Oegstgeester Courant

15 juli 2020

Oegstgeester Courant 15 juli 2020


Tegenvaller kosten jeugdzorg

politiek n De kosten voor de jeugdzorg blijven maar verder stijgen. Vorige week moest wethouder Nieuwenhuis opnieuw een 'winstwaarschuwing' afgeven.

Hoewel nu nog niet precies duidelijk is hoeveel geld jeugdzorg er bij wil hebben, is het nu al duidelijk dat dit vele miljoenen euro’s zullen zijn. De gemeenten in de regio draaien hier gezamenlijk voor op. Nieuwenhuis: “Deze sterk stijgende kosten hebben geleid tot grote ongerustheid bij wethouders in de regio. Voor ons zal de tegenvaller zo’n 700.000 euro tot 800.000 euro zijn.”

Om nog meer miljoenentegenvallers te voorkomen, hebben de gemeenten besloten om alle budgetten voor jeugdzorg voor 2020 en 2021 compleet te bevriezen. Een zogeheten ‘vereveningssystematiek’, waarbij jeugdzorg om aanvulling van haar tekorten kan vragen, wordt losgelaten. Na de zomer wil de wethouder met de gemeenteraad praten over maatregelen, zodat toekomstige kosten voor jeugdzorg beperkt kunnen worden. Hierna wordt een raadsvergadering georganiseerd waarbij zorgaanbieders hun kant van het verhaal kunnen vertellen. (Joep Derksen)

>Voedselbank

geven n Zo eenmaal in de twee weken wordt er in Oegstgeest voedsel ingezameld voor de voedselbank in Leiden. Door de coronacrisis is de voorraad van voedsel bij de voedselbank een stuk minder geworden.

Op dit moment is er vooral behoefte aan: pasta, pastasaus, rijst, groente in blik, fruit in blik en vis in blik. Ook artikelen voor de persoonlijke verzorging en wasmiddelen zijn nodig.

Boodschappen inleveren kan op dinsdag 21 juli van 19.00 tot 19.45 uur bij de Rehobothkerk, Lijtweg 1 (tegenover de Shellpomp)

Foto: Willemien Timmers

Gerrit-Jan
Bezemer
voorzitter PVOO

Ik wil mijn ervaring en kennis graag delen

ASC stapje
dichter bij kunstgras

Toos Cozijn 12,5 jaar dirigent mannenkoor

COALITIE n D66 schuift niet aan voor besprekingen

ASC: Stapje voor stapje dichter bij kunstgras in polder

Volgens ASC is de noodzaak van kunstgras al aangetoond. | Eigen foto

politiek n Het is nog niet zeker dat voetbal- en cricketvereniging ASC twee kunstgrasvelden mag aanleggen. Wel komt er een onderzoek waarbij de noodzaak van die kunstgrasvelden nogmaals wordt bekeken. Het gemeentebestuur moet dan opnieuw haar oordeel geven over de vraag of er écht geen kunstgras mag komen in de Overveerpolder, zoals de politici al in 2013 bepaalden.

Door Joep Derksen

De voetbalclub heeft na haar verhuizing geen ledenstop ingesteld, dus het almaar groeiende ledenaantal leidde tot een grote druk op de beschikbare velden. Drie jaar geleden vroeg ASC al aan het gemeentebestuur om toch kunstgrasvelden te krijgen.


Toen wees het college dat nog af. Maar in december 2019 stemde de gemeenteraad in met het Oegstgeester Sportakkoord, waarin stond, dat de gemeente kunstgras kan overwegen bij een tekort aan ruimte.


Kans

Dus een nieuw verzoek van ASC voor de maakt nu wel degelijk kans om ingewilligd te worden. Wethouder Nieuwenhuis verzekerde tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, 9 juli: “Dit was allemaal niet de bedoeling van college, raad en ASC. Het gebruikmaken van een omissie is voor ASC de minst gewenste procedure, is mijn idee.”


Nut en noodzaak

De wethouder stelde voor, dat een procedure wordt opgesteld, waarbij er gekeken wordt naar de nut en noodzaak van de kunstgrasvelden en het belang van de kinderen.

Maar tegelijkertijd ook gelet wordt op de (aantasting van de) ecologische waarden van dit poldergebied. Het simpelweg aanpassen van één zin in het Oegstgeester Sportakkoord is volgens de wethouder niet zo eenvoudig; de uitwerking daarvan zou in verband met bezwaartermijnen zo’n anderhalf jaar duren.

