Oegstgeester Courant

12 september 2018

Oegstgeester Courant 12 september 2018


Prettig divers Osgerweekend

Zo'n 750 mensen bezochten 'De schaal van Oegstgeest' die in kasteel Endegeest tentoon was gesteld. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

cultuur n Afgelopen weekend genoten veel Oegstgeestenaren en minstens zoveel regiogenoten van een prettig divers Open Monumenten & Osger Weekend. Naar schatting gingen meer dan 1500 mensen op pad om te genieten van een afwisselend programma rond het thema In Europa.

Natuurlijk trok de bijzondere 'Schaal van Oegstgeest', die was tentoongesteld in kasteel Endegeest, veel bezoekers. Vinders Eric-Jan van Duijn en Jan Willem Bron, beide vrijwilligers bij de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) vertelden geanimeerd hoe ze de schaal, broos en in honderden stukjes, op 4 juni 2013 vonden. Ook veel belangstelling was er voor het opengestelde Klein Curium aan de Rhijngeesterstraatweg. Eveneens was er voor 'De universiteit van Oegstgeest', met vier bijzondere sprekers op zondagmiddag, veel animo. Meer foto's op pagina 11.

Verdwenen

Het Open Monumentenweekend is altijd dé gelegenheid om markante plekken te kunnen bezoeken en bijzondere werken te bekijken. In Oegstgeest doen we daar enthousiast aan mee onder de noemer Osgerweekend. Daarbij is er dit jaar ook een fietsroute bij die voert langs bijzondere panden. Het landelijke thema was dit jaar Europa. Zaterdag was ik even in de Groene Kerk waar een pianist voor een klein publiek zijn pianospel ten gehore gaf. Hij zat achterin de kerk, achter een levensgroot doek met een fragment van het schilderwerk Novembermiddag van Jan Toorop. Een pointillistisch vergezicht met zicht op de Groene Kerk, zo'n 130 jaar geleden gemaakt. Logisch om een afdruk op doek te printen en op te hangen in de kerk. Jammer dat om een of andere reden de kerk er net niet opstond. Komt vaker voor bij afdrukken van foto's op een andere formaatverhouding. Je moet dan altijd opletten dat niet het hoofdonderwerp wegvalt! Wil van Elk

Heeren van het dorp bij Radius

ontmoeting n Eens in de zes weken komt een aantal Heeren bij elkaar om over een bepaald onderwerp van gedachten te wisselen.

Zo ook op dinsdagmiddag 18 september van 14.00 tot 16.00 uur bij Radius. Eerst zal een lezing met lichtbeelden gehouden worden door Joke Haarmans en Pieter van der Linden over gif en medicijnen, waarna gediscussieerd zal worden over het onderwerp.
Locatie Haeswijk, Pres. Kennedylaan 141 in Oegstgeest. Van tevoren aanmelden wordt op prijs gesteld: Radius, Adinda Heemskerk, 071-7074200, a.heemskerk@radiuswelzijn.nl. Kosten: €1 voor koffie en thee.
Alle Heeren zijn van harte welkom.

Collecte Nierstichting

geven n Ruim 60.000 vrijwilligers collecteren van 16 tot en met 22 september in heel Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting. Ook in Oegstgeest gaan veel enthousiaste collectanten op pad. Alle bijdragen helpen om de droom van de stichting, nierziekten kunnen genezen, te realiseren. En dat is hard nodig, jaarlijks overlijdt één op de zes dialysepatiënten.

De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. www.nierstichting.nl.

Regio Holland Rijnland gaat voor aardgasvrij

Foto: Rob Wareman

Rob Wareman wint
fotowedstrijd

Plannen
Overgeest
gepresenteerd

Chicca Carvelli poseerde prachtig

KORFBAL n Droomdebuut Fiks 1 in Hoofdklasse

Regio Holland Rijnland gaat voor aardgasvrij

Partijen binnen Holland Rijnland zetten hun handtekening onder het Convenant Aardgasvrij.

groen n Op woensdag 5 september zetten een aantal partijen binnen de regio Holland Rijnland hun handtekening onder het Convenant Aardgasvrij. Met de ondertekening bepalen zij dat nieuwbouw in Holland Rijnland geen aansluiting meer krijgt op het aardgasnetwerk. Daarnaast wordt vanaf 2050 in de gebouwde omgeving geen aardgas meer gebruikt voor de verwarming van gebouwen.

De ondertekenaars van het convenant zijn de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland, Holland Rijnland, alle gemeenten in de regio en netbeheerder Liander.

Het Convenant Aardgasvrij vloeit voort uit het klimaatakkoord van Parijs. Daarin spraken 195 landen af om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken vóór 2050. Het aardgasvrij maken van Nederlandse gebouwen sluit hier op aan. Volgens de gewijzigde Gaswet mogen sinds 1 juli 2018 nieuwbouwplannen niet meer uitgaan van een aardgasaansluiting.

Vóór 1 juli 2018 waren in de regio Holland Rijnland al veel nieuwbouwplannen in procedure genomen. De regio wil met de ondertekening van het Convenant ook bij deze plannen aansluitingen op het aardgasnet voorkomen. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor initiatiefnemers in de bouwwereld. En misschien nog wel belangrijker, voor de hele regio wordt hiermee een signaal afgegeven: geen aansluitingen op het aardgasnet meer.

De omslag naar alternatieve warmtevoorzieningen is een grote opgave voor de regio. Daarom werken de gemeenten in Holland Rijnland samen aan warmtevisies die ze op lokaal niveau vaststellen en uitvoeren.

Dat het convenant meer is dan een mooie intentie, blijkt uit projecten die nu al in uitvoering zijn. "In onze bestaande woningvoorraad maken we al concrete stappen", illustreert de Leidse wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen): "In Leiden Zuidwest hebben we concrete plannen voor de toepassing van een nieuw warmtenet in plaats van een aardgasnet. Je ziet steeds meer bouwprojecten waar aardgasvrij bouwen de norm is. Denk bijvoorbeeld aan de aardgasvrije en energieleverende woningen van Hooghkamer in Voorhout. Goed om te zien dat aardgasvrij de norm wordt."

Collecteweek KWF-Kankerbestrijding succesvol in Oegstgeest

geven n De collecteweek van KWF-Kankerbestrijding is weer achter de rug. In de week van 3 tot en met 8 september zijn in het hele land ruim 80.000 collectanten de straat op gegaan om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek.

In Oegstgeest hebben tachtig collectanten zich ingezet om de collecte tot een succes te maken. De collectecoördinator van KWF-afdeling Oegstgeest Wil de Vries is zeer tevreden met het behaalde resultaat. "De opbrengst is dit jaar uitgekomen op € 9.800,- heel fijn dat de Oegstgeestenaren nog steeds het KWF een warm hart toedragen, want deze opbrengst is ook weer meer dan afgelopen jaar", aldus De Vries. Elke euro die deze collectanten ophalen, draagt bij aan onze missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Zo brengen de collectanten en gevers in deze grootste collecte van Nederland de dag dichterbij dat er niemand meer sterft aan kanker.

Ieder jaar vraagt de collecteweek een behoorlijke inspanning van alle vrijwilligers. Wim Koster vertelt dat hij als voorzitter van KWF-afdeling Oegstgeest dit zich ook realiseert en is ook dankbaar dat alle vrijwilligers zich ieder hiervoor weer inzetten. Voor de collectanten die deelnemen aan de collecte wordt ook ieder jaar een lezing gegeven als startschot van de collecte. "Dit jaar gaf Dr. Mesker als research projectleider chirurgische oncologie op de afdeling Heelkunde van het LUMC een inspirerende lezing over wat bij het LUMC mogelijk is door de bijdrage van het KWF."

Koster en De Vries benadrukken dat ze alle Oegstgeestenaren willen bedanken voor hun bijdrage aan de huis-aan-huis collecte, maar ook voor de opbrengst van de rode collectebussen die het hele jaar door staan bij: Pizzeria 62, Etos, Streeder, De Gouwe, en Dofferhof Haarmode.
www.kwf.nl

De Boeg

Foto: Wil van Elk

weg n Het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) was aan de Haarlemmerstraatweg 7. Daar wordt een bedrijvencomplex aangelegd met de naam De Boeg met als adres De Boeg. Aan deze weg, in de Oegstgeester Courant van vorige week ten onrechte De Boegweg genoemd, komen meerdere bedrijven te liggen. De nieuwe straatnaam in Oegstgeest is dus De Boeg. (Wil van Elk)

Kledingbeurs speeltuin Vogelenwijk

tweedehands n Zaterdag 15 september is er een kinderkledingbeurs in speeltuin Vogelenwijk. Hier kan men terecht voor mooie kleding voor kinderen en tieners tegen een leuke prijs. De beurs begint om 14.00 uur.

