Oegstgeester Courant

5 juni 2019

Oegstgeester Courant 5 juni 2019


'De parel van Oegstgeest moet behouden blijven'

Een deel van het terrein behorend bij Rivierduinen. | Foto Willemien Timmers

politiek n De gemeenteraad heeft ingegrepen waar het gaat om mogelijk ongebreidelde bouwplannen voor het gebied Wilhelminapark en de Geesten (Landgoed Endegeest, Rhijngeest en Overgeest). De daar aanwezige natuur, de drie rijksmonumenten en de historische waarde zijn zo belangrijk, dat dit gebied niet zomaar verloren mag gaan. In een welhaast ongekende mate van eensgezindheid riepen de politieke partijen het college op om dit gebied, de 'Parel van Oegstgeest', te behouden.

Door Joep Derksen

Een groot deel van dit gebied behoort tot het NNN (Natuurbeheer Netwerk Nederland) en er is een brede variatie aan flora en fauna. Raadslid Frits van Dissel (Hart voor Oegstgeest): "Met landgoed Endegeest, Rijngeest en Overgeest hebben we monumenten en natuur en deze hebben een bijzondere bescherming nodig. Dit gebied is een buffer tussen het Biosciencepark en het dorp Oegst­geest. Laten we dat behouden.'' Hij maakt zich zorgen om de bouwplannen van allerlei marktpartijen.
De partijen Hart voor Oegstgeest, PrO, VVD, CDA en D66 dienden gezamenlijk een amendement in. Hierin werd gesteld, dat bij iedere verandering in dit gebied het behoud en verbetering voorop moet staan, waarbij de verkeersintensiteit niet mag toenemen. In totaal mag maar twaalf procent van het gebied bebouwd worden; net als nu. En als er woningen komen, moeten dat niet alleen kasten van villa's worden, maar bijvoorbeeld ook huizen en appartementen voor sociale huur, koopwoningen voor starters, senioren en 'specifieke woonvormen'.


PrO-raadslid Jansen: "Dit stuk Oegst-geest is waardevol; het wordt de parel van Oegstgeest genoemd. We willen landschap, natuur en cultuurhistorie behouden. Bij Overgeest kan naast het maatschappelijke ook woningbouw komen, vooral voor groepen die behoefte hebben aan huisvesting. Dit mag niet de vijfde villawijk van Oegstgeest worden. Ook de overige politici uitten zich in vergelijkbare bewoordingen. Al merkte raadslid Bouw (VVD) wel op, dat zijn partij er vanuit gaat, dat hier vanwege de verhouding grondkosten en opbrengsten geen sociale huurwoningen kunnen komen.
Wethouder Glasbeek omarmde de actie van alle politieke partijen (met uitzondering van Lokaal Oegst­geest, die niet bij de raadsvergadering aanwezig was). Glasbeek: "Dit is een bijzonder waardevol gebied. Wij vinden het erg mooi dat er nu een door de hele raad onderschreven besluit wordt geformuleerd. We kunnen dit overnemen en zien het als een steun in de rug voor de komende exercitie."

Tropisch

Het warmt lekker op zo. De Bilt meldt echter dat het vrij laat zomers warm was. Het moet dan boven de vijfentwintig graden zijn, en dat was zo, zelfs in Oegstgeest. Vorig jaar was de laatste zomers warme dag later dan normaal. Ondanks de late zomerse dag, daarom toch een kortere winterperiode. Er zijn mensen die precies bijhouden hoe warm het was, wanneer dat ooit zo was op die dag, en of het een record was. Het zou zomaar kunnen dat het zondag de warmste 2 juni was in meer dan honderd jaar. Terug naar Oegstgeest, waar het zondag gezellig druk was op de sportvelden met verhitte wedstrijden die ergens om gingen. Wel of niet promoveren naar een hogere klasse, daar ging het om. Bij de hockey ging een BOB-campagne van start. Niet om de temperatuur in de gaten te houden, maar om aan te geven dat het belangrijk is om heelhuids thuis te komen. En dan het liefst ook met een niet verbrande huid!

Wil van Elk

Jottem bestaat veertig jaar en dat werd gevierd samen met burgemeester Jaensch. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Veertig jaar
Jottem aan de
De Colignylaan

Bewoners
bijeen over
duikerbrug

Fiks 2 naar
reserve
hoofdklasse

SPORT n Kampioenen vieren feest

Vandaag wordt het gebak
bezorgd

Veertig jaar Jottem gezellig gevierd met gebak

Jottem bestaat veertig jaar en dat werd gevierd samen met burgemeester Jaensch. Foto: Wil van Elk

Feest n Jottem bestaat veertig jaar en dat vierden ze maandag 3 juni met gebak. Marja van Dorp, locatiehoofd Gemiva-SVG Groep, en burgemeester Emile Jaensch hielden een toespraak dat met enthousiast applaus werd beloond.

Door Wil van Elk

Foto: Wil van Elk
Foto: Wil van Elk

"Vandaag vieren we alvast een klein beetje het veertigjarig bestaan. Op vrijdag 28 juni hebben we met elkaar het grote feest", vertelde Marja van Dorp. Het feest houden ze bij Dekker in Warmond. "Dagverblijf Jottem werd op 1 juni 1979 onofficieel geopend. Door uitlopende verbouwingswerkzaamheden kon het gebouw pas half augustus in gebruik worden genomen. De officiële opening werd pas op 10 november verricht door de toenmalige burgemeester van Oegstgeest, de heer mr. S.H. Scheenstra." Ze vertelde over de groepen die er toen werden gehuisvest en dat de capaciteit werd vastgesteld op zesendertig deelnemers. Dit aantal is nu net zo. Marja werkt inmiddels vijftien jaar op deze locatie.

Verbouwd

Het voormalige schoolgebouw aan de Louise de Colignylaan 29 werd in 2016 en 2017 wederom grondig verbouwd. "Het ziet er nu fantastisch uit en het is een mooie werkplek voor cliënten en begeleiders", vertelde Marja. "Jottem heeft in die veertig jaar niet stilgezeten. Samen met cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers en management is bij de start een proces ingegaan. Dat is nog niet geëindigd en zal wellicht ook nooit eindigen."

Taartjes

Toen Burgemeester Emile Jaensch vroeg: "Wie van jullie is al ouder dan veertig jaar?", ging er een aantal handen omhoog. "Dat voelt goed hè? Ik kan mij in Oegstgeest geen fijnere plek voorstellen dan deze werkplek. Nergens vind je zoveel lachende gezichten dan hier. Het ruikt hier zo lekker naar appeltaart. Wij zijn jullie ontzettend dankbaar. Namens de inwoners en de gemeente heel hartelijk bedankt! De taart moet nog komen. Maar jullie maken toch zelf taart? Deze keer hoeft het niet!" Tijdens het zingen van Lang zal ze Leven werden de taartjes bezorgd.

Inschrijving KIVA 2019

vakantie n In de laatste week van de zomervakantie verzorgt de Stichting Evenementen, ondersteund door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, de organisatie van de Oegstgeester Kindervakantieweek.

Van 26 tot en met 30 augustus kunnen 250 tot 300 kinderen genieten van de schitterende vakantieweek boordevol leuke en afwisselende activiteiten.
Zaterdag 15 juni gaat de inschrijving voor de 47ste KIVA (2019) van start voor de ingang van Dorpscentrum Oegstgeest (Lijtweg 9, Oegstgeest), de huidige uitvalsbasis van het Oegstgeester jeugdwerk.


Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de planning voor de 47ste editie van de KIVA. Eind deze week en begin volgende week worden via de basisscholen de folders hierover verspreid met daarin meer informatie en het inschrijfformulier, waarmee de KIVA-kids vanaf zaterdag 15 juni (tussen 10.00 en 12.00 uur) kunnen worden ingeschreven. KIVA 2019 is bedoeld voor kinderen die tijdens het schooljaar 2018-2019 in de basisschoolgroepen 3 tot en met 8 zitten en woonachtig zijn in Oegstgeest en/of op een basisschool zitten waar de KIVA-folders worden uitgedeeld. Eventueel resterende plaatsen zijn nog verkrijgbaar na de eerste inschrijfdag (zie website).

KIVA-leiding
Wie zich aan wil melden als leiding voor de Kindervakantieweek kan hiervoor nu al terecht op de website van de Stichting Evenementen. Via de knop leiding is meer informatie voor KIVA-leiding te lezen en is aanmelden via het speciale leiding-inschrijfformulier direct mogelijk. Afhankelijk van de beschikbare leiding wordt bekeken hoeveel kinderen tot de KIVA 2019 kunnen worden toegelaten.

Meer info over alle Evenementenactiviteiten te vinden op www.st-evenementen.nl of na te vragen via 071-5171540.

Uit de hoogte

De Boeg begint vorm te krijgen, dat is vanuit de lucht goed te zien. | Foto Eric Krom Foto: Eric Krom

Boeg n Een helikopterview is erg handig om in een keer te zien wat er speelt. Het terrein van het voormalige Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) is in ontwikkeling voor het bedrijventerrein De Boeg. Vanuit de hoogte is de bedrijvigheid goed te zien. Transportbedrijf Keijzer is er al gevestigd en het pand waar meerdere kleine bedrijven komen vordert gestaag. Voor de overige bedrijven wordt er noest geheid en worden de funderingen gelegd.

Energiezuinig

De zonnepanelen op het dak van Keijzer Transport getuigen van energiezuinig ondernemen. Ook komen er verschillende warmte- en koudeopslagen (WKO's). De Boeg gaat de geschiedenis in als eerste gasloze bedrijventerrein van Nederland. Het terrein is elf hectare groot en 8,5 hectare is verkaveld voor een verzamelgebouw, De Bosrand, Praxis, Noordman, Keijzer, Tacx en WAD die op twee plaatsen wordt gevestigd.

