed bij hun voeten, dus is het van groot belang bezoek te krijgen van een medisch pedicure.

Antoinette, die overigens opgroeide aan de Oegst­geester Emmalaan in een gezin van zestien kinderen, legt uit dat ze veel voeten van diabetespatiënten behandelt. "Om klachten te voorkomen, of tijdig te signaleren, komt deze groep cliënten eens per maand bij mij in de praktijk. Dit bezoek wordt vaak gecombineerd met een onderbeen-massage om de bloedsomloop te stimuleren."
Naast medische en reguliere pedicurebehandelingen, verzorgt Antoinette ook wellness- en cosmetische behandelingen.
Bij Voetzorg Oegst­geest wordt met de nieuwste apparatuur gewerkt. "Daarnaast zorg ik dat ik elk jaar weer een paar dagen in de schoolbanken zit. Zo blijf ik up to date! En verder verwijs ik graag naar mijn website voor een overzicht van alle behandelingen."
www.voetzorgoegstgeest.nl
Hendrik Andriessenlaan 60
06-82913444

Parkinson Café

ontmoeting n Donderdag 16 mei zijn geïnteresseerden van harte welkom voor de bijeenkomst van het Parkinson Café in de Bomenzaal van het Dorpscentrum, Lijtweg 9.

Het programma:
- Twee oefeningen van Dr. Beat door Koos van Touw

- Lezingen van André Westhuis en Petra van Dam : WMO / WLZ / ZVW, Wegwijs in het zorgdoolhof, Zilveren Kruis Zorgkantoor

André Westhuis is WLZ klantadviseur voor het Zorgkantoor Zilveren Kruis. Hij vind het belangrijk om mensen en hun omgeving meer inzicht te geven in de keuze mogelijkheden van de zorg. Welke zorg is er, en bij welk loket kan ik aankloppen. Andre is van oorsprong Verpleegkundige, en heeft een brede kennis van de Wet Langdurige Zorg. Hij zal vooral voorbeelden en praktische tips geven uit zijn ervaring met het vinden van kijkrichtingen in het verkrijgen van de juiste zorg.

Petra van Dam is WLZ klantadviseur voor het zorgkantoor Zilveren Kruis. Daarnaast heeft zij onlangs de opleiding Mantelzorgmakelaar afgerond en geeft zij mantelzorgondersteuning aan alle medewerkers van de verschillende Achmea labels. In haar werk als klantadviseur langdurige zorg zoekt zij graag de grenzen op om de zorg zo comfortabel mogelijk en volgens eigen wensen in te zetten. Mensen raken zelf vaak verdwaald in het oerwoud van alle regeltjes. Zij ondersteunt daarom graag de cliënt en diens mantelzorger met alle vragen rondom het regelen van passende zorg.
Inloop vanaf 13.30 uur (start 14.00 uur) tot ongeveer 16.00 uur, in de Bomenzaal (1e verdieping) van het Dorpscentrum.

Workshop Thriller schrijven met Marlen Visser

schrijven n In juni zijn de Spannende Boeken Weken bij de boekhandels en bibliotheken. Het thrillergenre staat al tijden op nummer 1 van meest gelezen genres.

"Heb je zelf ook interesse om een thriller verhaal of boek te schrijven? Meld je dan aan voor de workshop thriller schrijven van auteur en schrijfcoach Marlen Visser."

Oegstgeest staat erom bekend dat op elke hoek een schrijver woont. Misschien ben jij wel de volgende bekende schrijver die een tegel in Oegstgeest verdient.

Hoe schrijf je een goed verhaal? Hoe zorg je ervoor dat die gekke fantasie of plotwending bedacht onder de douche ook daadwerkelijk op papier komt? Auteur en schrijfcoach Marlen Visser weet hier alles van. Als genomineerde voor de Schaduwprijs (in 2016 voor haar debuut-thriller Stem!) en oprichter van het schrijverscollectief Moordwijven heeft zij al veel ervaring opgedaan.

De volgende zaken komen aan bod. Van theorie naar praktijk aan de hand van de persoonlijke ervaringen van Marlen:

• Wanneer is een verhaal spannend?
• Hoe beschrijf je boeiende personages?
• Wat is show don't tell?
• Welke valkuilen kom je tegen tijdens het schrijfproces?
• Hoe breng je je verhaal/manuscript onder de aandacht bij anderen?

Aanmelden kan aan de balie van de bibliotheek, of op www.bibliotheekbollenstreek.nl

Praktische informatie:
Datum: woensdag 5 juni
Tijd: 20:00 tot 22:00
Prijs: € 7,50 leden - € 10,- niet leden
Locatie: Bibliotheek Oegstgeest – Lange Voort 2T

Filmavond: Miele

film n Irene woont langs de kustlijn van Rome. Ze laat haar vriend en ouders in de waan dat ze studeert, maar in werkelijkheid haalt ze onder de naam Miele slaapmiddelen uit Mexico om terminaal zieken vredig te laten sterven.