Van raadslid Spaargaren (VVD) mag het kunstgras er komen. Zeker nu het ledenaantal rond 1.200 ligt. “Volgens de KNVB wordt het met twee kunstgrasvelden sowieso al krap.”


Van Dissel (HvO) wees er op dat ASC de ledengroei aan banden had kunnen leggen voordat het zo uit de klauwen liep met het ledenaantal. Maar Spaargaren vond: “De omliggende clubs zijn ook nagenoeg vol. Als je tegen kunstgras stemt, moet ASC afscheid nemen van een paar honderd leden. Wil je die jeugdspelers vijf kilometer verderop laten spelen? Dat kun je toch niet aan hen vragen!”


'Huilie huilie'

Van den Ouweelen (Lokaal) wierp tegen: “Spaargaren komt met een huilie huilie verhaal. Als er almaar leden bij komen, is ASC Rupsje Nooitgenoeg. Door ASC en u wordt niet begrepen dat afspraak gewoon afspraak is.”


Van Driel (PrO) voelt de bui al hangen: “Straks ligt de afweging over de komst van het kunstgras bij het college en niet bij de raad. Wij zijn bang dat de balans tussen natuur en sport niet goed wordt gewaarborgd.”

Extra bomen Spaargarenstraat

politiek n De bouw van de woonvoorziening van dementerende ouderen aan de Spaargarenstraat begint in september. Dat liet wethouder Nieuwenhuis vorige week weten aan de gemeenteraadsleden, naar aanleiding van vragen door raadslid Van Dillen (CDA).

Op het terrein komen twintig wooneenheden te staan, waarin één persoon ‘niet zelfstandig’ kan wonen. De wethouder gaf verder aan, dat er aan de zijkant van het gebouw vijftien bomen extra worden gepland. (JD)

>Horeca-paviljoen Nieuw-Rhijngeest

politiek n Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft ingestemd met het aangaan van een overeenkomst met de besloten vennootschap 529 Oegstgeest. Deze overeenkomst is de start van de verdere uitwerking en realisatie voor een paviljoen bij de jachthaven in Nieuw Rhijngeest.


Paviljoen bij de jachthaven

Onderdeel van de verdere uitwerking is een wijziging van het bestemmingsplan. Omwonenden worden te zijner tijd nader geïnformeerd over de plannen.

Buurtsuper Poelgeest

Via Facebook, een website, de gemeenteraad, posteracties, een petitie, lokale radiozenders en kranten wordt het wegvallen van Superrr in Poelgeest besproken. Dit gaat van opbouwend tot ronduit bedreigend en zwaar discriminerend naar de eigenaresse van het pand, Jenny Gaidoukevitch. Er is een sfeer geschept waarin gesuggereerd wordt dat Jenergy het voortbestaan van de Superrr onmogelijk heeft gemaakt. Dit is pertinent niet waar. De exploitant van Superrr heeft op eigen initiatief de huur opgezegd vanwege interne problemen bij de moederorganisatie (overigens net als van de meeste andere Superrrs in Nederland).

Jenny Gaidoukevitch is sinds de opzegging in december 2019 op zoek naar een nieuwe huurder voor deze ruimte. Zij stelt wel minder vierkante meter winkelruimte beschikbaar omdat zij graag meer ruimte voor de sportschool wil hebben, de Superrr veel vierkante meters niet gebruikte en gebleken is dat de exploitatie van een buurtsuper in de huidige omvang moeilijk rendabel te krijgen is. Ook vraagt zij nu een marktconforme huurprijs voor de winkelruimte en niet de extreem lage huurprijs van het contract van de Superrr. Om een beeld te geven, de huurprijs van Superrr was ongeveer 30% van de marktconforme prijs en dus eigenlijk een verkapte subsidie aan Superrr van de voormalige eigenaar en verhuurder Meerwonen. Het belang van een buurtwinkel wordt onderschreven, maar je kan een ondernemer niet verwijten marktconforme voorwaarden te hanteren.

Wat de exploitatie betreft ben ik niet in het bezit van de exacte cijfers, maar op de site van de actiegroep Behoud een supermarkt lezen we dat de Superrr een omzet maakte van €21.000 per week, omgerekend ruim €1 miljoen per jaar. Het landelijk gemiddelde voor de omzet van een supermarkt is ruim €8.000 per vierkante meter per jaar. Voor de huidige ruimte van 500 vierkante meter zou dit ruim €4 miljoen per jaar moeten zijn. Met andere woorden, Superrr komt €3 miljoen tekort op het landelijke gemiddelde wat omzet betreft. Dat daarmee een rendabele exploitatie moeilijk wordt lijkt evident. De Superrr heeft gewerkt met gesubsidieerde arbeidsplaatsen en kon daardoor wellicht uit met een lagere omzet, maar of daarmee de kloof van € 3 miljoen gedicht wordt is maar de vraag.