Wil van Elk

Rolstoel-vierdaagse

wandelen n De Stichting Recreatie en Vervoer organiseert voor de 19e keer de Rolstoelvierdaagse voor de bewoners van de Marente zorginstellingen Van Wijckerslooth, Hofwijck en Rustenborch in Oegstgeest. De vierdaagse vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 21 juni. Vrijwillige helpers kunnen zich aanmelden voor maandag-, dinsdag-, donderdag- of vrijdagmiddag in deze week.

Aanmelden als duwer: rolstoel4daagse-oegstgeest@outlook.com, Cor de Jongh 06-53757511.

Gift aan Repair Café - Bij inbraak in Dorpscentrum hun spullen gespaard

De vrijwilligers van Repair Café blij met gift van Detom. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Schenkbonnen n Maarten Devilee van Détom garage en Peut tankstation aan de Rhijngeesterstraatweg bracht zaterdag 1 juni een aanvulling op de schenkbonnen die aan het Repair Café zijn gegund. Het totaalbedrag kwam hiermee op 565 euro.

Door Wil van Elk

De vrijwilligers waren nog volop aan het installeren toen Maarten Devilee met een symbolische cheque binnenkwam. Hij feliciteerde vrijwilligster Elly Fles-Menken met haar negentigste verjaardag. Zij is nog volop actief als vrijwilligster. Zijn symbolische cheque met het totaalbedrag werd onder applaus aangenomen.

Bij de recente inbraak in het Dorpscentrum zijn zes deuren vernield, maar geen spullen van het Repair Café ontvreemd. Hun deur bleef heel omdat de sleutel er nog in zat.

Bewoners bijeen over toestand Duikerbrug

De Duikerbrug is alleen open voor voetgangers en fietsers. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

n 'We hopen dat de gemeente tempo maakt'

Dorpsstraat n Elkaar op de hoogte brengen, maar vooral om te weten te komen wat de bewoners van de Dorpsstraat en omwonenden het liefst willen met de inrichting van de historische Dorpsstraat en de sluisbrug – ofwel Duikersluis en Duikerbrug – over de Pastoorswatering. Dat was de reden om een bijeenkomst te houden, woensdag 31 mei in het Dorpscentrum. Er waren 45 belangstellenden aanwezig.

Henk Heemskerk, hij woont naast de brug, hield een introductie.| Leon Heemskerk Foto: Leon Heemskerk

Door Wil van Elk

Henk Heemskerk, hij woont pal naast de brug, hield een introductie. Hij had de vrije hand voor het organiseren van de bijeenkomst. Frans van Rijn was de gespreksleider, Ineke van de Velden toonde een Power Point Presentatie met de titel 'De toekomst van de Dorpsstraat, en van de Van Almondeweg, Zoutkeetlaan, Groenhoevelaan, Pastoorswatering en Oegstgeesterkanaal' met alle ins en outs over de brug. Ze toonde heel veel historische afbeeldingen, maar ook recente foto's. Vooral de foto van de Blauwe Tram die over de brug reed, langs het huis van Henk Heemskerk dat toen een Café was – de tram reed daar tot 1949 – sprak tot de vebeelding. Dineke Peddemors maakte een verslag van de bijeenkomst, ook Jacques Thorn was daarbij betrokken.

Toekomst

Tijdens de bijeenkomst kwamen meerdere ideeën ter sprake voor de toekomst van de brug. Daarbij werden schetsontwerpen en voorbeelden getoond van vergelijkbare bruggen elders in het land. De zeven meter brede brug heeft in het midden een tongewelf van vier meter, die zou behouden moeten blijven. De zijkanten afzetten met gietijzeren leuningen. Op de oostelijke zijvleugel reed vroeger de tram. De nutsleidingen lopen aan de westelijke kant. Er is onder andere bedacht om de zijvleugels te verwijderen, of alleen de westvleugel. De Dorpsstraat niet zomaar sluiten, maar bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer vanuit de Kennedylaan. Een spontane reactie was: "Bouw een nieuwe brug met historische uitstraling die past bij de oeroude doorgangsweg".

"Bruggen hebben geen APK; waardoor achterstallig onderhoud ontstaat - dat is ook bij deze brug"

"Voor je auto krijg je ieder jaar een oproep in de bus om die te laten keuren. Bruggen hebben geen APK; waardoor achterstallig onderhoud ontstaat", vertelt Henk Heemskerk. "Er is veel te zwaar verkeer over gegaan, vooral tijdens de bouw van huizen aan de Zoutkeetlaan. Er moet eerst wat gebeuren voordat er actie komt." Pas veel later zijn er sensoren geplaatst. De huidige betonblokken worden niet gewaardeerd. Een passant ter plaatse merkte op: "Hekken liggen vrijwel meteen om of worden verplaatst om erdoor te kunnen". Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over de tegenoverliggende losplaats die een verpauperde uitstraling heeft. "Het gebiedje heeft een facelift nodig. Betrek ook de Zoutkeetlaan erbij", was de boodschap. Het opknappen van het Wilhelminapark werd als voorbeeld genoemd. Henk: "Het wegdek van de Dorpsstraat, maar ook de inrichting, moet onder handen worden genomen". "De paal in de weg onder de A44, die gaat omhoog in de spitsen, kan nu wel weg!", was ook een van de aanbevelingen. "De verbinding met het Groene Kerkje moet ook blijven."

Boot

Een groot aantal aanwonenden van de Pastoorswatering heeft een steiger voor hun boot. Zij willen dan ook de doorvaart openblijft. Zij zijn vooral benieuwd hoe lang de afsluiting duurt. Er moet een duurzame oplossing komen die breed wordt gedragen. De notulen en de voortgang is na te lezen op Internet bij http://duikerbrug.wixsite.com/oegst­geest/blog.

Tegemoetkoming

Onder de noemer Zelfstandig nadeelcompensatiebesluit Pastoorswatering maakte de gemeente bekend: "Het college is voornemens booteigenaren tegemoet te komen in de kosten die zij moeten maken als gevolg van het afsluiten van de brug over de Pastoorswatering".

Sierkolen-gedichtje over vandalisme


Mijn roze sierkolen vonden het fijn
om gedrieën in mijn voortuin te zijn.
Van dag tot dag volgde ik hun groei…
En dit voorjaar kwamen ze tot bloei.

Buren zeiden tot elkaar:
"Wat is dat een leuke tuin, dáár!"
Opeens kwam iemand met een schaar
en knipte die bloemen af. Zomaar!

"Hé!", riepen mijn sierkolen in koor:
"Dit is diefstal. Dit mag écht niet, hoor!
Het is een kwestie van fatsoen
om zoiets gewoon niet te doen."

Monique van der Gaag

Over het pad

Aan de Raad,


Wanneer een lid van uw Raad aan de vooravond van een vergadering op de regionale radio zijn enquête uitlegt en aan de hand daarvan aankondigt zijn conclusies aan U in de vergadering voor te leggen dan wordt de burger die daartegen een weerwoord beraamt door het Reglement van Orde wel zeer bruut opzijgezet.
Zeker als die enquête is verlucht met een misleidende tekening die burgers volstrekt op het verkeerde been zet omdat het vertoonde noch de huidige noch de toekomstige werkelijkheid ook maar enigszins weergeeft.
Het zou de Raad vanavond sieren om de bezwaren van de bewoners binnenkort raadsbreed mee te wegen, alvorens verdere stappen te ondernemen.
Daarbij lijkt de suggestie van D66 tijdens de commissieavond erg zinvol om bij een inspraakavond niet alleen de 5 aanliggende straten maar HEEL Oegstgeest Noord te horen.
De Vereniging Haaswijk zal een dergelijke avond zeker willen organiseren


Oegstgeest, 28 mei 2019
Ton Kohlbeck

'Er zijn klachten geweest'

Vorige week liep ik, wachtend op de bus, op het paadje langs de 'milieuvijver' achter de flats van de Aert van Neslaan. Ik hoorde het geluid van een 'bosmaaier'.

Ik sprak de jongeman aan die het lawaaierige apparaat bediende. Ik zei: "maar dat mag toch niet tijdens het broedseizoen, er zijn hier toch veel nesten, onder andere eendennesten." "Ja zeker", zei hij: "er zijn hier heel veel nesten, maar het is een opdracht van de gemeente, er zijn klachten geweest over de brandnetels en de berenklauw."
Toen dacht ik: "Verdorie, er zijn regels over niet maaien in het broedseizoen, niemand hoeft op dit pad deze maand te lopen, er zijn klachten, van wie, waarom, waar zijn de niet-klagers??"

Gemeente, wees toch eens consequent!

Emmy Fischer
Aert van Neslaan 88

Aftrap Bob bij LOHC

Nieuwenhuis overhandigde campagnepakket om de start van het project te bekrachtigen. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Aftrap n Op zondag 2 juni was de feestelijke aftrap van de Campagne 'Bob in de Sportkantine' bij de Leidsche en Oegstgeester Hockeyclub (LOHC). Het doel is sportkantinebezoekers bewust te maken van de gevaren van alcohol in het verkeer.

Door Wil van Elk

"Bob is wel bekend bij jullie. Dat is degene die jullie na feestjes veilig thuisbrengt", vertelde Stijn Hemel van LOHC. "We hebben samen met Heineken de 0.0 op de tap zodat het met een glas in de hand lijkt alsof je 'echt' bier drinkt." Op het terras onderstreepten witte parasols van Heineken 0.0 de actie en zorgden voor welkome schaduw op de zonnige zondagmiddag.

Wethouder Jan Nieuwenhuis zei blij te zijn met de actie: "Sporten is ook gezelligheid en maar al te vaak wordt er deelgenomen aan het verkeer met drank op. Het is de bedoeling niet te schenken aan minderjarigen, ook niet via een oudere. De verenigingen hebben hierbij ook de rol van Bob en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid volgens de regelgeving. We willen zorgen dat iedereen veilig aan het verkeer deelneemt en het aantal verkeerslachtoffers naar beneden gaat. En dat bij iedere vereniging de leden veilig thuiskomen en het aantal verkeerslachtoffers op nul uitkomt!" Nieuwenhuis overhandigde campagnepakket, een doos vol Bob-artikelen, om de start van het project te bekrachtigen.