Bij mooi weer is het voor iedereen mogelijk om, voor slechts €2,00, buiten ook eigen kinderkleding te verkopen.
Speeltuin Vogelenwijk is gevestigd aan de Nachtegaallaan 25 te Leiden. Voor meer info, mail naar speeltuin@vogelwijk.nl of kijk op www.vogelwijk.nl.

'Golden Boys' op Kasteel Oud Poelgeest

televisie n Kasteel Oud-Poelgeest is het decor is van het nieuwe televisieprogramma 'Goldon Boys', waarin André Hazes mannen van zeventig-plus aan een nieuwe liefde helpt.

In de eerste aflevering op 3 september was te zien hoe veertig vrouwen naar kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest kwamen om daar de 76-jarige Frans te ontmoeten. Vanuit een aparte kamer bekijkt Frans de vrouwen om te zien of er iets voor hem bij zit, want hij mag er maar zes meenemen op speeddate. Na de speeddate mogen er drie bij hem thuis een hapje komen eten en met de laatst overgebleven vrouw gaat Frans een romantisch weekendje weg. 'Golden Boys': iedere maandag om 21.30 uur bij SBS6.

International Baccalaureate

Alle IB-leerlingen op het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest slaagden voor hun examen. | Foto PR

diplomering n Op vrijdag 7 september kregen de leerlingen van de examenklas van de internationale afdeling van Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest hun langverwachte diploma.

Omdat de examenresultaten pas in juli bekend worden, is de diploma-uitreiking altijd pas na de zomervakantie. 37 van de 40 leerlingen waren aanwezig bij de uitreiking. Sommigen moesten hiervoor terugkomen van een universiteit waar ze al waren gestart. De leerlingen waaieren altijd uit over de hele wereld.

De diploma-uitreiking was een mini-reünie en eerste ervaringen over het studentenleven werden uitgewisseld. Omdat alle 40 leerlingen geslaagd waren, was het een geweldig feest en was niemand teleurgesteld.

Plannen Overgeest gepresenteerd

Over drie jaar zijn Centrum '45 en GGZ Rivierduinen vertrokken en zal het gebied anders ingericht worden. |Wil van Elk Foto: Wil van Elk

politiek n Binnen drie jaar is Centrum '45 vertrokken uit Oegstgeest. Ook GGZ Rivierduinen richt haar vizier op Leiden en laat dit dorp achter zich. Ondertussen heeft de Oudendal Groep haar oog laten vallen op het terrein van Overgeest en Endegeest. De organisatie wil dit hele terrein 'herontwikkelen'. Donderdag 6 september werden de eerste ideeën besproken in de gemeenteraadsvergadering.

Door Joep Derksen

De vele Oké-vrijwilligers in 2015. Nieuwe zijn welkom. | Archieffoto W.Timmers Foto: Willemien Timmers

Tientallen jaren lang mochten zorginstellingen zonder zorgen onroerend goed aankopen en verkopen. En als daar eens een miskoop tussen zat, bleek dat geen enkel probleem: de Rijksoverheid vergoedde de schade. Dat paradijs van 'zorginvesteerdertje spelen op kosten van de staat' is nu voorbij; zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebouwen. Veel van deze organisaties in Nederland moeten nu inkrimpen en Centrum '45 en GGZ Rivierduinen zijn daarop geen uitzondering.

Dus willen de beide instanties de statige en monumentale gebouwen achter zich laten. GGZ Rivierduinen gaat haar onderkomen met name beperken tot Leiden en Centrum '45 vertrekt uit deze regio om zich te vestigen in Diemen. Ate Osinga van Centrum '45: "We gaan Oegstgeest met pijn in het hart verlaten.'' Inmiddels heeft Oudendal Groep al grote delen van het grondoppervlak van Endegeest en Overgeest voor een aardig zakcentje bemachtigd.

Er is een plan 'Overgeest' opgesteld, waarbij de drie hectare aan grond niet meer alleen voor zorg wordt gebruikt, maar (vooral) voor het bouwen van nieuwe woningen. Het kasteel blijft als monumentaal gebouw bestaan, net als enkele andere gebouwen. Robert Winkel, van Mei Architects and Planners, liet de raadsleden weten, dat Oudendal Groep hart heeft voor oude gebouwen en dat dit bedrijf in Leiden alleen al 120 monumenten gerestaureerd heeft. Ook weersprak hij de gedachte, dat Oudendal Groep snel wil cashen: "Zij zijn beleggers voor de lange termijn en willen niet snel doorverkopen.''


Leo Kannerschool

De architect presenteerde zijn visie op het gebied. "Het kasteel en de omliggende panden en gronden willen we ontwikkelen tot een medisch-maatschappelijk park. Waarbij het kasteel en landgoed Endegeest een magneet voor innovatie worden. Er komen nieuwe combinaties voor wonen en zorginstellingenvitaliteit, zelfredzaamheid, beschermd wonen en reïntegratie na een fase van (intramurale) zorg. Ook wordt gedacht aan seniorenhuisvesting, vlakbij de zorginstellingen en bewoners die meer houden van een holistische mensvisie zouden ook een plekje moeten krijgen. Bekeken wordt nog, of de Leo Kannerschool naar de oude monumentale school kan verhuizen. De Oudendal Groep wil het gebied als één geheel ontwikkelen, te beginnen in 2019 met het herontwikkelen van de oude school met parkeerplaats. Hoewel hier een stuk bos voor gekapt wordt, verzekerde de architect aan een omwonende, dat de biodiversiteit in dit gebied "te allen tijde moet worden behouden''.

Inwoner Joost Geluk sprak in namens zestig omwonenden en hij riep de raadsleden op, om oog te hebben voor hun bezwaren. "We zijn uitermate beducht, dat de invloed van projectontwikkelaars dominant zal zijn. Dit was een ronkend PR-verhaal.'' Hij wees er op, dat de omwonenden niet persoonlijk voor deze bijeenkomst waren uitgenodigd, terwijl dit door een ambtenaar wel beloofd zou zijn. Vervolgens riep de raad het college op, om hier voortaan alerter op te zijn.

Syrische kinderen verblijden Hamburgse bezoekster met vondst

hulp n Oegstgeestenaar Ben van Vianen, wonend aan de Lijtweg, beleefde kortgeleden een spannende zondag, toen bleek dat zijn Duitse vriendin uit Hamburg haar portefeuille met daarin pasjes en huis- en werksleutels verloren was. Gelukkig liep het verhaal goed af, en kwam de portemonnee bij een gezellig kopje thee bij een Syrisch gezin weer bij de eigenaresse terecht.

Door Willemien Timmers

"Mijn vriendin was voor weekje over uit Hamburg, en op zondagmiddag 2 september gingen we even gezellig winkelen in Winkelcentrum Lange Voort. Na wat boodschapjes haalde mijn vriendin Gaby ook nog even wat geld, en besloten we samen naar de Lidl op het Boerhaaveplein te wandelen."
Toen het tweetal in de supermarkt liep, kwam de Duitse erachter dat haar portemonnee niet meer in haar jaszak zat. "Natuurlijk schrok ze vreselijk en is direct de route terug naar de Lange Voort gelopen. Helaas geen spoor meer van haar portemonnee. Alles zat er in: niet alleen haar bankpasjes en ID, maar ook twee losse sleutels van haar huis en haar werk."
"De hele avond zijn we bezig geweest om van alles te blokkeren, aangifte van verlies te doen, en te kijken of hij al ergens gevonden was. Het was echt een rampzalige toestand. We wisten ook niet of de portemonnee gerold of verloren was."
Omdat het vaak gebeurt dat contact tussen vinders en verliezers via Facebook tot stand komt, maakte Gaby die avond een account aan. "Al heel snel kregen we via Facebook een voorzichtig berichtje met wat diplomatieke vragen. Het bleek iemand van Vluchtelingenwerk Oegst­geest te zijn, die uit wilde vinden of de portemonnee bij ons hoorde. Toen we die twijfel konden wegnemen, vertelde zij dat de portemonnee door Syrische kinderen gevonden was, waarschijnlijk net over de brug in Haaswijk."