De omzet van €21.000 per week zegt ook wat anders. De petitie om de supermarkt te behouden omvatte ongeveer 1.000 handtekeningen. Stel dat dit de klanten van de buurtsuper waren, dan is dit omgerekend een omzet van gemiddeld €3 per klant per dag. Aangezien we in Nederland een veelvoud van dit bedrag aan dagelijkse boodschappen uitgeven, betekent dit dat het merendeel van de boodschappen elders gedaan worden en de Superrr alleen voorziet in de vergeten boodschap en het versgebakken broodje op zondag. Een handtekening op een petitie plaatsen is makkelijk, stemmen met je portemonnee blijkbaar een stuk moeilijker.

De actiegroep Behoud een supermarkt wil ik nog de suggestie doen om de tijdlijn op hun website uit te breiden naar de periode vanaf de oplevering van de commerciële ruimtes op de Clusiushof medio 2011 tot het eerste gebruik in maart 2014 door Jenergy. Men vergeet te vermelden dat alle ruimtes (op het kinderdagverblijf na) jarenlang leeg stonden en verwaarloosd waren. Het gehele plein was een rotte kies in Poelgeest. Pas na de komst van Jenergy is er leven in de brouwerij gekomen en kwamen er meer ondernemers. Die credits verdient Jenergy.

Tot slot de rol van de gemeente Oegstgeest. Het is opmerkelijk dat er verschillende mededelingen gedaan worden door de gemeente in de media en de raadsvergaderingen, maar dat er niet, onjuist of dubbelzinnig gereageerd wordt op concrete vragen van Jenny Gaidoukevitch aan de gemeente over haar plannen. Kortom er wordt wel over haar gesproken, maar niet met haar. Daarbij zit er verschil in de uitspraken van de ambtenaren en de wethouder, wat de duidelijkheid van naar haar toe niet bevordert. Ik heb een déja-vu met 2013 toen Jenny Gaidoukevitch meer dan een half jaar moest wachten op een concreet antwoord op de vraag of zij op de Clusiushof haar sportclub mocht beginnen en pas na inmenging van ondergetekende de gemeente in beweging kwam. Zo hoort een gemeente niet met ondernemers om te gaan.

D.J. Bakker, Oegstgeest

>D66 schuift niet aan bij coalitiebesprekingen

politiek n Vorige week startte informateur Vincent Jansen zijn verkennende gesprekken in het gemeentehuis van Oegstgeest om de vorming van een nieuwe coalitie te begeleiden. Op 2 juli stapte de fractie van Progressief Oegstgeest uit de coalitie, en dus moet er gezocht worden naar een nieuwe partner voor VVD en CDA, of een totaal nieuwe coalitie. De meest logische nieuwe coalitiepartner, D66, heeft echter laten weten niet aan een vervolggesprek over een coalitie van VVD-CDA-D66 deel te zullen nemen.

“Ik heb met vijf fracties gesprekken gevoerd, en de fractie van Lokaal heeft een schriftelijke inbreng geleverd”, liet Jansen in een update weten. Ook liet hij weten telefonisch gesproken te hebben met burgemeester Jaensch, de zittende wethouders Huizing en Nieuwenhuis, en de onlangs vertrokken wethouder Glasbeek. “Vastgesteld kan worden dat de werkverhoudingen tussen de collegeleden onderling goed waren met over en weer waardering voor ieders inzet.”


Uit de gesprekken met de fracties bleek volgens Jansen onder meer dat communicatie en samenwerking tussen college en raadsfracties (coalitie en niet-coalitie) aan een grondige reset toe zijn.

Voor wat betreft de coalitievoorkeuren laten alle partijen weten dat een minderheidscoalitie niet voor de hand ligt. “Een vierpartijencoalitie zou ook een mogelijkheid zijn, maar wordt door iedereen als complex ervaren. Bovendien leidt dat tot een onevenwichtige verhouding tussen coalitie- en niet-coalitiefracties”, laat Jansen weten.

Voorkeuren

De VVD heeft een voorkeur voor een coalitie met CDA en D66 en ziet goede mogelijkheden om met D66 tot een werkbare coalitie te komen. Voor de VVD is een variant met CDA en Hart voor Oegstgeest ook een goede optie.