Alcohol en verkeer gaan niet samen, ook niet na het sporten. De campagne 'Bob in de Sportkantine' spoort sportkantinebezoekers aan om alcoholvrij de weg op te gaan én met elkaar af te spreken wie als Bob zijn sportvrienden veilig naar huis brengt. Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV) en de regio's Haaglanden, Midden-Holland en Holland Rijnland ondersteunen de campagne. Hierdoor kunnen alle onderdelen van de campagne gratis aangeboden worden aan alle sportverenigingen die de onderdelen kunnen aanvragen via www.rovzh.nl/bobsport.

LOHC is een groot supporter van de campagne en wilde graag extra aandacht voor de campagne vragen tijdens de aftrap. Het Bob-campagneteam was op zondag 2 juni aanwezig bij LOHC om op verschillende manieren de bezoekers bewust te maken van Bob. Na deze actie was een korte hockeywedstrijd gepland waarbij een team 'dronkenbrillen' kregen: brillen die het effect van dronkenschap simuleren en zo de effecten van alcohol op het sporten duidelijk te kunnen maken.

Bierleverancier Heineken onderschrijft het belang van verantwoord alcohol gebruik en heeft hierom een mooi initiatief genomen: op de tap bij LOHC is vanaf heden namelijk ook Heineken 0.0% verkrijgbaar. Op deze manier wordt het voor sportkantinebezoekers nog gemakkelijker om alcoholvrij de weg op te gaan. Deze tap werd ook op zondag 2 juni feestelijk geopend.

Welkom bij de Vrijwilligers van Kasteel Oud-Poelgeest

vrijwilligers n Op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni, vindt de 12e editie van de Dag van het Kasteel plaats. Oud-Poelgeest biedt dan, samen met 18 andere kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, een feestelijk activiteitenprogramma voor jong en oud. Een bijzondere activiteit op Oud-Poelgeest is de 'Onthulling van de Duiventil' door Els Timmers, oud-burgemeester van Oegstgeest.

Het is niet de eerste keer dat Els Timmers deze Duiventil onthult. Eerder deed ze dat al eens in mei 2002, toen een grote restauratie van het Koetshuis was voltooid. Voor die restauratie werd de Oegstgeester Dakpan nagemaakt. En er werd een teken- en schilderwedstrijd uitgeschreven voor Oegstgeester basisschoolleerlingen die tekeningen maakten binnen de vorm van zo'n dakpan. Met 40 beschilderde dakpannen werd een kleurrijke duiventil belegd die jarenlang de hoteltuin bij Oud-Poelgeest sierde. Vorig jaar bleek het onderstel van de til zo erg verrot dat instortingsgevaar dreigde. Door Vrijwilligers van Oud-Poelgeest is de til vakkundig gerestaureerd en in oude luister hersteld.
Met de feestelijkheden rond de gerestaureerde Duiventil bedankt Oud-Poelgeest haar vrijwilligers, die vele dagdelen per jaar helpen het parkbos en de tuinen te onderhouden.
Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest nodigt een ieder uit om deze feestelijkheden bij te wonen. Kom langs op deze Dag van het Kasteel en maak kennis met de vrijwilligersgroep. We laten u graag zien wat het werk van de vrijwilligers inhoudt, welke prachtige resultaten er worden geboekt en waar we met elkaar koffie drinken. En als u dan besluit om ook vrijwilliger te worden, dan kan dat natuurlijk. Heel graag zelfs!
• 11.00 -12.00 uur: ontvangst met koffie en thee in de tuin achter het Koetshuis waar de Duiventil staat. Jeroen Schuit en vele vrijwilligers zullen al uw vragen over het vrijwilligerswerk beantwoorden.
• Ca. 11.30 uur: Onthulling van de Duiventil door Els Timmers, oud-burgemeester van Oegstgeest.
Aansluitend is er een lunch voor de vrijwilligers in de Kasteelbar.

Welkom bij de Vrijwilligers van Oud-Poelgeest

vrijwilligers n Op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni 2019, vindt de 12e editie van de Dag van het Kasteel plaats. Oud-Poelgeest biedt dan, samen met 18 andere kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, een feestelijk activiteitenprogramma voor jong en oud.

Een bijzondere activiteit op Oud-Poelgeest is de 'Onthulling van de Duiventil' door Els Timmers, oud-burgemeester van Oegstgeest.
Het is niet de eerste keer dat Els Timmers deze Duiventil onthult. Eerder deed ze dat al eens in mei 2002, toen een grote restauratie van het Koetshuis was voltooid. Voor die restauratie werd de Oegstgeester Dakpan nagemaakt. En er werd een teken- en schilderwedstrijd uitgeschreven voor Oegstgeester basisschoolleerlingen die tekeningen maakten binnen de vorm van zo'n dakpan. Met 40 beschilderde dakpannen werd een kleurrijke duiventil belegd die jarenlang de hoteltuin bij Oud-Poelgeest sierde. Vorig jaar bleek het onderstel van de til zo erg verrot dat instortingsgevaar dreigde. Door Vrijwilligers van Oud-Poelgeest is de til vakkundig gerestaureerd en in oude luister hersteld.
Met de feestelijkheden rond de gerestaureerde Duiventil bedankt Oud-Poelgeest haar vrijwilligers, die vele dagdelen per jaar helpen het parkbos en de tuinen te onderhouden.
Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest nodigt eenieder uit om deze feestelijkheden bij te wonen. "Kom langs op deze Dag van het Kasteel en maak kennis met de vrijwilligersgroep. We laten u graag zien wat het werk van de vrijwilligers inhoudt, welke prachtige resultaten er worden geboekt en waar we met elkaar koffiedrinken. En als u dan besluit om ook vrijwilliger te worden, dan kan dat natuurlijk. Heel graag zelfs!"


• 11.00 - 12.00 uur: ontvangst met koffie en thee in de tuin achter het Koetshuis waar de Duiventil staat. Jeroen Schuit en vele vrijwilligers zullen alle vragen over het vrijwilligerswerk beantwoorden.
• Ca. 11.30 uur: Onthulling van de Duiventil door Els Timmers, oud-burgemeester van Oegstgeest.

Foto: Willemien Timmers

Oegstgeest at Bird's eye

Stop Dog Tax –                                 Stop Hondenbelasting *)

You may remember from my January column that an increasing number of people from other countries moved to Oegstgeest. Almost one quarter of the newcomers came from abroad. To welcome these new inhabitants, our municipality gives useful information in English on its website. A major subject appears to be dogs, as more than 400 words are addressed to dog owners. Mostly about facilities such as areas to walk the dog and ways to avoid nuisance to others. So far so good. But after the kind heading 'Welcome to Oegstgeest' it is an unpleasant surprise to learn that 'Dog owners will receive a tax declaration for the tax on dogs'. It is a surprise, because a lot of countries do not tax dog ownership. People see several pets as one category as in the saying: 'It's raining cats and dogs'.

Treat all people with pets equally as in our constitution

Dog tax was introduced in the dark ages, because dogs ate food that had to be available for people. Later, the tax was an instrument in the fight against the dangerous disease rabies. Subsequently, the tax was an early form of vehicle tax for grocers etc., who used dog carts to deliver their goods. In our lighter age these arguments are not valid anymore. Dogs as pets contribute to a healthy lifestyle, more personal security and good company to avoid loneliness. In particular because a dog is always happy when you come home; this does not hold good for all family members. Such qualities fit well in the social policy of Oegstgeest: our municipality even gives subsidies for such purposes.


So local council, stop taxing men's and women's best friends. Thereby avoiding the waste of time and money for registration, checking whether people have registered their dog and tax administration. Oegstgeest should – like neighbouring municipalities Leiden, Teylingen and Zoeterwoude – treat all people with pets equally. Thus respecting the first article of the Dutch constitution. A genuine independent municipality does not await legislation from The Hague, but makes its own decision. Though it is a minor element in the budget, it is a matter of principle.


Simon Bird

* Deze column in het Engels is bedoeld voor dorpsgenoten, die beter Engels dan Nederlands lezen en natuurlijk ook voor anderen die Engels lezen. Een Nederlandse vertaling is beschikbaar. Simon Vogel

Oegstgeestenaar Robert Pollack debuteert met 'De Taak'

lezen n Schrijversdorp Oegstgeest is een schrijver rijker. Rob Polak, sinds 2005 wonend in Oegstgeest, debuteert met een spannende literaire thriller, die eind deze maand door AmboAnthos wordt uitgegeven onder Robs pseudoniem Robert Pollack.

Door Hadewych Versnel

Rob Polak was partner bij een groot internationaal advocatenkantoor, en als parlementair advocaat adviseerde hij de Tweede Kamer onder meer bij de vernieuwing van de Wet op de parlementaire enquête. Na vijfentwintig jaar in de advocatuur koos hij voor het schrijverschap. Zijn boek De Taak gaat over twee Europese ambtenaren, Christine en Steffen, die door de Raad van Europa naar Sint-Petersburg zijn uitgezonden om de dood van een advocaat te onderzoeken die in een Russische gevangeniscel is overleden. Dan overlijdt een getuige onder verdachte omstandigheden en komt Steffen in contact met De Taak, een ondergrondse Russische organisatie die zich met overheidscorruptie bezighoudt. Als daardoor de officiële missie in gevaar komt en de spanningen oplopen, heeft Steffen geen andere keus dan Christine alles te vertellen. Maar bij Christine is niet alles wat het lijkt. Is deze informatie bij haar wel in veilige handen?