Tot ze Grimaldi ontmoet, een oude man, die wil sterven, maar fysiek gezond is. Irene beseft dat ze dat niet wil, maar ze heeft hem het middel al gegeven. Er groeit een band tussen de twee die tot elkaar veroordeeld zijn.
Actuele vragen komen boven: wat betekent kwaliteit van leven? Wat verbindt ons en in hoeverre zijn wij autonoom in zaken van leven en dood? Hoe ga je om met euthanasie?
Een indringende film van Valeria Golino gezien vanuit het gezichtspunt van de hulpverlener.
Knap acteerwerk. Won vele prijzen.

Dinsdag 21 mei 19.30 uur • Grote zaal dorpscentrum, Lijtweg 9 • Toegang € 6,00 • Zaal open vanaf 18.45.
Nagesprek o.l.v. Ronald da Costa

Troubadours zingen Carmina Burana

muziek n 17 en 18 mei voeren De Troubadours de Carmina Burana uit in de Regenboogkerk. Op dit concert zingt ook het kinderkoor BplusC van de Leidse Muziekschool. Kom 17 of 18 mei naar de Regenboogkerk, het concert begint om 20.15, de zaal is open vanaf 19.45 uur. Kaarten zijn voor 20 euro (incl. 1 consumptie en programmaboekje) te reserveren bij Mia Klünnen- de Leeuw, mail miadeleeuw009@gmail.com / tel.070-3997280. www.detroubadours.com

Vrijwilligers-avond bij Fiks

korfbal n Op vrijdag 10 mei heeft het bestuur van Fiks een gezellige avond georganiseerd voor alle vrijwilligers van de vereniging. Velen hadden gehoor gegeven. Zij werden door voorzitter Sven de Ruijter in het zonnetje gezet door hen allen te bedanken voor hun inzet. Vrijwilligers zijn smeerolie voor de vereniging. Hij sprak: " Als iedere vrijwilliger een ster zou zijn, dan zou het nooit meer donker worden en altijd licht zijn." Daarna was er een verloting van enkele prijzen en vervolgens was er een geanimeerd samenzijn met een aangeklede borrel.

Volksuniversiteit Oegstgeest

workshop n Even terug in de tijd! Leuke workshop voor (groot-) ouder en kind, samen maken jullie als een echte boekbinder met naald en draad een ABC-boekje. Voorop komt de eerste letter van je naam en in het boekje het hele alfabet met ruimte om bij elke letter een tekening te maken van iets wat met die letter begint. Er wordt gekeken naar de mooie rood-blauw gekleurde letters die in de Middeleeuwen werden gebruikt in handgeschreven boeken. De prijs is voor één ouder en één kind.

Zondag 26 mei van 10.30 – 12.30 uur/ Prijs: € 18,- + materiaal € 6,-.

Duinzigt Toneel speelt 'Moord aan Boord'

Op 24 en 25 mei spelen de leerlingen van de Duinzigt Toneelgroep de voorstelling Moord aan Boord

toneel n Op 24 en 25 mei spelen de leerlingen van de Duinzigt Toneelgroep de voorstelling Moord aan Boord.

Voor een euro heeft iedereen een bijzonder leuke avond of middag

Moord aan Boord is een prikkelende komedie, in de traditie van John Lanting's Theater van de Lach. Als publiek vaart het publiek mee op een cruise met een bont gezelschap van gasten. Al snel blijkt dat niets is wat het lijkt.

De première is op vrijdag 24 mei om 20.00 uur. Op zaterdag is er een voorstelling om 15.00 en één om 20.00 uur. Het Teylingen College Duinzigt bevindt zich op de Wijttenbachweg 23 in Oegstgeest. Voor het symbolische bedrag van één euro heeft iedereen een bijzonder leuke avond of middag.

Eénjarig bestaan Ken je Buren

ontmoeting n Op zaterdag 18 mei viert het Burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest zijn eenjarig bestaan in het Dorpscentrum aan de Lijtweg vanaf 13.30 uur.

Het project Ken je Buren is medio 2018 door het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest gestart om buurtnetwerken op te zetten in zoveel mogelijk wijken in Oegstgeest. Steeds vaker zullen ouderen langer zelfstandig moeten maar ook willen blijven wonen. Elkaar zo nu en dan een helpende hand bieden in geval van nood kan dit bevorderen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat buren de mantelzorg voor hun buren op zich nemen. De zorg blijft bij familie en professionals. Het gaat juist om kleine incidentele taken zoals het tijdelijk bijspringen als de buurman of buurvrouw even is uitgeschakeld door bijvoorbeeld een blessure. Dit soort hulp kan in geval van nood het leven dan een stuk gemakkelijker maken.
Het project Ken je Buren wil daarom Oegstgeestenaren van 60+ motiveren om hun buren of bekenden dichtbij te vragen of ze bereid zijn om nabuur te worden. Als zij dat willen, dan is het de bedoeling om naam en telefoonnummer op de Ken je Buren sticker in te vullen en die te plakken aan de binnenkant van de meterkast. Hierdoor kunnen hulpverleners in geval van nood snel de naburen waarschuwen.
Inmiddels zijn wij in 5 wijken gestart met een buurtnetwerk bestaande uit enthousiaste Ken je Buren Buurtambassadeurs.

