Oegstgeester Courant

7 mei 2020

Oegstgeester Courant 7 mei 2020


Buitengewone stilte in het bos

Burgemeester Emile Jaensch plaatst met Eelke van den Ouweelen, nestor van de gemeenteraad, een krans bij het monument. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

herdenken n Aan het einde van de middag werden er op maandag 4 mei op verschillende tijdstippen kransen gelegd bij het herdenkingsmonument in het Bos van Wijckerslooth.

Net als veel andere gebeurtenissen in deze ‘coronatijd’, kon ook het gezamenlijk herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, een anders zo drukke bijeenkomst, niet doorgaan. In de ‘groene kathedraal’ zongen de vogels tijdens de kransleggingen uit volle borst, maar was het verder oorverdovend stil.


Foto: Joop Verdonk
Foto: Joop Verdonk

Kransleggingen

Namens het comité Herdenken en Vieren legden Linda van der Zon (voorzitter) en Koos van der Bruggen een krans.

Burgemeester Emile Jaensch plaatste later met Eelke van den Ouweelen, nestor van de gemeenteraad, een krans bij het monument. Ook liepen zij gezamenlijk langs de namen van de Oegstgeester oorlogsslachtoffers. Voor verder eerbetoon was dit jaar helaas geen plaats, om te voorkomen dat zich bij het herdenken groepen mensen zouden vormen.

Eerder die middag had de Oegst­geester burgervader een krans gelegd bij het monument bij het Haagse Schouw (Leiden). Daar werden toeschouwers door politieagenten weggestuurd vanwege groepsvorming.


Medewerkers van de gemeente Oegstgeest, Mario van Duijvenbode en Ruud Onderwater (afdeling openbare ruimte), zorgden er in het Bos van Wijckerslooth voor dat alle andere afgeleverde kransen en bloemen netjes werden geplaatst. Later op de avond legden enkele scouts van Scouting Derja versierde stenen bij het gedenkmonument in het bos.

Ook bij de oorlogsgraven op de begraafplaats van het Groene Kerkje en bij het Halifax-monument op de Klein Proffijtlaan werden bloemen gelegd. (Foto's Joop Verdonk)

Velen hadden zich het herdenken van 75 jaar bevrijding zo anders voorgesteld. In Oegstgeest worden de plechtigheid in het bos op 4 mei, en de daarbij behorende bijeenkomst in het Dorpscentrum altijd drukbezocht. Bevrijdingsdag, dit jaar zelfs een nationale vrije dag, wordt in ons dorp ieder jaar groots gevierd met een gezellige fair, een zeer uitgestrekte kindervrijmarkt en met overal muziek.

De tegenstelling met de lege straten dit jaar kan niet groter zijn. Het is niet anders. Herdenken en vieren gebeurde.dit jaar vanuit huis.

Foto: Willemien Timmers

Bibliotheek brengt
boeken thuis

Ik ga zo aan een biografie beginnen

Joop den
Hollander
verrast

Oegstgeest
75 jaar
bevrijd

MOEDERDAG n Wensen voor de liefste (o)ma's

Bibliotheek Bollenstreek brengt boeken thuis bij leden

Matthijs Huizing, Joke de Vries, Hans Portengen en Els Steenbak bij het eerste bezorgmoment. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

lezen n Nu de strenge coronamaatregelen langer van kracht blijven, start de Bibliotheek Bollenstreek met een boeken bezorg- en afhaalservice. Vanaf 1 mei kunnen bibliotheekleden online boeken reserveren en die op een afgesproken tijdstip ophalen bij een van de vestigingen. Voor 70-plussers en anderen die het huis niet uit mogen, is er de bezorgservice.

Op 1 mei kregen de eerste bibliotheekleden hun gereserveerde boeken thuisbezorgd. In Oegstgeest werd deze eerste lading wordt niet door de reguliere bezorgers afgeleverd, maar door wethouder Matthijs Huizing bij mevrouw Els Steenbak op de M.H. Tromplaan. “Heerlijk dat ik weer een stapel boeken te lezen heb!”, zei deze enthousiast. “Ik vind het altijd erg fijn in de bieb en kwam er zeer regelmatig – tot het coronavirus toesloeg. Door te lezen worden mijn gedachten rustig en kan ik overal heen in mijn hoofd. Ik zit nu middenin Baskenland!” Joke de Vries, van Bibliotheek Oegstgeest, herkent dat helemaal. “De bibliotheek maakt je wereld een stuk groter.