Rob vertelt dat het verhaal in het boek fictief is, maar wel is geïnspireerd door de zaak van de Russische jurist Sergei Magnitski, die in november 2009 in een Russische gevangeniscel is overleden. Die zaak heeft tot veel politieke verwikkelingen geleid. De Raad van Europa heeft een onderzoek ingesteld, de Verenigde Staten hebben sancties afgekondigd tegen degenen die ze verantwoordelijk houden voor de dood van Magnitski. In Amerika zijn twee wetten naar Magnitski genoemd, de Magnitsky Act en de Global Magnitsky Act. Die wetten worden nu ook gebruikt om sancties op te leggen aan de vermoedelijke verantwoordelijken voor de dood van de Saoedische journalist Khashoggi. Het boek is allereerst een heel spannend verhaal. Maar waar haalt de schrijver de gedetailleerde kennis van de Russische overheid vandaan? Ik vraag Rob ernaar, want ben onder de indruk van zijn vermogen om de complexiteit daarvan prachtig en begrijpelijk onder woorden te brengen. "Dit heeft mijn hele leven mijn interesse gehad, eerst de Sovjet-Unie en de Koude Oorlog, en vervolgens de omwenteling in 1989. Die omwenteling zie ik als de grootste historische gebeurtenis tijdens mijn leven."

De schrijver heeft een zeer indrukwekkend CV binnen de internationale advocatuur. Hij heeft een bewuste overstap gemaakt naar het schrijverschap. Waarom? "Advocaat zijn bij een groot internationaal kantoor is interessant en enerverend, maar ook topsport, het vraagt totale inzet en daarmee ook opoffering. Bij het kantoor waar ik werkte, De Brauw Blackstone Westbroek, mag je daarom na tien jaar als partner een sabbatical opnemen. Tijdens dat sabbatical heb ik me gerealiseerd dat ik de advocatuur fantastisch vond maar dat ik behoefte had aan meer tijd voor gezin, meer lezen en meer schrijven. In die periode heb ik besloten deze stap te zetten. Ik vind het geweldig dat ik nu mijn droom, het schrijven van een boek, heb kunnen waarmaken".

Je schrijft dit boek onder pseudoniem maar met een beetje speurwerk is je werkelijke naam, die nauwelijks afwijkt van je pseudoniem, voor iedereen snel traceerbaar. Waarom heb je voor een pseudoniem gekozen? "Omdat ik nog steeds werkzaam ben als jurist in allerlei functies (o.a. als voorzitter ethische commissie voor Nederlandse musea, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Haag, red.) en dus maatschappelijk op een andere manier actief ben dan als schrijver had ik behoefte aan onderscheid in uitstraling. Mijn juridische werkzaamheden zijn wezenlijk anders dan die als fictieschrijver."

Inmiddels kan je jezelf dus schrijver noemen want je boek wordt gepubliceerd door een professionele uitgever, hoe voelt dat? "Heel cool, ik wilde dit eigenlijk al mijn hele leven. Het schrijven is inmiddels een deel van mijn bestaan. Deze nieuwe stap in mijn leven voelt heel goed en staat ook in een prettige verhouding met mijn juridische werkzaamheden."

Nu terug naar het boek. Christine en Steffen zijn dus uitgezonden om de dood van een Russische advocaat te onderzoeken. Wat is er zo ingewikkeld aan deze missie? "Steffen en Christine zijn collega's en zijn samen op deze missie gestuurd. Ze willen hun taak tot een goed einde brengen maar worden daarbij gehinderd door geheimen die ze voor elkaar hebben. Daarnaast is Rusland een lastig land om de waarheid boven water te krijgen." De achterliggende thema's zijn misschien ingewikkeld, maar wat mij opviel is dat het boek juist een spannende pageturner is, die op een heldere en eenvoudige manier veel inzicht verschaft in Rusland en de wereldwijde politieke verhoudingen. Ook zijn de karakters van Christine en Steffen interessant en is hun onderlinge verstandhouding invoelbaar. Niet een boek om weg te leggen, want het blijft tot het laatst spannend hoe het zal aflopen. Een absolute aanrader, een perfect Vaderdag cadeau dat als eerste ingepikt zal worden door de moeders!

Op 14 juni om 20.00 uur vertelt de schrijver in de Rijnlandse Boekhandel te Oegstgeest over zijn boek.

Vers van de maand

De slak

Tamboer met kleine glazen trommelstokken,
in elke stuiterbol een zwarte punt.
Je kunt het beest niet aaien, maar je kunt
hem aanraken: het oog wordt ingetrokken.

Twee knikkers om je eeuwig te vermaken.
het wonder van de ogen die verdwijnen
en weer voorzichtig groeien en verschijnen;
een uitdaging om ze weer aan te raken.

Ik was maar een verwonderd kind en zag
geen dierenpesterij in mijn gedrag.
Ik liet hem na het spelen immers gaan.

Toen is het zilveren slakkenspoor getrokken.
Ik laat me af en toe mijn schulp uit lokken
maar als ik buiten ben: raak me niet aan.

Ik hoop op een slecht slakkenseizoen, maar kies deze maand toch voor dit vers vol humor en zelfinzicht van de recent overleden Patty Klein (1946-2019), als dichteres bekend als Patty Scholten. We kennen haar als stripschrijfster van o.a. Donald Duck, Jan Jans, Eppo en Tina, maar ook haar dieren sonnetten spreken ieder aan.


Ze studeerde kort biologie en werkte als tiener in Artis. In haar bundel 'ongekuste kikkers' (1997) begint ze dit vers sterk door de steeltjes van de slak te vergelijken met kleine trommelstokken, om aan het eind haar eigen schuwheid te herkennen in de oogjes van de slak, die hij intrekt wanneer hij wordt aangeraakt.
Wat kan dierenpoëzie speels en ontroerend zijn. Om deze zomer van te genieten.


Ronald da Costa

Gastentafel op 7 juni

samen n Op 7 juni in het Huis Ampijoloe Hester en Robert Scheltens organiseren in hun huis Ampijoloe maandelijks een gastentafel.

De maaltijd duurt van 17.45 tot 20.30 uur en er zijn nog plaatsen vrij. Voor € 7,50 per persoon kan men gezellig aanschuiven. Ook degenen die bij eerdere Gastentafels waren zijn van harte welkom.

Rhijngeesterstraatweg 191 Oegstgeest. Voor meer informatie: www.ampijoloe.com/Gastentafel of 06-23521164. Aanmelden via de website.

Zomerconcert in De Paulus

muziek n De Leidse zanggroep Close to Harmony brengt een zomerconcert met mooie, meerstemmige jazz en popsongs, onder andere met bekende nummers als True Colors, Jolene en Say a little prayer for you.

Close to Harmony zingt a capella met 6 vrouwen en 6 mannen onder leiding van een vocal coach. Het publiek zal verrast worden door de bijzondere samenklank. Iedereen is van harte welkom! Locatie: Cultuurhuis De Paulus, Warmonderweg 2 Oegstgeest. Tijd: 22 juni 15.00 uur (zaal open om 14.45 uur). Kosten: de toegang is vrij; een vrijwillige bijdrage is welkom.

'Ethische kwesties binnen werk'

uitwisselen n De 'Werkkring' van de VVAO Leiden en omgeving (vereniging van vrouwen met een hogere opleiding) organiseert een bijeenkomst middels een casus, over 'Ethische kwesties binnen het werk' voor leden en andere belangstellende vrouwen.

De 'werkkring' is een groep van veertien vrouwen, die willen blijven ontwikkelen. "We wisselen ervaringen uit over werk, delen expertise en contacten en we motiveren elkaar. We nodigen spreeksters uit en gaan ook met elkaar in gesprek. Negen keer per jaar komen we bijeen. De werkkring heeft ruimte voor drie nieuwe leden."

Datum: woensdag 12 juni 20.00 - 22.00 uur. Vanaf 19.45 uur inloop en drankje. • Locatie: Oegstgeest • Begeleider: Susan Langeveld, adviseur, interim-manager, bestuurder en directeur binnen de zorg en overige not-for-profit organisaties.

Toegang gratis. Van tevoren aanmelden via leiden@vvao.nl. www.vvao.nl.

De mantelzorger vertelt

altzheimer-cafe n Dementie is ingrijpend voor de betrokkene, maar ook voor partners en anderen. Hoe ga je om met het proces, je veranderende rol en het steeds een beetje afscheid nemen van wat zo vertrouwd was?.

In het Alzheimer Café op donderdag 13 juni komt Atie van Lieshoud, de schrijfster van het boek "Dat dingetje waar jij van houdt". Zij vertelt over haar persoonlijke ervaringen met de wereld van de dementie. Ze gaat in op wat het betekent om niet alleen je man, maar ook de hele relatie te zien veranderen. Er is uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

De livemuziek wordt deze avond verzorgd door de Netz.

Het Alzheimer Café Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar maken.

De locatie is: SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334EZ te Leiden.
De zaal is open om 19.00, het programma start om 19.30.

Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website van het Alzheimer Café Leiden e.o.
Veel informatie is te vinden op dementie.nl

Cultuur- katholiek

De Samen Vrij markt van 5 mei bood de kans om met gelovigen en niet-gelovigen van allerlei pluimage in gesprek te raken. Maar ook met geloofsgenoten die je niet elke dag spreekt. Zo had ik een boeiend gesprek over de katholieke kerk en het katholieke geloof. Als Brabantse babyboomer ben ik zowat in die kerk geboren: om half een 's middags geboren en nog diezelfde middag gedoopt! Zo ging dat in het Rijke Roomsche Leven. Ik vertelde mijn gespreks- en geloofsgenoot dat ik toch wel wat was losgeraakt van het geloof van mijn jeugd. De vanzelfsprekende geloofswaarheden van toen zijn er niet meer. Die hebben deels plaats gemaakt voor vragen en twijfels, maar ook voor nieuwe woorden, waarden en rituelen. Daarvoor is in de 'traditionele' kerk niet altijd ruimte. En dat leidt tot een zekere afstand, maar daarmee nog niet tot een afscheid. Ook blijf ik houden van de prachtige liturgische tradities en rituelen van de katholieke kerk, zoals de Gregoriaanse gezangen. 'Ben je dan een cultuurkatholiek?', vroeg mijn gesprekspartner. Ik merkte dat ik me bij die vraag wat ongemakkelijk voelde.