Het CDA liet weten een eerste voorkeur te hebben voor een coalitie VVD-CDA-D66. D66 heeft echter een eerste voorkeur voor een coalitie PrO-CDA-D66. De coalitie met VVD-CDA-D66 ligt, vanwege het in het dossier de Geesten beschadigde vertrouwen op de onderlinge communicatie, voor D66 niet voor de hand.

Progressief Oegstgeest ziet zowel in CDA als D66 raakvlakken op veel onderdelen.

Hart voor Oegstgeest geeft aan graag een constructieve bijdrage te willen leveren aan het bestuur van Oegstgeest en is ook bereid tot coalitiedeelname. Lokaal heeft zelf geen voorkeur voor een coalitie uitgesproken en is ook door geen van de partijen genoemd als mogelijke coalitiepartij.


Geen gesprek

“Er is op basis van de gesprekken nog geen natuurlijke driepartijen-coalitie samen te stellen”, stelt Jansen in zijn tussenrapportage. “Ik heb op basis van alle gesprekken de fracties van VVD, CDA en D66 uitgenodigd voor een gezamenlijk vervolggesprek om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om coalitiegesprekken te voeren.” D66 heeft echter aan Jansen laten weten niet op deze uitnodiging in te gaan. De komende week zullen dus verdere opties verkend worden.


| Foto bij coalitieakkoord in 2018

>Huiseigenaar ontvangt teGOEDbon voor energiebesparing in de woning

politiek n Deze week ontvangen woningeigenaren in Oegstgeest een teGOEDbon van € 70,- voor energiebesparing in de brievenbus. Zij kunnen deze bon gebruiken om geld terug te vragen van een (kleine)energiebesparende maatregel die genomen is. Maar de bon kan ook ingewisseld worden tegen energieadvies van Klimaatroute.

Woningeigenaren kunnen de teGOEDbon gebruiken om geld terug te vragen voor een maatregel die zij al genomen hebben. Dat kan heel eenvoudig via www.duurzaambouwloket.nl/oegstgeest. Deze tegoedbon bevat een unieke code die eenmalig te gebruiken is voor slechts één adres. De bon is ook in te wisselen voor energieadvies over de woning, Het bedrijf Klimaatroute zal dit wijk voor wijk binnen Oegstgeest uitvoeren. De bon kan aan de deur ingewisseld worden voor energieadvies. We adviseren woningeigenaren om niet te lang te wachten om de teGOEDbon te verzilveren. De actie duurt uiterlijk tot en met 31 maart 2021, maar eindigt eerder als het subsidiebudget van de gemeente op is.

Gerrit-Jan Bezemer nieuwe voorzitter PVOO

'Belangrijk om over grenzen heen te kijken.' | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

ondernemers n Hij is inmiddels al geen vreemd gezicht meer in Oegstgeest: Sinds 2 april is Gerrit-Jan Bezemer de voorzitter van het Platform voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO). Na Rob Sturm, Henk Visser, Mark Cremers en Paul Jansen is hij de vijfde voorzitter van de zeventien jaar oude ondernemersclub. De zeer actieve zestiger heeft duidelijk veel zin in deze nieuwe taak, ook al woont hij nog maar kort in Oegstgeest.

Door Willemien Timmers

“Ik ben er blanco en onbevooroordeeld ingestapt”, laat Bezemer op een zonnige morgen bij een goede kop koffie in Het Beleg van Oegstgeest weten. “Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik veel energie en tijd heb. Mijn agenda is schoon en leeg. Voorzitter zijn van het PVOO is een interessante kans om Oegstgeest te leren kennen.”

Helemaal nieuw in het geestdorp is Bezemer overigens niet. In de jaren negentig, toen hij algemeen directeur van Rabobank Noordwijk was, woonde hij er ook. Daarna heeft hij op veel plekken in Nederland voor deze bank gewerkt, vaak om fusies voor te bereiden. Zo was hij te vinden in Hoorn en Tubbergen. De laatste woonplaats van Bezemer en zijn vrouw was Nijkerk, waar hij ook onder meer actief was als voorzitter van de Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk.

Toen hij na zijn verhuizing naar Nieuw-Rhijngeest ook van Rotaryclub veranderde, hoorde hij van de vacature bij het PVOO. “Paul heeft mij enthousiast gemaakt. Ik vind het erg leuk om voorzitter van het PVOO te zijn. Ik houd ervan om mensen te ontmoeten en te adviseren. Wellicht kan ik een bijdrage leveren hier!”