Dit mooie resultaat viert het burgerinitiatief graag met de inwoners van Oegstgeest op zaterdag 18 mei.


Programma
13.30 Inloop met koffie en thee
14.00 Terugblik
14.20 Kennismaking vijf Buurtnetwerken en hun ideeën
15.00 Betekenis burgerinitiatieven voor de gemeente (Jan Nieuwenhuis, wethouder)
15.10 Het burgerinitiatief als coöperatie voor wonen, zorg en welzijn (Guus Bannenberg, voorzitter)
15.30 Ken je Buren Buurtborrel

DOKTERSDIENST

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek
tel. (0252) 240212
• door de week van 17.00 uur 's middags tot 8.00 uur de volgende dag
• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen 24 uur per dag.

Altijd eerst bellen voordat men naar de huisartsenpost toekomt.
Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

APOTHEKEN

Dienstapotheek Bollenstreek Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur, weekend en feestdagen 24 uur / dag. Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl
Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Maandag t/m vrijdag 18.00-23.00 uur, zaterdag 15.00 tot 23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00 tot 23.00 uur. Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)
Apotheek Haaswijk, Boerhaaveplein 21
Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

TANDARTSEN

13-05 / 19-05 TP Smaal, Dalkruidzoom 12 A 2353 RW Leiderdorp (071) 5893568

20-05 / 26-05 TP Zoeterwoudsesingel, F. Spits, F. Zoeterwoudsesingel 50 2313 EK Leiden (071) 5132828

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000

Opvoedadviespunt, (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving. (VPTZ Leiden en omgeving). Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

19 mei

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Kruispunt Rivierduinen 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
Regenboogkerk 10.00 geen dienst, zie Groene Kerk
Groene of Willibrordkerk 10.00 ds. I.E. van der Heul, diaconale dienst. 16.30 Evensong, Cappella pro Cantibus

Verpleeg- en ziekenhuizen

Van Wijckerslooth-Rustenborch één viering per zondag. 10.30 gez. viering, Annemarie Gerritsen

LUMC 10.00 Anna van Gessel

R.-k. Willibrordkerk

Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur. In het weekend om 11.00 uur. Op de zaterdagen van de even weken om 19.00 uur. Voor de meest actuele informatie over de aard van de viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl


Geref. Kerk Vrijgemaakt

10.00 u W. Zomer, Leesdienst
19.00 u ds. K. de Vries

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege

10.00 B. Dijkstra

Volle Evang. Gem. Leiden e.o.

Pauluskerk, Warmonderweg 2
11.00 uur samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

10.15 ds. S.P. van der Meulen (doopdienst met muziek en kinderactiviteiten)

Protestantse Gem. Warmond

10.00 uur Mevr.Ds.J.Nijboer, Noordwijk

Matthiaskerk Warmond

Zaterdag 18 mei, 19.00 uur Eucharistieviering

Wings of Healing

Veerpolder 6A, Warmond
10.00 & 19.00 Jan Zijlstra

Bahá'i

Bestudering geschriften van Bahá'u'lláh: eerste woensdag van de maand is Bahá'i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme

Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: wo: 9.00-11.00 uur en do: 20.00-21.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur jongeren en studenten. Geversstraat 48.

@MVvKlaarwater Maar liefst honderd schrijvers telt Oegstgeest. Meer over dit schrijversdorp vertelde Marjolijn van der Jagt me tijdens een lunch in Villa Beukenhof. www.cultuurblogger.nl

@VliegtuigO Filevorming... En @Schiphol en @MinIenW en @CvNieuwenhuizen maar denken dat we in NL nog meer luchtvaart aan kunnen... Dacht 't niet... De grens is bereikt. #schiphol #vliegtuigoverlast #luchtvervuiling #stopluchtvaartgroei

@anjahendriks Mooi die veldbloemen....dat zie je steeds vaker hier in Oegstgeest @gemeente Oegstgeest

@BramVanEeden Replying to @fidessa1959 @MennoWelling @ODWestHolland Eindelijk weer is wat reuring in #oegstgeest. Keep it up met de festivals.

@leidschdagblad Automobilist trapt per ongeluk gas in en ramt vier auto's in Oegstgeest