Oegstgeester Courant

13 mei 2020

Oegstgeester Courant 13 mei 2020


Eindelijk weer terug naar school

Bij basisschool De Kring gaan de leerlingen op maandag één voor één naar binnen. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

onderwijs n Alle basisschoolleerlingen in Nederland gingen afgelopen maandag, voor het eerst sinds 13 maart, weer voor een deel van de week naar school. Vanwege de corona-maatregelen kregen zij vanaf half maart thuisonderwijs via het internet.

Omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen in de basisschoolleeftijd weinig bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus, deelde minister-president Rutte op 21 mei mee, dat de scholen na de meivakantie weer open mochten. Iets waar de meeste kinderen, ouders en leerkrachten erg blij mee zijn.

De onderwijsinstellingen moesten als voorwaarde voor opening wel voldoende maatregelen treffen om de verspreiding van het virus te beperken. Hiervoor hebben zij een checklist van de PO-raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs) ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van kuchschermen, het stapsgewijs binnenlaten van kinderen en het weren van ouders van pleinen en uit lokalen.

Alle leerlingen gaan in deze eerste weken maar voor de helft van de tijd naar school, omdat niet meer dan vijftig procent van de leerlingen in het gebouw aanwezig mag zijn. De Oegstgeester scholen kiezen ieder op hun eigen manier hoe ze dit invullen.


Groepen

Bij brede school Het DOK bijvoorbeeld, gaat deze week een groep leerlingen (‘groep A’) op maandag, woensdagochtend en donderdag naar school. ‘Groep B’ komt dan op dinsdag en vrijdag. Zij hebben dan volgende week de woensdagochtend les.

De Hofdijckschool heeft nèt een ander ritme. Groep A komt op maandag, woensdag en vrijdag en de daaropvolgende week op dinsdag en donderdag. Voor groep B is dat juist omgekeerd. “Iedereen heeft een eigen looproute en in-/uitgang waardoor de groepen zo min mogelijke mengen.”

Op De Kring zijn de dagen aaneengesloten: De A-groep gaat op maandag en dinsdag naar school en de B-groep op donderdag en vrijdag. Op woensdag vindt een intensieve schoonmaak plaats, zo ook in het weekend. De schooldag duurt op De Kring in deze weken een half uur langer dan gewoonlijk.

Lees verder op pagina 5

Foto: Willemien Timmers

Kinderorkest geeft concert bij Hofwijck

Heerlijk om weer samen te spelen

Rob Siekmann publiceert over Johan Cruijff

Jurre
Wildemans
naar Feyenoord

ZOMER n Idee voor terras in het park

Idee voor flink recreatief terras in Park Landskroon

Twee ondernemers kijken naar de mogelijkheid voor een terras in Park Landskroon. | Archieffoto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

recreëren n In de Oegstgeester Courant van 7 mei is de aanvraag voor een vergunning voor een terras in park Landskroon in Oegstgeest aan de Rijn te vinden.

De aanvraag is gedaan door Chris Schollaardt van Café De Gouwe en evenementenorganisator Eventmaat. Zij willen deze zomer een ‘anderhalvemeterterras’ in het park openen. Het gaat om een ‘groot recreatief terras’ van veertig tafels dat, als de vergunning verleend wordt, open zal zijn van 1 juni tot en met 30 september. In de plannen met de naam ‘Gouwe in het park’ is ruim aandacht voor de coronamaatregelen: van brede gangpaden tot mobiel betalen en een gefaseerde sluitingstijd om drukte te voorkomen, dat meldt Sleutelstad.nl.


Voor horeca is de grootste uitdaging 'ruimte'

Straks als de horeca weer open mag, wordt de grootste uitdaging voor de meeste ondernemers ‘ruimte’. Daarom is bij de ondernemers het idee ontstaan om uit te wijken naar Park Landskroon en daar een flink terras met fiets-parkeerplekken te openen, zo weet Sleutelstad te melden. Aan elke tafel is ruimte voor twee personen – of meer als dat wordt toegestaan – en ernaast staat een tweede tafel om de bestelling op te serveren.

Het terras moet al op 1 juni opengaan. Vooraf reserveren wordt verplicht om drukte van toevallige parkbezoekers te voorkomen. Daarnaast worden de tafels tussen 21.00 uur en 22.00 uur geleidelijk gesloten zodat de uitstroom rustig kan verlopen. Door het terras buiten bebouwde omgeving te openen, moet worden voorkomen dat niet aan de geldende afstandsmaatregelen kan worden voldaan. Zieke mensen zijn overigens niet welkom, vergelijkbaar met de regels die vanaf afgelopen maandag voor kappers gelden.