“Het is echt heel jammer dat de bibliotheken op dit moment dicht zijn”, zegt ook wethouder Matthijs Huizing. “Behalve dat er geen boeken meer geleend konden worden, missen mensen ook het sociale aspect van een bezoekje aan de bieb.”


Groot dilemma

Dat de Bibliotheek Bollenstreek, anders dan sommige andere bibliotheken in de regio, nu pas begint met een boeken bezorg- en afhaalservice, is volgens Portengen goed uit te leggen. “Wij wilden eigenlijk helemaal niet dicht. Maar toen de overheid overging tot sluiting van bibliotheken en andere openbare gelegenheden, konden we als Bibliotheek Bollenstreek niet anders dan de richtlijnen volgen. En volgens ons was een afhaalbieb in strijd met de geldende RIVM-richtlijnen.” Niet dat dat een makkelijke afweging was, integendeel. “Juist in deze tijd wil je mensen boeken en dus afleiding bezorgen. Dat dat niet lukt, omdat jij je strikt aan de regels houdt, en dat daar dan weer artikelen over verschijnen in de lokale media, is erg moeilijk. Als bibliotheekdirecteuren hebben we daar met elkaar ook flinke discussies over gehad. En voor mij persoonlijk was het een groot dilemma. Maar ik vond en vind ons besluit verdedigbaar.”


Bovendien hebben de medewerkers van de Bibliotheek Bollenstreek na de gedwongen sluiting op 16 maart absoluut niet stilgezeten. “In de eerste week van de coronamaatregelen hebben we boeken die gereserveerd waren nog thuisbezorgd, maar toen de maatregelen werden aangescherpt zijn we daarmee gestopt. Vanaf dat moment zijn we helemaal overgestapt op online dienstverlening. Ook hebben we dagelijks een telefonisch spreekuur. En een aantal van onze vaste activiteiten, zoals de leeskring en de Koffie+, vinden nu online plaats.” Helaas blijft een concrete datum voor heropening voor ons voorlopig ook nog onduidelijk. Tot die tijd blijven we een online én bezorg- en afhaalbieb.”

De Oegstgeestse Els Steenbak liep met een glimlach en een tas vol boeken haar huis weer in. “Heerlijk. Als ik mijn boek uit heb, begin ik aan de biografie van Stephen Hawking.”

www.bibliotheekbollenstreek.nl

Mensen met dementie thuis

mantelzorg n Er is de laatste weken veel aandacht voor de isolatie van mensen in verzorgings/verpleeg-huizen. Tachtig procent van de mensen met dementie wonen echter thuis.

Ook zij kunnen van slag raken als ze geen regelmatig bezoek meer krijgen. Ze begrijpen het niet en er kunnen stressvolle situaties ontstaan. De mantelzorgers, vaak partners, moeten het maar zien te redden. Kinderen en kleinkinderen kunnen niet helpen. Videobellen helpt soms, maar niet altijd. De gespreksleiders en ondersteuners van het Alzheimer Café kunnen geen contact maken met de mensen, omdat ze om privacy redenen de adresgegevens niet hebben.

Mantelzorgers en familieleden kunnen bellen met de Alzheimertelefoon 0800-5088 - 7 dagen per week van 9.00 tot 23.00 uur. Op de websites dementie.nl en alzheimernederland.nl worden dagelijks tips gegeven hoe te handelen in deze Coronatijd.

>Collecteweek Longfonds

geven n Van 11 tot en met 16 mei is de collecte van het Longfonds. "Dit jaar gaan we vanwege het coronavirus niet langs de deuren, maar collecteren we online. Met de opbrengst maken we doorslaggevend longonderzoek mogelijk. Het coronavirus maakt in één klap duidelijk hoe belangrijk je longen voor je leven zijn."

www.longfonds.nl

Gemeenten missen belangrijke kans op meer energiebesparing

Tommy Sheriff Louisa van der Meij Foto: Louisa van der Meij

rekenkamer n Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier gemeenteraden.