Bezemer is duidelijk een mensen-mens, die de kennis die hij in zijn loopbaan heeft opgebouwd, graag deelt met ‘oud en jong’. “Ik vind het belangrijk dat we als club over onze grenzen heen kijken. De gemeentegrenzen, maar ook de grenzen van ons eigen bedrijf. Daarom is het goed om bijvoorbeeld bij elkaar op bezoek te gaan en elkaar aan het woord te laten.”

Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis nam hij contact op met een groot aantal ondernemers om te praten over hun omzetverlies. “Driekwart van hen gaf aan dat ze er geloof in hebben dat herstel komt. Omdat we in de afgelopen maanden geen borrels konden organiseren, de haringparty van twee weken geleden was de eerste weer, was het goed om de leden te raadplegen. We hebben elkaar in deze tijden hard nodig.”

De nieuwe voorzitter hoopt dat de PVOO-leden hem makkelijk weten te vinden. “Voor iedereen die in deze moeilijke tijd in de knoei zit: kom maar op!” Bezemer wil niet zozeer bekend staan als ‘voorzitter’, maar meer als verbinder en adviseur. “Ik mag heel wat ervaringen en ontmoetingen met mij meedragen, daarom help ik mensen graag.”

Bezemer, geboren Rotterdammer, begon ooit als ‘jongste bediende’ bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank in Beverwijk, en studeerde in de avonduren rechten in Utrecht. Later had hij het voorrecht om, in de baas zijn tijd, daar een MBA-opleiding op Nyenrode aan toe te voegen. Momenteel heeft hij nog steeds een eigen consultancybureau.

De komende maanden staan voor Gerrit-Jan Bezemer en zijn vrouw Corry ook in het teken van de verhuizing naar een appartement met uitzicht op de Rijn, dat momenteel in aanbouw is. “We zijn erg blij om weer inwoners van Oegstgeest te zijn!”

De Radius filmmiddag kan weer beginnen

film n De maandelijkse Radius filmmiddag gaat weer van start, natuurlijk met inachtneming van de regels in het Dorpscentrum. Na lange stilte is dit voor velen echt een feestje.

De organisatie krijgt de grote zaal en alle stoelen staan op vereiste afstand, met tafeltjes ertussen.

“Alleen is het ditmaal wel nodig dat u zich van tevoren opgeeft, zodat we weten hoeveel kijkers er komen”, laat de organisatie weten


De eerste middag is vrijdag 31 juli en begint op dezelfde tijd als de vorige zestien jaren gebeurde. (14.30 uuur en de zaal is eerder open.) De kosten zijn ook hetzelfde als voor coronacrisis: € 5,-

Telefonisch opgeven gaat via Radius: tel. 70 74 200, t/m maandag 27 juli.

Correctbook bij boekhandel

boeken n De Rijnlandse Boekhandel heeft nu het Correctbook in het assortiment.

Vrijdagavond 24 juli is er een maaltijd in zomerse sfeer.

Dit zijn uitwisbare notitieboeken voor iedereen op deze wereld. Bij aankoop van een Correctbook kun je zelf oneindig schrijven en geef je kinderen in ontwikkelingsgebieden toegang tot dezelfde oneindige schrijfervaring. Het is een product met een missie in de strijd tegen het analfabetisme in de wereld. Voor ieder verkocht Correctbook kan een kind in ontwikkelingsgebied drie maanden langen van dit duurzame schrijfmateriaal voorzien worden. Kom naar de winkel of kijk op www.correctbook.nl.

>Zomermaaltijd vrijdag 24 juli

ontmoeting n Als laatste activiteit van het ‘Groene Boekje’, het activiteitenprogramma van de Raad van Kerken voor 2019-2020 rond het thema ‘Thuis’, is er op vrijdagavond 24 juli een maaltijd in zomerse sfeer.

Als het weer het toelaat in de tuin achter de Rehobothkerk, anders binnen in een van de zalen. Uiteraard met inachtneming van de nodige bescherming en 1,5 meter afstand! Daardoor blijft het aantal mensen beperkt, zeker als het binnen moet. Zo kan het zijn dat u bij onverwachts slechte weersvoorspelling en veel aanmeldingen tot een dag tevoren te horen krijgt dat er niet voldoende plaats is.