Op maandagmiddag ging het Oegst­geest-Duitse koppel theedrinken in Haaswijk waar ze de kinderen, die naar school gaan op de Daltonschool, heel hartelijk bedankten en een kleine beloning gaven. "We hebben lang over van alles en nog wat zitten praten. Het bleek zelfs dat zij kortgeleden nog in Hamburg waren geweest op familiebezoek! Geweldig hoe snel alles weer goed is gekomen. Ik ben alle betrokkenen heel erg dankbaar!"

Met spoed gevraagd: coördinator verspreiding van kerkblad Oké

geloven n Het Oegstgeester Kerkblad is uniek: oecumenisch, mooi vormgegeven, en het wordt maar liefst elf keer per jaar huis-aan-huis verspreid.

Bij het maken zijn een heleboel vrijwilligers betrokken en bij de verspreiding ook. Ton Tieleman heeft de vorige coördinator een hele tijd vervangen, maar nu geeft hij het stokje door. Alleen is de vraag: aan wie?

"Daarom met klem deze oproep voor een nieuwe coördinator van de bezorging van ons dierbare blad Oké", laat Oegstgeestenaar en redactievoorzitter Arjan de Kok weten. "De tijdsinvestering is 11 uur per maand. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden (vervangen rijders/lopers die stoppen of verhinderd zijn, adresstrookjes printen en snijden), als leiding één keer per maand aanwezig te zijn op de donderdagmiddag voorafgaand aan de verspreiding en om nazorg bij klachten."

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Els van Leuken, secretaris van de Oké via els.van.leuken@planet.nl.

'Gemeente moet sportverenigingen actief helpen bij subsidiekansen'

politiek n Het CDA wil dat de gemeente Oegstgeest sportverenigingen gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. Voor vrijwilligers bij sportclubs zijn subsidietrajecten bij de landelijke overheid vaak te tijdrovend, waardoor er vaak wordt afgezien van het aanvragen van subsidies. Daardoor lopen verenigingen geld mis en dat vindt het CDA zonde.

Reden voor deze oproep is een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is maar liefst 87 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen amateursportclubs in heel Nederland extra subsidie krijgen voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en velden, maar ook voor aanschaf van nieuwe sportmaterialen. Voor de Haagse subsidiepot geldt: op is op, dus het CDA maant het college tot haast.
De CDA-fractie roept het College op om de subsidie onder aandacht te brengen bij de sportclubs. Met de subsidie kunnen sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging en daarmee het voorzieningenniveau in het dorp verder helpen versterken. Het CDA vindt dit belangrijk vanwege de maatschappelijke functie die sportclubs hebben.

'Winkels eerder open op zondagen'

politiek n D66 en Lokaal Oegstgeest dienen aanstaande donderdag tijdens de commissievergadering een voorstel in om het voor Oegstgeester ondernemers mogelijk te maken hun winkel op zondag eerder te openen dan 12.00 uur.

De twee partijen lieten tijdens een uitzending van 'Politiek071' van Sleutelstad FM weten dat het tijd is om met de tijd mee te gaan.

Momenteel mogen de winkels in Oegstgeest alleen tussen 12.00 en 20.00 uur geopend zijn op zon- en feestdagen.

Lokaal Oegstgeest en D66 vinden dat het voor een ondernemer mogelijk moet zijn om de deuren op zondag al om 9.00 uur te openen.

Het zal nog een hele kluif worden om coalitiepartijen Progressief Oegstgeest, VVD en CDA mee te krijgen in het voorstel. Zij hebben in het coalitieprogramma reeds aangegeven niets te willen wijzigen in het beleid rondom de zondagsopenstelling van winkels.

Carmina Burana bij De Troubadours

muziek n De Troubadours verheugen zich er enorm op om na acht jaar opnieuw de Carmina Burana te gaan uitvoeren. Carmina Burana kennen wij vooral door de Duitse componist Carl Orff, die in 1937 een selectie van 24 teksten op muziek heeft gezet, liederen over ontluikende natuur, drank en liefde.

Het project start op 17 september en zal met een concert worden afgesloten op 17 en 18 mei 2019. De muzikale leiding ligt in handen van Erik van Balen. Alle stemmen zijn welkom, met name tenoren worden van harte uitgenodigd. Na twee repetities kan men beslissen om lid te worden. Het is ook mogelijk om je alleen voor de duur van het project in te schrijven. De repetities zijn op maandagavond van 20.15 tot 22.30 in het Dorpscentrum. Contact: miadeleeuw009@gmail.com of (070) 3997280. www.detroubadours.com

nieuws / politiek

Suzanne Jongerius

Foto: Annette Fauchey

Leuk altijd om met jonge mensen te praten die een bepaalde rode draad in hun leven hebben. Zo'n opmerkelijk voorbeeld is Suzanne Jongerius.

Door John Vroom

"Mijn rode draad is dansen met de nadruk op natuurlijk bewegen met de schoonheid en de elegantie daarvan. Als kind stond ik altijd al te dansen in de huiskamer en moest en zou op turnles, want ik wilde elegant bewegen. Niet lang daarna werd het rond mijn zesde balletles en was helemaal weg van die mooie balletpakjes en deed al actief mee met wedstrijdtrainingen. Rond mijn zestiende natuurlijk op stijldansles en twee jaar later was ik bijna dagelijks te vinden in Dansstudio Ricardo Sibelo, waar ik klassiek- en jazzballetles kreeg, terwijl ik tegelijkertijd Psychologie studeerde aan de Universiteit in Leiden. Niet dat ik wist wat ik er mee zou moeten gaan doen, maar het aspect 'Waarom mensen dingen doen' vond ik wel fascinerend. Maar toen ik afgestudeerd was heb er niet direct iets mee gedaan, want ik vond dansen, dansles geven, modellenwerk, modeshows lopen, evenementen organiseren, dansproducties doen nationaal en internationaal eigenlijk veel leuker. Één van die producties was met goochelaar Ger Copper in de 'Black Light Show', waarmee we drie weken in Parijs zouden staan. En of het zo moest zijn, kreeg ik in die periode via via de kans om auditie te doen als danseres bij het wereldberoemde Lido in Parijs en werd aangenomen als één van de even zo befaamde Blue Bell Girls. Een fantastische tijd en ik heb dat een kleine drie jaar gedaan, maar had toen wel genoeg van dat bijzondere leven en wilde terug naar Nederland en ben daar als ZZP'er aan de slag gegaan. Weer op het gebied van evenementenorganisatie, modellenwerk, modeshows lopen, gastvrouwen trainen en in mindere mate dansen. Tot dat ik gevraagd werd om Account Manager te worden bij de Nederlandse importeur van Motiva Implants. Een organisatie en merk dat sinds twee jaar op de markt is in Nederland en siliconen borstimplantaten levert die niet alleen superveilig zijn, maar ook uitzonderlijk soepel en natuurlijk aanvoelen die de schoonheid van vrouwen nog mooier kan laten zijn. Het lijkt wel een verkooppraatje, maar het is echt zo. En daar komt mijn rode draad weer, want zo ben ik weer bezig met natuurlijk bewegen met de schoonheid en elegantie daarvan, maar nu vervat in een super product". Tja Suzanne, heel opmerkelijk!

Heb jij ook een opmerkelijk verhaal? Laat het ons weten! redactie@oegstgeestercourant.nl

Rob Wareman wint 'Europese' fotowedstrijd

Winnaar Rob Wareman en model Chicca Carvelli houden trots de wisselprijs vast. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Winnaar n Wethouder Matthijs Huizing reikte zondagmiddag 9 september aan Rob Wareman de eerste prijs uit van de fotowedstrijd waaraan negen leden van de Fotoclub Oegst­geest deelnamen. De portretten waren tentoongesteld van woensdag 5 tot en met woensdag 12 september in het gemeentehuis.