Bedrijven en instellingen met een bepaald jaarlijks energieverbruik behoren alle energiemaatregelen te treffen die rendabel zijn. Dit heet de 'energiebesparingsplicht' en geldt sinds 1993. Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht vallen onder het takenpakket van omgevingsdiensten.

Foto: Willemien Timmers


Geen handhaving

Het uitgevoerde toezicht door de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland is vooral stimulerend van aard. Maar zij handhaven niet bij overtredingen van de energiebesparingsplicht.

In een reactie stelt het college van Leidschendam-Voorburg dat "handhaving van de energiebesparingsplicht pas aan de orde is als er sprake is van pure onwil."


Effectief

De Rekenkamercommissie adviseert om de energiebesparingsplicht wèl te handhaven. Want dat is een effectieve methode om het energieverbruik van bedrijven en instellingen te verminderen. Het leidt structureel tot minder CO2-uitstoot en tot kostenbesparing voor de bedrijven en instellingen.


Geen aansturing

De gemeenten sturen de omgevingsdiensten aan. Maar uit het onderzoek blijkt dat zij dit niet actief doen op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht. Daarnaast rapporteren omgevingsdiensten nauwelijks aan de gemeenten over de resultaten van controles en overtredingen van de energiebesparingsplicht.

Daarom adviseert de Rekenkamercommissie om prioriteiten voor toezicht en handhaving vast te stellen en betere rapportages te vragen aan de omgevingsdiensten.

Het advies is op 4 mei aan de gemeenteraden aangeboden.

>What happened to “Hello”

By: Tommy Sherif

Since the outbreak of the virus in Holland, things started to go strange; some people went in panic; being afraid from each other, and dealing with everyone as a threat. And others went in carelessness, like going to parties and going to the lakes and beaches with big numbers.

Also the government came up with strange decisions like no gathering for more than 3 persons, as if the virus is only working with 4 persons or more, also sending kids under 12 years old to schools starting from 11 May, because the need to go back to school, and also playing football with 1.5 meters distance, that last one I tried to understand who came up with that? David Beckham?

From my opinion, neither the government nor the people handled the situation in the right way; the government asked people to stay home, a lot of people took that as a vacation and went in the streets, and no clearance nor cooperation. But honestly, some other people and institutions are handling the situation in a perfect way.
However, what really hurts me is I miss people saying “Hello” like always, somehow, some people started to take the distance literally. They even don’t want to look to others. Fear is killing what is good in us, the smile and hello can break a lot of harshness of life, so please whatever happens, keep the distance and also keep the hello.

>Door John Vroom

Ik zag dat ...

• de Gemeente de suggestie heeft overgenomen om de openingstijden van de Milieustraat met ingang van 29 april jl. te verruimen. Nu open op de woensdag van 08.00 – 16.00 uur en in de avond van 18.00 – 20.30 uur

• afhaal Kin Sushi al enige tijd ook een bezorgservice heeft

• Domino’s Oegstgeest in Robin Blickman een nieuwe franchisenemer heeft gevonden die zich met name ten doel stelt de klantenwaardering te verhogen en de gemiddelde bezorgtijd van bestellingen te verkorten

• het Beleg van Oegstgeest haar deur weer heeft geopend voor het op gepaste wijze aanbieden van Take-Away’s, zoals koffie, broodjes en salades

• Albert Heijn het structureel verstrekken van ter plekke ontsmette winkelwagens nog steeds niet serieus neemt, zoals Jumbo dat nog steeds doet. Lidl laat het volgens een mededelingenbordje ook weer aan de klant zelf over

• tal van organisaties in Oegstgeest de consument oproepen om lokaal te kopen. Wellicht dat deze oproep meer impact kan krijgen als de lokale ondernemers de consument in dit kader een aantrekkelijk voordeel zouden bieden als extra stimulans en dit uiteraard in de Oegstgeester Courant zouden communiceren

• bibliotheek Oegstgeest uiteindelijk gehoor heeft gegeven aan de wens van haar leden voor een afhaal en bezorgsysteem van boeken via hun website sinds 1mei jl.

Zakelijke nieuwtjes?

redactie@oegstgeestercourant.nl

Saaie boel op 5 mei

Joop den Hollander genoot van de felicitaties. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

vieren n Bevrijdingsdag, 5 mei, wordt in Oegstgeest ieder jaar groots gevierd. Dit jaar zou het vanwege 75 jaar bevrijding een prachtige jubileumeditie worden.