Een cultuurkatholiek is iemand die alleen nog maar de uiterlijke kant van het katholiek geloof waardeert en koestert. Maar bij mij gaat het nog steeds om meer dan om het uiterlijk. Veel van dat uiterlijk vertoon heb ik zelfs 'ingeruild' voor meer sobere vormen van liturgie en geloofsbeleving die ik in de oecumene, maar ook in sommige katholieke gemeenschappen heb ervaren. Het is jammer dat hiervoor in de katholieke kerk steeds minder ruimte is. Hoe anders was dat toen dankzij het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) de kerk 'bij de tijd' werd gebracht (aggiornamento in mooi Italiaans). De kerkdeuren gingen open en er kwam interesse voor maatschappelijke misstanden hier en elders. Zo raakte ik actief betrokken bij Pax Christi. Er kwam belangstelling voor de oecumene. Maar mede vanwege een aantal omstreden bisschopsbenoemingen werden die 'modernismen' teruggedrongen. Daarmee verdween het elan van de vernieuwingsbeweging. Uiteindelijk gleden steeds meer katholieke de kerkbanken uit.
De katholieke kerk is niet langer
een volkskerk. Het zou zeker helpen als de katholieke kerk – zoals de protestantse kerk - ruimte zou bieden voor meer verscheidenheid. In Gods huis zijn immers vele woningen.
Koos van der Bruggen

Reactie naar okecolumn@ziggo.nl

Jubileumconcert

PAULUS n De Wednesday Evening Singers jubileren! Geïnspireerd door de Britse King's Singers richtten ze 25 jaar gleden een close-harmonygroep op die veel succes boekte.

Iedereen kan het jubileumconcert bijwonen, waarin een selectie van de allermooiste en allerleukste nummers uit de voorbije jaren te horen zal zijn.
Locatie: Cultuurhuis De Paulus, Warmonderweg 2, Oegstgeest.
Tijd: zondag 23 juni 16.00 uur.
Toegang, incl. drankje: € 10,-

Bomen worden gekapt in Oranjewijk

Wethouder Glasbeek: 'We willen monumentale bomen en gezonde bomen met een levensverwachting van meer dan vijftien jaar behouden.' Foto: Wil van Elk

politiek n Het is definitief: de bomen in de Oranjewijk zijn ten dode opgeschreven. Ze staan prachtig in bloei, maar dat wil volgens wethouder Glasbeek helemaal niets zeggen. Volgens hem zijn de volle bladkruinen juist een teken, dat die bomen stervende zijn.

Gemeenteraadslid Van Dissel (Hart voor Oegstgeest) wilde dinsdag 28 mei tijdens de raadsvergadering graag weten, of de Oranjewijkbomen nog te redden zijn. "Bij de planning van rioolwerkzaamheden was het om budgettaire redenen de bedoeling om een groot aantal bomen te vervangen voor nieuwe bomen. De oude bomen zouden namelijk zodanig te lijden hebben, dat ze beter vervangen zouden kunnen worden. Maar er is geen sprake van schade aan de bomen. In heel Oegstgeest hebben de bomen in het voorjaar weer volop in bloei gestaan en iedereen kan zien dat er geen noodzaak tot vervanging is. Kan het college aangeven wanneer in de Oranjewijk begonnen wordt aan de herinrichting met behoud van het groen waar we nu allemaal van genieten?''

Wethouder Glasbeek kondigde echter het doodvonnis aan voor tientallen bomen. "De werkzaamheden in de Oranjewijk zijn aangehouden. Van Dissel stelt, dat die bomen geen schade hebben opgelopen. Maar de onafhankelijke boomdeskundigen melden, dat de kwaliteit van veel bomen matig tot slecht is. Dat is zichtbaar aan kroon en stam. Er is een sterk stagnerende groei door de rioleringswerkzaamheden. Bomen die het moeilijk hebben, laten vaak in hun laatste fase een groeispurt of bloei zien. Dat is ook bij de bomen in de Oranjewijk het geval."

Tevreden constateerde Glasbeek: "Het is goed deze bomen te vervangen. We willen monumentale bomen en gezonde bomen met een levensverwachting van meer dan vijftien jaar behouden. Dan gaat het om de bomen in de Terweeweg, Nassaulaan, de Platanen in de Julianalaan en de recent geplante bomen in de Mauritslaan."

De bomen in de Oranjewijk worden dit jaar nog gekapt. Wel mogen Oranjewijkbewoners nog meepraten over de soorten van de nieuw aan te planten bomen.

Wandelpad-enquête

politiek n Al jaren staat de VVD bekend als een groot tegenstander van een referendum. Toch gebruikt deze partij de resultaten van haar eigen referendumpje, om een besluit te nemen voor de gemeenteraad.

In Oegstgeest zijn veel mensen tegenstander van de komst van een wandelpad langs het Oegstgeester Kanaal. Nadat de raad in december 2017 had besloten, dat zo'n wandelpad een goed idee was, werden de politici overstelpt met klachten en protesten. En dus besloot de VVD een eigen enquête op te stellen.


Raadslid Marcus Rolloos (VVD) kondigde de resultaten aan: "Het is het goed recht van inwoners om hun mening kenbaar te maken. We hadden niet verwacht, dat zoveel mensen tegen het in december 2017 genomen besluit zouden zijn. We hebben een enquête gehouden waarop 400 mensen hebben geantwoord. We hebben geprobeerd om tegenstanders te mobiliseren.

Ruim 60% was voorstander van de komst van het wandelpad. Ongeveer 50% zonder enige conditie en bijna 11% onder enige voorwaarde. Deze vorm van participatie is geslaagd. Het signaal is duidelijk. We willen het besluit van december 2017 niet herzien.''

Lelijk eendje

Sinds de oprichting van de VHM zijn de kosten explosief gestegen. In de jaren daarna ging dat al van 68.000 euro naar ruim 164.000 euro.

politiek n De Veiligheidsregio Hollands Midden (VHM) lijkt een financiële bodemloze put te worden. Tot 2012 waren de kosten voor de brandweerzorg in Oegstgeest lager dan de uitkering uit het gemeentefonds. Maar sinds de oprichting van de VHM zijn de kosten explosief gestegen. In de jaren daarna ging dat al van 68.000 euro naar ruim 164.000 euro. En nog weer hoger.

Het zijn de gemeenten in deze regio, die opdraaien voor de kosten van VHM. Voor de begroting van 2020 heeft deze organisatie aangekondigd, dat het begrotingssaldo 843.000 euro negatief uitvalt. En dat de gemeenten maar even bij mogen betalen. Daar bovenop worden de gemeentelijke bijdragen voor 2021 en verder structureel verhoogd met 1,1 miljoen euro.
De raadsleden zijn het zat. VVD, PrO, CDA en D66 dienden een motie in, waarmee de riem aangetrokken wordt bij de VHM. Voortaan moet deze instantie direct "een signaal afgeven, zodra er tekorten dreigen", stelde raadslid Oosterhuis namens de voltallige raad. "We hopen meer grip te krijgen op dit soort gemeenschappelijke regelingen."


Raadslid Van der Hoeven (CDA) beaamde: "Dit is het lelijke eendje. We worden geconfronteerd met tekorten die afgelopen jaren zijn ontstaan. Dat is niet zoals we willen hoe het gaat." En raadslid Burger (PrO) stelde in zijn maidenspeech: "Je kunt niet zomaar de raden overvallen met dit tekort van (bijna, JD) 850.000 euro." Voor burgemeester Emile Jaensch was het signaal duidelijk. Al liet hij weten: "Er wordt nu wel gesproken over het lelijke eendje, maar daar kan de mooiste vogel uit komen. Als dit amendement daar toe leidt, kan het sprookje ook werkelijkheid worden."

Te laat

politiek n Wethouder Matthijs Huizing moest vorige week met de billen bloot tijdens de gemeenteraadsvergadering. De controle op de Jaarrekening 2018 kan namelijk niet op 4 juni gepresenteerd worden. De wethouder schoof alle schuld in de schoenen van het accountantsbureau Ernst & Young.

Huizing: "Ernst & Young lijkt weer niet op tijd te zijn met het presenteren van de Jaarrekening op 4 juni. Ze waren akkoord met een uitgebreide planning. We hebben regelmatig gecheckt of alles volgens plan verloopt. Na herhaaldelijk aandringen kwam afgelopen vrijdag de reactie, dat ze het niet gaan halen. Ze zeggen, dat er heel veel informatie van ons uit moet komen. Dat is niet verbazingwekkend, als je steeds weer opnieuw vragen stelt. We gaan kijken, wat er nog aan gedaan kan worden." Hij verzuchtte: "We moeten de Provincie waarschijnlijk op de hoogte stellen, dat we niet op tijd zullen zijn."

Puzzel

politiek n Volgens gemeenteraadslid Vellema (D66) zijn de basisscholen niet blij met de gemeente, waar het gaat om het regelen van zaalhuur voor het komende schooljaar.

Vellema stelde: "De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht met betrekking tot het bewegingsonderwijs voor scholen. Gesprekken zijn gaande over het inroosteren van gymzalen Poelweide en de Cuyl. Maar de communicatie daar tussen de ambtenaar en de scholen verloopt niet helemaal vlekkeloos. Er is een rooster gemaakt vanuit de gemeente, dat niet helemaal in overleg is gebeurd met de basisscholen."
Nieuwenhuis gaf hierop aan, dat het regelen van zaalhuur voor gymlessen ieder jaar weer een 'puzzel' is. "Het gymrooster met scholen is toch weer rondgekomen. Problemen over communicatie is ons niet bereikt."

Verder liet Nieuwenhuis op verzoek van Vellema weten, dat hij in gesprek gaat met sportverenigingen om te kijken of zij hun faciliteiten beschikbaar willen stellen voor gymmende basisschoolleerlingen.

Actie tegen bastonen

politiek n De gemeente hanteert voortaan strengere regels,waar het gaat om geluidsoverlast bij festivals. Aanleiding hiervoor was de tsunami aan klachten vanuit Warmond en Leiden over het Wildebras festival bij de Klinkenbergerplas. Raadslid Welling (PrO) kaartte dit onderwerp aan tijdens de raadsvergadering.