Door Wil van Elk

Matthijs Huizing genoot zichtbaar van een van zijn eerste officiële handelingen als nieuwe wethouder in Oegst­geest. Hij zat samen met Rianne Meester, Saskia Baatenburg de Jong en Stefan van Ruijven in de jury, en presenteerde de negen foto's waarbij de aanwezige makers daarvan toelichtten hoe zij het portret maakte. Georgette van Beelen werd derde, Joost Ligthart tweede en Rob Wareman eerste. Hij nam de wisseltrofee in ontvangst van Maaike Hart-Roos die vorig jaar de prijs won tijdens de eerste deelname aan het Open Monumenten en Osger Weekend van de fotoclub. Het thema was toen 'Bruggen in Oegst­geest.

De wisselprijs is een tot de verbeelding sprekende zware Russische analoge camera Zenit-E, met lens, die op een plankje is bevestigd met de titel 'Wisselprijs Fotoclub Oegst­geest'. "Ik krijg de camera weer terug", zei Rob Wareman lachend. Hij was het die vorig jaar de camera hiervoor beschikbaar stelde.

Ieder van de negen clubleden portretteerde een Europeaan in Oegst­geest, al doende de opdracht die moest voldoen aan het thema van de Open Monumentendagen. Pauline Quéré portretteerde Sandrine Florquin (52). Zij komt uit de plaats Mouscron in België, en woont sinds 1998 in Oegst­geest. Joop Verdonk maakte een foto van Annette Endruschat, Duitse van geboorte maar al jaren wonend in Oegst­geest. Joost Ligthart fotografeerde Anke Weber Smit, geboren in Wolfsburg (Nieder-Sachsen) in Duitsland. Via Engeland en Noorwegen is zij naar Nederland gekomen. Zij woont in Oegst­geest sinds 2013. Georgette van Beelen zette de op 2 januari 2018 geboren Thomas Ottaviani wederom in het nieuws. Hij is de eerste Oegst­geester burger van dit jaar. Rob Wareman maakte de winnende foto van Chicca Carvelli, geboren in Potenza, een kleine stad in het zuiden van Italië en sinds 22 jaar in Nederland en sinds ongeveer acht jaar in Oegst­geest. Wim de Winter kreeg David Prendergast voor zijn camera. Geboren in Kilkenny, Republic of Ireland en werkzaam bij hem op de volkstuin. Jan Willem van Heurn fotografeerde Marina, zij komt oorspronkelijk uit Rusland en doet, naast haar vaste baan, vrijwilligerswerk bij de SOEK (Stichting Oegst­geester Kringloop). Wil van Elk trof tijdens een naturalisatiebijeenkomst Robert Gelsthorpe die uit Engeland komt en Europeaan wil blijven.

Howicks en Lili's

Ze mogen blijven, finally! Ik ben ontzettend blij met de wending afgelopen zaterdag. Maar tsjonge, wat duurde het lang. Ik ben er nog niet klaar mee. Er zijn nog zoveel Howicks en Lili's. Het is de wet, zei de staatssecretaris. En dat is zo. Tot in de hoogste regionen van het gerechtelijke systeem is er de wet en die zegt wat het zegt. Maar wat wet is, is niet altijd recht. Recht doen is iets heel anders dan de wet toepassen, al zou je hopen dat ze één op één op elkaar passen als gelijke puzzelstukjes.

Nu kreeg onrecht lange tijd een gezicht in Howick en Lili. On-recht. Recht voedt de wetgeving. Maar als de wet navolgen gelijk wordt aan recht doen, scheppen we een groot probleem. Als christen ben ik daar gevoelig voor. Jezus kraakt het kwaad en schept ruimte om recht te doen: elkaar liefhebben, opvangen, ruimte bieden, wetten daarop aanpassen. Vooral de 'kleinen', de kwetsbaren, minderheden en de kinderen.

Erik Ravelo, een Cubaanse kunstenaar, heeft zes foto's gemaakt van kruisigingen. Een volwassen persoon tegen de muur, een kind er op 'gekruisigd'. Het kind als slachtoffer van pedofilie, van seksueel misbruik in Thailand, van de oorlog in Syrië, van orgaanhandel, van vrij wapenbezit in de VS en van obesitas. Hij noemt deze serie 'The Untouchables'. De twee laatste hebben de wet achter zich staan: vrij wapenbezit en de regels voor de voedselindustrie. Maar levert die wet 'recht' op? Wie deze 'kruizen' niet wil aanraken, grossiert zomaar in onrecht.

Ik snap waarschijnlijk niet goed dat er een praktische grens is aan barmhartigheid. Er zijn veel soortgelijke gevallen van kinderen die ook willen blijven in Nederland. Hoe los je dat op? Maar dat is de vraag niet. De vraag is veel moeilijker dan wij kunnen beantwoorden: hoe doe je mensen recht, vooral de kleinsten en kwetsbaren?

Ondertussen ken ik de Howicks en de Lili's niet persoonlijk. Ik zie wel kinderen in Oegstgeest. Hoe gaan we met ze om? Jij en ik? Doen we ze recht? Het is moeilijk om lief te hebben, steeds maar weer. Maar ik ken een God de het kwaad overwon en ruimte schept om het te leren: lief te hebben en recht te doen.

Robert Roth

Dementievriendelijk Oegstgeest

ontmoeting n Op 13 september start het Alzheimercafé voor het zevende seizoen met het thema 'Muziek en bewegen'. Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en hun partners, mantelzorgers, familie en vrienden. Elke tweede donderdag van de maand is er een ander thema. De avond start om 19.00 uur op de Boerhaavelaan 298 in Leiden. Iedereen is welkom.

Op 21 september, wereld Alzheimerdag, wordt Odensehuis Leo in Leiden officieel geopend. Iedereen die een kijkje wil nemen is welkom op Rosmolen 28 in Leiden. Een Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die zelf of in zijn of haar omgeving met (beginnende) dementie en geheugenproblemen te maken heeft. Iedereen kan binnenlopen om ervaringen uit te wisselen, samen dingen te ondernemen of te ontspannen.
Sinds eind april al bezoekt een groeiende groep mensen iedere dinsdag het Odensehuis, ook uit Oegstgeest. Vanaf september is daar de maandag bijgekomen. Om 12.00 uur licht coördinator Jacqueline Koster de visie en filosofie van Odensehuis Leo toe. Ieder uur zijn er ook sessies met een Virtual Reality dementiebril. Door dementie met een 360 graden simulatiefilm zelf te ervaren, ontstaat meer begrip voor de aandoening. Voor een sessie met deze bril geldt vooraf aanmelden via tel.: 071 707 42 00 of een e-mail sturen naar: info@radiuswelzijn.nl.
Op 8 oktober is er een informatieavond over dementie en hoe hiermee om te gaan voor de winkeliers in Oegstgeest. Bij de startbijeenkomst van project "Dementievriendelijk Oegstgeest" behoorde dit tot de top 3 wensen van de Oegstgeester burgers voor de toekomst: meer kennis over en begrip van dementie in de winkels. Als zowel medeburgers als winkelpersoneel signalen van (beginnende) dementie beter herkennen en een helpende hand kunnen bieden, zal dat in het dagelijks leven van mensen, die last hebben van deze nare ziekte, veel betekenis hebben.

Leger des Heils zoekt collectanten

geven n Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Oegstgeest voor de jaarlijkse collecteweek van 26 november tot en met 1 december. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels, en de soepbus.
Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald vanuit donaties. Onder de noemer 'Je bent niet alleen' organiseert het Leger des Heils daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 26 november tot en met 1 december. De hulp van vrijwilligers is daarbij hard nodig.

Aanmelden via www.legerdesheils.nl/collecte

Informatiebijeenkomst leeskring

lezen n Op donderdag 13 september van 10.00 tot 11.00 uur is in de Bibliotheek in Oegstgeest een informatiebijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over het opstarten van een leeskring voor Nederlandse literatuur. De bijeenkomst is gratis en iedereen kan aanschuiven.

Iedereen die graag een boek leest en het leuk vindt om daar daarna over te praten met anderen kan zich aansluiten bij een leeskring. In de praktijk is het vaak lastig om bij een bestaande leeskring aan te sluiten. Daarom organiseren de Bibliotheek en Stichting Senia een informatiebijeenkomst voor mensen die belangstelling hebben voor een leesgroep Nederlandse literatuur.

Bernard Winsemius bespeelt de orgels van de Groene Kerk

muziek n In de laatste van de drie orgelconcerten op de dinsdagavonden in de Groene Kerk bespeelt Bernard Winsemius op 18 september zowel het Metzler-koororgel als het Schonat/Metzler-Hoofdorgel (1976).