Uit de vergunningsaanvraag valt op te maken dat het terras een samenwerking is tussen Café de Gouwe en Eventmaat, onder meer bekend van de festivals in het park. “De horeca wordt verzorgd door een lokale horecapartner om geen oneerlijke concurrentie te krijgen en juist lokale ondernemers die het moeilijk hebben een helpende hand toe te reiken.” De organisatie benadrukt dat het nog slechts om een idee gaat waarvoor de vergunning nog niet is verstrekt. Daarnaast moet de omgeving nog van het plan op de hoogte worden gebracht, waardoor de publiciteit wat aan de vroeg kant komt. “We kijken nog naar de mogelijkheden voor een online informatiebijeenkomst, aangezien het afhuren van een zaaltje nu niet mogelijk is.”


Versnelde procedure

Vanwege de tijdsdruk die aan het project gekoppeld zit, wordt gevraagd om de vergunning versneld te behandelen. Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten je zo’n oproep altijd mag doen, maar dat zorgvuldigheid voorop staat bij de beoordeling van een aanvraag. Een beslistermijn kan daarom niet worden genoemd. Na behandeling is er ook nog ruimte voor bezwaar vanuit de omgeving, die het vergunningstraject zouden kunnen vertragen.

Met dank aan IJsbrand Terpstra

>

Vervolg van de voorpagina

Weer naar school

De Gevers-Deutz Terweeschool laat weten: “We hebben alle groepen in tweeën gesplitst en de halve groepen kinderen komen om de dag een hele dag naar school. Beide groepen kinderen hebben dan 4 dagen school tot aan het Hemelvaart weekend.”

Christelijke basisschool De Lichtwijzer laat de halve groepen hele dagen op school komen op maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag, en dan om en om op de woensdag. "Bij ons nemen ouders normaal gesproken de tussenschoolse opvang voor hun rekening. Dit kan nu nog niet. Leerkrachten nemen daarom onderling de verantwoording voor de grote pauzes, waarbij ongeveer één leerkracht op anderhalve groep aanwezig is."

Bij alle scholen geldt dat op de dagen dat de kinderen thuis zijn, zij thuiswerkopdrachten maken.


Thuis

Bijna alle leerlingen zijn weer op school deze week, een enkeling daargelaten. “Eén leerling blijft thuis, en werkt thuis vanwege de gezondheidssituatie van een gezinslid,” meldt een school. Een andere school: "Een enkeling heeft nog bezwaren en houdt zijn of haar kind nog thuis. Met deze ouders gaan we het gesprek aan: Wat houdt je tegen? Welke informatie of aanpassingen heb je nog nodig om je kind wel te durven sturen? Mochten we daar niet uitkomen, dan nemen we contact op met bureau Leerplicht voor advies en een vervolggesprek met de leerplichtambtenaar."

Overigens moeten alle leerlingen bij ziekteverschijnselen thuisblijven.


Buiten

Voor het buitenspelen zijn er op alle scholen speciale roosters gemaakt, en is het schoolplein bij een aantal scholen in twee of drie duidelijke vakken verdeeld.

Het DOK meldt: “We kunnen in overleg extra dagen schooltijd aanbieden aan leerlingen waarvan beide ouders in een vitale sector werkt. Dagelijks hebben we overleg met onze partner SKO over aansluiting met de kinderopvang. Dat is voor hen ook een hele puzzel.”
Ik zag dat ..

Foto: Willemien Timmers

.. de gemeente de Covid-regels qua afstand 1.50 meter nog steeds niet serieus neemt bij de plaatsing van de viskar, loempia kar, groentekraam etc op het voetgangers stoep tussen trottoir passage langs het parkeer terrein Lijtweg. Dat oude mensen, mensen die afstand willen bewaren via het parkeer terrein hun weg moeten vervolgen omdat de mensen bij deze karren het trottoir versperren terwijl ze wachten op hun bestelling…
Onbegrijpelijk dat deze karren hier nog steeds in deze tijd mogen staan terwijl we door de overheid worden aangespoord om 1.50 meter afstand te houden!


E Labordus

Kinderorkest BplusC geeft performance bij Hofwijck

Foto: Willemien Timmers

muziek n Het Kinderorkest van BplusC, dat voor een groot deel uit Oegstgeester kinderen bestaat en iedere woensdag in Dorpscentrum Oegstgeest oefent, heeft op 6 mei een prachtige performance gegeven bij zorginstelling Hofwijck.