De De Kempenaerstraat staat op Bevrijdingsdag normaliter vol met kramen voor de '5 Mei Fair' en in de straten daarachter is altijd een zeer grote kindervrijmarkt te vinden. Burgemeester Jaensch sprak in een filmpje van Unity.nu over zo'n 20.000 bezoekers die andere jaren ons dorp op Bevrijdingsdag met een bezoek vereren.

Een stille Terweeweg. | Foto W. Timmers Foto: Willemien Timmers
Foto: Willemien Timmers

Dit jaar was, behalve aan de vele vlaggen in het dorp, aan niets te merken dat het 5 mei was. De Terweeweg was stil zonder al die kleedjes met de meest uiteenlopende rommel, en in de De Kempenaerstraat leek het een gewone winkeldag.

Ook aan de kant van Winkelcentrum Lange Voort werden de feestelijkheden gemist. Geen kermis en geen gezellige poffertjeskraam.

Heel even was Oegstgeest Oegstgeest niet, zo ongewoon was de situatie, maar intussen wordt al weer hoopvol uitgekeken naar een volgende editie van het bevrijdingsfeest, waarin mensen weer schouder aan schouder door drukke straten kunnen lopen.

>Vernieuwde Waterlelie presenteert virtueel concert

muziek n De afgelopen tijd is in opdracht van de gemeente Leiden het gebied rondom de muziektent in De Leidse Hout grondig onderhanden genomen.

Er is nu veel meer ruimte voor het publiek, die ook nog eens is uitgevoerd in fraaie klinkers. Een enkele slechte boom is verwijderd, maar de bij trouwe concertbezoekers bekende boomstronk mag de rest van zijn leven slijten recht tegenover De Waterlelie.

Zondag 10 mei begint concertseizoen 2020. Althans dat was het plan: 20 concerten met 24 ensembles tot eind september. Helaas, op dit moment zijn alle concerten tot en met augustus geannuleerd. Mocht in september de kust weer veilig zijn, dan wil men 'het seizoen' afsluiten met een beperkt aantal concerten, misschien meerdere per week.

De concerten worden georganiseerd door de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (VVLH). Binnenkort verschijnt er van hen een nieuwsbrief met daarin een virtueel concert in de muziektent.

www.vriendenvandeleidsehout.nl

>Onvergetelijke verjaardag voor ras-Oegstgeestenaar Joop den Hollander

feest n Rasechte Oegstgeestenaar Joop den Hollander vierde op zaterdag 2 maart zijn 91e verjaardag.

"Omdat wij vanwege het coronavirus niet op bezoek kunnen komen, hebben wij met alle klein- en achterkleinkinderen een videoboodschap gemaakt met van foto's en muziek. Zo hopen wij op deze manier toch een beetje verbintenis te creëren en hem door middel van de video te laten weten dat hij voor ons de allerliefste opa is", vertelde kleindochter Ilse van Zonneveld.

Op zaterdag kwam in de Kerckwervelaan om 12.00 uur een VW-videobus de boodschap persoonlijk bij opa den Hollander afleveren, een festiviteit waar hij erg van genoot. Daarna aten zijn zoons en dochters op afstand en om en om, nog een taartje met hem.

Joop den Hollander heeft zijn hele leven in de oude Dorpsstraat gewoond. Eerst in het zogenaamde 'Laagje' tegenover.de vroegere winkel van Henk Heemskerk en daarna in een woning met grote bollenschuur op nummer 70, recht tegenover café de Roode Leeuw.

Helaas is zijn vrouw al 21 jaar geleden overleden, maar gelukkig is hij niet alleen. Joop den Hollander heeft 9 kinderen, 21 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Zij hebben met zijn allen voor gezorgd dat hij toch nog een onvergetelijke verjaardag kreeg.