Winsemius begint het programma op het koororgel met een aantal orgelwerken van Johann Sebastian Bach (delen uit de zogenaamde Kleine Orgelmis), diens zoon Wilhelm Friedemann en leerling Johann Ludwig Krebs. Op het Hoofdorgel klinkt vervolgens werk van Sweelinck, van John Bull en van Scheidemann. Na korte werken van Buxtehude eindigt het concert met een bewerking voor orgel van een clavecimbelconcert van Bach. Dinsdagavond 18 september, aanvang 20:15. De duur is ongeveer een uur. De toegang bedraagt € 8. Groene Kerk Haarlemmerstraatweg 6.

Monumentaal weekend

De Kempenaerstraat vlagt mee met het thema Europa. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Meer dan 1500 mensen gingen afgelopen weekend op pad in Oegstgeest, en werden gastvrij ontvangen in onder het Klein Curium, Endegeest, het Groene Kerkje, het gemeentehuis en Oud-Poelgeest. | Foto's Willemien Timmers & Wil van Elk - www.oegstgeestercourant.nl

Foto: Willemien Timmers
Foto: Willemien Timmers
Foto: Wil van Elk

open monumenten & osger weekend

Gratis proeflessen bij The Rockschool

Docente Shauntell Baumgard: 'Viool wordt steeds meer gebruikt in de hedendaagse popmuziek.' | Foto Gerard Daniels Foto: Gerard Daniels

muziek n The Rockschool heeft in een relatief korte tijd aardig wat bekendheid verworven bij de muziekliefhebbers uit Oegstgeest.

Jong en oud weet de weg te vinden naar de Terweeweg 54, waar The Rockschool zich heeft gevestigd. De visie van eigenaar Ludwig Smith is dat je eerst gewoon lekker moet leren spelen en als dat goed gaat wordt de theoretische kant er langzaam bijgevoegd. Deze visie blijkt goed aan te slaan. Muziek leren maken is in het begin al moeilijk genoeg en als er dan ook nog gelijk bij de eerste lessen nootjes bij komen kijken, dan kan de moed je al heel snel in de schoenen zinken. Ludwig merkte al heel snel op dat er een moment komt dat de leerling zelf vragen gaat stellen over hoe alles muzikaal in elkaar zit. "Dat is dan het meest perfecte moment om theorie en nootjes toe te voegen aan de lesstof."

Vanaf dit lesseizoen start The Rockschool ook met viool en ukelele-lessen. Viool wordt steeds meer gebruikt in de hedendaagse popmuziek. Popmuziek en licht-klassieke muziek zitten tegenwoordig dicht tegen elkaar aan te schuren. The Rockschool zal daarom in zijn lessen een combinatie maken waar de leerling pophits van nu én ook de klassieke stukken zal leren spelen. Naast vioollessen worden er ook ukelele-lessen aangeboden. Ukelele is een leuk en laagdrempelig instrument wat je in een relatief korte tijd kan leren spelen. Het is ook een leuk opstapje om daarna over te stappen op de gitaar.

"De hele maand september zijn er gratis proeflessen dus kijk rond op de website." Lesaanbod: zang, gitaar, basgitaar, piano/keyboard, saxofoon, drums, dj-les, producer-les, viool, ukelele en meer.

www.therockschool.nl 071-2000158

'Geef dans een kans'

dansen n Vanaf dinsdag 2 oktober start er in Cultuurhuis De Paulus in Oegstgeest een dansgroep voor mensen met Parkinson, MS, reuma, een spierziekte of andere chronische bewegingsbeperkingen en mantelzorgers.

Bewegen is gezond. Traditionele oefenprogramma's echter, zijn meestal niet uitdagend en motiverend genoeg. Dans daarentegen daagt uit. Muziek op zich kan al een krachtige uitwerking hebben. Het kan onze stemming beïnvloeden en herinneringen oproepen. Het is echter juist door de combinatie van dans en muziek dat bepaalde delen van de hersenen worden geactiveerd. Normale bewegingen worden dan weer mogelijk. Zo kunnen mensen met Parkinson meestal wel dansen, maar hebben moeite met lopen. Dansbewegingen maken op muziek heeft niet alleen een positief effect op de fysieke gezondheid. Emotioneel stimuleert dans ook de aanmaak van endorfine -het geluksgevoel - en mentaal kun je je even vrij voelen.
De bewegingsprogramma's worden geleid door docenten die daartoe speciaal zijn opgeleid door Dance for Health. De lessen beginnen met een warming-up waarbij dansbewegingen zittend worden uitgevoerd (stoel of rolstoel) gevolgd door danscombinaties (zittend of staand) en een cooling down.


De focus ligt op het versterken van de verschillende spieren en op het verbeteren van de mobiliteit en flexibiliteit van de gewrichten. Maar ook op het hebben van plezier. Individueel, met een partner of met de groep als geheel.


De dansgroep biedt daarnaast de gelegenheid andere mensen te leren kennen, naar mooie muziek te luisteren en de algehele conditie te verbeteren in een veilige omgeving.
Meer informatie en aanmelden via www.danceforhealth.nl of bel 06- 33 08 14 39. Proefles gratis.


Cultuurhuis De Paulus, Warmonderweg 2 Oegstgeest. Dinsdagochtend 10.30-11.30 uur. Zaal open vanaf 10.00 uur, rolstoeltoegankelijk.

Eerste lustrum Oegstgeester Dictee

Het Oegstgeester Dictee wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden ten bate van de strijd tegen de laaggeletterdheid. | Archieffoto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

schrijven n Het Oegstgeester Dictee wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden. De vrijwilligers van de Rotaryclub Oegstgeest e.o. organiseren weer gezamenlijk dit evenement ten bate van de strijd tegen de laaggeletterdheid.

Een op de tien kinderen loopt het risico om als laaggeletterde op de arbeidsmarkt te komen. Om deze mensen een helpende hand toe te steken wordt met de opbrengst van dit dictee de VoorleesExpress gesteund.


Het dictee wordt gehouden op dinsdag 9 oktober en het vindt weer plaats in het Teylingen College Duinzigt, Wijttenbachweg 23 Oegstgeest. Inloop vanaf 18.30 uur, start dictee om 19.00 uur. De deelnamekosten zijn € 20,- voor volwassenen en € 10,- voor scholieren.

Aanmelden kan vanaf vandaag bij de Bibliotheek Oegstgeest, de Rijnlandse Boekhandel en Boekhandel de Kler. Als deelnemer opgeven kan ook tot en met 6 oktober via de website: www.hetoegstgeesterdictee.nl. Veel informatie is op deze site te vinden.

Dit jaar doen ook weer teams mee. Na 6 oktober is aanmelden alleen nog mogelijk bij binnenkomst op 9 oktober.
Het Oegstgeester Dictee wordt mede mogelijk gemaakt door apotheken Beker, Linnaeus, boekhandels de Kler en Rijnlandse, BMS netwerk notarissen, Brakenhoff optiek, CM Blumen, Dekker Sport, Fromagerie du Patron, Jumbo, makelaardij Fick en Graal, Wills notenbar, Paradyne Services, Tandtechnisch Lab de Jong, Tandartspraktijk Vrijheidslaan, Winford Vrijbergen.

"We hopen veel Oegstgeestenaren te zien op 9 oktober op dit gezellige dictee met muziek, hapjes en drankjes!"

Foto: Willemien Timmers

Marandellas-Rhodesia-1965-1967 n Een python en een boomslang. Een naar bericht (NOS.nl, 15/6/18) dat een python een vrouw verslond, roept bij Zwerver herinneringen op aan twee slangen die zijn weg kruisten.