Dirigent Bram Soentjes was enthousiast. "Sinds de beperkende maatregelen van kracht zijn, hebben we als orkest niet meer echt samen gespeeld. Wel online natuurlijk, maar het is heerlijk om hier weer samen te zijn en de bewoners van Hofwijck een plezier te doen."

Met duct tape had hij op de grond mooie grote vakken gemaakt, zodat de kinderen op de juiste afstand van elkaar konden spelen. In de volle lentezon genoten bewoners, kinderen, ouders en toevallige voorbijgangers van de mooie klanken. Aan het einde maakte het orkest een diepe buiging. "Een mooie oefening naar echt weer samen spelen. We hopen dit in de komende weken vaker te kunnen doen." | Foto Willemien Timmers

>Tablet- en ipad lessen veilig thuis volgen

leren n In deze tijd van thuisblijven is het fijn als ouderen hun wereld kunnen vergroten en via beeldbellen toch contact kunnen maken met familie. Om dit mogelijk te maken start Marente met Tablet- en iPad lessen aan huis.

Een ervaren docent komt bij de mensen thuis en leert hen alles wat ze willen weten. De lessen zijn één op één en geheel volgens de geldende richtlijnen van het RIVM.


Van beeldbellen met familie tot Facebook en buienradar tot online de krant lezen. In een paar lessen leert men thuis om te gaan met de iPad of Tablet en wordt de wereld vergroot in deze tijd van thuisblijven. Tijdstip en de geschikte dag wordt in overleg met de docent afgesproken.

Het is eventueel ook mogelijk om de lessen te volgen op een Smartphone of iPhone.


Informatie/aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de Ledenservice van Marente via telefoonnummer 071-409 32 23. Meer informatie over de lessen en (online) cursussen en uitstapjes is te vinden op www.marente.nl/ledenvoordeel.

Nieuw-Rhijngeest Zuid gaat achthonderd woningen tellen

Marijke Anholts: 'Fijn dat de zaak weer open kan'. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

politiek n Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft vorige week in haar vergadering besloten om de zogenoemde 'Nota van Uitgangspunten' voor het bestemmingsplan ‘Nieuw-Rijngeest Zuid (wonen)’, ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Dit is het gebied vlakbij belevingsmuseum Corpus.

Met het vaststellen van deze nota wordt het proces voor een nieuw bestemmingsplan gestart. Hiermee wordt de realisatie mogelijk van achthonderd woningen, een haven en 2500 vierkante meter voorzieningen.

>Weer naar de kapper

knippen n Nu de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen iets minder strikt zijn geworden, kan iedereen weer naar de kapper.

Natuurlijk gelden ook hier beperkingen, zoals dat er minder klanten in de zaak aanwezig mogen zijn. Marijke Anholts van kapsalon Just around the corner aan de Kamphuizenlaan is blij dat ze weer open mag. "Omdat ik wil voorkomen dat klanten moeten wachten in de kapperszaak, en dan langs elkaar heen moeten, heb ik telkens wat extra tijd tussen twee afspraken ingepland. Dus helemaal op volle kracht kan er nog niet gewerkt worden," vertelt ze terwijl ze oud-raadslid en juf Ingeborg van Pijkeren een nieuw kapsel geeft.

Het mondkapje is nog wel even wennen. "Respect voor al het zorgpersoneel dat wekenlang al zo heeft gewerkt!"

Door John Vroom

Ik zag dat …..

• de Rijnlandse Boekhandel via www.rijnlandseboekhandel.nl of haar Facebook gestart is met een online-knipoog naar de Wereld Draait Door met als titel ‘De Winkel Draait Door’

• pop-up shop Kyldo Art en Design het voormalige ABN-AMRO pand inmiddels heeft verlaten

• Toko Tjik Tjak de deur weer heeft geopend voor het afhalen van Indonesische maaltijden

• de Gemeente een standplaatsvergunning heeft verleend aan Maqor Olijven & Zo voor de zondagen van 12.00 – 20.00 uur aan de Irislaan

• GoHealth Oegstgeest niet kan wachten om haar deuren te penen voor haar leden omdat ze nu voldoen aan alle protocollen van NLactief. Jammer is alleen dat Mark Rutte op advies van het Outbreak Management Team [nog] niet in hun richting meebeweegt en opening voorlopig nog niet is toegestaan

• er volgens oozo.nl 9 ondernemingen in april zijn opgericht in Oegstgeest

• de winkeliersorganisatie van het Winkelgebied De Kempenaer een creatieve, maar daardoor minder makkelijk leesbare, etalageposter heeft laten ontwikkelen met als oproep: “Blijf Dicht Bij Huis Winkelen” die ook in een groter formaat langs verschillende wegen zijn geplaatst