Burgemeester Jaensch liet weten, dat er geen regels overtreden zijn, maar dat de gemeente desalniettemin maatregelen neemt. "De windrichting was een hinderlijke factor; deze stond hard in de richting van de Merenwijk en Warmond. Het is mogelijk om op de geluidsbron een tegenbron te plaatsen om de bassen te dimmen. Bij komende festivals in Oegstgeest moeten die bastonen worden verminderd." Het gemeentebestuur gaat voortaan ook haar buurgemeenten Teylingen en Leiden informeren over ieder festival.

Politiek Portret

Foto: Buro JP

politiek n De Oegstgeester gemeenteraad kent negentien zetels. De komende weken stellen telkens twee raadsleden zich voor in deze rubriek: 'Politiek Portret'.

Marcus Rolloos

Foto: Buro JP

• 45 jaar
• VVD
• Woont 9 jaar in ­Oegstgeest

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik wil graag naast mijn werk als ondernemer het algemeen belang dienen.


Stel je krijgt €100.000 om in de gemeente te besteden…

Een buurtbatterij als living lab, waar iedereen aan mee kan doen.


Stel je moet bezuinigen…

Ik zou de brug in de Dorpsstraat laten voor wat die is, Dat bespaart een miljoen euro.

Watze Mandema

• 58 jaar
• CDA
• Geboren en getogen in Oegstgeest

Waarom ben je raadslid geworden?

Op deze manier kan ik mijn betrokkenheid bij ons mooie dorp vormgeven. Ik vind het belangrijk om te werken aan een dorp waarin iedereen er mag zijn en op een goede manier kan leven: wonen, leren en werken.


Stel je krijgt €100.000 om in de gemeente te besteden…

Betaalbare woningen voor de mensen met lagere en middeninkomens. Uitbreiding en kwalitatieve verbetering van parken, bomen en struiken in het dorp.


Stel je moet bezuinigen…

Het is uitdagender om te bekijken hoe we de inkomsten kunnen verhogen, zonder overigens direct aan belastingverhogingen voor inwoners te denken. We zouden bijvoorbeeld meer kunnen verdienen aan reclame-inkomsten.

politiek - joep derksen

n Zonovergoten Boerhaaveplein

Foto: Wil van Elk

Zon n Het mooie weer zette de snuffelmarkt op het Boerhaaveplein op zaterdag 1 juni vol in het zonnetje. De rommelmarkt zou best zomermarkt genoemd mogen worden, zo warm was het.

Regelmatig gingen soms nog bijna nieuwe spullen over in andere handen. Ook potten met planten sieren voortaan de tuinen van kopers. Snackbar 't Haasje was open voor hapjes en drankjes om de warme dag door te komen.

De Buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel maakte wederom van het kleinschalige winkelplein een gezellige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en winkelend publiek van buitenaf. (WvE)

n Heerlijk Mieniekamp bij FC Oegstgeest

kamperen n FC Oegstgeest heeft vanaf 30 mei (Hemelvaartsdag) drie dagen en twee nachten een prachtig allereerste FCO Mieniekamp gedraaid.

De jongste jeugd van FC Oegstgeest (jongens en meisjes tot de leeftijd van 11 jaar) bivakkeerde op het sportpark in tenten. Daarnaast deden ze allerlei leuke activiteiten zoals zwemmen, broodjes bakken, speurtochten, spelletjes maar ook deden zij mee aan een sponsorloop om geld bijeen te lopen voor het opknappen van de tribune van de vereniging. Uiteraard ontbreken ook de springkussens niet.

Meisjes LOHC A4 kampioen

hockey n Ook meisjes A4 heeft zich toegevoegd aan de imposante rij kampioenen van LOHC. Na een moeizame start voor de winterstop, eindigde het team met een winning streak van 7 wedstrijden toch nog ruim op de eerste plek. Rolf Esser heeft de meiden jarenlang getraind en was apetrots op het resultaat. Het team en de coaches Paul en Hans zien nu al uit naar het volgend seizoen.

Golven tegen MS

golf n Het 14e Lionsclub RIjnsburg-Valkenburg Open Golftoernooi heeft €3500 euro opgeleverd voor onderzoek naar Multiple Scleroses (MS). De cheque werd na afloop van het toernooi overhandigd aan Erik van der Plas en zijn team van vijf 'Friends Moving'. Erik kreeg op 29 jarige leeftijd MS en doet met zijn team voor de tweede keer mee aan de beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk. Met deze actie hopen ze nog meer geld op te halen voor onderzoek naar MS, een chronische ziekte die het zenuwstelsel aantast. Het toernooi vond 29 mei plaats op de golfbaan van OGC.

JO12-1 FC Oegstgeest wint de beker

voetbal n De mannen van de JO-12 van FC Oegstgeest hebben het goed gedaan dit seizoen.

Na de winterstop promoveerden ze naar de Eerste Klasse, een geweldige prestatie. Hier hield het verhaal nog niet op. In de bekerwedstrijden wisten ze iedere keer met winst van het veld te lopen. En in de finale van zaterdag 1 juni liet het team zien hoe ver ze voetballend met elkaar gekomen zijn. Met 4-1 wonnen ze van Berkel. "Eigenlijk vind ik het stiekem heel jammer dat dit de laatste wedstrijd was, want ik had graag nog heel lang met jullie doorgegaan", spraken de coaches na afloop.

"Complimenten aan coaches Pablo en Davor, en trainer Bram", aldus een enthousiaste vader. "Zonder jullie waren ze zeker niet zo gegroeid. Jullie zijn net zo goed de kampioenen hier."

ASC JO17-1 bereikt de Hoofdklasse

voetbal n Na 5 speelronden in de promotiepoule leek ASC JO17-1 dood en begraven. Vier nederlagen en maar één overwinning hadden er voor gezorgd dat het team op een 12e en laatste plaats geklasseerd stond. Maar toen kwam de ommekeer: met hard werken en elke week verbeterend spel werd de weg naar boven ingezet. Hooggeplaatste tegenstanders werden overtuigend aan de kant gezet. Met een winning streak van 6 wedstrijden eindigt ASC JO17-1, met twee punten achterstand op kampioen LYRA, verdienstelijk op een tweede plaats. Een plek die recht geeft op promotie naar de Hoofdklasse.

ASC JO17-2 Kampioen

voetbal n De eerstejaars B-selectie van ASC kon vorige week zaterdag de beker heffen. Dit ambitieuze vriendenteam, getraind door Joost van Aggelen, presteert al jaren opvallend goed. In de afgelopen maanden werd ook de hand van coach Bert Bonsing zichtbaar in de speelwijze. Zo vormde 25 mei een klinkende 5-0 overwinning op Valken '68 de afsluiting van een ijzersterk seizoen. In een poule waarin ook een aantal fysiek sterke tweedejaarsteams meedongen, mag een voorsprong van 5 punten een prestatie van formaat genoemd worden.

de week in beeld

Appel-valt-niet-ver-van-de-boom-toernooi bij ASC kent alleen maar winnaars

voetbal n Afgelopen zondag vond op Sportpark Overveer het Appel-val-niet-ver-van-de-boom-toernooi plaats. Een roemrucht familietoernooi waar vele ASC-families in heden en verleden hun sportieve bijdrage aan geleverd hebben.

Lang geleden opgericht door de Oegstgeestenaren Hein Greven en Mike van Eck heeft het toernooi een vaste plek veroverd op de volle toernooikalender. Oorspronkelijk werd het toernooi gespeeld op de eerste zondag van het nieuwe jaar maar op wens van velen is het toernooi sinds twee jaar verplaatst naar de warmere meimaand.


Deze editie brak het record: nog nooit deden zo veel teams mee aan het toernooi. Ruim 130 kinderen, ouders en grootouders lieten zich van hun sportiefste kant zien. Oudste deelnemer was de 79-jarige Jan van Gent uit Zoeterwoude die met zijn kinderen en kleinkinderen liet zien dat voetbal een sport is voor alle leeftijden. De zelfgekozen namen van de teams gaven vooraf al enige inzicht in de speltactiek of de onderliggende motivatie: Het Balletje Rolt, Dreamteam of Waar is de borrel? Op vier kleine velden werd gestreden voor de poulewinst.

Na de spannende halve finales volgde een zinderende finale tussen de Boutertjes en Team Zonder Naam. Na een gelijkspel in de reguliere speeltijd moesten penalty's de beslissing brengen. Uiteindelijk wist Team Zonder Naam de Beker met de Grote Oren en de wisselbokaal in de wacht te slepen.

Volgend jaar wacht weer een nieuwe editie en in de tussentijd kunnen alle families verder werken aan hun tactische en technische vaardigheden.        

JC1 LOHC werd zaterdag kampioen in Inter District Competitie (IDC)

JC1 van LOHC is een mooi team, met veel kwaliteit die ook buiten het veld veel plezier met elkaar hebben gehad.

hockey n Spannend tot aan de laatste wedstrijd maar een zeer verdiende eerste plek voor de jongens van LOHC. Afgelopen zaterdag hebben ze laten zien dat ze met veel energie de wedstrijd naar zich toe hebben getrokken en daarmee het kampioenschap.

JC1 is een mooi team, met veel kwaliteit die ook buiten het veld veel plezier met elkaar hebben gehad. De jongens werden begeleid door twee betrokken coaches; Maurits Akkerman en Thomas Visser. Zij hebben de spelers ontwikkeld tot een hecht en goed spelend team. De coaches en de manager Caroline Serlie zijn dan ook ongelooflijk trots op dit team.

Een hecht en goed spelend team

JC1: Phillip de Ridder, Pepijn Rozemeyer, Mick Koekenbier, Beer Scholte, Dante van Till, Stijn Verburg, Tom Schoenmakers, Ties Bresser, Thomas Klep, Maas Koot, Tom Ebbut, Eliott van der Jagt, Duco Rozemeyer, Melle de Wever, Cyro Sankaranarayanan.