Een python kruist zijn weg letterlijk. Als hij over een rustige landweg terug naar huis rijdt kruipt een slang langzaam over de weg. Een grote slang met een enorme bult. De onnozele Zwerver denkt dat een bepaald type slang zo'n bult heeft. Later helpt een collega hem, enigszins spottend, uit de droom: "Die bult zal wel zijn middagmaal geweest zijn". O, zit dat zo. Weet Zwerver veel.
Hij mindert vaart en manoeuvreert om het dier een. Dat is daar niet zo vanzelfsprekend. Een dier op de weg kan je dood rijden, meenemen en opeten, zoals een lokale passagier eens opmerkte. Maar goed, Zwerver laat de python in leven. Nog steeds spijt het hem dat hij niet even de auto parkeerde om de vol gegeten python goed te bekijken. Zeker nu hij begrijpt dat de slang zojuist een ander dier geconsumeerd had en wellicht op weg was naar een middagslaapje.
Terug thuis is er een boomslang, die Zwerver soms op het plafond boven de slaapkamer hoort schuifelen. Nooit gezien. Mevrouw Zwerver wel, die heeft het dier zorgvuldig bekeken toen het eens bewoog door de begroeiing net buiten die slaapkamer. Zwerver heeft niet veel aandacht voor deze rustige logé. De volgende bewoner van het huis denkt daar anders over. Gaat op wacht staan en als hij de boomslang in het vizier krijgt schiet hij hem dood. Niet om het dier op te eten.
De giftige boomslang leeft in bomen. Vandaar de Afrikaanse naam, die door andere talen is overgenomen (in het Engels natuurlijk "boemsleng"). Giftig maar ook schuw. Laat hem met rust en de kans op een beet is miniem.

Filmavond: Patterson

film n De dertig jarige buschauffeur Patterson leidt een goed leven met zijn kunstzinnige vrouw Laura en zijn Engelse buldog Marvin. Hij woont in Jersey, stad van dichters, en schrijft tijdens zijn lunchpauzes zelf gedichten. Hij kent zijn passagiers en helpt ze waar hij kan. Elke avond drinkt hij zijn biertje in de pub. Is zo'n alledaags leven niet eentonig?

Regisseur Jarmusch laat zien hoe poëtisch het dagelijks leven kan zijn. Een betoverende "Show, don't tell" film met indrukwekkend acteerwerk van Adam Driver als Patterson.
De film is als het goed is te zien in de nieuwe grote zaal van het Dorpscentrum. Dinsdag 18 september 19.30 uur. Toegang €6,00. Zaal open vanaf 18.45. Nagesprek o.l.v. Ronald da Costa

OriëntaTEAmarkt Oegstgeest

vrijwilligerswerk n Wie interesse heeft in vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector of zelf behoefte heeft aan ondersteuning door vrijwilligersinzet is welkom op de OriëntaTEAmarkt op 16 oktober in het Dorpscentrum Oegstgeest. Tijdens een high tea kennis kan worden kennisgemaakt met meer dan twintig organisaties in de sector zorg en welzijn uit Oegstgeest.

Het 'Vrijwilligersnetwerk zorg en welzijn Oegstgeest' organiseert deze markt, waarbij de sector zorg en welzijn zal worden uitgelicht. Het doel is inspireren en informeren. Naast de meer dan twintig organisaties zullen er ook twee vrijblijvende oriëntatieworkshops vrijwilligerswerk worden gegeven door een ervaren trainer. De markt is tussen 15.00 en 18.00.
Meer informatie is te vinden via www.i-doe.nl/agenda

Introductie kunstgeschiedenis

studeren n Er is weer een inspirerende collegereeks in Cultuurhuis De Paulus.

In de reeks 'Introductie kunstgeschiedenis' leren deelnemers kunst kennen en herkennen van de Griekse oudheid tot heden. Docente Arianne Deligianis vertelt met groot enthousiasme alles over de Nachtwacht, staat stil bij Rem Koolhaas en gaat door naar Ai Weiwei. Geen droge feiten, maar spannende verhalen en opmerkelijke feiten. Na afloop zien cursisten verbanden, herkennen ze periodes en heeft men kennisgemaakt met de belangrijkste werken uit 3500 jaar westerse kunstgeschiedenis.

Er is één excursie, en er zijn tien hoorcolleges op donderdagochtenden van 10.30 tot 12.30 uur. Het eerste op 27 september, het laatste op 13 december. Voor meer informatie en opgave: vrijeacademie.nl of tel. 088-518 5000.

Locatie: Cultuurhuis De Paulus, Warmonderweg 2, Oegstgeest.

Koffiemeeting

ontmoeting n Op vrijdag 14 september is de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan.

Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00 uur De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Dominee Aart Verburg zal vertellen over de reis naar Patmos die hij rond Pinksteren dit jaar maakte met een groep kerkmensen uit Oegstgeest. Patmos is het eiland waar Johannes de Openbaring ontving toen hij daar gevangen zat en uitkeek over zee naar de kust van Klein-Azië.
Wanneer het moeilijk is om zelfstandig naar de kerk te komen, dan kan men voor vervoer contact opnemen met de heer Evert Wieman (tel. 071 - 51 72 222) of met Mw Trudy Roelofsen (tel. 071- 51 55 739).

nieuws / cultuur

23 september: Proeverij op Kasteel Oud-Poelgeest

Paul Teeuwen: 'Als je de magnifieke wereld van wijn wilt ontdekken, dan is Italië 'the place to be'.' Foto: PR

wijn n Op zondag 23 september vindt van 14.00 tot 17.00 uur voor de zevende maal een feestelijke wijnproeverij plaats in Kasteel Oud-Poelgeest, georganiseerd door Lionsclub Oegstgeest-Warmond.

Bezoekers kunnen tegen een entreeprijs van tien euro In een gezellige sfeer proeven van bijzondere wijnen. Wijnen die bevallen, kunnen direct besteld worden voor het goede doel. Er is een mooie selectie gemaakt van wijnen door Noordman Wijnimport. Daarnaast is er dit jaar een nieuwe leverancier voor Italiaanse wijnen, die bovendien speciaal voor de Lions-proeverij olijfolie importeert: Wijnimport Camaiore.

Foto: Willemien Timmers

Italiaanse wijnen

"Camaiore is ontstaan vanuit mijn passie voor wijn en mijn voorliefde voor Italië", vertelt initiatiefnemer Paul Teeuwen. "Als je de magnifieke wereld van wijn wilt ontdekken, dan is Italië bij uitstek 'the place to be'. Ik verkoop alleen maar Italiaanse wijnen van kleine ambachtelijke oer-Italiaanse boeren."


"In mijn jongere jaren heb ik drie jaar in Italië gewoond voor mijn werk. Ik was net getrouwd en ik had mij geen beter begin van mijn huwelijk kunnen bedenken dan daar! Het pure leven en de schoonheid van het land zijn niet in woorden te vatten. Je moet dat ervaren. Italianen leven het leven zoals het geleefd moet worden. Ze genieten van de kleine en pure dingen. De bevolking is elegant en mensen zijn aardig voor elkaar. Tijdens mijn verblijf in Italië is de Italiaanse wijn mij gaan fascineren. Wat ik zo interessant vind aan de Italiaanse wijn is de enorme diversiteit aan druivensoorten. Daardoor is Italië ook het meest gevarieerde land op het gebied van wijn.
Ik leerde steeds meer wijnboeren kennen, in Italië zelf of via wijnbeurzen. Van daaruit groeide mijn verlangen om iedereen te laten kennismaken met de Italiaanse wijnen. Vandaag de dag werk ik samen met kleine ambachtelijke Italiaanse wijnboeren. Kenmerkend aan de wijnhuizen waarmee ik samenwerk is dat ze kleine wijngaarden hebben (maximaal 15 hectare) en bij voorkeur al generaties lang wijn maken."


"Ik ben de Italiaanse taal machtig en daarom zijn de lijntjes kort. Sterker nog, een aantal van de wijnboeren zijn hele goeie vrienden van mij geworden. Mijn huisje in Camaiore is een ideale uitvalsbasis voor de wijnactiviteiten. Vandaar de naam Wijnimport Camaiore."

Kunst

Tijdens de wijnproeverij is er ook een tentoonstelling rond het thema 'wijn.

Cultuurfonds Oegstgeest daagt alle Oegstgeestenaren uit iets moois rond dit thema te creëren. Dat kan van rank tot druif, van glas tot fles, van slok tot droom. "Laat uw fantasie spreken!" moedigt Cultuurfondsvoorzitter Jetteke Bolten aan.

"Wijn spreekt tot de verbeelding: in het oude Griekenland was er zelfs een god van de wijn, Bacchus. Ook Nederland lijkt een wijnland te worden door de klimaatverandering. Waar wijn is, is feest.

De resultaten van uw schilderen, tekenen, boetseren, keramiek, fotografie, grafische technieken, mixed media worden tentoongesteld tijdens de Lions' wijnproeverij in het fraaie kasteel Oud-Poelgeest op 23 september."