Reserveren is verplicht, liefst uiterlijk 19 juli, bij Reina Albracht, tel. 06 21 95 45 51, reina.albracht@ziggo.nl

Vanaf 18.00 uur verwelkomen we onze gasten in de Rehobothkerk, Lijtweg 1. De maaltijd start om 18.30 uur. "We vragen een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5,- p.p). Wie zelf een gerecht meeneemt (bij aanmelding aangeven) hoeft niet te betalen. Als er na aftrek van de kosten geld overblijft, wordt dit aan een goed doel overgemaakt."

>Invoering ja-ja sticker heeft tijd nodig

politiek n Wat raadslid Van Driel (PrO) betreft, kan de strijd tegen ongewenste reclame sneller opgepakt worden. Ze vroeg tijdens de raadsvergadering: “In Leiden gaan ze sneller de ‘ja ja’ sticker invoeren dan hier. Waarom kan het daar sneller dan hier in Oegstgeest?”

Wethouder Huizing liet weten, dat dit met regelgeving te maken heeft. Ondernemers, die via papierreclame zichzelf willen profileren, moeten 20 maanden de tijd krijgen om zich voor te bereiden op een systeem, waarbij inwoners met zo’n ja-ja sticker aangeven, dat ze die folderreclame écht in hun brievenbus willen hebben.


zelfde regelgeving

Huizing: “Het lijkt dat Leiden het sneller doet, maar dat is niet zo. Ze moeten zich houden aan dezelfde regelgeving. Maar Leiden heeft in 2017 al een motie aangenomen om de ja-ja sticker in te voeren. Die 20 maanden zijn zij al gepasseerd. Daarom kunnen zij deze sticker op korte termijn invoeren. Bij ons hebben we het er voor het eerst over gehad in een openbare vergadering eind 2019.”

Integriteitsonderzoek naar burgemeester Jaensch

politiek n De gemeenteraad heeft ingestemd met een onderzoek naar de integriteit van burgemeester Emile Jaensch. Dit hebben de raadsleden besloten, nadat Jaensch door inwoners beschuldigd werd van ‘vooringenomenheid’ bij een terrasbesluit in Park Landskroon.

De gemeenteraadsleden gaan er niet van uit, dat Jaensch te integriteitsregels heeft overtreden. Maar het is volgens de politici nodig, om hier honderd procent duidelijkheid over te krijgen. VVD, CDA en D66 namen daarom het initiatief om een onafhankelijke partij een vooronder te laten uitvoeren.

Fractievoorzitter Van Driel (PrO) vond het onderzoek niet nodig: “De rechter heeft al gezegd dat die vooringenomenheid er niet is. Waarom moeten wij dan nog dat onderzoek houden? Bedragen voor een extern onderzoek vinden wij verspilling van gemeenschapsgeld.” Maar Van Dissel (HVO) steunde het onderzoek. “Het is een vermoeden van integriteitsschending bij Park Landskroon en dat is een ernstige zaak. Het ontbreekt nog steeds aan een protocol voor het inzetten van een onderzoek naar integriteitsschending. De schijn van vooringenomenheid moet zo spoedig mogelijk uit de lucht worden gehaald. De motivatie van de rechtbank kan ook uitgelegd worden als ‘ik heb het niet kunnen aantonen’. In ieder geval is de schijn van vooringenomenheid aanwezig. Iedereen moet er op kunnen vertrouwen, dat de gemeente integer wordt bestuurd. Een deskundig onderzoek is het minste wat we kunnen doen en daar heeft eenieder recht op.”

Van der Hoeven (CDA) beaamde: “Het is een signaal, dat het waard is om uit te zoeken. Maar iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Er is pas reden tot twijfel, als we de feiten kennen.” Met alleen de stemmen van PrO tegen werd het voorstel voor het integriteitsonderzoek aangenomen.

OegstFeestje

Column

De gemeente Oegstgeest heeft vorig jaar ruim 5 miljoen euro overgehouden. Dat is echter geen reden tot een feestje; door een gebrek aan ambtelijke capaciteit konden veel projecten niet doorgaan. En uiteindelijk moet al dat werk wel uitgevoerd worden.

Maar toch wil de gemeenteraad, dat de inwoners gaan feesten. CDA, Lokaal en VVD zorgden er met hun raadsmeerderheid voor, dat de gemeente 25.000 euro opzij legt zodat inwoners een gemeenschappelijk dorpsfeest op kunnen zetten. Een naam voor dit dorpsfeest hebben de partijen al verzonnen: ‘OegstFeest’. Dit feest moet een keerpunt zijn in onze strijd tegen het coronavirus, waarbij we alle problemen, overlijdens, opsluitingen, eenzaamheid en gewichtstoename achter ons laten. En ons eens helemaal kunnen laten gaan aan allerlei uitspattingen. Vergeet het memento mori (gedenk te sterven), maar ga voor carpe diem (pluk de dag)!