Verankerde vrijheid in Oegstgeest

Wat is vrijheid? Immuun zijn? Het ontbreken van quarantaine? Geen terreur? Kunnen zeggen en doen wat je wil? Dan zouden we nu met z’n allen in gevangenschap zitten. Vrijheid gaat wat mij betreft wel veel dieper. Het is verankerd in geloof, hoop en liefde. Echte vrijheid gaat over het goede kunnen doen, ook al is het met vallen en opstaan. Daar heb je wel een heel stevig fundament voor nodig.
Dat gold ook voor mijn vader in oorlogstijd. In maart 1944 verloor hij zijn moeder waarna in juli zijn vader een beroerte kreeg. Tot overmaat van ramp werd mijn vader in november 1944 vanuit Rotterdam getransporteerd naar Duitsland. In Beieren werd hij mishandeld. Gebukt onder zware dwangarbeid werd hij ernstig ziek. Allesbehalve vrij, zou je denken. En toch. Met uitzicht op de Zugspitze van de Tiroler Alpen werd hij herinnerd aan psalm 121*:
Mijn ogen kijken naar omhoog.Ik zie de bergen staan,daar komt mijn hulp vandaan,daar houdt de HEER mij in het oog;Hij maakte en bewaardede hemel en de aarde.
Zo maakte zijn rotsvaste geloof en vertrouwen in God hem vrij, al voordat de geallieerden het kamp konden bevrijden. En ook daarna: toen een Amerikaan hem opdroeg de verschrikkelijke kampcommandant neer te knallen, weigerde mijn vader. God had hem daartoe niet het recht gegeven, hem kwam die wraak niet toe. Daar was hij – verzwakt of niet – heel stellig in.
Het geloofsanker van die diepe vrijheid klinkt misschien te mooi om waar te zijn. Ik heb er dan ook enkele jaren al puberend tegenaan geschopt. Daarna drong langzaamaan bij mij door, dat dit de vrijheid is waar ik echt naar verlang. In die zin zou ik het dan ook prachtig vinden als we in Oegstgeest groeien in die verankerde vrijheid.


Jelle Wesseling


*Eerste vers uit de nieuwe berijming

>D66 wil geen boetes voor samenwoners

corona n D66-fracties in de Leidse regio willen dat handhavers geen coronaboetes uitdelen aan samenwonende studenten of collega's die onder één dak leven. In verschillende steden kregen huisgenoten die samen in hun tuin of op hun balkon zaten flinke bekeuringen.

“Je beboet geen gezin dat samen op de bank zit. Beboet dan ook geen huisgenoten,” zo luidt de oproep van de voorzitters van D66-fracties en -lijstverbindingen uit 33 Zuid-Hollandse gemeenten, waaronder Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, Katwijk en de fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

nieuws / moederdag

13 / 20

oegstgeest 75 jaar bevrijd

n Schermers A.E.W. blij met hervatten trainingen

Zachary en Nuria enthousiast bezig tijdens hun eerste training in lange tijd, foto door E. Treffers Foto: E. Treffers

schermen n Schermvereniging A.E.W. is verheugd dat trainen weer mogelijk is. De trainingen vinden normaal in de sporthal van de Leo Kannerschool plaats, maar worden nu door maitre E. Treffers op het ernaast gelegen schoolplein gegeven.

Jeugd tot 12 jaar mag tijdens de training met elkaar schermen. De oudere jeugd krijgt individuele oefeningen zodat zij afstand tot elkaar kunnen houden. Voor de volwassenen worden de trainingen opgenomen zodat zij de oefeningen thuis kunnen uitvoeren. Het is nog wat improviseren en wennen, maar iedereen is blij dat hij weer kan schermen en elkaar kan ontmoeten. Zolang het droog weer is, zullen de trainingen twee maal per week buiten worden gegeven.

Zachary en Nuria enthousiast bezig tijdens hun eerste training in lange tijd. | Foto E. Treffers

n ASC-jeugdopleiding opstap naar ADO

voetbal n Zoals meerdere jeugdspelers van voetbalclub ASC de overstap hebben gemaakt naar een jeugdopleiding van een profclub, gaat nu ook de wens in vervulling voor Femke Potjewijd, want zij zal komend seizoen uitkomen voor ADO O17-1.

Rob Gieben, Hoofd jeugdopleiding ASC: “Haar promotie is een felicitatie waard. Voor de intreding van het coronavirus was Femke bezig aan een sterk seizoen als eerstejaars B-speelster in ASC O16-1, dus in haar eigen leeftijdscategorie en deed ze zeker niet onder voor de jongens. Ze is een slimme meid die weet wat ze wil én met beide benen op de grond staat."