Een kunstwerk insturen kan tot maandag 17 september, 18.00 uur (bij Het Oude Raadhuis, Wilhelminapark 17, Oegstgeest). Een jury bepaalt de winnaar(s) wiens of wiens werk wordt gepubliceerd in de Oegstgeester Courant.

Aan het einde van de wijnproeverij worden de kunstwerken geveild. "De opbrengst komt ten goede aan het Cultuurfonds Oegstgeest en dus aan u!" stelt een enthousiaste Jetteke Bolten.

www.cultuurfondsoegstgeest.nl

Goede doelen

De opbrengt van de wijnproeverij en de veiling van de kunstwerken gaat naar een viertal goede doelen: Cultuurfonds Oegstgeest, de Prof. Dr. Leo Kannerschool, de Voedselbank Leiden en omgeving en de ouderen in Oegstgeest.

Informatie en aanmelden: www.lcow.nl

lions wijnproeverij

Droomdebuut Fiks 1 in Hoofdklasse

Mart Hortensius gaat de eerste treffer voor Fiks in de hoofdklasse scoren. | Foto Wim van Tuijl Foto: Wim van Tuijl

korfbal n Fiks had zich afgelopen weekend geen beter debuut in de hoofdklasse kunnen wensen. De openingswedstrijd van de nieuwe competitie in Maartensdijk tegen Tweemaal Zes leverde direct de volle winst op (18-23).

Dit gold ook voor het naar de reserve overgangsklasse gepromoveerde Fiks 2. Dit team speelde voorafgaand aan Fiks 1 tegen Tweemaal Zes 2 en pakte overtuigend met 16-23 de zege.

Vrijdag 14 en zaterdag 15 september zijn er proefvaartdagen bij Poelgeest.

Het geeft aan dat de selectie klaar is voor dit seizoen. Fiks 1 nam direct het initiatief; ook in scorend opzicht. Nieuwe aanwinst Mart Hortensius had de primeur om de eerste treffer van Fiks op hoofdklasseniveau te scoren. Hij zou in het verloop van de eerste helft nog vier keer succesvol zijn. Tweemaal Zes kreeg met name in de eerste helft geen kans om echt in de wedstrijd te komen. "Ik had opdracht gegeven tot scherp verdedigen en proberen de aangeef eruit te halen. Daarbij opgeteld de prima bezetting onder de korf en het onmachtige aanvalsspel van de tegenstander is verklaard. Aanvallend speelde Fiks zeer attractief met veel creativiteit in de aanvalsacties. Het enige was dat we te veel kansen lieten liggen", gaf interim-trainer Nico van Welzen aan. De dames van Fiks werden goed verdedigd. Hun scoringsdrift geniet bekendheid en de tegenstander was dus gewaarschuwd. De heren namen die functie prima over. Via 4-11 kwam de ruststand ironisch genoeg op 6-12 (tweemaal zes). "Dit had gezien de vele mogelijkheden veel meer moeten zijn. Dan was de ontmoeting bij rust al in het slot gegooid", vervolgde Nico. Een marge van zes is bij korfbal, zeker op dit hoge niveau, overbrugbaar. De thuisploeg toonde veerkracht toen het slordigheden in de aanvalsopbouw bij Fiks ging afstraffen. Na acht minuten spelen in de tweede helft was de voorsprong geslonken tot 11-14 en keerde de spanning terug. Op de belangrijke momenten troffen Michelle Rozebroek (2) en Jan Anholts (die vijf keer scoorde) doel, waardoor Tweemaal Zes hun inhaalrace steeds onderbroken zag. Fiks kwam hervond het goede ritme en bouwde de voorsprong weer uit naar vijf punten. Ondanks tegentreffers was de tijd te kort om de zege in gevaar te laten komen. Dominic van Welzen, Melissa Heijne en de ingevallen Youp Coli zorgden voor een perfect slotakkoord (18-23). Ook Ilse Hazekamp, Kevin en Roy Vreeken droegen aan de score bij.

Bij Fiks 2 had Youp Coli de eer het eerste doelpunt op het verworven hogere niveau te scoren. Het was de eerste van zijn zeven treffers. Fiks 2 kende een moeizame eerste helft en kwam 9-6 achter. Daarna toonde de formatie een suprematie die leidde tot 16-23.

Proefvaartdagen Jachthaven Poelgeest

varen n Op vrijdag 14 en zaterdag 15 september organiseert Jachthaven Poelgeest proefvaartdagen met de boten van Antaris, Maril en Maxima. Op de proefvaartdagen is het mogelijk vrijblijvend kennis te maken met deze sloepen en tenders. Poelgeest staat al jaren bekend vanwege de superluxe Antaris en Maril sloepen en heeft dit jaar haar assortiment uitgebreid met de Maxima tenders.

De sloepen en tenders van Maxima worden geleverd met Honda buitenboordmotoren en Vetus dieselmotoren in afmetingen van 4,85 tot 6,30 meter. Deze boten onderscheiden zich in comfort en gebruiksgemak voor een zeer scherpe prijs.
Van de Friese sloepenbouwer Maril ligt de dit jaar uitgekomen 7Nxt klaar voor een proefvaart. De 7Nxt is de grotere broer van de in 2016 gelanceerde 6Nxt. Beide modellen zijn uitermate populair en combineren eigentijdse lijnen met een klassieke en elegante vormgeving. Deze Marils kunnen ook volledig elektrisch geleverd worden. Tijdens de proefvaartdagen is er een Maril 6Nxt elektro beschikbaar voor demonstraties.
Naast de nieuwe Maril liggen ook de immens populaire Antaris Fifty5 en Sixty6 klaar voor een proefvaart. Met deze vernieuwende modellen heeft Antaris zeer veel succes. Al vijf jaar achtereen is de maximale productie gedraaid.
In de maand september is het nog mogelijk om een model 2019 te bestellen voor de prijs van 2018 tegen aantrekkelijke voorwaarden. Ook zijn diverse demonstratiemodellen zeer scherp geprijsd.
De vloot ligt klaar op vrijdag 14 en zaterdag 15 september van 10.00 tot 17.00 uur bij Jachthaven Poelgeest aan de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Meer informatie is te vinden op www.poelgeest.nl.

FC Oegstgeest bruist

FC Oegstgeest zal net als Vv UDO iedere eerste maandag van de maand oud papier ophalen. | Foto PR Foto: PR

voetbal n Op de tweede zaterdag dat er op het complex van FC Oegstgeest werd gevoetbald, leek alles alweer soepeler te verlopen. "Het moet natuurlijk allemaal wel een beetje 'inslingeren'", liet een actieve vrijwilliger weten. "Ten eerste hebben we te maken met het samengaan van leden/vrijwilligers van twee verenigingen. Dat is toch ook even wennen. Het is geweldig om te zien hoe positief iedereen hierin zit. Maar ook gebruik van de twee kunstgrasvelden (veld 2 en 3) is nog niet mogelijk. Dat verwachten we later deze maand. Dan is tegen die tijd in ieder geval het voetballen geregeld."

Ook bij de verbouwing van het clubgebouw worden grote vorderingen gemaakt, zodat deze in de eerste weken van oktober in gebruik genomen kan worden.

Voor de bouw van de kleedkamers rond de tribune zijn de palen geboord en met wapening en beton gevuld. De eerste stappen hiervan zijn dus gezet.

Oud papier

De traditie van oud papier ophalen, in een ver verleden door v.v. UDO al gestart, wordt nu ook voortgezet. Naast het feit dat dit natuurlijk maatschappelijk zeer belangrijk is, brengt het ook voor de penningmeester de nodige aanvullende middelen in het laatje. Omdat iedereen in de vereniging een steentje bijdraagt, is ook de selectie bij het papier ophalen van de partij.

Voetbal

De eerste wedstrijden zijn gespeeld. 'Gelukkig' zijn dit nog bekerwedstrijden, zodat alle teams na de eerste primitieve voorbereiding (FC Oegstgeest heeft over een paar weken pas voldoende trainingsvelden) hun voorbereiding nog een beetje kunnen verlengen. Binnenkort (22 september) gaat het allemaal voor het 'echie'.
FC Oegstgeest speelt de bekerwedstrijden tegen DUNO, Haagse Hout en RAS. Alle teams hebben vorige week hun eerste wedstrijd gespeeld. FC Oegstgeest speelde vorige week 1-1 gelijk tegen DUNO. Terwijl RAS Haagse Hout versloeg met 4-0. De laatste wedstrijd won FC Oegstgeest met 0-2 van Haagse Hout, en DUNO met 2-0 van RAS. Over de krachtsverschillen valt nu gezien de uitslagen nog niet veel te zeggen. Behalve dan dat Haagse Hout nu bij beide wedstrijden geen punten heeft verzameld. Met een puntendeling en één winstpartij staan DUNO en FC Oegstgeest nu gelijk, bovenaan. Doelsaldo bepaalt dat DUNO één staat.