Raadslid Van der Hoeven (CDA) liet weten: “We willen het dorp uitdagen om een dorpsfeest op te zetten. Om uit de moeilijke coronaperiode te komen.” De politici zijn niet van plan, om zelf dat feest te organiseren. “De organisatie en ideeën moeten vanuit het dorp komen, waarbij er activiteiten worden opgezet voor jong en oud. Alleen als er iemand of een aantal mensen opstaan die daar invulling aan willen en kunnen geven, komt dat potje geld in beeld.”

Als rechtgeaarde levensgenieter heb ik natuurlijk wel zin in een feestje. Zeker als de gemeente hier ook nog eens een kwart ton aan bijdraagt.

Volgens sommige bestuurders is bezuinigen ook een feestje, dus wellicht kunnen we nog wat meer bezuinigen op culturele instellingen. Een feestelijke sluiting van de bibliotheek past hier mooi bij, toch, waarde bestuurders? Of moeten we die 25.000 euro investeren in aandelen van windmolens, zodat de opbrengsten van deze investering aan de inwoners wordt uitbetaald. Die windmolens willen we natuurlijk niet in of te dicht bij Oegstgeest hebben. We willen immers wel de lusten en niet de lasten. Anders zou het namelijk geen OegstFeestje zijn.

Joep Derksen

>Minder terrasbelasting

politiek n Goed nieuws voor uitbaters van terrassen; zij hoeven minder belasting te betalen aan de gemeente. Wethouder Huizing kondigde tijdens de raadsvergadering aan, dat het college hiervoor binnenkort met een voorstel komt.

Huizing gaf aan, naar aanleiding van een vraag door D66-raadslid Vellema: “We bereiden een raadsvoorstel voor om de precario voor volgend jaar voor de helft kwijt te schelden voor alle ondernemers. Dan gaat het om zowel permanente als tijdelijke terrassen.”


kwijtschelding

Er zijn in Oegstgeest drie permanente terrassen. De precario-inkomsten bedragen voor de gemeente zo’n 3500 euro per jaar.


Huizing: “Het is aan de raad om het helemaal kwijt te schelden. Er is één verzoek tot volledige kwijtschelding gedaan.”

>Nieuwe bomen

politiek n Langs de A44 in Nieuw-Rhijngeest zijn twintig nieuwe bomen geplant. Gemeenteraadslid Janssen (PrO) wilde weten, waarom de gemeente Oegstgeest opdraait voor de kosten.

Janssen: “Rijkswaterstaat heeft daar bomen verwijderd in verband met de komst van een geluidswal. Is er geen herplantplicht, waaraan zij moeten voldoen?” Maar wethouder Nieuwenhuis gaf aan dat de verwijderde bomen ‘niet vergunningplichtig’ waren en dat er daarom ook geen sprake was van een herplantplicht door Rijkswaterstaat. “Vandaar dat we het initiatief hebben genomen om daar zelf bomen te plaatsen. Het is goed dat die bomen daar gekomen zijn. Ze zijn een mooie aanvulling op Park Landskroon en ontnemen deels het zicht op de geluidswal.”

>Aanvulling

rectificatie n In het artikel 'Wethouder gaat praten in Poelgeest' in de Oegstgeester Courant van vorige week woensdag, wordt geschreven dat de motie die wethouder Nieuwenhuis oproept om gesprekken in de wijk Poelgeest aan te gaan om onrust weg te nemen, afkomstig is van VVD, CDA en Hart voor Oegstgeest. Dit was niet het geval. Opsteller van de motie was D66-raadslid Lydie Vellema, en de andere partijen ondersteunden haar.politiek - joep derksen

n Schuitemaker wint haring smaaktest

proeven n De zesde Leidsche Haring Smaaktest is gewonnen door Schuitemaker, van de gelijknamige vishandel uit Katwijk. Vijftien Prominente Proevers beoordeelden de haring van tien vishandelaren uit de regio in Villa Beukenhof in Oegstgeest. Schuitemaker ontving de Leidsche Haring Trofee uit handen van burgemeester Emile Jaensch.

De Prominente Proevers gaven de winnende haring 31 punten, net genoeg voor de eerste plaats in de Leidsche Haring Smaaktest. Op de tweede plaats eindigde met slechts een punt minder Vishandel De Klok uit Voorhout De derde plaats was met 28 punten voor de Visarend uit Voorschoten.