• zo goed als alle winkels in de winkelgebieden van Oegstgeest weer geopend zijn, net als recentelijk de kappers, schoonheidsspecialisten, fysio’s en ook de Bibliotheek

• het gras van het Irispark een ideale plek blijkt te zijn voor een zomerse picknick op een royale plaid met een goedgevulde picknickmand van een inventieve locale ondernemer


Zakelijke nieuwtjes? redactie@oegstgeestercourant.nl

>'Bang voor mooi weer'

Lezen n In Leiden en omgeving zijn nog steeds veel plekken te vinden met zichtbare sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat niet alleen om (resten van) bunkers, versperringen en tankgrachten, maar ook om oorlogsschade op bomen of gebouwen en andere littekens in de stad.

Op andere plekken is in de oorlogsjaren iets bijzonders gebeurd zonder een spoor na te laten. Ooggetuigenverslagen of foto’s kunnen deze verborgen oorlogsgeschiedenis zichtbaar maken. Het zijn vaak bekende Leidse plekken waar je met andere ogen naar kijkt, zodra je weet wat zich daar in de oorlog heeft afgespeeld. "Als schrijvend archeoloog verbaas ik me er nog steeds over op hoeveel plekken bijzondere oorlogsverhalen verborgen liggen in het (stedelijk) landschap, soms heel dicht bij huis", vertelt auteur Ruurd Kok. "Die verhalen zijn het waard om verteld te worden en zetten vaak ook aan tot nadenken."

Basis voor het boek 'Bang voor mooi weer' vormt de serie artikelen die onder de titel ‘Oorlogssporen’ in voorjaar 2018 is verschenen in het Leidsch Dagblad, aangevuld met een tweede, in 2019 te verschijnen reeks. Bij de selectie van onderwerpen is gekeken naar een zo breed mogelijk beeld, zowel wat betreft type oorlogsspoor, als wat betreft thema en locatie. Zo beschrijven de artikelen verschillende aspecten van de oorlogsgeschiedenis aan de hand van verschillende locaties in Leiden en omgeving.

Voor de bundeling zijn de reeds gepubliceerde artikelen aangevuld met reacties van lezers en andere aanvullende informatie. Ook worden voor de bundel enkele nieuwe artikelen geschreven, onder andere over vermeende oorlogssporen. Daarnaast wordt de publicatie voorzien van een inhoudelijke inleiding op het thema en een nabeschouwing. Extra foto’s, kaartmateriaal en een verantwoording maken de bundel compleet. Henri Lenferink, de burgemeester van Leiden, heeft het voorwoord geschreven.

Ruurd Kok: Bang voor mooi weer - Oorlogssporen in Leiden en omgeving. € 19,50 ISBN 978 90 71256 79 0

Meinummer ‘Over Oegstgeest’ is uit

historie n Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift Over Oegstgeest, een uitgave van de historische vereniging Vereniging Oud Oegstgeest (VOO). De VOO-leden krijgen het voorjaarsnummer van 2020 in de brievenbus, maar het is ook beschikbaar voor geïnteresseerde anderen. Oude nummers zijn te vinden via de website www.oudoegstgeest.nl.

De oplage is ditmaal verhoogt met 300 exemplaren. Het bestuur heeft besloten om deze exemplaren om niet te verspreiden onder de verzorgingshuizen in Oegstgeest. Dit als gebaar naar de oudere generatie die opgesloten zitten vanwege de coronamaatregelen.

Het tijdschrift staat dit keer voor het overgrote deel in het teken van 75 jaar bevrijding. Geïnteresseerden kunnen lezen over een aantal schuilkelders die in Oegstgeest gebouwd werden tijdens de bezetting. Over het wel en wee van de sportverenigingen tijdens eerste jaren van de bezettingstijd wordt uitgebreid verhaald in het eerste deel van een groot artikel, waarvan het tweede deel in het novembernummer van dit jaar.

Ook kan men lezen over de avontuurlijke tijd die een jongen beleefde rond de bevrijding in onze gemeente. Er is aandacht voor een vorig jaar verschenen boek over Dolle Dinsdag en een Oegstgeester gezin in de Indische buurt. De hongerwinter en de bevrijding in Oegstgeest worden uitvoerig belicht en met veel foto’s geïllustreerd.