Lima-Peru-2019 n Welke hoop is er nog?

Foto: Willemien Timmers

De Peruaanse ex-President Alan García schoot zich bij zijn arrestatie op 17 april door het hoofd. Zwerver ontving de volgende noodkreet.

Ach, wat zal ik zeggen. Het is triest met die corrupte ex-Presidenten. Alan García (president 1985 – 1990 en 2006 - 2011, Odebrecht corruptieschandaal, Z) pleegde zelfmoord toen hij opgepakt zou worden. Hij wist wat er zou gaan gebeuren en dat hij vele jaren gevangen zou zitten.
Pedro Pablo Kuczynsky (PPK, president 2016 – 2018, Odebrecht corruptieschandaal, in voorlopige hechtenis, Z) ook in de gevangenis, hoewel hij op het moment in een ziekenhuis is in verband met zijn gezondheid.
Alberto Fujimori (president 1990 – 2000, omkoping en machtsmisbruik. In 2000 gevlucht uit Peru naar Japan. Later in Chili gearresteerd en in 2009 veroordeeld tot 25 jaar. PPK verleende gratie en toch weer opgepakt, Z) ook gedetineerd, in dezelfde gevangenis als PPK.
Alejandro Toledo voortvluchtig (president 2001 – 2006, beschuldiging Odebrecht corruptieschandaal, voortvluchtig in USA, Z).
Keiko Fujimori was geen president, was een kandidaat met veel aanhang (in voorarrest in verband met verdenking witwassen, Z)
Ollanta Humala (president 2011 – 2016) is inmiddels vrijgelaten, evenals zijn vrouw. Maar zijn proces gaat door (verdenking witwassen, Odebrecht corruptieschandaal), misschien moet hij terug de gevangenis in.
Besef je wel, Zwerver, hoe triest de situatie is? Hoe kan Peru op deze manier vooruitgang boeken?
Tegen de huidige President Martín Vizcarra zijn strafrechtelijke processen in voorbereiding in verband met wanbestuur in Moquegua. ¿Qué se puede esperar? Welke hoop kunnen we nog hebben? Volledigheidshalve voegt Zwerver toe dat van de zes ex-presidenten na 1985 alleen Valentín Paniagua niet in opspraak is gekomen. Die was interim-president van 2000 tot 2001 na de vlucht en afzetting van Alberto Fujimori.

Unity.NU vlog genomineerd

REGIO n De politieke vlog 'Make Local Great Again' van Leendert Beekman en Joost Vullings, is genomineerd voor een Lokale Media Award, in de categorie 'nieuws'. In de politieke vlog, namen de twee journalisten op een ludieke manier de politieke week door. Iedere week schoof er ook een politieke gast aan in de vlog.

Via 'Make Local Great Again' werd de lokale politiek op een nieuwe manier gebracht. Door de vlogcamera's en de losse manier van presenteren, opstonden er spontane en open gesprekken met de lokale politici. Hierdoor werd de lokale politiek een stuk leuker en begrijpelijker. De vlog werd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gemaakt voor de streekomroep Unity.NU.

De Lokale Media Awards worden vrijdagavond 14 juni uitgereikt in Hilversum. 'Make Local Great Again', neemt het dan op tegen Omroep P&M (Peel en Maas) en Politiek Café; Dtv Nieuws (Oss, Bernheze).

ASC zaterdag 1 kampioen

voetbal n Afgelopen zaterdag pakte A.S.C. zaterdag 1 het kampioenschap door met 0-4 te winnen bij VVSB. Luka Standing was de grote man met drie goals.

A.S.C. zaterdag 1, mede bekend door hun YouTubekanaal, Macie TV, werden op hun kanaal voorafgaand nog succes gewenst door enkele grote namen als Wilfred Genee en Evert ten Napel. Op de hoogte blijven van dit vriendenteam? Volg Macie TV op YouTube.

JE2 na zinderend seizoen kampioen

hockey n Het team JE2 van LOHC was dit seizoen absoluut de sterkste in een poule met gerenommeerde clubs als Klein Zwitserland, HDM en Roomburg.

Coach en Oud-International HJ Witsenburg verwoordt het emotioneel als volgt: "Ik heb al heel wat teams gecoached door de jaren heen, maar dit team was heel speciaal, iedereen ging door het vuur voor mekaar. Dat we dit seizoen drie keer op achterstand kwamen en er uiteindelijk toch nog met de winst van doorgingen is typerend voor deze groep". Mede-coach en oud-top-basketballer Gerwen van der Linden: "Deze jongens zijn de toekomst voor het heren hockey op LOHC." Joost ter Burg, technisch manager, was ook key voor dit succes.

nieuws / sport

Fiks 2 promoveert naar reserve hoofdklasse

Fiks 2 heeft onverwacht de titel twee weken eerder dan gepland in de wacht gesleept. Foto: Wim van Tuijl

korfbal n Onverwacht heeft Fiks 2 de titel twee weken eerder dan gepland in de wacht gesleept. Zelf verpulverde het De Hoeve met 20-8. Na afloop kwam tijdens de negende minuut van de wedstrijd van Fiks 1 het bericht binnen dat directe concurrent Drachten 2 verrassend van SDO 2 had verloren. Hiermee is de formatie van Rob Schoof en Aldo Spadon niet meer te achterhalen en brak de feestvreugde aan. Een ongekend resultaat voor de selectie van korfbalvereniging Fiks nu volgend seizoen in de veldcompetitie beide teams op hoofdklasse niveau mogen uitkomen.

Door Wim van Tuijl

Een shoot-out is een één-op-één-duel tussen een speler en een keeper. Foto: Ed Patijn

Na de misstap vorige week in Drachten liet Fiks tegen De Hoeve zien dat de nederlaag een incident was. Het spelniveau tussen de nu gedegradeerde tegenstander en koploper Fiks was zeer groot. Met duidelijke suprematie liet Fiks vanaf het begin zien dat het de wedstrijd controleerde. Eigenlijk was na 8 minuten het verschil gemaakt (4-0), gezien het matige verweer van de tegenstander. Fiks verdedigde scherp en speelde met inzet en bezieling. Het verschil liep snel op en bij rust stond er 12-3 op het scorebord. De vraag was alleen hoever de marge ging oplopen. Fiks hield in de tweede rondgang controle en zou een resultaat neerzetten van 20-8. Met, achteraf, de titel als beloning. Trainer Rob Schoof over dit seizoen: "Een prachtig competitiejaar."


Fiks 1

Tussen de feestvreugde door ging Fiks 1 de confrontatie aan tegen Sporting Delta. Het zou een zeer interessante wedstrijd worden, alleen al vanwege het scoreverloop. Na een snelle 2-0 door Kevin Vreeken en 2-1 breidden Lianne Anholts en Melissa Heyne de voorsprong uit naar 4-1. Daarna kwam de tegenstander terug in de wedstrijd. Sporting Delta gooide alle energie in het duel om te trachten resultaat te behalen; wetende dat het nog niet bevrijd is van degradatiegevaar. Na 5-5 kwam Fiks geen moment meer los van de tegenstander, die zich terug had gevochten in de wedstrijd. Vandaar het hoge aantrekkelijke gehalte van deze laatste thuiswedstrijd. Even sloeg Sporting Delta een gaatje bij 9-11; Jan Anholts en Mesissa Heyne stelden nog voor rust orde op zaken (11-11). De tweede helft was een kopie van de eerste rondgang; twee strijdende ploegen om de punten en minimale verschillen in de tussenstanden. Pas in de laatste vijf minuten kantelde de ontmoeting. De tegenstander viel stil met scoren en Mart Hortentius (2) en Melissa Heyne waren in die fase trefzeker voor Fiks; van 19-19 ging het naar 22-19 en daarmee was de beslissing geforceerd. Het werd 22-20. Enkele minuten voor tijd werd scheidend trainer Rick Nell publiekelijk in het zonnetje gezet. Hij kreeg bloemen en een groot applaus voor zijn grote verdiensten in zijn vierjarig trainerschap bij Fiks. Na de wedstrijd overhandigden de spelers rozen aan het zo trouwe publiek.

LOHC Shoot-out competitie voor de E-jeugd

hockey n Zondag 26 mei was het weer tijd voor de LOHC Shoot-out competitie voor de E-jeugd georganiseerd door de Hockeyschool. Een jaarlijks terugkerend en spectaculair fenomeen voor de eerste- en tweedejaars E-meisjes en E-jongens.

Een shoot-out is een één-op-één-duel tussen een speler en een keeper. Vanaf de 23-meterlijn rent de aanvaller richting het doel en probeert binnen acht seconden te scoren. Met 43 meisjes en 33 jongens, veel enthousiaste begeleiders en prachtig weer, waren de voorrondes in de ochtend direct al spectaculair. De winnaars (spelers en keepers) van de voorrondes, onder leiding van Jeroen Slooter, trakteerden de hordes toegestroomde supporters, van jong tot oud, op een sportief slotakkoord op het heilige kunstgras van veld 1.

De finale bij E-meisjes werd gespeeld in de rust tijdens de wedstrijd van Dames 1. De tweedejaars E-speelsters Maud Juffermans (ME2) en Caroline Silva (ME5) mochten ieder 3 shoot-outs nemen op de winnaar van de keeperscompetitie, Elodie Kroep (ME2). Het is het vermelden waard, dat Elodie haar titel van vorig jaar wist te prolongeren. Na een spannende finale, voorzien van commentaar door bestuurslid tophockey Doeke Overbeek, wist Caroline Silva de winst te pakken en nam de beker mee naar huis.

De finale bij de E-jongens werd gespeeld in de rust tijdens de wedstrijd van Heren 1. De strijd ging gelijk op tussen eerstejaars-E Ole Geurts (JE5) en tweedejaars Freek Bruin (JE1). Keeper Pepijn Sterk (JE1) zag de heren in 5 rondes op zich afkomen. Uiteindelijk wist Ole de winst naar zich toe te trekken en de beker mee naar huis te nemen.