Jolien Vliegen-Janus LOHC-vrijwilliger van het jaar

Jolien Vliegen-Janus ontving de LOHC Schuit-schaal uit handen van voorzitter Jurgen van der Velden.

hockey n LOHC is een grote vereniging met meer dan 2100 leden. Om alles draaiende te houden zijn dan ook veel vrijwilligers nodig, waaronder commissieleden, trainers, coaches, managers en scheidsrechters.


Vele uren heeft ze bij LOHC doorgebracht om de trainingen van de jongste jeugd naar een hoger niveau te tillen.


Op zondagmiddag 12 juli vond de vrijwilligersborrel op LOHC plaats om al die vrijwilligers te bedanken.

Het was een bewogen seizoen waarin veel gevraagd werd van verschillende commissies. Er moest aan de lopende band geïmproviseerd worden en daar wilde het bestuur van LOHC graag even met elkaar bij stil staan.

Daarnaast wordt tijdens dit jaarlijkse evenement ook de 'vrijwilliger van het jaar' in het zonnetje gezet.

Dit jaar ging de eer naar Jolien Vliegen-Janus, zij ontving de LOHC Schuit-schaal uit handen van voorzitter Jurgen van der Velden.

Jolien is al jaren een vertrouwd gezicht binnen de Hockeyschool. Eerst als lijncoördinator en dit seizoen als Technisch Coördinator. Vele uren heeft ze op het veld en achter de schermen doorgebracht om de trainingen van de jongste jeugd naar een hoger niveau te tillen en de organisatie te optimaliseren. Ook aankomend seizoen blijft Jolien actief in de Hockeyschool.

LOHC is trots op haar betrokken vrijwilligers en wil iedereen - ook via deze weg - hartelijk danken voor zijn/haar bijdrage.

>Door John Vroom

Ik zag dat ...

• de etalage van het voormalige winkelpand van Carrington nog steeds afgeschermd is met bruin pakpapier. Volgens eigenaar Dietz zal dit nog tot september duren voordat de Dames Diets er na een verbouwing in zullen trekken met hun cateringbedrijf

• een wat late De Kempenaerbezoeker donderdagnacht om 03.00 uur een paaltje en een verkeersbord voor de winkel van het Wijnhuis heeft platgereden en is doorgereden

• de wens om in de Bibliotheek de te lezen dagbladen en tijdschriften snel te laten volgen op het terugplaatsen van de tafels en stoeltjes is supersnel gehoor gegeven

• Dorpsmarketing een, in het voorbijrijden lastig leesbare, straatposter heeft laten ontwikkelen met als boodschap ‘Houd Oegstgeest vitaal. Koop lokaal!

• een aanvraag is ingediend door de verhuurder van de De Kempenaerstraat 16, het voormalige winkelpand van de Flierefluiter, om de bestemming van winkel om te zetten naar woning/winkel

• Beukenhof directeur Erwin Rozendal in de Telegraaf heeft laten optekenen in de rubriek Stan Huygens Journaal, dat hij een deel van het pand waarin zijn Oegstgeester restaurant zit, gaat verkopen als woonhuis voor 1,3 miljoen euro

Zakelijke nieuwtjes? Laat ze ons weten! redactie@oegstgeestercourant.nl

>Collectanten gezocht

MSFONDS n Van 16 tot en met 21 november vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. "We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente Oegstgeest. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?"

Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. "Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.

Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook."

www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

nieuws / sport

14 / 16

15 / 16

@heingrev Leven in de brouwerij in #Oegstgeest ! Lekker terras aan de Klinkenbergerplas ?@restdeklink


@VNG_gezondheid ‘’Uiteindelijk is het doel dat preventie een blijvend onderdeel van het werk van maatschappelijke organisaties wordt.’’ Lees hier ons nieuwe interview met Edith Coomans, Projectleider Preventieakkoord Jeugd in Oegstgeest.


@mikofLohr Wat een lekker rondje fietsen was dat. Oegstgeest - Warmond - Sassenheim - Lisse - De Zilk - Noordwijk - Katwijk. Zacht briesje, zonnetje, niet te kil, en vrijwel niemand op de weg.

@AFrentz Terug naar Oegstgeest #dutchholiday


@MaximeVerhagen Gelukkig zijn de sportscholen weer open, ook in Oegstgeest bij Jenergy.

@EmileJaensch Zonneklaar verhaal. Houd Oegstgeest vitaal. Koop lokaal! Duidelijke taal.