En dan is er ook een bijdrage over een andere oorlog, maar dan in de vroege Middeleeuwen. In de vaste rubrieken vindt men weer interessante nieuwtjes en uitdagende vragen over heden en verleden. Zo hoopt de redactie dat dit nummer lezers afleiding kan bieden tijdens deze corona-lockdown, die ons noopt tot thuisblijven.

Het meinummer van Over Oegstgeest is te koop bij de Oegstgeester boekhandels. Wie lid wordt van de historische vereniging VOO, krijgt het gratis, plus twee OO-nummers die eerder verschenen. Lid worden kan via de website www.oudoegstgeest.nl, door een e-mail te sturen naar secretaris@oudoegstgeest.nl of door een briefje te schrijven naar het secretariaat: Wilthoeflaan 10, 2341 BL Oegstgeest.

>Jeugd Fiks hervat trainingen

Korfbal n De jongere jeugdleden van korfbalvereniging Fiks hebben de trainingen hervat.

Natuurlijk verlopen deze geheel binnen de ruimte die volgens de coronarichtlijnen zijn gegeven. Ondanks de beperkingen heerst er vooral een sfeer van opluchting. Youp Coli, één van de jeugdtrainers: “Het is heerlijk dat er weer mag worden getraind. De kinderen zijn erg blij met de training en vooral is er vreugde dat ze elkaar weer zien en in groepsverband bezig mogen zijn. Ook ouders geven tevreden reacties. Ze menen dat alle maatregelen rondom de mogelijkheden om te kunnen trainen prima geregeld zijn. Bovendien vinden ze het superleuk om te zien dat de kinderen allemaal blij huiswaarts keren”, vertelt Youp.


Bij de ingang worden de kinderen opgevangen en na afloop van de training kunnen de ouders hun kinderen weer komen ophalen.


Gratis sporten

Vanaf aanstaande zaterdag biedt korfbalvereniging Fiks elke week van 11.30 uur tot 12.30 uur gratis gelegenheid aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar om te komen sporten op hun sportterrein aan de Van Houdringelaan 11. Op deze manier wil Fiks kinderen in deze leeftijdsgroep die niet op een sport zitten in de gelegenheid brengen om te komen sporten. Bij de ingang van het sportterrein staat de organisatie omstreeks 11.15 uur klaar om de kinderen op te vangen. Opgeven kan via secretariaat@ckvfiks.nl.

>ASC-jeugdopleiding opstap naar Feyenoord voor Jurre Wildemans

voetbal n Zoals meerdere jeugdspelers van ASC de overstap hebben gemaakt naar een jeugdopleiding van een profclub zoals ADO en AJAX, gaat nu ook de wens in vervulling voor Jurre Wildemans, want hij zal komend seizoen uitkomen voor Feyenoord O11-1.

Rob Gieben, Hoofd jeugdopleiding ASC: “Binnen onze jeugdopleiding heeft elk kind van 4 tot 19 jaar de mogelijkheid om met heel veel plezier en op hun eigen niveau te ontwikkelen. Onder leiding van gemotiveerde en goed opgeleide veld- en keeperstrainers helpen wij kinderen hierbij. Naast de reguliere trainingen, faciliteren we binnen onze ASC-Football Academy extra professionele techniektraining en keeperstraining. De eerste selectieteams spelen op hoofdklasse-niveau en hebben de ambitie om op termijn door te ontwikkelen richting divisieniveau. Kortom een ambitieuze jeugdopleiding voor elk kind van elk niveau."

Naast de recreatieve speler is de opleiding van ASC dus ook zeer aantrekkelijk voor de meer talentvolle voetballer in de regio Leiden. Dat blijkt ook wel, want profclubs als ADO, AJAX en Feyenoord hebben de weg naar ASC gevonden.

Naast Femke Potjewijd, die vorige week in de Oegstgeester Courant stond en de overstap naar ADO MO17 gaat maken, gaat nu ook Jurre de ASC-opleiding verlaten. Gieben: “Jurre speelt al vanaf de mini’s binnen onze jeugdopleiding en al heel vroeg wist hij dat hij keeper wilde worden. Op achtjarige leeftijd was hij de vaste keeper van O9-1 en dit seizoen staat hij onder de lat van O10-1. Jurre was bezig aan een heel goed seizoen en dat werd eerder dit jaar beloond met een stage bij Feyenoord. Naast dat Jurre een goed ventje is, is hij een talentvol keepertje, leergierig, zeer gedreven, goed coachbaar en heeft hij een echte winnaarsmentaliteit. Ingrediënten die in de basis nodig zijn om voor een profopleiding in aanmerking te komen. We wensen onze Jurre héél veel plezier én succes en uiteraard blijven we hem volgen.”