Om een globaal beeld van de wedstrijd van Haagse Hout tegen FC Oegstgeest te geven, is te melden dat FC Oegstgeest zeker de gehele wedstrijd de sterkere was én met meer voetbal. Alleen het scorend vermogen dat ontbrak wel een beetje.

Egyptische goden tekenen

tekenen n De Egyptische godenwereld bestaat uit wonderlijke wezens, half mens en half dier. Kunstenares Corina Zuiderduin uit Oegstgeest neemt deelnemers mee langs deze goden in Rijksmuseum van Oudheden, en de boeiende vormentaal van de Egyptenaren.

De cursus van tien lessen vindt plaats in Rijksmuseum van Oudheden en start op woensdag 26 september van 10.15-12.15 uur. Een tweede cursus Goden vindt plaats in Rijksmuseum van Oudheden én in museum Volkenkunde en start op woensdag 26 september van 14.00-16.00 uur. Informatie: www.artedeldisegno.com of 06-46335339.

Nieuws van Volksuniversiteit K&O

leren n Fans van Leonardo da Vinci kunnen op donderdag 11 oktober een interessante lezing bijwonen over de synthese van schoonheid en waarheid. Andrea Maddalena schenkt dan aandacht aan de "subtiele" aspecten van het onderzoek van Leonardo, gericht op het volledige begrip van de natuur en haar wetten, en vooral van de mens.

Een unieke belevenis bij Alexander de Vos in de historische Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel. Bewerk het hout met je handen en maak in drie zondagmiddagen een prachtige zeilboot naar ontwerp uit 1885.
Er is nog plek op een aantal cursussen zoals linosnijden, vrije kalligrafie, patchwork of bij verschillende talencursussen.
(071) 5237165, www.ko-oegstgeest.nl

Gezond en happy als hooggevoelige

leren n Woensdag 19 september (19.30-21.00) is er de workshop 'Gezond en happy als hooggevoelige' van Dr Anke Weber Smit in natuurvoedingswinkel Albion, Terweeweg 82. info@ankewebersmit.com

Veel huurders MeerWonen vragen panelen aan

wonen n Eind mei hebben duizend huurders van MeerWonen een brief ontvangen met het aanbod om acht zonnepanelen te plaatsen op het dak van de huurwoning. Een kleine drie maanden later hebben 600 huurders zich al aangemeld voor de plaatsing van de zonnepanelen.

Omgerekend zijn momenteel dus 4.800 zonnepanelen aangevraagd en de teller staat nog niet stil. "Een succesvolle start", aldus Peter Hoog­vliet, directeur-bestuurder van MeerWonen. "Nu moeten we zorgen dat de uitvoering ook goed verloopt. Na volledig akkoord van de bewoners wordt binnen twee maanden contact opgenomen door Tautus, het bedrijf dat de zonnepanelen plaatst. Ondanks de grote hoeveelheid aanvragen, streven we natuurlijk naar een optimale dienstverlening. Er wordt met iedereen contact opgenomen om het plaatsen van de zonnepanelen uit te voeren."

Huurders die van het zonnepanelenaanbod gebruikmaken, betalen € 9,50 per maand voor het beheer van de panelen. Deze kosten worden ruimschoots terugverdiend door de lagere energierekening die er tegenover staat. Het netto-voordeel voor de huurder zal naar verwachting minimaal € 130,- per jaar bedragen.

MeerWonen heeft circa € 3 miljoen uitgetrokken voor de plaatsing en het onderhoud van de zonnepanelen. Dit bedrag komt bovenop de 4,3 miljoen euro die de corporatie al investeert in energiebesparende maatregelen om alle huurwoningen qua onderhoud en duurzaamheid in drie jaar naar gemiddeld label B te krijgen.

16 september

Protestantse Gemeente Oegstgeest

Kruispunt Rivierduinen 10.30 pastor S. Poppe-Rienks
Regenboogkerk geen dienst, zie Groene Kerk
Groene of Willibrordkerk 10.00 ds. A. Verburg, doopbediening en dovendienst

Verpleeg- en ziekenhuizen

Kapel Alrijne 10.15 geen info
Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 dhr. M. v.d. Linden

Van Wijckerslooth (r.-k.) 10.15 Woord- en communieviering, pastor M. Monnoye

LUMC 10.00 pastor A.C. van Baarsen

R.-k. Willibrordkerk
Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur. In het weekend om 11.00 uur. Op de zaterdagen van de even weken om 19.00 uur. Voor de meest actuele informatie over de aard van de viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl


Geref. Kerk Vrijgemaakt
Lijtweg 1. Ook te beluisteren via www.gkvoegstgeest.nl

10.00 u ds. R. Roth

16.30 u ds. G. den Broeder

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege
10.00 u Ds. P. Kleingeld

Volle Evang. Gem. Leiden e.o.
Pauluskerk, Warmonderweg 2
11.00 uur samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

10.15 ds. S.P. van de Meulen

Protestantse Gem. Warmond

10.00 Ds. E. v.d. Weide en Mevr. L. Spiegeler Vredesdienst

Matthiaskerk Warmond

Vrij 14 sept Oec. viering Zonnebloem in Prot kerk 10.00 uur


Wings of Healing
Veerpolder 6A, Warmond
10.00 Armand Lefeu - 19.00 Jan Zijlstra

Bahá'i
Bestudering geschriften van Bahá'u'lláh: eerste woensdag van de maand is Bahá'i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme
Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: wo: 9.00-11.00 uur en do: 20.00-21.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur jongeren en studenten. Geversstraat 48.

DOKTERSDIENST

Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek
tel. (0252) 240212
• door de week van 17.00 uur 's middags tot 8.00 uur de volgende dag
• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen 24 uur per dag.

Altijd eerst bellen voordat men naar de huisartsenpost toekomt.
Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

APOTHEKEN

Dienstapotheek Bollenstreek Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur, weekend en feestdagen 24 uur / dag. Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl
Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Maandag t/m vrijdag 18.00-23.00 uur, zaterdag 15.00 tot 23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00 tot 23.00 uur. Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. (Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek) www.ssdr.nl

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)
Apotheek Haaswijk, Boerhaaveplein 21
Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

TANDARTSEN

10-09 / 16-09 TP Poelgeest, J.P. Thijsselaan 75 2341 PD Oegstgeest (071) 5174442

17-09 / 23-09 TP Remmert-Schreinemachers, Geversstraat 50 2342 AB Oegstgeest (071) 5726600

DIERENARTSEN

B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761
Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak.
Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161
Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558

Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000

Opvoedadviespunt, (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving. (VPTZ Leiden en omgeving). Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

Bemiddelingsbureau, Thuiszorg Oegstgeest (BTO)
tel. 06 517 99 203.
e-mail: info@btozorg.nl

@montielguirado #OnThisDay in 1944 Dutch composer and conductor Jan van Gilse died in Oegstgeest

@OegstgeestRijn Dinsdag 11 september gaan er 46 nieuwbouwwoningen 'Heren van Oegstgeest' in verkoop! Meer info: http://www.roosdomtijhuis.nl @OegstgeestRijn

@ZZLEIDENBASKETB SMC Oegstgeest blijft ook de komende 3 jaar de fysieke trainingen van ZZ Leiden begeleiden!

@AdmKantMKB Zaterdag wordt mijn eerste keer weer langs de lijn. Letterlijk langs de lijn op en neer. Kleinzoon mag keepen en opa vlaggen.

@martinemarijt @gem_oegstgeest irislaan staan in groene fietsbeugels div fietsen met wrakstatus


22 september Open Dag bij Curium-LUMC

open n Op zaterdag 22 september houdt Curium-LUMC Open Dag van 13.00 tot 17.00 uur op de hoofdlocatie aan de Endegeesterstraatweg 27. Workshops, rondleidingen en kinderactiviteiten.