FC Oegstgeest wint van Linschoten

Abel Bormans, hier belaagd door twee spelers van LVV, maakte twee van de drie doelpunten. | Foto Lichtenbeldfotografie.nl Foto: Paul Lichtenbeld

De wedstrijd startte met enige vertraging. Het eerste kwartier was duidelijk in het voordeel van Linschoten. Hun spel zag er meer verzorgt, gestructureerd uit. Peter Messemaker moest meer dan eens in actie komen. Het feit dat hij lang is en de nodige ervaring heeft, kwam goed van pas.
In de twaalfde minuut viel het eerste doelpunt. Via een perfecte assist van Rens van der Spek kon Abel Bormans nauwkeurig inkoppen: 1-0. Dit gaf de wedstrijd eigenlijk eigen draai. Hoewel de kansen over en weer, dus ook voor Linschoten, bleven komen, leek het zelfvertrouwen bij Linschoten getemperd. Het werd nu een wedstrijd van gelijke krachten waar FC Oegstgeest in de afronding een perfecte middag beleefde. Vlak na rust vielen kort na elkaar namelijk nog twee doelpunten in het voordeel van FC Oegstgeest. Was het eerste al een beauty, de tweede en de derde waren bijna nog mooier. De 2-0 was een streep van opnieuw Abel Bormans diagonaal vanaf de zestien meter en de derde een doelpunt van Lars van Bommel op een steekpass na prachtig voorbereidend werk van de aanval: 3-0. Een kleine tien minuten later zag de scheidsrechter zich genoodzaakt om twee Linschoten spelers weg te sturen. De één voor een grove overtreding en de ander, vermoedelijk voor 'praten'? Voor zover dat al niet het geval was, was hiermee de wedstrijd zo'n twintig minuten voor tijd wel gespeeld en ging de wedstrijd uit als een nachtkaars.

Ook de vrouwen van FCO wonnen.


Volgende week is Floreant, opnieuw thuis, de volgende tegenstander.

FC Oegstgeest tweemaal succes in eerste nacompetitiewedstrijd

voetbal n Zowel de herenselectie als de vrouwenselectie van FC Oegstgeest wonnen hun eerste van drie wedstrijden in de nacompetitie voor promotie naar respectievelijk de derde klassen en de tweede klasse. De herenselectie won tegen Linschoten op eigen terrein en de vrouwen tegen SVO/DKS'17 in Koewacht. Afgelopen zaterdag dus dubbel succes voor de Oegstgeestenaren.

SVO/DKS'17 Vr1-FC Oegstgeest Vr1

SVO/DKS'17 is een samenwerking van twee vrouwenafdelingen van de twee voetbalverenigingen v.v. Steen en r.k.v.v. Koewacht uit Oost Zeeuws-Vlaanderen. SVO staat voor Samenwerking Vrouwen/meiden Opleiding. De vrouwen stapten al vroeg in de bus richting Koewacht. Dit plaatsje ligt nog net in Nederland ten westen van Antwerpen. Dat werd dus nog een aardige reis. Het feit dat Luuk van der Zon dienstdeed als buschauffeur verzacht dat leed natuurlijk wel.
Hoewel het er in eerste instantie niet naar uitzag, kreeg de wedstrijd een heel spannend verloop. Lange tijd stond het 0-1 in het voordeel van de Oegstgeester vrouwen. Maar in de laatste minuten wist DKS'17 toch op gelijke hoogte te komen. Verlenging was dus het gevolg. In de verlenging werd echter niet gescoord. Dus de uitslag van de strafschoppen moest nu de uiteindelijke winnaar bepalen. Gelukkig wisten de vrouwen dit in hun voordeel te beslechten. Met 2-4 wonnen ze de strafschoppenreeks.
De verre reis was dus niet voor niets geweest. Nu op naar wedstrijd 2 van 3. Als deze beiden worden gewonnen dan lonkt de tweede klasse! De volgende wedstrijd is Maasdijk Vr1-FC Oegstgeest Vr1. Opnieuw een uitwedstrijd dus, maar nu iets dichterbij in Maasdijk, rond de 40 kilometer in plaats van de nu afgelegde 160 kilometer. Mochten ze ook de wedstrijd van volgende week winnen, dan komen ze voor de laatste wedstrijd uit tegen de winnaar van de wedstrijd tussen FC Driebergen Vr1 en Xerxes DZB Vr1. Er is dus nog wel een weg te gaan en kunnen zeker wat support gebruiken.

Brasserie de Poort viert 20-jarig bestaan

Foto: Bas Koolstra

uitgaan n Groot feest bij Brasserie de Poort in Leiden. Op 18 juni is het maar liefst 20 jaar geleden dat eigenaren Bob Meijer en Johan Klerks voor het eerst de deuren openden. En dat vieren zij met 20 dagen feest.

In een tijd dat er nog maar weinig grote horecazaken in Leiden waren, maakte Brasserie de Poort een vliegende start. "Vanaf de legendarische opening met George Baker is het een levendige zaak", vertelt Bob. "Vooruitstrevend zijn we ook altijd geweest, we waren de eerste in de stad met sushi en Kantonese fondue op de menukaart." Johan vult aan: "En we hadden een boot voor rondvaarten voor de deur liggen, want Leiden is toch het allermooist vanaf het water. Zo is ook de nauwe samenwerking met de later opgerichte Leidse Rederij ontstaan. Een gouden greep was ook het verhuren van de bovenzaal, waar al snel ieder weekend een bruiloft werd gevierd." Bob: "En we organiseerden zelf feesten met Oud & Nieuw en op een boot, daar hebben mensen het nog steeds over."
"Wat Brasserie de Poort ook bijzonder maakt is ons 'love to share'-concept. Je bestelt er geen voor-, hoofd- en nagerecht, maar een tafel vol met de lekkerste gerechtjes om samen te delen. Een geweldige manier om met elkaar te tafelen."
Kom je in de periode van 30 mei tot en met 18 juni eten beneden in de brasserie, dan wordt je nóg meer in de watten gelegd dan anders. Zo staat er een cadeautje voor je klaar, bruidsparen die in de afgelopen 20 jaar in de feestperiode in de Poortwachterszaal getrouwd zijn mogen op hun huwelijksdag op vertoon van hun trouwkaart gratis komen eten en er is een grote Poort reünie voor oud-personeelsleden. Meer info vind je op www.poort.nl/poort-20-jaar.

Brasserie de Poort | Haven 100 | 2312 ML Leiden | 0715240933 | info@poort.nl | www.poort.nl

9 juni - Pinksteren

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Kruispunt Rivierduinen 10.30 pastor Jan Biemans
Regenboogkerk 10.00 geen dienst, zie Groene Kerk
Groene of Willibrordkerk 9.45 Pinksterjubel 10.00 ds. R.C. Veldman, m.m.v. PGO-cantorij

Verpleeg- en ziekenhuizen

Van Wijckerslooth-Rustenborch één viering per zondag. 10.30 gez. viering

LUMC 10.00 pastor Hans Evers

R.-k. Willibrordkerk

Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur. In het weekend om 11.00 uur. Op de zaterdagen van de even weken om 19.00 uur. Voor de meest actuele informatie over de aard van de viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl


Geref. Kerk Vrijgemaakt

10.00 u ds. P. Kleingeld icm NGK in Duinzicht College

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege

10.00 u ds. P. Kleingeld icm GKV

Volle Evang. Gem. Leiden e.o.

Pauluskerk, Warmonderweg 2
11.00 uur samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

10.15 uur ds. E.H. Cossee (Rotterdam / Remonstr)

Protestantse Gem. Warmond

10.00 uur Ds. A.Alblas. Oegstgeest

Matthiaskerk Warmond

Zaterdag 8 juni 19.00 uur Eucharistieviering met het Iriskoor Pastoor Goumans

Wings of Healing

Veerpolder 6A, Warmond
10.00 & 19.00 Jan Zijlstra

Bahá'i

Bestudering geschriften van Bahá'u'lláh: eerste woensdag van de maand is Bahá'i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme

Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: wo: 9.00-11.00 uur en do: 20.00-21.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur jongeren en studenten. Geversstraat 48.

DOKTERSDIENST

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek
tel. (0252) 240212
• door de week van 17.00 uur 's middags tot 8.00 uur de volgende dag
• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen 24 uur per dag.

Altijd eerst bellen voordat men naar de huisartsenpost toekomt.
Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

APOTHEKEN

Dienstapotheek Bollenstreek Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur, weekend en feestdagen 24 uur / dag. Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl
Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Maandag t/m vrijdag 18.00-23.00 uur, zaterdag 15.00 tot 23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00 tot 23.00 uur. Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)
Apotheek Haaswijk, Boerhaaveplein 21
Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

TANDARTSEN

03-06 / 09-06 TP Snoep, Rijnsburgerweg 94 2333 AD, Leiden (071) 5175636

10-06 / 16-06 TP Domburg, Loevestein 42 2352 KP Leiderdorp (071) 5891039

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000

Opvoedadviespunt, (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving. (VPTZ Leiden en omgeving). Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

@evanlakerveld Replying to @marijnfietst @renskeamesz Heeft het iets met Westerlingen te maken? Ik denk van niet. Er zijn ook zat mensen die Oégstgeest zeggen ipv Oegstgéést. En binnen een regio kan het ook verschillen. De plaats Vóórhout, maar de Haagse straat (lange/korte) Voorhoút.

@Sleutelstad Na de zomer start Sleutelstad, ondersteund door het Leids Mediafonds, met onderzoek naar regionale samenwerking in de Leidse regio. Zaterdagavond trappen we af met een avond in Café De Gouwe in Oegstgeest. Achter de bar Chris de Waard en IJsbrand Terpstra!

@PimV @gem_oegstgeest @gem_teylingen Een beetje handhaving op zo een drukke dag zou wel gepast zijn! #klinkenbergerplas

@andriesgknevel Morgen twee keer preken. 's morgens Oegstgeest (NGK), 's avonds Genderen (GKN). Zoek het verschil...